החיפוש הניב 888 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבע
ד' אפריל 18, 2018 11:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "מגילת סתרים" המובאת כמה וכמה פעמים בספר ציוני על התורה
תגובות: 5
צפיות: 160

Re: "מגילת סתרים" המובאת כמה וכמה פעמים בספר ציוני על התורה

בספר ציוני על התורה מצטט כמה וכמה פעמים "מגילת סתרים". מגילת סתרים זו אינה רשומה אצלו בהקדמתו בראש הספר, כספרים אשר השתמש בהם. דרך משל פיסקא זו: ציוני פ' לך לך שוב מצאתי במגילת סתרים למה אנו מברכין באות ברית קדש דע כי שדי הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא וכאשר ראשו של אדם ושתי זרועותיו זקופין ...
על ידי שבע
ו' מרץ 30, 2018 12:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: Re: קטלוג יריד הספרים מוסד הרב קוק תשע"ח
תגובות: 4
צפיות: 571

Re: קטלוג יריד הספרים מוסד הרב קוק תשע"ח

צילומים רבים שהיו בספרייתו של רש''ל נמצאים במכון שוקן בי-ם
על ידי שבע
ג' מרץ 20, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 13
צפיות: 778

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

נער הייתי גם זקנתי ספרים חמותי אף בינותי ו עומרים שלמים לא ראיתי! אכן לקט שכחה ופאה לקטתי ולרגל המלאכה אשר לפני, אמרתי אתנהלה לאטי, ומקצתם פה רשמתי ברם לדידך דברי לך, וכל רז לא אניס לך במטו מינך, גליא לדרעך ואנהיר בנהורך ואי תעייל קמן אפי' חד קומצא מן עומרך מישבק נישבוק לך, ויתיר לא נטרחינך! ולקוצר ...
על ידי שבע
ג' מרץ 20, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 13
צפיות: 778

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

אך לגופו של דבר יש להעיר, א. כת"י טורנטו הנ"ל וכן בחלק גדול של כתבי היד של הזוהר, ישנם קטעים רבים שלא נדפסו. ואין לדבר סוף. אם נדפיס את כל אותם קטעים, יש לשער ש הזוהר יכפיל את עצמו . ובכתבי היד יש עוד כהנה וכהנה . ולמה לרשום לקט, שכחה ופאה כאשר עומרים שלמים ניצבים לפנינו? שדות קוצר ואלומי...
על ידי שבע
ב' מרץ 19, 2018 5:52 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 690
צפיות: 38705

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

שרה עלקע מאוושאוויץ

מ-נאווארעדאק
על ידי שבע
ה' מרץ 15, 2018 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קלט המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 107א-ב: קלט ("קרבן מנחה'') " וענין מנחה , כל המנחות הם מצה או סלת, והם באות להשפיע מאותה* מדה הנקראת [מצה] ולהמשיך ממנה ברכה לכל אוכלוסיה ומחנותיה* החוני'ם סביבותיה - ע''ב קתדראות שרים כחצי גורן עגול...
על ידי שבע
ה' מרץ 15, 2018 12:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קלו- קלח המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 107א: קלו ("עולה וחטאת'') " וענין עולה שכ[ו]לה כליל , וחטאת אין כליל אלא האמורין, והבשר נאכל לכהני'ם - לפי שהעולה על המחשב'ה המתפשטת בכל, וחטאת על המעש'ה, לכן הכליות המביאות לידי המעשה נקרבות, ו...
על ידי שבע
ה' מרץ 15, 2018 6:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 13
צפיות: 778

Re: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

רבי מנחם ריקאנטי בפירושו על התורה - כו''כ מאמרים (בעיקר אודות ''מחשבה רעה'').

מאמר ארוך בסוף ספר לבנת הספיר (על בראשית) - דומה בסגנונו לתיקוני זהר.
על ידי שבע
ג' מרץ 13, 2018 11:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

עומדים אנו בשערי ספר ויקרא - ודבר בעתו מה טוב! קלה המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 106א-107א: קלה ("טעם הקרבנות") " וטעם הקרבנות . וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את [ה]כל המזבח[ה]. ידוע תדע כי הקרבנות כולם אינם אלא לחבר התורה ...
על ידי שבע
ג' מרץ 13, 2018 10:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!
תגובות: 13
צפיות: 778

מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר!

מאמר זהר שלא ראה אור בדפוסי הזוהר למהדורותיו!

ראה:
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=33103&p=442476#p442476
על ידי שבע
ג' מרץ 13, 2018 9:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

עוד בהקשר ל סוד קלב ("יולד בן לנעמי") ראה בזוהר פ' ואתחנן, כ"י טורונטו - אוסף פרידברג 5-015, כתיבה ביזנטית, מהמאה הט"ו, דף 297ב; וטיקן 206, כתיבה ביזנטית, מהמאה הט"ו, דף 377ב-378א: ר' אבא ור' יוסי הוו אזלי בארחא, א'מר ר' יוסי לר' אבא: תוהנא מינך היך שפוותיך לא מרחשן באוריתא,...
על ידי שבע
ג' מרץ 13, 2018 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובת רב האי גאון בענין השמות הקדושים
תגובות: 28
צפיות: 1427

Re: תשובת רב האי גאון בענין השמות הקדושים

עוד מצאתי בכ"י וטיקן 206, כתיבה ביזנטית, מאה ט"ו, דף 1ב-2ב.

בתחלתו:
שם בן מ"ב יוצא מפסוק בראשית עד ובהו ע"י ח' אלפא בתא - כנגדם עשה דוד תמניא אפי.
על ידי שבע
ב' מרץ 12, 2018 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כת"י בעל בנימין זאב?
תגובות: 2
צפיות: 142

Re: כת"י בעל בנימין זאב?

אל תקרי ''ומניתי'' אלא ''[b]ומייתי'/b]''

ואין כאן בדל של אוטוגרף!
על ידי שבע
ו' מרץ 09, 2018 7:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

בהקשר ל סוד קלב ("יולד בן לנעמי") "וכשהוא מיבם - אם היוצר רואה כונתם להשיב אבדם* תשוב האבדה על ידי שתיהם, וסוד זה רמוז* ב יולד בן לנעמי ". ראה מדרש הנעלם לפ' כי תצא (= בזוהר חדש, מהד' מרגליות, דף נט, א) : יולד בן לנעמי - וכי לנעמי יולד והלא רות ילדתו, אלא ללמד שזה עובד הוא היה מח...
על ידי שבע
ב' מרץ 05, 2018 11:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זכות המחותן מועילה!
תגובות: 0
צפיות: 150

זכות המחותן מועילה!

חידוש מעניין מסיק רבינו הרמ"ק בספרו "אור יקר" (במדבר, סי' ה) - מדברי הזוהר (קיט, א) "אוף אנא כהאי גוונא, כיון דאחידנא באבוך ובך , לא איסתפינא בהאי עלמא ובעלמא אחרא": באבוך ובך - נראה שאפילו מחותנו של אדם מועיל בזכותו לאדם. וזה דבר גדול, כי בשלמא חתנו ממש שמעינן בפרשת בראשית ...
על ידי שבע
ב' מרץ 05, 2018 9:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה חסר מקרא זו-בראשונים
תגובות: 6
צפיות: 558

Re: מה חסר מקרא זו-בראשונים

הרמ"ק בספרו "אור יקר" (במדבר, סימן ד) - על מאמר הזוהר (קיח, ב): "ונסע בראשונה דגל מחנה יהודה"
ואף על גב דקרא לא כתיב הכי - לישנא קלילא נקט, כדאשכחן בתלמוד בבלי דקאמר: ונתן הכסף וקם לו, וכמוהו רבים.
על ידי שבע
א' מרץ 04, 2018 7:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 690
צפיות: 38705

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ללא שום ספק:

להיות אז ימים טובים של פסח
על ידי שבע
א' מרץ 04, 2018 3:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "איידי דזוטר"
תגובות: 3
צפיות: 181

Re: "איידי דזוטר"

בכ"י וטיקן, ניאופיטי 43 , כתיבה ספרדית, מהמאה הט"ו - לאחר 10 דפים של "מדרש הנעלם" (על פרשיות בראשית נח, הנד' בזוהר חדש) - בדף 24ב, מופיע הקטע דלהלן: ובמדרש פנחס בן יאיר (- ראה מדרש תדשא סי' יא) : ועשית עצי שטים - שתי מזבחות הן, אחד זהב ואחד נחשת. מזבח הזהב נמשל בנפשו של אדם, מזב...
על ידי שבע
א' מרץ 04, 2018 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "איידי דזוטר"
תגובות: 3
צפיות: 181

"איידי דזוטר"

מדי עיוני בכתבי-יד רבים מצאתי קטעים שנכתבו בשולי חבורים שונים אך אינם שייכים להם כלל, וכל המצאם שם הוא בחמלת המעתיק על השמן הטוב והנייר החלק שלא ילכו לאיבוד, ואם כי יצאנו נשכרים מכך, אולם מפאת "גדלם" נאבדו מתוך הקהל, ולא בא זכרם בקבצי הקטלוגים למיניהם. לכן אמרתי לקבצם על יד כאשר יבואו אל י...
על ידי שבע
ו' מרץ 02, 2018 3:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קלד המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 106א: קלד ("כתיבת תפלין ומזוזה") " וטעם תפלין על הקלף, ומזוזה על דוכסוסטוס, קלף במקום בשר, דוכסוסטוס במקום שער - לפי שהתפלין רומזים למעלה למקום נסתר ע'ל כ'ן ראוי במקום נסתר. ומזוזה בגלוי* - מזוז...
על ידי שבע
ה' מרץ 01, 2018 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קלג המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 105ב-106א: קלג ("שלמה תיקן עירובין") " וטעם* מה שא'מרו ר'בותינו ז'ל' בתורה שבעל פה, כי שלמה המלך תקן עירובין - יש לך להסתכל ולהשתדל בסוד החכמ'ה העליונה היאך* מצאו סמך שעל ערובין שתקן אמ'ר עליו ה...
על ידי שבע
ה' מרץ 01, 2018 4:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?
תגובות: 9
צפיות: 281

Re: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?

שמעתי באומרים לי כי בגנזי ספריית שוקן נמצא טופס כזה.
על ידי שבע
ה' מרץ 01, 2018 11:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

ליהודים היתה אורה ... "ורז ואור דבר אחד הוא" (מדרש הנעלם פ' בראשית) קל-קלב המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 105ב: קל ("מצוות עשה ולא תעשה") " וטעם מצות עשה אין בהם מיתה - לפי שבאין מכח המשפיע. ומצות לא תעשה מכח המקבל, ע'ל...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קכט המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 105א-ב: קכט ("לא נאמר ברכה לחיות") " וטעם מפני מה לא נאמר במעש'ה בראשי'ת ברכה לחיות ולבהמות כמו שנתנה לדגים ולאדם - כדי שלא יתברך הנחש, לפי שצפה ה'קדוש ב'רוך ה'וא מה עתיד לעשות. ועליו נא'מר בקבל...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קכו-קכח המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 105א: קכו ("יעקב לחברון") " וטעם* שלא הלך יעקב לחברון כשבא מארם, ועכב עצמו בשכם שהיא קרובה לחברון - לפי שהיה נוסע על פי הדיבר* כדי שתמות רחל ותקבר בדרך בגלוי. וזה יעיד לך היות חברון קרובה לש...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 4:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קכה המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104ב - 105א. - כתב היד קרוע בחלקו, הטקסט הושלם ע"פ כתב יד וטיקן 283 , כתיבה ספרדית, מאה י"ד, דף 60א - קכה ("אלומים") "[ וטעם האלומים שראה - הם היו שבעה, רמז לשבעה מעלות. וארמוז לך בזה,...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קכב-קכד המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104ב. כתב היד קרוע כאן, השלמת הטקסט ע"פ כ"י וטיקן 283 , כתיבה ספרדית, מאה י"ד, דף 60א. קכב ("רחל רועה") " וטעם רחל רועה - רמז ה' אחרונה, הא-להים הרועה אותי מעודי עד היום הזה. ...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בהבנת ביאור קבלי בפירוש העקידת יצחק
תגובות: 8
צפיות: 254

Re: עזרה בהבנת ביאור קבלי בפירוש העקידת יצחק

בנוסף לדברי דרומי המצויינים -
יש לציין לזוהר פ' חוקת, דף קפג, ב.
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 1:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קכא המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104ב. כתב היד קרוע כאן ברובו, והושלם ע"פ כ"י וטיקן 283 , כתיבה ספרדית, מאה י"ד, דף 59ב - 60א קכא ("נדר יעקב") " וטעם נדר* יעקב - [נראין דברי הרב שאומ'ר כי אינו תנאי אלא כאומ'ר לאד...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

את סוד קיח המופלא ("ענין יצחק") -
ראה רבינו מנחם ריקאנטי והעתיקו לספרו על התורה - פ' תולדות:

London - British Library Add. 19946
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 8:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קיז-קכ המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104א-ב. - כתב היד קרוע בחלקו, הטקסט הושלם ע"פ כתב יד וטיקן 283 , כתיבה ספרדית, מאה י"ד, דף 59ב - קיז ("פרה אדומה") "[ וטעם פרה אדומה אני קבלתי כי] היא כנגד פרה סוררה, ולפיכ'ך מטמא'ה...
על ידי שבע
ג' פברואר 27, 2018 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

סדרת הסודות צד-קח קיג-קטז - זכתה לסיכום מופלא בסגנונו המיוחד של קדמון אחד ("רב אחד מקובל, לא נזכר שמו"). הסיכום מופיע בקובץ הסודות שצורף לפירוש הרקאנטי על התורה (וינציה רפג) , בסוף ספר שמות, בד"ה " טעם המשכן " (החל משורה 2) . מצ"ב הקדמת "המעתיקים" לקובץ הסודות...
על ידי שבע
ב' פברואר 26, 2018 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קטו-קטז המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104א. - כתב היד קרוע כאן, והטקסט מועתק מכתב יד וטיקן 283 , כתיבה ספרדית, מאה י"ד, דף 59ב - קטו-קטז ("פרשת נסכים" / "חלה") "וטעם מה שנסמכה פרשת נסכים לפרשת מרגלים - לפי שהם קצצ...
על ידי שבע
ב' פברואר 26, 2018 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קיד המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104א. - כתב היד קרוע כאן ברובו, והשלמת הטקסט נעשתה ע"פ כתב יד וטיקן - קיד ("ברכת כהנים") " ומה שהתחיל ברכת כהני[ם בלשון דבור] - לכלול מדת הדין [במדת רחמים, ויהיה הברכה בהסכמה ובחבור] הכתרים...
על ידי שבע
ב' פברואר 26, 2018 9:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קיג המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 104א. - כתב היד קרוע כאן בחלקו, והשלמת הטקסט נעשתה ע"פ כתב יד וטיקן - קיג ("קרבן הנשיאים") " טעם* הקרב'ת הנשיאי'ם בהסכמה אחת* - נראה* ליחד המדות בים* האחרון. קערות כסף - כנגד אברהם. מזרקי כ...
על ידי שבע
ב' פברואר 26, 2018 8:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת כי תשא
תגובות: 0
צפיות: 79

פרשת כי תשא

מסודות הפרשה - "את שבתותי תשמורו", פרשת שבת סמוכה לענין המשכן, וכן לחטא העגל, ענין העגל

על כל אלה ראו בקישור דלהלן:

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=33103&p=438785#p438785
על ידי שבע
ב' פברואר 26, 2018 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסופת "סודות" בקבלה
תגובות: 100
צפיות: 5447

Re: אסופת "סודות" בקבלה

קי-קיב המשך אסופת סודות מכ"י ניו-יורק בהמ"ל 1883 , כתיבה ביזנטית, מאה י"ד, בדף 103ב-104א: קי ("את שבתותי תשמורו") " וטעם את שבתותי תשמורו - כל הכתרים נקראי'ם שבתות . חכמה - שבת הגדול. בינה - ראש השביעיות*. חסד - שבת, הוא [הוא] שביעי למבין*, ממטה למעלה. גבורה ות'פארת' ונ...
על ידי שבע
א' פברואר 25, 2018 12:06 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 690
צפיות: 38705

Re: עזרה בפיענוח כת"י

חד ברנש כתב::
וטבל אותם בכלי חרס / ועשה את שתי הלחם תנופה
וחצי היריעה תסרח מלאחרי המשכן / וחשב עם קונהו
משנת המכרו לו עד שנת ?????? / ויזכר מ[.. ... ...] בתמנת חרס
ויאכל וישתה וישכח רישו / לחם סתרים ינעם


תודה רבה


טעות!
וצ"ל: תסרח על אחרי המשכן

עבור לחיפוש מתקדם