החיפוש הניב 997 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוגה
ב' מרץ 11, 2019 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מרדכי סנהדרין פרק אחד דיני ממונות סימן תשט"ו
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: מרדכי סנהדרין פרק אחד דיני ממונות סימן תשט"ו

ב"ה היום כמעט הכל סרוק ואין כ"כ טורח. כאן ספר המרדכי כתב יד וטיקן 141 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.ebr.141 מעניין השינוי בכת"י הדרכ"מ. עכ"פ כבר כתבו שהגהות המיוחסות לרמ"א על המרדכי אינן של הרמ"א כמצו"ב מאמרו של א' זיו שהועלה בעבר בפורום, וכאן . כמו כן י...
על ידי הוגה
א' מרץ 10, 2019 6:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מרדכי סנהדרין פרק אחד דיני ממונות סימן תשט"ו
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: מרדכי סנהדרין פרק אחד דיני ממונות סימן תשט"ו

כנראה צ"ל "דאי אפשר שיהיו כל הדיינין רבנים בשוה, ותנן נמי", כפי שהוא בשני כתבי היד הטובים של המרדכי בודפשט ווטיקן כמצו"ב. (גם יש בהם המקור לפסק זה מספר חכמה לרבינו ברוך ב"ר שמואל). וכן באגודה שם (כנראה ע"פ המרדכי) האב ובנו הרב ותלמידו אין מונין להם אלא באחד. ואם אינו מל...
על ידי הוגה
ה' מרץ 07, 2019 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?
תגובות: 81
צפיות: 2099

Re: כיצד מעוררים שנאה לעמלק?

עמלק איננו רק עם אלא הוא רעיון. והרעיון העמלקי קיים גם קיים בכל הדורות עד ימחה שמו ויהיה הכסא שלם. לימוד התורה הוא ההתנגדות היותר חזקה לעמלק ולרעיון העמלקי. והדברים עתיקים. לענ"ד כן הוא הנכון, מפני שמבואר בכתוב עצמו שזהו הטעם שעמלק גרוע יותר מכל אויבינו האחרים 'אשר קרך בדרך', וידוע מ"ש חז...
על ידי הוגה
ב' מרץ 04, 2019 10:32 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: דרוש טקסט של ש"ע חו"מ עם באר הגולה
תגובות: 0
צפיות: 142

דרוש טקסט של ש"ע חו"מ עם באר הגולה

נתבקשתי מת"ח שרוצה להוציא לאור ספרו על חו"מ.
נא לפנות באישי.
בתודה רבה מראש!
על ידי הוגה
ב' פברואר 25, 2019 11:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מקום קבורתו של הרי"ף
תגובות: 32
צפיות: 2874

Re: מקום קבורתו של הרי"ף

בתוך הלכות רב אלפס פרעסבורג תקצ"ו

הרי''ף.JPG
הרי''ף.JPG (1.43 MiB) נצפה 333 פעמים
על ידי הוגה
ה' פברואר 14, 2019 1:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמזים בס' מרדכי
תגובות: 6
צפיות: 225

Re: הרמזים בס' מרדכי

בשאלות ותשובות חוות יאיר סי' פא: וראיתי בשו"ת ר"א ששון הנ"ל שלסתור המנהג ולתקן דבר חדש במקום דאיכא פסידא להאי ורווחא להאי פשיטא דלא מצי (ע' מרדכי פ' הגוזל בתרא מ"ש בשם ר"ת סי' רמ"ז). בדפוסים שלנו הוא רמז\סי' קפג. בדפוס ריווא הנ"ל שכנראה היה לעיני הרב חוות יאיר זה ...
על ידי הוגה
ה' פברואר 14, 2019 1:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמזים בס' מרדכי
תגובות: 6
צפיות: 225

Re: הרמזים בס' מרדכי

ידוע שנעשו שתי חלוקות סימנים לספר המרדכי, האחת ידועה בדפוסים אחרונים/ וילנא/ פרויקט השו"ת הופיעה לראשונה במרדכי דפוס שלישי ויניציאה שי"ב ורוב דפוסים שאחריו. והחלוקה האחרת שעשה ר' יוסף אוטילינג במרדכי דפוס חמישי ריווא שי"ט בלבד. (הוא גם חיבר את "לוח סימני הדינים אשר נמצאו במרדכי&q...
על ידי הוגה
ד' פברואר 06, 2019 12:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראבי"ה - כתב יד
תגובות: 4
צפיות: 340

Re: ראבי"ה - כתב יד

מרדכי השלם לב"ק נדפס בשנת תשנ"ב, ונראה כוונת המהדיר שעיקרי הדברים נמצאים בתשובות ראבי"ה שנד' אח"כ מכת"י בשנת תש"ס ע"י הר"ד דבליצקי סי' אלף ל"א (=תתרל"א) עמ' שט, ובראבי"ה השלם כרך ג' עמ' תלח. (וכן מרדכי השלם עמ' צד הערה 20 ועמ' רלט הערה 368 הביא ...
על ידי הוגה
ה' ינואר 31, 2019 6:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש חיוב להאמין בנסים ומופתים מאז חתימת התלמוד
תגובות: 66
צפיות: 2132

Re: האם יש חיוב להאמין בנסים ומופתים מאז חתימת התלמוד

וכמו שהזכרתי ר"ח קרשקש עצמו הכריע שאין בחירה לאדם האם להאמין או לא (אור ה’, מ"ב, כ"ה, פ"ה עמ’ ריט-רכד במהד’ הרב פישר). ושם גם כתב שיש בחירה לאדם האם לשמוח באמונתו והבחריצות לעמוד על אמתתה. וזה נתון לבחירה, ועל הבחירה הזאת אדם יכול לקבל שכר או עונש. איני מבין מה שייך להכריע בזה. ...
על ידי הוגה
ה' ינואר 31, 2019 5:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי ניצח?
תגובות: 119
צפיות: 5459

Re: מי ניצח?

אז מי ניצח בסוף?..
על ידי הוגה
ה' ינואר 31, 2019 5:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם יש חיוב להאמין בנסים ומופתים מאז חתימת התלמוד
תגובות: 66
צפיות: 2132

Re: האם יש חיוב להאמין בנסים ומופתים מאז חתימת התלמוד

חרסון כתב:
הרואה כתב:אני לא מבין את צמד המילים "חיוב להאמין".


אולי: 'חיוב לנסות להשתכנע'?

האם לדעת הרמב"ם אין חיוב להאמין בי"ג עיקרים?
ומכלל זה נלמד שהחיוב הוא דווקא כל מה שכלול בי"ג (שזה הרבה דברים), ומעבר לכך פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשורו.
על ידי הוגה
א' ינואר 27, 2019 11:47 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?
תגובות: 31
צפיות: 2250

Re: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?

אודה מאוד למי שיואיל בטובו לתרגם.

על ידי הוגה
א' ינואר 27, 2019 11:32 pm
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?
תגובות: 31
צפיות: 2250

Re: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?

קריאה לרחובות הנהר תרפ לערך עמ 1.jpg
קריאה לרחובות הנהר תרפ לערך עמ 1.jpg (123.5 KiB) נצפה 895 פעמים
על ידי הוגה
א' ינואר 27, 2019 11:13 am
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?
תגובות: 31
צפיות: 2250

Re: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?

כאן לימד הגאון השד"ה (ר' שאול דוויך הכהן) את תורת הרש"ש במשך עשרות שנים עד פטירתו בשנת תרצ"ג, וכאן היה מקום לימודו ותפילתו של ר' יעקב חיים סופר זצ"ל בעל כף החיים, ועוד גדולים מצדיקי ירושלים וחכמיה. וידוע שבזכות ישיבה קדושה זו היה המשך וקיום לתורתו של הרש"ש עד דורינו, שכל לומ...
על ידי הוגה
א' ינואר 27, 2019 10:52 am
פורום: ימות עולם
נושא: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?
תגובות: 31
צפיות: 2250

Re: ישיבת רחובות הנהר - היכן יש פרטים?

קריאה לעזרת הישיבה כולל תמונה משנות תר"פ לערך.
הבניין עודנו קיים בעיה"ק ברח' אדוניהו הכהן.

רחובות הנהר.jpg
רחובות הנהר.jpg (4.97 MiB) נצפה 1042 פעמים
על ידי הוגה
ו' ינואר 18, 2019 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 417

Re: מחפש כת"י של ספר העיטור

להלן הנקודות שצריכים ביאור ונראה בעליל כי חסרון לשון יש כאן. א. "וגבי בהמ"ז דאמר ר' פפא מעטף דיתיב [? בנדפס: ויתיב] משום דחזינן עיטוף מתעטף כעטיפת ישמעאל גבי ציצית נמי אע"ג דמברכינן להתעטף בציצת לשון כסות היא". כוונתו הרי לגמ' ברכות נ"א ע"א שאומרת שכוס של ברכה צריך עיט...
על ידי הוגה
ה' ינואר 17, 2019 11:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4636

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

תורה שבכתב ההבדלים זניחים מאוד לכל הדעות. תורה שבעל פה מעצם טיבעה ורצונה מלכתחילה היה ריבוי הדעות וחילופי הגירסאות, וגם בה רב המשותף על הנחלק. מעניין לספור כמה הבדלי נוסח משמעותיים יש במסכת אחת. השאלה מה זה "משמעותיים". בכל מקרה, זה ודאי בתוך מסגרת אחדותית אחת. כבר חרגנו מנושא האשכול, עכ&...
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4636

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

תורה שבכתב ההבדלים זניחים מאוד לכל הדעות.
תורה שבעל פה מעצם טיבעה ורצונה מלכתחילה היה ריבוי הדעות וחילופי הגירסאות, וגם בה רב המשותף על הנחלק. מעניין לספור כמה הבדלי נוסח משמעותיים יש במסכת אחת.
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4636

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

אף פעם אין סכנה לברר האמת. ולא נצטרך למחוק, רק מעתה נוכל לדעת על פי מה נוסדו הדברים ולבחון לגופו אם נכון או לא, לשקר אין רגלים וקושטא קאי. לטעמי כל זה רק מחזק את מסורת הספרים האמיתיים שבידינו, ולא שהם צריכים חיזוק. זאת השאילה גופא האם הכלים המתחדשים שיש לנו היום עלולים לשבור מסורות. עד איפה אפשר לה...
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 5:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4636

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

אף פעם אין סכנה לברר האמת. ולא נצטרך למחוק, רק מעתה נוכל לדעת על פי מה נוסדו הדברים ולבחון לגופו אם נכון או לא, לשקר אין רגלים וקושטא קאי. לטעמי כל זה רק מחזק את מסורת הספרים האמיתיים שבידינו, ולא שהם צריכים חיזוק.
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 417

Re: מחפש כת"י של ספר העיטור

כתה"י הכי טוב של הספר הוא וטיקן 143, והוא זמין ברשת. עי' הפרטים כאן: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000174511&local_base=NNLMSS עיינתי שם, ולא הועיל לי כלום, אם הוא הכת"י של העיטור הטוב ביותר שיש בידינו, אז אנחנו בבעיה קשה. עיטור כתי וטיקן 143 (2).jpg מדוע בע...
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 58
צפיות: 4636

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

דומני שכבר קדמו לו בעצם העניין הזה כעצה טובה לומר את הפסוק, ויתכן שהוא רק הדביק את זה לסוף תפילת העמידה כדי שלא ישכח. אבל מה בכך. אדרבה, כל זה מעיד שתוצאות הזיופים במשך הדורות בפועל הסתכמו למנהגים טובים אלו או אחרים. ויישר כוחו של החכם המופלא שמברר ומגלה הספרים המזויפים.
על ידי הוגה
ו' ינואר 11, 2019 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות ו: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 8
צפיות: 1721

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

ידועים דברי הגמרא בברכות ו ע"ב: אמר רבי זירא: אגרא דפרקא - רהטא. אמר אביי: אגרא דכלה - דוחקא. אמר רבא: אגרא דשמעתא - סברא. אמר רב פפא: אגרא דבי טמיא - שתיקותא. אמר מר זוטרא: אגרא דתעניתא - צדקתא. אמר רב ששת: אגרא דהספדא - דלויי. אמר רב אשי: אגרא דבי הלולי - מילי. שבעת המאמרים הללו מופיעים גם ב...
על ידי הוגה
ב' ינואר 07, 2019 2:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?
תגובות: 7
צפיות: 493

Re: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?

אלא שבנידון דידן, היות והרמב"ם נזקק לסוגיא, וטורח לבאר [מה שלא נזכר בהדיא בגמרא] שטעם האיסור להתפלל כשהוא צריך לנקביו שהוא מפני שזה חופזו וטורדו בתפילה, מהא שמעינן לענ"ד שהרמב"ם אינו סובר מאיסורו של רבינו שמחה האוסר בכללות דברים שבקדושה לאדם הנצרך לנקביו. לענ"ד הרמב"ם בפרק ...
על ידי הוגה
ג' ינואר 01, 2019 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?
תגובות: 7
צפיות: 493

Re: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?

לזכרוני יש בתפילה שתי דברים חמורים משאר דברי קדושה. שלכתחילה אסור אפילו יכול לשהות כדי פרסה (חוץ מדעת הרי"ף) וכן שאם אינו יכול לשהות כדי פרסה אינו יוצא יד"ח אף בדיעבד. ואם כן מנ"ל דהרמב"ם לא נקט דווקא תפילה משום חומרות אלו? הרמב"ם בא לפסוק הלכה, והוא מחדש [מה שלא ידענו מדבר...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 31, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת מהר"ח אור זרוע - האם יש ערעורים על מקוריותו?
תגובות: 26
צפיות: 2204

Re: שו"ת מהר"ח אור זרוע - האם יש ערעורים על מקוריותו?

ראיתי בשו"ת מהר"ח אור זרוע סימן יד תשובה מרבינו יצחק אור זרוע בנו של מהר"ח או"ז, תחילה הביא דברי זקינו בספר אור זרוע, ולאחר מכן הביא דברי אביו ב סימני אור זרוע . (ולא "אור זרוע קצר" או "קיצור אור זרוע" וכיוצ"ב שנקרא במקומות אחרים) . מובן שהראוי ללמוד תחיל...
על ידי הוגה
א' דצמבר 30, 2018 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?
תגובות: 6
צפיות: 248

Re: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?

דפו"ר של הש"ע

שע יוד קנד ויניציאה שכה.JPG
שע יוד קנד ויניציאה שכה.JPG (61.43 KiB) נצפה 214 פעמים
על ידי הוגה
ה' דצמבר 27, 2018 10:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 47
צפיות: 4630

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

ע"ז ג ע"ב: מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהן שנ' יושב בשמים ישחק וגו', אמ' ר' יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד.
על ידי הוגה
ג' דצמבר 25, 2018 12:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 41
צפיות: 2578

Re: העתקים ברחבי התלמוד

בגמרא ברכות דף סג ע"א כָּל חוֹתְמֵי בְּרָכוֹת שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ וְכוּ': כָּל כָּךְ לָמָּה? לְפִי שֶׁאֵין עוֹנִין אָמֵן בַּמִּקְדָּשׁ. וּמִנַּיִן שֶׁאֵין עוֹנִין אָמֵן בַּמִּקְדָּשׁ? שֶׁנֶּאֱמַר 'קוּמוּ בָּרְכוּ אֶת יְיָ אֱלֹהֵיכֶם מִן הָעוֹלָם עַד הָעוֹלָם', וְאוֹמֵר 'וִיבָרְכוּ אֶת שֵׁם כְּבוֹ...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 24, 2018 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 6
צפיות: 677

הוספות בנוסח התלמוד

בס"ד כבר העירו הראשונים על דבר הסופרים שהוסיפו מעט דברים בנוסח התלמוד, ובאשכול אחר הובאו שתי דוגמאות - א - פיסקה מן ספר הערוך מופיעה בתוך נוסח הגמרא בבא בתרא דפוס ראשון ושני, ובדפוסים לאחר מכן תיקנו ומחקו. ב - שורה מן גמרא ברכות פרק ו הועתקה כנראה אל נוסח הגמרא ברכות פרק ג החל מדפוס ראשון, ומצו...
על ידי הוגה
ה' דצמבר 20, 2018 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי
תגובות: 26
צפיות: 1258

Re: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי

ואיך הבבלי עצמו למד ירושלמי אם לא בעיניים בבליות.
באופן עקרוני האם מן הנמנע לפרש תשובת ר' רפאל ברדוגו על פי יסודות הגר"ח במידה שהדברים עולים יפה? ור' רפאל עצמו לא חייב להתכוין לזה כמו שהרמב"ם לא תמיד חייב.
על ידי הוגה
ה' דצמבר 20, 2018 11:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 51
צפיות: 3682

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

במהלך עריכת ההוצאה החדשה לדפוס מכתי"ק, מצאנו דבר פלא נפלא. ידועים דבריו שכתב "יש חסידים נזהרין לילך אחר דברי המחמיר אע"ג דלפום דינא הוא מותר" - כהח קנח כה.JPG ובכתב יד - כהח קנח כה כתב יד.JPG שורה 3 מלמטה תחילה כתב: וכל אשר נשמתו זכה ביותר תאוה נפשו לעשות חומרות וחסידות ביותר, וז...
על ידי הוגה
ה' דצמבר 20, 2018 6:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 51
צפיות: 3682

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

מה שכתב אבני גזית, ששם משפחתו של הכה"ח מוסא, כנראה הכוונה מוצא (בהבהרה בבלית), והיה רגיל לכנות שם המשפחה ע"ש האב נכון? ככל הידוע לי זה התחיל להפך, דהיינו כנראה היה אדם ושמו 'משה' וכונה 'מוסא' (בתחילת שנות ת"ק לערך), וכמנהג הבבליים צאצאיו ייחסו עצמם אליו כשם משפחה. 'מוצא' איננו אלא עי...
על ידי הוגה
ד' דצמבר 19, 2018 1:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 51
צפיות: 3682

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

בצעירותו היה ממשפחת מוצא, ומשום חששות גיוס והדומה להם שינה לסופר על שם היותו כותב סת"ם. ברשותי ספר זוהר חדש דפוס ליוורנו עם חתימת בעלים אביו של כף החיים: הצעיר יצחק [ב"ר] אליהו [ב"ר] בנימין [ב"ר?] מוסא. (אגב גם הוא עלה מבבל לירושת"ו ונפטר בה בש' תרס"ה ומנו"כ בחלקת...
על ידי הוגה
ד' דצמבר 19, 2018 12:45 pm
פורום: ימות עולם
נושא: כתב יחוס - הכי קדום
תגובות: 44
צפיות: 4337

Re: כתב יחוס - הכי קדום

מקדש מלך כתב:הרי לא מדובר במידע כללי של הציבור, אלא במשהו שאמור לעבור אלפי שנים מאב לבן באופן פרטני, כשכל בן אמור להוסיף את שמו ולמסור את המגילה הלאה.

ראיתי חופות של משפ' טולידאנו שקורא הכתובה נוהג לקרוא בקול את כתב היחוס של החתן/כלה דור אחד דור, בן לאותו צדיק וכו', עד לאבותיהם בזמן הגירוש.
על ידי הוגה
ג' דצמבר 18, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!
תגובות: 7
צפיות: 327

Re: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!

אגב דאיירינן בעניין זה מצו"ב הערה בנוסח הגמ' ברכות דף כא ע"א בס"ד אודה ואשמח על כל ביקורת ברכות כא א עוז והדר.JPG וכך הוא נוסח הגמרא החל מדפוסי התלמוד הראשונים, שונצינו שנת רמ"ד; ויניציאה שנת ר"פ. והנה כן הוא ממש לשון הברייתא בגמרא לקמן דף מח ע"ב: "תנו רבנן מנין לב...
על ידי הוגה
ג' דצמבר 18, 2018 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!
תגובות: 7
צפיות: 327

Re: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!

לענ"ד לכאורה זה מתחיל הפוך, שהפשטות היא שכל הברכות הן דרבנן, חוץ ממה שפורש להדיא שזה דאורייתא, והיינו ברכת המזון. ולכן כל מי שסתם ולא אמר להדיא שברכת התורה מדאורייתא, חזר אל הכלל שהוא דרבנן. וכן רמב"ם ריש הל' ברכות: " מ"ע מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר ואכלת וכו', ומדברי סופר...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 17, 2018 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמונה ותשעה בטבת
תגובות: 7
צפיות: 1071

Re: שמונה ותשעה בטבת

ועוד כתב שם טעם לתענית זו: ובספר הקבלה להראב"ד מובא שבט' בטבת נהרג ר' יוסף הלוי הנגיד בנו של ר' שמואל הלוי. גם קהל גראנאטה וכל הבאים מארצות רחוקים לראות תורתו וגדולתו נהרגו וכו' יעויין שם. ואחרי זה כתב בזה הלשון, ועוד מימי רבותינו הקדמונים שכתבו מגילת תענית גזרו תענית בתשעה בטבת ולא ידענו על מ...
על ידי הוגה
ג' דצמבר 11, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2405

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

עתה ראיתי להרב יבי"א זצ"ל חלק ט סי' א שהאריך בדין זה וכתב שאיסור קומה זקופה זהו מידת חסידות על פי הגמ' ברכות מג ע"ב הנ"ל ורמב"ם הל' דעות שנקטו דין זה גבי ת"ח, וכן על פי תשובת הגאונים שזה אחד מעשרה מילי חסידותא דרב שלא הלך ד"א בקומה זקופה, ובדברי ר' יהושע בן לוי בגמ...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 10, 2018 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2405

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

אם כן מדוע ר' יהושע בן לוי והש"ע אמרו אסור?

עבור לחיפוש מתקדם