מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1327 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ר_חיים_הקטן
ד' פברואר 26, 2020 10:06 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

עם פרוס ימי הפורים הבעל"ט נביא כמה מהנדונים היסודיים בהלכות פורים, בגדרי מקרא מגילה ומתנות לאביונים.
עוד הוספנו בסוף הגליון בירור בענין הלוואה בלא עדים – שזכינו לברר וללבן בעת האחרונה בסייעתא דשמיא.
א( מגילה ומתנות לאביונים
ב( בירור הלכה בהלוואה בלא עדים ושטר
ומתוקים מדבש פרשת תרומה.pdf
(2.45 MiB) הורד 32 פעמים
על ידי ר_חיים_הקטן
א' פברואר 23, 2020 9:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נשבה ארון האלוקים
תגובות: 11
צפיות: 472

Re: נשבה ארון האלוקים

מימי נתקשתי בזה מה הכוונת פסל של טחורים?
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' פברואר 22, 2020 10:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 10
צפיות: 713

Re: רש"י קרח - צרעת של עוזיה

לייטנר כתב:אולי צ"ל עוזה

דהיינו עזה\עזא. מאוד מסבתר!
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' פברואר 22, 2020 9:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י קרח - צרעת של עוזיה
תגובות: 10
צפיות: 713

עוזיה היה כהן?!

בפירוש רבינו אפרים (שמות עמ' רמח במהדו' קלוגמאנן) כתב ה' כהנים נכשלו ונפרצו מעון קדשים: נדב אביהו חפני פנחס ועוזיהו. וצל"ע שהרי עוזיהו לאו כהן הוא אלא מלך משבט יהודה היה?!?!
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' פברואר 19, 2020 10:28 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

לכבוד פרשת משפטים העוסקת בענייני דינא ודיינא, נדון בגליון זה בכמה יסודות הנוגעים לדיינים ומורי הוראה בישראל. בחלק השני נדון בסוגיא שזכינו ללבן לאחרונה בענייני אמירת "ברוך שם" לאחר ברכה לבטלה. א. יסודות חשובים ונחוצים לדיינים ומורי הוראה בישראל ב. גדר אמירת ברוך שם וכו' לאחרי ברכה לבטלה ומת...
על ידי ר_חיים_הקטן
ה' פברואר 13, 2020 10:11 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת יתרו עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים, כי בדבר אשר זדו עליהם )יח, יא(. וברש"י: עתה ידעתי - מלמד שהיה מכיר בכל עבודת כוכבים שבעולם, שלא הניח עבודת כוכבים שלא עבדה. ע"כ. בנוסף לכך, בפרשתן מבואר שהבדיל הקב"ה לנצח את כלל ישראל - עם הנבחר ועם ה' - מהטועים, ונתן לנו את תורתו הקדושה, אמנ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' פברואר 05, 2020 9:25 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

א. שלשה דיוקים בדברי הרמב"ם לרגל ימי השובבי"ם ב. ענייני 'הרופא' בהלכה אנו עומדים לקראת סוף ימי השובבי"ם דשנת תש"פ, ולכן ראינו לנכון לצרף ולכתוב כמה דיוקים פשוטים שדייקנו בעזהי"ת בדברי הרמב"ם - שהם שווים לכל נפש. חלק מהדברים הם ממה שנשאנו בשנה זו בימי השובבי"ם בפני ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' ינואר 31, 2020 10:43 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: עמודים שחסרים במילון יאסטראב
תגובות: 0
צפיות: 806

עמודים שחסרים במילון יאסטראב

במילון של יאסטראב בחלק א' חסרים כמה עמודים שעמ' 166 באוצה"ח הוא עמ' 147 בספר, ועמ' 167 באוצה"ח הוא עמ' 152 של הספר.
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' ינואר 29, 2020 9:45 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת בא: הלכות זכירת יציאת מצרים בכל יום וסיפור יצי"מ בליל הסדר
ומתוקים מדבש פרשת בא.pdf
(2.43 MiB) הורד 21 פעמים
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' ינואר 25, 2020 9:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: צפורה בת יתרו היא האשה הכושית?
תגובות: 33
צפיות: 3222

Re: צפורה בת יתרו היא האשה הכושית?

תחפש: דברי הימים של משה רבינו.
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' ינואר 24, 2020 3:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כינוי ע"ז כבעל/בעלים
תגובות: 13
צפיות: 1245

Re: כינוי ע"ז כבעל/בעלים

וענין חשוב נוסף, שיש להבדיל בין הבעל לעבודה זרה הרגילה שנהגו כאן, שהבעל היה תחליף לעבודת הויה משא''כ העגלים שהיו כסמל וצלם, וכנראה גם עבודות של אלהים של עמים אחרים, לא באו אלא כשיתוף ולא במקום. עי' רד"ק מלכים ב, יז,כח באריכות. הרד"ק שם אזיל לשיטתו עם מה שכתוב ברד"ק פר' בראשית אצל חנו...
על ידי ר_חיים_הקטן
ה' ינואר 23, 2020 8:30 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת וארא -בענין סמיכת גאולה לתפילה (פרשה זו ושאחריה עוסקות בגאולת כלל ישראל משעבוד מצרים, בעקבות זאת נדון בגליון זה בענין דין סמיכת גאולה לתפילה)
ומתוקים מדבש פרשת וארא.pdf
(2.45 MiB) הורד 25 פעמים
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' ינואר 15, 2020 10:03 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מצח - הניקוד הנכון
תגובות: 40
צפיות: 4607

Re: מצח - הניקוד הנכון

תודה רבה!
אגב, מישהו אמר לי השבוע שיש לו "הרגשה" שמצח דוקא הצד הקדמי משא"כ פדחת מציין גם הצדדים. האם יש לזה שחר?
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' ינואר 15, 2020 9:52 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת שמות:
א. הלכות שינוי השם לחולה רח"ל
ב. ה'כיפה' ('יארמולקע') בהלכה
ומתוקים מדבש פרשת שמות.pdf
(2.44 MiB) הורד 28 פעמים
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' ינואר 15, 2020 9:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טומטום ואנדרוגינוס בזמנינו?
תגובות: 7
צפיות: 472

Re: טומטום ואנדרוגינוס בזמנינו?

https://books.google.co.il/books?id=J3G6BwAAQBAJ&lpg=PT228&ots=w1-XCB_z7k&dq=%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%A7%20%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A1&pg=PT224#v=onepage&q=%20%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%...
על ידי ר_חיים_הקטן
א' ינואר 12, 2020 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתה עלי רחל - הרחקות בטומאת לידה
תגובות: 9
צפיות: 411

Re: מתה עלי רחל - הרחקות בטומאת לידה

לעולם יהיה אדם כתב:וַיְהִי בְהַקְשֹׁתָהּ, בְּלִדְתָּהּ; וַתֹּאמֶר לָהּ הַמְיַלֶּדֶת אַל-תִּירְאִי, כִּי-גַם-זֶה לָךְ בֵּן.

???
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' ינואר 11, 2020 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 12206

Re: בעניני השדים

שמש כתב:
ר_חיים_הקטן כתב:אגב ראיתי בספר זה אתמול https://hebrewbooks.org/43873 שכתב שעניני השדים הם מה שידוע לנו היום כחיידקים, עיי"ש באריכות ותמצא נחת.

והחיידקים גורמים לדוחקא דכלה?

כן (לפי דעתו), עי"ש.
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' ינואר 10, 2020 11:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מצח - הניקוד הנכון
תגובות: 40
צפיות: 4607

Re: מצח - הניקוד הנכון

נבוך אני ולא הבנתי כל הפלפולים כאן באשכול. האם אחד מן החכמים דפה יכול לכתוב לי סיכום הדברים?
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' ינואר 10, 2020 10:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעניני השדים
תגובות: 153
צפיות: 12206

Re: בעניני השדים

אגב ראיתי בספר זה אתמול https://hebrewbooks.org/43873 שכתב שעניני השדים הם מה שידוע לנו היום כחיידקים, עיי"ש באריכות ותמצא נחת.
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' ינואר 08, 2020 9:31 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת ויחי (לרגל סיום המחזור הי"ג בלימוד הדף היומי ופתיחת המחזור הי"ד, ראינו לנכון לכתוב
בעניינים הנלמדים בג' הפרקים הראשונים של מסכת ברכות, בענייני הלכות קריאת שמע):
א. דיני שומע כעונה במצוות קריאת שמע
ב. בענין פסוק ראשון של קרי"ש וקבלת עול מלכות שמים
ומתוקים מדבש פרשת ויחי.pdf
(2.44 MiB) הורד 38 פעמים
על ידי ר_חיים_הקטן
ג' ינואר 07, 2020 2:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש הרמב"ן על ספר איוב
תגובות: 1
צפיות: 212

פירוש הרמב"ן על ספר איוב

האם יש שפקפקו על ייחוס פירוש הרמב"ן אל ספר איוב לרמב"ן?
הרי הפירוש הזה מאוד קצר ואינו מתאים לשאר ספרי הרמב"ן שבהם הוא מאריך ביותר.
האם כתבו על זה?
על ידי ר_חיים_הקטן
ג' ינואר 07, 2020 12:25 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' חיים בן מרן הגרי"ז
תגובות: 38
צפיות: 4933

Re: ר' חיים בן מרן הגרי"ז

אגב, אני פעם שוחחתי עם הרב תנחום כהן שליט"א (הספרן הידוע של ישיבת אור שמח) שהיה כעין משב"ק של ר' חיים בן הגרי"ז הלוי וחבר חדר שלו בסוף ימיו והוא אמר לי שהגר"ח לא היה "משוגע ממש" רק תמהוני ומשונה.
על ידי ר_חיים_הקטן
א' ינואר 05, 2020 7:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וּבֵית עֲנָת וּבֵית שָׁמֶשׁ
תגובות: 23
צפיות: 734

Re: וּבֵית עֲנָת וּבֵית שָׁמֶשׁ

וכן בשמות אנשים: ירובעל, מריבעל, אשבעל, בעלידע.
וגם מקובל אפ' בימינו אצל אחינו בני ספרד לתת את השמות "פורטונה" ו"ענת" לבנות ישראל למרות שהם שמות של אלילים.
וראה דברי ר"ש מסנות על ספר דניאל (עמ' 12 במהדו' לנגה).
על ידי ר_חיים_הקטן
ה' ינואר 02, 2020 9:58 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת ויגש (גדרי הלכות פיוס ומחילה בעבירות שבין אדם לחברו): א. האם אפשר לסמוך על מחילת חבירו בק"ש שעל המיטה או בתפילה זכה? ב. האם ראוי עכ"פ לסלוח מן השפה ולחוץ על אף שעדיין כועס ופגוע? ג. לאחר שביקש מחילה ג' פעמים ולא מחל האם יש למבקש כפרה גמורה? ד. מה הייתה מטרת ה"פתחי תשובה" על ...
על ידי ר_חיים_הקטן
א' דצמבר 29, 2019 7:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "קחו מזמרת הארץ"? והלא היה רעב!
תגובות: 18
צפיות: 765

Re: "קחו מזמרת הארץ"? והלא היה רעב!

אלא מאי? מכאן ראי' לדברי ליקוטי מוהר"ן (תניינא, תורה ס"ג) ש"זמרת הארץ" היינו הניגון של ארץ ישראל.
על ידי ר_חיים_הקטן
א' דצמבר 29, 2019 7:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אדיר וחזק?!
תגובות: 37
צפיות: 4854

Re: אדיר וחזק?!

במאמרו של יהודה הערשקווטיש בקובץ חצי הגבורים הנוכחי כתב להוכיח ש"אדיר" ו"חזק" הם שמות של ב' מלאכים ועיי"ש עוד הצעות.
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' דצמבר 25, 2019 9:11 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת מקץ (עניני הלכות חנוכה) מתוך הנושאים הנדונים בגליון: א. איך אמרי' דהרגיל בנר הויין להו בנים ת"ח, הלא אין 'קיצורי דרך' ביהדות? ב. היכן מדליק 'דייר רחוב' את נרות החנוכה? ג. מה ענה הבחור בעל מידות רעות אמאי אין רואים שהתורה מחזירתו למוטב? ד. האם חשוב לנו שיראו הגויים את נרות החנוכה? מקץ - חנו...
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' דצמבר 18, 2019 8:34 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת וישב (בעניני עין הרע):
א. האם עין הרע מזיקה לאדם שאינו מקפיד עליו?
ב. מדוע השמיט הרמב"ם את ענייני עין הרע מספריו?
ג. האם יש חשש עין הרע בקניית בגדים לתינוק לפני לידתו?
ד. האם אדם יכול להזיק את עצמו ע"י עין הרע?
ה. האם עין הרע שולטת בעיה"ת בני ברק?
וישב.pdf
(2.72 MiB) הורד 41 פעמים
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' דצמבר 11, 2019 9:19 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת וישלח - גדר "טמטום הלב" באכילת מאכלות אסורות מתוך הנושאים הנדונים בגליון: א. האם עירוי דם מאוכל נבילות וטריפות עלול לגרום לטמטום הלב? ב. מה העצה שאמר מרן הגרח"ק שליט"א לאחד שנכשל במאכלות אסורות? ג. מינקת שאכלה בטעות זבוב האם עדיף שתאכיל את התינוק בתחליף חלב? ד. האם מאכל שנתב...
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' דצמבר 11, 2019 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 1250

Re: מכות בגימטריא הרהורים

ומלבד זה אין שינוי בין משמעות שתי המלים?
על ידי ר_חיים_הקטן
ב' דצמבר 09, 2019 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכות בגימטריא הרהורים
תגובות: 16
צפיות: 1250

Re: מכות בגימטריא הרהורים

האם יש חילוק בין משמעות המלה "מכות" לבין משמעות המלה "מלקות"?
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' דצמבר 06, 2019 11:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון
תגובות: 28
צפיות: 2253

Re: שמות גוים: אבימלך מגרר ואבימלך בן גדעון

אוהב עמו כתב:כמדומני שלא הוזכר כאן באשכול אבל באחד מקבצי עץ חיים באבוב נכתב מאמר ארוך בהאי עניינא, אחפשנו ואציין אליו בעז"ה.

אשמח אתה יכול לציין בדיוק איפה.
על ידי ר_חיים_הקטן
ג' דצמבר 03, 2019 9:01 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: עלון - ומתוקים מדבש

פרשת ויצא: א. הוראת מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל איך להעיר בחור הישן בזמן קרי"ש. ב. האם 'גזל שינה' הוא ענין הלכתי או ענין 'מוסרי'? ג. בחור בפנימייה הרוצה להשכים מוקדם וגורם בזה גזל שינה לחביריו. ד. כמה אחוזים מותר למאסף כספים לצדקה לקחת בשכרו? ה. איזה איסור עובר הנותן צדקה ובלבו חושב שה...
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' נובמבר 27, 2019 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?
תגובות: 22
צפיות: 2413

Re: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?

טור תלגא כתב:
ר_חיים_הקטן כתב:עיינתי ב"מלאכי עליון" והוא לא מדבר על מלאך בשם כזה.

נמצא במלאכי עליון ערך נקיד אות קעח.

יישר כחך! כשחיפשתי באוצה"ח המראה המקום הזאת לא הופיעה.
על ידי ר_חיים_הקטן
ג' נובמבר 26, 2019 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?
תגובות: 22
צפיות: 2413

Re: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?

לאו דוקא. הספרים שלו מצויים באוצה"ח.
על ידי ר_חיים_הקטן
ג' נובמבר 26, 2019 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?
תגובות: 22
צפיות: 2413

Re: מה שמו של המלאך הממונה על הרפואה?

החכם יוסף פאור כתב בענין שם זה בספרו וגם במאמר שדנו בו רבים: Capture.PNG הנ"ל הוא מתוך ספרו Horizontal Society p. 381. וגם דנו בתיאוריה הזה במקומות אחרים: https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ACYBGNQOtU94mk2yYjrbfWN8uMUcPoTxHw%3A1574796048992&source=hp&ei=EHvdXfG0OvCymwXy...
על ידי ר_חיים_הקטן
ג' נובמבר 26, 2019 9:12 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עלון - ומתוקים מדבש
תגובות: 18
צפיות: 3404

Re: ומתוקים מדבש

פרשת תולדות:
א. האם צבע אדום מבטא פריצות או שאיסורו הוא משום חוקות הגויים?
ב. האם בגד בצבע 'בורדו' נכלל באיסור לבישת צבע אדום?
ג. האיך פועלת סגולת ה'חוט האדום' נגד עין הרע?
ד. האם בדרך הטבע יכול דיין להתגבר על נטייה מחמת שוחד?
ה. הטעם ששומעים ל'דעת תורה' בענייני פוליטיקה וכדומה.
תולדות.pdf
(2.78 MiB) הורד 55 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם