החיפוש הניב 758 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימקה
ה' ספטמבר 20, 2018 10:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 12
צפיות: 146

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

צ"ב איך אומר הש"ץ בפזמון ה' ה' את הבית הראשון לבדו - מדוע אין זה נקרא שהוא אומר זאת ביחידות? בעצם נשאלת השאלה גם על הקהל, במדה והוא מונה תשעה בלבד, כיצד הוא עונה אחר החזן את י"ג המדות בפחות מעשרה? אך התשובה פשוטה: דבר הנאמר בסגנון של אמירה ועניה, הרי שתיהן – האמירה והעניה – חטיבה אחת...
על ידי חיימקה
ג' ספטמבר 18, 2018 12:16 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: היה עם פיפיות
תגובות: 5
צפיות: 165

Re: היה עם פיפיות

אש משמים כתב:אגב, למה "פיפיות" ולא "פיות"?


ראה כאן ע' קה
http://www.hebrewbooks.org/13064
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 17, 2018 11:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 12
צפיות: 146

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

מצאתי ב"ה שעמד ע"כ הרב דוד יצחקי שליט"א בהערותיו על לוח ארש ליעב"ץ. לוח ארש.PDF ומה שכתב בשם האגרו"מ לכאורה כוונתו לזה: אורח חיים חלק ג סימן ד ובאחד שעומד באמצע התפלה שצריך לשתוק כשאומר הש"צ קדושה צריך לשמוע כשאומר הש"צ בעצמו דתרי קלי לא משתמעי ובפרט כשכל הצבור אומ...
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 17, 2018 12:18 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 12
צפיות: 146

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

עזריאל ברגר כתב:אלא שתירץ תירוצים אחרים, שחלקם כוחם יפה אף לכאן.


כוחם היה יפה אם כך היה נעשה.
אבל למעשה המנהג הוא שאת קטע הפזמון הראשון מתחזן החזן לבדו, וללא כל כוונה להוציא מישהוא בכך.
על ידי חיימקה
ב' ספטמבר 17, 2018 12:04 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 12
צפיות: 146

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

ביאור הלכה סימן קכה אלא שותקין וכו' ואז עונין הצבור קדוש - עיין במשנה ברורה במש"כ שצריכין לזהר שלא להתאחר אחר הצבור או להקדים כי אין אומרים דבר שבקדושה פחות מעשרה ועיין לעיל סוף סימן קכ"ד מה שכתבנו שם. ומסתפקנא לענין ש"ץ אם הוא מחויב ג"כ לומר קדוש וברוך בשוה עם הצבור כי הלא הוא א...
על ידי חיימקה
א' ספטמבר 16, 2018 11:03 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו בלילה
תגובות: 2
צפיות: 76

Re: אבינו מלכנו בלילה

ע' במט"א סי' תרב סכ"ז ומשמע לכאורה שאפשר לומר א"מ אף בלילה.
על ידי חיימקה
א' ספטמבר 16, 2018 10:41 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 12
צפיות: 146

אמירת י"ג מידות ביחידות

כידוע נפסק בשו"ע אור"ח הלכות תענית סימן תקסה ס"ה: אין היחיד רשאי לומר שלש עשרה מדות דרך תפלה ובקשת רחמים, דדבר שבקדושה הם; אבל אם בא לאומרם דרך קריאה בעלמא, אומרם. ומבואר במ"ב: דדבר שבקדושה הם - ואין נאמר בפחות מעשרה: דרך קריאה - בניגון וטעמים. לפ"ז צ"ב איך אומר הש"...
על ידי חיימקה
ו' ספטמבר 14, 2018 1:32 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?
תגובות: 4
צפיות: 138

Re: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?

ילקוט שמעוני תהלים רמז תרעז שגיאות מי יבין. תנא ר' שמעון בן יוחאי גבורים הם הצדיקים, שהם יודעים לפתות את בוראם, ויודעים היאך לקלס לבוראם. ראה דוד היאך מקלס, התחיל מקלס בשמים, השמים מספרים כבוד אל, אמרו לו השמים שמא את צריך לכלום ומעשה ידיו מגיד הרקיע, אמר לו הרקיע שמא את צריך לכלום התחיל מזמר, והתחי...
על ידי חיימקה
ה' ספטמבר 13, 2018 11:08 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות המקוצר
תגובות: 17
צפיות: 1623

Re: סליחות המקוצר

לנוהגים לדלג בסליחות בעשי"ת, אומרים הסליחות ומדלגים שלישייה ושלמונית [בד"כ, לבד מער"ה]. מה א"כ הטעם שבצום גדליה השתרש לחלקם לדלג מט' ולומר נ' [כמדומני מקורו מפוניבז'] - בלוח ההלכות והמנהגים של הרב זלזניק גם כתב לומר מט' ולדלג נ', אבל עכ"פ יש הנוהגים כדלעיל - ידוע למישהו מה ט...
על ידי חיימקה
ה' ספטמבר 13, 2018 9:14 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות לשמירה על הד' מינים
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: עצות לשמירה על הד' מינים

אני קניתי היום שלושת המינים - איך אוכל לשמור על טריותם עד סוף חג הסוכות? הדסים - כולם טוענים לשמור במקרר. סגורים באריזתם או פתוחים? אתרוג - להשאיר סגור בקופסה או להוציא? אם להשאיר בקופסה שתהיה פתוחה או סגורה? בתוך שקית ניילון או לא? לולב - להשאיר במקום נמוך [ע"ג ארון ח"ו, האוויר החם עולה ל...
על ידי חיימקה
ד' ספטמבר 12, 2018 11:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9245
צפיות: 627596

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני לצערי לא מצליח להיכנס לטאבלט.

בבקשה מ"עשה לך רב" ח"ג סי' לב
על ידי חיימקה
ד' ספטמבר 12, 2018 12:27 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת
תגובות: 10
צפיות: 819

Re: שיר המעלות ממעמקים בעשי"ת

אשמח לדעת מה יודעים החברים דכאן, מאחר ובכל המקומות הליטאיים שהתפללתי בהם ב-32 שנה האחרונים - כולם אמרו שיר המעלות ממעמקים. הרב כהנמן זצ"ל התקין לומר זאת בישיבה [לא אחרי ישתבח שהרי המ"ב נשאר בצ"ע] אלא אחרי חזרת הש"ץ. ושמעתי שתי סיבות לדבר - א. לרצות את בני הישיבה אשר הם מעדות החס...
על ידי חיימקה
ו' אוגוסט 31, 2018 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה שאלות על תאריכי מגילת תענית ותאריכים בסידור היעב"ץ
תגובות: 10
צפיות: 464

Re: כמה שאלות על תאריכי מגילת תענית ותאריכים בסידור היעב"ץ

אשי ישראל כתב:אפרסם בני נדר בעוד רגע בפורום התנ"ך את מאמרי השלם [שעומד להתפרסם] בו דנתי באריכות בשאלות שהעלתי כאן
אשמח אם מי שיודע איך לעשות קישור לשם יעשה זאת.


viewtopic.php?f=46&t=41272&p=475403#p475403
על ידי חיימקה
ש' אוגוסט 25, 2018 11:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי
תגובות: 7
צפיות: 467

Re: לא תתעב אדמי לא תתעב מצרי

ראה גם בשפתי חכמים.
על ידי חיימקה
ש' אוגוסט 25, 2018 11:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9245
צפיות: 627596

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה מחומש הרא"ם [המזרחי] בעריכת הרב פיליפ שליט"א - דברים פרק יב פ' כד.
על ידי חיימקה
א' אוגוסט 05, 2018 3:36 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 41
צפיות: 6244

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

תשובת האקדמיה:


שלום רב,
אתם תנוחו, הם ינוחו, אתן והן תָּנַחְנָה.

בברכה,
ד"ר קרן דובנוב

המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית
על ידי חיימקה
ה' אוגוסט 02, 2018 5:57 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"
תגובות: 41
צפיות: 6244

Re: איך מנקדים את המלה "תנוחנה"

תָּנַחְנָה
על ידי חיימקה
ב' יולי 30, 2018 12:41 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קונטרס ביאורי תפילה לעיונכם
תגובות: 4
צפיות: 1127

Re: קונטרס ביאורי תפילה לעיונכם

ייש"כ - יפה מאוד.
נראית יצירה מעולה ומושקעת.
אקווה בלנ"ד לעיין יותר בעומק.
על ידי חיימקה
ה' יולי 26, 2018 6:13 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ברכת בורא מאורי האש בליל תשעה באב
תגובות: 10
צפיות: 836

Re: ברכת בורא מאורי האש בליל תשעה באב

אני הקטן בביתי בירכתי על הנר הרגיל של כל מוצש"ק. וגם לאחמ"כ בביהכנ"ס העולם עשה על נר אבוקה רגיל. שינוי קטן: בפוסקים משמע שקודם בירכו בבית הכנסת ואחר כך כל אחד בביתו. שו"ת שבט הלוי חלק ז סימן עז ב. ברכת מאורי האש כ' המ"ב סי' תקנ"ו ס"ק א' לברך קודם איכה, וכ' כבודו נ...
על ידי חיימקה
ה' יולי 26, 2018 6:03 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ברכת בורא מאורי האש בליל תשעה באב
תגובות: 10
צפיות: 836

Re: ברכת בורא מאורי האש בליל תשעה באב

סעדיה כתב:עי' בדיני ט"ב שחל להיות בשבת (להגרש"ד זצ"ל) סעיף מ"ו

אפשר להעלות?
על ידי חיימקה
ד' יולי 25, 2018 1:08 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ברכת בורא מאורי האש בליל תשעה באב
תגובות: 10
צפיות: 836

Re: ברכת בורא מאורי האש בליל תשעה באב

אני הקטן בביתי בירכתי על הנר הרגיל של כל מוצש"ק. וגם לאחמ"כ בביהכנ"ס העולם עשה על נר אבוקה רגיל.
על ידי חיימקה
ב' יולי 23, 2018 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת שעשה לי נס והגומל
תגובות: 0
צפיות: 138

ברכת שעשה לי נס והגומל

כתב המ"ב בסי' ריח שעה"צ ס"ק ו' שבשעת הנס עצמו אין מברכים שעשה לי נס... אלא הגומל.
כששכח לברך הגומל בשעת הנס וחזר למקום הנס [נניח בתוך ג' ימים, כדאיתא בסי' ריט ס"ו שלכתחילה יכול אם אֵחַר, לברך הגומל תוך ג' ימים] מברך שתי ברכות או אחת? ואם אחת איזו?
על ידי חיימקה
ו' יולי 20, 2018 3:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?
תגובות: 2
צפיות: 225

Re: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?

למה לא לנקד - תיתן לאדם מהשורה [גם ליושב ביהמ"ד] לקרוא בלי ניקוד ותבדוק כמה טעויות יהיו לו. ואם לא כ"כ במקרא אז בנ"ך.
ולכן בגמ' החדשות מנקדים בצד הגיליון את הפסוקים.
על ידי חיימקה
ה' יולי 19, 2018 3:45 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מנהג כפילת השיבנו, והערת הגר"ש דבליצקי
תגובות: 8
צפיות: 918

Re: מנהג כפילת השיבנו, והערת הגר"ש דבליצקי

היום באשכול סמוך הובא ע"י "אחד מעיר" מכתב מהגר"ש דבליצקי זצ"ל בנידון. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=45&p=473288#p473288 השיבנו דבליצקי.jpg ואמר לי ת"ח אחד שנכח לפני כ-40 שנה, בבית הכנסת בשכונת "כרם" בי-ם. והגאון אברהם יעקב זלזניק זצ"ל הורה לו...
על ידי חיימקה
א' יולי 15, 2018 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרי וכתיב - גניזה
תגובות: 2
צפיות: 128

Re: קרי וכתיב - גניזה

אמת - תיקנתי
תודה
על ידי חיימקה
א' יולי 15, 2018 12:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: קרי וכתיב - גניזה
תגובות: 2
צפיות: 128

קרי וכתיב - גניזה

האם פסוק - לצורך השאלה נניח שהוא בן ג' מילים הטעון גניזה בעצמותו - כאשר מילה אחת מהג' נכתבה ע"פ הקרי ולא הכתיב
יהיה טעון גניזה או לא?
על ידי חיימקה
ד' יולי 11, 2018 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתב הח"ח על לימוד רפואה לכהן
תגובות: 1
צפיות: 221

מכתב הח"ח על לימוד רפואה לכהן

שו"ת עשה לך רב חלק ח - שאלות ותשובות בקיצור סימן מה אך ציינתי מה שפורסם ב"הצפה" מיום ו' תמוז תשל"ח, שבחוברת "סאוו. היימלאנד" (מארס 78) פורסם מכתבו של ה"חפץ חיים" לאחד מתלמידיו שהיה כהן, והתיר לו ללמוד כירורגיה אף שבהכרח מוכרח לבוא במגע עם גופות מתים עיין שם. מ...
על ידי חיימקה
ד' יולי 11, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9245
צפיות: 627596

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה.
במאמר המוסגר [ולא כ"כ שייך לכאן] פעמיים, מישהוא מסכים לחידושו?
על ידי חיימקה
ד' יולי 11, 2018 9:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9245
צפיות: 627596

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה מ'כל הכתוב לחיים' ספר הזיכרון להרב טוביאס, ע' תצו שם המאמר על לימוד רפואה לכהנים.
על ידי חיימקה
ג' יולי 10, 2018 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 770
צפיות: 57609

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי מביאים בשם הח"ח [כמדומני תורת הבית] שאף העובד לפרנסתו לא ישקיע בזה יותר מח' שעות ליום, וכל השאר אין זה נקרא לפרנסתו אלא למותרות.
איה מקומו?
על ידי חיימקה
ג' יולי 10, 2018 6:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: גֶבר או גָבר
תגובות: 6
צפיות: 2015

גֶבר או גָבר

איכה פרק ג פסוק כז
ט֣וֹב לַגֶּ֔בֶר כִּֽי־יִשָּׂ֥א עֹ֖ל בִּנְעוּרָֽיו:
איכה פרק ג פסוק לה
לְהַטּוֹת֙ מִשְׁפַּט־גָּ֔בֶר נֶ֖גֶד פְּנֵ֥י עֶלְיֽוֹן:


כידוע בפסוקים קצרים שאין בהם אתנחתא - מקבל טעם הקטון את תכונות האתנחתא - ואז גֶבר הופך לגָבר.
א"כ למה בזה ולא בזה?
על ידי חיימקה
ג' יולי 10, 2018 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: עזרנו אלוקי ישעינו על דבר כבוד שמך
תגובות: 7
צפיות: 352

Re: עזרנו אלוקי ישעינו על דבר כבוד שמך

וז"ל 'סדר עבודת ישראל' בבאורו שם 'יכין לשון': "עזרנו... ונראה שזה איננו עוד מן הפיוט [ד' אלוקי ישראל] אלא לקוח מתפילת ואנחנו לא נדע שלאחריו".
על ידי חיימקה
ג' יולי 10, 2018 12:10 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תרגום אונקלוס למילה 'שלל'
תגובות: 5
צפיות: 338

Re: תרגום אונקלוס למילה 'שלל'

ציטוט מספר 'נפש הגר': "ועל שלל מתרגם עדאה שהוא לשון הסרה, והוא תרגום של הסרה, ויסר פרעה את טבעתו תרגם ואעדי פרעה ית עזקתא, וכן הרבה. וכמו שפירש"י שלל - הם מטלטלין של מלבוש ותכשיטין עכ"ל רש"י. וזהו הסרה שהסירו מהם".
על ידי חיימקה
א' יולי 08, 2018 10:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם בעל הקורא צריך לעמוד על הבימה לפני הגעת הס"ת?
תגובות: 3
צפיות: 260

Re: האם בעל הקורא צריך לעמוד על הבימה לפני הגעת הס"ת?

אין הכוונה ח"ו אם זה גורם לטירחא דציבורא - שזה ודאי שאסור.
אלא האם צריך להקדים לבימה, שלכאורה לא מצינו דבר זה.
ומפני כבוד הספר - מבואר בסי' קמט [או"ח] שאין להשאיר ספר תורה על הבימה בלי ציבור, אבל בנידוננו ודאי שיש ציבור.
על ידי חיימקה
א' יולי 08, 2018 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: קירור במקפיא בשבת
תגובות: 16
צפיות: 636

Re: קירור במקפיא בשבת

שש"כ [מהדו"ח] פ"י ס"ד וז"ל: "גם מותר להכניס מים בשבת ובחג לתא ההקפאה ע"מ לקררם ולהוציאם לפני שיוקפאו".
ובהערה יז למטה כתב וז"ל: "דדווקא לגבי בישול דאורייתא גזרינן שמא ישכח ויתבשל בשבת, סי' שיח ס' יד, דיכול לבוא לאיסור בישול".

עבור לחיפוש מתקדם