החיפוש הניב 53 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענד
ו' אוקטובר 19, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 34
צפיות: 279

Re: נטילת ידים לפני תפילה

בספר יבקשו מפיהו - דברים בשם הגריש"א ז"ל - דכהיום שהרך להתקלח כמה פעמים בשבוע, שוב אין דין נטילה בנגיעה במקום מכוסה [אפי' לא התקלח באותו היום] עי"ש בזה
על ידי לענד
א' אוקטובר 07, 2018 11:52 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר ליקוטי צבי
תגובות: 0
צפיות: 99

ספר ליקוטי צבי

בספר ל[י]קוטי צבי - לר' צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורווץ [שנת תרכ"ב], דף ד' הוא קודם דף ג', עי' עמ' 32-34 מדפי האוצר
על ידי לענד
א' אוקטובר 07, 2018 5:44 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קובץ זרע יעקב
תגובות: 0
צפיות: 94

קובץ זרע יעקב

קובץ זרע יעקב גליון י"ט חסר יותר ממאה דפים, יש רק עד דף קכח, ומשם חסר
על ידי לענד
ו' ספטמבר 14, 2018 10:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 28
צפיות: 2240

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

בקובץ הנפלא [מעמוד קפ"א והלאה] יש מאמרים אודות דרכים וכבשים המאהילים על קברי מתים בעיר ניו יארק - ובתו"ד כ' שצירוף מפה שעי"ז אפשר להקיף הביה"ק - ולא ראיתי שם המפה, האם אפשר להעלות המפה לכאן
נ"ב פלא שבעיר רבתי ניו יארק אין עסקנים וכו' שיטפלו בדברים הללו שיהא הכל עצהיו"ט
על ידי לענד
א' אוגוסט 19, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משכים לפתחה
תגובות: 3
צפיות: 405

Re: משכים לפתחה

מפורש בשו"ע אם הוצרך לראות איזה עסק דמותר לילך לפתח חבירו, והיינו כיון שממילא הולך לראות, אגב זה הולך עוד קצת עד לפתח חבירו, עי' סי' פ"ט פרמ"ג א"א סק"ז - א"כ כש"כ שהוא בביתו והולך לחדר אשתו- אך בכה"ג אולי אין לומר 'שלום', אלא 'צפרא דמרי טב', עי"ש בשו"...
על ידי לענד
ו' אוגוסט 10, 2018 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 58450

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם אפשר לעשות קובץ pdf מכל הנ"ל כדי שנוכל להורידו
על ידי לענד
ו' יולי 20, 2018 9:45 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בערב שבת חזון - מנהג הגר"א
תגובות: 0
צפיות: 180

רחיצה בערב שבת חזון - מנהג הגר"א

בס' מסורות משה חלק ג' [נדפס בשנה זו] אמר רבינו [הגאון רבי משה פיינשטיין], דאנו נוהגים כהגר"א שהתיר רחיצת כל גופו בערב שבת בחמין לאלו שרגילים, שהיתה מסורה שכן נהג הגר"א, ולמשל בלובאן בית המרחץ היה סגור, ורק יחידים שנהגו כהגר"א היו הולכים, או לשם, או רוחצים בביתם האם יש איזה מקור למנהג ...
על ידי לענד
ד' אפריל 25, 2018 5:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 139435

Re: פולמוס העופות תשע"ז

קובץ נפלא בענין עוף הפטם, מסודר היטב, יצא לאור כבר בכמה מהודרות בארה"ב
קונטרס העוף בהלכה - מהדורא שניה.pdf
קובץ נפלא אודות העוף הפטם - יצא לאור לאחרונה בארה"ב
(2.46 MiB) הורד 138 פעמים
על ידי לענד
ג' ספטמבר 26, 2017 9:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לולב בשמאל ואתרוג בימין
תגובות: 17
צפיות: 2256

Re: לולב בשמאל ואתרוג בימין

לעיל נכתב

במהרי"ל הל' לולב אות ז מבו' לכאו' דאפי' שיוצאים יד"ח בהיפך הלולב עם האתרוג, מ"מ חשיב עובר לעשייתן


עיינתי בדברי מהרי"ל שם ולא ראיתי שום משמעות לזה
על ידי לענד
ו' מאי 05, 2017 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?
תגובות: 19
צפיות: 1371

Re: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?

גבוע של החפץ חיים רק 76 מ"ל

ס' הזכרון לר' משה ליפשיץ, עמ' 136,
"הראה לי חתן בעל החפץ חיים הגר"מ זקס את הגביע שקידש בו החפץ חיים, והנה אין בו אלא 77 סמ"ק",

עי"ש עוד
על ידי לענד
א' דצמבר 25, 2016 12:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: שיטת הגר"י בלויא - הדלקה למי שנמצא בבית מלון
תגובות: 1
צפיות: 381

Re: שיטת הגר"י בלויא - הדלקה למי שנמצא בבית מלון

עי' בספר פסקי תשובות מה שציין בזה
על ידי לענד
א' דצמבר 25, 2016 11:59 am
פורום: חנוכה
נושא: שנת נס חנוכה - מאמר להורדה
תגובות: 9
צפיות: 1091

שנת נס חנוכה - מאמר להורדה

מאמר נפלא אודות זמן חנוכה, וראיה ממטבעות שהנס לא היה בשנת ה' תרכ"ב
על ידי לענד
א' דצמבר 25, 2016 7:43 am
פורום: חנוכה
נושא: קונטרס להורדה - מהרמ"ד שטיינווארצאל זצ"ל
תגובות: 1
צפיות: 427

קונטרס להורדה - מהרמ"ד שטיינווארצאל זצ"ל

רצוף פה קונ' וידבר דוד על עניני חנוכה מהגאון רמ"ד שטיינוואצעל זצ"ל
על ידי לענד
ו' מרץ 11, 2016 9:56 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגלת אסתר מהודרת - היכי משכחת לה?
תגובות: 11
צפיות: 2068

Re: מגלת אסתר מהודרת - היכי משכחת לה?

יש ספר שלם בשם 'מגילת ישראל' מאת הרב ישראל גרטנר, נדפס בשנת תשע"ג, ויש שם צילום ממגלית הגרח"ק שליט"א
על ידי לענד
ו' מרץ 11, 2016 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר
תגובות: 3
צפיות: 592

Re: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר

והיכן נדפס הקול קורא מרבני ווארשא - באיזה הגדה [יש צילום בס' מאורן של ישראל]
על ידי לענד
ה' מרץ 10, 2016 7:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר
תגובות: 3
צפיות: 592

אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר

הגאון רבינו עקיבא איגר זצ"ל הוציא כרוז לאסור שתיית יין שרף בפסח - נדפס בס' אגרות רבי עקיבא איגר (מכתב קל"ב), לאסור שתיית יי"ש הנעשה מתפו"א, דקשה הדבר וכמעט אין ביכולת ידי אמן גם היותר מהתיר במלאכתו להוציא שפיריטוס מתפו"א אם ראוי למסוך יי"ש, בלתי אם נתחמץ, ואם המצא ימצא ...
על ידי לענד
ג' דצמבר 29, 2015 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי המחבר של ספר "דרך חוקיך" על איסור עשיית צורת שמש וכד'?
תגובות: 1
צפיות: 430

Re: מי המחבר של ספר "דרך חוקיך" על איסור עשיית צורת שמש וכד'

יש לי ספר 'דרך חוקיך' ח"ב, מאת הרב חננאל קורח, נדפס בירושלים,
הס' על איסור עשיית צורות, אך לא מצאתי שם בענין צורת השמש, אולי הוא בח"א [אין לי], או לא עיינתי היטב
כתובת המחבר , רחוב ברויאר 11, בן וגן, ירושלים, טל' 026432897
על ידי לענד
א' דצמבר 13, 2015 9:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה במוצאי שבת - סתירה בדברי רבינו הגרש"ד
תגובות: 2
צפיות: 546

הדלקה במוצאי שבת - סתירה בדברי רבינו הגרש"ד

יש שאלה במי שאוכל וישן בבית חבירו, ונשאר שם גם בליל המחרת, ואח"כ הולך לביתו לישן, אי יכול להדליק במקום שהוא עכשיו, אפי' אינו ישן שם בלילה, כיון שבליל העבר היה ישן שם, א"כ נשאר שם 'ביתו' על בית זה כל זמן שהוא שם, או כיון שבלילה הזה לא יהא שינתו בכאן, לכן לא מקרי ביתו – וזה נוגע במוצ"ש ...
על ידי לענד
ה' אוגוסט 27, 2015 9:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס בעניני תקיעת שופר
תגובות: 64
צפיות: 6169

Re: קוננטרס בעניני תקיעת שופר

אולי ליתן אפשריות להוריד הקונטרוס באופן של PDF
על ידי לענד
ה' אוגוסט 27, 2015 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי התחילו להקפיד על ק"ש בזמן מג"א?
תגובות: 34
צפיות: 2271

Re: מתי התחילו להקפיד על ק"ש בזמן מג"א?

ידוע דהראש ישיבה מרן ר' אהרן קטלר זצ"ל הורה להחמיר כדעת המג"א, אף על מש"כ להקשות במשנות ר' אהרן
על ידי לענד
ה' יולי 30, 2015 8:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.
תגובות: 23
צפיות: 1674

Re: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.

עי' ס' אורח דוד שכן נהג הגאון רבי זלמן בהר"ן [בן הגאון הק' ר' נחום שאדיקער ז"ל]
על ידי לענד
ג' יולי 28, 2015 4:51 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בבורית- האם מותר בט' ימים או באבל
תגובות: 0
צפיות: 389

רחיצה בבורית- האם מותר בט' ימים או באבל

כ' הפוסקים דאף בערב שבת חזון אסור לרחוץ בבורית - אמנם אחר העיון לא מצאתי בפירוש דיש איסור לרחוץ פניו ידיו ורגליו בצונן עם בורית, וגם באבל לא מצאתי איסור כזה בפירוש [בדברי סופרים כ' לאסור משום סיכה, אבל בט' ימים ליכא איסור סיכה, וגם יש הרבה א ופנים שאף בבורית ליכא סיכה, ופשוט], המג"א הביא בשם הל...
על ידי לענד
ו' יולי 24, 2015 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת גלולות קלי צום בשבת ערב ט"ב
תגובות: 17
צפיות: 1900

Re: לקיחת גלולות קלי צום בשבת ערב ט"ב

רבינו הגרש"ד שליט"א בספרו [על ט"ב ביום א'] אוסר, ולא ביאר אי משום הכנה או משום רפואה,ואולי במהודרה החדשה בעזהשי"ת בקרוב, יבואר
על ידי לענד
ו' מאי 08, 2015 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזרח?
תגובות: 38
צפיות: 2742

Re: מזרח?

בודאי לכתחילה יש לדייק כמה דאפשר, ויש ראי' מדברי הגמ' מבבל דלא סגי בתפלה לצד מערב, אלא צריך גם לצד דרום, אע"ג שהוא דבר מיעוט, עי' באחרונים, אך השאלה במצב של בדיעבד, בנין שכבר נבנה, וכיוצ"ב, עד איזה מעלה נקרא שמקיים דברי חז"ל, ומתי נקרא שאינו מתפלל כלל לצד ארץ ישראל
על ידי לענד
ו' מאי 08, 2015 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזרח?
תגובות: 38
צפיות: 2742

Re: מזרח?

הכותבים האריכו דבדברי הפוסקים מבואר דא"צ לדקדק להתפלל ממש למזרח [היינו לארץ ישראל], אמנם לא ראיתי מבואר בהדיא עד מתי עדיין נקרא שמתפלל לצד ארץ ישראל, למשל מי שנמצא מכוין לצד מערב של ארץ ישראל, וא"כ צריך להתפלל לצד מזרח ממש, היינו 90 מעלות, אם מתפלל בנטיה לדרום, האם עדיין נקרא שמתפלל נגד אר...
על ידי לענד
ו' מאי 08, 2015 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידושים מספר 'קונטרס תפילת הדרך'
תגובות: 4
צפיות: 649

חידושים מספר 'קונטרס תפילת הדרך'

עכשיו יצא לאור ספר נפלא על עניני תפילת הדרך, בשם 'קונטרס תפילת הדרך', מאת הרב אהרן שטויבער שליט"א מעיר ליקוואוד - והוא ספר נפלא עם הרבה חידושי דינים והרבה הכרעת מפסקי זמנינו, ומסודר היטב, וראוי לברך עליו ברכת הנהנין והנה ראיתי שם כמה חידושים, [בקונ' נתיבות הדרך שבסוף הספר], היינו דברים שהם לענ&...
על ידי לענד
ג' דצמבר 23, 2014 8:41 am
פורום: חנוכה
נושא: חידוש הראבי"ה בהדלקת נר חנוכה לאחר זמנה
תגובות: 7
צפיות: 1451

Re: חידוש הראבי"ה בהדלקת נר חנוכה לאחר זמנה

ויש לציין לדברי אחד מגדולי האחרונים, ה"ה רבינו הפרי מגדים ז"ל, דבספרו שו"ת מגידות ח"ב (הנדפס לאחרונה מכת"י, סי' קס"ג) כ' לענין אונן בנר חנוכה, דפטור מהדלקת נר חנוכה, דאם נקבר המת לאחר שתכלה רגל מן השוק, דאין לו לברך אח"כ, הואיל ופטור בזמן חיובו, דעיקר הזמן הוא חצי ...
על ידי לענד
ה' יוני 26, 2014 8:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9393
צפיות: 653115

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ראיתי בכמה מלקטים מספר 'הלכות תפילת הדרך' למורינו הגש"ד שליט"א, ולא ראיתי הספר באוצר שלי, אולי אפשר להעלותו כאן, יישר כח
על ידי לענד
ו' מאי 30, 2014 5:50 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמן תפילת שחרית בחג שבועות
תגובות: 51
צפיות: 6775

Re: זמן תפילת שחרית בחג שבועות

נצחנות בעלמא כ' בכל מקרה דברי החכם שהביא לענד ודברי שחר קמתי לא יועילו ולא יצילו על ההולך לישון משעלה עמוה"ש, שאז אינו לילה ודייקא על שנת לילה אפשר לברך, (אא"כ סומכים על דברי רעק"א לברך בצירוף שינת יום ולילה אפי' בלי שינה, אלא שא"כ שוברו בצידו דכבר אהני ליה שינת ערב יו"ט שיש...
על ידי לענד
א' פברואר 09, 2014 7:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שמגילת אסתר שלהם היו עם גליונות כדין
תגובות: 16
צפיות: 1166

גדולי ישראל שמגילת אסתר שלהם היו עם גליונות כדין

קי"ל דלספר תורה ולכתבי הקודש חייבים להיות להם גליונות למטה ולמעלה, טפח למטה וג' אצבעות למעלה בס"ת, ג' אצבעות למטה וב' אצבעות למעלה בכתבי הקודש, וכדאיתא בגמ' ב"ב ובשו"ע יו"ד הל' ס"ת, ובמגילת אסתר נחלקו הפוסקים, דעת הא"ר וח"א דדינו כס"ת, ודעת הקסת הסופר דדי...
על ידי לענד
ו' אוגוסט 16, 2013 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2636
צפיות: 436520

Re: בשורת ספרים חדשים

כמה ספרים חדשים שיצאו לאור ס ' ביאורי הרמ"מ - לרבינו רמ"מ משקלאוו ז"ל, ביאורים בתורת הסוד על 'ספר הפליאה', י"ל ע"י מכון הגר"א נ"י ארה"ב ס' פתחי דעת - על הל' נדה ח"א, להרה"ג רד"א מורגנשטרן שליט"א, מיוסד על מה שקיבלו ממורו מרן הגריש"א ז&...
על ידי לענד
ב' יולי 22, 2013 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה למעשה-הנהגה בביה"כ ובבית המרחץ
תגובות: 8
צפיות: 1220

Re: הלכה למעשה-הנהגה בביה"כ ובבית המרחץ

עי' בס' לבושה של תורה (לבעמח"ס שו"ת מחזה אליהו שליט"א, סי' נ"ב) שהאריך בכל זה, דגם בביה"כ ובית המרחץ יש כל החיובים הנ"ל, ולכן חייבים למעט הגילוי ככל שאפשר, והביא ראיות מדברי הפוסקים לזה, [ובסו"ד ציין לדברי הזה השלחן בזה] אגב יש לציין מש"כ במאסף 'ישורון' אודות ...
על ידי לענד
ב' יולי 22, 2013 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוששני מחטאת - לא להדפיס ספר קודם שמדפיס ספרי אבותיו
תגובות: 1
צפיות: 389

Re: חוששני מחטאת - לא להדפיס ספר קודם שמדפיס ספרי אבותיו

בשו"ת זרע יצחק (לר' אברהם ב"ר יצחק אב"ד אילינוב) כ' בן המחבר אמר בן המחבר, בלב נשבר מדבר, באתי לספר את כל הקורות וכו', הייתי מוצלח בנסחרים ככל נכבדי קציני עיריני, ואמנם פתאום ירדתי ממעמדי ותשפך לארץ כבדי ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה ויצאתי חפשי מכל הוני ורכישי, ונוסעת לדרוש מחכמי חרשים...
על ידי לענד
ה' יולי 11, 2013 10:53 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם חילוקי מנהגי הרחיצה מחמת אקלים הארצות?
תגובות: 55
צפיות: 4678

Re: האם חילוקי מנהגי הרחיצה מחמת אקלים הארצות?

וכ"כ הגרח"ק שליט"א במכתבו בריש ספר נחלת אליהו להגה"צ ר' אליהו דושניצר, וז"ל "עוד רשום אצלי שהרר"א זצ"ל רצה להתיר לבני הישיבה שמזיעין ביותר לעשות מקלחת בתשעת הימים, ומרן החזו"א זצ"ל לא הסכים"
על ידי לענד
ו' מאי 17, 2013 11:51 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמן תפילת שחרית בחג שבועות
תגובות: 51
צפיות: 6775

Re: זמן תפילת שחרית בחג שבועות

מה שכתב 'שחר קמתי' [מרא דשמעתתא!!] דעל שינה א"צ חצי שעה כדי לברך ברכת התורה שלש תשובות בדבר א. י"א דאף על שינה בלילה צריך דוקא חצי שעה, עי' הליכות שלמה תפלה פ"ו בזה ב. בליל שבועות נעורים כל הלילה, וא"כ השינה כבר בבוקר, ובכה"ג יש יותר מקום שצריך חצי שעה ג. השאלה אינו דוקא על ...
על ידי לענד
ד' מאי 01, 2013 2:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכונות גילוח בהלכה
תגובות: 74
צפיות: 5973

Re: מכונות גילוח בהלכה

יש בנידון זה ספר בשם 'מכונת גילוח בהלכה- ליקוט כל דעות הפוסקים האוסרים והמתירים' , ע"י יהודה ארי' פפויפר, ומשולם יוסף שומן, יצא לאור בירושלים שנת"ע בהסכמת הגר"מ שטרבוך שליט"א
ונגד זה יצא לאור קונ' בשם 'הזהרו מן המשחיתים'
וגם גם מאמר בקובץ אור ישראל גליון ל"ה עמ' רל"ו
על ידי לענד
ד' אפריל 24, 2013 3:17 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמן תפילת שחרית בחג שבועות
תגובות: 51
צפיות: 6775

Re: זמן תפילת שחרית בחג שבועות

שמעתי מחכם אחד, שמנצל את ההזדמנות להזמן רב שיש מעלות השחר על הנץ החמה, - הולך לישן ברגע של עלות השחר, וישן וחצי שעה, ואח"כ קם, ועדיין יש זמן שיכול להתפלל ותיקין, ועי"ז מרויח שיכול לברך בעצמו ברכת התורה ביום הגדול של מתן תורה בלי שאלה
על ידי לענד
ה' אפריל 04, 2013 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים באבוב חדש - סדר עשית מקוה מהחזו"א פרסום ראשון !
תגובות: 20
צפיות: 2042

Re: קובץ עץ חיים באבוב חדש - סדר עשית מקוה מהחזו"א פרסום ראש

הרב איש ספר האריך בענין טעותים שבקובץ עץ חיים, והצדק עמו, דהקובץ הנ"ל הוא באמת קובץ נפלא, אבל יש שמה טעותי סופר, ובתו"ד כ' בקובץ עץ חיים אנו מוצאים בתוך מאמר אחד טעויות מדהימות שאין להם שום הסבר אא"כ הכותב הכתיב את מאמרו לאיזה חש"ו והלה הקליד לקאמפיועטר. בעמ' תכ"ט: שתנא דבי ...
על ידי לענד
א' דצמבר 09, 2012 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן איטר יד ימינו
תגובות: 8
צפיות: 907

Re: כהן איטר יד ימינו

בס' תולדות יעקב (תולדות הגאון בעל קהלת יעקב זצ"ל) עמ' ש"ב כ' אחד שאל על ילדו האיטר אם להרגילו לכתוב בימין, וא"ל שאין בכך צורך, וגם הוא עצמו איטר והדבר אינו מפריע לו כלל, והוסיף השואל וטען שהוא כהן ואיטר פסול לעבודה, ענה לו הקהל"י, ש בביאת משיח כל המומין יתרפאו, והכהנים שהאיטרות מ...
על ידי לענד
ו' ספטמבר 14, 2012 7:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיעור אורך התקיעות – בשניות
תגובות: 14
צפיות: 2431

Re: שיעור אורך התקיעות – בשניות

בס' קיצור הלכות מועדים להגאון רש"ד שליט"א (עמ' מ"ו) כ' דשיעור כ' קולות הם 4 שניות, (וכנ' הכוונה י"ח טרומיטין, ועוד משהו, וגם שיעור נשימה, ס"ה כ' קולות), ולפי"ז ט' קולות הם כמעט שני שניות

עבור לחיפוש מתקדם