מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1305 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הגהמ
ד' אוקטובר 21, 2020 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדקדק בדברי תורה <עיגול מספרים בתורה>
תגובות: 12
צפיות: 215

Re: עיגול מספרים בתורה

כך היתה שיטת הרמב"ם כמו שהביא בנו רבנו אברהם בפירושו לפר' ויגש (מצורף), וכבר לפניו כתב כן רס"ג באמונות ודעות (ז:א, עמ' ריט-רכ במהד' ר"י קאפח) ע"ש.
על ידי הגהמ
ה' אוקטובר 08, 2020 3:08 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 250
צפיות: 21622

Re: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

והנה ההעתק שהכין פרופ' שפירא ממכתבו של הגאון המנוח:
על ידי הגהמ
ד' אוקטובר 07, 2020 10:27 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל
תגובות: 250
צפיות: 21622

Re: הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

פרופ' מרק שפירא פירסם היום בבלוג הספרים הספד מעניין (בלתי ידוע) שנשא הגאון המנוח על ר' שלמה גורן. ע''ש.
https://seforimblog.com/2020/10/rabbi-z ... omo-goren/
על ידי הגהמ
א' אוגוסט 30, 2020 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הרשב"א לעומת שיטת הרמב"ם בשילוח הקן
תגובות: 3
צפיות: 171

Re: שיטת הרשב"א לעומת שיטת הרמב"ם בשילוח הקן

א. ר"ל שיתכן שבספריו הקודמים - פיה"מ וסה"מ - הגדיר הרמב"ם את המצוה כמשמעותה הפשוטה בכתובים מכיון שלא נתפרש להדיא אחרת בדברי רז"ל, אבל שכשבא לפסוק את ההלכה במשנה תורה הכריע (אולי ע"פ הסוגיא דנטלה על מנת לשלח) שיש איסור בלקיחת האם לבדה. איסור זה לא מופיע בחלקים הנמצאים של...
על ידי הגהמ
א' אוגוסט 30, 2020 8:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הרשב"א לעומת שיטת הרמב"ם בשילוח הקן
תגובות: 3
צפיות: 171

Re: שיטת הרשב"א לעומת שיטת הרמב"ם בשילוח הקן

א. ממה שכתב הרמב"ם בפיה"מ מכות (וכ"כ בסה"מ שורש ו ולאוין שו והל' שחיטה פי"ג והל' סנהדרין פי"ח) שהוא לאו הניתק לעשה אין שום הכרח, שכבר במשנה חולין (קמא.) נאמר שהוא לאו שיש בו קום עשה, וכמובן שגם החולקים על הרשב"א צריכים להתמודד עם זה. ואמנם משמעות דבריו בכל המקומות,...
על ידי הגהמ
א' אוגוסט 23, 2020 6:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 170
צפיות: 26602

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

מתוך שו"ת ישכיל עבדי ח"ב סי' ו (דף ז עמוד ד): בפוי.png הר"ת המסומן בסיקרא פוענח ע"י הרב רצון ערוסי במאמרו: 'חכמי דורנו על הבדלי המבטאים בשפת הקודש' עמ' 16 ( הועלה כאן ) כ"בעזרת פודה ומציל ישראל", ואמנם נקוט האי כללא בידך שבדרך כלל אין אדם שם מילים בר"ת אלא א"כ...
על ידי הגהמ
ה' אוגוסט 20, 2020 4:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפוצת כינויי הרמב"ם
תגובות: 13
צפיות: 1947

Re: תפוצת כינויי הרמב"ם

ייש"כ על הניתוח הבלשני החד. ואשר לטפחיים המכוסים, לא ראיתי דברי ידידינו הרה"ג שליט"א בספרו הנ"ל אבל בודאי הביא שם מהנכתב כאן למעלה במענה לבקשתו, וא"כ דעת לנבון נקל שלא ר"י אלרחיזי ולא ר"ש ן' תיבון חידשו את הביטוי מורה צדק - אף לא ככינוי להרמב"ם - ואדרבה מסתבר ...
על ידי הגהמ
ב' יולי 20, 2020 1:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה - הערות
תגובות: 41
צפיות: 3883

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

עמ' 110 "משום ששער עבודת ה' יתע' פתוח, דרכו עובד את ה' הנביא הגדול והאדם הנקלה, כל אחד בהתאם ליכולתו ולהשתדלותו ואילו הקבלה היא היא כפי מדרגת האדם והליכתו לפניו יתע'" מה פירוש "ואילו הקבלה". מתוך מילון ערבית-יהודית של פרופ' מ"ע פרידמן עמוד 770: מילון_פרידמן_עמוד 770.png (וד...
על ידי הגהמ
ה' יולי 16, 2020 11:26 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר
תגובות: 26
צפיות: 1639

Re: השלמת ספרי ר' א. קורמן באוצר

גם בספריו הראשונים - אמת שחוט של חן משוך על כתביו עקב בקיאותו וסגנונו העז והקולע, אבל אהבת החידוש וביטול המוסכמות שלו קלקלו לו את השורה, וכל הנחותיו ומובאותיו צריכים בדיקה (וככל שהם נועזות יותר הם צריכות בדיקה יותר).
על ידי הגהמ
ה' יולי 16, 2020 2:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה - הערות
תגובות: 41
צפיות: 3883

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

סליחות כתב:כפי הנראה ט"ס וצ"ל עבד.

אכן (במקור: עבדא), ודוקא במהד' הישנה הנוסח מתוקן (מה שמלמד לכאורה על אופן התקנת מהדורה החדשה באמצעות OCR?).
על ידי הגהמ
ג' יולי 07, 2020 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת בשמים ראש
תגובות: 59
צפיות: 5114

Re: שו"ת בשמים ראש

והנה, החיד"א בתחילה בספרו 'טוב עין' (סוף סימן ט'; וכן בסימן י"ח אות כ"ט), וכן בספרו 'שם הגדולים' (מערכת ספרים, ערך ב', אות קכ"ז) יצא כנגד ספר זה, אבל אח"ז כשראה מש"כ הג"ר צבי הירש ברלין- אביו של ר"ש, שדחה את הטענות נגד בנו, והעיד ג"כ שהיו לבנו כתבים אמית...
על ידי הגהמ
א' יולי 05, 2020 7:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5183
צפיות: 892548

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ח' כשר, מיתוס 'הא-ל הכועס' במורה נבוכים, אשל באר שבע ד' (תשנ"ו) עמ' 95-111
על ידי הגהמ
א' יולי 05, 2020 7:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5183
צפיות: 892548

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

ישראל אליהו כתב:
ישראל אליהו כתב:בבקשה מספר ארוך מש"ך יו"ד סימן קפ"ז על ס"ה.

תודה רבה

בקשה נוספת

זה מה שיש על סימן קפז
על ידי הגהמ
ו' יוני 26, 2020 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה - הערות
תגובות: 41
צפיות: 3883

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

ומה בדבר הערתי באות ד? מהו הנכון? ברור ש'מן' הוא הנכון כאן, ונ"ל ש'אלתעב' מובנו בהקשר זה עמל מייגע (רגילים לתרגמו עמל/יגיעה/טורח וכדו' ואני משער שהמהדיר תירגם עייפות כדי להתאימו לדברי הרמב"ם המצויינים שם בהל' תפלה ד:טו "לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף או מיצר", אבל נראה שאין רבנו סתם...
על ידי הגהמ
ד' יוני 10, 2020 5:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 178
צפיות: 31749

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

באשנבים הנ"ל נאמר כך: גרסה אחת שמופרכת מכל הכיוונים, אבל בכל זאת נזכיר אותה; מפיעה בספר 'אהלי שם', שם מופיע שרבנו נולד בשנת תר"ו. הוי אומר: היה בן שמונים וארבע בפטירתו, בחודש אייר של שנת תר"צ. מלבד עצם העניין שהספר המדובר לא נודע כדייקן גדול, בלשון המעטה, הרי שמעדותו של רבנו עצמו וכמו...
על ידי הגהמ
ב' יוני 08, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מזון מדרבנן לאוכל כשהוא שבע-דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם
תגובות: 17
צפיות: 838

Re: ברכת מזון מדרבנן לאוכל כשהוא שבע-דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם

זה נלמד מהדין שפסק הרמב"ם בפ"א מהל' ברכות ה"א:
ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, ומדברי סופרים אכל אפילו כזית מברך אחריו.
על ידי הגהמ
ב' יוני 01, 2020 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909424

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אנא שא נא קובץ ירושתנו כרך ב עמ' עא-פ
על ידי הגהמ
ב' יוני 01, 2020 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי
תגובות: 9
צפיות: 1750

Re: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי

תמונת המחבר מתוך כתבה בעלון USSR שהופץ בשנות הששים מטעם הרוסיים למטרת תעמולה (ועוררה בשעתו מחאה נמרצת מצד הסנטור מניו יארק מר יעקב יעבץ, ראה כאן)
על ידי הגהמ
ב' יוני 01, 2020 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי
תגובות: 9
צפיות: 1750

Re: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי

התכווצתי בקראי התקפותיו (המוצדקות אולי כשלעצמן) של הר' דוב גרין. הן אמת שבספר נמצאות המצאות מחודשות ורחוקות ממסלול החשיבה הרגילה, אבל באותה מידה, ואולי אף יותר, ניכרת היטיב גודל יראתו של המחבר ומסירת נפשו לתורה. חלילה וחס להשוות בינו לבין רפורמים. חידושיו וקולותיו של המחבר אינם נובעים מחוסר הערכה לת...
על ידי הגהמ
ג' מאי 26, 2020 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאוקמי גירסא ברש"י שבת (קיג א)
תגובות: 3
צפיות: 649

Re: לאוקמי גירסא ברש"י שבת (קיג א)

השוה רש"י להלן (קמא.): "מכסכסו - משפשפו... כסכוס דמי למכבס".
על ידי הגהמ
א' מאי 17, 2020 3:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 178
צפיות: 31749

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

עדות חיה ומרגשת מאת הרב שבתי דון-יחיא מתוך ספר נר יצחק שיצא לזכרו של הרב יצחק ריף ז"ל (עמ' 18):

[מומלץ מאד לקרוא את ההמשך]
על ידי הגהמ
ד' מאי 13, 2020 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות
תגובות: 7
צפיות: 859

Re: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות

צרור הערות ותיקונים על הספר בתוך הצופה לחכמת ישראל בודפסט תרפ"ג עמ' 163 ואילך
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=165
על ידי הגהמ
א' מאי 10, 2020 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909424

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כן, כי הוא זה. אלפי תודות.

[אנצל את ההזדמנות להעיר שבשער הספר במהדורה זו נאמר שהוא נדפס פעם ראשונה כנספח לספר שם הגדולים מהדורא בתרא ח"ב ליוורנו תקמ"ו, ולא היא אלא נספחה לספר ועד לחכמים ח"א, יחד עם שם הגדולים חלק א מהדורא בתרא, ליוורנו תקנ"ו]
על ידי הגהמ
א' מאי 10, 2020 6:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909424

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מהדורת 'ספרי החיד"א' (וידובסקי) המצויה באוצר. בעותק שלי חסרים דפים אלו ורציתי להדביק אותם ביד. (גם העותק של ה"ב חסר)
על ידי הגהמ
א' מאי 10, 2020 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11759
צפיות: 1909424

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת טוב עין להרחיד"א דף י-יא (עמ' 19-22 מעמודי האוצר)
על ידי הגהמ
ה' מאי 07, 2020 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסול עדות מחמת ביזיון - על הרצון או על המעשה?
תגובות: 18
צפיות: 1189

Re: פסול עדות מחמת ביזיון - על הרצון או על המעשה?

שאלה מעניינת אבל אולי תסביר לי איך תתבצע פסול עד שכזה. הרי לכאורה כדי לפוסלו נצרך שיעידו עליו שני עדים שעשה מעשה הפוסלו לעדות, וכיון שלא עשה מעשה, לו יהא שנאנס ולא עשאה, הרי אין אפשרות להעיד נגדו. וכי בית דין מצרפין מחשבתו למעשה?
על ידי הגהמ
ד' מאי 06, 2020 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 5304

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

ב. מהו פשר הכרוז המודפס בתחילת הכרך, מי כתבו, ומתי? כרוז זה הדפיס הגאון היעב"ץ לעת זקנותו 'למודעה ובקשה' מי מתנדב לה' מבעלי כיסים או מדפיסים להוציא לאור הדפוס (כלשונו במודעה מעבר לדף בצילום בספר), ולאסוף מעות קדימה להוצאת הדפוס. ראה תולדות יעב"ץ (וואגנר) עמ' 47 ועיין שם בסוף הספר הוספה עש...
על ידי הגהמ
א' מאי 03, 2020 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת בשמים ראש
תגובות: 59
צפיות: 5114

Re: שו"ת בשמים ראש

והנה, החיד"א בתחילה בספרו 'טוב עין' (סוף סימן ט'; וכן בסימן י"ח אות כ"ט), וכן בספרו 'שם הגדולים' (מערכת ספרים, ערך ב', אות קכ"ז) יצא כנגד ספר זה, אבל אח"ז כשראה מש"כ הג"ר צבי הירש ברלין- אביו של ר"ש, שדחה את הטענות נגד בנו, והעיד ג"כ שהיו לבנו כתבים אמית...
על ידי הגהמ
ג' אפריל 28, 2020 6:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אור שמח
תגובות: 41
צפיות: 7940

Re: אור שמח

עושה חדשות כתב:בספר 'מספרים' להגר"ד קאהן...

איזה ספר זה?
על ידי הגהמ
ג' אפריל 28, 2020 4:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 148
צפיות: 40158

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

כבר מזמן מצאתי רשימת גברת בלאו (המחברת של 'ושמחת בחייך') על גב עותק ספר מעלות התורה המצו"ב, וביררתי העובדה אצלה, ועל פיה הבאתי את זה במאמרי הנ"ל (דומני שהיא גם היא אמרה לי שכבר כתבה את זה בעצמה בספרה, אבל לא הספקתי לבדוק ולציין).
על ידי הגהמ
א' אפריל 26, 2020 7:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 5304

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

אמת מה נהדר, ספר מיוחד במינו מכל הבחינות! השגתי הספר ועברתי עליו כמסת הפנאי ועמדתי משתומם על המראה מחריש לדעת איך השכיל המהדיר החשוב נר"ו לבנות בנין לתפארת ולשכלל היכליה בגויה מתוך רמזים מפוזרים ואותיות ושברי אותיות פורחות באויר, והכל על מקומו יבא בשלום בלי פגע. אילו לא הומחש הדבר בדוגמאות בציל...
על ידי הגהמ
ו' אפריל 24, 2020 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 148
צפיות: 40158

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

למרות היותו ריפורמי ובלתי שומר תו"מ, בשל אישיותו ובשל עיסוקו הרב בתחומי חכמת ישראל ופעילות חינוכית (לו תהא בניסוחה הריפורמי) היה ענעלאו דמות מוערכת בעיני אנשים שערכים אלו חמירי להו (לעומת ערך שמירת מצוות דקיל להו) , כמו שתראה במכתבו של גינזבורג ועוד אודותיו המצו"ב מתוך הביוגרפיה של גינזבור...
על ידי הגהמ
ה' אפריל 23, 2020 7:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הערוך לנר
תגובות: 57
צפיות: 18770

Re: הערוך לנר

מסמך חשוב ומעניין. רב תודות. התחלה: 1] ר' יעקב יוסף בה"ר מרדכי זצ"ל (עטטינגער) אבד"ק בערלין (הסכמתיו מתנוססות על ספר שו"ת זכרון יהודה וספר לחם שמים עמ"ס אבות שנדפסו בברלין), ור' אלחנן ראזענשטיין רב בברלין (1796-1869, לא הצלחתי להעלות תמונתו שבאוסף שבדרון - מספרו Schwad 02 20...
על ידי הגהמ
א' אפריל 19, 2020 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילה אחת של הרמב"ם חמש דעות לתרגומה: ג'יבה
תגובות: 8
צפיות: 812

Re: מילה אחת של הרמב"ם חמש דעות לתרגומה: ג'יבה

... מקור ב : פיהמ"ש לרמב"ם מגילה ד,ז המקור בערבית : על בית אנקלי, אן יעלקהא מן עצ'דה או יג'עלהא פי ג'יבה . התרגום בנדפס (רבי יוסף ב"ר יצחק אלפואל, ברנס תרס"א - באוצר): על בית אונקולי, שיתלה אותה על זרועו או כתיפיו (נ"א: כתיפו) או שיתן אותה בחיקו . ר"י קאפח : על בית אנל...
על ידי הגהמ
א' אפריל 19, 2020 6:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות
תגובות: 7
צפיות: 859

Re: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות

רבות התענגתי על ספר זה החביב עלי עד לאחת. הנה הערות אחדות ממה שרשמתי עלי גליון חלק א : א] עמ' 12 (ערך אבא בר אבא אבוה דשמואל הכהן) - "אבל יותר נראה ע"פ המעשה המובא בה"ג ה' גיטין ומובא בתוס' קידושין עג. דה" מאי... ולכן קראוהו בשם אבוה דשמואל להודיע לכל כי הוא אבי שמואל ואמו חפה מפ...
על ידי הגהמ
ו' אפריל 17, 2020 5:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 25
צפיות: 4432

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

היה עוד אחד שהקים מכון לההדרת ספרי הרחיד"א וקרא לו 'מכון המאי"ר' והדפיס בעריכה מצויינת ובצורה מאד משובחת הספרים לדוד אמת, לב דוד וחסדי אבות. דומה שהוא תיכנן להמשיך עבודתו, ומעניין מה יקרה למכון המאי"ר מעתה שמכון המאו"ר נטל המשימה לההדרת כל כתבי הרחיד"א על שכמם. כה כתב אלי ה...
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 61
צפיות: 9226

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

חן חן לכם הרבנים י"א ומשנ"נ. כמה חבל שכמעט כל ערך בספר אין בו מתום.

ולגופו של דבר, האם חילוקו של הגאון בין אלו בצירי לאלו בחיריק נמצא בעוד מקורות?
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1395
צפיות: 177414

Re: בקשת עזרה - איתור מקור בספר 'אשל אברהם' המוזכר בס' מכשירי פסחא (ליוורנו תקמ"ח)

נכון!

איך נדמיתי. בשו"ע החדש מצאתי את זה בליקוטים שבתחתית העמוד, ובדקתי במחשב ואתר ספריה השיאני לחשוב שהוא מחיבורו של הרב מבוטשאטש, שכן דברי ה'אשל אברהם' שעל הגליון מובאים אצלם בייחוס מוטעה להרב מבוטשאטש.
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 5:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1395
צפיות: 177414

בקשת עזרה - איתור מקור בספר 'אשל אברהם' המוזכר בס' מכשירי פסחא (ליוורנו תקמ"ח)

בהגש"פ 'פסח מעובין' לבעל הכנה"ג שהדפיס ר' יעקב שמשון סניגליא בליוורנו שנת תקמ"ח נדפס גם חיבורו שלו 'מכשירי פסחא' המהווה כעין השלמה ל'פסח מעובין' בליקוט דברי האחרונים בענייני ליבון והעגלה. בעמוד האחרון של הספר ראיתי שהוא מביא מבעל 'אשל אברהם' כדברים האלה: image1.jpeg למרבה האירוניה מצא...

עבור לחיפוש מתקדם