החיפוש הניב 299 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מבקש לדעת
ד' יוני 20, 2018 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 9
צפיות: 307

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

ידוע גם ידוע עיקר הענין של חצות בזוהר ובמקובלים, אמנם אי אפשר להתעלם מגמ' מפורשת: העתיקה הרא"ש ברכות סימן ב' להלכה: גמ' עד סוף האשמורת הראשונה דברי רבי אליעזר, מסקינן דסבר ג' אשמורות הוי הלילה. והאי דלא קאמר שליש הלילה, מילתא אגב אורחיה קמ"ל דאיכא משמרות ברקיע כי היכי דאיכא משמרות בארעא. ...
על ידי מבקש לדעת
ד' יוני 13, 2018 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה
תגובות: 9
צפיות: 307

Re: לוח לבירור זמן התחלפות משמרות הלילה להלכה ולמעשה

בס"ד יישר כח גדול. אבל למעשה לא ראינו ולא שמענו שנוהגים כן גם גדולים וקדושים חסידים וצדיקי הדורות, אלא שעת חצות כפי שנאמר בזוה"ק כו"כ פעמים, ועפ"י האריז"ל. ומוזכר כבר במנהיג כ"ג בשם רב האיי. אמנם כתב ביפה ללב יז-יח, שפסק שו"ע שג' משמרות הוי הלילה, הוא עפ"י רבי...
על ידי מבקש לדעת
ב' יוני 04, 2018 11:13 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4747

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

בס"ד
אם אפשר לי הקטן להציע למנהלי אתרא קדישא הדין.
נלענ"ד שאם משא ומתן זה הגיעו להשוואות בין ירבעם לדוד המלך, אות הוא כי הגיע הזמן לנעול דין ודברים נורא שכזה.
יסלחו לי רבותיי על ההצעה.
על ידי מבקש לדעת
ב' מאי 28, 2018 11:15 am
פורום: דרישת ציון
נושא: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות
תגובות: 138
צפיות: 4747

Re: מאמר מקיף בענין שבועות הגלות

קו ירוק כתב:4. הביטוי 'יהרג ואל יעבור' על ג"ש - הוא קיצוני. ואם יש שכתבו כך, דעתם כנראה היתה ע"מ לסבר את האוזן.

בס"ד
משום שלצערי תגובה זו הובנה באופן שגוי - לפי מה שנשלח באישי. התגובה נמחקה.
על ידי מבקש לדעת
ג' פברואר 27, 2018 9:59 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1057
צפיות: 99750

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

בס"ד לא זכיתי להכיר את מלאך אלוה-ים זה. רק פעם אחת, אחת בלבד זכיתי להתפלל עמו שחרית (עמו? הרי הוא ממש היה בעולמות אחרים, להנחיל אוהבי י"ש ואוצרותי'ה'ם אמלא, ואנחנו.. אוי לנו כי חטאנו), ואנכי הקטן מראה שד-י אחזה, איך אדם מופשט לגמרי מעניני הגשם, ממעמקי נפשו וכל ישותו: יהי כבוד ה' לעולם ישמח...
על ידי מבקש לדעת
ב' ינואר 29, 2018 10:28 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: חוסך שבטו שונא בנו- גם בדורנו?
תגובות: 140
צפיות: 13875

Re: הכאת הבנים או תלמידים בתלמוד תורה - לפי פוסקי זמנינו

אני יכול לתאר מעשי זוועה שהתרחשו ע"י כמה מלמדים, שלא יפלו בערכם הספרותי... בס"ד לכבוד כל הרבנים היקרים שהשתתפו בסוגיא זו בצד הכואב שלה, ובפרט לידידנו הנעלה מאוד שליבנו הומה עליו הרב אי"ס שליט"א. המעשה שלהלן הוא מעשה שקרה. ******** בזמן חזרת החומר הנלמד בכיתה, ילד בן 8 -נקרא לו י...
על ידי מבקש לדעת
ד' ינואר 17, 2018 7:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!
תגובות: 37
צפיות: 1652

Re: שיטה מופלאה במלאכת מכה בפטיש!

בס"ד ייש"כ על העלאת סוגיא מורכבת ונפלאה זו. לענ"ד אין שום פלוגתא בין הבבלי והירושלמי, והירושלמי הרחיב יותר בפירוט. וג"כ תמוה לעשות סתירה במאירי. הרי המאירי הקשה את הקושיא של הלומדים מדוע אינו בונה וכו', וכתב המאירי הגדרה מדויקת. וזו תרגומה בלשון המדוברת: ישנו גמר מלאכה, וישנו גימ...
על ידי מבקש לדעת
ד' ינואר 10, 2018 12:38 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 6700

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

בס"ד בקצירת האומר ישנם תשובות קצרות לטענותיו. אמנם ראויים הדברים לכתב בהרחבת יתר, ואי"ה יעשו זאת מי בכה ומי בכה. אבל גם בדברים קצרים אלו יוכח שתוכן המאמר הוא חסר בסיס. הטיעונים מעניינים ואני רואה שגם התייחסת לשאלת הארגמן והתכלת אם הם מאותו דבר. אולי אפשר להטריח אותך שתעלה את זה בםפרום עצמ...
על ידי מבקש לדעת
ג' ינואר 09, 2018 12:37 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 6700

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

בס"ד
בקצירת האומר ישנם תשובות קצרות לטענותיו.
אמנם ראויים הדברים לכתב בהרחבת יתר, ואי"ה יעשו זאת מי בכה ומי בכה. אבל גם בדברים קצרים אלו יוכח שתוכן המאמר הוא חסר בסיס.
על ידי מבקש לדעת
ב' ינואר 08, 2018 9:44 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 6700

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

בס"ד
אם רצונך לתקוף אותי בבקשה, כמה שיותר.
אבל יש ביטויים כלפי מעלה שאסור לכותבם. חיש מהרה למוחקם!!!
על ידי מבקש לדעת
ו' ינואר 05, 2018 1:36 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 6700

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

אפרים זלמן כתב:כתבתי בתכלת...
חילוקי דעות זה דבר לגיטימי לגמרי, אבל למה לתקוף?

בס"ד
עדיין לא הבנתי את דבריך המחרידים בהגדרת מצוות.
על ידי מבקש לדעת
ו' ינואר 05, 2018 12:54 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 6700

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

אפרים זלמן כתב:
מבקש לדעת כתב:ו. והעיקר שבענין התכלת, כדי לשמור על הלכה אין מניעה מלהכשיל את הרבים בביטול 'עשיית טובה' לשי''ת.

בס"ד
מה???
על ידי מבקש לדעת
ה' ינואר 04, 2018 2:38 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מאמר חדש בעניין התכלת
תגובות: 97
צפיות: 6700

Re: מאמר חדש בעניין התכלת

בעזהי"ת מי שמכיר את נושא התכלת, המאמר המדובר, מביא אותו לכמה ידיעות איך נראה מאמר על תכלת. ואלו הם: א. כאשר דנים בענין התכלת, אין צורך כלל להביא את דברי חז"ל והראשונים - פשוט שאי אפשר לדעת על פיהם, אלא את החוקרים בלבד, ואז דנים אם אפשר לקבלם או לאו. ב. שבמאמר על תכלת אין צורך להביא כלל את ...
על ידי מבקש לדעת
ה' נובמבר 16, 2017 11:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות ישנים פרק במה אשה
תגובות: 3
צפיות: 279

Re: תוספות ישנים פרק במה אשה

בס"ד
ייתכן שלא הבנתי נכון? אבל כך הבנתי מכאן.

viewtopic.php?f=7&t=7217&p=248779&hilit=%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA+%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%A9%D7%91%D7%AA#p248779
עכ"פ ראיתי ציטוט משם.
אם לא הבנתי נכון, אודה לך על העדכון.
על ידי מבקש לדעת
ה' נובמבר 16, 2017 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוספות ישנים פרק במה אשה
תגובות: 3
צפיות: 279

תוספות ישנים פרק במה אשה

בס"ד
זקוק אני בדחיפות לתוס"י שבת פרק במה אשה. אברך למי שיוכל לעזור בכך.
על ידי מבקש לדעת
ש' אוקטובר 21, 2017 9:41 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול
תגובות: 38
צפיות: 2674

Re: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול

קראתי את כל הספרים ולא מצאתי בהם מענה לרוב השאלות בס"ד לא נראה לי. בפרט שאם באמת היית קורא לא היית כותב 'קושיות' בסגנון זה. עכ"פ חוזר אני על הודעתי הראשונה: לילה טוב!!! על שאלה ג ד ז לא מצאתי תשובה בספרים, אולי תכתוב אתה תשובה במקום להגיד לילה טוב. בס"ד ממש לא מצאת? הרי בעיני ראיתי ש...
על ידי מבקש לדעת
ד' אוקטובר 18, 2017 9:40 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול
תגובות: 38
צפיות: 2674

Re: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול

יהושעבנמי כתב:קראתי את כל הספרים ולא מצאתי בהם מענה לרוב השאלות

בס"ד
לא נראה לי.
בפרט שאם באמת היית קורא לא היית כותב 'קושיות' בסגנון זה.
עכ"פ חוזר אני על הודעתי הראשונה: לילה טוב!!!
על ידי מבקש לדעת
ד' אוקטובר 18, 2017 12:37 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול
תגובות: 38
צפיות: 2674

Re: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול

א. למה לא מצינו לא במקורות שלנו ולא במקורות הגויים שצריך לשומו בשמש כדי שיהפוך לתכלת. ב. בחז״ל משמע שעיקר בגדים חשובים של מלכים היה תכלת, ואילו בכתבי הגויים משמע שעיקר הבגד החשוב היה סגול, ומעט מאוד מדברים על צבע כחול. ג. בראשונים כתבו שצבע הארגמן היא לא סגול רק סוג של אדום, א״כ תימה גדולה עד מאוד,...
על ידי מבקש לדעת
ו' אוקטובר 13, 2017 12:22 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: לפני עור במוכר טלית לבן ללא תכלת
תגובות: 53
צפיות: 3392

Re: לפני עור במוכר טלית לבן ללא תכלת

ואם מדובר בטלית קטן, הרי יש שסוברים שאינו חייב כלל בציצית (בגלל שאין בגדלו את השיעור הראוי, או בגלל שאינו דרך עיטוף). לא הבנתי. על הצד שטלית קטן אינו חייב בציצית, לכאו' יש לחוש ללפני עור משום הוצאה בשבת וברכה לבטלה, ובלא"ה אסור. ועל הצד שאינו חייב אז יש לפנ"ע? ובעיקר הענין שאין לפני עור ב...
על ידי מבקש לדעת
ו' אוקטובר 13, 2017 12:16 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול
תגובות: 38
צפיות: 2674

Re: שאלות על תכלת המורקס, וראיות שצבע התכלת היא סגול כחול

א. למה לא מצינו לא במקורות שלנו ולא במקורות הגויים שצריך לשומו בשמש כדי שיהפוך לתכלת. ב. בחז״ל משמע שעיקר בגדים חשובים של מלכים היה תכלת, ואילו בכתבי הגויים משמע שעיקר הבגד החשוב היה סגול, ומעט מאוד מדברים על צבע כחול. ג. בראשונים כתבו שצבע הארגמן היא לא סגול רק סוג של אדום, א״כ תימה גדולה עד מאוד,...
על ידי מבקש לדעת
ב' יולי 17, 2017 2:11 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: חיבורים על תכלת שאינם באוצר
תגובות: 44
צפיות: 3894

Re: חיבורים על תכלת שאינם באוצר

בס"ד
הערה למנהלים: ישנו נושא באשכול הסמוך בשם: לרבני זמננו יש כח וכו' והנושא שם הוא התכלת.
לפי השיטה הנהוגה כאן, צריך בזריזות לפנות את מקומו לאשכול זה. (כדי שהציבור לא יתבלבל ח"ו בעיננייני השקפה).
על ידי מבקש לדעת
א' יולי 16, 2017 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 2037

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

לגבי טענת אאמע"ר: לא מובן כלל, הרי מותר לו לקדשה, וכל האיסור הוא במה שאינו מגלה לנו כעת למי קידשה, ולמה לא נאמין לו שקידשה? א. אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר לפלוני אני רוצה. ב. יש תקנה מלפני שנים רבות שלא לקדש אשה אלא בשעת החופה. ככולם שמעתי את הסיפור לפני זמן רב. ואינני מב...
על ידי מבקש לדעת
ה' יולי 13, 2017 12:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 2037

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

בס"ד ככולם שמעתי את הסיפור לפני זמן רב. ואינני מבינו, כאשר אדם אומר דבר שהוא נאמן בו, האין יכולת וחובה לביה"ד לחקור אותו במה מדובר, הרי נאמן הוא לא יותר מעדות. ולכאורה חובה על ביה"ד להזמינו ויספר בדיוק למי קידש אותה. לגבי הקללות לא כ"כ מובן מה זה יעזור הרי אינו חוזר ומגיד. לפי זכ...
על ידי מבקש לדעת
ב' יולי 10, 2017 7:37 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

בס"ד
התפרסם כאן הקלטת וידאו של מרן שה"ת שליט"א עם הרב טופורוביץ' לגבי התכלת.
אודה למי שיפנה אותי לקישור הנכון
יישר כח.
על ידי מבקש לדעת
א' יולי 09, 2017 5:19 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: חיבורים על תכלת שאינם באוצר
תגובות: 44
צפיות: 3894

Re: חיבורים על תכלת שאינם באוצר

ואם הזכרנו 'דור', בקונ' 'כולו הפך לבן' (עמ' 20) מביא את לשון רש''י שקורא לחלזון התכלת 'תולעת', ומקשה לפ''ז על זיהוי הארגמון כחלזון התכלת שהרי 'המורקס שהוא חומט הים רגיל, לא מקבל השם תולעת בשום אופן', וממאן (בהע' 32) במה שכתב הלבוש הארון ש'שבלול הינו בעצם תולעת עם קונכיה'. לדעת הכולו הפך לבן, קונכיה...
על ידי מבקש לדעת
ה' יולי 06, 2017 10:32 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הקונטרס הייחודי 'כנף איש יהודי' שתחילתו התפרסם כאן, יצא לאור!
תגובות: 13
צפיות: 1978

Re: הקונטרס הייחודי 'כנף איש יהודי' שתחילתו התפרסם כאן, יצא לאור!

תכלת בציצית כתב:הורדת רק 29 עמודים שכמדומני כבר פורסמו בעבר בפורום שנפתח בשנה שעברה על קונטרס כא"י.
שוב אבקש ממי שיכול להוריד לכאן את הקונטרס כולו שיוריד לכאן בהקדם. יישר כח.

בס"ד
אינני מבין לשם מה? בשביל לסלף את דבריו לא צריך לקרוא, אפשר סתם להמציא. חבל על זמנך בקריאה ללא תועלת!
על ידי מבקש לדעת
ד' יולי 05, 2017 3:04 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

לדעתי תומכי התכלת כן מתפתלים בהסברת סימנים שונים. להלן כמה דוגמאות: א. בבריתא דציצית כתוב במפורש "חלזון ... גופו דומה ל רקיע ". עד עתה ההסבר הכי הגיוני ששמעתי היה להגיה בברייתא. ב. החילזון אמור להיות בחלקו של זבולון בו בזמן שנמצא גם בחלקו של אשר (ונראה לי שגם אצל נפתלי) בדיוק כפי שנמצא בח...
על ידי מבקש לדעת
ב' יולי 03, 2017 4:53 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

לדעתי תומכי התכלת כן מתפתלים בהסברת סימנים שונים. להלן כמה דוגמאות: א. בבריתא דציצית כתוב במפורש "חלזון ... גופו דומה ל רקיע ". עד עתה ההסבר הכי הגיוני ששמעתי היה להגיה בברייתא. ב. החילזון אמור להיות בחלקו של זבולון בו בזמן שנמצא גם בחלקו של אשר (ונראה לי שגם אצל נפתלי) בדיוק כפי שנמצא בח...
על ידי מבקש לדעת
א' יולי 02, 2017 3:03 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

מכל המלל הזה לא הצלחתי להבין מה בדיוק אתה רוצה - האם ייתכן שגדולי ישראל היו מוצאים חילזון שעונה על כל הסימנים בחז"ל ולא היו לובשים אותו - כפי שטענת לעיל? פחות או יותר אתה טוען שהגדולים לא יודעים, נניח, מה זה קשור לעניין? [ולגופם של אנשים הרב שטיינמן לפי כמה סיפורים באמת נשמע שלא שמע ע"ז, ...
על ידי מבקש לדעת
ו' יוני 30, 2017 12:20 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

סתם שאלה בשביל הסקרנות והבנת הלך הרוח (אני באופן אישי לא מכיר אף אחד שהולך עם תכלת, לכן אני שואל): האם נכון לומר שיהודי ההולך עם תכלת - יש סבירות גבוהה שאשתו לא תלך עם פאה נכרית? משום מה נשמע לי שיש איזה קשר בין שתי הסוגיות, גם אם לא במודע אין שום קשר. ואגב קשרים סמויים... אמרתי פעם לת"ח מופלג...
על ידי מבקש לדעת
ו' יוני 30, 2017 12:00 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

בעז"ה מסתבר שכל הצדיקים המוזכרים בפתח האשכול מודעים לשמועות על מציאת החיזלון, ובכ"ז למרות רצונם הגדול לעשות את רצון הבורא הם לא מתאמצים לברר את הסוגיה, והם לא לובשים תכלת גם מחמת הספק והחשש, וממילא הרבים נסמכים עליהם. ולכאורה למדנו מהנהגת גדו"י שאין חיוב לברר מחמת שמועה כל שהיא. האם ...
על ידי מבקש לדעת
ה' יוני 29, 2017 2:27 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

Re: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

בעזה"י אבקש בתחנונים ממנהלי האתר שליט"א שאם יישמע ח"ו שמץ אי כבוד בגדולי תורה בתגובה מסוימת או אפילו בתגובה זו, שלא ניכשל בעוון המר הזה - אנא מחקו התגובה בו במקום!!! אודה למי שיגיב תגובה הלכתית מבוססת ולא סיסמאות, מהם כבר שבענו והותרנו. לקרוא לדעתם של גדולי ישראל סיסמאות זה יותר משמץ...
על ידי מבקש לדעת
ד' יוני 28, 2017 4:17 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13044

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

משיחה שדיברתי עם מחבר הקונטרס הבה"ח רפאל שימל ולאחר ויכוח ועיון מעמיק ביותר הגענו לעמק השווה שבאמת אין יכולת להוכיח במאת האחוזים שזה לא התכלת א בל אין שום הוכחה ברורה שזה כן זה לכן אין לאף אחד לשנות המנהג שנהגו בו אבותיו ולהוריד את התכלת ומטרת הקונטרס לא היתה בשביל זה אלא כדי לעורר הציבור המשך...
על ידי מבקש לדעת
ד' יוני 28, 2017 4:00 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.
תגובות: 152
צפיות: 12383

הטיעון המרכזי של הנמנעים מתכלת – גדולי ישראל. האומנם? אבקש התייחסותכם.

בעזה"י לעניות דעתי נושא זה שהוא בעצם התירוץ העיקרי והמרכזי לקהל הרחב מדוע אינו מטיל תכלת. היכן גדולי ישראל? ואבקש מאלופיי חו"ר אתרא הדין להשתתף בזאת. זה לענ"ד יותר עיקרי מכמה סברות הבל באשכול הסמוך, שהחכמים כאן נלאו לדחותם. ואבקש בתחנונים ממנהלי האתר שליט"א שאם יישמע ח"ו שמץ...
על ידי מבקש לדעת
ג' יוני 27, 2017 3:30 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13044

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

בס"ד לכת"ר הדר"ג שליט"א. אמנם מכבד אנכי מאוד – וחובה לכבד - כל ת"ח, ובפרט ת"ח וצדיק מפורסם כהגריי"ו שליט"א. אך לא יצאתי כלל מתפעל מדברי ההבהרה. ולהדגיש: טוב עשה המבהיר והמבאר, שדן בדברים באופן הגון. אך משנה אינה זזה ממקומה. וימחל לי הגאון שליט"א. אדברה וי...
על ידי מבקש לדעת
ב' יוני 26, 2017 5:09 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13044

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

בס"ד העבירו לי את הדיונים בדבריי. לכן אבהיר כוונתי למבקשי האמת, ההגדרה 'אם יהיו מוכנים להישבע', שחשבתי שזה משפט ברור ומובן. ולצערי נוכחתי שתלו בי המצאת קריטוריונים חדשים בקביעת ההלכה וכו'. - כוונתי היא, שפשוט לכל ש- 99% אינו 100%. וכל עוד לא הצליחו להוכיח 100%, [שבלשון בני אדם אומרים 'אתה מוכן ...
על ידי מבקש לדעת
א' יוני 25, 2017 3:17 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13044

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

מבקש לדעת, דבריך אמורים לבני מעלה מיוחדים שיודעים בדקות הבנתם להבדיל בין תכלת לקלא אילן. להם בצדק קורא כב' להרפות מדיון מיותר. אך, ישנם רבים, שהיו כבר מקדם נכנסים לבירור עומקו של ענין, אלא שריבוי הדעות השוללות מכל עבר מרפה את ידיהם מלגשת אל הקדש. לכן, קורא להם יוצא פוניבז' ואומר, אנא אל תתבלבלו, קח...
על ידי מבקש לדעת
א' יוני 25, 2017 3:08 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13044

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

לפני שיקפוץ עליך מישהו שצריך שינקדו לו ויציין לך לעמ' ט''ו הע' 32 תדגיש שלגבי הנדון על דג ודומה לדג שם נשמט הנתון הבסיסי הזה של הריטב''א והר''ן ובהיפך ממה שכתבו בעמ' מ''א 'שלא מצינו אפי' ראשון אחד שכתב לגביו חומט', ברור שגוף אטום הכוונה לזה, למה שרואים בעינינו. יש"כ לא ראיתי כי הביאו את הר&quo...
על ידי מבקש לדעת
ו' יוני 23, 2017 3:11 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'
תגובות: 181
צפיות: 13044

Re: קונטרס 'תכלת מאיי אלישה'

לפני שיקפוץ עליך מישהו שצריך שינקדו לו ויציין לך לעמ' ט''ו הע' 32 תדגיש שלגבי הנדון על דג ודומה לדג שם נשמט הנתון הבסיסי הזה של הריטב''א והר''ן ובהיפך ממה שכתבו בעמ' מ''א 'שלא מצינו אפי' ראשון אחד שכתב לגביו חומט', ברור שגוף אטום הכוונה לזה, למה שרואים בעינינו. יש"כ לא ראיתי כי הביאו את הר&quo...
על ידי מבקש לדעת
א' יוני 18, 2017 1:57 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: התכלת בימינו
תגובות: 103
צפיות: 10926

Re: התכלת בימינו

בס"ד
קו ירוק כתב:נו נו..
והרי רש"י אומר בפרשתינו, פר' שלח, שזה כרקיע המשחיר לעת ערב.
כל הראיות נגד התכלת הם כאלו ?

הראית שפתי חכמים?

עבור לחיפוש מתקדם