מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 13 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יביע
א' אוגוסט 26, 2018 11:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 9266

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

2. לבוש סימן תרי"ט: וא"כ רוב נוסח של כל נדרי אשר נדפס במחזורים אין בו ממש, ואין לו שום פירוש אלא הניגון בלבד, ואינם יודעים ואינם מבינים מה אומרים, ואם איישיר חילי אתקננה, וכמה פעמים רציתי לתקנו וללמדו לחזנים כהוגן, ולא היו יכולים לשנות בעת תפלתם מפני הרגל הניגון שבפיהם, על כן אומר אני הרוצ...
על ידי יביע
ב' יוני 19, 2017 6:52 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: מעדני ארץ שביעית לגרש"ז אויערבאך זצ"ל - מהדורה חסרה
תגובות: 0
צפיות: 360

מעדני ארץ שביעית לגרש"ז אויערבאך זצ"ל - מהדורה חסרה

במהדורה שהוכנסה לאוצר החכמה חסר בחלק של שביעית, בסופו, לפני המפתחות, "קובץ הערות" בהלכות שביעית, במהדורה שבידי (מוריה תשל"ב), מעמוד קמו, עד קסח !!!
כלומר 46 עמודים חסרים.
על ידי יביע
ו' יוני 16, 2017 9:50 am
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: חבילת עוז והדר
תגובות: 1
צפיות: 864

חבילת עוז והדר

כמי שרוצה לקיים את הפסוק "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" ומתעניין בשדרוג בחבילת עוז והדר: האם האיכות של ש"ס מתיבתא הנמצא באוצר המקוון (ללא מנוי), היא האיכות שנמצאת כשקונים את החבילה? דומני שזה בהיר יותר משאר הספרים, וכן כשמנסים להגדיל כדי לקרא את ההערות, הן הופכות ללא ברורות. האם בחב...
על ידי יביע
ב' דצמבר 16, 2013 6:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לשונות מתחלפים
תגובות: 19
צפיות: 3291

Re: לשונות מתחלפים

עוד על לשונות מתחלפים:
"גרירה"
1. גורר אדם מיטה כיסא וספסל
2. שבת ע"א: קצירה גוררת קצירה וכו' ומי אית ליה לרבא גרירה
3. ירושלמי יבמות כטעם שאי אפשר לגרש אשה שוטה.
4. מנחות ל' ע"ב גורר את מה שכתב
על ידי יביע
ב' נובמבר 07, 2011 12:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 181
צפיות: 24305

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

הרבנית ביילא הינדא היתה ידענית גדולה בתנ"ך. בנה פייבל, שהיה פרופסור בתנ"ך ונתן את הפרק היומי ברדיו תקופה ארוכה, כשהיה מתחדש לו פשט בפסוק לא פעם היה שואל את אימו פירוש פסוק איך לימד אותה המלמד בחיידר (למדה בחיידר עם בנים בכתה של 120 ילדים!) והיא אמרה לו שכך פירש ר' יענקב דער מלמד. היא זכרה ...
על ידי יביע
ב' נובמבר 07, 2011 12:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 181
צפיות: 24305

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

אמנם כבר עבר זמן רב מאז נפתח האשכול הזה, ובכל זאת כמה הערות: בקשר לסיפור הראשון על תמימותו של ר' ברוך בער לייבאויץ. אמנם יתכן שהדברים אמנם כתובים בספר הנ"ל, אבל המסורת היא שהסיפור הוא דוקא על תמימותו וצידקותו של הגרא"ז זצ"ל שאמר על תירוצו של ר' ברוך בער שהוא בעצמו (ר' ברוך בער) אמר שה...
על ידי יביע
א' ספטמבר 11, 2011 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן
תגובות: 16
צפיות: 1490

Re: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן

למעשה ע' בחזון איש שלהלן שמי שהולך אחרי רבו פטור מכל הדיונים הנ"ל משום שיכול ללכת אחריו גם אם הוא פוסק לקולא בדאוריתא ונגד רוב. חזון איש (שביעית כג): ונראה דהא דאמר דבשל תורה הלך אחר המחמיר אינו אלא בשאין אחד מהם רבו אבל אחד מן החכמים הוא רבו הלך אחריו אף להקל, ומקרי רבו כל שהוא קרוב לו ושומע ש...
על ידי יביע
א' ספטמבר 11, 2011 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן
תגובות: 16
צפיות: 1490

Re: שאלה בדברי החינוך מ' תצה -ככל אשר יורוך- שנוהג בכל זמן

כדאי מאידך לשים לב שבמצוה הבאה "לא תסור" גם כן מביא לפני הסיום "ולענין החיוב עלינו לשמוע לדברי חכמינו הקדמונים ואל גדולינו בחכמת התורה ושופטינו שבדורנו נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות." אלא שקודם מביא החינוך את מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן האם לא תסור כולל את כל הדרבנן א...
על ידי יביע
ה' אוגוסט 25, 2011 11:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דיבור בעברית, מעלה או חסרון - עברית מול לשון הקודש
תגובות: 165
צפיות: 20352

Re: דיבור בעברית, מעלה או חסרון - עברית מול לשון הקודש

מעלה אחת יש ללשון לע"ז המכונה משום מה "לשון הקדש" והיא שכתב הטור סימן נו לגבי מעלת אמן יהא שמיה רבה: "וגם שע"י זה הקדוש ברוך הוא נזכר לחורבן הבית וגלות ישראל כדאיתא בפ"ק דברכות בשעה שישראל עונין אמן יש"ר הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר אוי לבנים שגלו מעל שלחן אביה...
על ידי יביע
ד' אוגוסט 24, 2011 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם השימוש בכלים חד פעמיים בשבת נחשב זלזול בכבוד שבת?
תגובות: 14
צפיות: 1469

Re: האם השימוש בכלים חד פעמיים בשבת נחשב זלזול בכבוד שבת?

שאלה זו נדונה בספר עלינו לשבח של הרב זילברשטיין ויקהל עמ' תקל-תקלא הוא שאל שאלה זו את גיסו הגר"ח קנייבסקי שסיפר סיפור על דודו מרן החזון איש שהגיע אליו בחור ישיבה ושאל אם ללכת בעניבה בימי הקיץ כיו שהוא מזיע ביותר וכו' וכו' וסיפר הגר"ח קנייבסקי שהחזו"א השיב שאם אין עונג אין גם כבוד. אמנ...
על ידי יביע
ב' אוגוסט 08, 2011 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללי פסיקה
תגובות: 11
צפיות: 1007

Re: כללי פסיקה

ראה זה מצאתי רמ"א יו"ד סוף קט"ז שמשמע שיש למורה הוראה לפסוק על פי נטיית דעתו אפילו במקום שאין לו ראיות והוכחות לכך מן הגמרא. ע"ש סעיף ז': "הגה: בהמה שהורה בה חכם מסברא, ולא נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת, בעל נפש לא יאכל ממנה (גמרא פ' א"ט והג"א שם)." האם מסקנה זו...
על ידי יביע
ב' אוגוסט 08, 2011 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לתלמיד לחלוק על רבו בהנהגה??
תגובות: 23
צפיות: 1843

Re: האם מותר לתלמיד לחלוק על רבו בהנהגה??

ע' סתירה בין כתובות ו' ע"א שמוכח שתלמיד צריך לעשות כרבו, וע' חולין קיא ע"ב שמוכח שתלמיד יכול לפסוק שונה מרבו. וכתב חת"ס בחידושי כתובות: וסימנך אלו מקילין לעצמן ואלו מקילין לעצמן פירש"י דבי רב שצריכי' לעשות כדברי רבן אומרי' שרבן התיר ונהרדעא שעושין כשמואל רבן וכו' נזהר בלשונו דבי ...
על ידי יביע
א' אוגוסט 07, 2011 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללי פסיקה
תגובות: 11
צפיות: 1007

כללי פסיקה

ע' במנחת יצחק חלק ט' סימן קנ (בענין היתר לאשה בלא גט כשאין לבעל כח גברא הביא מבעל חבצלת השרון: מ"מ נשארתי בצ"ע, והוא עפ"י אשר קבלתי מהגאון הגדול מראדימישלא זצ"ל, אשר אז בעת בחורותי הייתי מתאבק הרבה אצלו, והרבה שאלות עגונות באו לפניו, הי' אומר כללו, ואח"כ ראיתי שכן כתב גם בספ...

עבור לחיפוש מתקדם