החיפוש הניב 1004 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ו' ינואר 18, 2019 1:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 14
צפיות: 1899

Re: בינו שנות דור ודור

וראה עוד בדברי הרמ"ק בספר " אור יקר " (תקוני זוהר, כרך א', עמ' יח-יט) - שהאריך לתאר את הגלות בכמה אנפי, ובתוך דבריו: ועוד, היא (- השכינה בזמן הגלות) נשפעת דינים ותוכחת לעולם, ואין בעולם אלא דין. וכל משפחות העולם בגריעות - מהצמח והחי והמדבר: אין פירות העולם באותה הברכה שהיה בימי קדם, ...
על ידי שבע
ו' ינואר 18, 2019 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו משה בוטריל
תגובות: 15
צפיות: 1624

Re: רבינו משה בוטריל

תקריב:
על ידי שבע
ו' ינואר 18, 2019 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו משה בוטריל
תגובות: 15
צפיות: 1624

Re: רבינו משה בוטריל

תחליט לבד. וזה לשונו האדנא אנא משדרנא לכל רבניא דישראל להחזיק בתורת משה, גולת האריאל, מצד חכמתנו המפורסמת הרמה והנשגבה, שהבורא יתברך נתנה לנו מצד אהבה. אנחנו גוזרים את כל אחי הרבנים שבכל עיר ועיר, לשלוח אל כבודנו כל הספיקות שהם מסופקים, כי יש לאל ידנו להתיר כל ספק ממעמקים, ואי לא עבדי הכי אנא מזמנא...
על ידי שבע
ה' ינואר 17, 2019 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 3896

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

בכל זאת יש הבדל
בין חכמים מובהקים ורשומים שליקטו מעט דברים מוזרים
לבין אישים זרים ומוזרים הרבה שהיו לזייפנים מובהקים
על ידי שבע
ה' ינואר 17, 2019 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?
תגובות: 6
צפיות: 884

Re: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?

חכם משנות הש' המוקדמות - בחיבור שעדיין לא ראה אור:
אבל הרשעים שהם מלאים קטטות ומריבות וחרטות אין להם שלום...
על ידי שבע
ד' ינואר 16, 2019 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות שר מט"ט ביוסיפון?
תגובות: 21
צפיות: 1471

Re: שמות שר מט"ט ביוסיפון?

St. Petersburg - Russian National Library Evr. I 97-102

‫כתיבה מזרחית, משנת נ''ז, דף 20ב:
"אלו הן שבעים שמות של מטטרון שר הפנים שפירש אותם הרב הגדול ר’ אליעזר דברמזא (= וורמס) תלמידו של הרב ר’ יהודה החסיד". ‬


יסוד החיבור בספרות ההיכלות, אלא שרבינו הרוקח פירש אותו.
על ידי שבע
ב' ינואר 14, 2019 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות
תגובות: 206
צפיות: 28578

Re: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות

ביקורת חריפה במיוחד על התוארים המופרזים במצבות מצאתי לרבי מאיר בנבנשתי בפירוש ''בית תפלה'' על הסידור (כ''י מוסקבה 112, כתיבה מזרחית מן המאה הי''ז, דף 241) : וכמו שאין אנו נצולין אפי'לו בבית החיים מלכתו'ב כזבים וחנופות, דכותבים על המצבה נבון למי שלא הכיר תמונת האותיות מימיו, ודברים הרבה חוץ מזה, ואוי...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16707

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

להרב שבע, אילו כתב הרמ"ק משפט אחד לבדו בספר אור יקר - כבר היינו שותקים. אלא שהפליג הרמ"ק וכתב ספרים הרבה, ארוכים מארץ מידה. אי אפשר להסיק מסקנה ממשפט אחד בודד. כדי להקיף דעתו של הרמ"ק צריך ללמוד הכל, וביחוד - ספר פרדס רמונים. הקיף הרמ"ק את הכל בספר זה, בצורה שיטתית ברורה. האם דן...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16707

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

אחד מפלאות תמים דעים וגם הוא נעוץ בסוד ההעלם אשר ב אף תכון תבל כנודע הוא סוד גניזת ה'אור יקר' עד עת קץ בעת היו בעולם גאוני ארץ ועמודי עולם שללא כל ספק היו מרוים בו צמאונם העז לא היה נודע בשערים, וגנוז בחדרי חדרים ורק בדורנו, דור מורה ומלקוש, סבי דאזלי אתיגרא יצא מחביון עוזו, ועומד לפני כל, אך אין לנ...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 12:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16707

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

תחת אחד השיחים עם הגאון רבי משה שפירא זצ''ל נענה לקראתי: הלא זה הדבר אשר אני חוזר ואומר: כשהאר''י ישב וגילה את מה שגילה מה היה מונח על השולחן?! הלא כתביו של הרמ''ק! כל נסיון להבין את דברי האר''י - מתוך התעלמות מוחלטת מדברי הרמ''ק - נידון לכשלון חרוץ! אמור מעתה: כאשר רבינו יצחק חתם סתם וצמצם דברו אוד...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 12:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16707

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפכה
רב לך שבת בעמק הבכא

המענה מופנה לכל,
למאן דברי ליה, ולמאן דמלא ספיקא
ולא ספיק ליה כל מאי דבידיה, ושמעתתיה בעי צילותא

קומו וצאו ועלו לשלום אל רבינו משה
בפרדסו ובבית יקרו ובמעמקי מעיינו

והכל על מקומו יבוא בשלום
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 204
צפיות: 16707

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

גדול המעמיקים בחכמה, גאון הקבלה לא היה אצלו דבר גדול או דבר קטן לבטלה אורו בהיר בשחקים ובכל זאת עדיין מכוסה ומופלא למשה היה למנה - עלמא דאתכסיא - גנוז וטמון במכפלה הלא ידע והודיע שם ה' פנים אל פנים וברוב פאר והדר שתל פרדס רימונים האיר זוהר באור יקרות ובשלל גוונים באלימה נטע תמרים ויכרה מעיינים סגנונ...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 1:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

ואֹמר:
עד פה תבוא ולא תֹסיף
ופֹא ישית בגאון גליך

אֶלף פֶלא
לאַף אֹ‍פל
אַלף לפֹא
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

עשב בשדך:

עשות שמא ברי
תושע משא ירב
שועת אשם ריב
על ידי שבע
ה' ינואר 10, 2019 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

בענין ' דרך האמת ' ראה בסוף ספר מאירת עינים לרבי יצחק דמן עכו המבאר את הקטע שכתב רבינו הרמב"ן 'באחרית ימיו בארץ הצבי, בעיר עכו ת"ו, בתשלום פירושי התורה אשר חבר' - " מצאתי במדרש משלי: בשעה שבקשו סנהדרין " וכו' (- ראה מהדורת 'תורת חיים', ספר דברים, עמ' שכא) - ומקדים לכך את הדברים ה...
על ידי שבע
ה' ינואר 10, 2019 10:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

שחוד רודי
שודד רוחי

ודחי שורד
יחוד דורש

חדד יושרו
ידד שוחרו
על ידי שבע
ה' ינואר 10, 2019 8:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

ברי כי
הכל או כלום
או שברים

ושמא ברי
אורב שמי
או שם ריב

אשבור מי

כי אך ורק
בי רושמא

שומר אבי

זר לא יקרב
אור שם בי

הלוא לימין
פני ארי'ה

מלוא חפנים
מכהן קבלת

מאיר ושב
אם רבו יש
אתמהה

אביר שמו
באם יושר
בוש מארי


או אז
מי רב שוא
אור בשמי
על ידי שבע
ד' ינואר 09, 2019 9:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

ברור עם זאת
כי מקור השם אצל רבינו הגדול הרמב"ן,
שבפירושו על התורה, בכל מקום שהוא עובר לפרש על פי קבלה -
הוא מקדים וכותב: "ועל דרך האמת".
על ידי שבע
ד' ינואר 09, 2019 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

Re: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

הרמב"ם באגרותיו, ועוד רבים וגדולים, קורים לחז"ל בשם "חכמי האמת" - בניגוד לחכמי האומות.

אך מרתק היה למצוא מי מאוחר יותר מבין הראשונים, הכתיר בשם "האמת" את החכמה הפנימית ומקובליה - בניגוד לזו החיצונית ונושאיה.
על ידי שבע
ד' ינואר 09, 2019 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת
תגובות: 13
צפיות: 479

מי קרא לה: חכמת האמת / חכמי האמת

נודע ומפורסם בדורות האחרונים בכל תפוצות ישראל - לקרוא לחכמת הקבלה בשם חכמת האמת ואל המקובלים באמת - בשם חכמי האמת יגעתי ומצאתי מי הם הראשונים בקריאה זו, ולתועלת הרבים אציגה נא מעט ראשי-פרקים. ובכן, בדורות הסמוכים לגירוש ספרד: האברבנאל בספריו, ולדוגמה (בפירוש התורה, שמות כד) : והסוג הד' מהידיעות הוא ...
על ידי שבע
ד' ינואר 09, 2019 1:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3635
צפיות: 333506

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

הפטרת תשעה באב - ליוורנו תרכ"ו (שנת י’ש’ב’ י’ר’ח’מ’נ’ו’)

נחוצים לי עמודים בודדים מתוך הספר
תודה לכל המסייעים
על ידי שבע
ד' ינואר 09, 2019 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3635
צפיות: 333506

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אני מחפש ומבקש את הדפים הראשונים מחטיבת ה'תיקונים' (תיקוני זוהר - מזוהר חדש)
בספר "זוהר חדש" מהדורת ליוורנו תרכ"ו (שנת: ואת י’ש’ר’י’ם’ ס’ו’דו)

וכן את הקדמת המגיה: ר’ יוסף שבתי פרחי.

תודה רבה לכל המסייעים
על ידי שבע
ד' ינואר 02, 2019 5:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

מה שייחסת ל''סבא'' - הינו קטע מובהק של תיקוני זוהר, שמופיע ב''זוהר חדש'' בתוך חטיבה זו, וגם הרמ''ק מתייחס אליו כמאמר 'התיקונים'. חטיבת הסבא מתחילה מיד אחרי הקטע הזה, בסוף עמוד ב' של דף צד (עם תחלת הסיפור: ר' חייא ור' יוסי) , ולא לפני! ''רעיא מהימנא'' ו''תיקוני זוהר'' - הם תרין רעין דלא מתפרשין. ההשו...
על ידי שבע
א' דצמבר 30, 2018 12:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "דך" - סימן הפנייה להערות
תגובות: 16
צפיות: 1867

Re: "דך" - סימן הפנייה להערות

ספר מערכת הא-להות, כתיבה ביזנטית, מאה יד-טו:
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 1:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

בענין המילויים הנז', שכאמור מצאנו אותם רק בספר התיקונים ורעיא מהימנא ולא בספר הזוהר. אל יפול לב אדם עליו במצאו לרבינו מהרח"ו, בספר שער ההקדמות (הנדמ"ח ע"י 'אהבת שלום', עמ' ה, א) , שהזכיר לענין זה גם את ספר הזוהר , כאשר כתב: גם תמצא בזוהר ובתיקונים, כמה מיני בחינות הויו"ת שונות זו...
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3635
צפיות: 333506

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

עדיאל ברויאר כתב:מתוך הספר אהל רא"ם של ר' משה הלל על ספריית ה"אמרי אמת", אני צריך בהקדם את העמודים הראשונים של פרק ד: "הוצאה לאור ופרסום", שבהם מוזכר פרסום חיבורי המאירי. אשמח מאד אם מישהו יכול לשלוח לי.
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 10:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

ולגוף שאלת "במסתרים" אוותה נפשי לטייל קצרות וארוכות ב פרדס רמונים לבעל הפרדס רבינו משה קורדואירו בשער שם בן ד' - שער יט, פרק ג אשקך מיין הרקח מעסיס רמוניו: ה"א וא"ו מתמלאים על שני פנים: אם באל"ף , אם ביו"ד. מטעם, כי כאשר יתגלה המערכת בבינה גילוי עצמי באל"ף, אז יתגל...
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

במדרש הנעלם על רות (הנדפס בזוהר חדש, מהד' מרגליות, עח, ג) נמצא הקטע דלהלן:
ורזא דמלה יו"ד ה"א וא"ו ה"א איתקרי אדם, ואתפשט נהורא דיליה לחמשא וארבעין נהורין, ודא הוא חושבן אדם מ"ה.

אולם 'מדרש הנעלם' שונה לגמרי מגוף הזוהר, ואין סגנונם שווה, כידוע.
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

אבהיר בזאת לכל השואלים בפרטי ממאמר הזוהר בבראשית דף כג , א קבוצת הדפים כב , א (ד"ה ויאמר) - כט , א (ד"ה תנינן) איננה מגוף הזוהר (וכפי שהוער לנכון ב'דרך אמת' על הדף) , אלא מעצם ספר התיקונים , ומצויה היא בכמה וכמה כתבי-יד של תיקוני זוהר. גם אין מן הצורך לשאול מן התוספת בדף ד, א - הפותחת במלי...
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 8:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

לבנון כתב:גם בזוהר עצמו נזכר פעמים רבות מילוי שם הוי"ה

יואיל מר בטובו להצביע ולו על מקום אחד בלבד
על ידי שבע
ו' דצמבר 28, 2018 8:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: מילוי אותיות ו"ו וא"ו וי"ו תי"ו

הקבלה לדורותיה מתייחסת לרובדים הנסתרים של האות.

רבינו האריז''ל איננו הראשון בענין המנין,
תיקוני הזוהר מלא בכגון דא, ולמונים אין מספר!
על ידי שבע
ה' דצמבר 27, 2018 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! מכתב יד תיקוני זוהר - טעם הפטורים ממ"ע שהזמן גרמא
תגובות: 0
צפיות: 117

חדש! מכתב יד תיקוני זוהר - טעם הפטורים ממ"ע שהזמן גרמא

כותב בעל מלמד התלמידים (מסוף האלף החמישי) , פ' לך לך: ודי אות ברית בזכרים, לפי שהנקיבה היא לעזר הזכר ואל אישה תשוקתה והוא ימשל בה - להנהיגה ולהדריכה בדרכיו ולעשות מעשה על פיו. והיותה על הדרך הזה, הוא גם כן סבה שהיא פטורה מכל מצות עשה שהזמן גרמא , כי אלו היתה טרודה לעשות המצות בזמן היה הבעל בלא עזר ב...
על ידי שבע
ב' דצמבר 24, 2018 2:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדכון חדש בהיברובוקס
תגובות: 36
צפיות: 4535

Re: עדכון חדש בהיברובוקס

6 כרכי ירושתנו ועוד
להורדה בעדכון החדש בה''ב
על ידי שבע
ה' דצמבר 20, 2018 6:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלחמת נפוליאון - במשנת רועי החסידות
תגובות: 13
צפיות: 1461

Re: מלחמת נפוליאון - במשנת רועי החסידות

בספר עין הבדולח, פיעטרקוב תרס"א, בקונטרס מטה לוי, עמ' י - סיפור מעניין בקשר לנפוליאון:
על ידי שבע
ג' דצמבר 18, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירושו האבוד של הרמב"ן למס' אבות - ע''ד הסוד
תגובות: 2
צפיות: 235

פירושו האבוד של הרמב"ן למס' אבות - ע''ד הסוד

כותב חכם איטלקי - משנות הש' - בתשובה כ"י: שכן פירש הרמב"ן ז"ל בפירוש האבות אשר עשה על דרך הנסתר במה שאמ'ר התנא "ודאשתמש בתגא חלף" פי'רש הכי וז'ה ל'שונו: 'מי שמזלזל בקוצי אתוון ובסימנהון ומפזר רזין דאורייתא וסתרי קבלה וסתרי מעשה בראשית או סתרי אתוון משמא מפרש באנשים דלאו אינו...
על ידי שבע
ד' דצמבר 05, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רזיאל המלאך קודם שנדפס הספר
תגובות: 5
צפיות: 428

Re: רזיאל המלאך קודם שנדפס הספר

למען הדיוק - בקיאותו של רר''מ (בס' מלאכי עליון) עדיין לא עוזרת לנו למצוא את המבוקש, כי הלא כתה''י (משנות השי''ן המאוחרות, בציטוט השני) נוקט שאת הספר קיבל אדם הראשון לאחר גירושיו מגן עדן - מידי המלאך רזיאל . אלא שאף בזאת צריכין אנו למודעי - הוא רבינו הגדול רבי משה קורדואירו - בכל בית הזוהר נאמן הוא! ...
על ידי שבע
א' דצמבר 02, 2018 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם
תגובות: 34
צפיות: 2971

Re: שימוש ראשונים במעתיקים, להעתקת לשונות קודמיהם

הכוונה כנראה לס' מנחת יהודה לר''י חייט - שהיה בבעלותו של מרן - ושרד בימינו
ואותו ההדיר הרב בקר שליט''א
על ידי שבע
ש' דצמבר 01, 2018 9:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי
תגובות: 6
צפיות: 310

בשביל כל ישראל / יהודי יהודי יהודי

מדי עברי באמתחות כתבי-יד קדומים מצאתי הקטע דלהלן: שמעתי שבשעת שהגיע פטירתו של ר' שמואל בן בתו של רש''י (= הרשב''ם) אמר: הוציאו כל איש מעלי וקרא לתלמיד ההגון אצלו ומסר לו סודות הרבה ובכלל אמר לו: כאשר תתנדב צדקה סכום ידוע, אם רצונך שיהיה ה' עמך , הוסיף על הסכום פרוטה אחת, ואמור בלחש: פרוטה זו אני נות...

עבור לחיפוש מתקדם