מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1587 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רחמים
ה' אוקטובר 27, 2016 11:08 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוסף ליצירת קישורים בוורד לפתיחת ספרי אוצר החכמה
תגובות: 3
צפיות: 2022

תוסף ליצירת קישורים בוורד לפתיחת ספרי אוצר החכמה

תוסף חדש לוורד היוצר קישורים לפתיחת ספרים של אוצר החכמה, הספר נפתח בלחיצה על הקישור בעמוד המדוייק, מצורפת תמונת GIF להדגמה:
פרטים נוספים בפרטי.
תוכנות, תוספים, מדריכים ועוד...
על ידי רחמים
ה' פברואר 25, 2016 1:17 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: משהו חדש מתחיל.....
תגובות: 68
צפיות: 19039

Re: משהו חדש מתחיל.....

אכן אני המפתח של 'רבותינו' עבור לקוח שהזמין אותה, לא קשר כלל לפרוייקט השו"ת, מנוע החיפוש של התוכנה הוא מנוע החיפוש של תוכנת החיפוש שאני מפרסם כבר כמה שנים, בתוספת פיתוחים ואפשרויות שונות, וכמובן הנסיון שלי בפיתוח התוספים לעימוד ספרי קודש בא לידי ביטוי גם בתוכנה זו וכך התוכנה פועלת גם בתוך הוורד...
על ידי רחמים
ב' יוני 22, 2015 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיגריה אלקטרונית בהלכה
תגובות: 24
צפיות: 7525

Re: סיגריה אלקטרונית בהלכה

מאכלות אסורות נאסרו באכילה לא בשאיפה של אדים וכדומה, כך שהשאיפה מותרת נידון דומה שמעתי מהר' זילברשטיין לגבי חזיר שמייצרים מהשומן שלו איזו תרופה שפגים נושמים אותה לגבי שלפעמים נשפך לתוך הפה השאלה אם יש לנוזל טעם טוב דבר נוסף אם אתה אומר שהנוזל רעיל מן הסתם זו מציאות מאוד רחוקה שיקרה מצב שהנוזל ישפך ל...
על ידי רחמים
א' יוני 21, 2015 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה יותר קשה וצריך יותר זמן ללמוד, נגלה או נסתר?
תגובות: 9
צפיות: 2932

Re: מה יותר קשה וצריך יותר זמן ללמוד, נגלה או נסתר?

שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן מז שאלה: מה היא דעת תורה לגבי הפרסומים בזמן האחרון בכלי התקשורת ובעתונים, על ידי גורמים שונים, הקוראים לקהל הרחב להצטרף בהמוניהם ללימוד תורת הקבלה, ולהפצתה ברבים? תשובה: אמנם אמת נכון הדבר שערך לימוד הקבלה נשגב מאוד ליראי ה' ולחושבי שמו , אין ערוך אליו, וכמבואר בזוהר פר...
על ידי רחמים
ו' יוני 19, 2015 6:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשעה שאדם משמח חתן וכלה כאילו עוסק בתורה
תגובות: 4
צפיות: 2367

Re: בשעה שאדם משמח חתן וכלה כאילו עוסק בתורה

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד ב ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו - עובר בחמשה קולות, שנאמר: קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות. ואם משמחו מה שכרו? - אמר רבי יהושע בן לוי: זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות, שנאמר: ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קו...
על ידי רחמים
ו' יוני 19, 2015 5:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמד הר סיני ויציאת מצרים
תגובות: 18
צפיות: 5136

Re: מעמד הר סיני ויציאת מצרים

ולכאו' למה אין מצוות רבות לזיכרון הגילוי שהיה בהר"ס שהיה גדול יותר. כמות המצוות לזיכרון לא נקבעת על פי גודל הגילוי. הזכרון תפקידו לזרז את האדם לקיים את כל המצוות, וזה התכלית בזכרון יציאת מצרים, שהוא עדיף אף מזכרון שה' ברא את העולם. אומנם מעמד הר סיני היה גדול ונשגב ועם ישראל היו בדרגת נביאים א...
על ידי רחמים
ו' יוני 19, 2015 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת
תגובות: 7
צפיות: 2524

Re: האם אוכל לקבל הפניות - קצת דחוף בענין המן וקידוש בשבת

ב. מה הפשט באור החיים הק' שכותב בפרשת המן שמרע"ה על דעת עצמו אמר להם איש אל יותר ממנו (להחדיר בהם אמונה עיין אברבנאל, ובגמ' סוטה קטני אמנה ועוד) והסכימה שכינה עמו. והרי בחז"ל אמרו ג' דברים הוסיף מדעתו ולא אמרו גם את האיסור איש אל יותר וגו'. תלמוד בבלי מסכת שבת דף פז עמוד א דתניא: שלשה דבר...
על ידי רחמים
ו' יוני 19, 2015 3:40 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גליונות משיב כהלכה
תגובות: 86
צפיות: 15302

Re: משיב כהלכה פרשת קורח

שאלה: צ"ע אם לא ה' שלח את משה מדוע שימותו, ומבואר בפסוק שמשה אמר שעכ"פ ימותו, כל השאלה היא, האם ימותו
בבריאה חדשה או במיתת כל אדם, וזה צע"ג דאם לא ה' שלחני מהכ"ת שימותו.

במיתת כל אדם הכוונה לאחר 120 שנה ולא באותו מעמד, כך שאם באמת לא ה' שלחני לא יקבלו שום עונש.
על ידי רחמים
ד' יוני 17, 2015 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשכתוב בחז"ל ובראשונים "צהוב", לאיזה צבע הכוונה?
תגובות: 14
צפיות: 3359

Re: כשכתוב בחז"ל ובראשונים "צהוב", לאיזה צבע הכוונה?

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כד דבר אחר הוי מתלמידיו של אהרן ... וכן איש שהיה צוהב עם חבירו היה אהרן הולך (לו) [אצלו] ואומר לו בני למה צהבת את ריעך עכשיו בא אצלי בוכה (ומתחנן) [ומתחרט] ואומר אוי לי שצהבתי עם חבירי שהוא גדול ממני הריני עומד בשוק לך ובקש לי ממנו. מכאן משמע שצהוב אינו רק...
על ידי רחמים
ד' יוני 17, 2015 11:09 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 13815

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

מה אתה מוכיח מהפסוק הזה? לא נחם דרך ארץ פלישתים לא בגלל שזה נסיון אלא כי לא רצה שישוב למצרים וזהו.
על ידי רחמים
ד' יוני 17, 2015 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתלת מח
תגובות: 3
צפיות: 1540

Re: השתלת מח

דבר איתו לאחר הניתוח ותראה אם הוא גוי או נשאר יהודי...
אבל אני הייתי דן בהשתלת לב שזה דבר שהוא כבר מתבצע בפועל, ורחמנא ליבא בעי
ויעויין בשו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן כה פרק כו
על ידי רחמים
ש' יוני 13, 2015 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האור של האור
תגובות: 6
צפיות: 1956

Re: האור של האור

אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו של ציון
על ידי רחמים
ו' יוני 12, 2015 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עימד בוורד
תגובות: 5
צפיות: 2126

Re: עימד בוורד

יש לי תוסף שאיתו אפשר, אבל אחרי שזה אפשרי בוורד 2013 בצורה מובנית ולא על ידי טריקים זה עדיף עשרת מונים
מצורף מסמך מעומד לדוגמא
על ידי רחמים
ו' יוני 12, 2015 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לימוד אמונה
תגובות: 32
צפיות: 7187

Re: לימוד אמונה

בישיבות הקד' לא משקיעים רבות בלימודי אמונה. (אמנם באופן אישי ניתן להשקיע, אבל המציאות היא כי המשגיחים כמעט לא מדברים בשיחה על הנושאים הללו, ספר הכוזרי הוא לא מהספרים הבלויים..). רצוני לברר. א' מה הסיבה לכך. ב' האם יש גדו"י הקובנציונאלים שסברו שיש להשקיע יותר בתחום. (לא זילברמן או נדל וכדו'). א...
על ידי רחמים
ו' יוני 12, 2015 3:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אנציקלופדיה תלמודית האם נכנסו בה דברים זרים?
תגובות: 18
צפיות: 4593

Re: אנציקלופדיה תלמודית האם נכנסו בה דברים זרים?

יתר על כן, נשיא האנציקלופדיה היה הרב עובדיה זצ"ל, שסבר שיש לומר אבל בלי ברכה (כמובא להדיא בספר "משא עובדיה" בהקדמה החדשה לתשובה הישנה שנלקחה משו"ת יביע אומר לגבי אמירת הלל ביום העצמאות). הר' עובדיה לא סבר שיש לומר הלל, אלא כותב בשו"ת יביע אומר חלק ו - אורח חיים סימן מא שמי ...
על ידי רחמים
ג' יוני 09, 2015 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גלגולי נשמות בהלכה
תגובות: 7
צפיות: 3024

Re: גלגולי נשמות בהלכה

היש עוד מקומות שהפוסקים קובעים הלכות מכח ענין גלגולי נשמות? שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא - יורה דעה סימן קסד תשובה שלום לכבוד אהובי ידידי האלוף הרבני המופלג מו"ה יוזל מו"צ דק"ק ש"ה: מכתבו קבלתי, וע"ד שאלתו בתינוק שנולד בחודש ח' ומת קודם שמונה ימים ושכחו למולו קודם קב...
על ידי רחמים
ג' יוני 09, 2015 12:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גלגולי נשמות בהלכה
תגובות: 7
צפיות: 3024

Re: גלגולי נשמות בהלכה

המקורות שלהן לכאורא סותרים את דבריך וז"ל ילקוט ראובני על התורה - פרשת וישב (אות קמז): תמר ומלכת שבא ורחב היו גלגול אחד, ר"ת של תמ"ר ותמר ילדה תאומים, מלכת שבא ילדה משלמה שנים, ורחב הצילה שנים. וכ"כ בחסד לאברהם - מעין ה - נהר כה'. אולם עיין בכתבי הרמ"ע מפאנו - ספר גלגולי נשמו...
על ידי רחמים
ג' יוני 02, 2015 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?
תגובות: 11
צפיות: 3370

Re: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?

האם חייבים להסביר שהרואה סוטה בקילקולה הכוונה שרואה איך שמנבלים אותה בבית המקדש, אולי אפשר להסביר שרואה איך שהיא מתייחדת עם הבועל וזה 'קילקולה' והרואה דבר כזה בוודאי ראוי שיזיר עצמו מהיין.
על ידי רחמים
ג' יוני 02, 2015 6:50 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב
תגובות: 38
צפיות: 6137

Re: 'זכר' של מאכלי חלב

1. שבט לוי בוודאי קיים כל התורה כולה גם במצרים. כתוב שהוא לא היה בכלל שיעבוד, לא כתוב שהיה מקיים את כל התורה כולה, וז"ל שמו"ר (ה טז): ויאמר אליהם מלך מצרים למה משה ואהרן מהו למה, אמר להם אתם למה, ודבריכם למה, לכו לסבלותיכם, א"ר יהושע בן לוי שבטו של לוי פנוי היה מעבודת פרך אמר להם פרע...
על ידי רחמים
ג' יוני 02, 2015 6:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?
תגובות: 11
צפיות: 3370

Re: האם ראיית עבריין בעונשו מרחיקה מן החטא או להיפך?

נשים מתחזקות ממחזה הסוטה, כי רואות מה יקרה להן כשיחטאו
אבל גברים כנראה שנחלשים בראיה זו, כיון שהגבר רואה שהנה קל לפתות אישה אפילו נשואה
אם הוא היה רואה שהבועל מת היה מתחזק בוודאי, ולא היה צריך להזיר עצמו מהיין.
על ידי רחמים
ג' יוני 02, 2015 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד נאסרו אם לא קבלו
תגובות: 14
צפיות: 3507

Re: כיצד נאסרו אם לא קבלו

מה הרבותא בנעשה ונשמע כיון שכבר ידעו הכל?? עד מתן תורה למדו את מה שקיבלו מאבותיהם רק כדי לקיים אבל לא לימוד לשם לימוד, בנעשה ונשמע התחדש שהם מקבלים עליהם ללמוד לשם לימוד ולא רק כהיכי תמצי לקיים את המצוות הנה שני גדולים נתנבאו בסגנון אחד לפרש מימרא זו כאן, הבית הלוי (סו"פ משפטים) והגאון בעל החמ...
על ידי רחמים
ה' מאי 28, 2015 9:00 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב
תגובות: 38
צפיות: 6137

Re: 'זכר' של מאכלי חלב

שבט לוי בוודאי קיים כל התורה כולה גם במצרים, ועם ישראל קיימו את מצוות מילה וקורבן פסח לפי היציאה ממצריים ואחר כך במרה קיבלו שבת ועוד מצוות, ובימי ספירת העומר בוודאי למדו המון תורה, וכל תרי''ג מצוות היו גלויים להם במסורת מאבותיהם ומהלויים כך שבוודאי דברים פשוטים ויום יומיים כמו מאכלות אסורות היו מקפי...
על ידי רחמים
ה' מאי 28, 2015 8:31 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלה בדברי המ"ב בענין מנהג מאכלי חלב
תגובות: 38
צפיות: 6137

Re: 'זכר' של מאכלי חלב

ותמיה נוספת: לא נראה שכשנצטוו ישראל על כשרות המאכלים הוצרכו להגעיל את כליהם, וכמו שחידש הצל"ח שלא היו ישראל טמאים ביום שנאמר להם פרשת זאת חוקת התורה בגלל שנגעו במת לפני שניתנה הפרשה, כך גם לא נאסרו כליהם בבליעה שנעשת לפני שניתנה התורה, שאם לא כן למה לא נאמרה פרשת געולי נוכרים רק לאחר כיבוש מדי...
על ידי רחמים
ה' מאי 28, 2015 11:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד נאסרו אם לא קבלו
תגובות: 14
צפיות: 3507

Re: כיצד נאסרו אם לא קבלו

אחד מטעמי מנהג אכילת מאכלי חלב בעקבות איסור הכלים וכו' אבל הרי קבלו רק את עשרת הדיברות ומנין למדו באותו מעמד שאר איסורים? עם ישראל ידעו את כל התריג מצוות עוד קודם שניתנו שהרי כתוב מפורש שאברהם אבינו קיים אפילו ערובי תבשילין ואברהם לימד ליצחק ויצחק ליעקב וכן הלאה, מעמד הר סיני לא היה תפקידו העיקרי ל...
על ידי רחמים
ה' מאי 28, 2015 11:05 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 13815

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

ישראל אליהו כתב: למה לי קרא, סברא הוא. ופשיטא. כי אם לא יכול לעמוד בקושי הזה - אין זה נסיון אלא הכשלה בלבד! מה התכלית של הנסיון אם לא לכבוש עוד יעד? לדעתי זה לא פשוט, בסברא אפשר לומר שיתכן ויהיה מצב שהקב"ה מביא נסיון לאדם לאו דווקא כדי לכבוש עוד יעד למשל ללמד תשובה לרבים ממעשה העגל ללמד תשובה ...
על ידי רחמים
ד' מאי 27, 2015 6:02 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד בו
תגובות: 50
צפיות: 13815

Re: מה המקור לכך שאין הקב"ה מעמיד בנסיון מי שאינו יכול לעמוד

מצאתי ברשת הקב"ה מנסה אדם רק אם יוכל לעמוד בניסיון בעלי המוסר למדו מכאן ראיה שאין לאדם תרוץ לומר שלא היה יכול לעמוד בניסיון, שכן אין הקב"ה מנסה אדם בניסיון שאינו יכול לעמוד בו, ולכן התיר לנו אשת יפת תואר במלחמה כיון שכאן לא היינו יכולים לעמוד כנגד יצר הרע. והואיל ורק כאן התירה תורה משמע שב...
על ידי רחמים
ג' מאי 26, 2015 7:43 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן
תגובות: 9
צפיות: 4192

Re: "...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן

טריד בגירסיה כתב:הם לא היו ברי זביחה, ובמילא יש מקום לומר שלאחר מ"ת חשיב מה ששחטו קודם כנבילה.

כולם היו נימולים ושחטו את הפסח לפני יציאתם ממצרים וגם קיבלו את השבת במרה, וכבר יש להם שני אותות וגוי ששבת חייב מיתה איך יתכן לומר שהם לא ברי זביחה עד קבלת שאר מצוות שלא קיבלו עד כעת?!
על ידי רחמים
ב' מאי 25, 2015 12:08 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: "...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן
תגובות: 9
צפיות: 4192

Re: "...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן

גם אם המן הפך לבשר אבל זה בשר כשר כמובן ומה הסיבה להכשר הכלים, הרי בוודאי לא בישלו ביחד בשר בחלב אף קודם מתן תורה. ועוד הרי אבותינו קיימו כל התורה קודם שקיבלוה וכי עם ישראל לא שחטו הבהמות לפני שאכלו קודם מתן תורה? ועוד שהתורה ניתנה בשבת וא"כ היה להם בביתם כמות מן כפולה שאספו כבר ביום שישי, ולמה...
על ידי רחמים
ב' אפריל 27, 2015 11:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו בספירת העומר
תגובות: 4
צפיות: 1421

Re: שהחיינו בספירת העומר

לדעת הרמב"ם והרי"ף ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא ולא זכר למקדש, וא"כ לשיטתם התירוץ הזה לא יסביר מדוע לא מברכים שהחיינו.
על ידי רחמים
ב' אפריל 27, 2015 9:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לספרי הקירוב, כספרי הרב זמיר כהן ולמי הם מיועדים?
תגובות: 32
צפיות: 6689

Re: היחס לספרי הקירוב, כספרי הרב זמיר כהן ולמי הם מיועדים?

א. ראה כאן שהצל של כדור הארץ על הירח לא יכול להיות בצורת עיגול כי הצל של כדור הארץ גדול יותר מכל הירח פי כמה ולוקח לירח להגיע מקצה הצל לקצה השני כ100 דקות, ולכן תמיד הצל הוא קמור מה שמלמד שהארץ יש לה קימור אבל אי אפשר לדעת בבירור שכל הארץ עגולה ככדור ממש. אבל הנקודה העיקרית שיש הרבה דברים שאי אפשר ה...
על ידי רחמים
ב' אפריל 27, 2015 7:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לספרי הקירוב, כספרי הרב זמיר כהן ולמי הם מיועדים?
תגובות: 32
צפיות: 6689

Re: היחס לספרי הקירוב, כספרי הרב זמיר כהן ולמי הם מיועדים?

לגבי פיתגורס שהזכיר ליטנר מצאתי את זה והנה ההוכחות שמובא שם שהיו לפיתגורס, רק מוכיחות ש פני כדור הארץ עגולים, אבל אין שום הוכחה שכל הארץ היא עגולה ככדור, ושיש אנשים גם 'מתחת' לכדור, לפי פיתגורס הארץ היתה עגולה מלמעלה אבל איך היא למטה לא היה לו מושג הוא רק יכל לומר תאוריה אבל לא עובדה! אבל הרשב"...
על ידי רחמים
ו' אפריל 24, 2015 5:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היחס לספרי הקירוב, כספרי הרב זמיר כהן ולמי הם מיועדים?
תגובות: 32
צפיות: 6689

Re: היחס לספרי הקירוב, כספרי הרב זמיר כהן ולמי הם מיועדים?

לייטנר כתב:http://forum.otzar.org/forums/viewtopic.php?p=114206#p114206

viewtopic.php?p=114206#p114218
על ידי רחמים
ב' אפריל 13, 2015 2:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך שייך לקיים מצוות לא תעשה ד:"רק הדם לא תאכלו" ?
תגובות: 23
צפיות: 5536

Re: איך שייך לקיים מצוות לא תעשה ד:"רק הדם לא תאכלו" ?

תנן: כל העושה מצוה אחת - מטיבין לו; עשה אין, לא עשה לא, ורמינהי: ישב ולא עבר עבירה - נותנים לו שכר כעושה מצוה! אמר ליה: התם, כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול הימנה; מבואר - לכאורה - שאין מציאות לקיים את השס"ה מצוות לא תעשה, רק אם בא דבר עבירה לידו וניצול הימנה, וכל' רש"י הק' שם: ההוא ישב ול...
על ידי רחמים
ב' אפריל 13, 2015 8:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות
תגובות: 5
צפיות: 1852

Re: הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות

איתא בשבת דף קכ"ז ע"ב הדן חבירו לכף זכות דנין אותו לזכות. וצ"ע שהרי לכאורה מה שדנים לכף זכות הוא משום שאינו יודע הדבר לאמיתו, וכגון במעשה המובא על זה בגמ' שם אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן כו' שמא מושכרת ביד אחרים כו' שמא מוחכרת ביד אחרים היא כו' שמא אינן מעושרות כו' שמא ...
על ידי רחמים
א' אפריל 12, 2015 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכאורה מכשול בהגעלת כלים בפסח
תגובות: 9
צפיות: 3186

Re: לכאורה מכשול בהגעלת כלים בפסח

משנה ברורה סימן תנב ס"ק כא (כא) לתוך כלי - היינו סל מנוקב או שבכה דבתוך כלי שאינו מנוקב לא יגעיל אפילו כלי אחד אפילו כשהוא צף ואינו נוגע בשולו אא"כ משהה אותם בתוך היורה עד שהמים מעלים רתיחה בכלי שהוא רוצה להגעיל: משנה ברורה סימן תנב ס"ק כב (כב) אם נוגעים זה בזה - דבמקום נגיעתן לא סלקי...
על ידי רחמים
א' אפריל 12, 2015 7:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכאורה מכשול בהגעלת כלים בפסח
תגובות: 9
צפיות: 3186

Re: לכאורה מכשול בהגעלת כלים בפסח

כיון שהכלים לא בני יומן וחיוב ההגעלה הוא מדרבנן לא חוששים כולי האי
דבר נוסף במ"ב שם מבואר שהחשש הוא משום שאין רתיחות בכל מקום כדבעי, ואם משהים הסל בתוך היורה עד שהרתיחות חוזרות אין שום בעיה ואפילו לנער לא צריך.
על ידי רחמים
א' אפריל 12, 2015 6:13 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מקור לטעם שבדור המדבר בט' באב האחרון לא נפטרו
תגובות: 3
צפיות: 1433

Re: מקור לטעם שבדור המדבר בט' באב האחרון לא נפטרו

אני מכיר טעם אחר הפירוש בגזרה תלוי במעשיהם וז"ל האור החיים (במדבר פרק יד פסוק כ"ט): מבן עשרים וגו' אשר הלינותם. צריך לדעת כוונת אומרו אשר הלינותם, ואם רצה לומר על אשר הלינותם חסר תיבת על, גם לא היה צריך לומר שכבר אמר את תלונות וגו' שמעתי וגו': ונראה שכוונת הדברים היא לצד שאמר ה' מבן עשרים ...
על ידי רחמים
א' אפריל 12, 2015 6:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קיללת אדם הראשון הולכת ומתבטלת?
תגובות: 15
צפיות: 5359

Re: קיללת אדם הראשון הולכת ומתבטלת?

באריז"ל לא מצאתי אבל זה מה שמצאתי תורת חיים מסכת סנהדרין דף מב עמוד א וכשם שהשמש והירח שוין נבראו אלא שהלבנה קטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים וכו' ונתמעטה וקבע לה הקדוש ברוך הוא יום ר"ח שיביאו ישראל כפרה לפניו כדי לפייסה כך איש ואשה שדומין לחמה ולבנה מתחילה שוין נבראו שלא תהיה האשה משועבדת ל...
על ידי רחמים
א' אפריל 12, 2015 1:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם גם שיורד גשם אחר הפסח זה סימן קללה?
תגובות: 9
צפיות: 2933

Re: האם גם שיורד גשם אחר הפסח זה סימן קללה?

ידוע שאם יורד גשם בסוכות זה סימן קללה, האם גם שיורד גשם אחרי פסח זה סימן קללה?כי אנו מבקשים ברכה ולא טל ומטר, ואולי זה סימן קללה אך פחות קללה,מסוכות, כי בסוכות זה לא מאפשר לנו לקיים את המצוה של סוכה ,אבל אחרי פסח אין מצוה שמתבטלת בגלל הגשם, אבל אולי זה מזיק לחקלאים וכדומה תוספות מסכת תענית דף ג עמו...
על ידי רחמים
ש' אפריל 11, 2015 11:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם צרוף מקרים שאין לו שום משמעות מכוון מלמעלה?
תגובות: 37
צפיות: 7987

Re: האם צרוף מקרים שאין לו שום משמעות מכוון מלמעלה?

הנס הגדול של מגילת אסתר מתגלה דווקא על ידי התבוננות בצירופי מקרים הרבים המסופרים במגילה ובחז"ל.

עבור לחיפוש מתקדם