מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1174 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סליחות
ו' יולי 03, 2020 6:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלה: חיפוש הסבר לדברי ת"ק
תגובות: 5
צפיות: 57

Re: שבת קלה: חיפוש הסבר לדברי ת"ק

מסביר החזו"א שאף שבעצם הולד גר, יש מצוה על האדון למולו זולת הגירות - דהיינו, חרף העובדה שהולד אינו גר, אלא גוי. את זה הבנתי, וחוששני שאני שואל דבר אחד ואתה מתייחס לדבר אחר, או שפשוט אני לא מבין מה כוונתך. איך הדבר שאותו כתבת מסביר את דעת ת"ק שטבילה לאחר הלידה לפני הברית, משנה את מעמדו של ...
על ידי סליחות
ו' יולי 03, 2020 1:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלה: חיפוש הסבר לדברי ת"ק
תגובות: 5
צפיות: 57

Re: שבת קלה: חיפוש הסבר לדברי ת"ק

ייש"כ.
אבל לא זכיתי להבין איך זה מסביר את תנא קמא בברייתא ("ותנא קמא לא שני ליה בין הטבילה ואחר כך ילדה בין ילדה ואחר כך הטבילה דאף על גב דאין אמו טמאה לידה נימול לשמנה")
על ידי סליחות
ו' יולי 03, 2020 12:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת קלה: חיפוש הסבר לדברי ת"ק
תגובות: 5
צפיות: 57

שבת קלה: חיפוש הסבר לדברי ת"ק

בגמ' שבת קלה: ותנא קמא לא שני ליה בין הטבילה ואחר כך ילדה בין ילדה ואחר כך הטבילה דאף על גב דאין אמו טמאה לידה נימול לשמנה האם סברת ת"ק מבוארת באיזה מקום? כמה שטרחתי וניסיתי למצוא לא עלה בידי. לכאורה היא קשה מאוד להבנה, מאיזו סיבה טבילה של האם לאחר לידה אמורה לשנות את מעמדו של התינוק אחרי שהוא ...
על ידי סליחות
ה' יולי 02, 2020 10:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

ידוע לכם אם סברת ת"ק מבוארת באיזה מקום?
לכאורה היא קשה מאוד להבנה, מאיזו סיבה טבילה לאחר לידה אמורה לשנות את מעמדו של התינוק? (בפרט אם נשווה לגר למשל)
על ידי סליחות
ה' יולי 02, 2020 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

אכן כך מפורש בשו"ת שלו. ייש"כ.
על ידי סליחות
ה' יולי 02, 2020 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת
תגובות: 26
צפיות: 1060

Re: ספר המספיק לעובדי ה' (דנה) בהוצאה חדשה- חיפוש ביקורת

ר' גל מסילתי מבני ברק מתכנן להוציא לאור את כל חלקיו ההלכתיים של ספר המספיק, מכל כתבי היד. הוא עבד מספר שנים על איסוף החומר ועוד, וכעת מתקדמים בס"ד בתרגום. ממש מרעננת הבשורה הזאת. ייתכן שיימצאו חלקים שעדיין לא פורסמו, כגון בהלכות שבת. יש הרבה קטעי גניזה הממתינים לזיהוי ומסתמא אף תורתו של ראב&qu...
על ידי סליחות
ה' יולי 02, 2020 3:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

מסתבר שהדברים אינם כ"כ פשוטים, ודעת רש"י אינה כדעת התוס' לפי החזו"א, שלפי התוס' לוקח אישה לעובריה - לא מיירי בלוקח מישראל (ומניין לנו שהרמב"ם פירש כמו רש"י, ושמא דעת כהתוס'?)

מצ"ב האמור בש"ס מתיבתא:
על ידי סליחות
ד' יולי 01, 2020 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב״ם פכ״ג הל׳ שבת הכ״ח - ויהי בנסוע - פ״ה אותיות
תגובות: 13
צפיות: 135

Re: תמיה ברמב״ם פרק כג מהלכות שבת הלכה כח

מצ"ב דבריו
(ויש לי להעיר על טעותי במה שכתבתי שנקט 'שיש', בעוד שבגוף הנוסח בחר את הנוסח "שאין" ולא סמך על כת"י ק')
על ידי סליחות
ד' יולי 01, 2020 7:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמב״ם פכ״ג הל׳ שבת הכ״ח - ויהי בנסוע - פ״ה אותיות
תגובות: 13
צפיות: 135

Re: תמיה ברמב״ם פרק כג מהלכות שבת הלכה כח

במהדורת הרב קאפח נקט ככת"י שגורס: "שיש בה שמונים וחמש אותיות". ואתי שפיר. עיי"ש.
על ידי סליחות
ד' יולי 01, 2020 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

פנים חדשות באו לכאן. יישר כוח ואיך באופן פרקטי קונים שפחה לעובריה באופן שאין לו בו שום קניין בה? (כמ"ש בפי' ר' פרחיה שם) בפי' הר"פ הנ"ל: "אמר ר' ירמיה בלוקח שפחה לעובריה. פיר' כיון שאין לו בגוף השפחה שום קנייה אע"פ שילדה ברשותו ויליד ביתך קריה' ביה, אין מילתו תלויה בח' אלא ב...
על ידי סליחות
ד' יולי 01, 2020 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

1. רש"י בפרק רבי אליעזר דמילה (ד"ה 'בלוקח שפחה לעוברה') כותב בפירוש שהשפחה כבר טבלה. ודברי הרמב"ם 'שאין אמו בכלל שפחות ישראל כדי שיהיה הבן יליד בית' מתייחסים אל השפחה השניה בלבד. 2. בנקודה הזו נחלקו שם ת"ק ורבי חמא: רַבִּי חָמָא אוֹמֵר: יָלְדָה וְאַחַר כָּךְ הִטְבִּילָהּ - זֶהוּ...
על ידי סליחות
ד' יולי 01, 2020 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

1. המדובר בלוקח מישראל חבירו שפחה כנענית שכבר טבלה לשם עבדות לפירותיה. 2. עבד שנולד לשפחה שנלקחה בתנאי שלא תטבול, הרי הוא בעצם 'יליד בית', אלא לפי שאין אמו בכלל שפחות ישראל הרי זה 'כאילו הוא מקנת כסף'; אבל אם למעשה טבלה אמו למרות התנאי – הרי דינו כדין עבד שנולד לשפחה רגילה קודם שטבלה אמו. ייש"...
על ידי סליחות
ד' יולי 01, 2020 8:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

Re: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

ממש 'תקוע' בלימוד הסוגיה הזאת.
כולי תפילה שיהיה כאן מי שצלל לסוגיה הזאת ויוכל להסיר ממני את הספיקות בנושא זה.
על ידי סליחות
ג' יוני 30, 2020 10:03 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם יש בחז"ל על השפעת מזג האוויר על מצב הרוח?
תגובות: 5
צפיות: 120

Re: האם יש בחז"ל על השפעת מזג האוויר על מצב הרוח?

חד ברנש כתב:אם רצונך במהלך 'דרשני' הנה לך:
בתענית אמרו: גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת, ואם הפרוטה מתברכת אין ספק שגם המצברוח של הבנאדם משתפר פלאים...

ייש"כ הרב ח"ב, אבל מחפש משהו יותר מפורש.
על ידי סליחות
ג' יוני 30, 2020 5:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: האם יש בחז"ל על השפעת מזג האוויר על מצב הרוח?
תגובות: 5
צפיות: 120

האם יש בחז"ל על השפעת מזג האוויר על מצב הרוח?

האם יש בחז"ל מקור על השפעת מזג האוויר / עונות השנה על מצב הרוח?
על ידי סליחות
ג' יוני 30, 2020 5:06 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רב ותלמיד באומנות
תגובות: 7
צפיות: 103

Re: רב ותלמיד באומנות

ייש"כ לכולם על התשובות!
על ידי סליחות
ג' יוני 30, 2020 4:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא יפנה אדם לבקר הקברות - "זיארה"?
תגובות: 6
צפיות: 187

Re: ולא יפנה אדם *לבקר* הקברות - "זיארה"?

(מאמר של מיכאל ויגודה ראש תחום משפט עברי, משרד המשפטים): מקור מנהג העלייה לקבר העלייה לקבר במלאת שנה לפטירת אדם2, כמו רוב מנהגי האבלות, אינה בגדר הלכה במדרג נורמטיבי גבוה אלא מנהג שנתפשט בהרבה מקהילות ישראל. מקורותיו הראשונים של מנהג זה הידועים לנו הם מתקופת הגאונים, מלפני כאלף שנה, כפי שמביא הרמב&q...
על ידי סליחות
ג' יוני 30, 2020 12:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11395
צפיות: 1696203

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אגרות הרמב"ם (מוה"ק, קאפח) עמוד קכט.
על ידי סליחות
ב' יוני 29, 2020 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?
תגובות: 13
צפיות: 149

לקח שפחה לעובריה - לאחר טבילה?

לקח שפחה לעובריה , או שלקח שפחה על מנת שלא להטבילה לשם עבדות , אף על פי שנולד ברשותו נימול ביום שנולד, שהרי הנולד הזה כאילו הוא מקנת כסף לבדו וכאילו היום קנהו, שאין אמו בכלל שפחות ישראל כדי שיהיה הבן יליד בית, ואם טבלה אמו אחר שילדה הרי זה נימול לשמנה . (רמב"ם, מילה פ"א ה"א) 1. האם ב...
על ידי סליחות
ב' יוני 29, 2020 5:25 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: רב ותלמיד באומנות
תגובות: 7
צפיות: 103

רב ותלמיד באומנות

אני מחפש בחז"ל רב ותלמיד לא בהקשר של תלמוד תורה, אלא בהקשר של אומנות. ייש"כ.
על ידי סליחות
ב' יוני 29, 2020 4:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
תגובות: 8
צפיות: 265

Re: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי

טעיתי. ייש"כ.
אפשר לוותר על 'הראיה' (שאמחק) ועדיין הקושי במקומו עומד.
וגם עדיין לא הבנתי איך הסבירו עם סכין איתרעי וכו' את הקושי בדברי הרמב"ם.
על ידי סליחות
ד' יוני 24, 2020 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'גר שאמו מישראל' מדוע נקרא גר?
תגובות: 18
צפיות: 327

Re: 'גר שאמו מישראל' מדוע נקרא גר?

ביקורת תהיה כתב:
תלמיד-חכמים כתב:גר שאמו מישראל, מה הטעם נקרא גר, הרי יהודי גמור הוא.
לאו דוקא, שהרי לאו מגזע ישראל הוא, ולדעת רבי יהודה בפרק בתרא דקידושין, בתו פסולה לכהונה, והאשה הנבעלת לו נפסלת מן הכהונה.
והדברים אמורים אף במי שסב סב סבו התגייר לפני מאתים שנה.

ולית הלכתא כוותיה.
על ידי סליחות
ד' יוני 24, 2020 2:44 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: "צריך" ברמב"ם שבהכרח הוא לא חובה?
תגובות: 4
צפיות: 114

"צריך" ברמב"ם שבהכרח הוא לא חובה?

ברמב"ם יש מאות פעמים את המילה 'צריך', האם יש מקום שבו נוקט הרמב"ם בלשון זו כהוראה והוא בהכרח לא מתכוון לחובה?
על ידי סליחות
ג' יוני 23, 2020 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: צריך או חייב?
תגובות: 2
צפיות: 127

צריך או חייב?

במשנה פ"ב מ"ז משבת: שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה וכו' כמפורסם.
מדוע לא נקטה המשנה ג' דברים חייב אדם לומר בתוך ביתו?

(ועי' גם בלשון השו"ע סי' רס סעיף ב)
על ידי סליחות
א' יוני 21, 2020 6:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
תגובות: 8
צפיות: 265

Re: סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי

"סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי" המונח הזה קשה לי להבנה. איך ייתכן להפריד בין הדברים? אם יש ריעותא בסכין באופן 'אוטומטי' יש ריעותא בבהמה, והראיה לכך זה שאי אפשר לאכול ממנה והיא ספק נבילה. עיין רשי שם -בבדיקה לפני ושהייה אחרי, לאיזה רש"י הכוונה? אם הכוונה לזה: בהמה לא אתרעאי - וכיון דלא...
על ידי סליחות
א' יוני 21, 2020 5:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
תגובות: 8
צפיות: 265

Re: סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי

וכי מנין להם לתלמידי הרב גוגל לדעת? יושבי בית המדרש, ההוגים באותיות מודפסות ובמהדורות עדכניות, יודעים גם יודעים. מן הסתם כבודו סכינא חריפא כפי שאנו רגילים לראות בהודעותיו החריפות והמלאות בקיאות. לא זכיתי אני הקטן מתלמידיו של הרב גוגל להגיע למעלת כבודו ולהבין את מה שפשוט כל כך לכבודו, יושב בית המדרש...
על ידי סליחות
א' יוני 21, 2020 5:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי
תגובות: 8
צפיות: 265

חולין י. - סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי

"סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי"
המונח הזה קשה לי להבנה. איך ייתכן להפריד בין הדברים?
אם יש ריעותא בסכין באופן 'אוטומטי' יש ריעותא בבהמה.
על ידי סליחות
ו' יוני 19, 2020 5:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד ליה ולאו אדעתיה
תגובות: 1
צפיות: 77

כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש עביד ליה ולאו אדעתיה

בשו"ע יו"ד סי' יח סעיף ד: סכין שתבדק בהולכה ולא הרגיש שיש בה פגם, וכשהחזיר אותה בהבאה הרגיש שיש בה פגם וזו היא הנקרא מסוכסכת, אם שחט בה דרך הולכה ולא הביא, שחיטתו כשרה; ואם הביא, שחיטתו פסולה. והני מילי כשהרגיש בה קודם שחיטה, אבל אם מצא סכינו יפה קודם שחיטה ואחר שחיטה מצא בה פגימה מסוכסכת ...
על ידי סליחות
ו' יוני 19, 2020 2:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 960
צפיות: 134735

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

לא מצאתי באוצר את הטעם לאיסור שחיטה במחובר.
[להבנתי בחולין טז: מובאת אסמכתא. ומצאתי לי סמך בפסקי ריא"ז שם שמעיר כך בפירוש. בחידושי מהר"מ ברבי דף ס"א ע"א. נימוקי אור"ח סי' תרנא ועוד]
על ידי סליחות
ה' יוני 18, 2020 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם רב אשי היה בסנהדרין?
תגובות: 5
צפיות: 131

Re: האם רב אשי היה בסנהדרין?

יישר כוח לכל המשיבים, כא"ו לפי כבודו ומעלתו. מי מרשימת הארבעים החכמים שהרמב"ם מונה בהקדמה ("נמצא מרב אשי עד משה רבינו ארבעים איש") הראשון שיצא מארץ ישראל? או אולי יותר מדויק לשאול מי מהם הראשון שלא היה מחכמי ארץ ישראל? לע"ע לא ברור לי אם הסנהדרין היה בארץ ישראל בו במקביל לקב...
על ידי סליחות
ה' יוני 18, 2020 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם רב אשי היה בסנהדרין?
תגובות: 5
צפיות: 131

האם רב אשי היה בסנהדרין?

האם רב אשי היה בסנהדרין שבבבל? עיינתי בדברי הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה, ואני לא בטוח מה אפשר להבין מזה אליבא דהרמב"ם לשאלה הנ"ל. " ואחר בית דינו של רב אשי, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר... ובית דין הגדול של שבעים בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. &qu...
על ידי סליחות
ה' יוני 18, 2020 5:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה מדויקת לתרגום תהלים
תגובות: 19
צפיות: 536

Re: מהדורה מדויקת לתרגום תהלים

איני מכיר. עד כמה שאני יודע (מהפניות ידידי ר' יאיר אתמר...) זה אתר אינטרנט, וככזה הוא נתפס כפחות סמכותי (בנוסף לבעיה בצורת ההפניה אליו). טוב, אם כבר שאלת את הרב יאיר אתמר, ידיו רב לו בנושאים אלה, ומי יבוא אחר המלך. אם המטרה היא הפניה, אז כמובן אתר אינטרנט פחות מתאים לציון בספרים תורניים, אבל התועלת...
על ידי סליחות
ה' יוני 18, 2020 4:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה מדויקת לתרגום תהלים
תגובות: 19
צפיות: 536

Re: מהדורה מדויקת לתרגום תהלים

מה דעתך על cal?
על ידי סליחות
ד' יוני 17, 2020 7:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: באיזה גיל היה דוד המלך במעשה בת שבע?
תגובות: 5
צפיות: 241

באיזה גיל היה דוד המלך במעשה בת שבע?

האם יש דרך כלשהיא להוכיח באיזה גיל היה דוד המלך במעשה בת-שבע ונתן הנביא? חשבתי להוכיח על פי גילו של שלמה כשהתחיל את המלכות הוא היה בן י"ב שנים, ודוד נפטר בגיל שבעים, אז אפשר לשער שדוד המלך היה בערך בן נ"ו שנים. אך דא עקא, שהדעה ששלמה התחיל את המלכות בגיל י"ב שנים נתונה למחלוקת ויש בזה...
על ידי סליחות
ד' יוני 17, 2020 1:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: נבילה מחיים בשחיטה פסולה
תגובות: 2
צפיות: 93

Re: נבילה מחיים בשחיטה פסולה

ייש"כ.
צ"ע איך האחרונים הנ"ל פירשו את דבריו המפורשים (שלכאורה לא משתמעים לשני פנים) של הרמב"ם בהלכות שאר אבות הטומאה ריש פ"ב (ה"א עד ה"ה) שמדובר בחיים ממש ומדובר בטומאת נבילה ממש.
על ידי סליחות
ג' יוני 16, 2020 10:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נבילה מחיים בשחיטה פסולה
תגובות: 2
צפיות: 93

נבילה מחיים בשחיטה פסולה

ברמב"ם הלכות שאר אבות הטומאות פ"ב ה"א: טהורה שנפסלה בשחיטתה ועדיין היא מפרכסת, שחט בה אחד או רוב אחד, אין בה טומאה כלל עד שתמות . לעומת זאת בהלכות שחיטה פ"ג ה"ט: בהמה... שנפסק רוב הקנה או שניקב הוושט בכל שהוא במקום הראוי לשחיטה, הרי זו נבילה מחיים ואין השחיטה מועלת בה. לרמב&...
על ידי סליחות
ג' יוני 16, 2020 10:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפירוש 'שאלת שלום' 'שואל בשלומו'?
תגובות: 8
צפיות: 181

Re: מה הפירוש 'שאלת שלום' 'שואל בשלומו'?

האם כבר עיינת בפירוש המשניות לרמב"ם שם (ברכות פ"ט מ"ז)?
על ידי סליחות
ג' יוני 16, 2020 3:59 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תלמוֹד לומר ותלמוּד לומר
תגובות: 3
צפיות: 167

Re: תלמוֹד לומר ותלמוּד לומר

ייש"כ.
על ידי סליחות
ב' יוני 15, 2020 9:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: תלמוֹד לומר ותלמוּד לומר
תגובות: 3
צפיות: 167

תלמוֹד לומר ותלמוּד לומר

1. באיזה עדות מסורה של "תלמוֹד לומר" (ולא תלמוּד לומר כנהוג) קיימת? ועל מה היא מתבססת?
בקאופמן לכאורה מנוקד כגירסתינו.

עבור לחיפוש מתקדם