מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1462 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סליחות
ד' אוקטובר 21, 2020 8:57 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה מקוצרת לשעת הדחק
תגובות: 13
צפיות: 378

Re: סידור תפילות מקוצרות לשעת הדחק

אש משמים כתב:לאור המצב הוציא אברך סידור תפילות מקוצרות לכל ימות השנה.
ברכות ותפילות לשעת הדחק (1).pdf

מעניין.
אפשר לשאול על מה הנוסח הקצר מסתמך?
להביננו יש מקור, אבל לכל השאר מניין? אולי עוברים ברכות לבטלה כשמשנים מהנוסח?
על ידי סליחות
ד' אוקטובר 21, 2020 5:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל - דיון
תגובות: 2
צפיות: 115

תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל - דיון

תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל אינן מפירות תגלית הגניזה בשנים האחרונות, אלא הן מצויות במשך מאות בשנים ונדונו בספרות הראשונים. יתירה מכך, הראב"ם, בנו של הרמב"ם כבר הכיר אותן ולכאורה לא פקפק בהן. למרות כל זאת, הר"י קאפח כמדומני היה הראשון שלא קיבל אותן כתשובות מהימנות וטען שהן מזויפות. ...
על ידי סליחות
ג' אוקטובר 20, 2020 4:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הלכות בתרגום המיוחס ליונתן עה"ת
תגובות: 12
צפיות: 279

Re: הלכות בתרגום המיוחס ליונתן עה"ת

עי' בדברי שאול, ערכין י ע"ב, על דברי ר' יצחק שאין אומרים הלל על נס שבחו"ל הרמב"ם בפרק ב' דעבודה זרה, הלכה ז' נקט שלא כהתרגום יונתן על הפסוק ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל הגמ' בפסחים צג ע"ב, מעלות השחר עד הנץ החמה וכו', וזה דלא כהתרגום יונתן בבראשית יט, כב שזה הי' בשעה שלישי...
על ידי סליחות
ג' אוקטובר 20, 2020 3:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אסמכתא בספרי
תגובות: 0
צפיות: 82

אסמכתא בספרי

מחפש דוגמאות נפוצות להלכה ב'ספרי' שמקובל באופן רחב שהפסוקים שה'ספרי' מסתמך עליהם, הם אסמכתא בעלמא.
על ידי סליחות
ג' אוקטובר 20, 2020 2:37 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הלכות בתרגום המיוחס ליונתן עה"ת
תגובות: 12
צפיות: 279

הלכות בתרגום המיוחס ליונתן עה"ת

מחפש בתרגום יונתן פירושים הלכתיים שלא נתקבלו בגמרא ובהלכה למעשה.
(לא על אגדה אלא רק בדברים שנוגעים לענייני הלכה בלבד)
על ידי סליחות
ב' אוקטובר 19, 2020 2:22 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?
תגובות: 7
צפיות: 170

Re: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?

2. יעויין ביד מלאכי כללי הרמב"ם אות ט יישר כח! יש ספר בשם 'מראי מקומות לספר משנה תורה' ושם תמצא מאות דברים שהם מהספרי יישר כח! תחפש את המילה 'ספרי' בקרית מלך של מרן הגרח"ק שליט"א ותרוה נחת. יישר כח! רק לציין שכל הטענה שהוא פוסק כספרי בלבד, סותרת לכאורה את מה שכתב בתשובה לחכמי לוניל (...
על ידי סליחות
א' אוקטובר 18, 2020 9:45 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?
תגובות: 7
צפיות: 170

Re: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?

לענין כתב:רבים.
עיין לפי המקו"צ שברמב"ם פרנקל.

1. אין ברשותי כרגע.
איכא דרכא אחרינא דרך האוצר?

2. האם קיים כלל בנושא?
האם לדעתו יש לפסוק כספרי או תוספתא בכ"מ שאין מחלוקת מפורשת עם הגמרא?
על ידי סליחות
א' אוקטובר 18, 2020 3:40 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?
תגובות: 7
צפיות: 170

מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שלא פורש בגמרא?

מקום/ות שבהם הרמב"ם פוסק כספרי בדבר שאין לו זכר בגמרא?
על ידי סליחות
ב' אוקטובר 12, 2020 1:33 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי שהרג את מי שנגמר דינו למיתה - חיפוש מקור
תגובות: 2
צפיות: 106

Re: מי שהרג את מי שנגמר דינו למיתה - חיפוש מקור

אני מחפש ברמב"ם היכן הוא הזכיר את הדין של מי שהרג את מי שנגמר דינו למיתה (בר קטלא). הל' ממרים פרק ז הל' ט ואם משנגמר דינו ברח אפילו הזקין כל עת שימצא יסקל שכל מי שנגמר דינו הרי הוא כהרוג ואין לו דם [ועי' מה שכתב מרן הגרי"ז בהל' רוצח פ"א הי"ג בעני"ז]. ועי' מה שכתב הגאון ר' ד...
על ידי סליחות
ב' אוקטובר 12, 2020 4:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מי שהרג את מי שנגמר דינו למיתה - חיפוש מקור
תגובות: 2
צפיות: 106

מי שהרג את מי שנגמר דינו למיתה - חיפוש מקור

אני מחפש ברמב"ם היכן הוא הזכיר את הדין של מי שהרג את מי שנגמר דינו למיתה (בר קטלא).
על ידי סליחות
ב' אוקטובר 12, 2020 3:42 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דוגמאות לדרשות בחז"ל המבוססות על הכתיב בלבד
תגובות: 1
צפיות: 103

דוגמאות לדרשות בחז"ל המבוססות על הכתיב בלבד

באשכול זה הכוונה לאסוף את כל המקומות שחז"ל (ש"ס, בבלי וירושלמי ומדרשי הלכה ואגדה) דרשו בהתבסס על נוסח הכתיב בלבד. אפתח בדוגמה הראשונה: רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות, הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן. אמר ליה רבי חייא: דלייה, כדי שלא יאמרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו. אמר...
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 09, 2020 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש כאן אדם שלא ראה חגב בא"י?
תגובות: 12
צפיות: 731

Re: האם יש כאן אדם שלא ראה חגב בא"י?

אם היינו הולכים לפי שורת הדין - היינו חייבים להתענות כל שני וחמישי מלבד במועדות וכיו"ב, שהרי קיי"ל שמתענים על החרב, ואנחנו רואים "חרבות" (חיילים ושוטרים ואזרחים חמושים) בינינו כל הזמן... וזה שאיננו עושים כך - לכאורה רק מפני שאין כוח בציבור להתענות! תענית מדרבנן, אבל התרעה דאוריי...
על ידי סליחות
ד' אוקטובר 07, 2020 1:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם יחזקאל הנביא היה נזיר בעצמו?
תגובות: 0
צפיות: 82

האם יחזקאל הנביא היה נזיר בעצמו?

האם יחזקאל הנביא היה נזיר בעצמו?
על ידי סליחות
ג' אוקטובר 06, 2020 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המצוות לרס"ג
תגובות: 74
צפיות: 9473

Re: ספר המצוות לרס"ג

יישר כוח גדול!
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 1:54 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשיות מבית המדרש ביו"כ - מקורות
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: מעשיות מבית המדרש ביו"כ - מקורות

תורה מפוארת כתב:אז תסביר מה אתה מחפש בדיוק שמה הם עשו בבית הכנסת שתו קפה?

תמיהני שהעלת כך בדעתך, ככל הידוע לי שתיית קפה החלה בחמש מאות השנים האחרונות, אז זה לא רלוונטי כי זה לא היה מוכר לחז"ל.
אני מחפש מעשיות שקשורות ללימוד בבית המדרש דייקא, ולאפוקי מה שאירע במהלך התפילה.
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 11:39 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשיות מבית המדרש ביו"כ - מקורות
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: מעשיות מבית המדרש ביו"כ - מקורות

תורה מפוארת כתב:ישי את ההוא דנחית קמיא דרבא ושינה בסדר העבודה

לכאורה זה בתפילה ובביהכ"נ.
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה לגדל תינוקות להביא מים מהשילוח כשיש עין עיטם?
תגובות: 10
צפיות: 309

Re: למה לגדל תינוקות להביא מים מהשילוח כשיש עין עיטם?

אולי מי מחברי הפורום יוכל לבאר לי, מדוע הוצרכו לגדל תינוקות במיוחד להביא מים טהורים ממעין השילוח כמו שמתואר בפרה פ"ג, והלא היתה אמת מים שהיתה מוליכה מים ממעין עין עיטם עד בית המקדש כמובא ביומא לא ע"א, ומים הבאים מאמת המים כשרים למי חטאת כמו שמפורש בפרה פ"ח מי"א? אני לא מונח בסוג...
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 11:22 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מעשיות מבית המדרש ביו"כ - מקורות
תגובות: 4
צפיות: 155

מעשיות מבית המדרש ביו"כ - מקורות

אני מחפש מקורות בחז"ל למעשיות מבית המדרש ביו"כ עצמו. ייש"כ
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 3:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המצוות לרס"ג
תגובות: 74
צפיות: 9473

Re: ספר המצוות לרס"ג

האם יש שם גילוי מילתא על יום כיפור?

ראיתי שהגר"ח סופר בשובי השולמית (ח"ח עמ' כו) מביא בדבריו בשם רס"ג (בסה"מ נ"ד) שהעינויים מדרבנן. (לא ברור אם כולם או חוץ מאכילה ושתיה)
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 12:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

בעמוד 54: "כאמור ר' מאיר קוזניץ ז"ל נכנס לשטח בטהרה לצורך פיקוח נפש ". לא הבנתי מה הבעיה. קוזניץ.PNG קוזניץ ב.PNG [/quote] זו הערה טכנית שכתבתי ולא עניינית לנושא האשכול. השבתי עליה בהודעה פרטית למי שפנה ושאל אותי את אותה שאלה, הנה הדברים: שואל: הרב קורן ציין שהוא היה חייל שם. סליחות:...
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

סליחה מהרב סליחות, אבל אין שום קשר בין טענתו של הרב קורן על האמה לאגודל. האמה שימשה כאמת מידה בעולם כולו, קיימת אמה רומית למשל, והי גם בחז"ל קיימת אמת בניין ואמת כלים, למרות שברור שאין שתי מידות שונות באמות הזרוע של בני אדם. לכן טוען הרב קורן שאין שייכות בין האמה המציאותית להלכתית. משא"כ ...
על ידי סליחות
ו' אוקטובר 02, 2020 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

דבריו של הרב קורן בספר חצרות בית ה' באים, אחרי כמה טענות שבא לדחות את הטענה עמה הוא מתמודד שם, ולהציג כאילו כל דבריו מתבססים על הטענה הזאת זה לא נכון, מלבד מה שגם אמת 42.7 היא נגד המסורת ואתה גם צריך להתנגד לה, וכן כל הטענה שטוען שם קאופמן היא גם נגד המסורת. עוד יש לעי' האם בנ"א מחויב להחזיק ב...
על ידי סליחות
ה' אוקטובר 01, 2020 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

המחנה החרדי- מדידות בהר הבית. ט' אדר תשמ"ו. הרב קורן בספרו מקצועי ויסודי מאוד , כתבה שטחית ומגמתית ממש לא מהווה קונטרה לדבריו. מה לתבן את הבר?! האם אפשר לסכם את היוצא מהמאמר (הארוך) הזה בשלשה משפטים? א. הגר"ח נאה טעה ביחס שבין הביצים לאמה. ב. אין קשר בין האמה למציאות (האמה - לא האמה המציא...
על ידי סליחות
ה' אוקטובר 01, 2020 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

המציאות היא שבאגודל יש את שני השיעורים (חלק צר וחלק רחב). ומדוע ההנחה הבסיסית השיעור הרחב הוא הצודק? כתבי קהלות יעקב החדשים, פסחים סימן קיט כתבי קהלות יעקב החדשים פסחים סימן קיט - אגודל.PNG המנהג והמציאות מראים שהרוב לא סומכים על שיעורי חזו"א (שבשונה מהנהוג לחשוב, אף בהם יש במידה רבה קולא בדאו...
על ידי סליחות
ה' אוקטובר 01, 2020 3:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

המחנה החרדי- מדידות בהר הבית. ט' אדר תשמ"ו.
על ידי סליחות
ה' אוקטובר 01, 2020 3:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

לפשוט שתי ידיים שווה ערך לגובה עד הכתפיים ׁ(או עד הראש. לא זוכר כרגע בדיוק. אבל זו פרופורציה ידועה מאוד), כך שבוודאי לא ניתן ללמוד משם שמודדים אמה אחת מכף היד (אפילו מהמפרק) עד הכתף. איני יודע מי הוא הכותב, מצאתי את המאמר הזה בחיפוש פשוט וחיברתי אותו כי הוא היה נראה מסכם יחסית בקצרה והזכיר את מה שכב...
על ידי סליחות
ה' אוקטובר 01, 2020 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

בגמ' בעירובין שתוס' מזכיר כתוב עוד שזה כשיעור שיפשוט ידיו, וא"כ כשהיד פשוטה מחוץ לג' האמות של הגוף יש ארבע אמות, ללא דברי התוס' היה נוח לפרש שהאמה הנוספת מתחילה מעל גובה הראש, והיא באמת מתאימה למדידה הידועה יותר כי כשידו של אדם פשוטה מרפקו מקביל לסוף ראשו. לא התייחסתי לדבריו בשם החזו"א כי...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

המציאות של האגודלים והטפחים , והנה בשיעור האמה לפי התוס' ביומא ל"א צריך למדוד מהכתף (לכאורה בלי כף היד) ואז זה כאורך אמה חזו"א המציאות היא שבאגודל יש את שני השיעורים (חלק צר וחלק רחב). ומדוע ההנחה הבסיסית השיעור הרחב הוא הצודק? אפשר להשיב מדוע השיעור הצר הוא הצודק מכיון שהוא מתאים לפרופור...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

ב. אין קשר בין האמה למציאות (האמה - לא האמה המציאותית אלא מידה שרירותית מקובלת שהשתמשו בה בתקופת בית המקדש) ג. ע"י מדידות שביצע המחבר בהר הבית מוכח שהאמה דלא כגר"ח נאה (ואצ"ל דלא כמפחיתים מהגר"ח נאה). הרב המחבר טוען ובצדק שהיו קיימות אמות שרירותיות שונות במשך ההיסטוריה, ולכן אע&...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 6:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גודלו של טפח
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: גודלו של טפח

ושוב, רוב ככל ההנחות של מחקרים מסוג זה הן שרירותיות ובעייתיות מאוד. (החוקר הניח שהפתחים האלה נעשו על ידי מדת טפח, על פי מה בדיוק? כי זה מסתדר לו עם יד של חיילים בצבא האמריקאי?) גם אם נניח שנמצא הכיתוב 'טפח' על הקנקנים האלה (כמובן דבר שלא היה), עדיין אין בכך שום הוכחה הכרחית לטפח של חז"ל. היו ק...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גודלו של טפח
תגובות: 12
צפיות: 264

Re: גודלו של טפח

ושוב, רוב ככל ההנחות של מחקרים מסוג זה הן שרירותיות ובעייתיות מאוד. (החוקר הניח שהפתחים האלה נעשו על ידי מדת טפח, על פי מה בדיוק? כי זה מסתדר לו עם יד של חיילים בצבא האמריקאי?) גם אם נניח שנמצא הכיתוב 'טפח' על הקנקנים האלה (כמובן דבר שלא היה), עדיין אין בכך שום הוכחה הכרחית לטפח של חז"ל. היו קי...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

במיגו דזכי לנפשיה אזכה גם לאחריני. זה עתה הגיעני מאמר מופלא ממש, מרתק ומחכים, בנושא החמור, ובו ידיעות מופלאות בדבר היחס שבין הביצה לאצבע. המאמר פותח בצורת הים שעשה שלמה [קצת חשבונות מסובכים. מי שזה לא מתאים לו יכול לדלג], ובסופו נידונה באורך הקושיא העצומה בדבר יחס השיעורים להדדי, כאשר המסקנא היא לק...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 3:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

מסתמא, אבל הניסוח צריך תיקון. (אולי: "...שאת רובו כתב בעצמו ומיעוטו הושלם ע"י אחרים לאחר פטירתו")
לפי הבנתי (ואולי אני טועה) זה עדיין לא פורסם ואפשר לערוך.
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 3:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור האמה - הרב זלמן קורן
תגובות: 39
צפיות: 856

Re: שיעור האמה - הרב זלמן קורן

במיגו דזכי לנפשיה אזכה גם לאחריני. זה עתה הגיעני מאמר מופלא ממש, מרתק ומחכים, בנושא החמור, ובו ידיעות מופלאות בדבר היחס שבין הביצה לאצבע. המאמר פותח בצורת הים שעשה שלמה [קצת חשבונות מסובכים. מי שזה לא מתאים לו יכול לדלג], ובסופו נידונה באורך הקושיא העצומה בדבר יחס השיעורים להדדי, כאשר המסקנא היא לק...
על ידי סליחות
ד' ספטמבר 30, 2020 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש צרעת בימינו?
תגובות: 41
צפיות: 5221

Re: האם יש צרעת בימינו?

בסמ"ק מ"ע רצ"ג: והרגילו הנשים להסיר מעליהם כל גרב וכל שחין אעפ"י שמן הדין לא היה צריך.
בארחות חיים (הל' טהרת נדה וגם בכלבו סימן פו ובב"י יו"ד סימן קצח) כתב הר"י מקורבל ז"ל הרגילו הנשים להסיר מעליהן כל גרב וכל שחין אף על פי שמן הדין לא היה צריך.
על ידי סליחות
ה' ספטמבר 17, 2020 4:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם 'ישוע' ביהדות לאחר תקופת אותו האיש יש"ו
תגובות: 10
צפיות: 339

Re: השם 'ישוע' ביהדות לאחר תקופת אותו האיש יש"ו

דומה שיש קשר בין שכיחות השם 'ישועה' אצל יהודי "ספרד" ולהיעדרותו המוחלטת בין יהודי "אשכנז", לבין הקרבה הגאוגרפית לנוצרים. לא זכיתי להבין איך בני עדות המזרח קרובים יותר גיאוגרפית לנוצרים מאשר אשכנז, לכאורה באשכנז ('אדום') היו קרובים יותר מבחינה גיאוגרפית לנוצרים מאשר תוניס (שמשם ה...
על ידי סליחות
ה' ספטמבר 17, 2020 3:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם 'ישוע' ביהדות לאחר תקופת אותו האיש יש"ו
תגובות: 10
צפיות: 339

Re: השם 'ישוע' ביהדות לאחר תקופת אותו האיש יש"ו

דומה שיש קשר בין שכיחות השם 'ישועה' אצל יהודי "ספרד" ולהיעדרותו המוחלטת בין יהודי "אשכנז", לבין הקרבה הגאוגרפית לנוצרים. לא זכיתי להבין איך בני עדות המזרח קרובים יותר גיאוגרפית לנוצרים מאשר אשכנז, לכאורה באשכנז ('אדום') היו קרובים יותר מבחינה גיאוגרפית לנוצרים מאשר תוניס (שמשם ה...
על ידי סליחות
ה' ספטמבר 17, 2020 1:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם 'ישוע' ביהדות לאחר תקופת אותו האיש יש"ו
תגובות: 10
צפיות: 339

השם 'ישוע' ביהדות לאחר תקופת אותו האיש יש"ו

האם מצינו יהודים כשרים שנקראו בשם 'ישוע' - בתקופות ש לאחר אותו האיש ימ"ש (בלי קשר אליו כמובן!) , או שמאותו זמן כבר אף אחד יותר לא השתמש בשם זה? כל המקורות מהתנ"ך בנושא ידועים, אך השאלה היא על התקופה שלאחר אותו האיש (יש"ו). ידוע אצל עדות המזרח השם ישועה . האם זה הבדל מכוון? אם יש מי שד...
על ידי סליחות
ב' ספטמבר 14, 2020 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם
תגובות: 47
צפיות: 6814

Re: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם

מכל הדרהמים הרבים שיש מתקופת הרמב"ם עם שינויים ביניהם, אין אחד שמגיע לשיעורו של הגרא"ח נאה . בקונטרס הנ"ל כתוב עמוד 18 הערה 26 כותב " במציאות משקל הדרהם 3.2 גרם, לא היה רק בזמן מרן ה'בית יוסף', אלא כן הוא מזמן הרמב"ם והכפתור ופרח כמובא לקמן". הרב המחבר מביא דרהמים במשק...
על ידי סליחות
ב' ספטמבר 14, 2020 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם
תגובות: 47
צפיות: 6814

Re: קונטרס בענין מסורת משקל הדרהם

מכל הדרהמים הרבים שיש מתקופת הרמב"ם עם שינויים ביניהם, אין אחד שמגיע לשיעורו של הגרא"ח נאה. אם זה נכון, אז לכאורה זו תשובה נאה על שיעורי הגר"ח. ועדיין, ישנם דרהמים מועטים במשקל הקרוב ל-2.8 ג', ומניין שהרמב"ם התכוון דיקא לדרהם זה? יש כאן טווח רחב מאוד של אפשרויות. הרמב"ם כות...

עבור לחיפוש מתקדם