החיפוש הניב 1034 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ד' אפריל 03, 2019 2:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בינה לעיתים עם מקום בינה - עבר עריכה?
תגובות: 4
צפיות: 311

Re: ספר בינה לעיתים עם מקום בינה - עבר עריכה?

לעתים עמד בפני המהדירים עותק מתוקן של המחבר
על ידי שבע
ו' מרץ 29, 2019 6:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפניני הרמ"ק
תגובות: 13
צפיות: 1099

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

לכבוד ש"ק פרשת פרה הבעל"ט
על ידי שבע
ד' מרץ 27, 2019 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

העתקה חלקית
בקטע גניזה

Oxford - Bodleian Library Heb.d.63
דף 107
על ידי שבע
ד' מרץ 27, 2019 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

תשובת הגאון -
בכ"י פרמה 2785, כתיבה ספרדית, שנת ה' אלפים ן'
על ידי שבע
ד' מרץ 27, 2019 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2075
צפיות: 131367

Re: "אין השכינה שורה אלא בעשרה"?

סנהדרין לט, א: אמריתו כל בי עשרה שכינתא שריא.

ונודע שישנן בחינות רבות בהשראת השכינה.
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

ולמען לא יחסר המזג, אצ"ב את דברי רש"א המבארים בטוטו"ד את תשובת הגאון.
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 7:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

הרואה "אווז" בחלום - יצפה לחכמה (ברכות נז, א)
ומי כהחכם ידידנו המכונה "קאצ'קלה", ומי כמוהו יודע פשר דבר!

העיר והרנין את לבבי, להעלות הנה את דברי הגאון, המועתקים ברוב הידור בכ"י JTS Rab. 15, ויהיו נא בבחינת "חכמות בחוץ תרונה" (כמבואר בגמ' שם)
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 7:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

והנה דברי רש"א בהערתו:
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 6:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

וכבר העיר על כך בספר יוחסין (מאמר שני, סדר האמוראים, אות הרי"ש, ערך "רבא בר שירא") : רבא בר שירא - בפ'רק "במה אשה", ומתקיף על דברי רב יוסף. זה גרסי'נן בגמ'רות של דפוס, אבל בגמרו'ת אחרות: רבא בר שאייה . וראה עוד בדבריו (שלע"ע מצאתים רק בכ"י YU 1369, עמ' 167, והם צרי...
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

עוד מצאנו במסכת שבת - בפרק "במה אשה" (סו, א) - בנוסחת הדפוסים:
אמר רב יוסף [..]
מתקיף לה רבא בר שירא [..]

ואילו בכי"ו 108: רבה בר שילא; בכ"י מינכן: רבה בר שיאה.

אך בקטעי גניזה:
רבא בר שאיא / רבא בר שיא
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 4:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

הא קמן - חמש מימרות של האמורא רב שאיא (אחת במסכת שבת , פעמיים במסכת יבמות , ובמסכתות זבחים ו חולין ) אך רק על אחת מהן (במס' זבחים ) - נזכר שמו כנאה וכיאה ואילו האחרות (וסימנך: ש בת, חולין - בפרק א לו טרפות, י במות - ב' בפרק ה חולץ ליבמתו) - יוחסו בטעות לרב ששת, רב אויא, רב אושעיא, ועוד. ויהיו נא מעת...
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 1:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

לענין הגירסא במסכת זבחים , ראה בספר יוחסין (מאמר שני, סדר האמוראים, אות השי"ן, ערך "שאיה") : אמר רב שאיה כוותיה דרב אשי מסתברא - בפ"ג דזבחים . מעניין למצוא, כי רק במסכת זבחים שרד שם האמורא כיאה, אולם במקבילה של אותה סוגיה עצמה - במסכת מנחות , דף נט, ב: אמר רב אדא כוותיה דרב אשי מ...
על ידי שבע
ג' מרץ 26, 2019 12:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 56
צפיות: 4616

Re: שמות התנאים והאמוראים

במסכת שבת, דף ד, א: בעי רב ביבי בר אביי : הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה [..] אמר ליה רב אחא בר אביי לרבינא : היכי דמי [..] אמר רב שילא (בכ"י אוקספורד ופרידברג: רב ששת . בכי"ו 127: רבא . ובכ"י מינכן ללא שם של אמורא: אלא לעולם..) לעולם בשוגג [..] מתקיף לה רב ששת (בכל כתה"י: רב אשי...
על ידי שבע
ו' מרץ 22, 2019 8:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת הר"י בסאן או..?
תגובות: 6
צפיות: 512

Re: תשובת הר"י בסאן או..?

תשובת הר''י בסאן נסובה על דברי הר''א מונסון (בסי' יח) שדקדק בדברי ר' חיים בסאן (אביו דמר)

ואין להפקיעה מחזקת הרי''ב
בגלל חתימה עלומה כלשהי
על ידי שבע
א' מרץ 03, 2019 11:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים
תגובות: 16
צפיות: 1661

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה) לא הבנתי, כרך זה הרי נמצא כבר באוצר! דוק ותמצא שהוא חסר בדקתי, ואכן מדובר בצמד הפרשיות: במדבר, נשא , ולא בכרך 'במדבר' כולו. ואגב, מה עם ספרי הקבלה של...
על ידי שבע
ו' מרץ 01, 2019 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים
תגובות: 16
צפיות: 1661

Re: עדכון 17 - רשימת ספרים נבחרים

קבלה: ספרים הנדפסים לראשונה מכת"י לצד מהדורות חדשות ומאירות עינים לספרי יסוד, מכללם: ספר הזהר ע"פ אור יקר לרמ"ק במדבר (משלים את הסדרה)

לא הבנתי, כרך זה הרי נמצא כבר באוצר!
על ידי שבע
ו' מרץ 01, 2019 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כללות הכדור יש לו הרים מג' רוחות בלבד
תגובות: 0
צפיות: 137

כללות הכדור יש לו הרים מג' רוחות בלבד

כותב הרמ''ע מפאנו : וצפון פרוץ, כאמרם ז''ל: עולם לאכסדרה הוא דומה. לא שיכחישו כדוריות העולם, אלא שכללות הכדור יש לו הרים למרחקי ארץ מג' רוחות בלבד, וידוע כי ההרים הם לחזוק היישוב, וצפון לא כן. וצורת ה' תוכיח שבה נברא העולם הזה, לפיכך לא דרשו סוד זה בצורת חית. היש מבין כוונתו הטהורה, במש''כ: ''שכללות...
על ידי שבע
ד' פברואר 20, 2019 10:26 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 913
צפיות: 96677

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

בידה
על ידי שבע
ד' פברואר 13, 2019 6:14 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אופן הגדולה הנקרא חזחזית
תגובות: 17
צפיות: 794

Re: אופן הגדולה הנקרא חזחזית

שים-שלום כתב:בספר יצירה, פרדס רימונים ועוד מופיע המשפט הבא
אופן הגדולה הנקרא חזחזית - מקום מוצא החוזים/שבו מסתכלים החוזים וכדו'.

היכן בספר יצירה?
על ידי שבע
ד' פברואר 13, 2019 2:14 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אופן הגדולה הנקרא חזחזית
תגובות: 17
צפיות: 794

Re: אופן הגדולה הנקרא חזחזית

הגדולה (הוא''ו שרוקה)
על ידי שבע
ו' פברואר 08, 2019 1:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול על שלשה העולם עומד - אברהם יצחק ויעקב
תגובות: 128
צפיות: 7783

Re: אשכול על שלשה העולם עומד - אברהם יצחק ויעקב

Paris - Bibliotheque Nationale heb. 829
על ידי שבע
ו' פברואר 08, 2019 2:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 409
צפיות: 103544

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

שבע כתב:
שבע כתב:
חד ברנש כתב:מישהו יודע מה קורה לאחרונה עם אתר 'כתיב'? לאחרונה, מזה חמשה שבועות, לא העלו כתבי יד חדשים. המיזם נתקע, חלילה וחס? או משהו אחר ארע?


בתאריכים - 18, 6, 3-9
הועלו לאתר למעלה מ-200 כתבי יד.

המיזם אוחז כבר ב-69%!
כה לחי.


כעת עודכן ל-73%


כעת עודכן ל-78%
בס''ד
על ידי שבע
א' פברואר 03, 2019 8:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!
תגובות: 34
צפיות: 4145

Re: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!

שבענו מטובך כתב:
מהעבר כתב:בפריט 61 יש מכתב אל הרב קוק זצ״ל מאחד ממתפללי קלויז הגר״א בו מצטרף ר׳ חיים עוזר זצ״ל עם תואר להרב קוק ״שמש העברים״ ?????

תואר זה (כמובן שֶמֶש, לא שַמָש) היה בשימוש לפני כמאה-מאתיים שנה, במיעוט המצוי.
ראה למשל בסוף תולדות רבינו הקדוש שבמשניות ווילנא:

משנה.JPG


ערבך ערבא צריך...
על ידי שבע
ב' ינואר 28, 2019 5:03 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 913
צפיות: 96677

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

במה שהיה שתורתינו הקדושה
על ידי שבע
ו' ינואר 25, 2019 9:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השתתפות הנשמות במשפט השמימי
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: השתתפות הנשמות במשפט השמימי

מענין לענין: בספר דגל מחנה אפרים לרבי משה חיים אפרים מסדילקוב, נכדו של הבעל-שם-טוב, ב ליקוטים שבסוף הספר: פעם אחת עמדתי לפניו (= לפני הבעש"ט) במוצאי ראש השנה, וסיפר האיך מתנהג שם. וסיפר שעומדים שם לפני המלך המשפט אבות העולם - ומסופק אני אם אמר כל השבעה רועים עם אברהם יצחק ויעקב - ומגישים הזכיות...
על ידי שבע
ה' ינואר 24, 2019 5:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השתתפות הנשמות במשפט השמימי
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: השתתפות הנשמות במשפט השמימי

וראה עוד בזוהר בלק (דף קפה, ב; אור יקר, כרך יד, ינוקא , עמ' קלג-קלד) : תא חזי יהושע בן יהוצדק צדיק גמור הוה, גברא דהוה עאל לפני לפנים, דעיילוהו למתיבתא דרקיעא, אתכנשו כל בני מתיבתא תמן לעיינא בדיניה . וכך אורחוי דההוא מתיבתא - כד עיילי לדינא כרוזא נפיק ואכריז: כל בני עלמא (בדפוס: מתיבתא) עולו לאדרא ...
על ידי שבע
ה' ינואר 24, 2019 1:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השתתפות הנשמות במשפט השמימי
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: השתתפות הנשמות במשפט השמימי

לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון: אחת מן החטיבות המיוחדות בספר הזוהר, היא חטיבת " ריש מתיבתא ", הכלולה אצל רמ"ק בחלק " ינוקא " (אור יקר, כרך יד, עמ' צו - קכא) , ובדפוסי הזוהר קנתה את מקומה בפרשת שלח (קסד, א - קעד, א) . חטיבה זו קטועה בתחלתה, ובה מסופר 'מעשה - שהיו שתי נשמות צדיק...
על ידי שבע
ה' ינואר 24, 2019 2:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא
תגובות: 161
צפיות: 5110

Re: בלבול מוחין מוחלט בכל הנוגע ללימוד המקרא

והלא בדבר ה' - בכבודו ובעצמו קא עסקינן, ומה הפלא בכך

ולכלל הענין
כדאי לעיין ב''פרדס רמונים'', שער כז - שער האותיות, פרק א (בעיקר בסוף הפרק)

וכפי הנראה הרי שאכן עיקר סגולתו הוא עצם המקרא - וכשמו כן הוא!
וקדמונינו יכנוהו בשם: מקדש י-ה - קדוש ונבדל!
על ידי שבע
ה' ינואר 24, 2019 1:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השתתפות הנשמות במשפט השמימי
תגובות: 13
צפיות: 519

Re: השתתפות הנשמות במשפט השמימי

בירושלמי סנהדרין א א, דף יח ע"א: "אף הקב"ה אין דן יחידי, שנאמר (מל"א כב יט): 'וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו', אילו מטין לכף זכות ואילו מטין לכף חובה...". וכך במדרשים נוספים. היינו, צבא השמים, המלאכים, משתתפים בדיון המשפטי, אלה מטים לחובה ואחרים לזכות. האם מצאנו ב מ...
על ידי שבע
ג' ינואר 22, 2019 7:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 636
צפיות: 16374

Re: חש"ק בדברי הרמ"ק

שברי לוחות כתב:אולי בחלק שיעור קומה

לא אולי אלא בודאי

בחלק שיעור קומה
על ידי שבע
ו' ינואר 18, 2019 1:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בינו שנות דור ודור
תגובות: 14
צפיות: 2070

Re: בינו שנות דור ודור

וראה עוד בדברי הרמ"ק בספר " אור יקר " (תקוני זוהר, כרך א', עמ' יח-יט) - שהאריך לתאר את הגלות בכמה אנפי, ובתוך דבריו: ועוד, היא (- השכינה בזמן הגלות) נשפעת דינים ותוכחת לעולם, ואין בעולם אלא דין. וכל משפחות העולם בגריעות - מהצמח והחי והמדבר: אין פירות העולם באותה הברכה שהיה בימי קדם, ...
על ידי שבע
ו' ינואר 18, 2019 12:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו משה בוטריל
תגובות: 15
צפיות: 1810

Re: רבינו משה בוטריל

תקריב:
על ידי שבע
ו' ינואר 18, 2019 12:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבינו משה בוטריל
תגובות: 15
צפיות: 1810

Re: רבינו משה בוטריל

תחליט לבד. וזה לשונו האדנא אנא משדרנא לכל רבניא דישראל להחזיק בתורת משה, גולת האריאל, מצד חכמתנו המפורסמת הרמה והנשגבה, שהבורא יתברך נתנה לנו מצד אהבה. אנחנו גוזרים את כל אחי הרבנים שבכל עיר ועיר, לשלוח אל כבודנו כל הספיקות שהם מסופקים, כי יש לאל ידנו להתיר כל ספק ממעמקים, ואי לא עבדי הכי אנא מזמנא...
על ידי שבע
ה' ינואר 17, 2019 2:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4641

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

בכל זאת יש הבדל
בין חכמים מובהקים ורשומים שליקטו מעט דברים מוזרים
לבין אישים זרים ומוזרים הרבה שהיו לזייפנים מובהקים
על ידי שבע
ה' ינואר 17, 2019 12:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?
תגובות: 7
צפיות: 1108

Re: רשעים מלאים חרטות - מהו המקור הקדום למשפט זה?

חכם משנות הש' המוקדמות - בחיבור שעדיין לא ראה אור:
אבל הרשעים שהם מלאים קטטות ומריבות וחרטות אין להם שלום...
על ידי שבע
ד' ינואר 16, 2019 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות שר מט"ט ביוסיפון?
תגובות: 21
צפיות: 1689

Re: שמות שר מט"ט ביוסיפון?

St. Petersburg - Russian National Library Evr. I 97-102

‫כתיבה מזרחית, משנת נ''ז, דף 20ב:
"אלו הן שבעים שמות של מטטרון שר הפנים שפירש אותם הרב הגדול ר’ אליעזר דברמזא (= וורמס) תלמידו של הרב ר’ יהודה החסיד". ‬


יסוד החיבור בספרות ההיכלות, אלא שרבינו הרוקח פירש אותו.
על ידי שבע
ב' ינואר 14, 2019 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות
תגובות: 210
צפיות: 31545

Re: כיתובים מעניינים/מוזרים על מצבות

ביקורת חריפה במיוחד על התוארים המופרזים במצבות מצאתי לרבי מאיר בנבנשתי בפירוש ''בית תפלה'' על הסידור (כ''י מוסקבה 112, כתיבה מזרחית מן המאה הי''ז, דף 241) : וכמו שאין אנו נצולין אפי'לו בבית החיים מלכתו'ב כזבים וחנופות, דכותבים על המצבה נבון למי שלא הכיר תמונת האותיות מימיו, ודברים הרבה חוץ מזה, ואוי...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 205
צפיות: 19812

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

להרב שבע, אילו כתב הרמ"ק משפט אחד לבדו בספר אור יקר - כבר היינו שותקים. אלא שהפליג הרמ"ק וכתב ספרים הרבה, ארוכים מארץ מידה. אי אפשר להסיק מסקנה ממשפט אחד בודד. כדי להקיף דעתו של הרמ"ק צריך ללמוד הכל, וביחוד - ספר פרדס רמונים. הקיף הרמ"ק את הכל בספר זה, בצורה שיטתית ברורה. האם דן...
על ידי שבע
ו' ינואר 11, 2019 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 205
צפיות: 19812

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

אחד מפלאות תמים דעים וגם הוא נעוץ בסוד ההעלם אשר ב אף תכון תבל כנודע הוא סוד גניזת ה'אור יקר' עד עת קץ בעת היו בעולם גאוני ארץ ועמודי עולם שללא כל ספק היו מרוים בו צמאונם העז לא היה נודע בשערים, וגנוז בחדרי חדרים ורק בדורנו, דור מורה ומלקוש, סבי דאזלי אתיגרא יצא מחביון עוזו, ועומד לפני כל, אך אין לנ...

עבור לחיפוש מתקדם