החיפוש הניב 29 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אהוביון
ד' יוני 20, 2018 10:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 203

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

[quo אמנם לא זכיתי להבין, דא"כ מה בין זה לשבועה הרי גם הוא מופרש רק מפני שהוא מופרש וא"כ למה אין זה איסור חפצא (עד עכשיו חשבתי שדברי הריטב"א תלוים בהצד דקונמות קדושים הם אבל עכשיו שהבהרת לי שהוא חפצא של הפרשה אני שואל כן). ואולי דבשבועה יש כאן חלות של שבועה שהאדם נעשה מציאות של מושבע ...
על ידי אהוביון
ד' יוני 20, 2018 2:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 28
צפיות: 203

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי אהוביון
ג' יוני 19, 2018 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה
תגובות: 20
צפיות: 434

Re: קיום מצות 'פרו ורבו' לאחר מיתה

הא פשיטא, כמדומה, דלגבי יבום לית דינא ובית מיחוש, משא"כ במלאכותית, וא"כ אין הנדונים שוים, ולכאורה קליטת הזרע במעי האשה אין לה עדיפות על השלב של הביאה או על שלבים מאוחרים יותר,
באשר אינך יודע כעצמים בבטן המלאה וגו' וכל שלפום הסתכלות חיצונית נראה כהתמשכות אחת חשיב כהתחלת ההריון.
על ידי אהוביון
ש' יוני 16, 2018 10:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1374

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

לענין השיטה לחשוב מהמולד האמיתי יש לכך סימוכין מפסק הב"י לגבי עשיית קידו"ל אחר ליקוי חמה, וכן אחר ליקוי לבנה, ואמנם יש שפירשו דהינו דוקא במקום שהחה ליקוי בפועל דלא להוי חוכא, אך יותר מסתבר דיש מזה ראיה וזיל בתר טעמא, וכנראה גם שזה הוא מנהגו של מרן החזו"א שכפי המובא בדינים והנהגות אף ש...
על ידי אהוביון
ו' יוני 15, 2018 3:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש״ס עם מפרשים בצורת מקראות גדולות און ליין
תגובות: 1
צפיות: 220

Re: ש״ס עם מפרשים בצורת מקראות גדולות און ליין

ממש נפלא... אפילו נראה לי יותר נפלא מהש''ס המנוקד של עוז והדר
על ידי אהוביון
ו' יוני 15, 2018 3:23 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח
תגובות: 32
צפיות: 1374

Re: זמן קידוש לבנה תמוז תשע"ח

ר' לוח, מה העניין לבאר כאן כלדרדקי איך מחשבים ג' מהמולד הממוצע? וכי אין יודעים זאת הכותבים? ובאמת למרות שנקטת כצד אחד שהתרגום לשעונינו הוא לפי שש שעות מחצות, אמנם אי"צ להגיע לזה כי גם לראשונים שזמני המולד הם מהשקיעה הרי ש5 דקות אחרי השקיעה דמוצ"ש כבר הגיע הזמן, ובקיצור אין קץ לדברי רוח, סו...
על ידי אהוביון
ה' יוני 14, 2018 11:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העתקת אלבומי שירים
תגובות: 2
צפיות: 181

Re: העתקת אלבומי שירים

מישהו העלה לי כמה צדדים להקל:
א. האם יש בזה זכויות יוצרים שכבר דנו בזה רבות והביאו ראיות מהאחרונים לכאן ולכאן
ב.זה נהנה וזה לא חסר (בהנחה שבאמת לא היה קונה זאת)
ג. כיום שהתופעה התרחבה ביותר לכאורה יש בזה יאוש בעלים כזוטו של ים
ד.סברא נוספת שנראת לי דחויה מעיקרא היא שהזמר מוציא את זה רק לפרסומת בשבילו
על ידי אהוביון
ה' יוני 14, 2018 10:54 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 384

Re: כשרות משקה אנרגיה (XL)

האם יש כאן מישהו שיכול לעשות סדר בנושא הזה, של איגוד הרבנים בד''ץ מנשסתר הרב וועסטהיים, האם זהו הכשר אחד או שניים או שלושה? זהו הכשר אחד(חותמת שלהם כתוב איגוד הרבנים מנשסתר בהשגחת הרב וועסטהיים) ומהי באמת רמת הכשרות שלהם? אחד סיפר ששאל את אחד מגדולי רבני הכשרויות שביקש לא לפרסם בשמו על ההכשר הנ''ל ...
על ידי אהוביון
ה' יוני 14, 2018 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העתקת אלבומי שירים
תגובות: 2
צפיות: 181

העתקת אלבומי שירים

האם יש איסור/מידת חסידות להעתיק שירים מאחר שכבר התופעה נהפכה לרחבה מאוד ולכאורה יש כאן יאוש בעלים
(זכורני שכבר היה על זה אשכול בעבר ואשמח לקבל קישור)
על ידי אהוביון
ה' יוני 14, 2018 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון כגון ברש"י
תגובות: 11
צפיות: 584

Re: לשון כגון ברש"י

לעומת זאת ברש''י בגיטין ד' ה' ע''ב ד''ה ''והא קי''ל בדרבנן דעד נעשה דיין'' בתחילת הדיבור כתב רש''י כגון גבי קיום שטרות ובסוף הדיבור כתב רש''י ''ומשני ה''מ בעדות החודש דאו' אבל בדרבנן עד נעשה דיין'' ומשמע מרש''י זה לא רק בקיום שטרות אלא בכל דרבנן ולכאורה רואים שאין הכרח שכגון זה דווקא
על ידי אהוביון
ד' יוני 13, 2018 4:28 pm
פורום: עזר אחים
נושא: כשרות משקה אנרגיה (XL)
תגובות: 8
צפיות: 384

כשרות משקה אנרגיה (XL)

נתקלתי כמה פעמים בתקופה לפני פסח ותקופה אחר פסח (גם כעת עדיין יש) במשקה אנרגיה הנקרא XL שכל ימות השנה כשרותו בד''ץ איגוד הרבנים מנשסתר ועל הפחיות הכשרות לפסח מופיע רק הכשר רבנות לפסח ולא מופיע כלל הכשר מנשסתר. האם מאן דהוא יודע האם גם אלו כשרים בהשגחת בד''ץ הנ''ל?
על ידי אהוביון
ד' יוני 13, 2018 4:12 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"
תגובות: 40
צפיות: 4193

Re: תפילה על קברו של הדג שקרא "שמע ישראל"

קו ירוק כתב:הסיפור עם הדג, נכון.

היכן מצא כבודו סיפור זה???
על ידי אהוביון
ב' יוני 11, 2018 6:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?
תגובות: 11
צפיות: 460

Re: הסרת רצועות התפילין בזמן הגבהת ספר תורה - מקור?

שאלתי בזמנו את הגר''ש דבליצקי שליט''א ה' ישלח לו רפו''ש. וכמדומני שאלתי הייתה על גלילה ולא על הגבהה והשיב לי שזה רק ענין של נוחות, ולכאורה ה''ה בהגבהה
על ידי אהוביון
ה' מאי 31, 2018 7:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזגנים בשבת
תגובות: 7
צפיות: 485

Re: מזגנים בשבת

סליחה על הבורות מה הם מזגני אינוורטר?
על ידי אהוביון
ב' מאי 21, 2018 12:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר קבלת הראי"ה - חדש!
תגובות: 91
צפיות: 5089

Re: ספר קבלת הראי"ה - חדש!

תודה על הבשורה החשובה. יצירתו של הרב אביב"י אינה יודעת גבולות! אני מבקש לשאול, מה גרם לרב קוק לדבר בשפה כזו? האם הוא ביקש לטשטש את המקור משום איזו סיבה? אם הוא השתמש כ"כ הרבה בעץ חיים למשל, למה כמעט לא הזכיר את הספר בכתביו? יש כאן נקודה שלכאורה לא הדגישו אותה מספיק: ישנם לומדים שלא מחוברים...
על ידי אהוביון
ה' מאי 17, 2018 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ספרי חול בשבת
תגובות: 11
צפיות: 337

Re: קריאת ספרי חול בשבת

מי שמיקל בזה האם יש צד להחמיר יותר בקריאת אנגלית?
על ידי אהוביון
א' מאי 13, 2018 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתיבת זמן בגיטין דאורייתא?!
תגובות: 0
צפיות: 131

כתיבת זמן בגיטין דאורייתא?!

הנימוקי יוסף בסנהדרין דף לב: (דף כ''ז מדפי הרי''ף) אומר שכתיבת זמן בגיטין וקידושין דאו' דבעינן דרישה וחקירה (עיין תירוץ הגר''ח הלוי על קושייה זו) ומכח כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש אפקעינהו רבנן לקידושי מיניה וחזרו ותקנו לכתוב זמן משום חיפוי או פירות כדאיתא בגיטין. וצ''ע מה ראו רבנן להפקיע קידושי האשה נ...
על ידי אהוביון
ו' מאי 11, 2018 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ספרי חול בשבת
תגובות: 11
צפיות: 337

Re: קריאת ספרי חול בשבת

יש''כ
על ידי אהוביון
ו' מאי 11, 2018 7:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1469

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

מי מגדולי ישראל (יוצאי אשכנז) חוץ מהגר''ח הלוי והחזו''א ותלמידיו והגר''א ותלמידיו שכבר נומק טעמו מצד שעטנז (כתוב במעש''ר ללכת עם צמר) לא היה הולך עם צמר?
על ידי אהוביון
ו' מאי 11, 2018 7:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1469

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

איש בער כתב:הגר"א ז"ל הלך מתחת לבגדיו עם ט"ק של צמר גפן, וטעמו שחשש לשעטנז אם החלוק שעליו יהיה מפשתן. כמבואר במעש"ר.
אולי זאת היתה ג"כ טעמו של החזו"א, שחשש להגר"א?

החזו''א הלך עם חלוק פשתן?
על ידי אהוביון
ו' מאי 11, 2018 7:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1469

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

בעבר היה ידוע שהמבקשים לדקדק במעשיהם לובשים ט''ק צמר, כיום בעקבות הנהגת החזו''א שלא לילך עם ט''ק של צמר רבים אינם הולכים עם ט''ק צמר אע''פ שמהדרים בשיעור הט''ק ובחוטים שיהיו ניפוץ לשמה ובעיני דבר זה מביא לידי גיחוך ע''כ אמרתי להציג כאן רשימה בעזרת החברים דפק''ק של כל גדולי ישראל שלבשו ט''ק של צמר ל...
על ידי אהוביון
ו' מאי 11, 2018 6:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ספרי חול בשבת
תגובות: 11
צפיות: 337

Re: קריאת ספרי חול בשבת

המג''א מובא להלכה?
על ידי אהוביון
ו' מאי 11, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ספרי חול בשבת
תגובות: 11
צפיות: 337

Re: קריאת ספרי חול בשבת

אוצר החכמה כתב:והקריאה שלא בפה שלנו מיקרי עיון.

מניין לך חידוש זה?
על ידי אהוביון
ה' מאי 10, 2018 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת ספרי חול בשבת
תגובות: 11
צפיות: 337

קריאת ספרי חול בשבת

הנה נאסר קריאת שטרי הדיוטות בשבת ומבואר בשו''ע שזה אף קריאת ספרי חולין וברמ''א במקום איתא (ס' ש''ז) שבלה''ק מותר ובמשנ''ב במקום בס''ק ס''ג מבואר שהיתר הרמ''א לקרוא ספרי חולין בלה''ק הוא כדי לדעת את שפת לה''ק ולכאורה היום שהננו בקיאים בלה''ק אף לרמ''א אסור והאם המיקל יש לו על מי לסמוך?
על ידי אהוביון
ה' מאי 10, 2018 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1469

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

אם זה מצד התוס' בנדה איך הולכים בשבתות חמות במיוחד אחר התפילה עם ט''ג צמר הרי לפי התוס' שם זה אינו בגד וזה טלטול אלא מאי מוכח דלא פסקינן כתוס' שם
על ידי אהוביון
ה' מאי 10, 2018 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1469

Re: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

האם יש בכלל מקור לדברי החזו''א הללו? והאם שמועה זו דוחה את דבריהם של אחרונים מפורשים כדוגמת אלו שהביא הרב אי''ס ועוד?
על ידי אהוביון
ה' מאי 10, 2018 2:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר
תגובות: 61
צפיות: 1469

גדולי הדורות יוצאי אשכנז שהקפידו ללבוש ט''ק צמר

בעבר היה ידוע שהמבקשים לדקדק במעשיהם לובשים ט''ק צמר, כיום בעקבות הנהגת החזו''א שלא לילך עם ט''ק של צמר רבים אינם הולכים עם ט''ק צמר אע''פ שמהדרים בשיעור הט''ק ובחוטים שיהיו ניפוץ לשמה ובעיני דבר זה מביא לידי גיחוך ע''כ אמרתי להציג כאן רשימה בעזרת החברים דפק''ק של כל גדולי ישראל שלבשו ט''ק של צמר
על ידי אהוביון
ה' מאי 10, 2018 2:37 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לגבי חמץ שנמכר
תגובות: 12
צפיות: 410

Re: לגבי חמץ שנמכר

סיפר לי אחד שדיבר עם ר' חיים כץ מחיפה ואמר לו רח''כ שכבר היו מקרים שרצו להוסיף בשטר מכירה סעיף שאם זה ישרף וכו' הגוי יספוג את הנזקים והגוי לא הסכים וקם ועזב(כפי זכרון הכותב בלבד) מה שמלמד שגם אם בעל החנות הינו יהודי שומר תורה ומצוות המכירה בעייתית מאוד

עבור לחיפוש מתקדם