החיפוש הניב 982 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוגה
ו' ינואר 18, 2019 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 256

Re: מחפש כת"י של ספר העיטור

להלן הנקודות שצריכים ביאור ונראה בעליל כי חסרון לשון יש כאן. א. "וגבי בהמ"ז דאמר ר' פפא מעטף דיתיב [? בנדפס: ויתיב] משום דחזינן עיטוף מתעטף כעטיפת ישמעאל גבי ציצית נמי אע"ג דמברכינן להתעטף בציצת לשון כסות היא". כוונתו הרי לגמ' ברכות נ"א ע"א שאומרת שכוס של ברכה צריך עיט...
על ידי הוגה
ה' ינואר 17, 2019 11:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 55
צפיות: 3521

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

תורה שבכתב ההבדלים זניחים מאוד לכל הדעות. תורה שבעל פה מעצם טיבעה ורצונה מלכתחילה היה ריבוי הדעות וחילופי הגירסאות, וגם בה רב המשותף על הנחלק. מעניין לספור כמה הבדלי נוסח משמעותיים יש במסכת אחת. השאלה מה זה "משמעותיים". בכל מקרה, זה ודאי בתוך מסגרת אחדותית אחת. כבר חרגנו מנושא האשכול, עכ&...
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 7:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 55
צפיות: 3521

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

תורה שבכתב ההבדלים זניחים מאוד לכל הדעות.
תורה שבעל פה מעצם טיבעה ורצונה מלכתחילה היה ריבוי הדעות וחילופי הגירסאות, וגם בה רב המשותף על הנחלק. מעניין לספור כמה הבדלי נוסח משמעותיים יש במסכת אחת.
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 55
צפיות: 3521

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

אף פעם אין סכנה לברר האמת. ולא נצטרך למחוק, רק מעתה נוכל לדעת על פי מה נוסדו הדברים ולבחון לגופו אם נכון או לא, לשקר אין רגלים וקושטא קאי. לטעמי כל זה רק מחזק את מסורת הספרים האמיתיים שבידינו, ולא שהם צריכים חיזוק. זאת השאילה גופא האם הכלים המתחדשים שיש לנו היום עלולים לשבור מסורות. עד איפה אפשר לה...
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 5:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 55
צפיות: 3521

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

אף פעם אין סכנה לברר האמת. ולא נצטרך למחוק, רק מעתה נוכל לדעת על פי מה נוסדו הדברים ולבחון לגופו אם נכון או לא, לשקר אין רגלים וקושטא קאי. לטעמי כל זה רק מחזק את מסורת הספרים האמיתיים שבידינו, ולא שהם צריכים חיזוק.
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחפש כת"י של ספר העיטור
תגובות: 6
צפיות: 256

Re: מחפש כת"י של ספר העיטור

כתה"י הכי טוב של הספר הוא וטיקן 143, והוא זמין ברשת. עי' הפרטים כאן: http://aleph.nli.org.il:80/F/?func=direct&doc_number=000174511&local_base=NNLMSS עיינתי שם, ולא הועיל לי כלום, אם הוא הכת"י של העיטור הטוב ביותר שיש בידינו, אז אנחנו בבעיה קשה. עיטור כתי וטיקן 143 (2).jpg מדוע בע...
על ידי הוגה
ד' ינואר 16, 2019 12:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה
תגובות: 55
צפיות: 3521

Re: זהר על רות 'הר אדני' זיוף ? - אגדות שמואל מהר"מ הלל להורדה

דומני שכבר קדמו לו בעצם העניין הזה כעצה טובה לומר את הפסוק, ויתכן שהוא רק הדביק את זה לסוף תפילת העמידה כדי שלא ישכח. אבל מה בכך. אדרבה, כל זה מעיד שתוצאות הזיופים במשך הדורות בפועל הסתכמו למנהגים טובים אלו או אחרים. ויישר כוחו של החכם המופלא שמברר ומגלה הספרים המזויפים.
על ידי הוגה
ו' ינואר 11, 2019 2:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 5
צפיות: 1332

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

ידועים דברי הגמרא בברכות ו ע"ב: אמר רבי זירא: אגרא דפרקא - רהטא. אמר אביי: אגרא דכלה - דוחקא. אמר רבא: אגרא דשמעתא - סברא. אמר רב פפא: אגרא דבי טמיא - שתיקותא. אמר מר זוטרא: אגרא דתעניתא - צדקתא. אמר רב ששת: אגרא דהספדא - דלויי. אמר רב אשי: אגרא דבי הלולי - מילי. שבעת המאמרים הללו מופיעים גם ב...
על ידי הוגה
ב' ינואר 07, 2019 2:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?
תגובות: 7
צפיות: 385

Re: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?

אלא שבנידון דידן, היות והרמב"ם נזקק לסוגיא, וטורח לבאר [מה שלא נזכר בהדיא בגמרא] שטעם האיסור להתפלל כשהוא צריך לנקביו שהוא מפני שזה חופזו וטורדו בתפילה, מהא שמעינן לענ"ד שהרמב"ם אינו סובר מאיסורו של רבינו שמחה האוסר בכללות דברים שבקדושה לאדם הנצרך לנקביו. לענ"ד הרמב"ם בפרק ...
על ידי הוגה
ג' ינואר 01, 2019 11:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?
תגובות: 7
צפיות: 385

Re: הנצרך לנקביו – מותר הוא בדברי תורה?

לזכרוני יש בתפילה שתי דברים חמורים משאר דברי קדושה. שלכתחילה אסור אפילו יכול לשהות כדי פרסה (חוץ מדעת הרי"ף) וכן שאם אינו יכול לשהות כדי פרסה אינו יוצא יד"ח אף בדיעבד. ואם כן מנ"ל דהרמב"ם לא נקט דווקא תפילה משום חומרות אלו? הרמב"ם בא לפסוק הלכה, והוא מחדש [מה שלא ידענו מדבר...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 31, 2018 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת מהר"ח אור זרוע - האם יש ערעורים על מקוריותו?
תגובות: 26
צפיות: 2024

Re: שו"ת מהר"ח אור זרוע - האם יש ערעורים על מקוריותו?

ראיתי בשו"ת מהר"ח אור זרוע סימן יד תשובה מרבינו יצחק אור זרוע בנו של מהר"ח או"ז, תחילה הביא דברי זקינו בספר אור זרוע, ולאחר מכן הביא דברי אביו ב סימני אור זרוע . (ולא "אור זרוע קצר" או "קיצור אור זרוע" וכיוצ"ב שנקרא במקומות אחרים) . מובן שהראוי ללמוד תחיל...
על ידי הוגה
א' דצמבר 30, 2018 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?
תגובות: 6
צפיות: 144

Re: האם לפני הצנזור 'עכו"ם' כולל גם גוי שאינו עובד עבודה זרה?

דפו"ר של הש"ע

שע יוד קנד ויניציאה שכה.JPG
שע יוד קנד ויניציאה שכה.JPG (61.43 KiB) נצפה 110 פעמים
על ידי הוגה
ה' דצמבר 27, 2018 10:38 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 46
צפיות: 4261

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

ע"ז ג ע"ב: מיד הקב"ה יושב ומשחק עליהן שנ' יושב בשמים ישחק וגו', אמ' ר' יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד.
על ידי הוגה
ג' דצמבר 25, 2018 12:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: העתקים ברחבי התלמוד
תגובות: 23
צפיות: 1174

Re: העתקים ברחבי התלמוד

בגמרא ברכות דף סג ע"א כָּל חוֹתְמֵי בְּרָכוֹת שֶׁבַּמִּקְדָּשׁ וְכוּ': כָּל כָּךְ לָמָּה? לְפִי שֶׁאֵין עוֹנִין אָמֵן בַּמִּקְדָּשׁ. וּמִנַּיִן שֶׁאֵין עוֹנִין אָמֵן בַּמִּקְדָּשׁ? שֶׁנֶּאֱמַר 'קוּמוּ בָּרְכוּ אֶת יְיָ אֱלֹהֵיכֶם מִן הָעוֹלָם עַד הָעוֹלָם', וְאוֹמֵר 'וִיבָרְכוּ אֶת שֵׁם כְּבוֹ...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 24, 2018 8:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הוספות בנוסח התלמוד
תגובות: 5
צפיות: 486

הוספות בנוסח התלמוד

בס"ד כבר העירו הראשונים על דבר הסופרים שהוסיפו מעט דברים בנוסח התלמוד, ובאשכול אחר הובאו שתי דוגמאות - א - פיסקה מן ספר הערוך מופיעה בתוך נוסח הגמרא בבא בתרא דפוס ראשון ושני, ובדפוסים לאחר מכן תיקנו ומחקו. ב - שורה מן גמרא ברכות פרק ו הועתקה כנראה אל נוסח הגמרא ברכות פרק ג החל מדפוס ראשון, ומצו...
על ידי הוגה
ה' דצמבר 20, 2018 6:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי
תגובות: 26
צפיות: 1062

Re: גילוי מעניין - קרונה של ציפורי

ואיך הבבלי עצמו למד ירושלמי אם לא בעיניים בבליות.
באופן עקרוני האם מן הנמנע לפרש תשובת ר' רפאל ברדוגו על פי יסודות הגר"ח במידה שהדברים עולים יפה? ור' רפאל עצמו לא חייב להתכוין לזה כמו שהרמב"ם לא תמיד חייב.
על ידי הוגה
ה' דצמבר 20, 2018 11:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 47
צפיות: 2776

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

במהלך עריכת ההוצאה החדשה לדפוס מכתי"ק, מצאנו דבר פלא נפלא. ידועים דבריו שכתב "יש חסידים נזהרין לילך אחר דברי המחמיר אע"ג דלפום דינא הוא מותר" - כהח קנח כה.JPG ובכתב יד - כהח קנח כה כתב יד.JPG שורה 3 מלמטה תחילה כתב: וכל אשר נשמתו זכה ביותר תאוה נפשו לעשות חומרות וחסידות ביותר, וז...
על ידי הוגה
ה' דצמבר 20, 2018 6:34 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 47
צפיות: 2776

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

מה שכתב אבני גזית, ששם משפחתו של הכה"ח מוסא, כנראה הכוונה מוצא (בהבהרה בבלית), והיה רגיל לכנות שם המשפחה ע"ש האב נכון? ככל הידוע לי זה התחיל להפך, דהיינו כנראה היה אדם ושמו 'משה' וכונה 'מוסא' (בתחילת שנות ת"ק לערך), וכמנהג הבבליים צאצאיו ייחסו עצמם אליו כשם משפחה. 'מוצא' איננו אלא עי...
על ידי הוגה
ד' דצמבר 19, 2018 1:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מהו שמו של בעל הכף החיים??
תגובות: 47
צפיות: 2776

Re: מהו שמו של בעל הכף החיים??

בצעירותו היה ממשפחת מוצא, ומשום חששות גיוס והדומה להם שינה לסופר על שם היותו כותב סת"ם. ברשותי ספר זוהר חדש דפוס ליוורנו עם חתימת בעלים אביו של כף החיים: הצעיר יצחק [ב"ר] אליהו [ב"ר] בנימין [ב"ר?] מוסא. (אגב גם הוא עלה מבבל לירושת"ו ונפטר בה בש' תרס"ה ומנו"כ בחלקת...
על ידי הוגה
ד' דצמבר 19, 2018 12:45 pm
פורום: ימות עולם
נושא: כתב יחוס - הכי קדום
תגובות: 44
צפיות: 3156

Re: כתב יחוס - הכי קדום

מקדש מלך כתב:הרי לא מדובר במידע כללי של הציבור, אלא במשהו שאמור לעבור אלפי שנים מאב לבן באופן פרטני, כשכל בן אמור להוסיף את שמו ולמסור את המגילה הלאה.

ראיתי חופות של משפ' טולידאנו שקורא הכתובה נוהג לקרוא בקול את כתב היחוס של החתן/כלה דור אחד דור, בן לאותו צדיק וכו', עד לאבותיהם בזמן הגירוש.
על ידי הוגה
ג' דצמבר 18, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!
תגובות: 7
צפיות: 228

Re: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!

אגב דאיירינן בעניין זה חשבתי לכתוב בס"ד הערה בנוסח הגמרא בברכות דף כא ע"א, ואודה ואשמח על כל ביקורת. ברכות כא א עוז והדר.JPG וכך הוא נוסח הגמרא החל מדפוסי התלמוד הראשונים, שונצינו שנת רמ"ד; ויניציאה שנת ר"פ. והנה כן הוא ממש לשון הברייתא בגמרא לקמן דף מח ע"ב: "תנו רבנן מ...
על ידי הוגה
ג' דצמבר 18, 2018 7:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!
תגובות: 7
צפיות: 228

Re: ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן?!

לענ"ד לכאורה זה מתחיל הפוך, שהפשטות היא שכל הברכות הן דרבנן, חוץ ממה שפורש להדיא שזה דאורייתא, והיינו ברכת המזון. ולכן כל מי שסתם ולא אמר להדיא שברכת התורה מדאורייתא, חזר אל הכלל שהוא דרבנן. וכן רמב"ם ריש הל' ברכות: " מ"ע מן התורה לברך אחר אכילת מזון שנאמר ואכלת וכו', ומדברי סופר...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 17, 2018 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שמונה ותשעה בטבת
תגובות: 7
צפיות: 1015

Re: שמונה ותשעה בטבת

ועוד כתב שם טעם לתענית זו: ובספר הקבלה להראב"ד מובא שבט' בטבת נהרג ר' יוסף הלוי הנגיד בנו של ר' שמואל הלוי. גם קהל גראנאטה וכל הבאים מארצות רחוקים לראות תורתו וגדולתו נהרגו וכו' יעויין שם. ואחרי זה כתב בזה הלשון, ועוד מימי רבותינו הקדמונים שכתבו מגילת תענית גזרו תענית בתשעה בטבת ולא ידענו על מ...
על ידי הוגה
ג' דצמבר 11, 2018 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2213

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

עתה ראיתי להרב יבי"א זצ"ל חלק ט סי' א שהאריך בדין זה וכתב שאיסור קומה זקופה זהו מידת חסידות על פי הגמ' ברכות מג ע"ב הנ"ל ורמב"ם הל' דעות שנקטו דין זה גבי ת"ח, וכן על פי תשובת הגאונים שזה אחד מעשרה מילי חסידותא דרב שלא הלך ד"א בקומה זקופה, ובדברי ר' יהושע בן לוי בגמ...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 10, 2018 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2213

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

אם כן מדוע ר' יהושע בן לוי והש"ע אמרו אסור?
על ידי הוגה
ב' דצמבר 10, 2018 5:11 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?
תגובות: 5
צפיות: 553

Re: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?

כמה פעמים חיפשתי את מקור דברי כה"ח בסידור הרש"ש הנדפס לראשונה בירושלם תר"ע וחלק מהדברים לא מצאתי (גם לא בסידורי צילום כת"י הנפוצים סידור היר"א וכדו'), וכה"ח התחיל להתחבר קודם שנת תר"ע ומביא מסידור הרש"ש. על כן גם אני אודה למי שיידע מה הוא הסידור כת"י הזה ...
על ידי הוגה
ב' דצמבר 10, 2018 4:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית
תגובות: 30
צפיות: 2213

Re: הליכת ד"א לפני נט"י שחרית

לגבי קומה זקופה מניין שזו הנהגה טובה, בגמרא וש"ע כתוב אסור כאילו דוחק רגלי שכינה, האם מעיקר הדין מותר לדחוק רגלי שכינה (ח"ו).
ידוע שלכן צריך לילך רגיל כאדם ההולך לעסקיו.
על ידי הוגה
ו' דצמבר 07, 2018 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?

ז. במחלוקת הראשונים בסעיף ג גבי בגדים שעשויין בדרך לבישה ולא בדרך של עיטוף (כטלית קטן שלנו) אם פטורים מציצית או חייבים, מצינו לארבעה או חמישה רבותינו הראשונים שפטרוהו מציצית ולדעתם אין יוצא בו ידי חובה. בפרובנס ר' יצחק הלוי גאון נרבונא המובא בתשובת בעל האשכול שהביא העיטור. באשכנז אור זרוע בשם ראבי&q...
על ידי הוגה
ה' דצמבר 06, 2018 1:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?

קודם שנשוב אל תשובת הרמב"ם לענ"ד לא מצינו דעה בראשונים שאם לא כיסה הראש לא יצא ידי חובה, וכדלהלן בס"ד. א. כתב הטור אורח חיים סימן ח: וסדר עטיפתו פירשו הגאונים כעטיפת ישמעאלים שהיא עטיפה גמורה . ו בעל העיטור כתב דלא בעינן כולי האי אלא כדרך בני אדם שמתכסין בכסותן ועוסקין במלאכתן פעמים ב...
על ידי הוגה
ג' נובמבר 27, 2018 5:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?

אם אין שינוי בלשון של הרמב"ם בכת"י/תרגום של התשובה הנ"ל [ואם אפשר להביא כל התשובה יהיה לתועלת], אז דבריו באמת נראים. כידוע שכך דעת הגאונים כמבואר בב"י סי' ח'. ומתאים שהרמב"ם יפסוק כהגאונים כדרכו. הרמב"ם פ"ג מה' ציצית לא מזכיר שיש הבדל בין שעת עטיפה (כלומר, בברכה) ...
על ידי הוגה
ג' נובמבר 27, 2018 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: האם לרמב"ם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש?

האם יוצאים י"ח ציצית רק בזמן שמכסים איתה את הראש (ולכן טלית קטן אפילו מצמר אינה מד"ת ויש אומרים אפילו לא מדרבנן)? קראתי את הספר "הציצית בראי הרמב"ם" של עתניאל מנצור ושם הוא טוען שיוצאים י"ח ציצית מדאורייתא רק בכיסוי הראש בטלית והוא מתבסס על מה שכתוב בתשובות הרמב"ם...
על ידי הוגה
ה' נובמבר 15, 2018 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7653

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

אך לגבי דברי האר"י, קיימו הספרדים בעצמם ארי ישאג, מי לא יירא. וכל מי שחושב אחרת, אשתמש בביטויו של הגר"ע, על חכם אחד, "אינו ראוי להיקרא רב, וכל השומע יצחק לו". תראה כי גדולי ספרד כמרן החבי"ב מאמ"ר ופתה"ד וכו' לא תמיד הלכו בדרך זו. ושוב אודה למי שיאיר עיני מה טעם ומ...
על ידי הוגה
ה' נובמבר 15, 2018 12:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7653

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

תחפש מישהו אחד שמעיד שהמנהג אצל הספרדים לברך ואחר כך להדליק! [ולאידך גיסא יש רשימה ארוכה מאד..] ישיבו שזו פשטות ההלכה שמברך עובר לעשייתן, ואדרבה מסתימת כל אלו שלא העידו על מנהג בזה (והם רבים) יתכן שמנהגם היה כשאר המצוות שמברך קודם, וכי צריך להעיד שכאן בעירנו מקיימים הדין הרגיל. עכ"פ מעניין מה ...
על ידי הוגה
ד' נובמבר 14, 2018 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 494

Re: הראבי״ה - המרדכי

בסיני התפרסמו בהמשכים מאמריו של הרב ד"ר שמואל כהן, והביא עדות כתובה מנכדו של המרדכי שר' מרדכי בן הלל היה דור חמישי לראבי"ה בן אחר בת, וראבי"ה היה בן בתו של ראב"ן. וכן בספר איסור והיתר לרבינו המרדכי: זקני רבינו אבי העזרי. (הרב דוד דבליצקי ישורון כז תשעב עמ' כב). ישורון כז תשעב עמ...
על ידי הוגה
ה' נובמבר 08, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 494

Re: הראבי״ה - המרדכי

זה נראה משכנע מאד, אבל למעשה אינו סוף פסוק. הוא הוכיח שהגהת הרמ"א נכתבו על גליון המרדכי דפוס ריווא שהיה תחת ידו. אבל למעשה הגם שיש הגהות הרמ"א המתאימות רק לדפוס ריווא, יש עוד הגהות הרמ"א המתאימות לדפוס סביוניטה ולא לדפוס ריווא. ויתכן שהמדפיסים שלבו יחד הגהות מבית מדרשו של הרמ"א ...
על ידי הוגה
ה' נובמבר 08, 2018 6:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הראבי״ה - המרדכי
תגובות: 19
צפיות: 494

Re: הראבי״ה - המרדכי

בסיני התפרסמו בהמשכים מאמריו של הרב ד"ר שמואל כהן על המרדכי, וכתב ככל הנ"ל, ואח"כ הראה שהמרדכי היה דור חמישי לראבי"ה, שהוא היה נכד ראב"ן. (דרך האם).

סיני י עמוד ח.JPG
סיני י עמוד ח.JPG (36.07 KiB) נצפה 369 פעמים


סיני י (תשב) יחוסו של המרדכי.pdf
(1.77 MiB) הורד 25 פעמים
על ידי הוגה
ד' נובמבר 07, 2018 6:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל
תגובות: 50
צפיות: 3788

Re: הגה"צ רבי יעקב זאב לב זצ"ל

תמונת שכן בית הוריי הגה"צ המופלא בעל מעט צרי זצ"ל תישאר חקוקה תמיד מול עיני מילדותי בבית הכנסת כרם בהיותו יושב במקומו הקבוע לתפילתו מול ארון הקודש, ומדקדק בק"ש ביראה, בחיתוך האותיות דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית, ובמאור פנים ואצילות נפש להפליא בכל דרכיו, צניעות וענווה אמיתית שלא רוא...
על ידי הוגה
ד' נובמבר 07, 2018 1:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 22
צפיות: 1389

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

אפשר לציין גם את תוס' הרא"ש לברכות, שאף הוא מבוסס על תוספות רי"ש. מעניין לראות מקומות בתוס' רא"ש שמשנה תיבה אחת או שתים מלשון תוס' רבינו יהודה, ואח"כ מתברר שהשינוי בכוונת מכוון ובהתאם לדבריו בפסקים, וכידוע ואצ"ל רוב התועלת המתחדשת תמיד בזכות תוס' הרא"ש. (וכמראה מקום בע...
על ידי הוגה
ד' נובמבר 07, 2018 1:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 22
צפיות: 1389

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

יישר! וקרוב לזה בדפוס וינציה: רבי משה מאלוור"א. כלומר, יש להחליף אות אחת בלבד - למד ביוד. וכן בדפוס ראשון, ואולי השיבוש התחיל בדפוס הזה בגלל שומר השורה בסוף, תוספות ברכות דפוס ראשון שונצינו רמד.JPG כאן יש סריקה יפה של דפו"ר מסכת ברכות שונצינו מספריית וטיקן (מצאתי באשכול אחר) https://digi....
על ידי הוגה
ג' נובמבר 06, 2018 5:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 22
צפיות: 1389

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

בריש תפלת השחר (דף כו ע"ב) נזכר בתוספות (סד"ה טעה) 'הרב רבי משה מאלאוור'. מה ידוע על החכם הזה ועל המקום 'אלאוור'? כנראה צ"ל ה"ר משה מאיוורא, וכן העתיק המרדכי שם (סי' פח). אגב באופן כללי את תוס' ברכות שעל הדף אפשר להגיה ולתקן על פי ארבעה מקורות, 1 תוספות רבינו יהודה שירלאון שכידו...

עבור לחיפוש מתקדם