מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1082 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

אחר בקשת מחילה מכת"ר. השערות אלו שנאמרו, אודות ב' עורכים או קבוצות, לנוסחאות אושטרייך וריינוס, וכביכול המחבר לא הספיק לגמור עריכת הספר. הנה כבר התפרסמה דבר הטעות, שאין הדברים נכונים כלל ועיקר. וחבל מאוד שאמרו על אחד מגדולי הפוסקים הראשונים "לא הספיק לגמור עריכת הספר". כשלפי האמת ספרו ...
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

מדברי בעל תרומת הדשן שאמר על הוספות ריינוס "בכלן יש לפקפק", משמע שריינוס הן הוספות על אושטרייך, ולדעתו יש לפקפק עליהן.
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

מדוע כותב כבודו שאין עליה תשובה מספקת ושאין בירור, והוא קיים וישנו.
הטעם שסמכו הפוסקים על מרדכי של אושטרייך, מפני שהוא המרדכי האמיתי.
על ידי הוגה
א' ינואר 12, 2020 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

... התשובה היא פשוטה מאוד. על פי כתבי היד העתיקים השלמים של ספר המרדכי. הדברים נחקרו פעמים רבות, על ידי חוקרים רבים, וכולם באו למסקנה מוסכמת, שבאופן כללי כתבי היד השלמים האמיתיים של ספר המרדכי, הם שני אלו: וטיקן 141 ובודפשט 1. ויש כתבי יד נוספים הקרובים להם, אבל אלו הם העיקריים היות שהם קדומים וכול...
על ידי הוגה
ו' ינואר 10, 2020 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

דוגמא אחת להגהות מרדכי מהסוג הראשון - שהן פיסקאות מספר המרדכי עצמו, שנשמטו מנוסח ספר המרדכי שבדפוס. והן "הגהות מרדכי הראשונות למסכת שבת" הנדפסות בסמוך לאחר המרדכי שבת. תמונת העתקת הנוסחאות מספר המרדכי תחילת פרק קמא דשבת, מתוך אתר העתקת הנוסחאות שע"י פרידברג 'מהדורא': מהדורא1.JPG בצד י...
על ידי הוגה
ה' ינואר 09, 2020 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

אבקש את סליחת הקורא על כך שאין הדברים באים בסדר הראוי להם. בתקווה שלבסוף נוכל לסדר את הכל מהתחלה כיאות. לפי האמת, הודעה זו דלהלן היתה צריכה להיות הודעה הפותחת בכל הקשור לנושא: הגהות מרדכי הנדפסות לאחר המרדכי. ראשית, אלו הן העובדות הקיימות, הידועות והמפורסמות, המוסכמות על הכל: 1. ספר המרדכי לרבינו מר...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

מהר"י מינץ בתשובה הנדפסת בשו"ת מים עמוקים, מעתיק הגהה ארוכה למרדכי יבמות, על פני כעמוד ושליש, על שמו של ר' שמואל משליצטט - ומופיע לפנינו בהגמ"ר יבמות

מהרי מינץ מעתיק הגהות רבי שמואל משליצטט.JPG
מהרי מינץ מעתיק הגהות רבי שמואל משליצטט.JPG (161.8 KiB) נצפה 303 פעמים
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 6:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

סיכום ביניים מה מצאנו בכל האמור עד כאן? בספר מרדכי קטן חולין כת"י, מפנה ר' שמואל משליצטט עצמו להדיא לעיין בדבריו ש"הארכתי בגיליון ספר המרדכי במסכת יבמות", ומופיע לפנינו בהגהות מרדכי יבמות מהרז"ך ומהר"ם מינץ מצטטים את דעת ר' שמואל משליצטט בעניין הנ"ל, ומופיע לפנינו בהגמ...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי השניות שבת סימן תסד מרדכי מסכת שבת הגהות מרדכי פרק (אחד ועשרים) [ששה עשר] רמז תסד פרק מי שהוציאוהו עיין התשובה מהו ללכת בקרון בשבת ושם הארכתי בגי' : הרי בעל ההגמ"ר השניות במסכת שבת מפנה לעיין לתשובה שהאריך בגיליון המרדכי במסכת עירובין, וכן איתא בהגמ"ר הנדפסות לאחר מסכת עירובין,...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי שבת השניות מסימן תסח - עד סימן תעג והא לך ר' אליעזר דמילה כשאין האב בעיר רגילין ב"ד להעמיד שלשה וגדול שבהם מברך להכניסו וטעמא דהוי כשליח ב"ד ומילה שלא בזמנה כגון שנולד בין השמשות ויוצא דופן ואנדרוגינוס ומי שיש לו ב' ערלות ונולד כשהוא מהול שאנו מסופקים אם צריך להטיף ממנו דם ברית...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי שבת האחרונות - השניות סימן תסד, מהדו' עוז והדר עמ' מח להניח נכרי לרכוב על הסוס בשבת לא ידעתי איסור דבשום מקום לא מצינו שגזרו על שבות דרבנן ורכיבת סוס דרבנן היא כדמשמע הכי שהחי נושא עצמו עד כאן לשון שאנץ פ"ק דע"ז על הלכה כבן בתירא: הגהה זו נשתרבבה גם אל גוף נוסח ספר המרדכי פ&quo...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

עוד בהגהות מרדכי גיטין אות תסט כל דין האותיות עיין פרק הקומץ בתוס' שאנץ גם שם כתוב מה דינו של אות מן השם שנטפה בו דיו שאם לתקנו שרי למחוק וע"ש. לי הדיוט הכותב נראה שצריך לעשות ליו"ד ב' כפופות אחד למעלה ואחד למטה דגרסינן פרק הקומץ לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד ראשית יצויין הלשון "לי ...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

1ללא שם.JPG מקורותיו של גיליון כת"י וריצ'לי: פיסקאות מס' 1 ו-2 בשם "השיב הר"ם מלונדר"ש", לקוח מתוך תשובת ר' משה בן יום טוב מלונדריש נדפס באורך ב'תוספות שעל האלפס' (נ"י תש"ל) יבמות עמ' שכד: [יבמות קיח ע"ב] המזכה גט לאשתו במקום יבם.מכאן נראה דהיכא שאנו יודעים ב...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי גיטין תנו ומצאתי, דכשאין נהר בעיר, ויש נהר תוך התחום שמוליכין סוסים לשתות או כובסין בגדים, צריך לכתוב בגט. סדר גט אשכנזי הנד' בספר סדר חליצה עמ' קמט בשם "מרדכי של מהר"ש" סדר חליצה עמ קמט.JPG וכן נזכר לעיל שמהר"י מינץ בשו"ת מים עמוקים סימן קז מעתיק באורך הגהת מרדכ...
על ידי הוגה
ב' ינואר 06, 2020 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור זרוע קטן/קצר - הגהות מרדכי לר"ש משליצטט - מרדכי של ריינוס ושל אושטרייך
תגובות: 38
צפיות: 3474

Re: אור זרוע קטן/קצר

הגהות מרדכי הנדפסות לאחר מרדכי גיטין סימן תנו [1] השיב הרב מטירני, על הגט שכתוב בו בי"ב ימים לירח פלוני, ואין כתוב בו שנים עשר, כשר הוא, דידוע לכל די"ב הם שנים עשר. ואין לערער עליו לא משום פירות ולא משום זנות. ובפ' גט פשוט אמרי': אמ' רב פפא פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתו...
על ידי הוגה
א' ינואר 05, 2020 10:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרת הרמב"ן - להקים שם על נחלתו
תגובות: 19
צפיות: 1585

Re: אגרת הרמב"ן מהו הנוסח הנכון

בדפוס ראשון של אגרת הרמב"ן שהעתיקו הראשית חכמה בשער הענוה  (זה מהספר ספרי יסוד (סטפנסקי) ) אין את המשפט הזה המקור היחיד בו אין את המשפט הזה זהו ספר ראשית חכמה (ומעתיקיו שהעתיקו ממנו). בכל המקורות האחרים של אגרת הרמב"ן, הן בכתבי יד הקדומים לספר ראשית חכמה, הן במקורות המאוחרים לו (כמו ספר ש...
על ידי הוגה
א' ינואר 05, 2020 2:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אגרת הרמב"ן - להקים שם על נחלתו
תגובות: 19
צפיות: 1585

Re: אגרת הרמב"ן מהו הנוסח הנכון

לגבי הדעה הסבורה לייחס את "אגרת הרמב"ן" הידועה להר"מ מאיוורא, הנה כן מופיע לראשונה בספר כל בו סי' סו בשם הר"ם מאיוורא, וכנראה ספר כל בו נתחבר בפרובאנס בסביבות שנת פ' (וראה באורך בדברי הרב הבלין במבוא לס' אורחות חיים) . וכן מופיע בהגהות רבינו פרץ לסמ"ק (בדפוסים) בשם הר&q...
על ידי הוגה
ה' ינואר 02, 2020 10:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 612
צפיות: 82444

Re: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆

נתבקשתי

אני מחפש ספר כתנות אור על התורה לבעל הפנים מאירות,
יצא לאור מחדש בשנת תשנ"ז,
היכן אפשר לקנות? גם יד שנייה
בתודה מראש
על ידי הוגה
ה' דצמבר 12, 2019 11:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4404
צפיות: 603051

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

נתבקשתי
ספר זכור לדוד לזכרו של רבי דוד פרנקל ח"ב עמוד שה-שו [המעשה עם הגר"י ענגיל]
אם תוכלו להמציא לי אודה לכם מאוד

בתודה רבה!
על ידי הוגה
ב' דצמבר 02, 2019 12:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות
תגובות: 87
צפיות: 4903

Re: על מערכת החיפוש 'אלף' בספריה - וימיה האחרונים עלי אדמות

מפעל http://alephold.nli.org.il/F/VL14XV9CGEDX7BHIBA8DEIHDCG7VRSX7UCBN8PPMDTGY8DA4P1-11883?func=find-b-0&amp=&local_base=mbi01&pds_handle=GUEST קטלוג http://alephold.nli.org.il/F/XU1NVPUK749C3I2AKYA83M9KMAEIE9Y3VVHP9YF6TH75UHDB1I-12026?func=find-b-0&amp=&amp=&local_base=nnlal...
על ידי הוגה
ו' נובמבר 22, 2019 9:14 am
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 53
צפיות: 3631

Re: תפילה מתוך סמרטפון

.
על ידי הוגה
ד' נובמבר 20, 2019 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אני מחפש כת"י... מי יכול לעזור?
תגובות: 24
צפיות: 1576

בנו העילוי של הגאון ר' מנחם זמבא

הגאון ר' משה יהודה ארי' ליב זמבא, בנו העילוי של הגאון ר' מנחם זמבא שנפטר על פניו בשנתו הי"ט. בשנת תרפ"ח נדפס ספר חידושי תורתו גור ארי' יהודה , ונדפס מחדש בבני ברק תשס"א. בשער גור ארי יהודה.JPG ובהקדמת המו"ל, אחיו של המחבר 2גור ארי' יהודה.JPG נתבקשתי לברר האם ידוע היכן נמצאים היום...
על ידי הוגה
ג' נובמבר 19, 2019 10:43 am
פורום: עזר אחים
נושא: המרת קבצי אודיו לטקסט
תגובות: 2
צפיות: 246

Re: המרת קבצי אודיו לטקסט

לאחרונה חבר הכיר לי עבור זה אתר שנקרא "עלמגו" הכנסנו שיעור תורני בעברית של 30 דק' וקיבלנו תמלול די בסיסי. לפי שעה נראה שזה יכול להיות טוב בשביל לקבל את המסגרת הכללית של הטקסט, להשערתי ברמה של 60% פחות או יותר, אך א"א בלי לשמוע את האודיו ולהגיה. גם תלוי באיכות ההקלטה וחיתוך הדיבור, וכן...
על ידי הוגה
א' נובמבר 17, 2019 4:00 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שוק על ירך
תגובות: 33
צפיות: 5196

Re: שוק על ירך

וכן מי ששמו ששפורטאס, יכול להיות נכד של בן דוד של רבי יעקב ששפורטאס, [ויתכן שהבן דוד ההוא היה מצאצאי אחיו של הרמב"ן]. רבי יעקב עמדין במטפחת ספרים פ"ט, ודו"ק היטב בסוף דבריו. ר"י ששפורטש כותב על עצמו בכו"כ מקומות שהוא דור י"א להרמב"ן. היחוס של ר"י ששפורטש עצמו...
על ידי הוגה
ד' נובמבר 13, 2019 12:20 am
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 53
צפיות: 3631

Re: תפילה מתוך סמרטפון

זה אפשר להבין בנוגע להגדרת 'כתיבה', שבמחשב פחות יש לו ממשות וקיום מאשר מודפס או בכת"י. (ואם הבנתי נכון כנראה לכן אנו נוהגים היתר לכתוב במחשב בחוה"מ). אבל בנוגע לכבוד שאנו נוהגים בספרים משום שהם מכילים את תושבע"פ, מצד זה מדוע שלא ננהג כבוד במחשב שגם הוא מכיל ולומדים בו כמו ספר. ואני מ...
על ידי הוגה
ג' נובמבר 12, 2019 11:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 53
צפיות: 3631

Re: תפילה מתוך סמרטפון

זה אפשר להבין בנוגע להגדרת 'כתיבה', שבמחשב פחות יש לו ממשות וקיום מאשר מודפס או בכת"י. (ואם הבנתי נכון כנראה לכן אנו נוהגים היתר לכתוב במחשב בחוה"מ). אבל בנוגע לכבוד שאנו נוהגים בספרים משום שהם מכילים את תושבע"פ, מצד זה מדוע שלא ננהג כבוד במחשב שגם הוא מכיל ולומדים בו כמו ספר. ואני מש...
על ידי הוגה
ג' נובמבר 12, 2019 11:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 53
צפיות: 3631

Re: תפילה מתוך סמרטפון

נכון וידוע לי שכך הוא ע"פ הפסיקה, וה"ה לכותב בשבת וכתיבה בחול המועד, רק להבין וללמוד אני שואל, מה טעם הדבר. ומדוע שלא נשווה ספר מודפס ומחשב לגמרי אחרי ששניהם אמצעי להכיל התיבות שהן סיבת הקדושה.
על ידי הוגה
ג' נובמבר 12, 2019 11:19 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה מתוך סמרטפון
תגובות: 53
צפיות: 3631

Re: תפילה מתוך סמרטפון

אולי הכוונה לומר מצד ההלכה שיסלק דברים הטורדים אותו, ובמכשיר שדמיו ביוקר יכול להיות יותר חשש (אם יש) אבל מלבד הסיבה הנ"ל אף פעם לא הבנתי מה ההבדל האמיתי בין מחשב לספר מודפס, בסופו של דבר שניהם אינם אלא אמצעי להכיל את התיבות שהן קדושות, וכמו שיש ספרי קודש מדוע לא נתרגל למציאות להגדיר את המחשבים ...
על ידי הוגה
ג' נובמבר 12, 2019 9:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוך ה' המבורך לעולם ועד
תגובות: 32
צפיות: 1764

Re: ברוך ה' המבורך לעולם ועד

"תהלה לדוד, ארוממך אלהי המלך, ואברכך שמך לעולם ועד" "תהלת ה' ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד" רד"ק על תהילים פרק קמה פסוק א שמך, שהוא קיים לעולם ועד. או פירושו, אני אברכהו לעולם ועד, והוא כל ימי חיי. או פירושו, ארוממך, בזה העולם, ואברכה שמך, לעולם הבא שהוא עולם ועד. ...
על ידי הוגה
ה' נובמבר 07, 2019 12:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קריה"ת זמנה בשחרית - בירור עדי נוסח ברמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 327

Re: קריה"ת זמנה בשחרית - בירור עדי נוסח ברמב"ם

בחסד ה' בדורינו קם אתר יד הרמב"ם שע"י פרידברג הכולל סינופסיס מלא של רוב נוסחאות הרמב"ם, ובהלכה זו נמצאו 16 עדי נוסח (כת"י דפו"י ודפו"ח), ברובם איתא תיבת "בשחרית", ורק ב-2 נוסחאות מן הגניזה ליתא. ולמרבה הפלא מדברי מרן הכס"מ כאן מבואר שעיקר הנוסח ברמב"...
על ידי הוגה
ג' אוקטובר 29, 2019 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחבר ספר שערי קדושה
תגובות: 16
צפיות: 875

Re: מחבר ספר שערי קדושה

באותו עניין - ספר התכונה למהרח"ו כתב יד ירושלים הספרייה הלאומית, נכתב בקלופון (מתוך קטלוג הסה"ל) 1ב: "זה הספר אשר העתקתי אותו בהיותי במצרים מכתיבת יד הרח"ו ז"ל לעבודת קוני הצעיר אברהם ן’ אשר ס"ט" [והוא השד"ר אברהם אבן אשר שהדפיס בקושטא ספר "שערי קדושה&quo...
על ידי הוגה
ג' אוקטובר 29, 2019 11:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 4404
צפיות: 603051

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

מה שנכון נכון כתב:
הוגה כתב:אודה מאוד למי שיוכל להעלות המאמר.

‫ ‬ ‫ חותם הרמבן בדיקת אותנטיות ‬.pdf

תודה רבה!

מאמר קצר של 2 עמודים, ולבסוף נכתב: "הממצאים מצביעים על סבירות גבוהה שחותם הרמב"ן הוא אכן פריט אותנטי".

אבל זהו דבר מפליא ביותר שלאחר 700 שנה נמצא לפתע חותם על הקרקע. מי יודע.

עבור לחיפוש מתקדם