החיפוש הניב 995 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 19, 2017 11:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רלב"ג: לשון "זביחה" כולל נחירה
תגובות: 2
צפיות: 43

Re: רלב"ג: לשון "זביחה" כולל נחירה

מה שנכון נכון, כשמו כן הוא. תודה.
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 19, 2017 11:08 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רלב"ג: לשון "זביחה" כולל נחירה
תגובות: 2
צפיות: 43

רלב"ג: לשון "זביחה" כולל נחירה

ראיתי דבר פלא בפירוש הרלב"ג בפרשת השבוע (דברים יב:כא): "וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן ה' לך כאשר צויתך" רוצה לומר באופן שצויתיך שתהיה זביחת הקדשים והוא בשחיטה כך תהיה זאת בשחיטה. ואולם אמר זה לפי שהזביחה תאמר גם כן על הנחירה אך גדר השחיטה הוא שתהיה בצואר בחתיכת הסימנים. וכבר יתבאר לך שהז...
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 19, 2017 11:03 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: למה לא מוחקים ניקים שפתחו 10 ניקים ולא כתבו אפילו הודעה אחת?
תגובות: 7
צפיות: 277

Re: למה לא מוחקים ניקים שפתחו 10 ניקים ולא כתבו אפילו הודעה אחת?

למי זה מפריע או מעניין כמה ניקים לא פעילים יש? בנוסף יש צופים שאינם כותבים הודעות, וחלקם לאחר זמן מתחילים לכתוב הודעות, ואף אני הייתי רשום כמה חודשים קודם שהתחלתי לכתוב הודעות. כך עשו לי בפורום שנקרא "בית ועד" http://bv.ladaat.info/ שרשמתי ניק שמה ולא כתבתי הודעות (רק קראתי את ההודעות של ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 19, 2017 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומר שבת לתיאבון
תגובות: 7
צפיות: 234

Re: שומר שבת לתיאבון

מעשה בישראלי שירד לחו"ל ופתח מסעדה אבל הרב המכשיר לא הסכים לתת לו הכשר כי לא שמר שבת ואז החליט כן לשמור שבת כי זה משתלם לו, האם דינו כיהודי כשר? האם אומרים כמו רבי הונא ( עבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר ) אבל הפוך שבאמת נעשית לו כאיסור? לדאובני אני מכיר כמה סיפורים כזה מאז הייתי קטן בארה"...
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 19, 2017 10:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 28
צפיות: 713

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

מישהו אמר לי שהר"י אבן שועיב בפרשת בראשית דן בשאלה הזאת. האם אחד מחברי הפורום יכול להעלות כאן את דבריו?
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 19, 2017 10:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆
תגובות: 56
צפיות: 1365

Re: ◆ עזרה לספרים מועילים בנושא... ◆

אני מחפש ספרים שמבארים את הקשר שבין פרשת השבוע להפטרת השבוע (גם מצד הפשט\לשון וגם מצד פנימיות הדברים במחשבה וכדו').
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' אוגוסט 16, 2017 9:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 28
צפיות: 713

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

יישרו כחך
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' אוגוסט 16, 2017 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 28
צפיות: 713

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

תוכן כתב:ר' משה פיינשטיין כותב בדרש משה, שמלאכים יש להם בחירה.

חיפשתי ולא מצאתי. איפה בדיוק דבר זה נמצא שם?
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' אוגוסט 16, 2017 9:10 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נשיקת הילדים
תגובות: 48
צפיות: 1215

Re: נשיקת הילדים

"סוד הנשיקה בתנ"ך ובחז"ל" https://books.google.co.il/books?id=qQ9zCgAAQBAJ&lpg=PT50&ots=rjH0BlXLIJ&dq=%22%D7%A1%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A&pg=PT50#v=onepage&q=%22%D7%A1%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%9...
על ידי ר_חיים_הקטן
א' אוגוסט 13, 2017 1:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מלאכים אינם בעלי בחירה
תגובות: 28
צפיות: 713

Re: מלאכים אינם בעלי בחירה

לכאורה הרמב"ם סותר א"ע בענין זה שהרי בפיה"מ על סנהדרין פרק החלק עיקר ה' כתב שאין למלאכים בחירה אכן באגרת השמד כתב שהקב"ה ענש את השטן מפני שלמד חובה על יהושע בן יהוצדק דמשמע שיש להם בחירה דאם אין להם בחירה, שכר ועונש מנא להו. נושאים הקשורים לענין: http://forum.otzar.org/viewtopic....
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' אוגוסט 12, 2017 10:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם נבוכנצר היה יהודי?
תגובות: 39
צפיות: 2442

Re: האם נבוכנצר היה יהודי?

שמעתי מידידי שליט"א שי"א שמש"כ בגמ' (ב"ב טו:) כל האומר מלכת שבא אשה אינו אלא טועה בא לאפוקי ממסורת זו ששלמה בא עליה דאם אינה אשה היאך בא עליה. ותדע לך שהרי אותו מאמר בגמ' נאמר ע"י רב שמואל בר נחמני א"ר יונתן והוא הוא שאמר בשבת נה-נו כל המאמרים ד"כל האומר פלוני חטא ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' אוגוסט 11, 2017 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם נחל יבוק משמש כגבול
תגובות: 11
צפיות: 269

Re: האם נחל יבוק משמש כגבול

כתבתי מאמר על זה באנגלית: http://jbqnew.jewishbible.org/jbq-past- ... on-jabbok/
על ידי ר_חיים_הקטן
א' יולי 23, 2017 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז
תגובות: 82
צפיות: 3030

Re: כינוס ארכיאולוגיה תורנית ה'תשע"ז

מעניין שהג"ר זלמן מנחם קורן שליט"א הוא אחד מן המדברים שם שהרי יש לו חתונה לנכדתו באותו היום.
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' יולי 14, 2017 10:54 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מקור המילה גרוש
תגובות: 5
צפיות: 204

Re: מקור המילה גרוש

זהו כמו "החולץ ליבמתו" שאע"פ שהיבמה עושה את מעשה החליצה מ"מ היבם נקרא החולץ כמש"כ המפרשים (עיין בתוס' יו"ט יבמות ובספר הכתב והקבלה ויקרא כו:לא)
על ידי ר_חיים_הקטן
ה' יולי 13, 2017 6:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מנשה בן חזקיה טוגן בשמן?
תגובות: 5
צפיות: 329

Re: מנשה בן חזקיה טוגן בשמן?

אגב, יתכן שכוונת המדרש לומר שמלך אשור רצה לאכול את מנשה כמו שמצינו אצל נבוכבדנצר שהוא אכל חירם מלך צור (ילקו"ש יחזקאל רמז שס"ז).
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' יולי 12, 2017 11:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'פעור' ההמשך של חטא העגל
תגובות: 3
צפיות: 332

Re: 'פעור' ההמשך של חטא העגל

וחידוש מצינו במדרש פתרון תורה כאן (עמוד 201), וז"ל, ולמה לקח אותו לראש הפעור, אלא אמר בלק אני אעשה להם עלילה כי במקום הזה חטאו ישראל בעגל והשתחוו לבעל פעור הדא ה' ויצמד ישראל וג' ושם הקדוש ברוך הוא מלא עליהם אף וחמה, שנ' ויחר אף ה' בישראל לפיכך קרא ראש הפעור שמא יזכור עונותם של ישראל. קרב ולא ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' יולי 12, 2017 1:03 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת אשר צג אגוז - ברוך שאמר פתקא מן שמיא
תגובות: 41
צפיות: 2149

Re: ברכת אשר צג אגוז - האם יש שמברכים אותה?

מור וקציעה סי' רמ - לשואל שישאל מדוע לא תקנו ברכה על הנאת בעילה. אני אומר לא מחכמה שאלת על זה, לפי שלא תקנו חז"ל לברך רק על הנאה הבריאה לגוף, שהיא הנאה אמיתית ותענוג ראוי ורצוי, לחזק הטבע ולהעמיד כח הנהנה ולהוסיפו, משא"כ בהנאת תשמיש שמכחיש הגוף כמ"ש רז"ל בהרואה [ברכות נז, ב]. לכ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ב' יולי 03, 2017 7:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: כל הש"ס בתמונות
תגובות: 3
צפיות: 221

Re: כל הש"ס בתמונות

על ידי ר_חיים_הקטן
ג' יוני 27, 2017 2:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 8
צפיות: 299

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

למעשה מאמרי בנושא הזאת כבר הופיע באתר ישיבת אור שמח (באנגילת): https://ohr.edu/this_week/whats_in_a_word/7400
על ידי ר_חיים_הקטן
ב' יוני 19, 2017 8:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ולשדך הבנות
תגובות: 14
צפיות: 490

Re: ולשדך הבנות

הפלא ופלא כל הדיון הזה. ולא זו בלבד שפתחו דיון על זה בפורום שזה דומה לשיחה בעלמא אלא אפילו מישהו הדפיס דברים על עניין זה? גם אני שמעתי שמו"ר הג"ר אשר אריאלי שליט"א העיר את הערה הזאת תוך כדי קריאתו את הגמ' שם בכתובות. וגם הג"ר גדליה פינקל שליט"א (אמרי גדליה עמ"ס כתובות ...
על ידי ר_חיים_הקטן
א' יוני 11, 2017 12:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: [בקשת מקור] צלמו של אדם הראשון שמור למלך המשיח
תגובות: 10
צפיות: 458

Re: [בקשת מקור] צלמו של אדם הראשון שמור למלך המשיח

האם למישהו מקור לדבר זה? וגם מהו המקור הראשון שכתב ש"אדם" ר"ת אדם דוד משיח?
על ידי ר_חיים_הקטן
ד' יוני 07, 2017 9:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת פח: - בקשת ביאור על תקע"ד דורות
תגובות: 6
צפיות: 250

Re: שבת פח: - בקשת ביאור על תקע"ד דורות

ע' בהקדמה לבה"ג ותמצא נחת.
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' יוני 02, 2017 11:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לשון מזבח
תגובות: 6
צפיות: 221

Re: לשון מזבח

וְאֶת הַשֻּׁלְחָן וְאֶת כָּל כֵּלָיו וְאֶת הַמְּנֹרָה וְאֶת כֵּלֶיהָ וְאֵת מִזְבַּח הַקְּטרת מזבח הקטרת – לשון מזבח נגזר מלשון זבח, זבח כידוע משמש כשם כולל לכל הזבחים (כל סוגי בקרבנות) ואע"ג שזבחים במקרא ענינם קרבן שלמים אפ"ה נקראים כל הקורבנות זבחים עי' באב"ע ס"פ יתרו ובתוי&quo...
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 26, 2017 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חג מתן הלוחות ובנין המקדש
תגובות: 10
צפיות: 559

Re: חג מתן הלוחות ובנין המקדש

שמעתי פעם שבי"ז תמוז בה נסתיימו מ' יום שמשה רבינו היה אמור לרדת עם הלוחות, היה מיועד להיות יום חג, כפי שאמר אהרן "חג לה' מחר" וכן אחז"ל לא היו י"ט לישראל ... ויה"כ שבה ניתנו לוחות שניות. וכן יום ט' באב היה אמור להיות יום בנין המקדש (לפי חשבון מסוים ע"פ הווארט הנ&q...
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' מאי 20, 2017 11:46 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6812

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

שש ושמח כתב:לא הבנתי, אם הדלקת בחלון הפונה לרה"ר למה זה "למרות" פסק הגרח"ק?

מכיון שהוא פסק שצריכים להדליק דוקא בחוץ דבר שמעולם לא נהגו לעשות בארה"ב עד לפני כמה שנים.
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' מאי 20, 2017 9:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6812

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

אגב, כמה בלייקווד מדליקים נרות חנוכה בחלון? או שמתקשים לעשות זאת מאימת מנהג הציבור? כשאני למדתי בלייקווד, אני הדלקתי נרות חנוכה בחלון החדר שלי בפנימיות של הישיבה (וכן עשו כל חברי החדר), למרות שתקנת הישיבה שרק מדליקים בחדר אוכל הציבורי ולמרות שהרבה אנשים השתדלו לפרסם דעת הגרח"ק שליט"א שגם ...
על ידי ר_חיים_הקטן
ש' מאי 20, 2017 9:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני חזקיה - עובדי ע"ז?
תגובות: 31
צפיות: 1175

Re: בני חזקיה - עובדי ע"ז?

שבע כתב:בשיעוריו המצויינים על ''פרק חלק''
עמד הגאון ר' משה שפירא זצ''ל על כך
וביאר שהכוונה בסוד גלגולי נשמות.

איפה ניתן להשיג את השיעורים?
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 19, 2017 3:36 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6812

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

עמקן כתב: היו שם בתי חינוך מודרניים כגון ת"ת עץ חיים בשדרה ה13, שחדלה מלהתקיים מלפני יותר מעשרים שנה מהעדר תלמידים כשנעשו ב"פ יותר חרדי

אכן אבי שליט"א למד שם בת"ת עץ חיים.
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 19, 2017 3:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור בס' שיחות מוסר להגרח"ש
תגובות: 3
צפיות: 154

Re: חיפוש מקור בס' שיחות מוסר להגרח"ש

במהדורה חדשה (יחסית) שיש לי בביתי (משנת תשס"ד) כל זה מופיע במאמר כ"ד (עמ' פט).
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 19, 2017 3:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב עקיבא שלמה דיין\דייטש\סופר
תגובות: 1
צפיות: 141

הרב עקיבא שלמה דיין\דייטש\סופר

מי הוא הרב הרב עקיבא שלמה אשר ספר זה http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?12994 הוקדש לזכר בנו.
מה היה שם המשפחה שלו דיין, דייטש, או סופר?
איפה הוא גר ומתי חי?
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 19, 2017 3:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בני חזקיה - עובדי ע"ז?
תגובות: 31
צפיות: 1175

Re: בני חזקיה - עובדי ע"ז?

שוב ראיתי שמרן הגרח"ק שליט"א כתב בספרו 'למכסה עתיק' על ספר מלכים פרק י"ח אחרי שהביא הגמ' בברכות "אך לכאורה אין זה אותו רבשקה".
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 19, 2017 2:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט
תגובות: 166
צפיות: 6812

Re: נהנתנות אמריקאית או הסתפקות במועט

לגופו סיפורו של פרנקל תאומים, הסיפור כנראה אמיתי, ומדובר מיום הכיפורים תשכ"ו, לפני חמישים ואחת שנה, כשבורו פארק לא נראתה כמו היום בשום אופן. בשנה ההיא היה משחק בייסבול הגדול ביוהכ"פ, והרבה מהאדוקים בזה לא יכלו למשול ביצרם. גם אמי תחי' סיפרה לי שזוכרת את אביה ע"ה כולו נסער כשיצא בעת ה...
על ידי ר_חיים_הקטן
ו' מאי 19, 2017 2:42 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרגום נוסף למגילת רות?
תגובות: 34
צפיות: 2461

Re: תרגום נוסף למגילת רות?

יש למישהו מאמרו של הלפרין? D.J. Halperin "Crucifixion, the Nahum Pesher and the Rabbinic Penalty of Strangulation 32 JJS (1981) 32-46 הנה. 10.0000@www.jjs-online.net.@generic-C6C7507A91C2.pdf יש לאחד מאמר זה ? d r g beattie the targum of ruth a sectarian composition? jss vol. 36 הנה. 10.0000@w...

עבור לחיפוש מתקדם