מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 975 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ידידיה
ד' יולי 03, 2019 8:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עובד זר ביו''ט. שמא ירבה בשבילו?
תגובות: 2
צפיות: 122

Re: עובד זר ביו''ט. שמא ירבה בשבילו?

עיי"ש במ"ב שמבאר שמותר להרבות בשביל גוי.
ואסור לבשל עבורו בקדירה מיוחדת.

משום כך גזרו שלא להזמין גוי לביתו, מחשש שיעמיד לכבודו במיוחד.

כמובן שבעבדו וכו' אין חשש זה ולכן מותר שיאכלו עמו ביוט
על ידי ידידיה
ה' אפריל 11, 2019 5:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 104
צפיות: 10361

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

אולי יחיד ויוצא דופן. ברם איך אתה מסביר אותו? ראשית, הסיפור כאן הוא די 'יתום'. אינו מצוטט מפי בר סמכא, אלא מובא 'בשם', ולפעמים פרט אחד משנה משמעות של סיפור שלם. שנית, גם אם הסיפור נכון ומדויק, זה עדות של גדול על מה שהיה בקטנותו, ואולי היה באסיפה זו כל מיני אלמנטים שונים שלא היו לרוחו של ר' אריה? --...
על ידי ידידיה
ה' אפריל 11, 2019 12:33 am
פורום: פסח
נושא: מנהג תענית בכורים בערב פסח – פשר דבר
תגובות: 35
צפיות: 3684

Re: מנהג תענית בכורים בערב פסח – פשר דבר

טעם התענית זכר לנס או זכר לתענית הבכורים ביום י"ד ובדרך דרוש יש לומר לפי מש"כ הטור דהטעם של תענית בכורים הוא זכר לנס שניצולו בכורי ישראל ממכת בכורות. וכ"כ האבודרהם בסדר ההגדה על הא לחמא עניא. ובפשטות כוונתם כמש"כ בברכי יוסף כאן שהתענית היא לפרסום הנס שנעשה לבכורי ישראל בחצות ליל...
על ידי ידידיה
ד' אפריל 10, 2019 6:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 631

Re: אוכל סינטטי

ישנם כל מיני מאכלים שאינם מן החי ומן הצומח אלא ממופקים מחומרים דוממים שונים, וכמו נפט ופחם. החומרים מופקים על ידי זיקוק אחר זיקוק עד שהוא נעשה ראוי לאכילה.," שאלתי היא, האם יש עליו שם אוכל, וכגון לענין קבלת טומאה, או דילמא סו"ס אינו אלא דומם [רק שאוכלים אותו] והרי זה ק"ו ממלח שבפשוטו...
על ידי ידידיה
ג' אפריל 09, 2019 3:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: אוכל סינטטי
תגובות: 14
צפיות: 631

Re: אוכל סינטטי

ישר כח על האתגר ששמת בפני בנדוד שנתי.

לכאורה כאשר הוא חושב על דבר לאוכלו, ממילא הוא אוכל כמפורש בעוקציןמפג (בלנ אצרף)
וודאי כאשר לוקח אדם נפט ועושה ממנו שמן פרפין ומורחו על התמרים, אין לך חישב לאוכלו יותר מכן.

(כמובן הדוגמא הנל היא משקה)
על ידי ידידיה
ג' אפריל 09, 2019 2:05 am
פורום: עזר אחים
נושא: הכשר בד"ץ עדה"ח בבשר לספרדים
תגובות: 6
צפיות: 1230

Re: הכשר בד"ץ עדה"ח בבשר לספרדים

אכן התכוונתי בדיוק למה שהבין ממני מר שיחי'. אם נקח 'בית יוסף' כמות שהוא, אין אפשרות לאכול היום בשר הניקח מן השוק. חד וחלק (ב'סידור זבח כהלכתו' הרעיש שגם לפי הרמ"א אי אפשר, אך נניח לזה כעת) . ולכן הבשר המשווק היום שקוראים לו 'חלק בית יוסף', ט"ס היא וצריך לומר 'חלק בית דוד' (וראה למשל במנחת...
על ידי ידידיה
ב' אפריל 08, 2019 11:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הכשר בד"ץ עדה"ח בבשר לספרדים
תגובות: 6
צפיות: 1230

Re: הכשר בד"ץ עדה"ח בבשר לספרדים

מידיעה ברורה כל התעמולה בענין זה הינה אחיזת עינים, במחילה. מה שבהכשרים הספרדיים קוראים 'חלק בית יוסף' בקושי יעבור בהכשרים האשכנזים. אם אתה אוכל בשר של בית יוסף או הרב מחפוד אתה יכול לאכול בשקט העדה ורובין ושארית וכו'. [העובדה היא שכמות האחוזים אותה מכשירים ההכשרים הספרדים גבוהה משמעותית מאד מההכשרי...
על ידי ידידיה
ב' אפריל 08, 2019 11:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הכשר בד"ץ עדה"ח בבשר לספרדים
תגובות: 6
צפיות: 1230

Re: הכשר בד"ץ עדה"ח בבשר לספרדים

נכפל.
על ידי ידידיה
ג' אפריל 02, 2019 6:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרה אדומה בזמן הזה
תגובות: 94
צפיות: 6286

Re: פרה אדומה בזמן הזה

אולי כל הנידונים כגון דא חסרי התכלית לצערנו יביאונו לזעוק ולהתחנן לפני אבינו מלכינו די! אנא מהרה מהרה מייד בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו והראנו בבניינו ושמחיתו בתיקונו והשב שכינתך לתוכו והשב כהנים לעבודתם ולויים לדוכנם, לשירם ולזמרם. והשב ישראל לנויהם ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי...
על ידי ידידיה
ה' מרץ 28, 2019 5:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה
תגובות: 248
צפיות: 17937

Re: חוברת בשליטתם ותרבותם נגד סכנות האקדמיה

ברור שאנו מעריכים את זה שנכנס לגוב האריות ויצא בשלום, ומביא קידוש ה' וכו', וכל זה אינו עניין לאינסטלטור. חוץ מזה שיש גם את העיתונות שמקדשת כל בעל קריירה ושררה, ושלא ברצון חכמים. מלבד זאת אנחנו שומרים על הקיים במלחמת הקיום שלנו. איננו משלים את עצמינו שכולם יישרו קו עימנו לחלוטין, ולכאורה זה לא אפשרי...
על ידי ידידיה
ג' מרץ 26, 2019 7:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי זצ"ל - ודרכי לימודם
תגובות: 23
צפיות: 2060

Re: הגר"נ פרצוביץ והגר"ש רוזובסקי והגרמ"ש שפירא זצ"ל - ודרכי לימודם

בויקי' נכתב בערכו של רמ"ש שפירא: " תלמידיו של הרב שפירא רואים את דרכו כמקבילה לזרמי הלימוד הבולטים האחרים בעולם הישיבות במחצית השנייה של המאה ה-20, דהיינו שיטותיהם של הרב נחום פרצוביץ, שהיה ראש ישיבת מיר, והרב שמואל רוזובסקי, שהיה ראש ישיבת פוניבז'. ". ההבדלים בין השיטות של ר"ש ...
על ידי ידידיה
א' מרץ 10, 2019 11:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1645
צפיות: 233658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

לרגלי יום ט' אדר שני הבעל"ט, יום מלאת שנה תמימה מעוברת להעלות עמוד האש והענן, עמדתי להתבונן בגדרו ודינו של יום זה, ותחילה יש להקדים את הפשוט והידוע, ואח"כ נבוא לדון בטעמי ושרשי הדברים, בחסד ד' עלינו. [א] בשולחן ערוך (הלכות תענית סימן תקסח סעיף ז), כשאירע יום שמת אביו או אמו באדר, והשנה מע...
על ידי ידידיה
ה' מרץ 07, 2019 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2744

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

עמלק איננו רק עם אלא הוא רעיון. והרעיון העמלקי קיים גם קיים בכל הדורות עד ימחה שמו ויהיה הכסא שלם. לימוד התורה הוא ההתנגדות היותר חזקה לעמלק ולרעיון העמלקי. והדברים עתיקים. לענ"ד כן הוא הנכון, מפני שמבואר בכתוב עצמו שזהו הטעם שעמלק גרוע יותר מכל אויבינו האחרים 'אשר קרך בדרך', וידוע מ"ש חז...
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 10:13 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אכילה לפני קריאת המגילה
תגובות: 14
צפיות: 739

Re: אכילה לפני קריאת המגילה

בחו"ל קורין המגילה ליל פורים אחר צום תענית אסתר האם מותר לטעום ולשתות לפני קריאת המגילה או לא? אולי כדאי שטרם פותחים 'דיונים בהלכה', לפתוח ספר הלכה בסיסי בשם 'שולחן ערוך'. ולעיין בדבריו ובנו"כ שעמו. שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצב סעיף ד. מי שהוא אנוס קצת ואינו יכול לילך...
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?
תגובות: 17
צפיות: 620

Re: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?

נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליך אז אולי יתרץ מר את המשנה שהבאתי א. החיי אדם הנל מובא כמדומה גם במ"ב. ב. לבקשתך עולים בדעתי ד חילוקים מהמשנה. 1. דליקה. 2.המשנה במכבה, אבל להדליק שגוף היהודי נהנה אולי חלוק. 3 שמא שכיר - פועל שלך דינו שונה 4. הטעם שציין הח"א ש...
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 3:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?
תגובות: 17
צפיות: 620

Re: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?

על בקבוק פתוח במקרר בעוזרת נכרית ששהתה לבד בבית כחצי יום, הורה לי לפני שנים רבות הגר"נ קרליץ שליט"א לשפוך. (אינני זוכר אם מעיקר הדין או כחומרה. כי מצוי היה ששאלתיו אם כדאי להחמיר.) השאלה היא מה קורה אפי' כשבעלת הבית נמצאת עם העוזרת בדירה, אבל היא לא עוקבת אחר מעשיה כל הזמן, והעוזרת נכנסת ...
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 1:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?
תגובות: 17
צפיות: 620

Re: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?

Screenshot_2019-03-06-13-15-18.png
Screenshot_2019-03-06-13-15-18.png (172.45 KiB) נצפה 511 פעמים
כדכד כתב:נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל תכבה מפני שאין שביתתו עליך
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?
תגובות: 17
צפיות: 620

Re: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?

כדכד כתב:אם היא באה מעצמה אין כאן איסור אמירה לנכרי והכי הרבה יש איסור של הנאה ממלאכת גוי ואיני יודע אם נקרא הנאה ממלאכה כשמסדרת ומנקה. מכל מקום נראה שיין נסך חמור יותר וגם אולי במציאות החשש שתיגע ביין יותר מצוי מהחשש שתעשה מלאכה בשבת

כמדומה אסור להניח לגוי לעשות מלאכה עבורך!
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?
תגובות: 17
צפיות: 620

Re: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?

על בקבוק פתוח במקרר בעוזרת נכרית ששהתה לבד בבית כחצי יום, הורה לי לפני שנים רבות הרג"נ קרליץ שליט"א לשפוך.


(אינני זוכר אם מעיקר הדין או כחומרה. כי מצוי היה ששאלתיו אם כדאי להחמיר.)
על ידי ידידיה
ד' מרץ 06, 2019 11:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1645
צפיות: 233658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

ר"י מלר מעטרת, היכן למד אצלו?
על ידי ידידיה
ד' פברואר 27, 2019 7:01 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פורים בעפולה עילית - גבעת המורה
תגובות: 13
צפיות: 771

Re: פורים בעפולה עילית - גבעת המורה

מה באמת המנהג בלוד?

בקרוב כנראה נ"מ רבתי לאלפי מתיישבי אחיסמך
על ידי ידידיה
ה' פברואר 07, 2019 10:05 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תמונות או הסרטות מתזמורת ישורון
תגובות: 3
צפיות: 430

Re: תמונות או הסרטות מתזמורת ישורון

.
אין לי עוד
על ידי ידידיה
ה' פברואר 07, 2019 9:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: תמונות או הסרטות מתזמורת ישורון
תגובות: 3
צפיות: 430

Re: תמונות או הסרטות מתזמורת ישורון

כמדומה זה הוא
על ידי ידידיה
ג' פברואר 05, 2019 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכלל שיש בקושר שייך גם בכל המלאכות ?
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: האם הכלל שיש בקושר שייך גם בכל המלאכות ?

יודע שבמלאכת קושר ישנם שלוש דרגות: 1)קשר של קיימא לעולם שזה אסור מדאורייתא, 2) קשר של קיימא ליום אחד שזה אסור מדרבנן, 3) קשר שאינו של קיימא בכלל שזה מותר . אשמח לדעת האם יש למישהו מקורות האם שלוש השלבים האלו שייכים בכל המלאכות או רק במלאכת קושר?????? שהמעיין במגיד משנה פרק ט הי"ג מהלכות שבת מש...
על ידי ידידיה
ב' פברואר 04, 2019 7:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה
תגובות: 480
צפיות: 36762

Re: טיפולים אלטרנטיביים ע"פ ההלכה

ישר כח!
הנה, כולם מסכימים, מה שמועיל בס"ד , ניתן לבדוק מדעית ולהוכיח במחקרים מסודרים את התועלת.

כך גם מי שרוצה לטעון ש× מרפא, יבדוק ויברר לפי הכללים ושוב אין ויכוח.
על ידי ידידיה
ה' ינואר 17, 2019 9:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1645
צפיות: 233658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:
דורשי יחודך כתב:"הרבנית ע"ה" היינו הרבנית של רה"י הגר"ש זצ"ל?
אכן כן.

חשוב להדגיש זאת במקור.
אני הבנתי בפשטות שהכוונה לאמו.
על ידי ידידיה
ה' ינואר 17, 2019 8:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1645
צפיות: 233658

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כל העניינים המשפחתיים הללו אינם מעלים או מורידים כלל, ובודאי ביחס לאשיות המדוברת.
זה ממש סתמי, ויכול להגיע להתפרש כמיעוט כבוד.


נ.ב. שמא עדיף למחוק לגמרי מאשר לרמוז לעניינים שלא ניתנים ליכתב.
הקורא חושב מי יודע אילו עניינים מעניינים מעלימים כאן.
על ידי ידידיה
ד' ינואר 16, 2019 10:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 7905

Re: שיטת ר"ת במעלות

תשובה נוספת על המנהג (להבנתכם): כשהפוסקים והשולחן ערוך התירו לעשות מלאכה אחרי0 השקיעה בערב שבת במשך ג' מילין ורביע, זה ראיה - כי אין חשש אז לכוכבים בינונים - כלל! אחרת, לא היו מתירים. וכל זה בהפך הבנת המנחת כהן. וסתירה לטענה שהמנהג היה כמותו. נכון מאוד, הרי השו"ע פוסק שעד ג מיל ורביע אפשר לעשו...
על ידי ידידיה
ג' ינואר 15, 2019 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סירכות בדרום אמריקה
תגובות: 42
צפיות: 3672

Re: סירכות בדרום אמריקה

טעות היתה בידי, והריני לתקנה. אבל מחמת זה (החשש הראשון) להפסיק לאכול בשר? זו לא שמענו. ואיך זה יגרע מבהמה שנאבדה ריאתה שהיא מותרת, וכפי שאמר רש"י לרבותיו, "אתמול אכלנו חלבה ועכשיו נאסור את בשרה"? ונתקבלו דבריו וכך קי"ל. ההלכה הכי פשוטה בעולם, שבהסתמך עליה אתה שותה חלב כל יום, וב...
על ידי ידידיה
ד' ינואר 09, 2019 5:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת ר"ת במעלות
תגובות: 176
צפיות: 7905

Re: שיטת ר"ת במעלות

כפי שכבר כתבו כאן.

אחר שהגר"א עצמו "מזוייף"
שוב אין אחר דבריכם כלום.
סעו לשלום.
על ידי ידידיה
ג' דצמבר 25, 2018 9:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי בערל וינטרוב זצ"ל
תגובות: 23
צפיות: 3126

Re: רבי בערל וינטרוב זצ"ל

מארכיון המדינה
מסמכי עלייה של ר"ש קרליץ ורעייתו לבית וינטראוב
על ידי ידידיה
ג' דצמבר 25, 2018 8:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת החזו"א
תגובות: 45
צפיות: 6647

Re: משפחת החזו"א

בקשת אזרחות של ר"מ קרליץ מארכיון המדינה
על ידי ידידיה
ב' דצמבר 24, 2018 8:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?
תגובות: 71
צפיות: 2972

Re: מתי בפועל יוצאים כוכבים "בינונים" ואיך יתכן ומדוע שזמן יציאתם הוא רק בזמן ר"ת?

קיבלנו מאבותינו מהו גדר צאת ג כוכבים.:

72 דקות מהשקיעה באירופה.


מצב הכוכבים הנ"ל מגיע בארץ ישראל ביום הארוך ביותר בקייץ לאחר 40 דקות בערך.


וכמובן, המנהג והמסורת לא משתנים.
על ידי ידידיה
ו' דצמבר 21, 2018 8:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 5166

Re: הבו עצה הלום

דרך אגב, קשה לי להבין את הדיון החושר ונשנה על "מיקומו" של אשכול.

למאי נ"מ, אני חושב שכשנתיים ימים לא נכנסתי דרך רשימת הפורומים (אולי אולי פעם נכנסתי ל"חנוכה")

הרי יש את האופצייה הנוחה ויעילה של "נושאים פעילים", או "הודעת שלא נקראו"
ומה לי הכא מה לי התם
על ידי ידידיה
ו' דצמבר 21, 2018 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבו עצה הלום
תגובות: 108
צפיות: 5166

Re: הבו עצה הלום

לענ"ד אין אפשרות אלא שהמנהל (זה חייב להיות 1 , או רוטציה) יחליט מה שנראה לו. אין שום החלטה שכולם ישבעו רצון הימנה. כל פורום שהוא יש לו דמות ותבנית יחודית הנולדת מאופי מנהליו, וכותביו. (פורום שאין בו מחיקות כלל, תוך יום יומיים אינו ראוי אפילו לצור ע"פ צלוחית וירטואלית. והיו דברים מעולם) כעי...
על ידי ידידיה
ו' דצמבר 21, 2018 8:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7936
צפיות: 894828

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מיללער כתב:בזכרוני שהתמונה כבר הועלתה מלפנים אבל לא מצאתיה בחפשי, נראים בתמונה רצי"ה קוק והרב הנזיר, האם אלו עם המדים מוכרים? מה היתה האירוע?

הרב ישראל אריאל חובש קסדה


https://www.templeinstitute.org/temple_ ... ration.htm
על ידי ידידיה
ה' דצמבר 20, 2018 10:32 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: אם לשכוח ולשמוח או לזכור ולבכות
תגובות: 16
צפיות: 2853

Re: אם לשכוח ולשמוח או לזכור ולבכות

מענה איש כתב:לאליסף
לא הבנתי כוונתך במש''כ די מאכזב גם אם זה גניבה ע''פ המבואר בדיני פלאגיאט הרי שזו גניבה מוצלחת.
אגב אולי השיר חובר כקונטרה לשחקי שחקי אך לא אדע אם זה מסתדר מבחינת התאריכים.

המנגינה (המשותפת לשחקי ואולי לעוד שיר רוסי) היא עניין אחר.
המילים של הרב קפלן ודאי אין להם שום יחס לשחקי שחקי.
על ידי ידידיה
ה' דצמבר 20, 2018 1:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אסור לישראל להתייחד עם הגוי
תגובות: 2
צפיות: 268

Re: האם אסור לישראל להתייחד עם הגוי

יורה דעה קנג. לשון השו"ע. לא יתייחד ישראל עם עובדי כוכבים מפני שהם חשודים על שפיכות דמים: סעיף ג עריכה אם נזדמן לו בדרך עובד כוכבים חגור סייף טופלו לימינו (ה"ה לעובד כוכבים מקל בידו טופלו לשמאלו) (טור) היו עולים בעליה או יורדים בירידה לא יהא ישראל למטה והעובד כוכבים למעלה (ומ"מ טופלו ...
על ידי ידידיה
ג' דצמבר 18, 2018 3:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שחיתות פומבית כאורח חיים
תגובות: 318
צפיות: 12462

Re: שחיתות פומבית כאורח חיים

מקדש מלך כתב:
ידידיה כתב:תודה.
עיין בקובץ של תקנות הדיון, נאמר שם למיטב הבנתי כפי שכתבתי שהתקנות הנ"ל הן סיכום הלכתי מדהים ולא שום דבר חדש.
לכן הרב סמך על כך.
מעניין מי כתב אותם

תודה רבה.
לא פלא שמרן הגרי"ש סמך על כך...

עבור לחיפוש מתקדם