מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1145 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי הוגה
ג' מרץ 02, 2021 12:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

נקוט האי כללא בידך, בסתמא ובדרך כלל, כל 'הגהות מרדכי' הנדפסות לאחר המרדכי , הן של רש"ש. כלומר שנלקטו וחוברו וקוצרו על ידו (ולפעמים כבר היו כתובות בגיליונות טפסי המרדכי הישנים שקודם לו, והוא העתיקן וקיצרן והוסיף עליהן). חוץ מ-5 מסכתות אלו שהן אינן של רש"ש: שבת (הגהות ראשונות) חולין (הגהות ר...
על ידי הוגה
ג' מרץ 02, 2021 12:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

שזו תעלומה בלתי פתורה. במקום אחד ב'תוספות מהר"ש שליצשטט' על הרי"ף כתב יד לייפציג מעתיק גם כן תשובה אחת החתומה 'אלעזר' שיוחסה במקומות אחרים בטעות על שם ר' אלעזר מגרמייזא, ובעצם מתברר שהתשובה הידועה הזו הנדפסת על שם הרוקח בעניין אמירת 'מכניסי רחמים' כלל איננה של הרוקח, אלא לכאורה של ר' אלעזר...
על ידי הוגה
ג' מרץ 02, 2021 12:36 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

נכון. בהוצאה החדשה עשו בכל זה סדר מעולה וקל למעיין. בהגהות מרדכי המדוברת דידן, במסכת מו"ק (עמ' תרמב הע' קט) כתוב על ר' אליעזר המחוקק: "נראה שחכם זה הוא מצרפת, בדורו של מהר"ם מרוטנבורג (ר"א אפטוביצר, מבוא לראבי"ה עמ' 23)". וכבר נאמר למעלה מה שנאמר. יישר כח לידידי היקר שמ...
על ידי הוגה
ג' מרץ 02, 2021 12:20 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

א. חיים כתב:אני מבין שתשובות ר' אלעזר גם הם מכתיבת מהרש"ש, הלא כן?

כן. ואחת הראיות: רש"י ז"ל.
א. חיים כתב:שאלה נוספת: ב'מרדכי השלם' החדש, נדפסו ההגהות מרדכי שמקורם רש"ש?

כמובן. הרי 'הגהות מרדכי' של רש"ש, בדרך כלל אלו הן 'הגהות מרדכי' סתם המוזכרות בבית יוסף ובכל האחרונים.
על ידי הוגה
ג' מרץ 02, 2021 12:13 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

'הגהות מרדכי' שכמעט כולן נכתבו על ידי מהר"ש שליצשטט בהיותו באלזס, קודם שחיבר את ספרו מרדכי קטן בשנת קל"ז, וקודם שנסע לארץ ישראל. יש בידך ראיות לקטעים אחרים בספרו של מהרש"ש שנכתבו לאחר קל"ז? יש בידי ראיה אחת בלבד, המלמדת לכאורה שהרש"ש הוסיף דברים ב'הגהות מרדכי' שלו, לאחר שנת...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 11:50 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

סיכום 2 הטענות הפשוטות על אשכנזיותה של התשובה: 1 - הלכות שמחות של מהר"ם עליה מושתת התשובה הארוכה מרישא לגמירא. 2 - המקור בה היא מועתקת 'הגהות מרדכי' שכמעט כולן נכתבו על ידי מהר"ש שליצשטט בהיותו באלזס, קודם שחיבר את ספרו מרדכי קטן בשנת קל"ז, וקודם שנסע לארץ ישראל. אף על פי כן, אני מודה...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 10:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

אך מי המציא בכלל שמדובר בר' אברהם הנגיד ספרדי מבני בניו של הרמב"ם? ההתייסדות הבלעדית הזו על מהר"ם מוכיחה שמדובר כאן בתשובה אשכנזית הרי מפורש בתשובה כינויו של ר' אברהם כ'הנגיד'! האם מוכר לך כינוי כזה לחכם תורני באשכנז! כתוב: "והישיש הנגיד רבי אברהם", וכל שר ואחראי לעמו יכול להיקר...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 10:18 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

הארכנו הרבה... אך מי המציא בכלל שמדובר בר' אברהם הנגיד ספרדי מבני בניו של הרמב"ם? ההתייסדות הבלעדית הזו על מהר"ם מוכיחה שמדובר כאן בתשובה אשכנזית מובהקת. מטובך לקרוא את דבריו הנעימים של ר' יואל פרידמן שצויינו לעיל, ותראה שלא עמדת כראוי על זהות החכמים שמוזכרים באותה תשובה. קראתי את דבריו עו...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 9:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

הדפים 'מאמר החרם', מאין מקורם? שני המחקרים שהבאת חולקים אחד עם השני. המחקר הראשון, דבריו מתקבלים על הלב יותר מן השני, ויש בו בכדי להוסיף פקפוקים בדבריך (שמלכתחילה היו תלויים בשערה). וק"ל. אולי תסביר עבורנו, מה הקשר בין תשובת ר' אליעזר פירנא לה"ר עוזר משלזיא, שנכתבה באשכנז ושם היתה מצויה, ...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 9:48 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

אבל אתה לא מתייחס לטענה שחכם אשכנזי לא יכנה חכם אחר בשם זה. אני מודה שזו טענה, בפרט שלהאמור בקובץ המצורף למעלה ר' אליעזר פירנא מזוהה עם חכמי בית המדרש האשכנזי דייקא, כגון זו של ר' עוזר ובעלי 'תוס' גורניש' האשכנזיים, ולא של חכמי צרפת, ואם כן כיצד הוא ידבר על 'האשכנזי'? אך כד נדייק בתשובת ר' אליעזר, ...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 9:29 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

אני מבין שר' אליעזר פירנא ישב בקפריסין. הלא כן? מאיזו ארץ היה מקורו? מה שידוע על ר' אליעזר פירנא ראה כאן ממשיכי בעלי התוספות - תוספות גורניש.pdf בהמשך לשאלת הכותב שמעליי. בכתבם של חכמי ירושלים עבור מהר"ש שליצשטט, שהועתק בספרו של אברהם דוד, מצוי חכם נוסף בשם ר' אליעזר (ועוד אחד שמקיים חתימתו). ...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 9:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

אך כל האריכות לא הבנתי מהיכן "קרוב שמדובר באותו חכם". כי העובדות הן אלו: 1. מהר"ש בהגהות מרדכי מו"ק מעתיק תשובה החתומה 'אליעזר', שמיוסדת על הלכות שמחות של מהר"ם, ומוכח שר' אליעזר דנן חי אחרי מהר"ם. 2. מהר"ש בספרו מרדכי קטן פסחים מקצר תשובה של ר' אליעזר פירנא, שהיה...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 8:45 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

יישר כח. אלא שבידי ראיה נוספת ש'אליעזר המחוקק' שתשובתו מובאת בהגהות מרדכי הנ"ל היינו רבי אליעזר פירנא. מפני שבמקום נוסף מצאתי שבידי מהר"ש שליצשטט היתה תשובה של רבי אליעזר פירנא, ומשמע שתשובות רא"פ באו לידי מהר"ש שהיה בדור הסמוך לו לאחריו. זה לשון מהר"ש שליצשטט בספרו מרדכי קט...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 7:37 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: חתימתו של מחבר 'הגהות מרדכי'
תגובות: 0
צפיות: 81

חתימתו של מחבר 'הגהות מרדכי'

באשכול סמוך הותחל לדבר על תולדות חייו של רבינו שמואל שליצשטט זצ"ל, מחבר הספרים: מרדכי קטן, הגהות מרדכי, מרדכי הלכות קטנות, 'רי"ף נדרים'. ושאר ספרים שבדפוס וכתבי יד. אשמח לפרסם כאן תגלית שמצאתי בס"ד, שנראית לי אמיתית מאוד, והיא חתימתו של רבינו מהר"ש בעצם כתיבת יד קדשו בהיותו בעיר ...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 7:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

ואם הרב 'המחוקק' היה צרפתי, כבר מובן לך שהוא השתמש באופן טבעי בהלכות שמחות למהר"ם? מצאתי את מבוקשי. ראה שמחה עמנואל, דפים מפנקס הלכה של עולה רגל במאה השלש עשרה, עמ' 149-148. רבינו פרץ מקורבייל כתב הגהות על ספר תשב"ץ שחיבר תלמידו של מהר"ם, כל שכן ספרי מהר"ם עצמו הגיעו לכל מקום בא...
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 7:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

אשמח מאוד לראות ראיות שהלכות שמחות של מהר"ם היה ידוע במזרח בתקופה המדוברת.
אולי 'האשכנזי' כאן בא לעומת 'צרפתי'?
על ידי הוגה
ב' מרץ 01, 2021 6:59 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

יישר כח על הקישור למאמר. ר' אליעזר המחוקק, תשובתו בהגהות מרדכי מו"ק, חכם ספרדי ולכל היותר פרובנסי (אבל לא אשכנזי-צרפתי) שהיה פוסק די מרכזי בארץ או במצרים בתחילת המאה השניה לאלף השישי. הוא אף הכיר אישית את ר' אברהם נינו של הרמב"ם, כפי שהעלה יואל פרידמן: ספר התרומה לר' ברוך הצרפתי; מגמות, מב...
על ידי הוגה
ה' פברואר 25, 2021 12:45 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

האם אפשר בבקשה להעלות או לתת קישור לסריקת המאמר הנ"ל?
על ידי הוגה
ה' פברואר 25, 2021 12:31 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

רבי מנחם ממירזבורק (שבתולדותיו אני עוסק כרגע) שלח מכתב (מצורף) למהה"ר ברוך שכפי שעולה מהמכתב היה גדול הדור (הוא כותב לו למשל 'אתה גדול דורינו'), תשובה זו של ר' מנחם ממירזבורק לרבי ברוך, לכאורה זהו המקור הראשון ל"תקנת ביטול המיאון" הידועה על שמו של ר' מנחם ממירזבורק בשו"ת מהר&quo...
על ידי הוגה
ה' פברואר 25, 2021 12:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

יישר כח! תודה רבה
על ידי הוגה
ד' פברואר 24, 2021 11:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליעזר המחוקק
תגובות: 48
צפיות: 1488

Re: רבי אליעזר המחוקק

במקום אחר נתבאר ש'הגהות מרדכי' למסכת מועד קטן הן הגהות מהר"ש שליצשטט שנלקטו בסביבות שנת ק"ל, ולפי שבדר"כ נהג מהר"ש לקצר את המקורות הישנים ואילו כאן התשובה מועתקת בשלימות, נראה לי שר' אליעזר 'המחוקק' היה בן הדור הסמוך (ואולי הוא ר' אליעזר פירנא המוזכר בתוס' גורניש, וכן בספר קיצור ...
על ידי הוגה
ג' פברואר 16, 2021 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רי"ף עם פי' הר"י מלוניל | פרק המפקיד
תגובות: 2
צפיות: 141

Re: רי"ף עם פי' הר"י מלוניל | פרק המפקיד

יישר כח! תודה רבה.
על ידי הוגה
ו' פברואר 12, 2021 1:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

.
על ידי הוגה
ו' פברואר 12, 2021 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

.
על ידי הוגה
ו' פברואר 12, 2021 12:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

כעת הרב הוגה כתב לי באישי, ותיקן את דבריו דלעיל: לא קבעו את הנוסח בפנים על פי דפוס וילנא, אלא על פי כתבי יד מדויקים כל מקום לפי עניינו, הכוונה היא שקבעו את הסדר של המהדורה על פי הדפוסים, כדי שהקורא יידע למצוא את הספר כמו שהיה חמש מאות שנה בידי האחרונים. הנוסח בפנים היו חופשיים לתקן על פי כתבי יד המ...
על ידי הוגה
ה' פברואר 11, 2021 1:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

הוגה כתב:אי"ה ובל"נ בפעם אחרת אכתוב דוגמא נוספת לייחודיותו של ספר המרדכי כתב יד אוקספורד מענייני דיומא, מסכת מגילה, שיש בה לענ"ד נפק"מ להלכה לזמן הזה.
על ידי הוגה
ד' פברואר 10, 2021 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

שאלה: האם יש ברשותך עוד ציטוטים מתקופת הראשונים על נוסח ריינוס? בעבודה המדעית הגדולה שעשו למרדכי מסכת גיטין וקידושין, ונדפסה בתוך ספר 'מחקרים ומסורות' (באוצר) בשנת תש"נ, אספו את רוב הציטוטים מתקופת הראשונים, וכאמור על פי עבודתם נעזרתי לעשות את הטבלה למעלה, ותשו"ח להם. אך למרבה הצער נפלו ב...
על ידי הוגה
ד' פברואר 10, 2021 2:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

כתב לי ידיד יקר שיחיה: אני באמת מוריד את הכובע בפני היוזמה הברוכה לברר אחת ולתמיד את נוסח ריינוס ואושטרייך ביחס לכתבי היד המצויים בידינו, והממצא משכנע מאוד מאוד. האם יש ברשותך עוד ציטוטים מתקופת הראשונים על נוסח ריינוס? אגב, לא השתכנעתי כלל מהגז"ש שעשית בין אלזס היושבת על נהר הריין לבין הריינוס...
על ידי הוגה
ד' פברואר 10, 2021 1:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

ברכות (עמ' ע): א. ענף המחבר (כתב יד אוקספורד הנ"ל, וכ"י ברלין שסביב הרי"ף, וכ"י מרדכי הגדול): וכן ראיתי בכתב ה"ר שמואל מבונבר"ק. ב. ענף בנו של המרדכי (כתב יד וטיקן, בהמ"ל 674, וינה 208): וכן ראה אבא מרי בכתב... ג. ענף תלמיד המרדכי (כתב יד בודפשט, וינה 2): וכן ראה ...
על ידי הוגה
ד' פברואר 10, 2021 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

רשימת כתבי היד של ספר המרדכי הרוב סרוק וחלק ניתן להורדה ספר המרדכי לרבי מרדכי בן הלל אשכנזי (אושטרייך) 1. אוקספורד – בודלי 778 מאה י"ד-ט"ו (אשכנזית). לא שלם. כתב היד אינו סרוק. וראה כאן: https://web.nli.org.il/sites/NLIS/he/ManuScript/Pages/Item.aspx?ItemID=PNX_MANUSCRIPTS99000091335020517...
על ידי הוגה
ד' פברואר 10, 2021 11:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר המרדכי השלם

לפני מס' שבועות כשראיתי את דברי הרב מלכיאל למעלה "הבן שואל ארבע קושיות" שמחתי מאוד מפני ששאלות אלו הן ראשית המחקר האמיתי של הספר, וטוב שבעקבות ההוצאה החדשה יתפתח דיון אמיתי ונוקב על הספר ועל הנוסחאות, יותר מאשר להנחית מסקנות כל שהן לכאן או לכאן. אמנם עתה רצוני להתחיל לסדר ולכתוב את הנתונים...
על ידי הוגה
ד' פברואר 10, 2021 10:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכילתא, גליון ב
תגובות: 14
צפיות: 1418

Re: מכילתא, גליון ב

מזל טוב! שתזכו להוציא עוד כרכים רבים גדולים ויפים לתועלת הכלל.
על ידי הוגה
ב' פברואר 08, 2021 7:28 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אין יכולים לעמוד בד"א של החולה לרוב גאוותו - האר"י ז"ל
תגובות: 40
צפיות: 1169

Re: אין יכולים לעמוד בד"א של החולה לרוב גאוותו - האר"י ז"ל

'ואני מודיע למעיין, כי הגיד לי כמה"ר אברהם מונסון זלה"ה שהעיד לו הר"ר משה יונה ז"ל כי בשעת פטירתו של הר"י זלה"ה אמר לתלמידיו, השמרו לכם כי דעו נאמנה שאין בידכם שום הקדמת השלימות. א"ל אדוננו אפי' הח"ר חיים, ויען ויאמר בל' לעז, אלגו קואנטו, כלומ' איזה קצת הוא י...
על ידי הוגה
ב' פברואר 08, 2021 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

מקור להלכה אחת בספר המרדכי, כשלסיכום נמצא שהכל נפתח ונידון מקדמת דנא בדברי רבותינו קדמוני הראשונים ראבי"ה ורבינו אליעזר בן רבי יוסף, וכל האמור בספר המרדכי בדין זה שהאריכו עליו כל הפוסקים מספר זקינו ראבי"ה (וכבר העיר במהדו' הגר"ד דבליצקי ח"ג עמ' שמ הע' ה). ועוד נתבאר מחדש הדבר היד...
על ידי הוגה
ב' פברואר 08, 2021 3:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

לפעמים יש תועלת לדעת מי הביא את הפסק הזה והיכן הוא נדפס. (כי אם מישהו יציין ל'פסקים ומנהגים' יידע הקורא שמדובר באותה תשובה).
על ידי הוגה
ה' פברואר 04, 2021 12:23 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>
תגובות: 11
צפיות: 4122

Re: שיר של יום בפורים

אליהוא. חכם עדיף מנביא ! כך הוא גם בתוספות דפוס וונציה: ואומר שיר מזמור לא בדקתי באיזה דפוס השתנה. מצאתי העתקה של תוספות זה בכ"י משנת קנ"ג כדלהלן ותמהתי על הגהה זו בסוגריים בתוספות הנדפסים, וביקשתי מידי"נ ש"ב מלך כל הדפוסים החכם המופלא ושא נס נר"ו עד שפתח בפני אוצרותיו ברוב...
על ידי הוגה
ה' פברואר 04, 2021 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

Re: ספר מרדכי השלם

אמת. והוא פלאי.
על ידי הוגה
ה' פברואר 04, 2021 4:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מרדכי השלם
תגובות: 64
צפיות: 4082

ספר מרדכי השלם

אחד השינויים הנפוצים היה מגוף ראשון לגוף שלישי, וראה מאמרו של שמחה עמנואל בתרביץ (פא, תשע"ג). במרדכי תמצא את זה הרבה, שבמקום שהוא כתב 'נראה לי' וכיוצא בו, שינו את זה ל'נראה למורי ר' מרדכי' וכיו"ב. ככל שמתאחר הכת"י יש יותר שינויים כאלו. בכת"י וטיקן פחות שינויים כאלו משאר כתה"...
על ידי הוגה
ה' פברואר 04, 2021 1:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת מהר"ח אור זרוע - האם יש ערעורים על מקוריותו?
תגובות: 28
צפיות: 4605

Re: שו"ת מהר"ח אור זרוע - האם יש ערעורים על מקוריותו?

לפי חיפוש במחשב מהר"ח מובא כ-30 פעמים בספרי מהרי"ל. שו"ת מהרי"ל החדשות סימן צג חכם אחד היה וחיבר הלכות שחיטה במליצת השיר וחרז בלשון אשכנז ובביאור מאוד ובכוונה טובה עשה, יען כי ראה כי יש כמה עמי ארץ שיש בישובים שאין יכולים להשיג ולהבין מלב' על בוריים אפי' הילכות שחיטה מתוך חבור לש...

עבור לחיפוש מתקדם