החיפוש הניב 487 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ההוא גברא
ה' ינואר 04, 2018 11:59 am
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 5535

Re: בירור שיטות בהשקפה

גם כאן הוא קורא לו רק מבזה תלמידי חכמים. אם מי שאינו מאמין בדבר אחד שכתוב בתלמוד זו כפירה, איך מותר למחוק בבבלי?
על ידי ההוא גברא
ה' ינואר 04, 2018 11:56 am
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 5535

Re: בירור שיטות בהשקפה

יישר כוחך שהבאת את דברי המהר"ל שהבעיה בספר מאור עינים היא משום מבזה ת"ח ולא משום כפירה בתורה שבעל פה. אבל אם כאן אפשר לומר שהתכוון איכשהוא משום כפירה, מה תעשה בדברי המהר"ל במקום אחר שמפורש שאילו היה בעל מאור עינים מוחק דבר כתוב בתלמוד היה בסדר והבעיה היא בניסוח שאינו מכבד? ספר באר הג...
על ידי ההוא גברא
ה' ינואר 04, 2018 11:32 am
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 5535

Re: בירור שיטות בהשקפה

יישר כוחך שהבאת את דברי המהר"ל שהבעיה בספר מאור עינים היא משום מבזה ת"ח ולא משום כפירה בתורה שבעל פה. אבל אם כאן אפשר לומר שהתכוון איכשהוא משום כפירה, מה תעשה בדברי המהר"ל במקום אחר שמפורש שאילו היה בעל מאור עינים מוחק דבר כתוב בתלמוד היה בסדר והבעיה היא בניסוח שאינו מכבד? ספר באר הגו...
על ידי ההוא גברא
ד' ינואר 03, 2018 3:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 5535

Re: בירור שיטות בהשקפה

את התנגדותו של האבי עזרי הזכרתי לא כדי לעורר מדנים אלא כדי להזכירכם שלשיטתכם גם ר' משה שפירא לא היה "דמות מקובלת בכלל ישראל" כיון שהגרא"מ שך לא הכיר בשיטת המחשבה שלו. היאך דעת יחיד שכמעט שיצאו נגדו גדולי ישראל יכולה לקבוע לכולם מה הם צריכים להאמין? הפכתם את הסדר: הסיבה שספרי המהר"...
על ידי ההוא גברא
ד' ינואר 03, 2018 2:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: בירור שיטות בהשקפה
תגובות: 63
צפיות: 5535

Re: בירור שיטות בהשקפה

ר' משה שפירא עשה עצמו כאינו יודע שספרי המהר"ל לא התקבלו בעם ישראל חוץ מגור אריה בתור פירוש על רש"י ולא בתור ספר השקפה. לא כל כמיניה של חכם יחיד, שבקושי נמלט בעצמו מהתנגדותו של האבי עזרי, לקחת שיטה של יחיד שמצאה חן בעיניו ולכפות אותה על כל עם ישראל ולקרוא לכל מי שאינו חושב כמוהו כופר. שיטת ...
על ידי ההוא גברא
ד' ינואר 03, 2018 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר שלם על סוגיה אחת
תגובות: 22
צפיות: 995

Re: ספר שלם על סוגיה אחת

ספר סמיכת חכמים על מסכת ברכות. חצי הספר (במניין הדפים) מוקדש לסוגיה אחת (קודש הילולים). אמנם זה לא בדיוק ספר שלם אלא חצי ספר, אבל הרבה יותר קשור לנושא מאשר ספר כמו תקפו כהן שעוסק בנושא אחד שמתפזר לכמה סוגיות. ואין הבדל אמיתי בינו לבין קונטרס דינא דגרמי של הרמב"ן.
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 27, 2017 3:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיופים?
תגובות: 129
צפיות: 12157

Re: תשובה בפרסום ראשון מהגרע"י יוסף - משנה ראשונה בדין האתיופים?

מה התועבה הזאת להוציא שם רע על אנשים שמסרו נפשם שלא לעבוד לאותו האיש ולטעון שתפילותיהם כתפילות הנוצרים? חוששני לו מחדר"ג שלא להוציא שם רע על שוכני עפר, והוא בכלל המוציא שם רע בפגם משפחה שאין לו כפרה עולמית. יש להם ספרים חיצוניים של כיתות יהודיות, אבל אין להם את העון גליון! (ולא ברור שיש להם ספר...
על ידי ההוא גברא
א' דצמבר 24, 2017 2:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ודבר ונסיב - בדבר הניקח ביד, ונסיב. והניקח בהנהגת דברים, ודבר. [רש"י בראשית מג טו]
תגובות: 9
צפיות: 465

Re: ודבר ונסיב - בדבר הניקח ביד, ונסיב. והניקח בהנהגת דברים, ודבר. [רש"י בראשית מג טו]

למה פשוט לך שסתם רכוש אינו בעלי חיים? יש כמה פסוקים שמשמע מהם שסתם רכוש הוא צאן. (גם "מקנה" הוא משורש קניין אבל מציין דווקא בהמות).
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 7:57 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: למה ישנם בחורים בישיבות גדולות מאבדים חשק התורה?
תגובות: 60
צפיות: 4758

Re: למה ישנם בחורים בישיבות גדולות מאבדים חשק התורה?

כי אף פעם לא הסבירו לו שבפרשת בהר מפורש שיוצא ביובל ולכן אנו מוכרחים לפרש כאן "לעולם" שלא כפשוטו.
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 7:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג
תגובות: 10
צפיות: 390

Re: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג

איני זוכר. לא עלה בדעתי שלספר כזה יצאו שתי מהדורות בשנים האחרונותא
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 7:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המנהג ותודעת המנהג בבבל בזמן הגאונים
תגובות: 11
צפיות: 925

Re: המנהג ותודעת המנהג בבבל בזמן הגאונים

המנהג בבבל כולל דברים כמו הוספת ברכת ברוך ה' לעולם בין ברכות ק"ש לתפלת העמידה שהוא נגד משנה מפורשת ונגד הגמרא שצריך לסמוך גאולה לתפילה. גם אהבה רבה בשחרית, שבנוסח אשכנז נוהגים על פי אחד הגאונים, הוא נגד ההלכה הפסוקה בתלמוד (על ידי הסבוראים) על פי מנהגו של בית כנסת אחד בפומבדיתא. (כך העידו גאוני...
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 4:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מוציא דבה הוא כסיל
תגובות: 5
צפיות: 400

Re: מוציא דבה הוא כסיל

טיב היא מילה מצויה בלשון חז"ל ובעברית מדוברת, ומשמשת בין לטובה בין לרעה.
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 14
צפיות: 589

Re: הלכות ריצ"ג

כמו שכתבתי, בעניותי איני יודע איך פירש גיגנטון ואיני יכול לדעת מה מסקנת הירושלמי שם לשיטתו. אני יכול רק להוציא הלכות מתוך הקושיות.
אין צורך לומר שכתב מהזכרון דוקא, אלא שהוא מוסר את מה שהסיק מירושלמי קשה בלשון אחרת ולשונו מושפעת מסגנונו של הירושלמי.
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 3:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 14
צפיות: 589

Re: הלכות ריצ"ג

בציטוט מהזיכרון זה קורה בשפע, שמכניסים ביטויים וסגנונות שנמצאים בספר המקור במקום אחר. מסוג "וילך אלקנה אחרי אשתו". (לא התכוונתי למקרה הספציפי הזה שכבר דנו בו). בעניותי חשבתי שהירושלמי שם קשה ואולי משובש ואפשר שהריצ"ג הוציא ממנו רק את הנוגע להלכה. מה דרכו במקומות אחרים כשמביא ירושלמי ק...
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 1:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פטירת אברהם אבינו בטבת
תגובות: 11
צפיות: 655

Re: פטירת אברהם אבינו בטבת

"הבלא מפיק הבלא", על כן אני מצרף לכאן הבל אחר: בשלשלת הקבלה כתוב (ירושלים תשכב עמוד ריז) "מתושלח אומרים שמת בשנת המבול וי"א שמת י"ד שנים אחר המבול ועמד בג"ע עם אביו בימי המבול ואח"כ חזר בעולם". וכבר תמה עליו סדר הדורות היאך מכחיש מקראות מפורשים שמתושלח מת בשנה...
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 12:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג
תגובות: 10
צפיות: 390

Re: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג

ראיתי את המהדורה החדשה ונצטערתי ממנה, כי הוסיף בה ניקוד שאין בו צורך לרוב הלומדים אבל לא השלים את המוני הפסוקים שרק תחילתם מובאת שהם צורך גדול לכל מי שאינו בקי בתנ"ך בעל פה
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 20, 2017 12:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות ריצ"ג
תגובות: 14
צפיות: 589

Re: הלכות ריצ"ג

לכאורה ריצ"ג מתכוון לירושלמי מגילה פ"ב ה"א, אע"פ שאינו מביאו כלשונו. אולי הוא מתכוון לפרש את דברי הירושלמי, וצריך לעיין היטב.
על ידי ההוא גברא
ה' דצמבר 14, 2017 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג
תגובות: 10
צפיות: 390

Re: ברייתא דל"ב מדות דר"א בנו של ריה"ג

יש בתחילת משנת ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי (ובתחילת מדרש הגדול, כנראה משם)
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 13, 2017 8:14 pm
פורום: חנוכה
נושא: מעשה יהודית
תגובות: 45
צפיות: 6507

Re: מעשה יהודית

גונבה שמועה לאוזניי כי עומד להתפרסם מאמר רציני שעושה סדר ב'מעשה יהודית', מקורותיו, נוסחאותיו והשתלשלותו במהלך הדורות. קיבלתי הודעה מהכותב: לקראת ימי החנוכה הממשמשים ובאים בהם נהגו רבים לאכול תבשילי גבינה ומאכלי חלב לזכר הנסים שעשה ה' לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, הנני מצרף בזה כמנחת ידידות תקציר קטע...
על ידי ההוא גברא
א' דצמבר 10, 2017 3:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 5965

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

בר כובבא טוען שיש כמה מקרים שהמחבר הכיר את הפקודות של יהודה המכבי אבל לא הבין מה באמת היתה הטקטיקה שלו והמציא הסברים צבאיים לא נכונים.
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 06, 2017 2:37 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?
תגובות: 88
צפיות: 17046

Re: "צהרונים" - בית ילדים מודרני?

מקומות מקומות היו. בליטא עוד לפני השפעת הגר"א הנשים היו מפרנסות ולא הבעלים. היה למדן ליטאי ידוע שנדד בעיירות בליטא ובפולין והיה חודש במעזריטש אצל המגיד ואחר כך הגיע לברלין ונעשה כופר גמור, והוא כתב ספר על עצמו וכתב כך: הגברים היהודים בליטא אינם מתאימים לעבודה אלא לחיי בטלה תוך שקידה עיונית. הנש...
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 06, 2017 2:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 117
צפיות: 5965

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

נאה מאוד. ויש להעיר שהם בדקו רק את הדפוסים בעברית, ולכן ננעלם מהם שהרבה אחרונים אשכנזים השתמשו בספר מכבים וספר יהודית ביידיש שיצאו בכמה מהדורות שונות והיו נפוצים אצל היהודים! (מסתמא העתקות מהתרגום הגרמני של הגויים בקצת שינויים). ראה לדוגמא את הדפוס כאן: http://hebrewbooks.org/24612 התוי"ט שקרא ...
על ידי ההוא גברא
ד' דצמבר 06, 2017 1:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: מעשה יהודית
תגובות: 45
צפיות: 6507

Re: מעשה יהודית

יש מאמר כאן http://gavrielreads.blogspot.co.il/ (אבל שמעתי שהמחבר חזר בו מכמה דברים). בקטלוג הספריה הלאומית יש גם עבודת דוקטורט אחת: סיפור יהודית במסורת היהודית : היבטים ספרותיים פולקלוריסטיים ומגדריים / מאת נגה ליבי כהן (עדיין אי אפשר להזמין את הספר, וצריך לבדוק מה ערכו האמיתי וכמה ממנו קלישאות רגי...
על ידי ההוא גברא
ד' נובמבר 01, 2017 12:06 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 233
צפיות: 23520

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

תימנים בלדים נוהגים כן ונדפס בכל תכלאליהם.
עיין בשולחן ערוך המקוצר של הרב רצאבי, ואיני מאמין שתמצא שם הוראה שילדים מדלגים.
על ידי ההוא גברא
א' אוקטובר 29, 2017 5:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים גנובים ימתקו (משלי ט) - פירש"י לענין המצוה
תגובות: 2
צפיות: 219

Re: מים גנובים ימתקו (משלי ט) - פירש"י לענין המצוה

כדאי לבדוק בדפוסים ראשונים לא מצונזרים
על ידי ההוא גברא
ד' אוקטובר 25, 2017 3:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה יום בשבוע העליה לקבר רחל
תגובות: 3
צפיות: 237

Re: באיזה יום בשבוע העליה לקבר רחל

יישר כוח. אכן מפורש שם שהמנהג המקורי היה לעלות לקבר בחול המועד פסח, שהוא בין פסח לעצרת, כדעת חכמינו ז"ל! (ולפי זה מיושב למה אין יום פטירתה ברשימת התעניות, כנראה חל בחול המועד).
על ידי ההוא גברא
ד' אוקטובר 25, 2017 1:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!
תגובות: 4
צפיות: 378

Re: בעל העיטור, בעל התרומות ~ בעליו עמו!

לכאורה בתקופת הראשונים לרוב הספרים לא היו שמות והיו קוראים להם על שם המחבר רש"י רמב"ם רבנו חננאל רמב"ן רשב"א וכו'. ולכן בספרים הבודדים שהיו להם שמות והשתמשו בשמות (לאפוקי "משנה תורה" לרמב"ם) היו כותבים שבעל ספר פלוני כתב (כי היו רגילים לדבר על המחבר ולא על הספר). א...
על ידי ההוא גברא
ד' אוקטובר 25, 2017 1:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזה יום בשבוע העליה לקבר רחל
תגובות: 3
צפיות: 237

באיזה יום בשבוע העליה לקבר רחל

הנה בתורה כתוב שרחל אמנו מתה בעוד כברת ארץ, ופירשוהו בבראשית רבה בשעה שהבר מצוי ועונת הגשמים עברה והשרב עדיין לא בא. ובפסיקתא רבתי מפורש בין פסח לעצרת. וכן מפורש ברש"י בבראשית מח ז שלא היתה עת הגשמים. וכן מוכח מסדר עולם רבה, שיעקב אבינו היה בסכות י"ח חודש שנאמר סוכות בית סכות, הם קיץ חורף ...
על ידי ההוא גברא
ד' אוקטובר 25, 2017 11:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15?
תגובות: 18
צפיות: 972

Re: על איזו הוצאה של ירושלמי הייתם ממליצים לנער בן 15?

לענ"ד מסתבר להיפך. הרי בסוגיות הקשות בירושלמי אחרי כל הפירושים אנו נשארים באולי ושמא. עדיף למצוא פירוש ברור לסוגיות הקלות למען ירוץ קורא בו, והסוגיות הקשות בלאו הכי לא נדע מה פירושן. עדיף להשקיע בוודאי ולא בספק, דהיינו ללמוד רק את הדברים הפשוטים ובדברים הקשים ללמוד את הפירוש המזדמן מאחר שאין מי...
על ידי ההוא גברא
ג' אוקטובר 24, 2017 7:05 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: בקשת חומר על מצות כיבוש וישוב אר"י
תגובות: 23
צפיות: 1889

Re: בקשת חומר על מצות כיבוש וישוב אר"י

נדמה לי שבתשובת הגרי"ש אלישיב לר"י שילת כתוב שמלחמת יו"כ היא מלחמת מצוה.
(ואין בזה סתירה לחזו"א. בתחילה לא היו צריכים להקים מדינה ולפתוח במלחמה ולכן לא היתה מלחמת מצוה אבל מלחמה בגוים שבאו עלינו היא מלחמת מצוה, עיין סוטה שם)
על ידי ההוא גברא
ג' אוקטובר 24, 2017 6:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עולם גדול עולה...
תגובות: 74
צפיות: 6635

Re: ספר עולם גדול עולה...

מה הסיפור עם "שלושה גדולים"? הבנתי רק את היידיש של השלישי, "מתי כבר תלמד גמרא עם תוספות". מה אמר החזו"א?
על ידי ההוא גברא
ג' אוקטובר 24, 2017 12:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בית העלמין היהודי העתיק בנאפולי
תגובות: 3
צפיות: 271

Re: בית העלמין היהודי העתיק בנאפולי

דוד משה קאסוטו (האדריכל, נכד של הפרופסור) חקר מצבות יהודיות עתיקות בדרום איטליה. נסה למצוא לפי זה.
(מסוף תקופת הגאונים. אבל אולי אתה מתכוון לתקופה מאוחרת יותר).
על ידי ההוא גברא
ג' אוקטובר 24, 2017 12:07 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום ירושלמי השלם ותרגום סורסי
תגובות: 7
צפיות: 482

Re: תרגום ירושלמי השלם ותרגום סורסי

רק הדפיס בכתב שלנו.
http://hebrewbooks.org/37701
http://hebrewbooks.org/37702
קרא קצת ותראה שאין צורך בתרגום.
על ידי ההוא גברא
ג' אוקטובר 24, 2017 10:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום ירושלמי השלם ותרגום סורסי
תגובות: 7
צפיות: 482

Re: תרגום ירושלמי השלם ותרגום סורסי

אולי תלוי איזה פרק קראת. בויקרא ראיתי כמה פעמים שהוא מחלק את המשפטים לא לפי הטעמים או אפילו לא לפי הפסוקים. (הוא תרגום "חופשי", כמו תפסיר רס"ג,למי שמכיר אותו או את ליקוטי הר"י קאפח). לא נראה שהוא לפי השבעים. אז יש הסכמת הגר" קנייבסקי לפשיטא. (אפילו בספריה של מרכז הרב שהיה פש...
על ידי ההוא גברא
ב' אוקטובר 23, 2017 1:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום ירושלמי השלם ותרגום סורסי
תגובות: 7
צפיות: 482

Re: תרגום ירושלמי השלם ותרגום סורסי

ליתר דיוק: תרגום ירושלמי הרגיל הוא אוסף תרגומים "מעניינים" ואינו שנויי נוסחאות למיוחס ליונתן, וגם נדפס לפני שנדפס יונתן. (ולכן יש מקומות שהם זהים ואין בו חידוש על יונתן, כי לא נועד להיות שינויים ליונתן אלא לאונקלוס). תרגום סורסי מעניין הרבה יותר. הוא הוציא חומש עם תרגום הפשיטתא בסוף? יש לו...
על ידי ההוא גברא
ב' אוקטובר 23, 2017 11:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו דרך העיון האמיתי
תגובות: 28
צפיות: 3108

Re: מהו דרך העיון האמיתי

דרך הלימוד האידיאלית האמיתית היא להבין כל הקושיות והדיוקים שיש בסוגיא בעצמה ושנוגעים לה בסוגיות אחרות, וכל הסברות, ואז יתחיל לדון לפי שיקול דעתו. אבל דבר זה אינו בכוח מוחות רוב בני אדם, וכולם נאלצים לעשות רק חלק קטן ממנו. מכאן ואילך צא וחשוב... תיאורטית לכל לומד יש דרך לימוד אחת אידיאלית, אבל אינה ב...
על ידי ההוא גברא
ב' אוקטובר 23, 2017 11:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?
תגובות: 40
צפיות: 2772

Re: אילו החזון איש היה נולד עכשיו - האם היה מתפרסם ונעשה גדול הדור ?

בהשוואה להחזו"א; האם האברכים הנ"ל חיברו איזה ספר על איזה מקצוע או מסכתא? אם לא, אז מה ההשוואה לחזו"א שחיבר ספר אמנם לא כתב את שמו במפורש אבל הכל ידעו מיהו המחבר, ואם כן, אז אם זה ברמה מכובדת ככה"נ הם יתפרסמו בקרוב ממש... אבל בזמן הזה מי יטרח לעיין סוגייא במאות ספרי האברכים עד שי...
על ידי ההוא גברא
ב' אוקטובר 23, 2017 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: זמירות שבת עם אחותו
תגובות: 12
צפיות: 870

Re: זמירות שבת עם אחותו

הואיל והתחלתם לדון בזה, דבר דומה לדון בו: לכאורה נראה דבר פשוט שמי שרגיל לשמוע רדיו באוטובוס לאונסו (או "לשמוע באוטובוס") ורגיל לשמוע קול אשה שרה, או מי ששומע הקלטות משום שסומך על החילוק שהקלטה אינה אשה וכמו שכתוב בעובדות והנהגות בשם הגרי"ז [ולפי הניק חשבונות רבים: בזמן הזה שרוב בני א...
על ידי ההוא גברא
א' אוקטובר 22, 2017 3:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חינוך הישיבות
תגובות: 58
צפיות: 5230

Re: חינוך הישיבות

כתוב בשו"ת אז נדברו שהחזו"א זכה שלא רוצים לעשות שום דבר נגד דבריו ולכן ממציאים בשמו הכל (בלי קשר לדברים המסויימים פה) הבעיה בדברים הללו היא שבמכתב מאליהו כתוב להיפך, שהישיבות מיועדות להצמיח גדולים בלי להתחשב בשאר הציבור. אפשר לטעון ששניהם אמת, דהיינו: השיטה אינה מיועדת להמונים, אבל בצורה ה...
על ידי ההוא גברא
א' אוקטובר 22, 2017 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משומד במובן של מקבל עליו דת הנוצרים
תגובות: 23
צפיות: 2537

Re: משומד במובן של מקבל עליו דת הנוצרים

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פב שני תלמידים משל ר' יהושע שינו עטיפתם בשעת השמד, פגע בהם איסטרטיוט אחד משומד אמר להם אם בניה אתם תנו נפשכם עליה ואם אין אתם בניה למה אתם נהרגין עליה, אמרו לו בניה אנו ועליה אנו נהרגין, אמר להם ג' שאלות אני שואלכם, אם תשיבום הרי מוטב ואם לאו הריני משמד אתכם...

עבור לחיפוש מתקדם