החיפוש הניב 872 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ד' אוקטובר 03, 2018 9:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעה קודם תחיית המתים
תגובות: 14
צפיות: 312

Re: שעה קודם תחיית המתים

בכתבי מוהר''ן לא נזכר ענין זה
על ידי שבע
ג' אוקטובר 02, 2018 11:52 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 758
צפיות: 68757

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

הכתיבה איטלקית

בשורה השלישית:
טוביה אהרן שלמה מנחם

ועל פי זה ניתן לפענח את תחלת השורה השניה
(והאותיות הראשונות של השורה הראשונה)

כל השאר בלועזית
על ידי שבע
ג' אוקטובר 02, 2018 11:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל
תגובות: 146
צפיות: 16203

Re: הגאון רבי משה הלוי סולובייציק זצ"ל

ברכה ו??? לידידי הרב ר' שאול נ"י קאסאווסקי הנני בזה לבשרו מהיום המוגבל לחתונת בני היקר משה נ"י יזכני ד' לשבוע רוב עונג ממנו. והנני לבקש את מע"כ שי' לבא על החונה וד' יזכנו לשבוע שמחות והי' ברכה וטובה לכולנו ובכל גבולנו שארו מוקירו חיים הלוי סאלאווייציק יום ג' טו"ב סיון התרס"...
על ידי שבע
ד' ספטמבר 26, 2018 3:03 pm
פורום: ימות עולם
נושא: השמועה על בוא המשיח בשנת תרמ"ב
תגובות: 7
צפיות: 248

Re: השמועה על בוא המשיח בשנת תרמ"ב

אסמכוה אקרא
אמרתי אעלה בתמר

מלת המפתח יחד עם 'משיח'
תניב ללא ספק הרבה תוצאות
על ידי שבע
ה' ספטמבר 06, 2018 11:28 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 758
צפיות: 68757

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

דהדבר
על ידי שבע
ג' ספטמבר 04, 2018 4:45 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4293

Re: איך להודות על הרע?

אני לא מוצא שם את הרעיון מבית-מדרשו של הר' ארוש
על ידי שבע
ו' אוגוסט 31, 2018 3:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4293

Re: איך להודות על הרע?

האם תוכל להצביע איפה מופיע פירוש זה בספרי מוהר''ן?
על ידי שבע
ד' אוגוסט 22, 2018 3:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 758
צפיות: 68757

Re: בקשת פיענוח בכתב יד = מלפני כמאתיים שנה

דנ[י]כרין
על ידי שבע
ד' אוגוסט 15, 2018 12:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 1225

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

אדרבה, מכאן ראיה שאין ספק שנפלה כאן טעות במלה הראשונה (?''א תק''ס)
אצל מעתיק נוסח המצבה (אם היתה)

הדעת נותנת לאחר ככל האפשר - ד''א תק''ס
על ידי שבע
ד' אוגוסט 15, 2018 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"
תגובות: 15
צפיות: 1225

Re: "יש מקומות שנמצאים ישראל שאומרים שהן מזמן פילגש בגבעה"

חילוף בין ד' לב' שכיח הרבה
ואם כנים הדברים הרי שצ''ל: ד''א תק''ס
על ידי שבע
ו' אוגוסט 10, 2018 2:08 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 758
צפיות: 68757

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

שתורתינו הקדושה
על ידי שבע
ה' אוגוסט 09, 2018 3:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל הגדול מחברו יצרו וכו' - רעיון חדש
תגובות: 12
צפיות: 966

Re: כל הגדול מחברו יצרו וכו' - רעיון חדש

כתב מהרח''ו בפירושו לזוהר פ' וישב (קצ, ב) - נדפס בספר ''אור החמה'': כחד טורא רברבא ויתמהון וגו'. פי' כי הגדול מחבירו - יצרו גדול ממנו, שצריך שיהיה כוחו גדול, ולכן אידמי לצדיקים כטורא רברבא, שגם נשמתו גבוהה. אבל לקטרגא לרשעים היצר הרע הוא קטן ודבר מועט וגם הרשע נשמתו כחוט השערה ויכיל לאטעאה לון, ולכן...
על ידי שבע
ג' אוגוסט 07, 2018 10:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מרגלא (מרגלית) בפומיה
תגובות: 4
צפיות: 374

מרגלא (מרגלית) בפומיה

כ''י פריס 765, תשובה על ספר יצירה, דף 13ב:
כי החכמה היא המרגלית, כמ'ו ש'אמרו בכמה מקומות בתלמוד: מרגלא בפומיה וגו'.
על ידי שבע
א' יולי 22, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צער הבא מהאוהב
תגובות: 5
צפיות: 292

צער הבא מהאוהב

בספר ''קול בוכים'' (ויניציאה שמ''ט, דף כג, ב), בפירוש רבי אברהם גלנטי:
כמשל אותו שהיו סוקלים אותו, ובא אוהבו וזרק עליו גרגיר חרדל, והרגיש בצער ההוא מכלם, וזה להיותו אוהבו.
על ידי שבע
ד' יולי 11, 2018 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כמה נקראים אברהם - ומעשיהם כנמרוד

וכן יצחק - ומעשיהם כישמעאל

וכן יעקב - ומעשיהם כעשו

וזה רוב בני אדם - אין שמותם מורה על מעשיהם כלל!

(כ''י אור יקר, תקוני זוהר, בבא קמא, שער שני, סוף סי' ו').
על ידי שבע
ו' יולי 06, 2018 1:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות איומה! - ממתים מחלד!
תגובות: 2
צפיות: 453

Re: טעות איומה! - ממתים מחלד!

לשואלים מה פשר הסימון בכתב-היד מעל המלה "ישי"?
זהו סימן הדגשה אופייני בכתבי-יד קבליים!

בדרך כלל היה נהוג בזמנם לעטר את המלה שרצו להדגיש - בסגולתא
אך הרמ"ק (ועוד) עיטרו אותה בסימן דנן.
על ידי שבע
ו' יולי 06, 2018 10:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות איומה! - ממתים מחלד!
תגובות: 2
צפיות: 453

Re: טעות איומה! - ממתים מחלד!

קבלתי הערה באישי:
במחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כרך י' (תשנב), במאמרה של ב' זק ''הרמ''ק והאר''י'' עמ' 315 הערה 10: ''בדפוס של פירוש אור יקר נשתבש השם ישי, הכתוב בבירור בכתב-היד''.
על ידי שבע
ו' יולי 06, 2018 2:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעות איומה! - ממתים מחלד!
תגובות: 2
צפיות: 453

טעות איומה! - ממתים מחלד!

בספר " אור יקר " פרשת פקודי, סימן יג, מבאר רבינו הרמ"ק את דברי הזוהר הנודעים בענין "עשרה הרוגי מלכות" (זוהר פקודי, דף רנד, ב) " שאלתא שאל ולא אתפרש ..." - ובתו"ד ( מוגה מכ"י) : ועתה נראה לדקדק דקרא דא (= תהלים יז, יד: ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם בחיים) ד...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 10:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

שכיון שעוסקי תורה בבכיה ודלות, שאר עם ה' מחזיקים אותם - וזוכים עמהם [= לגאולה] . ולכך בדורות אלו אי אפשר לעוסקי תורה לעמוד - אלא בצל בעלי ממון - כלל , מה שלא היה כך בדורות הקדומים שהיו בעלי תורה מקיימין עצמם בעוניים. לזה בזכות זה - יזכו כולם ! זולתי המורדים והפושעים, שעליהם נאמר וברותי מכם המורדים ...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

סוד יצר הרע המקרר, העצל, המונע האדם מעשות מצוה, וזה עיקר עון ששה חדשי הסתיו - שהאדם מתעצל מצד הקרירות ומבטל המצות [...] סוד יצר הרע המחמם, הזריז לעבירה, וזה עיקר עון ששה חדשי הקיץ - שאדם מתחמם ביצרו וגורם לעצמו חטא עון ופשע [...] (אור יקר, תקוני זוהר, בבא קמא, שער שלישי, סי' ו - נדפס ב"אור יקר...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 9:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

ואם ישובו גם כן יזכו. וגם לסיבה זו תהיה ייסורין וחבלי משיח לישראל - להשיבם ולהנחילם הטוב והגאולה, ולא יחריב עולמו מפני השוטים. והיינו סוד שימותו רבים מישראל במלחמות וברעב, ויצאו רבים לחוץ מכלל עם ה' , ורבים ישובון מאון. כי יזכו הכל - כפי מה שיטו עצמם בייסורין הבאים לבררם. אבל שיעלה בדעת שיהיה תשועה...
על ידי שבע
ה' יוני 28, 2018 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי זכוך הדורות אינם על מציאות אחד - יש דור שיזדכך בגמילות חסדים, ויש דור שיזדכך בתפלות וכיוצא, ויש דור שיזדכך בעסק התורה, ויש דור שיזדכך בעסק המצות, דור דור כפי הנהגתו - כך הם מייחדים הייחוד העליון כפי שיעור ובחינת המצוה שהם עסוקים בה. (אור יקר, תקוני זוהר, בבא קמא, שער ראשון, סי' יב - נדפס ב"...
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 19
צפיות: 1257

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

שוב ראיתי כי הדברים שהבאתי מכת''י - הן הן הדברים שהובאו לעיל בשם ''ספר הגלגולים'' פרק מ''ב: מצאתי כתוב בספר קבלה מקדמון אחד זה לשונו. וי' הרוגי מלוכה שהיו עשרת השבטים בשביל מכירת יוסף. כי ר' אלעזר בן שמוע היה ראובן שנאמר ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. ור' עקיבא היה שמעון שקרעו בשרו כמו שקרע הוא הכתונת....
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 3:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?
תגובות: 19
צפיות: 1257

Re: עשרת הרוגי מלכות - מי כיפר על מי?

עוד מצאתי בכ"י המצ"ב - סודות לרבי משה די ליאון:

Vatican - Biblioteca Apostolica ebr. 428
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עשרה הרוגי מלכות - בכל דור
תגובות: 4
צפיות: 513

Re: עשרה הרוגי מלכות - בכל דור

רבינו הרמ"ק בספר "אור יקר", עובדא דינוקא, סימן א (כרך יד, עמ' צ):
והנה בעון שקלקלו במכירת יוסף פגמו אותה הבחינה [...] עד יושלם העון ההוא, וסוד עשרה הרוגי מלכות שבכל דור ודור - יוכיח.
על ידי שבע
ג' יוני 26, 2018 1:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 612

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

בדפוסי הזוהר פרשת מצורע , דף נה, א: רבי חזקיה פתח ואמר: שמעה יי' צדק וגו', כמה חביבה כנסת ישראל קמי קב"ה, דבכל זמנא דכנסת ישראל אתת לקמיה דקב"ה - קב"ה אזדמן לקבלה, הה"ד שמעה יי' צדק... מצ"ב הנוסח המלא שנשמט כנראה בגלל 'טעות הדומות': ר' חזקיה פתח ואמר: שמעה יי' צדק הקשיבה רנת...
על ידי שבע
א' יוני 24, 2018 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 612

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

מתעמק יקר
טרם תסיק מסקנות
טול ספר ''אור יקר'' (חקת) ובדוק

המצוי בכתבי-היד והבקי בספר הזהר
לא אמור להתרגש מכגון דא, צא ולמד!
על ידי שבע
א' יוני 24, 2018 2:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התגברות החושך לפני עלות השחר
תגובות: 24
צפיות: 1010

Re: התגברות החושך לפני עלות השחר

המושג מוזכר בכתבי האר''י
בשם:
קדרותא דצפרא
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 6:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כמו שהאדם עם היותו מלא מיינה של תורה צריך שלא יהא פגום במדותיו -
כן הכוס מלא - ירצה יין - ושלם.
(אור יקר, רעיא מהימנא, שער חמישי, סי' ח - נדפס בכרך טז, עמ' סג)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי האומר אהיה כשר בכל התורה חוץ ממצוה פלונית - נקרא משומד למצוה ההיא!

(אור יקר, רעיא מהימנא, שער ב', סימן ג - נדפס בכרך טו, עמ' קיג, עיין שם בסוד הדברים)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 5:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

מציאות המצוות ועשיית המצוות הגשמיות - ידענום על מתכונתם בלי שיחסר דבר ! והחושב או מהרהר שאם יבא משה רבינו ע"ה עתה - יבאר לנו דרך אחר בתפילין או בציצית או בסוכה או בלולב, ודרך זה שאנו עושים יש בו טעות, המאמין זה הוא מין, כופר, אפיקורוס! רק שיש לנו ספיקות בדינים, כגון תיק"ו שבתלמוד, שאם היה...
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

Re: עת לקצר - מפניני הרמ"ק

העשיר אינו משער חסרון העני בכל דבר, ולא צער גופו.
(אור יקר, כרך ו, עמ' יא - על זוהר וישלח, קסח, ב)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עת לקצר - מפניני הרמ"ק
תגובות: 12
צפיות: 597

עת לקצר - מפניני הרמ"ק

כי החיים בדברים הגשמיים הם חיים שאינם חיים, וחיים שקריים וכוזבים.
(אור יקר, כרך ה, עמ' פח - על זוהר חיי שרה, קלא, ב: חיין דאינון חיין)
על ידי שבע
ו' יוני 22, 2018 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 612

Re: ספר הזוהר - ענייני נוסח

כתב רבינו הרמ"ק בספרו אור יקר , פ' נח , סימן ג (כרך ד, עמ' ז-ח, מוגה מכ"י ) : בענין הפסוק [- "לכו חזו מפעלות א-להים אשר שם שמות בארץ", ראה זוהר בראשית נח, ב; נח ס, א] - הם שני פסוקים, הא' במזמור מ"ו לכו חזו מפעלות ה' אשר [שם] שמות בארץ. הב' במזמור ס"ו לכו וראו מפעלות א-...
על ידי שבע
ה' יוני 21, 2018 2:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזוהר - ענייני נוסח
תגובות: 7
צפיות: 612

ספר הזוהר - ענייני נוסח

בדפוסי הזוהר פרשת חוקת , דף קפ, ב: כל מלה דהאי פרה היא בשבע, ז' כבוסים וכו' , והא אתמר. מצ"ב הנוסח המלא : כל מלה דהאי פרה היא בשבע, יש בה שבעה משבעה: שבע פרות, שבע שריפות, שבע הזיות, שבע כבוסים, שבע טמאים, שבע טהורים, שבע כהנים - ומשה ואהרן בכלל, דהא כתיב וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת חקת ...
על ידי שבע
ו' יוני 15, 2018 5:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 14
צפיות: 1545

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

עוד מאמר זוהר - קטוע וחסר - שעדיין לא ראה אור: ר' יהודה ור' יוסי הוו אזלי באורחא, אקדימו למיפק מכפר כובסין בצפרא. א'מר ר' יהודה לר' יוסי: ניתיב הכא בהאי אתר דאלין עשבין דריחין טבין, דהא נפשאן דבני נשא אתהנן בריחא, ולא עוד אלא ריחא דצפרא עד לא אכיל בר נש ולא שתי - על ריחא אתהני נפשא. יתבו, כיון דאתהנ...
על ידי שבע
ג' יוני 12, 2018 8:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 359
צפיות: 77552

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

הסריקות המעולות של כתבי-היד מספריית פרמה - מופיעים אך ורק באתר ''כתיב''
והדרך היחידה ל''הורדה'' - היא צילום מסך!

כשמתרגלים לכך, זה לא כ''כ נורא...
על ידי שבע
ב' יוני 11, 2018 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים
תגובות: 359
צפיות: 77552

Re: רשימת אתרים ואשכולות לסריקות כת"י וספרי דפוס עתיקים

חד ברנש כתב:מישהו יודע מה קורה לאחרונה עם אתר 'כתיב'? לאחרונה, מזה חמשה שבועות, לא העלו כתבי יד חדשים. המיזם נתקע, חלילה וחס? או משהו אחר ארע?


בתאריכים - 18, 6, 3-9
הועלו לאתר למעלה מ-200 כתבי יד.

המיזם אוחז כבר ב-69%!
כה לחי.

עבור לחיפוש מתקדם