מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 587 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אורח
ג' אוקטובר 27, 2020 10:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והיך אבא דרדי לבריה
תגובות: 6
צפיות: 150

והיך אבא דרדי לבריה

משלי פרק ג פסוק יא: מוסר ה' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו, כי את אשר יאהב ה' יוכיח, וכאב את בן ירצה. וז"ל רש"י וכאב את בן ירצה, שרוצה בבנו להטיב לו, ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט, כן יערב לך הטובה אחר המכה. ובתרגום תרגם: מטול דלמאן דרחם ליה אלהא רדיה ליה, והיך אבא דרדי לבריה. מה הביאור במה שתרגם...
על ידי אורח
ג' ספטמבר 08, 2020 11:06 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: לא לתקוע בשופר שחור
תגובות: 12
צפיות: 810

Re: לא לתקוע בשופר שחור

ראה viewtopic.php?f=30&t=47689#p577330

אבל שם איתא שחרחר ודו"ק
וכדאי לשאול פרטים מנכדו אי"ס ואולי זוכר בדיוק
על ידי אורח
ג' ספטמבר 08, 2020 10:23 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ונתן לך רחמים ורחמך (א)
תגובות: 4
צפיות: 214

Re: ונתן לך רחמים ורחמך (א)

ישכ"ח, אבל אין שייכות מהמאמרים שהבאת לדברי החת"ס, שלפענ"ד כוונתו שאם אתה מרחם על חברך, זה סימן שמהשמים ריחמו עליך מקודם, בעבר , ולכן גם אתה עכשיו מרחם על החבר, והמאמרים שהבאת מדברים שאם אתה מרחם על החבר, אז גם עליך בעתיד ירחמו, והיית יכול להביא מגמרא שבת דף קנ"א כל המרחם על הבריו...
על ידי אורח
ב' אוגוסט 31, 2020 10:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עתרת החיים
תגובות: 2
צפיות: 125

ספר עתרת החיים

נחוץ לי לדעת אם ספר עתרת החיים של רבי חיים פלג'י ז"ל נדפס מחדש והיכן יש לרכשו תודה
על ידי אורח
ו' יולי 24, 2020 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 297

Re: הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה

ייש"כ לרב משנ"ן דכל רז לא אנס ליה כמפורסם
אבל עצם הדבר צ"ב מדוע על כל המסכתות הנ"ל אין הגהות מהרצ"ח
אין מסתבר משום חסרון כיס, האם בספר שצטטת דן ומסביר הענין
על ידי אורח
ה' יולי 23, 2020 6:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה
תגובות: 4
צפיות: 297

הגהות מהר"ץ חיות על מסכת עבודה זרה

מדוע אין בש"ס שלי (צילום וילנא) וכן בש"ס נהרדעא הגהות מהר"ץ חיות ז"ל למסכת עבודה זרה?
זכורני שבאחד הספרים של הגריח"ס שליט"א הרגיש בזה ואיני זוכר דבריו

האם מחמת צנזורה, האם בדפוס ווינא כן נדפסו?
אולי מעלת ושא נס הי"ו יאיר עינינו. תודה
על ידי אורח
ה' יולי 16, 2020 10:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של הרמ"ק
תגובות: 17
צפיות: 707

Re: הרמ"ק

ברוך הוא וברוך שמו לכאו' כוונת הרמ"ק פשוטה, שאין לאדם לסמוך על בני ביתו, כי אם על עצמו. וכוונתו שאין להם במה להועיל לו דוקא "בהיותו נשפט לפני הבורא או בעת סלוק נשמתו", כי אז באמת מוכרע לו הדין כפי מעשיו. ואם הבנים יעסקו בתורה וכו' ויצילהו, זה ענין אחר. אבל עצם העמדתו במשפט ("בהי...
על ידי אורח
ג' יוני 30, 2020 1:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפניני הרמ"ק
תגובות: 18
צפיות: 2653

Re: מפניני הרמ"ק

שבע כתב:בכ''י מסוף שנות הש':
שמעתי אומרים בשם החכם בעל הפרדס:
כי הבית הכנסת - מאסר הכסילים ומנוחת החכמים.
ראה ספר חרדים פרק סו: אמרו החכמים בתי כנסיות ובתי מדרשות פרדס הצדיקים ומאסר הרשעים

היתכן שכוונתו לרמ"ק בעל הפרדס? היו קשרים ביניהם? האם ראה והשתמש בחיבורי הרמ"ק?
על ידי אורח
ד' יוני 24, 2020 11:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסילת ישרים
תגובות: 4
צפיות: 440

Re: מסילת ישרים

לא כדאי להסיק מכך על אופן התקבלות המסילת ישרים במדינת ליטא, על כך יש להתרשם, מלבד העדויות המפליגות בשם רבינו הגר"א מן המובאות בספרים כדלהלן: הקדמת ספר חיי אדם (ציטוט מפרק יט). ספר מעלות התורה לר"א אחי הגר"א. ספר נפש החיים שער ד פרק לב בהגה"ה. כמובן שמכח תנועת המוסר התרבה הלימוד ...
על ידי אורח
ה' יוני 11, 2020 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סליחות כ' סיון
תגובות: 0
צפיות: 268

סליחות כ' סיון

אבקש את עזרתכם האם אומרים היום בבתי הכנסת סליחות לכ' סיון? או אולי מחר?
ובאיזה בתי כנסת אומרים ובאיזו שעה תתברכו בכט"ס
על ידי אורח
ג' יוני 09, 2020 10:34 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל
תגובות: 20
צפיות: 1483

Re: בית המקדש שלעתיד ירד בנוי מן השמים - מקור מחז"ל

יוסף חיים אוהב ציון כתב:http://olamot.net/shiur/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99


בקישור הנ"ל צוין למאמר מר"א סגל שנתפרסם בקובץ תחומין בענין זה האם אפשרי להעלותו לכאן תודה
על ידי אורח
ה' אפריל 30, 2020 9:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת מרן הגרע"י בענין סב"ל
תגובות: 6
צפיות: 632

דעת מרן הגרע"י בענין סב"ל

דעת מרן הגרע"י בענין סב"ל כנודע הרדב"ז סובר דכל שנחלקו הפוסקים אם לברך או לא אומרים סב"ל, אבל אם המחלוקת במצוה (כגון אם אתרוג זה כשר או פסול) בכה"ג לא אומרים סב"ל, ואם פסקו שהאתרוג כשר גם מברכים עליו דהברכה נמשכת אחר המצוה. והמחבר ז"ל בשו"ע אין דעתו כך אלא גם ...
על ידי אורח
א' מרץ 15, 2020 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם
תגובות: 7
צפיות: 774

Re: וי"ו במשמעות של ברירה ברמב"ם

ראה 'לקוטי שיחות' חלק כט עמ' 36 ובהערה 31 שם. ייש"כ, אך לא הצלחתי לפענח את האמור בהערה... אוצר.png בהערה 31* מפנים ליד מלאכי כללי הפוסקים אות לא. לא מפורש לאיזה מן הפוסקים. מסתמא בדקתי ביד מלאכי כללי הפוסקים רמב"ם אות ל"א וזה מה שכתוב שם, ולכן לא הצלחתי להבין את הקשר: אוצר.png ושוב ב...
על ידי אורח
ה' פברואר 27, 2020 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויכוין למה שכיון הרוקח
תגובות: 12
צפיות: 1848

Re: ויכוין למה שכיון הרוקח

תם מה הוא אומר כתב:
עושה חדשות כתב:
רמע מפאנו - אלהא דמאיר ענני.png


היכן הם דברי הרמ"ע במקורם? המ"מ שצויין בספר הנ"ל ככל הנראה אינו נכון.


היטב עיין שם בדברי הרמ"ע ותבין.
על ידי אורח
ה' פברואר 27, 2020 11:30 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: חיפוש דבר מיוחס לרמב"ם (חתימתו על עבירתו בישיבה במצרים)
תגובות: 11
צפיות: 1214

Re: חיפוש דבר מיוחס לרמב"ם (חתימתו על עבירתו בישיבה במצרים)

בקרו טלה כתב:
סליחות כתב:ראיתי בעבר שכמה פעמים הרמב"ם כתב במכתביו דבר בסגנון "אני משה בן מימון אשר עובר בכל יום על מצוות לא תעשה" לגבי ישיבתו בארץ מצרים. מה המקור לכך?


שמא יראונו היכן מצאנו שהרמב"ם בתשובותיו ואיגרותיו כותב וחותם כך העובר בכל יום בשלשה לאוין
על ידי אורח
ו' פברואר 21, 2020 1:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית
תגובות: 8
צפיות: 1085

Re: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית

להד"ם מתייחס לאומר שהגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית
על ידי אורח
ה' פברואר 20, 2020 3:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית
תגובות: 8
צפיות: 1085

Re: הגר"א קרא ק"ש בהברה ספרדית

להד"ם, ואין אחד מתלמידי הגר"א שמעיד על כך לא במעשה רב, ולא בתוספת מעשה רב וכו'
על ידי אורח
ו' פברואר 07, 2020 12:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דרכי השינויים
תגובות: 0
צפיות: 626

ספר דרכי השינויים

בספר דרכי השינויים שנמצא באוצר יש הרבה דפים מטושטשים ראה שם. נא לתקן.
על ידי אורח
ו' ינואר 24, 2020 12:29 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 501489

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

וכיון שכל יום הערב שבת הוא בתרדימת הבלי עולם האיך אפשר שיטעם לו נועם שבת ושירגיש בלבו איזה חמדה לכבוד יום השבת. משל לחביות של דבש כל שאתה מכניס אצבעו כו' . על איזה משל כוונתו? ע"ד אפשר, שמא הוחלף שמן בדבש? כי לגבי שמן יש בשיר השירים רבה עה"פ שמן תורק שמך, שאם הייתה כוס מלאה שמן ונכנס טיפת...
על ידי אורח
ה' דצמבר 19, 2019 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפסק טהרה בבין השמשות
תגובות: 84
צפיות: 6056

Re: הפסק טהרה בבין השמשות

גם בספר נשמת ישראל עמ' קי"ט העיד שהגרב"צ אבא שאול ז"ל הורה הלכה למעשה שאפילו איחרה רק כחצי דקה אחר השקיעה הפסידה את אותו היום ע"ש. וכן פסקו הגר"מ אליהו ז"ל בס' דרכי טהרה עמ' ק"ל, והגר"ש משאש ז"ל בשו"ת שמש ומגן ח"ג יו"ד סימן מ"ט אות ג',...
על ידי אורח
ג' דצמבר 10, 2019 3:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא
תגובות: 5
צפיות: 780

Re: הפך שמן היה מימות שמואל הנביא

שייף נפיק כתב:קצת פלא שהפך היה מאז, בית המקדש כבר נחרב, ואיפה היה הפך עד אז, מי שמר עליו בטהרה כל הזמן?ובכלל למה אז המתינו כל כך הרבה זמן ולא השתמשו בו?


הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך חלק א ס"ס ו הביא ממדרשים שהפך היה מונח בשיתין וא"ש ודו"ק ראה שם.
על ידי אורח
ו' דצמבר 06, 2019 2:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון ר' שמואל חרקובער זצ"ל
תגובות: 27
צפיות: 5168

Re: הגאון ר' שמואל חרקובער זצ"ל

על קצה הקולמוס כתב:
מתפעל כתב:הנה תמונת ר' שמואל בשנחאי יחד עם האריות מישיבת מיר, ר"ש הוא במרכז עם עניבת פסים וחליפה בהירה.

מישהו מזהה אחרים?


הרב חרקובר מספר זכרם לברכה.PNG


נדמה לי שהעומד מצד ימין בעל הזקן הוא הג"ר נחום לסמן זצ"ל.
על ידי אורח
ו' דצמבר 06, 2019 2:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 2150

Re: גיל רחל ולאה בזמן הנישואין ליעקב

הגרי"ח סופר שליט"א בחוברת מגיד דבריו ליעקב (תנינא פרשת ויצא) האריך בענין בטוט"ד. ראה שם. (יצא לאור השבוע).
על ידי אורח
ה' נובמבר 14, 2019 10:01 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.
תגובות: 89
צפיות: 12631

Re: מה ההיתר לזרוק בחור מישיבה.

בחור שנמצא בישיבה ולא עושה מאומה ממש, אין שמירת סדרים כלל, בתפילות לא נמצא אף פעם, נוסף על כך לומד נהיגה, המשגיח וראש הישיבה דברו אתו הרבה פעמים רכות וקשות והזהירו אותו שהסוף יהיה שיצטרך לצאת מישיבה ואין אצלו שיפור כלל ומצפצף על כולם.
האם מותר להוציאו או בעינן סנהדרין דכ"ג?
על ידי אורח
ד' אוקטובר 16, 2019 11:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ''אלמלא יותם בן עוזיהו עמי''
תגובות: 19
צפיות: 3729

Re: ''אלמלא יותם בן עוזיהו עמי''

בפי' ר"ח בסוכה שם כ' "רשב"י היה במערה י"ג שנה ונראה לו בדרך מראות אלהים גודל כבודו והיה יודע בעצמו שהוא חסיד גדול והיה אומר ... ואילמלי יותם כו' ולמה יותם לפי שנתברר לו כי לא קבל מזכיותיו בעוה"ז כלום שכל צדיקים קבלו בעוה"ז מעין השמור להן לעוה"ב ור' שמעון ובנו ויותם...
על ידי אורח
ג' ספטמבר 03, 2019 4:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פתוח - שכחה?
תגובות: 14
צפיות: 2650

Re: ספר פתוח - שכחה?

ראה גם דברי המגיה בספר זכירה "זכירת מנחם" הנמצא באוצר החכמה
33.GIF
33.GIF (39.97 KiB) נצפה 1141 פעמים
על ידי אורח
ג' ספטמבר 03, 2019 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר פתוח - שכחה?
תגובות: 14
צפיות: 2650

Re: ספר פתוח - שכחה?

כאן נראה שמקור ה"שומר דפין" הלזה הוא באגדה שנדפסה לכאורה בהוספות לפירוש רש"י על הפסוק ושעירים ירקדו שם ומשם הגיעה לש"ך בשם ספרי האמת, ומשם לאורח חיינו, כאשר אין כל מקור אמיתי לאגדה משונה זו המקור מסידור האר"י קול יעקב סלויטא תקס"ד דף קפ"ז ב' והתעוררתי לזה מספרו המי...
על ידי אורח
א' אוגוסט 18, 2019 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן
תגובות: 9
צפיות: 890

Re: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן

בספר נר יהודה סי' ו האריך בדבר אם ברכה מע"ג מה"ת עיי"ש ותראה נפלאות מתורתו.
על ידי אורח
ה' יולי 11, 2019 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות
תגובות: 12
צפיות: 1502

Re: כל ימי ענ"י - עירובין נדה יבמות

שאלתי לגריח"ס שליט"א והראה לי זוהר חלק ג' רעו א: ובגין דא כתיב ביה במשיח, (זכריה ט) עני ורוכב על חמור. עני איהו תמן בסימן, ערובין נדה יבמות, ושאר מתניתין בכלל.
על ידי אורח
ג' אפריל 30, 2019 5:59 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב
תגובות: 7
צפיות: 3067

Re: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב

הנה מאמר מקיף בענין
על ידי אורח
ה' אפריל 18, 2019 10:48 pm
פורום: פסח
נושא: להלכה - קיום מצוות אכילת מצה הוא בפרוסה האמצעית לרי"ף רמב"ם ורא"ש
תגובות: 5
צפיות: 896

Re: להלכה - קיום מצוות אכילת מצה הוא בפרוסה האמצעית לרי"ף רמב"ם ורא"ש

המביא מצות נוספות לבני המשפחה הרבים, ישבור את כולם לפני ברכת המוציא, ויחלק להם מן הפרוסה דווקא לקיים דרכו של עני בפרוסה, ולא גרע מהמברך שמברך על בצועה במחילת הרב, איך כזה חידוש לא נזכר בפוסקים? אולי גם תחדש שצריך לשבור אותם בעת אמירת יחץ? וישמור החצאים השניים שלהם לאפיקומן לשאר בני הבית כמו המצה הא...
על ידי אורח
ב' אפריל 15, 2019 12:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה
תגובות: 30
צפיות: 4152

התקיימות הברכות והקללות בזמן הזה- כרת בזמן הזה

שלום וברכה שני הנושאים האלו מטרידים כל אדם מאמין. ידוע שהתורה מדברת בשכר ועונש על עולם הזה, מפרשת והיה אם שמוע אותה אנחנו קוראים פעמיים בכל יום וקושרים אותה על גופינו וקובעים על פתחינו, ועד הקללות והברכות שבתו"כ ובמשנה תורה. כמו"כ עונש כרת עליו התורה חוזרת שוב ושוב. למה לא רואים את התקיימו...
על ידי אורח
ד' מרץ 27, 2019 10:22 am
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 132
צפיות: 32294

Re: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

במגד"ל פרשת ויקרא, עמוד י בהערה, הובא ההקשר של חטא עץ הדעת - חטא העגל, ובסיום הדברים במוסגר הובא: "וסימנם 'ערב רב' בגימטריא 'עץ הדעת'. תעשו חשבון ותראו". ונפלה כאן טעות בעריכה, וצ"ל בגימטריא עץ 'הדעת', ומקור הדברים בדברי הרמ"ז במקדש מלך והגר"א בכמה מקומות [כ"ה בספ...
על ידי אורח
ב' מרץ 18, 2019 12:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "המדבר בצדקה" - מיהו אשר נשאו לבו נגד התורת חסד?
תגובות: 2
צפיות: 664

Re: "המדבר בצדקה" - מיהו אשר נשאו לבו נגד התורת חסד?

אחרי התורת חסד היו רבני לובלין הבית הלל על חו"מ שמונה מיד אחרי התורת חסד, ואחריו ר"א קלצקין, גאוני עולם
וזה "המדבר בצדקנות" לא עלתה בידו לזכות למנהיג "נאור" בעירו, אלא לגאונים שהכינו את הקרקע להקמתה של ישיבת חכמי לובלין המעטירה
על ידי אורח
א' פברואר 03, 2019 9:15 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 501489

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

האם יש מקור שלעת"ל מזכירים לאדם כל מה שלמד בעוה"ז? במדרש משלי פ' י מבואר להיפך, שנשאל על כל פרט ופרט לעת"ל. אבל זכורני שראיתי מובא פעם שלעת"ל מזכירים לאדם כל תורה שהוציא מפיו, וביארו בזה ענין המעלה שיש גם בגירסא בעלמא, ולפי שעה איני מוצא מקור כזה, וכל היודע בה דבר יודיענו נא ושכ...
על ידי אורח
א' פברואר 03, 2019 9:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 501489

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

[quote="דרופתקי דאורייתא"]היכן המקור לכך ש"קרבנות" זה מלשון "קירבה"?

רמב"ן ויקרא א ס"פ ט
על ידי אורח
ב' ינואר 07, 2019 11:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אדה"ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?
תגובות: 10
צפיות: 1591

Re: האם אדה''ר בתחילת יצירתו היה בדרגת חיה?

שמעתי מהגאון ר' יעקב חיים סופר שליט"א. שביאר את הפס': "עיר פרא אדם יולד" היינו שהאדם נולד כחמור קטן והוא צריך להוליד את האדם שבו ע"י מעשיו הטובים. אשמח למי שיביא מקור הדברים. http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?22823&pageid=P0037.LST&rect=5,2945,1398,3274&pagewidth...
על ידי אורח
ב' דצמבר 03, 2018 2:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 330
צפיות: 50580

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

ר' תוכן, תמהני מה כואב לך, ונראה לי שלא מבית פשוטו של מקרא אתה בא, אלא ממשפחת כאבה של ירושלים מקומך, אתה גוזר גזירים מתוך הספד שנועד לשבח את הרב ומנסה למצוא שם גנות כמעשה בעלי הקונטרס כאבה. בתור אחד ששמע את ר"ל מינצברג פעמים רבות, אני יכול לומר לך שמעולם לא הזכיר בשם את המילה אינטרנט, הוא כן הר...
על ידי אורח
ג' נובמבר 13, 2018 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 44914

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=19904&start=40#p210330 הנני חוזר לדיון שפתחנו בו, האם החרימו הב"י ובית דינו לנוהגים קדושת שביעית בפירות נכרי. והנה בשו"ת אבקת רוכל (סי' כה) כתב הב"י, כי נידו למקילים שלא להפריש תרו"מ מפירות הגוי שנגמרה מלאכתם ביד ישראל (כסברת המב...

עבור לחיפוש מתקדם