מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1107 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיס
ו' יולי 17, 2020 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים
תגובות: 16
צפיות: 3545

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

וזכורני שיש במבי"ט שלא הניחו תפילין במדבר, (ודן גם על מצה), אינני זוכר מקומו. האם המבי"ט לא דן על מצות סוכה שלא נהגה במדבר? הן מצד דהוי סוכה תחת סוכה דהא יש ענני כבוד, הן מצד דסוכות הם זכר לענני כבוד, וכעת הם מוקפים בענני כבוד עצמם ולא צריך זכר, הלא כן?[/quote] אתה צודק ראה בספרו בית אלקי...
על ידי חיס
ד' יולי 15, 2020 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?
תגובות: 8
צפיות: 234

Re: תפלה בכוונה כאשר מהלך או כאשר עומד?

אולי כוונת הרד"ק לספר חסידים הנמצא כאן

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=40807
על ידי חיס
ד' יולי 08, 2020 10:50 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: מרדכי <401> נעתק
תגובות: 8
צפיות: 1835

Re: מרדכי <401> נעתק

[quote="סוקולקה"]שכחו כאן להעתיק את הצד השמאלי, והנה: הרב מוהר"ר מרדכי דוב טווערסקי הגאון האמיתי הצדיק החסיד המפורסם שהיה מגיד משרים ואדמו"ר דק"ק טשערקאס, ואח"כ מגיד משרים ואדמו"ר דק"ק הארנאסטאייפאלע פלך קיעוו, ונח נפשו בשנת תרס"ד ביום כ"א אלול, הניח...
על ידי חיס
ג' יוני 09, 2020 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מפני שיבה תקום ?
תגובות: 3
צפיות: 301

Re: שאלה מפני שיבה תקום ?

בחינוך (מצוה רנ"ז) כתוב הטעם שראוי לכבדו מפני "שברוב שניו ראה והבין קצת במעשי השם ונפלאותיו" ומתוך כך ראוי לכבוד.
האם אפשר לומר גם הסבר בדברי החינוך גם מפני קיים במשך רוב שנים הרבה מצוות התורה ? או לאו דווקא ?
על ידי חיס
א' יוני 07, 2020 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה מפני שיבה תקום ?
תגובות: 3
צפיות: 301

שאלה מפני שיבה תקום ?

האם שמעתם שהטעם המצווה והדרת מפני זקן הוא מפני שהזקן קיים יותר שנים מצוות הבורא ב"ה ? מהו המקור ?
תודה רבה וישר כוח.
על ידי חיס
ג' מרץ 31, 2020 11:53 am
פורום: פסח
נושא: סגולות מצת אפיקומן
תגובות: 38
צפיות: 9974

Re: סגולות מצת אפיקומן

אולי ימצא מאן דהו סגולה מצת אפיקומן נגד מגיפות ?
על ידי חיס
ב' מרץ 30, 2020 11:27 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מחשבות בעקבות המצב
תגובות: 206
צפיות: 17904

מחלה מדבקת מעורר

מחלה מדבקת באה לעורר אהבה ועשיית צדקה עם הזולת ואז מתבטלת המחלה
על ידי חיס
ה' מרץ 26, 2020 11:21 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: כל הסגולות להנצל ממגפות (אחרי תורה ותפילה)
תגובות: 80
צפיות: 6380

סגולה נפלאה מאת האריז"ל לאומרה בראש חודש בפרט בזמן המגיפה

לשון האריז"ל:

"סגולה נפלאה מכל צרה וצוקה, בפרט בזמן המגפה, שמדת הדין מתוחה"

לומר ביום ר"ח הבעל"ט אחרי כל הג' תפלות - מאת מרן האר"י הק' ז"ל

נא להפיץ ולשלוח הלאה ....

בברכת 'והסירותי מחלה מקרביך'
על ידי חיס
ה' מרץ 19, 2020 11:44 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שיעורים/שיחות/כתבים בעניני הקורונה -להורדה
תגובות: 547
צפיות: 19893

Re: מכתבי הרבנים שליט"א בעניין מגיפת הקורונה

מכתב מאת מרן אדמו"ר מויזניץ שליט"א
על ידי חיס
ה' מרץ 19, 2020 12:29 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: קורונה מן התורה מנין
תגובות: 83
צפיות: 8317

Re: אשכול מרוכז לרמזים קדומים ועניני קרונה ומשיח

קרונה בגימטריא "משיח בא"
על ידי חיס
א' מרץ 15, 2020 11:39 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סכנה להורינו. קורונה
תגובות: 521
צפיות: 41173

Re: סכנה להורינו. קורונה

סדר פטום הקטורת https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1584265070649 ישנו עוד סדר קטורת לצרה שלא תבא רח"ל (כרגע זה לא נמצא באוצר) שתיקן הגה"ק אדמו"ר מאפטא זצ"ל ע"פ כתבי האריז"ל וזו נדפס בספר "שמירה וסגולה" של הרב מייזליש ירושלים בשנת תשס"א
על ידי חיס
א' מרץ 08, 2020 1:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצום ג' ימים
תגובות: 14
צפיות: 3102

Re: לצום ג' ימים מה הפשט

איך למדתם פשט בפסוק האם לפי ה"ערוך לנר" או לפי רבי שלמה קלוגר זצ"ל בספרו מאמר אסתר ?
על ידי חיס
ו' מרץ 06, 2020 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצום ג' ימים
תגובות: 14
צפיות: 3102

Re: לצום ג' ימים

יבמות קכא: א"ר מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול וכו': תניא אמרו לו לרבי מאיר אין מזכירין מעשה נסים מאי מעשה נסים אילימא דלא אכיל ולא אישתי והכתיב (אסתר ד, טז) וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו (שלשת ימים לילה ויום) אלא דלא ניים דאמר רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו ויישן לאלתר ראה ב"...
על ידי חיס
ג' ינואר 28, 2020 12:19 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר <560>
תגובות: 6
צפיות: 3305

Re: עוזר <560> -נעתק

הרב מו"הר עוזר במו"ה חנוך העניך העניגשטיין הגאון המובהק חבר ספר "תולדות עוזר" הכולל חידושים נפלאים ובאורים על סיום כל מסכתות הש"ס ע"ד הדרן עלך נדפס בעיר פראג בשנת תקפ"ד [עיין ספר "אוצר הספרים"] [b]נעתק כולו [/b] הספר היא יקר המציאות לא נמצא באוצר החכמה ו...
על ידי חיס
ב' ינואר 27, 2020 11:41 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר <560>
תגובות: 6
צפיות: 3305

Re: עוזר <560> -נעתק

גיורא בשמי שמיא כתב:הרב מו"הר עוזר הגאון החסיד אבד"ק בזאסטיק הובא בשו"ת "דברי חיים" בחלק יו"ד סימן כ"ט),

[b]נעתק כולו[/b]


נמצא בדברי חיים הנ"ל גם בסימן קל"ב
על ידי חיס
א' ינואר 26, 2020 11:20 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר <560>
תגובות: 6
צפיות: 3305

Re: עוזר <560> -נעתק

[quote="גיורא בשמי שמיא"] הרב מו"ה עוזר צאנזמיר הגאון המופלא שהיה אבד"ק דערבאן, ואח"כ נתקבל לאבד"ק וואסלאהייע, חבר ספר "לוחות העדות" חדושים על איזה הלכות בדיני עדות [עיין בחלק שני צריך לכתוב: עוזר צאזמיר הרב מוה"ר עוזר הרב הגדול המובהק אבד"ק יעוורלא ...
על ידי חיס
ה' ינואר 23, 2020 1:10 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר-עזריאל <561>
תגובות: 6
צפיות: 3111

Re: עוזר-עזריאל <561>

כ') הרב מו"ה עזרא הגאון המובהק אבד"ק מאסטראווע, שהיה בימי הגאון רבינו עקיבא אייגר אבד"ק פוזנא, ומזכרו בתשובותיו בסימן קט"ו, בענין כתיבת הנהר בגט אשה, ובחלק הכתבים דף ק"ה. כ"ב) הרב מוה"ר עזרא רב וגדול בתורה מק"ק וואלטש שהיה בימי הגאון רבינו עקיבא אייגר אבד&quo...
על ידי חיס
ה' ינואר 23, 2020 12:17 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר-עזריאל <561>
תגובות: 6
צפיות: 3111

Re: עוזר-עזריאל <561>

י"ח) עוזר פאליוא הרב הגדול המובהק רב ושו"ב דק"ק אבא במדינת הולאנד [מובא ממנו מודעה ואזהרה במכתב העתי "הד הזמן" שנת תרס"ט נמער נ"א] בן המופלא מו"ה אהרן בונים ז"ל. נשלם צד ימין . יש לתקן כמובא בהעיתון הנ"ל עוזר פאלייא וכו' במדינת פילאנד הוא נמצא באוצר...
על ידי חיס
ו' ינואר 17, 2020 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11571
צפיות: 1778205

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבקש מאד את קובץ אור תורה שנת תשסא (שצה-תו) עמודים 743-746
תודה רבה וישר כח
על ידי חיס
ג' ינואר 07, 2020 1:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 28
צפיות: 3809

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ו.
יש לדייק ברש"י בדף ו. ד"ה מה כתיב בה.
כותב רש"י את הסדר של ארבע פרשיות של תפילין שמע, והיה אם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך. והרי הם לא לפי הסדר שכתוב בתורה ?
על ידי חיס
ד' אוגוסט 28, 2019 4:35 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאונים מחברי הספר לווית חן ותולדותיהם - מקורות
תגובות: 2
צפיות: 599

Re: הגאונים מחברי הספר לווית חן ותולדותיהם - מקורות

למה לא נדפס הספר קודם ? התשובה כנראה כאן ב"המעין תמוז תשע"ד ב. התנגדות ר"י פאציפיקו להדפסת ספרים נוספים והטעם לכך התנגדותו של רי"פ להדפיס ספר שחיברו חכם שתמך ברמח"ל, ואשר המניע שלה קשור גם הוא ככל הנראה לפולמוס נגד רמח"ל, באה לביטוי נוסף. כדי להראות זאת נסקור בקצרה את ט...
על ידי חיס
ב' אוגוסט 19, 2019 11:14 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עזריאל <562-3>
תגובות: 7
צפיות: 3755

Re: עזריאל <562-3>

ל"ח) הרב מו"הר עזריאל ברי"לל הרב הגדול המופלא שהיה דיין מצוין דק"ק פעסט במדינת אונגארן חבר ספר "הדרש קודש" הוא משניות ממסכת ראש השנה, ויומא, עם נקודות ות"א"ש ?? ופירוש עניני עשרת ימי תשובה, תפלות ובקשות ודינים, ומנהגים, סדר עבודת יום הכיפורים, סדר קרבנות המוס...
על ידי חיס
ג' ינואר 22, 2019 10:56 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: [אלכסנדר] סענדער <551> נעתק
תגובות: 6
צפיות: 5416

Re: [אלכסנדר] סענדער <551>

ייש"כ תחילת שמאל ל"ד) רב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר פרידענבערג הגאון המובהק שהיה אבד"ק פראשיוויץ פלך פלאצק, ואח"כ דר בעיר ווארשא, וכעת מורה ה{ו}ראה דק"ק אסטראוויצע חבר ספר "באר בשדה"עת התורה ומדרש פליאה, וספר "דברי שלום" מבאר כל חומרה במדרש רבה, וספר &qu...
על ידי חיס
ו' נובמבר 23, 2018 1:26 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: סיני - סעדיה <548> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 4439

Re: סיני - סעדיה <548>

ימין הרב מוה"ר סיני הכהן הרב הגדול המובהק והמופלא אבד"ק ראט?ו?בא שהיה בשנת תרכ"ח [עיין מכתב עתי "המגיד" שנת תרכ"ח,] בס"ד נראה לתקן אבד"ק ראטיבאר ראה כאן בכתב עת המגיד הוא נמצא ברשימת התורמים על הספר מנחם צבי כאן https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?150161&a...
על ידי חיס
ה' נובמבר 22, 2018 11:47 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: [אלכסנדר] סענדער <549> נעתק
תגובות: 4
צפיות: 4597

Re: [אלכסנדר] סענדער <549>

ימין ושמאל בל"נ י"ח) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר מאפטא הגאון המופלא והמובהק אבד"ק וואיעסלאוויטש בא בהסכמה על ספר "אסופות יהודה" חדושים על התורה הנדפס בפפד"א בשנת תקכ"ג. צריך לתקן אסיפת יהודא http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=5790&st=&pgnum=4
על ידי חיס
ד' נובמבר 21, 2018 5:00 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: [אלכסנדר] סענדער <550> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 4760

Re: [אלכסנדר] סענדער <550>

תולדות כתב:ל"ב) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער הרב הגדול המופלא המובהק אבד"ק קאזווע במדינת גאליציען, הובא בשו"ת "שואל ומשיב" מהדורא תליתאה תשובה רצ"ד.

יש להוסיף שהובא שם בתשובה קכ"ז ותשובה שי"ט.
על ידי חיס
ב' נובמבר 12, 2018 12:01 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 2448

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

הבן איש חי חיבר את הספר שנקרא תקון תפלה - סדר היום נמצא באוצר
על ידי חיס
א' נובמבר 11, 2018 9:54 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 2448

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ב"ה האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ? האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ? בברכת ישר כוח ותודה רבה. חיס מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה?? מהו המעלה בזה?? ראה כאן בשם ספר סדר היום את המעלות..... https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?23930&pageid=P0037
על ידי חיס
ב' נובמבר 05, 2018 3:04 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 2448

פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ב"ה

האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?

האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?

בברכת ישר כוח ותודה רבה.

חיס
על ידי חיס
ד' מאי 02, 2018 11:33 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה
תגובות: 4
צפיות: 1156

Re: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה

אין לי מקור כי גם בעל "ערוך השלחן" כותב במפורש שמקור הוא רק "אומרים" היינו מפי השמועה.

ולפי דבריו יוצא שרבי שמעון ורבי אלעזר יצאו מהמערה בשנה של"ג בעומר חל בערב שבת.
על ידי חיס
ה' אפריל 19, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידם אהרן - שבח אהרן
תגובות: 2
צפיות: 759

Re: וידם אהרן - שבח אהרן

תודה רבה להרב בקרו טלה שליט"א
על ידי חיס
ה' אפריל 19, 2018 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידם אהרן - שבח אהרן
תגובות: 2
צפיות: 759

וידם אהרן - שבח אהרן

שמעתי פירוש בשם? שוידם אהרן הפירוש שבח אהרן האם שמעתם ?
על ידי חיס
ש' דצמבר 30, 2017 11:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8543
צפיות: 1608348

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בבקשה מי יכול לזהות הרב בתמונה כאן תורה רבה וישר כוח
על ידי חיס
ג' ספטמבר 12, 2017 1:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 39
צפיות: 8373

Re: המייצ'טער והגר"ח

האם היה שמו מופיע בקהילות יעקב על ב"ב (וכנראה בדפוס ראשון)
על ידי חיס
ג' ספטמבר 12, 2017 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים המסוגלים
תגובות: 120
צפיות: 21076

Re: ספרים המסוגלים

אני מאד מודה לך

כתיבה וחתימה טובה
על ידי חיס
ב' ספטמבר 11, 2017 4:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הכוונה לשמך "הגדול"
תגובות: 1
צפיות: 902

מה הכוונה לשמך "הגדול"

בתפילה לפעמים כתוב רק ל"שמך" בלא תוספות הגדול, ולפעמים כתוב שמך "הגדול" מה הסבר ? ומה הכוונה "הגדול" ?

אני ישמח לקבל כל הסבר ותודה רבה
על ידי חיס
ב' ספטמבר 11, 2017 4:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים המסוגלים
תגובות: 120
צפיות: 21076

Re: ספרים המסוגלים

שמעתי שמועה שספר "אמרי מי" בבית סגולה לזרע של קיימא במהרה.

מי מחבר? מה המקור ?
על ידי חיס
ב' פברואר 20, 2017 3:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישראל קיטובר זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 2010

Re: רבי ישראל קיטובר זצ"ל

חיבר עוד ספר "דברי ישראל" שעודנו בכתובים כי כך חתם את עצמו
כאן http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=4E9C3A4A

עבור לחיפוש מתקדם