החיפוש הניב 531 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אורח
ד' יולי 18, 2018 8:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משקפיים-דרכא אחרינא
תגובות: 8
צפיות: 155

Re: משקפיים-דרכא אחרינא

ר' יואל, אנא עי' ברשב"ם שם שביאר למינס נפשיה-להטות עיניו לצדדים, וקשה מאוד להכניס בו את דבריך
על ידי אורח
ד' יולי 18, 2018 7:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: משקפיים-דרכא אחרינא
תגובות: 8
צפיות: 155

משקפיים-דרכא אחרינא

בגמ' בב"ב נז. ועוצם עיניו מראות ברע' אמר ר' חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי וכו' לעולם דליכא דרכא אחריתא ואפילו הכי מיבעי ליה למינס נפשיה. והיינו שמשתבח הכתוב במי שמזיז עיניו לצדדים, ומבואר שאי"ז חיוב מעיקר הדין וצ"ע מדוע עצם הוזזת הראש לצדדים אינה חשוב...
על ידי אורח
ג' יולי 17, 2018 1:34 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול
תגובות: 17
צפיות: 244

Re: תכלת בטלית קטן ולא בטלית גדול

מה הפשט של אלה שהולכים עם תכלת רק בטלית קטן ולא בטלית גדול, ממ״נ אם חושבים שזה התכלת האמיתי איך מותר ללכת עם טלית בלי תכלת ואם לא מה העניין לשים בטלית קטן? כמו שישנם אנשים שבטוחים שמורקס הוא התכלת ולא מטילים תכלת אפ' בטלית קטן מכל מיני סיבות פסיכולוגיות וחברתיות, כמו"כ יש אנשים שבטוחים שהמורקס...
על ידי אורח
ג' יולי 17, 2018 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה חייבים בפו"ר?
תגובות: 11
צפיות: 307

Re: כמה חייבים בפו"ר?

בגמ' מבואר שהקב"ה אמר לחזקיה המלך שימות כיון שלא נשא אשה מחמת שראה ברוח הקודש שיצא ממנו מנשה וביאר הנפש החיים שיהודי צריך לקים חובותיו ללא חשבונות [וזה אולי היה עיקר חטאו] וצ"ע הרי לישא אשה זה עד חומש מנכסיו והרי אדם מוכן לתת כל נכסיו שלא יהיה לו בן כזה ונראה שזה סיבת חזקיה רק בכל אופן לג...
על ידי אורח
ה' יולי 12, 2018 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צינתוקים והטרדות
תגובות: 3
צפיות: 225

צינתוקים והטרדות

לאחרונה התחילה תופעה חדשה של ארגונים שעושים הגרלות ומפרסמים את מכירת כרטיסי ההגרלה ע"י שיחות טלפניות. והיות שע"פ החוק כל מידע פירסומי שנשלח אליך ללא הסכמה אפשר לתבוע על סך 1000 ש"ח האם מותר לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות סכום זה. והיינו שלמרות שע"פ דיני התורה לא מגיע לי 1000 ש&quo...
על ידי אורח
א' יוני 24, 2018 10:43 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 4378

מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

מזל טוב על אתר הטאבלט החדש. האם זה ממש בחינם?
על ידי אורח
א' יוני 17, 2018 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 775

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

דומני ששגו אלו המקשרים מלוה הכתובה בתורה, לדבר שמסברא הוא פטור, דודאי אין המודה בנזק מודה בקנס, דנזק הוה חיוב ממון מובן מסברא, [ואם הוא מובן לנו לא שייך להוכיח מתוס' שאינו מובן] ורק דההבדל בין מלה הכתובה בתורה לשאינה כתובה בתורה, הוא משום דגם דבר שמובן שצריך לחייבו אילולי שחייבתו תורה איננו יכולים ל...
על ידי אורח
ג' יוני 12, 2018 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתינת צדקה בלי/עם תנאים
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: נתינת צדקה בלי/עם תנאים

עי' בתוס ע"ז יט. ד"ה ע"מ לקבל פרס- דמבואר שם דגירסתם היא "האומר סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני" ולא כגירסה דילן בשביל שיחיה.
ו
על ידי אורח
ה' יוני 07, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין מעבירים על המצוות
תגובות: 26
צפיות: 1349

Re: אין מעבירים על המצוות

דומני שלא אגזים מאד אם אומר שאדם רגיל בחיי היומיום שלו נתקל בשאלות רבות של "אין מעבירין", ולכאורה לא שם ליבו להן. אעלה כמה דוגמאות, ואשמח אם חו"ר אתרא הדין שליט"א יעלו עוד כמה וכמה כיד ה' הטובה עליהם: א. בדומה לשאלה דלעייל, ראיתי מקרה כזה: בעל קורא שהוא כהן ניגש לקרוא בתורה. האם...
על ידי אורח
ה' יוני 07, 2018 3:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חתונת גרוש וגרושה עם ילדים
תגובות: 10
צפיות: 536

Re: חתונת גרוש וגרושה עם ילדים

עי' בגמ' סוטה יב.
בשעה שהחזיר עמרם את יוכבד אשתו הושיבה באפריון ואהרן ומרים רקדו לפניה, ומלאכי השרת אומרים "אם הבנים שמחה"
על ידי אורח
ב' מאי 07, 2018 8:11 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 8152

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

תמונה אחת שווה אלף מילים. הדלקה עושה מצוה!
הצדיק בשפיכת השמן בפועיל ישועות לעם ה'.jpg
הצדיק בשפיכת השמן בפועיל ישועות לעם ה'.jpg (16.48 KiB) נצפה 486 פעמים

וערצקי צדיק דורנו.jpg
וערצקי צדיק דורנו.jpg (21.63 KiB) נצפה 486 פעמים
על ידי אורח
א' מאי 06, 2018 1:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6930
צפיות: 570782

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

פרי יהושע כתב:
נוטר הכרמים כתב:ר' אלי' חיים מייזל מלודז'?

לודז' זה ליטא?
אולי הגדול ממינסק?

צדיק. לודז' זה לא ליטא אבל רא"ח היה ליטאי.
(ואגב, אם כבר דקדקנות: מינסק אינה בליטא...)
על ידי אורח
א' מאי 06, 2018 9:05 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 673
צפיות: 71100

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

מחקתי.
על ידי אורח
ד' מאי 02, 2018 3:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה או עבירה
תגובות: 13
צפיות: 487

Re: עזרה או עבירה

הנהג הוא שכיר של החברה, ומחובתו לעצור רק באחד משני התנאים הללו, א' שיש משיהו בתחנה ב' שמישהו רוצה לרדת, ואם הנהג רוצה לעשות לפנים משורת הדין יכול, אך א"א לכופו לזה [ואין זה שייך לדון פה מיגו, משום דחובת הנהג לעצור רק בשני המקרים הנ"ל, והיות וכאן באמת אינו רוצה לרדת וגם אין מישהו בתחנה, אין...
על ידי אורח
ד' אפריל 25, 2018 8:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א
תגובות: 26
צפיות: 2081

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

עצם הכותרת "וירץ אחרי אליהו" סותר את דרכו ושיטתו של הגר"א שיטת הגר"א הוא החתירה לאמת ללא משוא פנים וזה עשה המחבר הגר"א בענין זה לא נמנע מלחלוק על רוב הראשונים שגם המנהג כמותם ולסתור דבריהם בביאורו בלי בקשת מחילה וגם לעשות מעשה, וזה בהחלט דוגמא לשיטת הגר"א ומי שקורא בספ...
על ידי אורח
ד' אפריל 25, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א
תגובות: 26
צפיות: 2081

Re: וַיָּ֙רָץ֙ אַחֲרֵ֣י אֵֽלִיָּ֔הוּ - ספר "שרשי מנהגי אשכנז" החדש ודבריו על הגר"א - פרק א

לדעת המחבר אחד מהקשיים שישנם בביאור הגר"א, ושמחמתם לא הרבו בני ליטא להגות בחיבור זה, הוא: לפעמים נתגלו גם סתירות בין הנאמר בביאור הגר"א לבין החיבור אותו הוא מצטט, כפי שהראה פעם ר' ישראל מאיר הכהן מראדין בשעה"צ סי' תקמה סק"ט "אך זה צריך עיון בדברי הגר"א, שמשמע מדבריו דה...
על ידי אורח
ד' אפריל 18, 2018 4:42 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי
תגובות: 8
צפיות: 436

Re: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי

הרב ברזילי האיר עינינו שכוונת הרב לרפורמה טורקית שהונהגה בעת ההיא, ואני מביא אותה בקיצור מהויקיפדיה: התנט'ימאת או תנזימאת ( - "ארגון מחדש") הייתה תקופה של התחדשות ורפורמה בתולדות האימפריה העות'מאנית, אשר החלה בשנת 1839 והסתיימה עם קבלתה של החוקה הראשונה ב-1876. מטרות הרפורמה היו יצירת מדינ...
על ידי אורח
ד' אפריל 18, 2018 2:26 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי
תגובות: 8
צפיות: 436

כמה שנים קודם הגאולה יהיה חירות חזקה לישראל - בן איש חי

ראו מה מצאתי בספר בניהו ר"ה ח' א':
האם זה לא חכם עדיף מנביא לכתוב זאת?
בניהו רה ח א.PNG
בניהו רה ח א.PNG (23.68 KiB) נצפה 436 פעמים
על ידי אורח
ה' מרץ 29, 2018 1:54 am
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 60
צפיות: 3749

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

א. נו נו. ב. לא נכון. ג. לא מדובר בביכנ"ס יחידי. בקיצור, המגמה ברורה. הדרישה מאנשים לשנות מנהג כל הדורות היא מוזרה במקרה הטוב. א. כמעט כל בתי הכנסיות בירושלים מניחים תפילין בשחרית דת"ב והכל מכח דברי רבינו הרש"ש ומנהגו. וגם בבני ברק במקומות הרבה נוהגים כך הספרדים. (חוץ מקהלות בני מרוק...
על ידי אורח
ג' מרץ 06, 2018 9:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1061
צפיות: 100816

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

סגי נהור כתב:
נוטר הכרמים כתב:היו שנים שניגש בתפילת 'גשם' והיה מדייק במנגינת הקדיש לפני מוסף, דלא ליתי לאיחלופי בקדיש של ימים הנוראים לפני מוסף. אין מצויים הבקיאים בזה.

אתה רציני?! כל בעל תפילה מתחיל מכיר את ההבדל, ולא קרב זה אל זה.

קדיש של נעילה וקדיש של גשם דומה מאד
על ידי אורח
ה' מרץ 01, 2018 1:08 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1061
צפיות: 100816

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

פורים באתר "חרדי" בימים אלו שרבבות מעם ישראל אבלים וכואבים את לכתו על ענק שבענקים דודי ומעודדי מרן הגאון רבי שמואל אוירבעך זיע"א ראוי להנחיל לדור הצעיר את הדרך הנכונה לצעוד לגדלות, דבר גדול נבנה מהרבה דברים קטנים, חשוב להנחיל לדור הצעיר את הצד שהם אולי פחות הכירו באישיותו רבת האנפין, ...
על ידי אורח
ש' פברואר 24, 2018 11:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1061
צפיות: 100816

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

הגר''ש אויערבאך - ישיבת פוניבז'.JPG
הגר''ש אויערבאך - ישיבת פוניבז'.JPG (167.61 KiB) נצפה 11630 פעמים
על ידי אורח
ש' פברואר 24, 2018 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1061
צפיות: 100816

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

מעורר חלחלה ההשוואה בין אופן פטירתו לבין פטירת מרן החזו"א. מרן החזו"א, נסתלק אף הוא בליל שבת מאירוע לבבי, ומקורביו העידו כי מיום גזירת גיוס בנות ליבו לא היה עמו. שמעתי מחד ממקורביו, כי לפני כמה ימים התקשר לרופאו לשאול אם יצא מכלל סכנה ויכול לברך הגומל (אחרי השתלת קוצב לב בליבו), הרופא השיב...
על ידי אורח
ד' ינואר 24, 2018 3:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ת"ח מרבים שלום בעולם - הקדמת הגרמ"מ קארפ לספרו החדש
תגובות: 1
צפיות: 521

ת"ח מרבים שלום בעולם - הקדמת הגרמ"מ קארפ לספרו החדש

הגרמ"מ קארפ שליט"א, אשר נודע בבי מדרשא בספריו החשובים הלכות חג בחג, שבת בשבת ועוד, הו"ל עכשיו משמרת שמחות הל' אבילות ב' כרכים. בשער: ירושלים תשע"ח. הקדמתו נפלאה מאד, וראוי לפרסמה בכל מקום. תאריך כתיבת ההקדמה: י"ט מרחשון תשע"ח. את אחי אנכי מבקש, אל נא תרעו. איש איש יבחן ...
על ידי אורח
ב' ינואר 15, 2018 9:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: צאצאי רבי מנחם מנדל מויטעבסק - צאצאי רבי אברהם מקאליסק
תגובות: 39
צפיות: 5749

Re: צאצאי רבי מנחם מנדל מויטעבסק - צאצאי רבי אברהם מקאליסק

נתבקשתי לשאול: יש מקורות שכתבו שהרה"ק רבי אברהם הכהן מקאליסק זי"ע היה מתחלה מתלמידי הגר"א ואח"כ נתקשר להמגיד ממעזריטש ואף נשא לאשה את הרבנית רוחמה אחותו של המגיד ממעזריטש. האם יש אמינות וסימוכין לב' הדברים א. שהיה מתלמידי הגר"א ב. שנשא את הרבנות רוחמה אחותו של המגיד ממזריטש...
על ידי אורח
ד' ינואר 10, 2018 10:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע
תגובות: 28
צפיות: 2250

Re: ר' הלל כגן ויחוסו המפתיע

עתה שמעתי על הרצח המזעזע, לו ידעתי קודם לא הייתי מתעסק עתה בזוטות כאלה...

צ"ב
על ידי אורח
ג' ינואר 09, 2018 11:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה במוסד הרב קוק?
תגובות: 5
צפיות: 710

צנזורה במוסד הרב קוק?

מהדורת מוה"ק של הלכות רב אלפס בעריכת הר"נ זאקש אינה כוללת מסכת עבודה זרה !

הא כיצד?
על ידי אורח
ו' ינואר 05, 2018 10:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: חק המרכולים - צביון דתי למדינה אינטרס חרדי?
תגובות: 12
צפיות: 867

Re: חק המרכולים - צביון דתי למדינה אינטרס חרדי?

מה מצאו בי עוול?

אני שואל באמת כדי להבין! ואין לי שום אינטרס אחר.

וכאחד שכותב תמיד דברים בעלי ענין, אשמח לשמוע את דעתך.
על ידי אורח
ו' ינואר 05, 2018 9:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: חק המרכולים - צביון דתי למדינה אינטרס חרדי?
תגובות: 12
צפיות: 867

חק המרכולים - צביון דתי למדינה אינטרס חרדי?

אשמח אם מישהו יכול להבהיר את הענין

האם החרדים רואים עצמם אחראים לצביון הדתי של המדינה? חשבתי בעבר שזה עסק של המפד"ל בלבד.
אז מה ההתעקשות על חוק המרכולים?

הדאגה לעובדים שיוכלו לנוח בשבת (ולעשן בבית במנוחה?) הפכנו למפלגה סוציאלית?

אז אולי גם נאבק על שכר מינימום

אשמח להבהרות בשפה ברורה ונעימה
על ידי אורח
ה' ינואר 04, 2018 11:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6930
צפיות: 570782

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בקדמת התמונה הרבנים: הרצוג, מלצר, ? זווין.
מאחור הרבנים: אבמרסקי? ?
על ידי אורח
ה' ינואר 04, 2018 12:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיסוק ברכת המעריב ערבים
תגובות: 7
צפיות: 743

Re: האם יש מקור קדמון, האם לפסק את ברכת מעריב ערבים, כמו האשכנזים או כמו הספרדים?

הרב יבנה, זה שרס"ג גרס בתבונה בלא וו, אינו ראיה שמפסק כמו האשכנזים כמו שכתב הרב הפשטן לעיל, עיין היטב בדבריו, ואם כן אין לנו הכרע בפיסוק רס"ג
על ידי אורח
ד' דצמבר 20, 2017 10:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עדכון 16 - רשימת ספרים נבחרים
תגובות: 7
צפיות: 839

Re: עדכון 16 - רשימת ספרים נבחרים

כבר מצאה ידיכם!

ספרי הגרי"מ שטרן, כולל משנת הסופר, הם תוספת חשובה ביותר.

(ספרו משנת יעקב על אהע"ז לא ראיתי גם ברשימה הכללית למה?)
על ידי אורח
ג' דצמבר 19, 2017 6:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 501
צפיות: 47254

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

כדאי שהאשכול יחזור לעסוק בגדולתו של מרן הגראי"ל. התמדתו, חכמתו, פרישותו, קדושתו וממנו ניקח לעבוד את בוראינו. תארים מפוצצים כמו: אבינו, אדונינו, רוענו, חזו"א שני או שלישי, ועוד שמאלצים כאלה, עושים לנו צרבת ומוצאים את החשק לקרוא. אדם חכ"א אמר לי ואולי כתב את זה כאן בעבר, שבציבור שלנו לפ...
על ידי אורח
ב' דצמבר 18, 2017 9:39 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה מיוחד בנס פך השמן?
תגובות: 6
צפיות: 564

Re: מה מיוחד בנס פך השמן?

בברכה המשולשת כתב:נכב"ב

???
על ידי אורח
ב' דצמבר 18, 2017 8:57 pm
פורום: חנוכה
נושא: מה מיוחד בנס פך השמן?
תגובות: 6
צפיות: 564

מה מיוחד בנס פך השמן?

לכאורה, עם ישראל מלומד בניסים מרעישים ומפעימים כמו שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, ונפילת חומת יריחו והניסים שע"י אלישע הנביא ועוד הרבה בל יספרו, ולא רק בזמן הנביאים אלא גם התנאים הקדושים היו מלומדים בניסים. ובכן לא זכיתי להבין מה ראו חכמינו על ככה לקבוע לדורות פרסום נס אשר לכאורה אינו מן הניס...
על ידי אורח
א' דצמבר 17, 2017 8:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!
תגובות: 17
צפיות: 1644

גנזים - פריטים יקרי המציאות למכירה!

תיתי להם למנהלי אוצר החכמה שהשכילו להכניס לאוצר קטלוגים של בתי המכירות הפומביות. הקטלוגים כוללים מידע ביבליוגרפי רב ערך ופעמים רבות יש בהם גילויים שהתחדשו ע"י חוקרי בית המכירות, והם רבי ענין ומשמעות ללומדים ואספנים כאחד. והיה כדאי להקדיש אשכול בו יודיעו על פריטים בעלי ענין המצויים במכירות אלו, ...
על ידי אורח
ש' דצמבר 16, 2017 7:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 501
צפיות: 47254

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

כמה מילים. רבינו הגראי"ל היה אלוף ב-להתאפק, לצערי הפעם אינני מצליח ללכת בדרכיו כ"כ, תסלחו לי על ההתפרצות בשורות הבאות. אתחיל בדוגמא. כולם יודעים שהגראי"ל לא היה שותף במאבק נגד עיתון משפחה, יודעים גם שהוא התנגד למאבק הזה. בעלי ומנויי וקוראי ומזדהי עיתון משפחה, מחייכים בסיפוק, הנה הוא,...
על ידי אורח
ו' דצמבר 08, 2017 4:46 am
פורום: חנוכה
נושא: מסיבות חנוכה -סעודות מצוה או רשות? -השמחה בחנוכה בכלל
תגובות: 11
צפיות: 1337

Re: מסיבות חנוכה -סעודות מצוה או רשות? -השמחה בחנוכה בכלל

מספר חוקי רצונך ח"א סי' ח' מהגרי"ח סופר שליט"א בענין ימי החנוכה אם ימי משתה ושמחה כתב מרן בשלחן ערוך או"ח (סימן תר"ע סעיף ב'): "ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות שלא קבעום לימי שמחה ומשתה". [ובא לידי בהשאלה לזמן קצר מאד שו"ת ויאסף שלמה לגאון רבי שלמה הכ...
על ידי אורח
ב' נובמבר 06, 2017 3:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור אצל גדולי ישראל שחגגו את יום הנישואין?
תגובות: 12
צפיות: 718

Re: האם יש מקור אצל גדולי ישראל שחגגו את יום הנישואין?

הסטייפלער אמר גם לפלוני שכדאי ללמוד ספרי מוהרנ"ת, כדי לחזק את רוחו.

או בנו"א, כדאי לקרוא בין השורות לפני שמסיקים שהקה"י ראה ביום נישואין יום ראוי לציון. והמ"י.
על ידי אורח
ה' ספטמבר 28, 2017 10:20 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ר"א בן דודריא קודם התשובה, מושלם בב"א לחבירו?
תגובות: 0
צפיות: 258

ר"א בן דודריא קודם התשובה, מושלם בב"א לחבירו?

איך נתקבלה תשובתו וקנה עולמו, אם לא פייס את כל מי שצריך לפייס? האם בבן אדם לחבירו היה מושלם?

עבור לחיפוש מתקדם