החיפוש הניב 390 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 20, 2017 11:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לפירוש הרב קאסוטו שכתב הרטום גיסו
תגובות: 16
צפיות: 1053

Re: היחס לפירוש הרב קאסוטו שכתב הרטום גיסו

בלי דעה בעניין: הרב יואל בן נון אמר פעם: שמעתי כמה שאמרו שהרב מרדכי ברויאר כשר אבל יש לו תלמידים כופרים, אח"כ אמרו שאני כשר ויש לי כמה תלמידים כופרים. אבל כל התלמידים שלי ושלו יצאו כשרים כמותנו, חוץ מאלה שהלכו אחר כך לאוניברסיטה ולמדו שם וחלק מהם נעשו כופרים. [הוספה שלי: אבל למה הלכו לשם? כנראה...
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 20, 2017 11:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקנת מסורת חז"ל (מקבילות) בספרות חז"ל
תגובות: 2
צפיות: 92

Re: התקנת מסורת חז"ל (מקבילות) בספרות חז"ל

כל מקבילה תועיל לחלק מהלומדים. וכמה אנו מצטערים שבעל יפה עינים לא ציין לילקוט שמעוני אחרי שבת בגלל שאיזה שוטה לגלג עליו, אבל באמת היא תועלת גדולה לדעת מה נוסח הילקוט בגמרא. אל תבוש מפני המלעיגים וכתוב כל מראה מקום. לשם הדיוק צריך להבדיל בין מקום שהביא אותה מימרא למקום שהובאה ימרא דומה. וזכות התנאים ...
על ידי ההוא גברא
ג' ספטמבר 19, 2017 12:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לתולדות הפייטן יוסי בן יוסי
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: לתולדות הפייטן יוסי בן יוסי

היה לו להביא דברי האבודרהם (בתשלום אבודרהם) ולא לכתוב סתם "יש כותבים" שמשמע שהם אחרי הב"י.
על ידי ההוא גברא
ג' ספטמבר 19, 2017 11:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: שם הבן כשם אביו
תגובות: 27
צפיות: 1371

Re: שם הבן כשם אביו

הראשונים האשכנזים קראו לר' יוסי בן יוסי ר' יוסי היתום. משמע שבתקופתם רק יתום היה מקבל את שם אביו.
(וכנראה הוא הדין רבנו שלמה היתום)
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 7:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לתולדות הפייטן יוסי בן יוסי
תגובות: 11
צפיות: 294

Re: לתולדות הפייטן יוסי בן יוסי

לא כן. היה סדר עבודה קדום שהיה לשון המשנה עם קצת הוספות מהתוספתא והתחיל שבעת ימים קודם יום הכפורים, ואינו נוהג היום בשום מקום, וכנראה הוא הנוסח שהתפלל בו שליח הציבור בזמן רבא. אתה כוננת עולם מראש המקורי לא ידוע מי חיברו, אבל התחבר באותה תקופה. הסדר שבמחזורי הספרדים והחסידים מבוסס עליו אבל כל הפוסקים...
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 7:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול
תגובות: 25
צפיות: 544

Re: מדוע החסידים לא אומרים סליחות כל חודש אלול

אילו היית מכיר את פיוטי האהבה והגאולה לשבתות שבין פסח לשבועות לא היית מעלה על דעתך לומר שהחסידים לא וויתרו על פיוטים מלאי רגש.
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 44575

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אי משום הא לא איריא. במקומות כמו אמריקה שהיהודים מהגרים תמיד המהגרים שאלו את רבני המקום שהגיעו ממנו. (דומה לזה שיהודי ברזיל שהיו מאנוסי פורטוגל שאלו דוקא את המהרח"ש מסלוניקי על טל ומטר בתפילה, כי האנוסים שלא הגיעו לברזיל ברחו אז לסלוניקי דוקא).
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 12:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד התורה לתשב"ר אצל הספרדים
תגובות: 4
צפיות: 141

Re: לימוד התורה לתשב"ר אצל הספרדים

החיד"א מדבר על תוניס והיעב"ץ על אמשטרדם. אלו שיטות שונות. יש סדרת ספרים של ר' שמחה אסף. מקורת לתולדות החינוך בישראל. (כמדומה שבכל מקום אבותינו השקיעו במשהו ובדרך כלל הצליחו בו אבל זה בא על חשבון דברים אחרים. החיד"א גם כתב על חכמי תוניס "שאין להם זכרון כלל" דהיינו שלא השקיעו ...
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 12:00 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2212

Re: אבהות ללא תנאי?

כמובן, וכך צריך להיות.
אלא דלכאורה מי שלא הכריע לפי דעתו במחלוקת אלא הלך אחרי גדול בתורה לא אמור לריב עם ההולכים אחרי גדולי תורה אחרים, ומידי דהוה אמחלוקת בהלכה. לא שמעתי על משפחות שנפרדו בגלל מחלוקת על פתיחת בקבוקים בשבת. ועיין חיי עולם למרן בעל הקה"י על המפלגות.
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 11:53 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פיוטי פתיחה - מיוחדים לזה?
תגובות: 3
צפיות: 95

Re: פיוטי פתיחה - מיוחדים לזה?

כך נהגו אבותינו בזמן הראשונים לפתוח סליחות באו"א ולא פתיחות. ואינו מטעם שכל פיוט צריך לפתוח באו"א, דא"כ גם אלה אזכרה ופזמונות היו צריכים.אלא הוא חלק ממנהג הסליחות
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 11:52 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הסיח דעת באמצע אמירת פסוקי מזו"ש
תגובות: 1
צפיות: 33

Re: הסיח דעת באמצע אמירת פסוקי מזו"ש

מאיפה המצאת דין הסח דעת? ומאיפה המצאת דין שצריך לכוון על כולם? הבלתי אין צורך לכוון כוונת המילים שצריך להמציא כוונות חדשות לכוון על דעת י' פסוקים ולא להסיח דעת באמצע?
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 11:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לשמוע קול מוסף? - הריצ"ג והגרי"ז
תגובות: 43
צפיות: 2504

Re: לשמוע קול מוסף? - הריצ"ג והגרי"ז

בפשטות כוונת כולם היא "על דעת בית דין", לצאת ידי כל מה שצריך לצאת, ואין צורך שידעו כל דין ודין ויכוונו לו. אבל כבר שמעתי מעשה במחמיר אחד שבאמצע קריאת המגילה בציבור נזכר "שלא התכוון להוציא", וחזר מתחילתה לתרעומת כל הציבור.ופשוט שלא היה צריך, שכל קורא בבית כנסת מתכוון לכך גם אם לא ...
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 18, 2017 11:38 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי
תגובות: 4
צפיות: 92

Re: לשמוע קול מוסף - דעת המאירי

ושמא הוא מפני איסור לדבר בחזרת הש"ץ?
על ידי ההוא גברא
א' ספטמבר 17, 2017 1:27 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימני החג - עצה מעשית
תגובות: 32
צפיות: 530

Re: סימני החג - עצה מעשית

לפי הניסיון כבר היו בדורנו שני אנשים שהיו בשיעור אחד ושמעו דברים הפוכים! ואין לסמוך על שמועות בזמן הזה, שהשומעים אינם מקפידים על הדיוק.

בעל לקט יושר לא קיבל תואר חבר בחיי תרומת הדשן (אבל כנראה קיבל אחרי שנפטר). אבל נראה דייקן.
על ידי ההוא גברא
א' ספטמבר 17, 2017 1:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ושב ה' אלקיך את שבותך" (דברים ל,ג) תרגום
תגובות: 6
צפיות: 143

Re: "ושב ה' אלקיך את שבותך" (דברים ל,ג) תרגום

שבי לשון שבוי אינה מילה עברית דוקא. ראיה מסליחות אשכנזים "הא בבזתא הא בשביתא" וויש עוד הרבה.
על ידי ההוא גברא
א' ספטמבר 17, 2017 1:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פירוש דעת מקרא - ראוי לבוא בקהל לנו?
תגובות: 136
צפיות: 7269

Re: דעת מקרא של מוסד הרב קוק

ומה אתה עושה כשאתה לומד אבן עזרא ומגיע לפירושים של קראים? הם השתמשו בספרים הרבה יותר גרועים משד"ל, של כופרים גמורים, אלא שאתה לא מכיר את שמותיהם. אבל הם השתדלו לנהוג בשיטת "תוכו אכל קליפתו זרק". (בפירוש לזכריה יש "ביקורת המקרא הנמוכה", אבל נראה שרק שם). מה הבעיה? אם אתה לא ר...
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 15, 2017 12:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באור הח"ח לתורת כהנים
תגובות: 7
צפיות: 151

Re: באור הח"ח לתורת כהנים

אין דרך בעולם לעשות מתורת כהנים ספר לילדים... הח"ח התכוון שיהיה ביאור קל שכולם יוכלו ללמוד בספר. כמובן אפשר להוציאו עם הערות וחידושים אבל לא לזה התכוון. לדעתי ניקוד והדגשת הפסוקים יועילו ללומדים, וכאמור תו"כ לא יהיה לעולם ספר ילדים. ואם יקלו את לימודו גם על שטחיים - זו היתה כוונת הח"ח...
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 15, 2017 12:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באור הח"ח לתורת כהנים
תגובות: 7
צפיות: 151

Re: באור הח"ח לתורת כהנים

אתה גר בחו"ל? הספר נמצא ברוב בתי הכנסת הגדולים שבשכונתי ומעולם לא שמעתי שהוא נדיר. נראה לי שראיתי גם מהדורה באותיות מרובעות.
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 15, 2017 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באור הח"ח לתורת כהנים
תגובות: 7
צפיות: 151

Re: באור הח"ח לתורת כהנים

לא הבנתי מה התמיהה. מכון אופק עוסק בפירושי ראשונים מכתב יד, ולא בפירושי אחרונים ובפרט לא הח"ח שהדפיס בעצמו והדפוס המצוי הוא מה שיצא מתחת ידיו. אין צורך במהדורה חדשה. אם אתה רוצה אותיות חדשות פנה למשפחתו של הח"ח. לפי צוואתו הם בעלי הזכויות על ליקוטי הלכות והביאור לתורת כהנים ורוב ספרי הח&qu...
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 15, 2017 12:04 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2212

Re: אבהות ללא תנאי?

הוא רק מביא ראיה שאין זו בעייה של החינוך בימינו, וכבר בזמן המשנה היו מריבות שהגיעו עד כדי ניתוק קשר. אגב, בצוואת ר' יהודה אבן תיבון יש קטע מעניין על הקשר ביניהם. בקיצור: בן מחפש עצמאות מאביו כבר מאות שנים, בלי קשר לחינוך המודרני ׁאם למישהו יש באיזה מאגר כדאי שיביא). אבל על הראיה מהמשנה יש להשיב שנרא...
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 15, 2017 11:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח האר"י
תגובות: 35
צפיות: 1385

Re: נוסח האר"י

איני מכיר את רימר, אבל שמעתי לפני שנים מ"מתנגד" אחד שטען שרימר היה חסיד שרצה להוציא נוסח ספרד מדוייק, ואחרי כל העיון בתולדות נוסח ספרד החליט שכל נוסחי החסידים הם המצאות של מדפיסים שנתלו בהם דברי הבל רבים, וכל המעבר לנוסח אחר הוא טעות, ועבר בעצמו להתפלל נוסח אשכנז אבל הוציא את הספר בכל אופן...
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 13, 2017 5:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 93
צפיות: 2339

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

למה שתשים לב לעבד אביון עומד לפני רבו באימה? זה לא דבר שאמור למשוך תשומת לב מאחרים.
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 13, 2017 4:35 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 93
צפיות: 2339

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

מי שמתפלל עד אחרי הצהריים לא גרע מאותם ראשונים שנהגו להתענות בראש השנה. ואלה גם מספיקים לאכול כזית ולכ"ע מותר. הבעיה אינה בבני אדם שעושים מה שהם רוצים. כל אחד מחפש דברים אחרים, וכולם לשם שמים נתכוונו. הבעייה היא כשבני אדם תלויים באחרים. לדוגמא מי שכל קהילתו אוהבים חזנות או אוהבים לבכות בתפילה, ...
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 13, 2017 2:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות-על מה הם באים?
תגובות: 4
צפיות: 118

Re: סליחות-על מה הם באים?

"שבט יהודה בקושי ובצער" זו סליחה אשכנזית?
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 13, 2017 2:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' וואלף היידנהיים - רוו"ה
תגובות: 3
צפיות: 280

Re: ר' וואלף היידנהיים - רוו"ה

לא היה רפורמי אלא בעל בית דפוס שהדפיס למי ששילם לו. חוץ מזה, באותה תקופה לא היה ברור לכולם מה יועיל ליהדות ומה יזיק. התרגומים שלו לפיוטים היו חיקוי של מנדלסון, אבל כבר כתב החת"ס שרק בזכותו המשיכו לומר פיוטים בגרמניה (עד שעלו לארץ). דהיינו: הוא התכוון לטובה, ומעשיו אכן השפיעו לטובה, אבל לא ידע מ...
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 13, 2017 2:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 93
צפיות: 2339

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

אל תדון אחרים לכף חובה בלי לשאול אותם! לא אריכות התפילה בלחש מפריעה לי אלא החזנות. אם החזן היה מתפלל בקצב שהוא מתפלל בשבת רגילה מתי היו גומרים? כידוע אהבת החזנות קשורה לאהבת מוזיקה ולאו דוקא ליראת שמים. בעיקרון אני רוצה חזן שיתפלל שחרית ומוסף באותו קצב שהוא מתפלל מנחה של ראש השנה. התפילה שלי היא תפי...
על ידי ההוא גברא
ד' ספטמבר 13, 2017 2:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ודו"ק
תגובות: 5
צפיות: 174

Re: ודו"ק

דוקטור בלטינית הוא מורה. (האברבנאל כתב שתואר מורנו אצל חכמי האשכנזים בתקופתו הוא חיקוי של הדוקטור"י של הגוים).
אבל הציווי מהשורש הזה אינו דוק אלא docē . ראה כאן https://en.wiktionary.org/wiki/doceo#Latin
בכל אופן, דוק ותשכח הוא לשון לומד בעצמו ולא לשון מלמד אחרים, ואינו מתאים.
על ידי ההוא גברא
א' ספטמבר 10, 2017 12:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג עשיית צחוק בהבדלה
תגובות: 27
צפיות: 1835

Re: מנהג עשיית צחוק בהבדלה

על מנהג זריקת מגבות על חתן בהבדלה כבר כתבו? וזה מנהג אשכנזי גרוע.
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 08, 2017 11:34 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: אבהות ללא תנאי?
תגובות: 65
צפיות: 2212

Re: אבהות ללא תנאי?

אני מכיר שני מקרים דומים של זוגות שניתקו קשר עם הורי אחד הצדדים, ובשניהם לא היה קשר למחלוקת בפוניבז' אלא סכסוך על עניינים אישיים והבחורים בכלל לא למדו בפוניבז'. אבל בשני המקרים הצד המחרים את ההורים היה בני ברקי. זה כנראה משהו באופי של בני אדם מסויימים, שיוצא כשיש לו תירוץ. (אולי בירושלים שהיא עיר מע...
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 08, 2017 11:14 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כיצד אכנס בשערי חכמת הפיוט?
תגובות: 61
צפיות: 3806

Re: כיצד אכנס בשערי חכמת הפיוט?

שניהם טעות, כי יתד הוא שם לתנועה החטופה עם הארוכה ולא לתנועה החטופה בלבד. לדוגמא אדון עולם אשר מלך, יתד אינו רק האלפין אלא ההברות אדון, אשר.
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 08, 2017 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?
תגובות: 86
צפיות: 6260

Re: האם רבינו תם התווכח עם משה רבינו?

הערות להודעות אחרונות: א. להיות בבית מדרשו של ר' עקיבא אין פירושו לשמוע את ההלכות למעשה, שהוא קל יחסית, אלא לשמוע אותו מוציא הלכות מדקדוקי מקראות ומחשב את כל הפסוקים שבתורה. נסה ללמוד תורת כהנים להבין איך זה היה. (וגם היא קיצור. לא כל ויכוחי ר' עקיבא עם ר' אליעזר רבו נמצאים שם. ובמכילתא דר' ישמעאל ש...
על ידי ההוא גברא
ה' ספטמבר 07, 2017 12:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכון הרי פישל - התבדלות החרדים ממנו?
תגובות: 7
צפיות: 652

Re: מכון הרי פישל - התבדלות החרדים ממנו?

מי יסביר לי א. מה בין זה לכולל יורה דעה? הם מצויים ולא שמעתי מתנגדים להם. (איני יודע ואולי בבני ברק מתנגדים, אבל גם מכון הרי פישל לא היה בבני ברק). ב. מאידך: למה המודעות ברחובות על מכונים להוצאת היתר הוראה בשיטות של הוצאת תואר מקצועי אינם מפריעים לאף אחד? או שהם מפריעים אבל כבר הפסיקו להתייחס למודעו...
על ידי ההוא גברא
ג' ספטמבר 05, 2017 12:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 79
צפיות: 2694

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

חתונה של נכד אדמו"ר היא שמחת כל הציבור שלו והם מממנים אותה. הפוליטיקאים רוצים להגיע גם לשם אבל לא שמים אליהם לב ולכן אינם באים. חתונה של נכד רב קהילה ליטאי היא שמחה לקהילה שלו אבל אין לו כסף להאכיל את כולם, ולכן הן קטנות. הציבור היה מוכן להגיע. לשמחות של רבנים מגיעים רבנים גדולים אחרים. לפוליטי...
על ידי ההוא גברא
ג' ספטמבר 05, 2017 12:14 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"
תגובות: 29
צפיות: 911

Re: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"

מי שבאמת מחפש קברי צדיקים נוסע לגליל. מי שמחפש טיול לאירופה עם תירוצים - יודע בעצמו שהכל אמתלאות. מי שרוצה לצחוק מהסיפור על הדג יודע שהוא מתכוון לצחוק. (גם לדעתי זה מצחיק). מה מישהו מחדש כאן? מי שרוצה לפתוח דיון לאילו ערים באירופה עדיף לנסוע שיפתח בפירוש. (לא שמעתי דברים רעים על וינה, והמוזיאונים שם...
על ידי ההוא גברא
ב' ספטמבר 04, 2017 12:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 244
צפיות: 7796

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

בעיניי הבעיות אצלנו: א. הטובים טובים מדי ולכן הרעים עושים כרצונם. דהיינו, בכל מקום יש אנשים שהגיעו לכוח וממילא יש להם יצה"ר להיות מושחתים. אצל חילונים לא יתנו להם. אצלנו מרחמים עליהם. (כשאני חושב על זה, אצל חילונים מנסים להעיף את הקודמים בכל אופן אפשרי, והחילונים יותר - השמאלנים- גרועים יותר, ו...
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 01, 2017 11:15 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עורך מנוסה ויצירתי למ"מ בקבלה לספר בשלבי גמר
תגובות: 1
צפיות: 224

Re: עורך מנוסה ויצירתי למ"מ בקבלה לספר בשלבי גמר

מה זה "עורך יצירתי"? שיודע להביא מראי מקומות שלא קשורים?
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 01, 2017 11:09 am
פורום: אספקלריא
נושא: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?
תגובות: 63
צפיות: 2828

Re: שיטת "הרבדים" - האם הוא מינות ואפיקורסות?

גם כשהמימרות בשני מקומות נאמרו על ידי אמוראים שונים ואפשר לומר שהם חולקים, התוספות יעדיפו לתרץ.
על ידי ההוא גברא
ו' ספטמבר 01, 2017 11:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש ענין להקדים אכילת פרי שמוזכר בתורה?
תגובות: 41
צפיות: 1971

Re: האם יש ענין להקדים אכילת פרי שמוזכר בתורה?

לא הבנתי את החשבון עם אבטיח של תורה.
בתורה כתוב שאכלו אבטיח במצרים. אם הגיע למצרים בתקופת הברונזה - יכלו לאכול אותו לפני יציאת מצרים.
אבטיח לא נזכר בתנ"ך בשום מקום אחר.
אבטיח שבחז"ל- אתה מודה שהוא שלנו.
למה אתה צריך להמציא שהיה עוד מין בארץ ישראל בזמן התנ"ך שנקרא אבטיח?
על ידי ההוא גברא
ו' אוגוסט 25, 2017 11:37 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: יחס החזון איש לחסידות
תגובות: 255
צפיות: 8891

Re: יחס החזון איש לחסידות

מי היה אותו גדול?
על ידי ההוא גברא
ו' אוגוסט 25, 2017 11:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?
תגובות: 244
צפיות: 7796

Re: מדינת ישראל עם רוב חרדי - כיצד תתנהל?

הגמרא מכירה בכוחם של בני העיר לתקן תקנות, ואין שם תנאי שיהיו כשרים.
אינך מכיר גם בכוחה של הגמרא?

עבור לחיפוש מתקדם