מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1292 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הגהמ
ו' יוני 26, 2020 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת
תגובות: 30
צפיות: 1153

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

ומה בדבר הערתי באות ד? מהו הנכון? ברור ש'מן' הוא הנכון כאן, ונ"ל ש'אלתעב' מובנו בהקשר זה עמל מייגע (רגילים לתרגמו עמל/יגיעה/טורח וכדו' ואני משער שהמהדיר תירגם עייפות כדי להתאימו לדברי הרמב"ם המצויינים שם בהל' תפלה ד:טו "לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף או מיצר", אבל נראה שאין רבנו סתם...
על ידי הגהמ
ד' יוני 10, 2020 5:47 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 180
צפיות: 26620

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

באשנבים הנ"ל נאמר כך: גרסה אחת שמופרכת מכל הכיוונים, אבל בכל זאת נזכיר אותה; מפיעה בספר 'אהלי שם', שם מופיע שרבנו נולד בשנת תר"ו. הוי אומר: היה בן שמונים וארבע בפטירתו, בחודש אייר של שנת תר"צ. מלבד עצם העניין שהספר המדובר לא נודע כדייקן גדול, בלשון המעטה, הרי שמעדותו של רבנו עצמו וכמו...
על ידי הגהמ
ב' יוני 08, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת מזון מדרבנן לאוכל כשהוא שבע-דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם
תגובות: 17
צפיות: 405

Re: ברכת מזון מדרבנן לאוכל כשהוא שבע-דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם

זה נלמד מהדין שפסק הרמב"ם בפ"א מהל' ברכות ה"א:
ואינו חייב מן התורה אלא אם כן שבע שנאמר ואכלת ושבעת וברכת, ומדברי סופרים אכל אפילו כזית מברך אחריו.
על ידי הגהמ
ב' יוני 01, 2020 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11395
צפיות: 1697945

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אנא שא נא קובץ ירושתנו כרך ב עמ' עא-פ
על ידי הגהמ
ב' יוני 01, 2020 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי
תגובות: 9
צפיות: 1333

Re: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי

תמונת המחבר מתוך כתבה בעלון USSR שהופץ בשנות הששים מטעם הרוסיים למטרת תעמולה (ועוררה בשעתו מחאה נמרצת מצד הסנטור מניו יארק מר יעקב יעבץ, ראה כאן)
על ידי הגהמ
ב' יוני 01, 2020 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי
תגובות: 9
צפיות: 1333

Re: הספר 'חיי עולם נטע' לר' נתן נטע אולעווסקי

התכווצתי בקראי התקפותיו (המוצדקות אולי כשלעצמן) של הר' דוב גרין. הן אמת שבספר נמצאות המצאות מחודשות ורחוקות ממסלול החשיבה הרגילה, אבל באותה מידה, ואולי אף יותר, ניכרת היטיב גודל יראתו של המחבר ומסירת נפשו לתורה. חלילה וחס להשוות בינו לבין רפורמים. חידושיו וקולותיו של המחבר אינם נובעים מחוסר הערכה לת...
על ידי הגהמ
ג' מאי 26, 2020 2:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאוקמי גירסא ברש"י שבת (קיג א)
תגובות: 3
צפיות: 265

Re: לאוקמי גירסא ברש"י שבת (קיג א)

השוה רש"י להלן (קמא.): "מכסכסו - משפשפו... כסכוס דמי למכבס".
על ידי הגהמ
א' מאי 17, 2020 3:36 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה
תגובות: 180
צפיות: 26620

Re: הרב אלפאנדרי-היכן המקור שחי מאה עשרים שנה

עדות חיה ומרגשת מאת הרב שבתי דון-יחיא מתוך ספר נר יצחק שיצא לזכרו של הרב יצחק ריף ז"ל (עמ' 18):

[מומלץ מאד לקרוא את ההמשך]
על ידי הגהמ
ד' מאי 13, 2020 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות
תגובות: 7
צפיות: 511

Re: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות

צרור הערות ותיקונים על הספר בתוך הצופה לחכמת ישראל בודפסט תרפ"ג עמ' 163 ואילך
https://tablet.otzar.org/book/book.php? ... agenum=165
על ידי הגהמ
א' מאי 10, 2020 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11395
צפיות: 1697945

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

כן, כי הוא זה. אלפי תודות.

[אנצל את ההזדמנות להעיר שבשער הספר במהדורה זו נאמר שהוא נדפס פעם ראשונה כנספח לספר שם הגדולים מהדורא בתרא ח"ב ליוורנו תקמ"ו, ולא היא אלא נספחה לספר ועד לחכמים ח"א, יחד עם שם הגדולים חלק א מהדורא בתרא, ליוורנו תקנ"ו]
על ידי הגהמ
א' מאי 10, 2020 6:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11395
צפיות: 1697945

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מהדורת 'ספרי החיד"א' (וידובסקי) המצויה באוצר. בעותק שלי חסרים דפים אלו ורציתי להדביק אותם ביד. (גם העותק של ה"ב חסר)
על ידי הגהמ
א' מאי 10, 2020 4:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11395
צפיות: 1697945

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת טוב עין להרחיד"א דף י-יא (עמ' 19-22 מעמודי האוצר)
על ידי הגהמ
ה' מאי 07, 2020 4:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסול עדות מחמת ביזיון - על הרצון או על המעשה?
תגובות: 18
צפיות: 516

Re: פסול עדות מחמת ביזיון - על הרצון או על המעשה?

שאלה מעניינת אבל אולי תסביר לי איך תתבצע פסול עד שכזה. הרי לכאורה כדי לפוסלו נצרך שיעידו עליו שני עדים שעשה מעשה הפוסלו לעדות, וכיון שלא עשה מעשה, לו יהא שנאנס ולא עשאה, הרי אין אפשרות להעיד נגדו. וכי בית דין מצרפין מחשבתו למעשה?
על ידי הגהמ
ד' מאי 06, 2020 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 3435

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

ב. מהו פשר הכרוז המודפס בתחילת הכרך, מי כתבו, ומתי? כרוז זה הדפיס הגאון היעב"ץ לעת זקנותו 'למודעה ובקשה' מי מתנדב לה' מבעלי כיסים או מדפיסים להוציא לאור הדפוס (כלשונו במודעה מעבר לדף בצילום בספר), ולאסוף מעות קדימה להוצאת הדפוס. ראה תולדות יעב"ץ (וואגנר) עמ' 47 ועיין שם בסוף הספר הוספה עש...
על ידי הגהמ
א' מאי 03, 2020 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת בשמים ראש
תגובות: 43
צפיות: 2640

Re: שו"ת בשמים ראש

והנה, החיד"א בתחילה בספרו 'טוב עין' (סוף סימן ט'; וכן בסימן י"ח אות כ"ט), וכן בספרו 'שם הגדולים' (מערכת ספרים, ערך ב', אות קכ"ז) יצא כנגד ספר זה, אבל אח"ז כשראה מש"כ הג"ר צבי הירש ברלין- אביו של ר"ש, שדחה את הטענות נגד בנו, והעיד ג"כ שהיו לבנו כתבים אמית...
על ידי הגהמ
ג' אפריל 28, 2020 6:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אור שמח
תגובות: 41
צפיות: 6489

Re: אור שמח

עושה חדשות כתב:בספר 'מספרים' להגר"ד קאהן...

איזה ספר זה?
על ידי הגהמ
ג' אפריל 28, 2020 4:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 148
צפיות: 35512

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

כבר מזמן מצאתי רשימת גברת בלאו (המחברת של 'ושמחת בחייך') על גב עותק ספר מעלות התורה המצו"ב, וביררתי העובדה אצלה, ועל פיה הבאתי את זה במאמרי הנ"ל (דומני שהיא גם היא אמרה לי שכבר כתבה את זה בעצמה בספרה, אבל לא הספקתי לבדוק ולציין).
על ידי הגהמ
א' אפריל 26, 2020 7:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 43
צפיות: 3435

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

אמת מה נהדר, ספר מיוחד במינו מכל הבחינות! השגתי הספר ועברתי עליו כמסת הפנאי ועמדתי משתומם על המראה מחריש לדעת איך השכיל המהדיר החשוב נר"ו לבנות בנין לתפארת ולשכלל היכליה בגויה מתוך רמזים מפוזרים ואותיות ושברי אותיות פורחות באויר, והכל על מקומו יבא בשלום בלי פגע. אילו לא הומחש הדבר בדוגמאות בציל...
על ידי הגהמ
ו' אפריל 24, 2020 2:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?
תגובות: 148
צפיות: 35512

Re: מה הקשר בין הרה"ג ר' מיכל פיינשטיין לפרופ' לוי גינזבורג?

למרות היותו ריפורמי ובלתי שומר תו"מ, בשל אישיותו ובשל עיסוקו הרב בתחומי חכמת ישראל ופעילות חינוכית (לו תהא בניסוחה הריפורמי) היה ענעלאו דמות מוערכת בעיני אנשים שערכים אלו חמירי להו (לעומת ערך שמירת מצוות דקיל להו) , כמו שתראה במכתבו של גינזבורג ועוד אודותיו המצו"ב מתוך הביוגרפיה של גינזבור...
על ידי הגהמ
ה' אפריל 23, 2020 7:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הערוך לנר
תגובות: 57
צפיות: 16478

Re: הערוך לנר

מסמך חשוב ומעניין. רב תודות. התחלה: 1] ר' יעקב יוסף בה"ר מרדכי זצ"ל (עטטינגער) אבד"ק בערלין (הסכמתיו מתנוססות על ספר שו"ת זכרון יהודה וספר לחם שמים עמ"ס אבות שנדפסו בברלין), ור' אלחנן ראזענשטיין רב בברלין (1796-1869, לא הצלחתי להעלות תמונתו שבאוסף שבדרון - מספרו Schwad 02 20...
על ידי הגהמ
א' אפריל 19, 2020 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מילה אחת של הרמב"ם חמש דעות לתרגומה: ג'יבה
תגובות: 8
צפיות: 459

Re: מילה אחת של הרמב"ם חמש דעות לתרגומה: ג'יבה

... מקור ב : פיהמ"ש לרמב"ם מגילה ד,ז המקור בערבית : על בית אנקלי, אן יעלקהא מן עצ'דה או יג'עלהא פי ג'יבה . התרגום בנדפס (רבי יוסף ב"ר יצחק אלפואל, ברנס תרס"א - באוצר): על בית אונקולי, שיתלה אותה על זרועו או כתיפיו (נ"א: כתיפו) או שיתן אותה בחיקו . ר"י קאפח : על בית אנל...
על ידי הגהמ
א' אפריל 19, 2020 6:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות
תגובות: 7
צפיות: 511

Re: ס' תולדות תנאים ואמוראים – תיקונים והערות

רבות התענגתי על ספר זה החביב עלי עד לאחת. הנה הערות אחדות ממה שרשמתי עלי גליון חלק א : א] עמ' 12 (ערך אבא בר אבא אבוה דשמואל הכהן) - "אבל יותר נראה ע"פ המעשה המובא בה"ג ה' גיטין ומובא בתוס' קידושין עג. דה" מאי... ולכן קראוהו בשם אבוה דשמואל להודיע לכל כי הוא אבי שמואל ואמו חפה מפ...
על ידי הגהמ
ו' אפריל 17, 2020 5:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?
תגובות: 24
צפיות: 3191

Re: ספרי החיד"א - מכון המאור, יש התרשמות?

היה עוד אחד שהקים מכון לההדרת ספרי הרחיד"א וקרא לו 'מכון המאי"ר' והדפיס בעריכה מצויינת ובצורה מאד משובחת הספרים לדוד אמת, לב דוד וחסדי אבות. דומה שהוא תיכנן להמשיך עבודתו, ומעניין מה יקרה למכון המאי"ר מעתה שמכון המאו"ר נטל המשימה לההדרת כל כתבי הרחיד"א על שכמם. כה כתב אלי ה...
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 1:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 61
צפיות: 7272

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

חן חן לכם הרבנים י"א ומשנ"נ. כמה חבל שכמעט כל ערך בספר אין בו מתום.

ולגופו של דבר, האם חילוקו של הגאון בין אלו בצירי לאלו בחיריק נמצא בעוד מקורות?
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138466

Re: בקשת עזרה - איתור מקור בספר 'אשל אברהם' המוזכר בס' מכשירי פסחא (ליוורנו תקמ"ח)

נכון!

איך נדמיתי. בשו"ע החדש מצאתי את זה בליקוטים שבתחתית העמוד, ובדקתי במחשב ואתר ספריה השיאני לחשוב שהוא מחיבורו של הרב מבוטשאטש, שכן דברי ה'אשל אברהם' שעל הגליון מובאים אצלם בייחוס מוטעה להרב מבוטשאטש.
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 5:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1268
צפיות: 138466

בקשת עזרה - איתור מקור בספר 'אשל אברהם' המוזכר בס' מכשירי פסחא (ליוורנו תקמ"ח)

בהגש"פ 'פסח מעובין' לבעל הכנה"ג שהדפיס ר' יעקב שמשון סניגליא בליוורנו שנת תקמ"ח נדפס גם חיבורו שלו 'מכשירי פסחא' המהווה כעין השלמה ל'פסח מעובין' בליקוט דברי האחרונים בענייני ליבון והעגלה. בעמוד האחרון של הספר ראיתי שהוא מביא מבעל 'אשל אברהם' כדברים האלה: image1.jpeg למרבה האירוניה מצא...
על ידי הגהמ
ה' מרץ 26, 2020 5:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)
תגובות: 61
צפיות: 7272

Re: הערות ותיקונים בס' מר קשישא (לבעל חות יאיר)

נדרשתי לפרש שיחת הגאון מר קשישא בעמוד לא ערך אלו (ב), וכרגע נראה לי שהוא מניח שהמלה 'אלו' כשהיא נאמרה בלשון שאלה היא נקודה בחיריק, ושכל מקום שתמצא הלשון "אלו... ואלו הן", 'אלו' הראשון הוא שאלה, ו'אלו' השני הוא התשובה. נדמה לי שזה חידוש ולא כך ניקדו הנקדנים, אבל הלשון נשמעת קצת קטועה ואינני...
על ידי הגהמ
ו' מרץ 13, 2020 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סרט נדיר מישיבת פוניביז משנת תרצ"א
תגובות: 4
צפיות: 605

סרט נדיר מישיבת פוניביז משנת תרצ"א

https://www.youtube.com/watch?v=dZopt-SudyQ נתבקשתי לפרסם: הסרט נעשה בשנת 1931 על ידי צלם מקצועי ביוזמת אחד מניו יורק בשם מר אירווינג וינר (יליד פוניביז) לפני שנסע מביתו בברוקלין עם כל משפחתו ובילה חודש בביקור במשפחתו בפוניבז בשנת 1936. [קטעים נוספים ממה שצילם סבי מבית הקברות בפוניבז לפני שנהרס ביד...
על ידי הגהמ
ו' מרץ 06, 2020 6:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4823
צפיות: 768733

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

קול מבשר כתב:אודה מאוד למי שיעלה את מאמרו של הרב בנימין שלמה המבורגר- גרמניה ארצו של עמלק
מתוך "ירושתנו" ח' (תשע"ה) עמ' קצה-רמ
( באשכול המקביל נמסר שכרך זה אינו באוצר)

האם מאמר זה הועלה אי פעם?
על ידי הגהמ
ו' פברואר 21, 2020 3:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3645
צפיות: 911136

Re: בשורת ספרים חדשים

פלגינן כתב:מדרש בנימין: כתבי הרב פרופ' בנימין דה-פריס שלא יצאו לאור עד עתה.
ניתן כולו להורדה חינם באדיבות המשפחה.

האם ניתן איכשהו לרכוש עותק מודפס?
על ידי הגהמ
ד' ינואר 22, 2020 1:04 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: א ישיבישער ניגון
תגובות: 5
צפיות: 2554

Re: א ישיבישער ניגון

תודה רבה לכם.

צדקו כשכתבו "מושר בנעימות זמירתו ובמתיקות קולו". מומלץ.
על ידי הגהמ
ד' ינואר 22, 2020 12:24 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי
נושא: א ישיבישער ניגון
תגובות: 5
צפיות: 2554

א ישיבישער ניגון

קבלתי את זה מידיד. האם מי מכם יודע מי הם שעשו את זה ובעיקר מי הוא המשגיח הרה"צ ל.י.ש. שליט"א?
על ידי הגהמ
ב' דצמבר 30, 2019 10:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4823
צפיות: 768733

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אלישיב ש כתב:האם יש למאן דהו את מאמרו של רוזנטל 'לשונות סופרים' שפורסם בספר היובל לש"י עגנון?

תודה

נטפל לבקשה
על ידי הגהמ
ה' דצמבר 19, 2019 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המצוות לרס"ג
תגובות: 65
צפיות: 6496

Re: ספר המצוות לרס"ג

חשוב לי לדעת, האם יש בספר התייחסות מצד רס"ג לפסוק בפר' בהר (ויקרא כה:לה): 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך'? לא. רק לפסוק שאחריו. בפרק י"ג כותב רס"ג חובה לסייעו במזון כדי שיחיו שניהם כאמרו "וחי אחיך עמך". ייש"כ. האם ידוע לך ממקו"א אם סבר רס&q...
על ידי הגהמ
ד' דצמבר 18, 2019 6:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המצוות לרס"ג
תגובות: 65
צפיות: 6496

Re: ספר המצוות לרס"ג

חשוב לי לדעת, האם יש בספר התייחסות מצד רס"ג לפסוק בפר' בהר (ויקרא כה:לה): 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך'? לא. רק לפסוק שאחריו. בפרק י"ג כותב רס"ג חובה לסייעו במזון כדי שיחיו שניהם כאמרו "וחי אחיך עמך". ייש"כ. האם ידוע לך ממקו"א אם סבר רס&q...
על ידי הגהמ
ד' דצמבר 18, 2019 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המצוות לרס"ג
תגובות: 65
צפיות: 6496

Re: ספר המצוות לרס"ג

חשוב לי לדעת, האם יש בספר התייחסות מצד רס"ג לפסוק בפר' בהר (ויקרא כה:לה): 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך'?
על ידי הגהמ
ג' דצמבר 03, 2019 2:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה, והגיל של רחל ולאה בנישואיהן
תגובות: 24
צפיות: 1690

Re: למה יעקב התאחר בנשיאת אשה

מפירוש רבנו אברהם בן הרמב"ם לבראשית (כד:א)
ודרכם היתה להשהות את הנשואין מפני עסקם תחלה בהשגת השלימות הרוחנית אשר חשובה יותר. וכבר העירותי על זה בספר המספיק.

מצו"ב העמודים מתוך מהדורתי הנמצאת עתה בדפוס:
על ידי הגהמ
א' דצמבר 01, 2019 9:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 434813

Re: בקשת עזרה - איתור מקור בקובץ אגרות חזו"א

איש_ספר כתב:(ח"א צז?)

כן! אלפי תודות!

עבור לחיפוש מתקדם