החיפוש הניב 709 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי חיימקה
א' יוני 24, 2018 2:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב

אחוזים גבוהים (קרוב למחצית?) של הכותרות אינם מדוייקות ואי"ז ברור כלל שהוא מהבית יוסף, כבר דנו בזה כאן בפורום הסמ"ע בסוף הקדמתו לחו"מ - והש"ך חו"מ סי' שפו ס"ק ד - כתבו שאף הכותרות מהב"י. וממילא זה נראה לי מספיק ברור. יש לך עוד סימנים ספציפיים שאינם מדויקים? אדרבא ו...
על ידי חיימקה
א' יוני 24, 2018 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב

ייש"כ - היגיינה ואסתטיקה אפשר גם לחבר לריש סי' שמ - ואדרבה שם מדובר על חיתוך שערות.
כאן כל הסי' הוא רק ניקוי וקיפול בבגדים ונעליים.
על ידי חיימקה
א' יוני 24, 2018 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב
תגובות: 7
צפיות: 138

Re: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב

הראה לי ידידי דבר נוסף - בסי' שטז כותרת הסימן "צידה האסורה והמותרת בשבת, ושלא ישפשף הרוק, ובו י"ב סעיפים". והוא שם בסעיף יא וז"ל: "לא ישפשף ברגליו רוק על גבי קרקע משום משוה גומות אבל מותר לדרסו לפי תומו שאינו מתכוין למרח ולהשוות גומות ואף על גב דממילא ממרח הוא כי לא מכוין שר...
על ידי חיימקה
ש' יוני 23, 2018 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?
תגובות: 9
צפיות: 235

Re: הימצאות החלות על השלחן בזמן הקידוש?

ע' שש"כ פמ"ז סכ"ד ובמ"מ שם.
על ידי חיימקה
ש' יוני 23, 2018 10:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין
תגובות: 13
צפיות: 212

Re: מי יודע אם יש כשרות מהדרין על מוצרי תנובה כאשר זה לא מצוין

לענין כתב:מה נראה לכם תנובה זה שטיבלאך?
אם לא כתוב אז זה הכי הכי בכוונה שיש


אכן בגדול אתה בוודאי צודק.

רק שמנסיוני עם הכשרות של העדה. ישנם יוצאים מן הכלל. ותמיד טוב לשאול אותם ספציפית.
מנסיוני הם תמיד עונים - ואף נותנים את הטלפון של המשגיח במפעל זה או אחר - ואז הרבה פעמים מתבררים דברים.
על ידי חיימקה
ו' יוני 22, 2018 12:04 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תיקון גדול במחזור לר"ה
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: תיקון גדול במחזור לר"ה

בגדול כמו שהצעת [אין לי אפשרות לסרוק]
רק כולם מהמילים "את יום" עשו טור נפרד לחול ולשבת. והגדיל לעשות סידור וילנא שעשה החל מ"ותתן לנו" טורים נפרדים.
על ידי חיימקה
ה' יוני 21, 2018 10:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תיקון גדול במחזור לר"ה
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: תיקון גדול במחזור לר"ה

אבקש את עצת החברים כיצד אפשר לסדר להדפסה בצורה שהמתפלל לא יתבלבל בבלבול הנ"ל. או אולי יש למישהו רעיון אחר. בתודה מראש להתפלל מתוך אחד מסידורים אלו: "תפילת יוסף" - "וילנא" - "עטרת ירושלים". [זה מה אני מכיר] גם אם מישהוא ירצה, הוא לא יוכל להתבלבל. ובחזרה - חזור למחז...
על ידי חיימקה
ה' יוני 21, 2018 1:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רגש - מה משמעות תיבה זו?
תגובות: 4
צפיות: 159

Re: רגש - מה משמעות תיבה זו?

גם בכתובים אין זה מוחלט רק ללשון התקבצות, עי' התשבי שורש רגש ובפירוש רגלי מבשר שם.
מלבי"ם תה' נה טו.
על ידי חיימקה
ה' יוני 21, 2018 1:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב
תגובות: 7
צפיות: 138

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב

כותרת הסימן - דיני ניקוי וקיפול הבגדים בשבת. ובו י"ג סעיפים. וכך אכן מדובר בי"ב סעיפים. ובסעיף י"ג נכתב וז"ל: "אין מסתכלין בשבת במראה של מתכת שהיא חריפה כאיזמל (פי' כעין סכין קטן חד וחריף), דחיישינן שמא ישיר בה נימין המדולדלין; ואפילו אם היא קבוע בכותל. אבל מותר להסתכל במראה...
על ידי חיימקה
ד' יוני 20, 2018 9:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תיקון גדול במחזור לר"ה
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: תיקון גדול במחזור לר"ה

בלוח ארש הוא כותב שהנוסח במהרי"ל הוא ההפך מכבודו. [עכ"פ מסוגריים ודאי שאין ראיה]
[אם מישהוא יכול להעלות יבורך]
על ידי חיימקה
ד' יוני 20, 2018 9:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תיקון גדול במחזור לר"ה
תגובות: 15
צפיות: 283

Re: תיקון גדול במחזור לר"ה

חזקוני ויקרא כג כד, לבוש סי' תקפב ס"ז.
ועיין באריכות בספר 'לוח ארש' [החדש] קצירת האומ"ר מאמר א' אות קט - ע' תפד.
על ידי חיימקה
ד' יוני 20, 2018 8:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8401

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

ראה בהקדמת המג"א (מאת בנו) שהמג"א כתב ספרו בצעירתו אך לא הצליח להדפיסו מחוסר כסף. אח"כ במשך הזמן (אחר שיצא ס' עולת תמיד) עשה מהדורא חדשה, וזה הספר שנדפס לאחר פטירתו. א"כ י"ל ש"מ"ב" ר"ל מהדורא בתרא, כלומר שזו היא הוספה שלא היתה במהדורא הראשונה. רעיון יפה....
על ידי חיימקה
ד' יוני 20, 2018 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8401

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

ייש"כ.

בחיפוש בב"א ישנם כ-20 מקומות במג"א ר"ת מ"ב. [לבד כמובן מציוני סימנים וכד'] חלקם בוודאי הם משאת בנימין - ע"פ ההקשר.
יש לי הרושם שבבדיקה אחד לאחד אפשר להגיע לתוצאה.
מעניין שאף אחד עוד לא בדק זאת?!
על ידי חיימקה
ד' יוני 20, 2018 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 149
צפיות: 8401

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

מגן אברהם סימן שב ס"ק כז דאתי לידי סחיטה - ול"ד למה שמנגב ידיו במפה או בחלוק לפי שידיו מלוכלכות [ב"י תשב"ץ בשם מהר"מ] וז"ל מהר"מ בתשובת ד"פ סי' תקי"א ול"ד לניגוב ידים דידיו מלוכלכות (ומ"מ צריך כצ"ל) ( מ"ב ) לנגבם היטב זו בזו שלא יבא לי...
על ידי חיימקה
ג' יוני 19, 2018 11:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת חוקת
תגובות: 8
צפיות: 192

Re: שאלה בפרשת חוקת

רש"ש יומא עה:
על ידי חיימקה
ג' יוני 19, 2018 1:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

כנישתא אינו דוקא בית כנסת אלא גם שם לקיבוץ בני"א וכמו 'כנישתא חדא' אמת - אבל כנישתא דמעון - זה בית הכנסת שם. בחיפוש בב"א נמצא שבג' מקומות בש"ס מוזכר מעשה עם ר"י בכנישתא דמעון. שבת קלט. עובדא הוה בבי כנישתא דמעון ביום טוב הסמוך לשבת, ולא ידענא אי מלפניה אי מלאחריה, ואתו לקמיה דרב...
על ידי חיימקה
ב' יוני 18, 2018 10:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

כך מסתבר - אבל זה לא כתוב בלשון.
על ידי חיימקה
ב' יוני 18, 2018 9:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

ייש"כ, נפלא.

א"כ יוצא שהמעשה היה בביהכנ"ס - איך צלו בו?
על ידי חיימקה
ב' יוני 18, 2018 3:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון
תגובות: 9
צפיות: 198

עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון

חולין צז. עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון, בגדי שצלאו בחלבו, ואתו ושיילוה לרבי יוחנן. לכאורה המעשה לא היה בבית הכנסת - שהרי אין שוחטים בו [מבי"ט ומובא במג"א סי' קנא] ונראה כ"ש שלא מבשלים בו. אלא ר"י ישב אז בבית הכנסת [וכן כתבו בשוטנשטיין] ובאו לשואלו. א"כ מהו הלשון - ...
על ידי חיימקה
א' יוני 17, 2018 11:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''מקרא מפורש'' פרשת שלח - להורדה
תגובות: 16
צפיות: 456

Re: ''מקרא מפורש'' פרשת שלח - להורדה

פרשת קורח.docx
(20.67 KiB) הורד 10 פעמים
על ידי חיימקה
ה' יוני 14, 2018 1:23 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי
תגובות: 10
צפיות: 643

Re: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי

תודה - יש לי 2007. לכן כנראה לא עובד.
על ידי חיימקה
ה' יוני 14, 2018 1:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 989
צפיות: 87295

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

מחפש את המייל של הרב רפאל ברלזון "יתד נאמן".
על ידי חיימקה
ד' יוני 13, 2018 3:43 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי
תגובות: 10
צפיות: 643

Re: בקרוב - מאגר תורני חינמי מבית אופיס יהודי

שיבר כתב:תודה על התוכנה. איך מתקינים אותה?


מצטרף!!!
על ידי חיימקה
ג' יוני 12, 2018 2:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 587
צפיות: 32594

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

עצה טובה לפותחים אשכולות בפורום: לא להזכיר בשום פנים את המלה "מקור" בהודעה הפותחת וכ"ש שלא בכותרת! אזכורה גורם להעברת כל האשכול לאשכול המרכזי של "חיפוש מקור", וכך נאבדים ענינים חשובים שראויים לקבוע מקום לעצמם לא פחות משאר אשכולות, טרחת המשיבים הולכת לטמיון, והאשכול המרכזי ה...
על ידי חיימקה
ב' יוני 11, 2018 12:20 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מה הקשר בין - ילידי הענק, באחד ענק מצורוניך, הענק תעניק?
תגובות: 1
צפיות: 153

מה הקשר בין - ילידי הענק, באחד ענק מצורוניך, הענק תעניק?

ידיעה מעניינת שהתווספה לי היום ב"ה. כולם ע"ש תכשיט הצוואר הנקרא - ענק. ככתוב בשיר השירים פרק ד פסוק ט: לִבַּבְתִּ֖נִי אֲחֹתִ֣י כַלָּ֑ה לִבַּבְתִּ֙נִי֙ בְּאַחַ֣ת מֵעֵינַ֔יִךְ בְּאַחַ֥ד עֲנָ֖ק מִצַּוְּרֹנָֽיִךְ: במדבר פרק יג: אֶ֚פֶס כִּֽי־עַ֣ז הָעָ֔ם הַיֹּשֵׁ֖ב בָּאָ֑רֶץ וְהֶֽעָרִ֗ים בְּצֻר֤...
על ידי חיימקה
ש' יוני 09, 2018 11:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9075
צפיות: 534743

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
חיימקה כתב:נ.ב. שמתי לב כעת שהתבלבלתי מעט - זקוק אני לסי' שכג.

שלחן.PDF


תודה רבה. והמשך שבוע טוב.
על ידי חיימקה
ש' יוני 09, 2018 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9075
צפיות: 534743

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מה שנכון נכון כתב:
חיימקה כתב:בבקשה משולחן שלמה אויערבאך - [שבת ג] סי' שכו

שלחן.PDF


זריז - תודה רבה.
נ.ב. שמתי לב כעת שהתבלבלתי מעט - זקוק אני לסי' שכג.
על ידי חיימקה
ש' יוני 09, 2018 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9075
צפיות: 534743

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה משולחן שלמה אויערבאך - [שבת ג] סי' שכו
על ידי חיימקה
ד' יוני 06, 2018 4:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 213
צפיות: 9423

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

בנקודה זו יש לי קצת הרבה הכרות עם ביהמ"ד אחד ומיוחד בבני ברק 'התאחדות חניכי ישיבת חברון' בסמטת האר"י שיושביו הם חניכי חברון בגיל השבעים ברובם, יש שם אכן מרביצי תורה אבל גם בעלבתים שלמרות היותם עשרות שנים בעולם המעשה נשארו נטועים בבית מדרש עד היום הזה, בחינוך החברונאי נתנו את ההרגשה שתמיד ...
על ידי חיימקה
ד' יוני 06, 2018 3:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'חלה' תרימו תרומה - שורש המילה
תגובות: 4
צפיות: 233

Re: 'חלה' תרימו תרומה - שורש המילה

ואפשר הוא מנחי ל"ה - פעלים בהם ל' הפעל היא ה' או י'. וה"א שרשית - הה"א חלק מהפועל. דהיינו המילה בשלמותה היא גם השורש. והה"א הכתובה - היא רמז למין הדקדוקי של המילה 'חלה' שהיא - נקבה. והדגש לסימן שהוא ממשקל השמות הכבדים - ובלשוננו הבניינים הכבדים, שהם פיעל פועל והתפעל, שתמיד בא בהם...
על ידי חיימקה
ד' יוני 06, 2018 12:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור
תגובות: 3
צפיות: 148

Re: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור

ייש"כ.

מצאתי גם משהוא בארחות שבת.
ארחות שבת.pdf
(139.86 KiB) הורד 7 פעמים
על ידי חיימקה
ג' יוני 05, 2018 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9075
צפיות: 534743

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בקרו טלה כתב:
חיימקה כתב:בבקשה מארחות שבת ח"ב מילואים סי' טו

מסתמא כוונתך לח"ג

תודה על הטרחה - אבל מה אכפת לך שבקשתי מהמילואים בח"ב, תפתח שם ותראה שסי' טו [למען הדיוק אות - סימנים זה בסוף ח"ג] שם הרבה הרבה יותר קצר.
על ידי חיימקה
ב' יוני 04, 2018 10:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9075
צפיות: 534743

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה מארחות שבת ח"ב מילואים אות טו
על ידי חיימקה
ב' יוני 04, 2018 4:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור
תגובות: 3
צפיות: 148

בדין בסיס - שעליו כלי שמלאכתו לאיסור

כתב בשש"כ [מהדו"ח] פ"כ סס"ט וז"ל[בשינוי מועט]: "כאשר נמצא במגירה כלי שמלאכתו לאיסור כגון פטיש שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו מותר לפתוח ולסגור את המגירה כדי להכניס או להוציא לה דבר". ושם בס"ע כתב וז"ל: "נמצאים במגירה גם חפצים שאינם מוקצה והם חשובים ל...
על ידי חיימקה
ב' יוני 04, 2018 3:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת שלח - למטה אפרים כו׳
תגובות: 19
צפיות: 560

Re: פרשת שלח - למטה אפרים כו׳

אמת ליעקב.pdf
(204.42 KiB) הורד 21 פעמים
תירוץ נוסף - אמת ליעקב, להרב קמנצקי זצ"ל.

עבור לחיפוש מתקדם