החיפוש הניב 933 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ד' יולי 11, 2018 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כמה נקראים אברהם - ומעשיהם כנמרוד

וכן יצחק - ומעשיהם כישמעאל

וכן יעקב - ומעשיהם כעשו

וזה רוב בני אדם - אין שמותם מורה על מעשיהם כלל!

(כ''י אור יקר, תקוני זוהר, בבא קמא, שער שני, סוף סי' ו').
על ידי שבע
ו' יולי 06, 2018 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות איומה! - ממתים מחלד!
תגובות: 2
צפיות: 339

Re: טעות איומה! - ממתים מחלד!

לשואלים מה פשר הסימון בכתב-היד מעל המלה "ישי"?
זהו סימן הדגשה אופייני בכתבי-יד קבליים!

בדרך כלל היה נהוג בזמנם לעטר את המלה שרצו להדגיש - בסגולתא
אך הרמ"ק (ועוד) עיטרו אותה בסימן דנן.
על ידי שבע
ו' יולי 06, 2018 10:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות איומה! - ממתים מחלד!
תגובות: 2
צפיות: 339

Re: טעות איומה! - ממתים מחלד!

קבלתי הערה באישי:
במחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך י' (תשנב), במאמרה של ב' זק ''הרמ''ק והאר''י'' עמ' 315 הערה 10: ''בדפוס של פירוש אור יקר נשתבש השם ישי, הכתוב בבירור בכתב-היד''.
על ידי שבע
ו' יולי 06, 2018 2:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות איומה! - ממתים מחלד!
תגובות: 2
צפיות: 339

טעות איומה! - ממתים מחלד!

בספר " אור יקר " פרשת פקודי, סימן יג, מבאר רבינו הרמ"ק את דברי הזוהר הנודעים בענין "עשרה הרוגי מלכות" (זוהר פקודי, דף רנד, ב) " שאלתא שאל ולא אתפרש ..." - ובתו"ד ( מוגה מכ"י) : ועתה נראה לדקדק דקרא דא (= תהלים יז, יד: ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם בחיים) ד...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

שכיון שעוסקי תורה בבכיה ודלות, שאר עם ה' מחזיקים אותם - וזוכים עמהם [= לגאולה] . ולכך בדורות אלו אי אפשר לעוסקי תורה לעמוד - אלא בצל בעלי ממון - כלל , מה שלא היה כך בדורות הקדומים שהיו בעלי תורה מקיימין עצמם בעוניים. לזה בזכות זה - יזכו כולם ! זולתי המורדים והפושעים, שעליהם נאמר וברותי מכם המורדים ...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

סוד יצר הרע המקרר, העצל, המונע האדם מעשות מצוה, וזה עיקר עון ששה חדשי הסתיו - שהאדם מתעצל מצד הקרירות ומבטל המצות [...] סוד יצר הרע המחמם, הזריז לעבירה, וזה עיקר עון ששה חדשי הקיץ - שאדם מתחמם ביצרו וגורם לעצמו חטא עון ופשע [...] (אור יקר, תקוני זוהר, בבא קמא, שער שלישי, סי' ו - נדפס ב"אור יקר...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

ואם ישובו גם כן יזכו. וגם לסיבה זו תהיה ייסורין וחבלי משיח לישראל - להשיבם ולהנחילם הטוב והגאולה, ולא יחריב עולמו מפני השוטים. והיינו סוד שימותו רבים מישראל במלחמות וברעב, ויצאו רבים לחוץ מכלל עם ה' , ורבים ישובון מאון. כי יזכו הכל - כפי מה שיטו עצמם בייסורין הבאים לבררם. אבל שיעלה בדעת שיהיה תשועה...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי זכוך הדורות אינם על מציאות אחד - יש דור שיזדכך בגמילות חסדים, ויש דור שיזדכך בתפלות וכיוצא, ויש דור שיזדכך בעסק התורה, ויש דור שיזדכך בעסק המצות, דור דור כפי הנהגתו - כך הם מייחדים הייחוד העליון כפי שיעור ובחינת המצוה שהם עסוקים בה. (אור יקר, תקוני זוהר, בבא קמא, שער ראשון, סי' יב - נדפס ב"...
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 18
צפיות: 872

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

שוב ראיתי כי הדברים שהבאתי מכת''י - הן הן הדברים שהובאו לעיל בשם ''ספר הגלגולים'' פרק מ''ב: מצאתי כתוב בספר קבלה מקדמון אחד זה לשונו. וי' הרוגי מלוכה שהיו עשרת השבטים בשביל מכירת יוסף. כי ר' אלעזר בן שמוע היה ראובן שנאמר ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. ור' עקיבא היה שמעון שקרעו בשרו כמו שקרע הוא הכתונת....
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 18
צפיות: 872

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

עוד מצאתי בכ"י המצ"ב - סודות לרבי משה די ליאון:

Vatican - Biblioteca Apostolica ebr. 428
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרה הרוגי מלכות - בכל דור
תגובות: 4
צפיות: 432

Re: עשרה הרוגי מלכות - בכל דור

רבינו הרמ"ק בספר "אור יקר", עובדא דינוקא, סימן א (כרך יד, עמ' צ):
והנה בעון שקלקלו במכירת יוסף פגמו אותה הבחינה [...] עד יושלם העון ההוא, וסוד עשרה הרוגי מלכות שבכל דור ודור - יוכיח.
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 441

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

בדפוסי הזוהר פרשת מצורע , דף נה, א: רבי חזקיה פתח ואמר: שמעה יי' צדק וגו', כמה חביבה כנסת ישראל קמי קב"ה, דבכל זמנא דכנסת ישראל אתת לקמיה דקב"ה - קב"ה אזדמן לקבלה, הה"ד שמעה יי' צדק... מצ"ב הנוסח המלא שנשמט כנראה בגלל 'טעות הדומות': ר' חזקיה פתח ואמר: שמעה יי' צדק הקשיבה רנת...
על ידי שבע
א' יוני 24, 2018 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 441

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

מתעמק יקר
טרם תסיק מסקנות
טול ספר ''אור יקר'' (חקת) ובדוק

המצוי בכתבי-היד והבקי בספר הזהר
לא אמור להתרגש מכגון דא, צא ולמד!
על ידי שבע
א' יוני 24, 2018 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התגברות החושך לפני עלות השחר
תגובות: 24
צפיות: 579

Re: התגברות החושך לפני עלות השחר

המושג מוזכר בכתבי האר''י
בשם:
קדרותא דצפרא
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כמו שהאדם עם היותו מלא מיינה של תורה צריך שלא יהא פגום במדותיו -
כן הכוס מלא - ירצה יין - ושלם.
(אור יקר, רעיא מהימנא, שער חמישי, סי' ח - נדפס בכרך טז, עמ' סג)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי האומר אהיה כשר בכל התורה חוץ ממצוה פלונית - נקרא משומד למצוה ההיא!

(אור יקר, רעיא מהימנא, שער ב', סימן ג - נדפס בכרך טו, עמ' קיג, עיין שם בסוד הדברים)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

מציאות המצוות ועשיית המצוות הגשמיות - ידענום על מתכונתם בלי שיחסר דבר ! והחושב או מהרהר שאם יבא משה רבינו ע"ה עתה - יבאר לנו דרך אחר בתפילין או בציצית או בסוכה או בלולב, ודרך זה שאנו עושים יש בו טעות, המאמין זה הוא מין, כופר, אפיקורוס! רק שיש לנו ספיקות בדינים, כגון תיק"ו שבתלמוד, שאם היה...
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

העשיר אינו משער חסרון העני בכל דבר, ולא צער גופו.
(אור יקר, כרך ו, עמ' יא - על זוהר וישלח, קסח, ב)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 369

עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי החיים בדברים הגשמיים הם חיים שאינם חיים, וחיים שקריים וכוזבים.
(אור יקר, כרך ה, עמ' פח - על זוהר חיי שרה, קלא, ב: חיין דאינון חיין)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 441

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

כתב רבינו הרמ"ק בספרו אור יקר , פ' נח , סימן ג (כרך ד, עמ' ז-ח, מוגה מכ"י ) : בענין הפסוק [- "לכו חזו מפעלות א-להים אשר שם שמות בארץ", ראה זוהר בראשית נח, ב; נח ס, א] - הם שני פסוקים, הא' במזמור מ"ו לכו חזו מפעלות ה' אשר [שם] שמות בארץ. הב' במזמור ס"ו לכו וראו מפעלות א-...
על ידי שבע
ה' יוני 21, 2018 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 441

ספר הזוהר - ענייני נוסח

בדפוסי הזוהר פרשת חוקת , דף קפ, ב: כל מלה דהאי פרה היא בשבע, ז' כבוסים וכו' , והא אתמר. מצ"ב הנוסח המלא : כל מלה דהאי פרה היא בשבע, יש בה שבעה משבעה: שבע פרות, שבע שריפות, שבע הזיות, שבע כבוסים, שבע טמאים, שבע טהורים, שבע כהנים - ומשה ואהרן בכלל, דהא כתיב וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת ...
על ידי שבע
ו' יוני 15, 2018 5:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 14
צפיות: 1212

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

עוד מאמר זוהר - קטוע וחסר - שעדיין לא ראה אור: ר' יהודה ור' יוסי הוו אזלי באורחא, אקדימו למיפק מכפר כובסין בצפרא. א'מר ר' יהודה לר' יוסי: ניתיב הכא בהאי אתר דאלין עשבין דריחין טבין, דהא נפשאן דבני נשא אתהנן בריחא, ולא עוד אלא ריחא דצפרא עד לא אכיל בר נש ולא שתי - על ריחא אתהני נפשא. יתבו, כיון דאתהנ...
על ידי שבע
ג' יוני 12, 2018 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 322
צפיות: 57999

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

הסריקות המעולות של כתבי-היד מספריית פרמה - מופיעים אך ורק באתר ''כתיב''
והדרך היחידה ל''הורדה'' - היא צילום מסך!

כשמתרגלים לכך, זה לא כ''כ נורא...
על ידי שבע
ג' יוני 12, 2018 1:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מיהו "החכם הרב יעקב ארי"ז ז"ל"?
תגובות: 1
צפיות: 143

Re: מיהו "החכם הרב יעקב ארי"ז ז"ל"?

ר' יעקב ארזין
על ידי שבע
ב' יוני 11, 2018 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 322
צפיות: 57999

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

חד ברנש כתב:מישהו יודע מה קורה לאחרונה עם אתר 'כתיב'? לאחרונה, מזה חמשה שבועות, לא העלו כתבי יד חדשים. המיזם נתקע, חלילה וחס? או משהו אחר ארע?


בתאריכים - 18, 6, 3-9
הועלו לאתר למעלה מ-200 כתבי יד.

המיזם אוחז כבר ב-69%!
כה לחי.
על ידי שבע
ג' יוני 05, 2018 11:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 544

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

עוד מקור חשוב לבירור העניין,
בספר ''פירוש סדר עבודת יום הכפורים למוהר''ר משה קורדואירו זצ''ל'' - 'נדפס... לבקשת כמהר''ר גדליה קורדואירו בנו י''ץ' (ויניציאה שמ''ז), מופיע בדף מ, ע''א שירו של ר''ש ארקיוולטי, אך שם תוקן לנכון: קורדואירו.
על ידי שבע
ג' מאי 29, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול טעויות שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים
תגובות: 15
צפיות: 883

Re: Re אשכול טעוית שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים

אִיךְ-מֶיְין כתב:מה אומרות הנקודות בכתבי יד?


הנקודות אומרות לשכל את האותיות ('שכל את ידיו') שהתחלפו בטעות ע''י המעתיק
על ידי שבע
א' מאי 27, 2018 5:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול טעויות שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים
תגובות: 15
צפיות: 883

Re: Re◆ אשכול טעוית שנמצאו בדפוסי רש"י ספר מלכים ◆

אִיךְ-מֶיְין כתב:והתשובה לשאלה הב':
בכתבי היד של רש"י למלכים נכתב 'נולכיות'


לא שמת לב לנקודות שמעל האותיות בכ''י פארמה
שמורות לתקן את התיבה:
בנוכליות.
על ידי שבע
ש' מאי 26, 2018 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 544

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

ערב שבת קודש, פה עיר בית לחם, במדינת ניו המפשייר, ארה''ב לא ערכתי רשימה מדויקת, אבל לפי ההתרשמות מעיון בכתבי היד - השם קורדואירו נמצא בכתיבות איטלקיות , והשם קורדובירו בשאר הכתיבות. אבל צריך עיון מדוקדק. בשנת של''ה, כותב חכם איטלקי, ר' שמואל (ב"ר אלחנן יעקב) ארקיוולטי, בכתיבה איטלקית, בעצם כתב...
על ידי שבע
ד' מאי 23, 2018 7:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 498

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

א.
אצל הר''י מ[י]גש לב''ב.

ב.
האם בדקת בתשובה תש''ב בשו''ת הרשב''א?

ד.
לא העלת לפורום את הסריקה של הקטע

בסוף הקטע:
ומ''מ מתרץ בגמ'.
על ידי שבע
ד' מאי 23, 2018 7:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 498

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

ג.

ב''ג א' [בני גיל אחד]

וכנודע שאין המשמעות 'גיל' כאשר בימינו.
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת
תגובות: 99
צפיות: 6682

Re: ספר הישר לר"ת חלק החידושים לקראת מהדורה מחודשת

הרגיל בכ''י קורא כאן ברורות:
ר' אברהם

ואין כל צורך ב''צריך לומר''...
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 4:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 1673

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

בשמע בשורות
מן אורה אורות

אמרות טהורות
תשובה סודרות

גימטריאות סופרות
וקב קושיות עודרות

סגולה לישראל עוטרות
בנפה אחר נפה נבררות

פירותיך מתוקים, צלך נאה
אמת המים עוברת תחתיך

יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך
יגל בהן יעקב, ישמח בהן ישראל
לתפארת כל בית ישראל


בשבע שמחות
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 1:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 322
צפיות: 57999

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

תמידין כסדרן
ומוספין כהלכתן

כמי שעוקב אחר הליכות האתר
הרי שתמיד היו הפוגות ורווח בין עדר לעדר...

ולעת עתה כל הנפש הבאה ''ששים ושש''
מי יתן ובמהרה נפש אדניו למאה ישלים
על ידי שבע
ג' מאי 22, 2018 1:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: מלאכים זכרים ושדות נקיבות
תגובות: 6
צפיות: 199

Re: מלאכים זכרים ושדות נקיבות

המפתח לכל אלה:

חיבורו המונומנטלי של הרמ''ק
''דרישות בעניני המלאכים''
המופיע בתחלת פירושו על זוהר שיר השירים
''אור יקר'' (כרך יז)

נמצא באוצר,
וכן באתר ''הלכה ברורה''.

כדאי גם לעיין בספר הנפלא ''מלאכי עליון'' לר' ראובן מרגליות - בהוצאת ''מוסד הרב קוק''.
על ידי שבע
ב' מאי 21, 2018 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך וועל גוט זיין (מקור?)
תגובות: 4
צפיות: 258

Re: איך וועל גוט זיין (מקור?)

הנוסח בגני הילדות באידיש - הוותיקים (עד היום): ''מודה אני... רבה אמונתך. ראשית חכמה יראת ה'... תהלתו עומדת לעד. תורה צוה לנו משה... קהלת יעקב. שמע בני... ואל תטוש תורת אמך. תורה תהא אמונתי וא-ל שד-י בעזרתי. ואתם הדבקים... חיים כולכם היום. לישועתך קויתי ה' גאט, לעבעדיגער גאט, איך האפ צו דיר אין אלע צ...
על ידי שבע
ב' מאי 21, 2018 5:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 322
צפיות: 57999

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

המספר שאתה זקוק לו הינו:
MS Opp. 348

קרי: אוסף אופנהיים, מס' 348.


המספר השני (771) הינו מספר ישן (Old no),
הוא יכול להועיל לעתים נדירות.


המספר הנוסף - של קטלוג נויבאואר (492)
לא משמעותי עבור ספרני אוקספורד.

הם דורשים את שם האוסף הספציפי,
ומספר עדכני של הכותר (כת''י לדוגמא).
על ידי שבע
ו' מאי 18, 2018 7:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 544

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

בריושמא כתב:לא ערכתי רשימה מדויקת, אבל לפי ההתרשמות מעיון בכתבי היד -
השם קורדואירו נמצא בכתיבות איטלקיות, והשם קורדובירו בשאר הכתיבות.
אבל צריך עיון מדוקדק.


תיכף אעלה לאשכול צילום מכתב ידו של רבי אברהם גלאנטי
(תלמידו הגדול של הרמ''ק)
הכותב בכתיבה ספרדית מובהקת
ובו הוא קורא שם רבו: קורדואירו.
על ידי שבע
ה' מאי 17, 2018 12:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 13
צפיות: 544

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

היו שמצאו ב''קורדואירו'' - רמז דק ל''אור יקר'' ( פירושו המונומנטלי על הזוהר)

עבור לחיפוש מתקדם