מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1108 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוגה
ג' יולי 07, 2020 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 35987

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

'בעניין שתי דעות המובאות בשלחן ערוך' מאת הרב אריאל אפרים אהרונוב שליט"א, בתוך קובץ "תורת ציון" חלק ב, תמוז ה'תש"פ, עמ' צז - קסט. בסיכום בעמוד האחרון: "הובאו למעלה מארבעים אחרונים הסוברים, שסתם ויש השו"ע חושש לדעת היש, וביניהם פוסקים מפורסמים מאד, והתברר שרוב מניין ורוב ...
על ידי הוגה
ב' יולי 06, 2020 11:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 28
צפיות: 3510

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

ב. רש״י ד״ה עד סוף האשמורה הראשונה – שליש הלילה כדמפרש בגמרא (דף ג.) ״ומשם ואילך עבר זמן דלא מקרי תו זמן שכיבה ולא קרינן ביה בשכבך״ ״ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו ״ כו׳ צ״ע קצת מדוע לא כתב גם אצל הקורא לאחר האשמורה שלא יצא ידי חובתו? יש כאן חילופי נוסחאות שלא צוי...
על ידי הוגה
ב' יולי 06, 2020 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 412
צפיות: 35987

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

בעיני הנושא הזה, כמו באשכול הסמוך, הוא הצהרתי נטו.. האם אני שייך למחנה פלוני, או אלמוני.. בסופו של דבר כשבאים להלכה למעשה בדרך כלל השיקולים רחבים יותר ומשתנים לגמרי.. בעיני זהו אחד הדברים העקרים וחסרי טעם ותכלית: ויכוח על כללי הלכה. חוץ מזה שמבחינת החוויה אינו דומה בירור הלכה לגופה מאשר דיון רופף ול...
על ידי הוגה
ד' יולי 01, 2020 8:10 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מסכה מן התורה מניין ?
תגובות: 24
צפיות: 1254

Re: מסכה מן התורה מניין ?

לפי לשון הכותרת עשיתי חיפוש בתנ"ך 'מסכה' נמצאו 24 תוצאות. ושמעתי שהאר"י קדם בכך שצריך מסכה, אלא שלדעתו צריך להיות על המצח דוקא, ומעניין היכן המקור.
על ידי הוגה
ב' יוני 29, 2020 3:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי
תגובות: 72
צפיות: 7729

Re: דיונים בנוסח התלמוד הבבלי

ברכות לד ע"ב: אמר רב כהנא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא. ואמר רב כהנא חציף עלי וכו'. מבין כתה"י באתר פרידברג, רק בכת"י פריס 671 (ביזנטי מאה ט"ו) נוספו 6 מילים: אמ' רב הונא הק'ב'ה' הציף עלי מאן דמצלי בפקתא. והני מילי דלא מיכנף ביה עשרה. ואמר רב כהנא וכו'. ואפשר שכך היתה נוסחת הריא"...
על ידי הוגה
ו' יוני 19, 2020 4:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 287
צפיות: 49258

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

באמת שו"ת? או על הרמב"ם?
בקטלוג המקוון כאן ל"מ, האם הוא לא מעודכן
על ידי הוגה
ו' יוני 19, 2020 1:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 287
צפיות: 49258

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

יישר כח תודה רבה התעוררתי לזה מפני שדיבר איתי חבר אודות דברי הרב נחפה בכסף דלהלן, וכדי לברר את הדברים רציתי לעשות חיפוש בספר נחפה בכסף לתיבת 'מרדכי' לראות את כל האיזכורים שלו לספר, אך טקסט של הספר נחפה בכסף מנלן. וזה לשונו: הנה כלל ידוע הוא בפוסקים (על הרוב כמובן, ולהחריג מקומות שמפורש בהיפך) שפוסק ...
על ידי הוגה
ה' יוני 18, 2020 7:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆
תגובות: 287
צפיות: 49258

Re: ◆ ספרים חשובים הזקוקים למהדורות חדשות ◆

יש כמה וכמה ספרי שו"ת ידועים מגאוני ירושלים הקדמונים של לפני 200 - 300 שנה, שככל הידוע לי טרם זכו להוצאות חדשות. דבריהם הובאו פעמים רבות בספרי האחרונים, ומורגש החסר בנגישותם. לא מצאתי טקסט מוקלד שלהם בשום מאגר. רק צילומים ישנים של דפוסים ישנים בלי אפשרויות חיפוש. ספרים חשובים אלו בעצם קיימים אך...
על ידי הוגה
ה' יוני 18, 2020 7:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגהות מיימוניות דפוס קושטא
תגובות: 56
צפיות: 8162

Re: הגהות מיימוניות דפוס קושטא

אגב מצאתי בכתב יד אוקספורד שיטה חדשה למהר"י אבוהב על מסכת ברכות (תחילת המסכת) שכנראה לא נדפסה מעולם והיא שיטה ארוכה בפלפול רב ועצום לרבינו הגדול, גאון קסטיליה כאן סרוק כאן בקטלוג הסה"ל כעת מצאתי שיש למהר"י אבוהב שיטה גם כן על מסכת ביצה, ונדפס בשו"ת הרב המוסמך מהר"ם גלאנטי ו...
על ידי הוגה
ה' יוני 18, 2020 6:35 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מנין בנ"י בעליה לרגל
תגובות: 11
צפיות: 275

Re: מנין בנ"י בעליה לרגל

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף סד ע"ב תנו רבנן פעם אחת ביקש אגריפס המלך ליתן עיניו באוכלוסי ישראל אמר ליה לכהן גדול תן עיניך בפסחים נטל כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי מצרים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה ואין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני אדם מדרש רבה איכה - פרשה...
על ידי הוגה
ג' יוני 09, 2020 2:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יש גירסאות שונות בדברי הזהר דלהלן?
תגובות: 8
צפיות: 1121

Re: האם יש גירסאות שונות בדברי הזהר דלהלן?

בזהר ח"ב (דף כה, א), ברעיא מהימנא: ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני ה' אלקיכם וגו', פקודא דא קדמאה דכל פקודין, ראשיתא קדמאה דכל פקודין למנדע ליה לקודשא בריך הוא בכללא .. כך עכ"פ בדפוס ווילנא ועוד ספרים רבים המצטטים מהזהר. אך חיפוש [אמנם מהיר] ב'אוצר' מגלה, שיש - לעומתם -...
על ידי הוגה
ה' מאי 28, 2020 12:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לובשים טלית גדול ומדוע הבחורים לא לובשים
תגובות: 3
צפיות: 251

Re: מדוע לובשים טלית גדול ומדוע הבחורים לא לובשים

ומענין לענין, אשאל שאלה שמטרידה אותי. איך יתכן שאנו לא מברכים על לבישת הציצית בט"ק, והרי פעמים עובר זמן רב עד שלובשים את הט"ג, וביינתים נמצא לובש ומקיים מצות ציצית בלא ברכה. ובאמת זה תמוה גם אם לובש את הט"ג כמה דקות לאחר הט"ק. ואולי כל הדין של עובר לעשייתן נאמר רק במצוה עוברת, א...
על ידי הוגה
ה' מאי 28, 2020 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לובשים טלית גדול ומדוע הבחורים לא לובשים
תגובות: 3
צפיות: 251

Re: מדוע לובשים טלית גדול ומדוע הבחורים לא לובשים

א. מה המקור ללבוש טלית גדול הרי יש לנו טלית קטן, והיום הט"ק שלנו כשרות ללא שום ספק. ב. ועוד יל"ע למה רק האנשים ולא הבחורים? ג. נפסק בשו"ע ומקורו בטור נכון לשים את הטלית על הראש. השאלה מזה הדין הזה. המג"א לומד שנכון לשים טלית על הראש כי כתוב בגמ' שמי ששם סודרא על הראש יש לו יר&qu...
על ידי הוגה
ד' מאי 27, 2020 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירורי דיני מעבר לפני המתפלל
תגובות: 77
צפיות: 6712

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו,...אך נפשי בשאלתי אם מישהו מכיר סברא כזו בפוסקים או בשמועות בעל פה מפי רבנים, ושכמ"ה. פעם שאלתי בזה את רבי יעקב יוסף זצ"ל ואמר ללמד זכות על המיקל על פי המבואר בהלכה שאם לא כיוון בברכה ראשונה לא עלתה לו תפילה, ועוד מבואר שבזמן הזה אין מתפללים נדבה ואין חוז...
על ידי הוגה
ד' מאי 27, 2020 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירורי דיני מעבר לפני המתפלל
תגובות: 77
צפיות: 6712

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

והנה כיום נהגו רבים להקל בהלכה זו, ...אך נפשי בשאלתי אם מישהו מכיר סברא כזו בפוסקים או בשמועות בעל פה מפי רבנים, ושכמ"ה. פעם שאלתי בזה את רבי יעקב יוסף זצ"ל ואמר ללמד זכות על המיקל על פי המבואר בהלכה שאם לא כיוון בברכה ראשונה לא עלתה לו תפילה, ועוד מבואר שבזמן הזה אין מתפללים נדבה ואין חו...
על ידי הוגה
ג' מאי 26, 2020 7:48 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: הי"ב ספרי תורה שמשה רבינו כתבם - היכן הם?
תגובות: 14
צפיות: 532

Re: הי"ב ספרי תורה שמשה רבינו כתבם - היכן הם?

ב] בזמן האמוראים כבר לא הי' ידוע על ס"ת של משה, בקידושין ל ע"א "לא זזו משם עד שהביאו ס"ת ומנאום וכו' אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן". ג] אולי רמז לכך נמצא במדרש רבה דברים (פרשה ט פיסקה ט): "ד"א מהו הן א"ר סימא היום קובל לפני הקדוש ב"ה אמר רבש&q...
על ידי הוגה
ה' מאי 21, 2020 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הבל פיהם של תשב"ר
תגובות: 4
צפיות: 352

Re: הבל פיהם של תשב"ר

רק בדבר אחד יש צד מעלה לתשב"ר, כי מאחר ואין בהם דעת, אז עדיין לא התאפשר להבל פיהם שיהיה בו חטא. כיצד יתכן להכריע על פי מעלה זו את הכף, ולומר שאין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תשב"ר! עד כדי כך? לענ"ד אף אם היה בהם דעת, טכנית פחות הספיקו לחטוא, וממילא הלימוד שלהם יותר טהור. (לפי זה ייצא ...
על ידי הוגה
ב' מאי 11, 2020 1:34 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?
תגובות: 4
צפיות: 423

Re: מהר"ם שהובא ברמ"א בענין מכת מדינה - יש כזה מהר"ם?

ראה ספר 'מרדכי השלם' על מסכת ב"מ היו"ל ע"י מכון ירושלים, בהערות ובשנויי נוסחאות, כמצו"ב בהסכמתם. וכתב המהדיר הרב שלמה אנגל שליט"א: יותר נראה לי שגירסת המרדכי היא הנכונה א. גם בסימני או"ז יש את הגירסה הזו. ב. אם נניח שכוונת האור זרוע לפטור את הפועל לא מובן למה הוצרך להגי...
על ידי הוגה
ג' מרץ 31, 2020 10:25 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5656

Re: ליל הסגר

.
על ידי הוגה
ג' מרץ 31, 2020 10:16 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5656

Re: ליל הסגר

.
על ידי הוגה
ג' מרץ 31, 2020 8:03 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: ליל הסגר
תגובות: 79
צפיות: 5656

Re: ליל הסגר

.
על ידי הוגה
א' מרץ 15, 2020 12:36 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: דֶבֶר ומגפה- חילוק במשמעות
תגובות: 9
צפיות: 1376

Re: דֶבֶר ומגפה- חילוק במשמעות

ילקוט ראובני, פראג ת"כ , ערך מגפה אות ב: כתב הרמב"ן ספירה רביעית של טומאה נקראת גע"ש כל"ה כו', ונגד מדה זאת אמר דוד המלך ע"ה (תהלים צא ו) מדבר באופל יהלוך כו', כי משם הדבר בא לעולם. ולפיכך דבר ומגפה אינם שוים, כי ענין המגפה יותר מהדבר, שהדבר הוא כל ששלשה מתים יוצאים בג' ימים...
על ידי הוגה
ה' מרץ 12, 2020 2:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1206
צפיות: 263587

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

נתבקשתי לברר היכן אפשר למצוא עוד פרטים על הרב יהודה ארשיטצער, מלבד אלו. בתודה מראש. ספר אתוון דאורייתא - כלל ג והנה עוד בילדות שמעתי מאת הרב החריף והבקי מוה' יהודה ארשיטצער נ"י מק"ק טארני שהסביר הא דהקדיש בור ונתמלא מים דאין מועלין במים ואין הבור מקנה המים להקדש מטעם חצר והסביר הטעם דלא שי...
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

אחר בקשת מחילה מכת"ר. השערות אלו שנאמרו, אודות ב' עורכים או קבוצות, לנוסחאות אושטרייך וריינוס, וכביכול המחבר לא הספיק לגמור עריכת הספר. הנה כבר התפרסמה דבר הטעות, שאין הדברים נכונים כלל ועיקר. וחבל מאוד שאמרו על אחד מגדולי הפוסקים הראשונים "לא הספיק לגמור עריכת הספר". כשלפי האמת ספרו ...
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

מדברי בעל תרומת הדשן שאמר על הוספות ריינוס "בכלן יש לפקפק", משמע שריינוס הן הוספות על אושטרייך, ולדעתו יש לפקפק עליהן.
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

מדוע כותב כבודו שאין עליה תשובה מספקת ושאין בירור, והוא קיים וישנו.
הטעם שסמכו הפוסקים על מרדכי של אושטרייך, מפני שהוא המרדכי האמיתי.
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

... התשובה היא פשוטה מאוד. על פי כתבי היד העתיקים השלמים של ספר המרדכי. הדברים נחקרו פעמים רבות, על ידי חוקרים רבים, וכולם באו למסקנה מוסכמת, שבאופן כללי כתבי היד השלמים האמיתיים של ספר המרדכי, הם שני אלו: וטיקן 141 ובודפשט 1. ויש כתבי יד נוספים הקרובים להם, אבל אלו הם העיקריים היות שהם קדומים וכול...
על ידי הוגה
ו' ינואר 10, 2020 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

דוגמא אחת להגהות מרדכי מהסוג הראשון - שהן פיסקאות מספר המרדכי עצמו, שנשמטו מנוסח ספר המרדכי שבדפוס. והן "הגהות מרדכי הראשונות למסכת שבת" הנדפסות בסמוך לאחר המרדכי שבת. תמונת העתקת הנוסחאות מספר המרדכי תחילת פרק קמא דשבת, מתוך אתר העתקת הנוסחאות שע"י פרידברג 'מהדורא': מהדורא1.JPG בצד י...
על ידי הוגה
ה' ינואר 09, 2020 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

אבקש את סליחת הקורא על כך שאין הדברים באים בסדר הראוי להם. בתקווה שלבסוף נוכל לסדר את הכל מהתחלה כיאות. לפי האמת, הודעה זו דלהלן היתה צריכה להיות הודעה הפותחת בכל הקשור לנושא: הגהות מרדכי הנדפסות לאחר המרדכי. ראשית, אלו הן העובדות הקיימות, הידועות והמפורסמות, המוסכמות על הכל: 1. ספר המרדכי לרבינו מר...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

מהר"י מינץ בתשובה הנדפסת בשו"ת מים עמוקים, מעתיק הגהה ארוכה למרדכי יבמות, על פני כעמוד ושליש, על שמו של ר' שמואל משליצטט - ומופיע לפנינו בהגמ"ר יבמות

מהרי מינץ מעתיק הגהות רבי שמואל משליצטט.JPG
מהרי מינץ מעתיק הגהות רבי שמואל משליצטט.JPG (161.8 KiB) נצפה 1517 פעמים
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 6:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

סיכום ביניים מה מצאנו בכל האמור עד כאן? בספר מרדכי קטן חולין כת"י, מפנה ר' שמואל משליצטט עצמו להדיא לעיין בדבריו ש"הארכתי בגיליון ספר המרדכי במסכת יבמות", ומופיע לפנינו בהגהות מרדכי יבמות מהרז"ך ומהר"ם מינץ מצטטים את דעת ר' שמואל משליצטט בעניין הנ"ל, ומופיע לפנינו בהגמ...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי השניות שבת סימן תסד מרדכי מסכת שבת הגהות מרדכי פרק (אחד ועשרים) [ששה עשר] רמז תסד פרק מי שהוציאוהו עיין התשובה מהו ללכת בקרון בשבת ושם הארכתי בגי' : הרי בעל ההגמ"ר השניות במסכת שבת מפנה לעיין לתשובה שהאריך בגיליון המרדכי במסכת עירובין, וכן איתא בהגמ"ר הנדפסות לאחר מסכת עירובין,...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי שבת השניות מסימן תסח - עד סימן תעג והא לך ר' אליעזר דמילה כשאין האב בעיר רגילין ב"ד להעמיד שלשה וגדול שבהם מברך להכניסו וטעמא דהוי כשליח ב"ד ומילה שלא בזמנה כגון שנולד בין השמשות ויוצא דופן ואנדרוגינוס ומי שיש לו ב' ערלות ונולד כשהוא מהול שאנו מסופקים אם צריך להטיף ממנו דם ברית...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 39
צפיות: 4688

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי שבת האחרונות - השניות סימן תסד, מהדו' עוז והדר עמ' מח להניח נכרי לרכוב על הסוס בשבת לא ידעתי איסור דבשום מקום לא מצינו שגזרו על שבות דרבנן ורכיבת סוס דרבנן היא כדמשמע הכי שהחי נושא עצמו עד כאן לשון שאנץ פ"ק דע"ז על הלכה כבן בתירא: הגהה זו נשתרבבה גם אל גוף נוסח ספר המרדכי פ&quo...

עבור לחיפוש מתקדם