מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1102 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ב' אוקטובר 07, 2019 12:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 226
צפיות: 37311

Re: ◆ אלון בכות ◆

ברוך דיין האמת: הלך לעולמו הרה"ח ר' שלמה ב"ר יחזקאל האניג ז"ל מלונדון, מסע ההלויה יצא מביתו 58 Linthorpe Road ביום ו' לסדר וילך, ה' תשרי תש''פ, בשעה 12 בצהריים, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. ת''ח גדול וידען נפלא איש טוב ומטיב בעל חסד גדול ולא מחזיק טיבותא לנפשיה מסר נפשו לברר מקחו של צ...
על ידי שבע
ד' אוקטובר 02, 2019 12:53 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור שהקב״ה נידון ג״כ
תגובות: 9
צפיות: 316

קדוש עם כל יצוריו נדון

ראה מדרש תהלים א, יח
על פסוק: כי באש ה' נשפט
אלמלא מקרא כתוב א''א לאומרו
על ידי שבע
ה' ספטמבר 26, 2019 7:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2806
צפיות: 250133

Re: הקצה"ח:חידושי תורה -מנימין דרישא דמלכא

בזוהר אידרא רבא
על ידי שבע
ד' ספטמבר 25, 2019 5:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון כרך מא - חדש
תגובות: 19
צפיות: 2030

Re: ישורון כרך מא - חדש

שמשו*
על ידי שבע
א' ספטמבר 22, 2019 11:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האור החיים הקדוש "עם כמה בנים" - ???
תגובות: 7
צפיות: 556

Re: האור החיים הקדוש "עם כמה בנים" - ???

למעתיקי השמועה: 'כמאה רבנים'
הנודע ריבוי זה ממקום אחר?
על ידי שבע
ו' ספטמבר 20, 2019 6:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האור החיים הקדוש "עם כמה בנים" - ???
תגובות: 7
צפיות: 556

Re: האור החיים הקדוש "עם כמה בנים" - ???

לא שגה המעתיק
והפענוח הנכון הוא ''כמה בנים''

והכוונה היא
שהאוה''ח הק' מל את התינוק (כלפון) עם עוד כמה ילדים
''ומל אותי... עם כמה בנים''
על ידי שבע
ב' ספטמבר 16, 2019 7:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: המלך בשדה
תגובות: 9
צפיות: 1948

Re: המלך בשדה

משלים דומים: ב" אור יקר " (כרך ה, פ' ויצא, עמ' ריט) : אמנם עתה בגלותנו זה שנסתם שער השפע מכל וכל, וכל העושה מצוה אינו מושך למלכות שפע אלא כזיעה בעלמא, סמך בעלמא - ועם כל זה יש לו שכר טוב בעמלו, ועל כזה נאמר: שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה, והשכר צפון בהארתה ובשמחתה בה. ואם תאמר , אם כן כיו...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 12, 2019 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 470
צפיות: 144868

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

מישהו יודע מה קורה לאחרונה עם אתר 'כתיב'? לאחרונה, מזה חמשה שבועות, לא העלו כתבי יד חדשים. המיזם נתקע, חלילה וחס? או משהו אחר ארע? בתאריכים - 18, 6, 3-9 הועלו לאתר למעלה מ-200 כתבי יד. המיזם אוחז כבר ב-69%! כה לחי. כעת עודכן ל-73% כעת עודכן ל-78% בס''ד וכעת עודכן ל-83% תל''ח חשוב לדעת, כי כ''י רבים...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 12, 2019 7:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם
תגובות: 1
צפיות: 161

Re: בריאת תשוקה - שיוסיף בעבדות השם

ככל הנראה הכוונה לקטע המפורסם
שבו מעתיק הראשית חכמה
את משלו של רבי יצחק דמן עכו
אודות מי שחשק בבת המלך
על ידי שבע
ה' ספטמבר 12, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר החינוך - הרשב"א?
תגובות: 58
צפיות: 5523

Re: מחבר החינוך - הרשב"א?

ברוך שמו
על ידי שבע
ש' ספטמבר 07, 2019 10:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''יהי רצון... למלא פגימת הלבנה''
תגובות: 3
צפיות: 160

Re: ''יהי רצון... למלא פגימת הלבנה''

המילוי תלוי בנו
ואכמ''ל
על ידי שבע
ה' ספטמבר 05, 2019 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??
תגובות: 5
צפיות: 210

Re: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??

ביתר שאת: כידוע ייסד רבי אברהם אזולאי את הביאור לזוהר - ''אור החמה'' על פי המקורות הללו: ספר אור יקר לרמ''ק שאותו קיצר, חטיבות שמצא לרח''ו, מעט מדברי האר''י, גליונות שמצאן כתובים בגליוני הזוהר ('שיטה לא נודע למי') וכן קיצור מ''ירח יקר'' לר''א גלאנטי. מכל אלה בנה האדם הגדול הלז את ''קרית הארבע '' היא...
על ידי שבע
ה' ספטמבר 05, 2019 12:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??
תגובות: 5
צפיות: 210

Re: האם ספר חסד לאברהם הוא קיצור מתוך ספר אילימה להרמ''ק??

רוב ספר חסד לאברהם מלוקט מספרי הרמ''ק (אור יקר ואילימה) וכפי שמעיד רא''א מפורשות בהקדמה אלא שהוא ערך את הדברים כפי שראה לנכון. ואגב, הנוסח שבדפוסים משובש מאד ואילו השוואה לנוסח המקורי שבכ''י מראה בעליל כי אין כאן אלא העתקות מכתבי רמ''ק עם מעט שינויי עריכה, ותו לא! כמו כן, ניתן להשלים פרקים מספר אילי...
על ידי שבע
ג' ספטמבר 03, 2019 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תחת אדום ולא תחת ישמעאל
תגובות: 36
צפיות: 3043

Re: תחת אדום ולא תחת ישמעאל

כותב חכם איטלקי (נפטר בשנת תי''א) בספר דרשותיו כ''י:
כמו שאמרו: תחת אדום ולא תחת ישמעאל
שאין להם דתות נימוסיות ומשפטים ישרים.
על ידי שבע
א' ספטמבר 01, 2019 6:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יחזקאל סרנא זצ"ל וברסלב
תגובות: 14
צפיות: 1939

Re: ר' יחזקאל סרנא זצ"ל וברסלב

באות כד צ''ל:
סוד כונת אלול
על ידי שבע
ג' אוגוסט 27, 2019 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 439
צפיות: 52150

Re: עזרה בפענוח ר"ת

וכ'ל ש'כן בעי'לת הע'ילות
על ידי שבע
ג' יולי 09, 2019 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 4904

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

שמעתי ממו''ח שליט''א:
בצעירותו פגש את המקובל רבי יוסף זוסמן זצ''ל בחוה''מ סוכות
והשיחה נתגלגלה כמובן בענין סדר האושפיזין
אם כהאר''י (משה אהרן יוסף) ואם כהגר''א (יוסף משה אהרן)

נענה לעומתו רבי יוסף בצעקה:
האינך יודע שאלו ואלו דברי אלקים חיים?!
על ידי שבע
ג' יולי 09, 2019 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 4904

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

אין רצוני להוציא את האשכול ממסלולו אך כדי לחדד במעט את הדברים אעלה נקודה מעניינת: ידועים דעות רבותינו במנין הי''ג מדות של רחמים והאם ב' השמות ה' ה' בכללן וכו' וכו' ודברי האר''י הנחרצים בענין מעתה, האם לאחר דעתו של האר''י מלך מלכי הקבלה אין מקום יותר לשאר הדעות?! רבים מפרחי קבלה יענו בקול: אין אחר הא...
על ידי שבע
ג' יולי 09, 2019 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א
תגובות: 84
צפיות: 4904

Re: גרגרים אחדים על שיטת הגר"א

שנינו בספר יצירה:
עשר ספירות בלימה
ופירשו רבותינו:
בלי מהות מושג

אי לכך,
אין להשוות את השפה הפנימית
לסגנון הרווח אצל בעלי הפשט

והדברים עתיקים
על ידי שבע
א' יולי 07, 2019 1:56 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 972
צפיות: 128344

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

קאצ'קלה כתב:נא לעזור לי בתיבות אלו (הרשומות עם קו תחתון), בפענוחן ובפתרונן:

1.JPG

2.JPG

אני קורא כך:
א?ח?ה דבר ציבור קשרתא דבי כנישתא ד?ב.

כת"י זה הוא מגמרא ברכות ח ע"ב. אבל אין לי מושג מה פירושן, ואיך לקרות את המלה הראשונה והאחרונה.

איזה דבר ציבור...
על ידי שבע
ו' יוני 21, 2019 3:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 2566

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

בענין האשכול: שאלות כאלה ניתן 'לפתור' במחי יד: הבל הבלים הכל הבל! וכדרכם של חוקרים ומהבילים למיניהם לעומת זאת, הרוצה לעלות בתמר ולאחוז בסנסיניו בדרכם של אדירי הקבלה: הרמ''ק, האר''י, הגר''א, ועוד מבין כי בחיבור א-להי עסקינן על כל המשתמע מכך ובכן במציאות רוחנית מופשטת בה התחבר החיבור ועלה על הכתב נית...
על ידי שבע
ה' יוני 20, 2019 9:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 2566

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

בכל חכמי ישראל הקדמונים לא קם כרבינו משה קורדואירו הפליא לבאר בעיון את ספר הזוהר ויותר הגדיל לעשות בספר תיקוני הזוהר בו הוא יחיד מומחה - אין על עפר משלו! אכן רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת מבחוץ ברם גם מחדרים אי-מה?! 'ונוגה לו סביב' דרי בסחרחרה דלי דלים דולים דלדולים הבו ידכם היום והיו נא פנימיים ומש...
על ידי שבע
ה' יוני 20, 2019 8:32 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד
תגובות: 49
צפיות: 2566

Re: מי חיבר את הפיוט למוצ"ש אליהו הנביא וכו' עם משיח ב"ד

בענין האשכול: שאלות כאלה ניתן 'לפתור' במחי יד: הבל הבלים הכל הבל! וכדרכם של חוקרים ומהבילים למיניהם לעומת זאת, הרוצה לעלות בתמר ולאחוז בסנסיניו בדרכם של אדירי הקבלה: הרמ''ק, האר''י, הגר''א, ועוד מבין כי בחיבור א-להי עסקינן על כל המשתמע מכך ובכן במציאות רוחנית מופשטת בה התחבר החיבור ועלה על הכתב ניתן...
על ידי שבע
ד' יוני 12, 2019 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3153
צפיות: 625560

Re: בשורת ספרים חדשים

ילקוט מדרשים
חלק שמיני

מאת הרב עידן דשא מצפת''ו
על ידי שבע
א' יוני 09, 2019 10:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נשאלתי ע"י בני ולא ידעתי מה להשיב...
תגובות: 3
צפיות: 452

Re: נשאלתי ע"י בני ולא ידעתי מה להשיב...

רש''י פרשת שלח (יד, לג): ושנה ראשונה היתה בכלל וכו'
על ידי שבע
ה' יוני 06, 2019 2:02 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מעתיקים ומגיהים מומחים של כתבי יד איטלקיים
תגובות: 12
צפיות: 1805

Re: מעתיקים ומגיהים מומחים של כתבי יד איטלקיים

מסמך PDF פרקטי (לא מדעי) - שהכנתי עבור קלדן שרצה להכיר את הכתיבה האיטלקית מקווה שתפיקו תועלת, והיה זה שכרי! כדי להכיר את המורכבות של כתיבה זו, הרי לפניכם קטע קצרצר בן 10 שורות, שורה מול שורה: דרש רב עוירא ואי תימא ר' יהושע בן לוי: ז' שמות יש לו ליצה"ר הקב"ה קראו רע, שנא' כי יצר לב האדם רע ...
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3153
צפיות: 625560

Re: בשורת ספרים חדשים

כתבי ר' שלמה מלכו
ספרים. דרשות. אגרות. שיר.

קניתי אמש בגירסה
עבודה מצויינת ומושקעת!
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

לשאלתי ענה לי ת''ח מופלג העוסק מזה שנים רבות בתורת הרוקח וחסידי אשכנז, מן המהדרין מן המהדרין: למיטב זכרוני אין אצל חסידי אשכנז התייחסות מיוחדת (ודאי שלא סגולית) למזמור זה, והיות שהרוקח ושאר חסידי אשכנז רגילים לכפול ולשלש דבריהם במקומות רבים הרי שתיקה זו אומרת הרבה. יש שקוראים לחיבור זה 'אגרת הרמב&qu...
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכוסה בבצק פסטא קרוי פסטיל"ו
תגובות: 2
צפיות: 223

Re: מכוסה בבצק פסטא קרוי פסטיל"ו

זה בדיוק מה שהוא אומר:
'דבר שהוא מכוסה בבצק - דהיינו פסטה
קרוי פסטילו'

אכן,
הכותרת הקצרה שבחרתי מטעה מעט

והרי מקור עקיף נוסף
למנהג ישראל קדושים
בתפוצותיהם
בשבועותיהם
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 12:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכוסה בבצק פסטא קרוי פסטיל"ו
תגובות: 2
צפיות: 223

מכוסה בבצק פסטא קרוי פסטיל"ו

בספר דרשות כ"י ל רבי יצחק ברכיה מפאנו (חתן הרמ"ע) - על דברי המדרש (שמו"ר מא, ג) על פסוק (משלי ב, ו) : כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה - גדולה חכמה, וגדול ממנה הדעת והתבונה! הוי 'כי ה' יתן חכמה', אבל למי שהוא אוהב 'מפיו דעת ותבונה'. ר' יצחק ור' לוי, חד מנהון אמר: למה הדבר דומה.. וחד אמר...
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 2:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

יתירה מכך,
רבים וטובים מן הקדמונים שהביאו את תוכן הספר
לא הזכיר אחד מהם את שם רבינו עליו
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 2:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנביאים עסקו בתורת הסוד?
תגובות: 25
צפיות: 2080

Re: הנביאים עסקו בתורת הסוד?

למדנו כי יש דברים הרבה מרבים הבל אך כאן החכימונו כי אף ביצה שלא נולדה יוצאת בהינומא ובמחול משחקים הפריח מאן-דהו בדותא דלא שויא לחבלה וכבר רצין אחריה בק''ן טעמים כל חד מרבנן קמאי שהיה שומע צפצוף ולהג מטופש שכזה המתנוסס לקלון בכותרת ראש האשכלון היה מנדהו על אתר, ותולהו בחוצות אשקלון, כההוא עובדא דבן ש...
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 1:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס "לשון זהורית" שינויי נוסחאות והערות על הזוהר
תגובות: 4
צפיות: 857

Re: קונטרס "לשון זהורית" שינויי נוסחאות והערות על הזוהר

ביער עבות נראה לא עביר זימר עריצים להכרית קוצים פתח כחוד מחט ולא קצר לשחת חדו חצדי חקלא בדיבור ובקלא אך זאת אפתח בפתחו של אולם פתרון אמיתי יהיה לחזור אחורנית לא לאמת להיות פחדנית מתוך מתינות וזהירות אין קץ להחל במלאכת קטלוג, סיווג, מיון, עיון שפע כתבי היד המונח לפנינו כיום מבויש יתום ודעו וראו: לא ה...
על ידי שבע
ד' יוני 05, 2019 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

במלים פשוטות: קם יהודי יקר בן דורנו והחליט ע"פ כיתוב קלוש בלבד ליחס חבור אנונימי נפוץ בכתבי יד לרבינו הגדול הרוקח - על כל המשתמע מכך בלי לבסס את הדבר ולו בראיה אחת נוספת וכל המחברים בני דורנו צועדים אחריו בבטחה מאידך גיסא, טובים עוסקים בההדרת חיבורי רבינו וחוגו ולא נשמע מפיהם ומפי כתבם אף אוושה...
על ידי שבע
ג' יוני 04, 2019 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

מצ''ב תיאור הקבצים הנז' (מס' 891-892) בקטלוג אלף של הסה"ל בי-ם העתקת דברי בעל ה'עקידת יצחק' (בענין מזמור סז) תיכף אחר הקונטרס (המכונה יראת א-ל), בשתי הקבצים הנז', קוטעים לכאורה את הרצף המשייך אותם 'אוטומטית' לחיבורי הרוקח האחרים כגון 'חכמת הנפש' ברור לכל מבין כי הסמיכות לחיבורים אחרים לא מלמדת ...
על ידי שבע
ג' יוני 04, 2019 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

הקטלוג דלהלן לא מוסיף הרבה, כי בס"ה תיארו הספרנים את שערי הספרים שלפניהם
על ידי שבע
ג' יוני 04, 2019 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

הסגנון מתאים?

האם רבינו הרוקח משתמש עם המלה: איקלימים

האם מצאנו לו דרשה בסגנון הבא:

ישמעאל
תוגרמה ויון
אשכנז
צרפת
ספרד

ס''ה:
'כמו כ''ח אותיות'
על ידי שבע
ג' יוני 04, 2019 10:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזמור המנורה
תגובות: 13
צפיות: 1052

Re: מזמור המנורה

מהו המקור המייחס את הספר 'יראת א-ל' לרבינו הרוקח?
האם רק הכיתוב שכתוב על שער כתב היד (באוסף ר"ד אופנהיים) שבעקבותיו דרך המהדיר (סאפרין),
או שמא יש מקור אמין יותר?
על ידי שבע
ב' יוני 03, 2019 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקרני ראמים ועד ביצי כינים
תגובות: 9
צפיות: 1590

Re: מקרני ראמים ועד ביצי כינים

בדרשות כ"י לרבי יצחק ברכיה מפאנו (חתן הרמ"ע) : ואמר (ע"ז ג, ב) : [יושב וזן את כל העולם כולו] מקרני ראמים ועד בצי כנים - לע'ניות ד'עתי, מלשון 'וקרני ראם קרניו' הנאמר בברכת יוסף, וכלומר: מן האדם הזה שנמשל לראם ומלכותו בכל הבריות משלה - כולן ניזונין, כי הוא העיקר ומשיריו ניזונין כל היצור...

עבור לחיפוש מתקדם