מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1093 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיס
ג' ינואר 28, 2020 12:19 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר <560>
תגובות: 6
צפיות: 1915

Re: עוזר <560> -נעתק

הרב מו"הר עוזר במו"ה חנוך העניך העניגשטיין הגאון המובהק חבר ספר "תולדות עוזר" הכולל חידושים נפלאים ובאורים על סיום כל מסכתות הש"ס ע"ד הדרן עלך נדפס בעיר פראג בשנת תקפ"ד [עיין ספר "אוצר הספרים"] [b]נעתק כולו [/b] הספר היא יקר המציאות לא נמצא באוצר החכמה ו...
על ידי חיס
ב' ינואר 27, 2020 11:41 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר <560>
תגובות: 6
צפיות: 1915

Re: עוזר <560> -נעתק

גיורא בשמי שמיא כתב:הרב מו"הר עוזר הגאון החסיד אבד"ק בזאסטיק הובא בשו"ת "דברי חיים" בחלק יו"ד סימן כ"ט),

[b]נעתק כולו[/b]


נמצא בדברי חיים הנ"ל גם בסימן קל"ב
על ידי חיס
א' ינואר 26, 2020 11:20 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר <560>
תגובות: 6
צפיות: 1915

Re: עוזר <560> -נעתק

[quote="גיורא בשמי שמיא"] הרב מו"ה עוזר צאנזמיר הגאון המופלא שהיה אבד"ק דערבאן, ואח"כ נתקבל לאבד"ק וואסלאהייע, חבר ספר "לוחות העדות" חדושים על איזה הלכות בדיני עדות [עיין בחלק שני צריך לכתוב: עוזר צאזמיר הרב מוה"ר עוזר הרב הגדול המובהק אבד"ק יעוורלא ...
על ידי חיס
ה' ינואר 23, 2020 1:10 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר-עזריאל <561>
תגובות: 3
צפיות: 1723

Re: עוזר-עזריאל <561>

כ') הרב מו"ה עזרא הגאון המובהק אבד"ק מאסטראווע, שהיה בימי הגאון רבינו עקיבא אייגר אבד"ק פוזנא, ומזכרו בתשובותיו בסימן קט"ו, בענין כתיבת הנהר בגט אשה, ובחלק הכתבים דף ק"ה. כ"ב) הרב מוה"ר עזרא רב וגדול בתורה מק"ק וואלטש שהיה בימי הגאון רבינו עקיבא אייגר אבד&quo...
על ידי חיס
ה' ינואר 23, 2020 12:17 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עוזר-עזריאל <561>
תגובות: 3
צפיות: 1723

Re: עוזר-עזריאל <561>

י"ח) עוזר פאליוא הרב הגדול המובהק רב ושו"ב דק"ק אבא במדינת הולאנד [מובא ממנו מודעה ואזהרה במכתב העתי "הד הזמן" שנת תרס"ט נמער נ"א] בן המופלא מו"ה אהרן בונים ז"ל. נשלם צד ימין . יש לתקן כמובא בהעיתון הנ"ל עוזר פאלייא וכו' במדינת פילאנד הוא נמצא באוצר...
על ידי חיס
ו' ינואר 17, 2020 10:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10996
צפיות: 1362825

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אבקש מאד את קובץ אור תורה שנת תשסא (שצה-תו) עמודים 743-746
תודה רבה וישר כח
על ידי חיס
ג' ינואר 07, 2020 1:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 24
צפיות: 2240

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ו.
יש לדייק ברש"י בדף ו. ד"ה מה כתיב בה.
כותב רש"י את הסדר של ארבע פרשיות של תפילין שמע, והיה אם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כי יביאך. והרי הם לא לפי הסדר שכתוב בתורה ?
על ידי חיס
ד' אוגוסט 28, 2019 4:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגאונים מחברי הספר לווית חן ותולדותיהם - מקורות
תגובות: 2
צפיות: 357

Re: הגאונים מחברי הספר לווית חן ותולדותיהם - מקורות

למה לא נדפס הספר קודם ? התשובה כנראה כאן ב"המעין תמוז תשע"ד ב. התנגדות ר"י פאציפיקו להדפסת ספרים נוספים והטעם לכך התנגדותו של רי"פ להדפיס ספר שחיברו חכם שתמך ברמח"ל, ואשר המניע שלה קשור גם הוא ככל הנראה לפולמוס נגד רמח"ל, באה לביטוי נוסף. כדי להראות זאת נסקור בקצרה את ט...
על ידי חיס
ב' אוגוסט 19, 2019 11:14 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עזריאל <562-3>
תגובות: 7
צפיות: 2397

Re: עזריאל <562-3>

ל"ח) הרב מו"הר עזריאל ברי"לל הרב הגדול המופלא שהיה דיין מצוין דק"ק פעסט במדינת אונגארן חבר ספר "הדרש קודש" הוא משניות ממסכת ראש השנה, ויומא, עם נקודות ות"א"ש ?? ופירוש עניני עשרת ימי תשובה, תפלות ובקשות ודינים, ומנהגים, סדר עבודת יום הכיפורים, סדר קרבנות המוס...
על ידי חיס
ג' ינואר 22, 2019 10:56 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: [אלכסנדר] סענדער <551> נעתק
תגובות: 6
צפיות: 4060

Re: [אלכסנדר] סענדער <551>

ייש"כ תחילת שמאל ל"ד) רב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר פרידענבערג הגאון המובהק שהיה אבד"ק פראשיוויץ פלך פלאצק, ואח"כ דר בעיר ווארשא, וכעת מורה ה{ו}ראה דק"ק אסטראוויצע חבר ספר "באר בשדה"עת התורה ומדרש פליאה, וספר "דברי שלום" מבאר כל חומרה במדרש רבה, וספר &qu...
על ידי חיס
ו' נובמבר 23, 2018 1:26 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: סיני - סעדיה <548> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 3265

Re: סיני - סעדיה <548>

ימין הרב מוה"ר סיני הכהן הרב הגדול המובהק והמופלא אבד"ק ראט?ו?בא שהיה בשנת תרכ"ח [עיין מכתב עתי "המגיד" שנת תרכ"ח,] בס"ד נראה לתקן אבד"ק ראטיבאר ראה כאן בכתב עת המגיד הוא נמצא ברשימת התורמים על הספר מנחם צבי כאן https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?150161&a...
על ידי חיס
ה' נובמבר 22, 2018 11:47 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: [אלכסנדר] סענדער <549> נעתק
תגובות: 4
צפיות: 3377

Re: [אלכסנדר] סענדער <549>

ימין ושמאל בל"נ י"ח) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדר מאפטא הגאון המופלא והמובהק אבד"ק וואיעסלאוויטש בא בהסכמה על ספר "אסופות יהודה" חדושים על התורה הנדפס בפפד"א בשנת תקכ"ג. צריך לתקן אסיפת יהודא http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=5790&st=&pgnum=4
על ידי חיס
ד' נובמבר 21, 2018 5:00 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: [אלכסנדר] סענדער <550> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 3547

Re: [אלכסנדר] סענדער <550>

תולדות כתב:ל"ב) הרב מוה"ר [אלכסנדר] סענדער הרב הגדול המופלא המובהק אבד"ק קאזווע במדינת גאליציען, הובא בשו"ת "שואל ומשיב" מהדורא תליתאה תשובה רצ"ד.

יש להוסיף שהובא שם בתשובה קכ"ז ותשובה שי"ט.
על ידי חיס
ב' נובמבר 12, 2018 12:01 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 1892

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

הבן איש חי חיבר את הספר שנקרא תקון תפלה - סדר היום נמצא באוצר
על ידי חיס
א' נובמבר 11, 2018 9:54 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 1892

Re: פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ב"ה האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ? האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ? בברכת ישר כוח ותודה רבה. חיס מה יועיל כתב אשורית בפרק שירה?? מהו המעלה בזה?? ראה כאן בשם ספר סדר היום את המעלות..... https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?23930&pageid=P0037
על ידי חיס
ב' נובמבר 05, 2018 3:04 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פרק שירה על קלף בכתב אשורית
תגובות: 14
צפיות: 1892

פרק שירה על קלף בכתב אשורית

ב"ה

האם נמצא במקורות לכתוב פרק שירה על הקלף בכתב אשורית ?

האם ידוע למישהו שראה פרק שירה על קלף בכתב אשורית ? צילום ?

בברכת ישר כוח ותודה רבה.

חיס
על ידי חיס
ד' מאי 02, 2018 11:33 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה
תגובות: 4
צפיות: 846

Re: הילולת רשב"י בל"ג בעומר על שרשב"י יצא ביום זה מהמערה

אין לי מקור כי גם בעל "ערוך השלחן" כותב במפורש שמקור הוא רק "אומרים" היינו מפי השמועה.

ולפי דבריו יוצא שרבי שמעון ורבי אלעזר יצאו מהמערה בשנה של"ג בעומר חל בערב שבת.
על ידי חיס
ה' אפריל 19, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידם אהרן - שבח אהרן
תגובות: 2
צפיות: 571

Re: וידם אהרן - שבח אהרן

תודה רבה להרב בקרו טלה שליט"א
על ידי חיס
ה' אפריל 19, 2018 3:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וידם אהרן - שבח אהרן
תגובות: 2
צפיות: 571

וידם אהרן - שבח אהרן

שמעתי פירוש בשם? שוידם אהרן הפירוש שבח אהרן האם שמעתם ?
על ידי חיס
ש' דצמבר 30, 2017 11:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8224
צפיות: 1267149

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בבקשה מי יכול לזהות הרב בתמונה כאן תורה רבה וישר כוח
על ידי חיס
ג' ספטמבר 12, 2017 1:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 30
צפיות: 5815

Re: המייצ'טער והגר"ח

האם היה שמו מופיע בקהילות יעקב על ב"ב (וכנראה בדפוס ראשון)
על ידי חיס
ג' ספטמבר 12, 2017 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים המסוגלים
תגובות: 120
צפיות: 17621

Re: ספרים המסוגלים

אני מאד מודה לך

כתיבה וחתימה טובה
על ידי חיס
ב' ספטמבר 11, 2017 4:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הכוונה לשמך "הגדול"
תגובות: 1
צפיות: 746

מה הכוונה לשמך "הגדול"

בתפילה לפעמים כתוב רק ל"שמך" בלא תוספות הגדול, ולפעמים כתוב שמך "הגדול" מה הסבר ? ומה הכוונה "הגדול" ?

אני ישמח לקבל כל הסבר ותודה רבה
על ידי חיס
ב' ספטמבר 11, 2017 4:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים המסוגלים
תגובות: 120
צפיות: 17621

Re: ספרים המסוגלים

שמעתי שמועה שספר "אמרי מי" בבית סגולה לזרע של קיימא במהרה.

מי מחבר? מה המקור ?
על ידי חיס
ב' פברואר 20, 2017 3:53 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישראל קיטובר זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 1524

Re: רבי ישראל קיטובר זצ"ל

חיבר עוד ספר "דברי ישראל" שעודנו בכתובים כי כך חתם את עצמו
כאן http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/ ... k=4E9C3A4A
על ידי חיס
ב' פברואר 20, 2017 3:42 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישראל קיטובר זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 1524

Re: רבי ישראל קיטובר זצ"ל

עוד פרטים עליו ראה כאן בספר למטה
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... t=&pgnum=5
על ידי חיס
ב' פברואר 20, 2017 3:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישראל קיטובר זצ"ל
תגובות: 11
צפיות: 1524

Re: רבי ישראל קיטובר זצ"ל

נין ונכד לרבי משה מקיטוב זצ"ל
היחוס המפורט מופיע כאן http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... t=&pgnum=7
על ידי חיס
ב' פברואר 20, 2017 2:20 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגילת אסתר מצויירת
תגובות: 1
צפיות: 842

מגילת אסתר מצויירת

ידוע שהחזון איש היה לו מגילה עם כתרים (עיטורים) גדולים על תיבת "המלך" האם זה לכתחילה ?
על ידי חיס
ב' פברואר 20, 2017 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים
תגובות: 14
צפיות: 3024

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

שלום וברכה

אני שואל על דברי מהרי"ל דיסקין המובא באוצר התפילות איך כתבו בליל פסח את הפרשיות על עור קרבן פסח

הרי המצוה של קרבן פסח היא על צלי אש איך יכלו לכתוב עליו ?

ומצוה ליישב
על ידי חיס
ד' ינואר 18, 2017 2:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בקשת עזרה נכדי התבואות שור והרבי שמואל שמעלקא זי"ע
תגובות: 7
צפיות: 1537

Re: בקשת עזרה נכדי התבואות שור והרבי שמואל שמעלקא זי"ע

הסרפד כתב:ראה מה שעניתי בivelt: http://www.ivelt.com/forum/viewtopic.ph ... 2#p1371352


ישר כוח
אבל מה שם משפחת אביו זקנו ועוד?
איפה זה מקאזאווע ?
על ידי חיס
ד' ינואר 18, 2017 2:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"
תגובות: 9
צפיות: 1630

Re: הרמב"ן בחלום "החתם סופר"

הקפצה
על ידי חיס
א' ינואר 08, 2017 1:15 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בקשת עזרה נכדי התבואות שור והרבי שמואל שמעלקא זי"ע
תגובות: 7
צפיות: 1537

Re: בקשת עזרה נכדי התבואות שור והרבי שמואל שמעלקא זי"ע

בשער הספר http://www.hebrewbooks.org/9350
מופיע המו"ל שמואל שמעלקא בן הרב סענדר חיים מקאזאווע
האם ידוע מי הוא ? מי אביו ? ומי זקנו ?

מה הם שמות המשפחה ?

תודה רבה
על ידי חיס
ה' ינואר 05, 2017 5:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בקשת עזרה נכדי התבואות שור והרבי שמואל שמעלקא זי"ע
תגובות: 7
צפיות: 1537

בקשת עזרה נכדי התבואות שור והרבי שמואל שמעלקא זי"ע

מי יכול לעזור לי לזהות את שמות הרבנים המופיעים כאן בשורה הראשונה והשניה בצילום מתוך הקדמה של ספר חידושי הפלאה מונקאטש שנת תרנ"ה.

תודה רבה וישר כח
על ידי חיס
ב' דצמבר 05, 2016 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים
תגובות: 14
צפיות: 3024

Re: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

המון תודות
על ידי חיס
ב' דצמבר 05, 2016 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים
תגובות: 14
צפיות: 3024

בני ישראל כתבו פרשיות תפילין במצרים

שמעתי פעם: שבני ישראל כתבו בליל פסח את הפרשיות של תפילין על עור של ה"קרבן פסח" במצרים.

דרוש דחוף מקור...

תודה רבה וישר כוח
על ידי חיס
ג' נובמבר 29, 2016 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפלין פסולין
תגובות: 10
צפיות: 1572

Re: תפלין פסולין

כדאי לשאול את השאלה הנ"ל ב"קול הסופר" מספר 0722706060 ואח"כ 82
על ידי חיס
ג' ספטמבר 27, 2016 3:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשהיו שומעים היו משתחוים
תגובות: 3
צפיות: 1143

Re: כשהיו שומעים היו משתחוים

אלי אני טועה... והכהן גדול כן השתחוה ....

הרי כתוב ו"הכהנים" והעם וכו' כולל גם אותו ?
על ידי חיס
א' ספטמבר 25, 2016 12:11 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כשהיו שומעים היו משתחוים
תגובות: 3
צפיות: 1143

כשהיו שומעים היו משתחוים

למה הכהן גדול כשהיה אומר את השם הנכבד והנורא לא השתחוה כמו אחיו הכהנים ?
על ידי חיס
ו' ספטמבר 23, 2016 2:32 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: גיהנם מיוחד לסופרים (חיפוש מקור)
תגובות: 2
צפיות: 762

גיהנם מיוחד לסופרים (חיפוש מקור)

ראיתי פעם בספר ראשית חכמה שיש גיהנם מיוחד לסופרים ואני מחפש הרבה זמן ואני לא מוצא אולי יש מישהו שזוכר איפה בדיוק כתוב כך....

עבור לחיפוש מתקדם