מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1330 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
א' יולי 05, 2020 11:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תיקון לנשמתו של בלעם
תגובות: 8
צפיות: 118

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

דברי סופרים למהר"צ הכהן (אות יט) : ואפילו אותן שבעה דרשו דורשי רשומות: כולן וכו', ולאו דוקא כולן דלא חשיב שם בקרא דמייתי אלא אותן ששה דמ ישראל , אבל בלעם הרשע דמאומות העולם נשאר לעולם במשפט ו, ועוד יותר כי גם הרע שבאותן ששה שנמנו חברים עמו באותו משנה יטול הוא חלקם בגיהנם דאתן אדם תחתיך ולאומים...
על ידי שבע
א' יולי 05, 2020 9:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תיקון לנשמתו של בלעם
תגובות: 8
צפיות: 118

Re: תיקון לנשמתו של בלעם

ניצוץ קדוש שבסופו של דבר מקבל תיקון אינו מלמד כלל על עצמו של אותו רשע שבודאי לא לו חלק ונחלה בעולם הבא ולא גרע משאר רשעי אומות העולם ואף דורשי רשומות (סנהדרין קד:) לא דרשוהו הערה כללית: תורת הגלגול אחת היא לאמה - תורת הקבלה עמוקה מאד ורחבה מני ים מפלאות תמים דעים נראית קלה והיא חמורה מכלל מעשה מרכב...
על ידי שבע
א' יולי 05, 2020 8:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים מתחלפים
תגובות: 5
צפיות: 552

Re: אשכול קבצים מתחלפים

הנסתתרה בינתך
מר ערבות?!

אפיקורסות מזוקקת
לשם מה

אולי תעלה גם
את האונגליון ואת הקוראן
ל''תועלת'' חכמי הפורום

ערבה גוררת ערבה
על ידי שבע
ב' יוני 29, 2020 11:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפניני הרמ"ק
תגובות: 16
צפיות: 2035

Re: מפניני הרמ"ק

בכ''י מסוף שנות הש':
שמעתי אומרים בשם החכם בעל הפרדס:
כי הבית הכנסת - מאסר הכסילים ומנוחת החכמים.
על ידי שבע
ו' יוני 26, 2020 5:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חנה ושבעת בניה - מתי אירע הדבר?
תגובות: 8
צפיות: 1952

Re: חנה ושבעת בניה - מתי אירע הדבר?

לולא דמסתפינא אמינא מילתא
כי על פי הדברים האלה - יובנו ביתר עומק דברי האר"י הק'
אודות צירוף שם "חנוכה" - חנה כ''ו (שם הוי"ה)
כי הוא סוד קידוש שמו ית' על ידי מסירות נפש האם חנה ושבעת בניה - בני בינה!
על ידי שבע
ו' יוני 26, 2020 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חנה ושבעת בניה - מתי אירע הדבר?
תגובות: 8
צפיות: 1952

Re: חנה ושבעת בניה - מתי אירע הדבר?

והעיר שבה כסא המלוכה נקראת יזדיון הוא מלכות אנטייוכוס.
ושם קבורים ז' בני חנה שהרג אנטיאוכוס הרשע כשהגלה את ישראל שם על שלא רצו לעבוד ע"ז, ובזכותם האירו ז' הנרו'ת במקדש וקבעו בה חכמים מצות חנוכה.
על ידי שבע
ו' יוני 26, 2020 3:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספריית ליהמן - ניו יורק
תגובות: 2
צפיות: 167

Re: ספריית ליהמן - ניו יורק

לא
על ידי שבע
ו' יוני 26, 2020 1:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספריית ליהמן - ניו יורק
תגובות: 2
צפיות: 167

ספריית ליהמן - ניו יורק

עיון ב'אהל חיים' - קטלוג כתבי היד העבריים בספריית משפחת מנשה רפאל ושרה ליהמן
מעלה כי ישנם כתבי-יד בספרייה שצילומיהם לא הגיעו למתכ"י
האם יש למישהו ידיעה בקשר לספרייה חשובה זו, אם היא פעילה עדיין וכו'
על ידי שבע
ב' יוני 22, 2020 10:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצניפין?
תגובות: 14
צפיות: 401

מוצניפין?

חיבור קדום משנות הש':
ולכן אמרו הקדמונים כי שליח צבור צריך שני מוצניפין שהם עמו שלשה
אחד מימינו ואחד משמאלו. והיינו לגבי כהן גדול שני סגני כהונה.
על ידי שבע
ה' יוני 18, 2020 10:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוטוגרפים / חתימות
תגובות: 48
צפיות: 5712

Re: אוטוגרפים / חתימות

י-ה רבון עלם
לונדון Or. 9975, דף 116ב
על ידי שבע
ב' יוני 15, 2020 7:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים קטלוג שביעי - שכיות חמדה ושלל תגליות היסטוריות
תגובות: 28
צפיות: 1509

Re: גנזים קטלוג שביעי - שכיות חמדה ושלל תגליות היסטוריות

איש_ספר כתב:זה הזכיר לי חלום ישן שלי, לאסוף את כל תשובות חכמי איטליה המשוקעות בפחד יצחק. הן עולות למאות! ואיש שם לב להם ולתורתם !

קבצים רבים של תשובות חכמי איטליה לדורותיהם
פזורים בספריות רבות בעולם
כאבן שאין לה הופכין!
על ידי שבע
ו' יוני 12, 2020 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת רב האי גאון בענין השמות הקדושים
תגובות: 29
צפיות: 3807

Re: תשובת רב האי גאון בענין השמות הקדושים

JTS 1910, כתיבה איטלקית, המאה הט"ו, 17ב-18א:
על ידי שבע
ה' יוני 11, 2020 6:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4829
צפיות: 769319

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

דרוש לי בדחיפות
עמ' 125-129

מתוך ספר אורות באפילה -
פרקי זכרונות על חיי מסירות נפש ברוסיה הסובייטית / מאת ר' מאיר אבצן (ברוקלין תשמ"ח)

תודה רבה מראש!
על ידי שבע
ד' יוני 10, 2020 11:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 23
צפיות: 3271

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

גליון רקנטי פ' וישב
כ"י לונדון Add. 19946

יצוין כי יחוס הקינה "שובבה לא שבה" לרש"י שגוי,
וכדברי הרשב"ש בתשובה (סי' תנו) 'אינו רש"י ז"ל המפרש, אבל הוא ר' שלמה בר יצחק מתלמידי הרמב"ן ז"ל'.
על ידי שבע
ג' יוני 09, 2020 6:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיטורא בידי - משמעות כפולה?
תגובות: 19
צפיות: 677

Re: קיטורא בידי - משמעות כפולה?

ע''פ נוסחת כ''י Goettingen
אולי יש להבחין
בין ''קיטורא'' - שאודותיה ביררה הגמ' ''מאי קיטורא'' (אם משורש 'קשר' אם מלשון 'קיטור' ועישון)
לבין ''קטרי'' - שמשמעותה פשוטה ''קשרי''

ובזה יבואו דברי הרמב''ם על מקומם בשלום
על ידי שבע
ג' יוני 09, 2020 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיטורא בידי - משמעות כפולה?
תגובות: 19
צפיות: 677

Re: קיטורא בידי - משמעות כפולה?

מלבד פירוש הרי"ף שהעתיק בין השיטין: פ' קול תפריך אלאכמאם הוא מוסיף בגליון פ"א = פ'ירוש אחר: פ' קיטורי בי יד אסיר, פ"א שמקבצין בתי זרועות שלחלוק על חבילה קטנה, ומעשה אומן הוא שבצרפת עושין כל כך באומנות שאין מתפשטין הקמטים וקילוהי דאית ביה עד שנים או שלשה חדשים, ולפי שהוא מעשה אומן אסור...
על ידי שבע
ג' יוני 09, 2020 4:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיטורא בידי - משמעות כפולה?
תגובות: 19
צפיות: 677

Re: קיטורא בידי - משמעות כפולה?

New York, Columbia University, Butler Library, X 893
על ידי שבע
ג' יוני 09, 2020 4:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיטורא בידי - משמעות כפולה?
תגובות: 19
צפיות: 677

Re: קיטורא בידי - משמעות כפולה?

Goettingen, Niedersaechsische Staats- und Universitaetsbibliothek, 3
על ידי שבע
ו' יוני 05, 2020 2:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלין במנחה - מנהג מרן בזקנותו
תגובות: 6
צפיות: 513

Re: תפלין במנחה - מנהג מרן בזקנותו

בשו"ת הרמ"ע (סי' לט) "תשובה להנחת תפלין במנחה": וגם מנין הק' ברכות אינו ראיה לדבר הזה, כי לא מנו אותם לפרושים שמרבים עליהן בכל יום מעין ברכותיו, אלא לקלי עולם שלא יפחתו מהן. והמתענה מעיד על עצמו שהולך בדרך טובים אעפ"י שאינו ת"ח, וכשנאמר אליו להניח תפלין במנחה ישמע לעצתנ...
על ידי שבע
ה' יוני 04, 2020 12:28 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1196
צפיות: 258895

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אחיו ר' נתן
גם הוא מחכמי הקלויז

מוזכר בסוף ספרו של אביו "בית לוי":
בשם בני המופלא מוהר"ר נתן שי"ן

מופיע יחד עם אחיו - בין המסכימים לספר "בית פרץ" (זאלקווא תקי"ט)
על ידי שבע
ה' יוני 04, 2020 12:08 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1196
צפיות: 258895

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

אביו של ר' נפתלי - ר' לוי (ב"ר שלמה) מבראד
מחבר הספרים: בית לוי (זאלקווא תצב), עטרת שלמה (זאלקווא תצט)
על ידי שבע
ה' יוני 04, 2020 12:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1196
צפיות: 258895

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מחכמי הקלויז בבראד
חתום כאחד המסכימים על "תיקוני זוהר" עם פירוש באר יצחק - זאלקווא תקל"ח
על ידי שבע
ד' יוני 03, 2020 8:58 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה
תגובות: 52
צפיות: 4710

Re: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה

מהרשי"ק בספר "שנים עשר דרשות" (ונציה שנ"ד):
על ידי שבע
ד' יוני 03, 2020 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוטוגרפים / חתימות
תגובות: 48
צפיות: 5712

Re: אוטוגרפים / חתימות

מהרשי"ק - רבי שמואל יודא קצנלנבוגן

MUN 151 IX
על ידי שבע
ד' יוני 03, 2020 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אוטוגרפים / חתימות
תגובות: 48
צפיות: 5712

Re: אוטוגרפים / חתימות

הפריט האחרון:
Frankfurt a. M. Universitätsbibliothek Oct. 163
על ידי שבע
ד' יוני 03, 2020 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלין במנחה - מנהג מרן בזקנותו
תגובות: 6
צפיות: 513

תפלין במנחה - מנהג מרן בזקנותו

מתוך תשובת שאלה - בשנות הש': בדבר הנחת תפלין בשעת תפלת המנחה... והוגד לי מפי מגידי אמת שגם בא"י לא נתפשט המנהג כ"א בין החכמים הזקנים אשר תורתן אומנותן וקצת תלמידים נמשכים אחריהם, וכן נהג הגאון קארו בזקנותו . הנה הראיתי לכ"ת כי יש ויש לצדד ולזכות מנהג החדש הזה, ועכ"ז לבי נקפי בפרט...
על ידי שבע
ג' יוני 02, 2020 3:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה
תגובות: 52
צפיות: 4710

Re: חיבורים קדומים של גדולי ישראל - לימי המגפה

על ענין הדבר ב"מ - חברו בשנת ק"ח.
דבר ברור זאת המיתה האכזרית אשר נולדה ביינוב"ה ובקטלוניי"א ואחר זה בפיס"א ועתה היא בנאפול"י, והוא עפוש ארסיי בסביבות הלב והריאה..
על ידי שבע
ג' יוני 02, 2020 3:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו משה בוטריל
תגובות: 16
צפיות: 2851

Re: רבינו משה בוטריל

לשמירת הדרך
אמר משה בוטריל"ו היושב על כסא ההוראות למופת ולאות
הואיל והסבה הראשונה נתנה לי למנה חלק החכמה
אתן הוד והדר לתלמידי הנכבד הנק' שלמה
ולכן אכתוב לו כח השמירה...

Ms. Kaufmann A 526, עמ' קסט
על ידי שבע
ג' יוני 02, 2020 9:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 82
צפיות: 10466

Re: שילוב אצבעות הידיים

דברי הזוהר
מחאת הזקנים
ואזהרת האר''י

כל אלה קרובים ודומים
אך בשום אופן אינם זהים
על ידי שבע
ג' יוני 02, 2020 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: שילוב אצבעות הידיים
תגובות: 82
צפיות: 10466

Re: שילוב אצבעות הידיים

אור יקר לרבינו הרמ"ק (כרך יב, עמ' צו) - על דברי הזוהר פ' ויקרא דף כד, א
על ידי שבע
ד' מאי 27, 2020 1:14 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: נוסח הזהר שב'אור יקר'
תגובות: 3
צפיות: 253

Re: נוסח הזהר שב'אור יקר'

מהדורת אלבוים-ביין שהו"ל את ה'אור יקר' ע"פ כ"י מודנה הנודע
השתדלה להעתיק את הזוהר מכתה"י, ולפעמים הסתייעה בנוסח דפוסי הזוהר
על ידי שבע
ה' מאי 14, 2020 3:58 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דברים יקרים מגדולי הדורות בעניני מגיפה
תגובות: 22
צפיות: 1998

Re: דברים יקרים מגדולי הדורות בעניני מגיפה

קבלה מחכמי ארץ ישראל תוב"ב

JTS Ms. 336, עמ' 152 ב'כתיב'
על ידי שבע
ג' מאי 12, 2020 5:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תַּעֲלֻמוֹת - נגלה ונסתר בכתבי-יד
תגובות: 1
צפיות: 314

תַּעֲלֻמוֹת - נגלה ונסתר בכתבי-יד

תַּעֲלֻמוֹת
נגלה ונסתר בכתבי-יד
פירוש ספר האורה · לרבי יוסף אנג'לט

ובו ביאור עמוק ונפלא בענין החרוב והמעין שנברא לרשב"י ובנו
מאחד מגדולי המקובלים בדור תלמידי הרשב"א
רבי יוסף אנגל'ט

בברכת
תורתו מגן לנו / היא מאירת עינינו / הוא ימליץ טוב בעדנו
על ידי שבע
ו' מאי 08, 2020 12:18 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1049
צפיות: 199862

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אשמח לקבל עזרה בפענוח החתימות המסולסלות

הראשונה פוענחה בקטלוג הסה"ל:
משה בן יצחק

האם הפענוח נכון?

ההמשך:
למעולה ויקר כה"ר
(חתימה מסולסלת)

עבור לחיפוש מתקדם