החיפוש הניב 40 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אחד הרבנים
ד' אוקטובר 10, 2018 11:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 514

Re: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

שוב ראיתי דאף שכ' רש"י שקין והבל נולדו לפני החטא, היינו לפי הגמ' בסנהדרין לח: שבשעה שמינית נולדו הבל וקין והחטא היה בשעה עשירית.
אמנם ראיתי שמביאים בשם הזוהר שקין והבל נולדו לאחר החטא דלא תקשה אמאי לא חיו לעולם.
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 09, 2018 11:16 pm
פורום: ימות עולם
נושא: הישוב היהודי באשכנז
תגובות: 33
צפיות: 6168

Re: הישוב היהודי באשכנז

בספר מהרי"ל בליקוטים [אות מט] מביא שמהרי"ל ראה מצבה במגנצא שכתוב עליה שפחה חרופה וקדמה לזמנו י"א מאות שנה (היינו לפני 1700 שנה).
https://www.otzar.org/aspcrops/101151_1 ... 102018.asp
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 09, 2018 10:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה
תגובות: 5
צפיות: 514

Re: הם שלא חטאו לא נקנסה עליהם מיתה

מה עם קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו, דהא נולדו לפני החטא
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 09, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמונה בשואה
תגובות: 31
צפיות: 1849

Re: אמונה בשואה

מומלץ לקרוא (כל אחד ואחד) את הספר רבי מרדכי פגרמנסקי (יצא שנת תשע"ג) , ובפרט את פרק ז' 'בגיא צלמות' שמחזק באמונה על תקופת השואה.
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 09, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת היום לשעות
תגובות: 32
צפיות: 2726

Re: חלוקת היום לשעות

המתינו מסעודת הבוקר לסעודת הערב כתב הפרי חדש יו"ד סימן פ"ט ס"ק ו' לאו דווקא שש שעות, דבחורף שהימים קצרים אכל בשר בחצי היום מותר לאכול חלב בערבית אע"ג דליכה בין אכילה לאכילה אלא כמו ד' שעות בקירוב, דבגמ' משמע בין סעודה לסעודה אינו אוכל ולא מחלק בין ימים קצרים לארוכים, ויעוין בכרת...
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 09, 2018 9:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת היום לשעות
תגובות: 32
צפיות: 2726

Re: חלוקת היום לשעות

האם ידוע על פי דעת תורה מה המקור לזה שהיום מתחלק ל12 שעות? תמהני על כל תלמידי חכמים דפה שנעלם מהם פסוק בנביא ישעיה [פרק לח פסוק ח] "הנני משיב את צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות אשר ירדה" ופירש רש"י ושאר מפרשים עשר מעלות - עשר שעות שאחז סימן 12 ...
על ידי אחד הרבנים
א' אוגוסט 12, 2018 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 861

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו, "מי מניח תפילין בשבת"? יש עוד תשובה, המשנה ברורה סימן שד"מ (בביאור הלכה) כ' דההולך במדבר בשבת יניח תפילין אף ביום השביעי של הספירה שלו שעושה בו קידוש. ויעוין שם שהאריך בטעם הדבר וכתב בטעם השני שכיון...
על ידי אחד הרבנים
ב' אפריל 09, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין משפך מזיגת יין בשבת
תגובות: 2
צפיות: 366

דין משפך מזיגת יין בשבת

הנה הומצא בתקופה האחרונה משפך ליין כדי שלא יטפטף על הבקבוק טיפות יין המכונה דרופ סטופ. וזה צורת המשפך רדיד אלומיניום עגול שמגלגלים אותו מעט ומכניסים אותו לתוך פיית הבקבוק ומוזגים דרך זה את היין. משפך.JPG משפך ..JPG ויש לדון אי דמי להא דנפסק בשו"ע או"ח סימן שי"ד סעיף ה' עפ"י סוגיא...
על ידי אחד הרבנים
א' אפריל 01, 2018 4:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

מהספדו של אדם ניכר... מדבריו של מת: על רבי אברהם פרבשטיין על רבי מאיר חדש על רבי רפאל שמואלביץ על רבי חיים שלמה ליבוביץ על רבי אריה פינקל על רבי יששכר מאיר על רבי ברוך שמעון סלומון זה כמובן רק מדגם קטן, (יש בתוכם: לקריאה, שמיעה, צפיה). עכ"פ במה שהוא מספיד את האחרים ניכר מה הוא החשיב והעריך. (ל...
על ידי אחד הרבנים
א' אפריל 01, 2018 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 505
צפיות: 47295

Re: ◆ היכן אפשר לקנות ספר ... ◆

אמיר כרמי כתב:
אחד הרבנים כתב:
יינן כתב:תודה, באילו שעות ניתן לגשת לשם?

ליצירת קשר: 02-6514799
053-3198800

האם אפשר להשיג גם אור ה?

כן (עולה בערך 50 ש''ח).
על ידי אחד הרבנים
א' אפריל 01, 2018 3:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

בן פורת כתב:
אמיר כרמי כתב:
אברהם ארנטרוי כתב:יוצא עכשיו לאור שיעוריו על ספר משלי שנכתבו עי"י הרב אליהו קיינריך זצ"ל עליו התבטא ר"מ שמעולם לא ראה אדם שהבין וכתב אותו כ"כ טוב

איך נקרא? נמצא בחנויות?

הספר עוד לא יצא, הוא בהגהות אחרונות.

האם הולך לצאת בקרוב?
על ידי אחד הרבנים
א' אוקטובר 22, 2017 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת דגים אחרי המבול
תגובות: 23
צפיות: 3722

Re: אכילת דגים אחרי המבול

וזכורני שיש שכ' דבאמת לא הותרו באכילת דגים עד מ"ת, (וצ"ע מהדגה אשר נאכל במצרים וכו'). יש שיטות שקודם המבול לא היה איסור לאכול בע"ח אלא רק להמית (וכדכ' התוס' סנהדרין נו: ד"ה אכל) וא"כ יתען דאף דהדגים נאסרו בהריגה מ"מ הותרו באכילה אם הומתו ע"י גוי או מתו מאליהם דהרי...
על ידי אחד הרבנים
ש' אוקטובר 21, 2017 9:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 610
צפיות: 57576

Re: מסורת הגננות

אודות ספר הישר: במאירת עינים לריד"ע מביא את השגור בפי כל שלביתו של אברהם היו ד' פתחים . חיפשתי מקור קדום לזה, ולא מצאתי מי שכתב כן בבירור אלא ספר הישר. עי' במתנות כהונה ד"ה מפולש ובעץ יוסף ד"ה ר' יודן ובמדרש על אברהם אבינו על הפסוק ויטע אשל כתוב דלאוהל של איוב היה ד' פתחים https://ww...
על ידי אחד הרבנים
ש' אוקטובר 21, 2017 8:34 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי ר' שלמה פישר חסרים באוצר
תגובות: 2
צפיות: 603

Re: ספרי ר' שלמה פישר חסרים באוצר

מרחביה כתב:https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?12688&

אמת, ותמוה שהמהדורות האחרות מופיעות בתור אור ה' ואילו זאת בתור אור השם, וא''כ יתכן שכמו שאני לפנ''כ לא מצאתי, אחרים ג''כ לא מוצאים.
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 20, 2017 2:48 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי ר' שלמה פישר חסרים באוצר
תגובות: 2
צפיות: 603

ספרי ר' שלמה פישר חסרים באוצר

חסר ספר אור ה' לרח''ק שהו''ל ע''י ר''ש פישר, וה''בית ישי'' חלק הדרשות שיצא מחדש לפני שנה עם הרבה הוספות ומפתחות מפורטים.
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 20, 2017 1:11 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

יש את הספר לילה כיום יאיר שלא הוזכר כאן של הרב באום מירושלים, שהוא תלמיד של ר' משה וההדברים שפ הם בעיקר על פי תורתו ובוודאי על פי דרכו, לטעמי האישי הוא עולה על כולנה, הן מבחינת רמה הן מבחינת סגנון וניסוח, הספר הוא על ליל הסדר אבל הוא מתאים לכל זמן. יצויין שר' משה היה ביקורתי מאד בענין הכתיבה וידוע ...
על ידי אחד הרבנים
ה' אוקטובר 19, 2017 11:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא שליט"א

אדמו''ר כתב:והנה עוד הסכמה של הרב לאחד מתלמידיו:
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?28639&&page=4

במחילה אין לי את כרגע את דיסק האוצר, אך לפחות באיזה ספר מדובר.
על ידי אחד הרבנים
ה' אוקטובר 19, 2017 11:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בארות המים -הגהות עוז והדר
תגובות: 9
צפיות: 1669

Re: בארות המים -הגהות עוז והדר

והנה לכם עוד הגהה לא מוצלחת ראה הגהה ח' בסוד''ה ושמואל,
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... 00013_0067
ולפי דברי הקרב''נ פה באות ס' אין להגהה הנ''ל כל עיקר,
https://www.otzar.org/wotzar/getimg.asp ... 00-0-9-971.
על ידי אחד הרבנים
ה' אוקטובר 19, 2017 11:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

יצא לאור בס''ד הספר ''יום ערבה - אזכרה מצוק'' המלא ובו הסכמה ''הדברים מדויקים ככל שראיתי''
על ידי אחד הרבנים
ה' אוקטובר 19, 2017 10:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יצחק גולדשטיין זצ"ל איננו!
תגובות: 140
צפיות: 28592

Re: הגאון ר' יצחק גולדשטיין זצ"ל איננו!

לומד כתב:מי יכול לספר מה היה אמש?

הו''ל חוברת נפש יצחק ובו ההספדים שנמסרו בלוויה, בז', ובל', וכן את הערך שכ' בא''ת כל ישראל ערבים זל''ז וההערותיו בעמוד האחרון של ש''ס שוטנשטיין
על ידי אחד הרבנים
ד' אוקטובר 18, 2017 3:06 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: האוצר המקוון אינו זמין
תגובות: 2
צפיות: 904

Re: האוצר המקוון אינו זמין

ברזילי כתב:הכתובת http://www.otzar.org/wotzar/otzar.aspx מחזירה את ההודעה The service is unavailable.

לי ג''כ היה מקודם את התגובה הנ''ל, ועכשיו הסתדר ב''ה.
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 17, 2017 1:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יסודות מפורסמים מגדולי המוסר שכיוונו להם מחברים אחרים
תגובות: 4
צפיות: 639

Re: יסודות מפורסמים מגדולי המוסר שכיוונו להם מחברים אחרים

הנה ציטוט מהקדמה לחי' הגרנ''ט,
https://www.otzar.org/wotzar/getimg.asp ... 00-0-3-971
וכ' פה היסוד הידוע של הגר''ח שמואלביץ כנדפס במאמר כ''ב בשנת ל''ג.
על ידי אחד הרבנים
א' אוקטובר 15, 2017 9:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

הבנתי שיהיו שם קבצי ישורון. אחרי שבת אשתדל לבדוק מחירים הקובץ נמכר ב-25 ש''ח וכן ספר ומסרה ליהושע ב-30 וחוברת ומסרה ליהושע ב-15. לרגל הדפסת כרך לז של ישורון - ספר הזכרון לגר"מ שפירא זצ"ל יערך ע"י מערכת ישורון כנס זכרון לעיון במשנתו של הגר"מ. הכנס יערך אי"ה ביום ראשון כ"...
על ידי אחד הרבנים
א' אוקטובר 15, 2017 2:08 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: רבונו של עולם מלא משאלות לבי... ונחה עליו רוח ה'...
תגובות: 3
צפיות: 593

Re: רבונו של עולם מלא משאלות לבי... ונחה עליו רוח ה'...

שמעתי מחוקר כת''י וכיוצ''ב שלא נמצא לתפילה בכללותה מקור יותר קדום מכתבי השבתאות,
וממילא מתאים לעניין (עיי''ש במפרשי הפסוק הנ''ל),
והביא שלכן יש מהגדולים שחששו לכך ונמנעו מלאומרה.
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 13, 2017 3:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הופיע ישורון לז
תגובות: 51
צפיות: 7669

Re: הופיע ישורון לז

נשר כתב:
אחד הרבנים כתב:נודע לי שעתיד להתקיים בימים הקרובים כנס לזכרו של הגר''מ שפירא לרגל הופעת המדור לזכרו בקובץ,
הבנתי שיערך בישיבת 'אור שמח' בשמעון הצדיק,
אך אשמח עם עדכון פרטים יותר מדויקים.http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... &start=920

יישר כח.
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 13, 2017 3:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

לרגל הדפסת כרך לז של ישורון - ספר הזכרון לגר"מ שפירא זצ"ל יערך ע"י מערכת ישורון כנס זכרון לעיון במשנתו של הגר"מ. הכנס יערך אי"ה ביום ראשון כ"ה בתשרי בשעה 16:00 בישיבת אור שמח ברחוב שמעון הצדיק במעלות דפנה. עתידים לדבר הרבנים ר' דוד כהן ר"י חברון, ור' אליעזר סילבר ...
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 13, 2017 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 505
צפיות: 47295

Re: ◆ היכן אפשר לקנות ספר ... ◆

יינן כתב:תודה, באילו שעות ניתן לגשת לשם?

ליצירת קשר: 02-6514799
053-3198800
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 13, 2017 2:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הופיע ישורון לז
תגובות: 51
צפיות: 7669

Re: הופיע ישורון לז

נודע לי שעתיד להתקיים בימים הקרובים כנס לזכרו של הגר''מ שפירא לרגל הופעת המדור לזכרו בקובץ,
הבנתי שיערך בישיבת 'אור שמח' בשמעון הצדיק,
אך אשמח עם עדכון פרטים יותר מדויקים.
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 10, 2017 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 505
צפיות: 47295

Re: ◆ היכן אפשר לקנות ספר ... ◆

יינן כתב:מועדים לשמחה,
היכן ניתן להשיג את ספרי ר' שלמה פישר?

לפני כמה ימים דיבר אתי בנו ר' שעי'ה על הוספת מוקדי השגת הספר, אשמח אם יהיה מי שיוכל לעזור בענין גדול זה,
לע''ע ניתן בכ''א להשיג בבית הרב ברחוב הקבלן 13 בהר - נוף.
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 10, 2017 4:55 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הושענא רבה - פנינה מתורתו של הפחד יצחק
תגובות: 4
צפיות: 610

Re: הושענא רבה - פנינה מתורתו של הפחד יצחק

אני רוצה לשתף את החברים במה שכתבתי לעצמי ע"פ דבריו של בעל הפחד יצחק בענין האי יומא. הושענא רבה – עניינו של יום במשנתו של בעל הפחד יצחק א. בחז"ל מבואר עה"פ אשרי אדם נשוי פשע כסוי חטאה כי יש אדם הגבוה מעוונותיו ויש אדם שעוונותיו גבוהים ממנו, ויש לבאר בדרך משל לעבד ושר בבית המלך שאצל כל...
על ידי אחד הרבנים
א' אוקטובר 08, 2017 2:21 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: על מה שמחים בסוכות, ואיך שמחים? הגיגים
תגובות: 6
צפיות: 1108

Re: על מה שמחים בסוכות, ואיך שמחים? הגיגים

שח לי היום הגר''א עוזר חידוש מר' יעקב ניימן בשם היסודי הדעת מלומז'ה, שהסיבה שקוראים קהלת, אינה הסיבה שחושבים העולם, שלא ישמח האדם כ''כ באסיף, אלא הפוך, מכיון שאנשים תמיד עצובים בגלל שהעוה''ז מטבעו הוא עצוב וקהלת באה לומר שלעזוב את העוה''ז כדי שנוכל לשמוח בחג.
על ידי אחד הרבנים
ו' אוקטובר 06, 2017 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10107
צפיות: 781387

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

דרוש לי בדחיפות מאמרו של הגר"ש פישר במוריה ניסן תשע"ו (שנה ל"ד, גליון י' י"ב [ת"ו ת"ח]) "הערות וביאורים על הקובץ שיעורים מסכת פסחים". (נמצא באוצר המקוון http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?196701&pageid=P0001 אבל יש לי גישה רק ל40 עמודים ראשונים) תודה ר...
על ידי אחד הרבנים
ה' אוקטובר 05, 2017 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הופיע ישורון לז
תגובות: 51
צפיות: 7669

Re: הופיע ישורון לז

יפה מאד מסקירה קצרה בתוכן העניינים זה נראה שהפעם לא הוקדש מקום לחלק ההלכתי אלא ל"ו עמודים ותו לא. דברי תורתו של הגר"מ שפירא הם כשליש מן הספר [וכן נראה שבני המשפחה חפצים יותר לתת את דברי תורות עהש"ס ולא במחשבה (מה שציבור הקוראים חפץ...)] וכן נראה שמדור הקולמוס והספר קנה הפעם מקום נכבד...
על ידי אחד הרבנים
ד' אוקטובר 04, 2017 3:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בhebrewbooks
תגובות: 14
צפיות: 1378

Re: עזרה בhebrewbooks

ביליצר כתב:בכלל איני מצליח לעשות חיפוש ,כשמופיע ספר וכתוב ,,חפש בתוך הספר,, זה תמיד מגיע לעמוד 1 ,
יש עוד מאן דהו שזה קורה לו בחודשים האחרונים?
על ידי אחד הרבנים
ד' אוקטובר 04, 2017 12:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1008
צפיות: 120250

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

בשורה טובה לתלמידי הרב ולכל שוחרי תורתו, שמעתי שבימים אלו ממש יצא לאור כרך חדש של ישורון - עם מדור מיוחד המוקדש לר' משה זצ"ל, הכולל שיעורים ומאמרי זכרון. נשמח מאד אם מישהו שראה את הספר יוכל לשתף אותנו מה בדיוק הוא מכיל, שמעתי מת"ח אחד שיש שם דברים נפלאים ביותר. מה ששמעתי בינתיים שיש שם דב...
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 03, 2017 4:55 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ישורון
תגובות: 0
צפיות: 424

ישורון

קבצי ישורון האחרונים נעדרים מהאוצר,
נשמח אם גם הם יצטרפו.
על ידי אחד הרבנים
ג' אוקטובר 03, 2017 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הופיע ישורון לז
תגובות: 51
צפיות: 7669

Re: הופיע ישורון לז

חסרים כמה מהקבצים האחרונים באוצר
על ידי אחד הרבנים
א' אוגוסט 20, 2017 2:43 am
פורום: ימות עולם
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 32
צפיות: 4006

Re: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

בחיפושיי אחר הנ"ל נמצא דבריך דאף היו בתי כנסת ספרדים בליטא ופולין וכך הובא במחקר של מכון אדי מספרד (לגבי אזרחות שהעניקה ספרד למגורשי ספרד והיו מיוצאי מזרח אירופה שתבעו זאת)- "קיימות לא רק ראיות ליישובם של משפחות יהודיות ספרדיות ופורטוגליות אלא שניתן למצוא רישומים על בתי-כנסת ספרדיים, המוכי...
על ידי אחד הרבנים
א' אוגוסט 20, 2017 2:41 am
פורום: ימות עולם
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 32
צפיות: 4006

Re: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

בטימישוארה היו שתי קהילות: ספרדית ואשכנזית. (הספרדית קדמה לאשכנזית, מונח לי בראש ש רוב איזורי רומניה ישבו הספרדים עוד לפני שהגיעו לשם אשכנזים ). אכן אתה צודק עיין https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7...
על ידי אחד הרבנים
א' אוגוסט 20, 2017 1:48 am
פורום: ימות עולם
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 32
צפיות: 4006

קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

בפתחי תשובה אהע"ז קכ"ח ס"ק יד https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?179878&$201708200132044 הביא בשם הפנים מאירות על גט הנכתב בטמעשוור וכתב הסופר טימשבאר כמו שכותבים הספרדים על שם העיר הזאת והשיב להכשיר כיון שרוב הקהל ספרדים וכו' יעו"ש. הפנים מאירות שחי לפני 300 שנה מעיד על ...

עבור לחיפוש מתקדם