החיפוש הניב 1731 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבטיישראל
ו' אוגוסט 24, 2018 2:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שמעתי מהגאון ר' נחום שיינין שסבו (חותן אביו הגאון ר' מנדל) ר' יחיאל הלוי ישראלי היה רבו של הגרש"ד בילדותו בבית כנסת הגר"א. האם המשפחה מכירה את הסיפור? על הג"ר יחיאל הלוי ישראלוב/ישראלי (סרלאוב) וישיבת כנסת הרבנים מיסודו של ר' בצלאל יעקב דבליצקי ז"ל כבר נכתב כאן https://forum.otz...
על ידי שבטיישראל
ו' אוגוסט 24, 2018 4:00 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות בצום גדליה אחרי תפילת שחרית
תגובות: 7
צפיות: 1333

Re: סליחות בצום גדליה אחרי תפילת שחרית

וכעת לעניין השאלה היכן לקבוע את אבינו מלכינו, הלא א"מ נתקן גם כנגד השמו"ע כמבואר בגמ' תענית ולכן הוא צמוד לתפילת שמו"ע, ולכן נראה פשוט שמקומו קודם אמירת תחנון, והיינו כמו בכל ת"צ לומר את הי"ג מידות וכל הפיוטים המתלווים, ואחר כך אבינו מלכינו ואח"כ לנפול אפים ואם רוצים ל...
על ידי שבטיישראל
ג' אוגוסט 21, 2018 4:14 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע
תגובות: 11
צפיות: 856

Re: תקיעת שופר באמצע ברכות קריאת שמע

יהודי טבעי כתב:המעשה היה בתקיעות של חודש אלול, אבל השאלה נוגעת גם לתקיעות של ר"ה.
במניין שסיים לא היה תוקע, במניין אחר בו אחזו באמצע ברכות ק"ש היה יהודי היודע לתקוע, האם מותר לו לתקוע באמצע הפרק או בין הפרקים. האם התקיעה נחשבת כדיבור/ הפסק.

תקיעות אינם הפסק - זה הברת קול בעלמא
על ידי שבטיישראל
ה' אוגוסט 16, 2018 2:09 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 26
צפיות: 3167

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

שמתי לב שבמחזורים שיצא לי עד היום להתפלל בהם, בקדושה של ראש השנה ויו"כ אין את " נקדש את שמך בעולם וכו'" , ורק שהקדושה מתחילה "ככתוב על יד וכו'" . (הן במוסף והן בשחרית). מדוע? אלא שיש האומרים את הפתיחה של נקדש ונקדישך אף במקום שאומרים הפיוט כמו אין קצבה כן נוהגים בכל מקהלות ...
על ידי שבטיישראל
ה' אוגוסט 16, 2018 2:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 26
צפיות: 3167

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

באותו עניין יש לדון האם אומרים "כבודו מלא עולם" ו"ממקומו הוא יפן ברחמים" ו"אחד הוא אלקינו" בקדושה מפוייטת. ראיתי בסדר טרוויז ובעוד מקורות שהפיוט מחליף את ההוספות הנ"ל, ואילו בתשב"ץ קטן היה נראה שכן אומרים אותם בנוסף לקדושה וכמו שנוהגים היום. שמעתי מאחד החזנים...
על ידי שבטיישראל
ד' אוגוסט 15, 2018 10:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם לדעת הבני יששכר אומרים תחנון בערב ראש השנה?
תגובות: 7
צפיות: 799

Re: האם לדעת הבני יששכר אומרים תחנון בערב ראש השנה?

אומרים בסליחות אחרי עלות השחר? כן. כן נפסק במטה אפרים, וכן המנהג בפועל. מלשונו משמע שרק אם התחילו קודם עלות השחר ונמשכה אמירת הסליחות אל היום אומרים. ומקור דברים אלו ממהרי"ל שרגילים לסיים הסליחות קודם עלות השחר. על כן גם אם אירע פעם אחת שהמשיך אל היום אזי נופלין על פניהם. עי"ש במגן אברהם ...
על ידי שבטיישראל
ד' אוגוסט 15, 2018 5:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם לדעת הבני יששכר אומרים תחנון בערב ראש השנה?
תגובות: 7
צפיות: 799

Re: האם לדעת הבני יששכר אומרים תחנון בערב ראש השנה?

אישצפת כתב:
שברי לוחות כתב:אומרים בסליחות

אחרי עלות השחר?

כן.
כן נפסק במטה אפרים, וכן המנהג בפועל.
על ידי שבטיישראל
ד' אוגוסט 15, 2018 5:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 700
צפיות: 57589

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

פרי יהושע כתב:
משולש כתב:אשמח לשמוע עוד על הכיסוי הלבן שעל ראשו, מה המקור, ומה נהגו שאר מתפללי המניין.
בתודה מראש.

יש עוד שנהגו בכיפה לבנה


אכן, גם אבותיך הק' זיעועכי"א נהגו כן .....
על ידי שבטיישראל
ד' אוגוסט 15, 2018 4:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 26
צפיות: 3167

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

לא הבנתי השתייכותו של ענין שאלתך לענייננו
על ידי שבטיישראל
ג' אוגוסט 14, 2018 6:39 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ
תגובות: 26
צפיות: 3167

Re: קדושה בתפילת רה"ש ויו"כ

שמתי לב שבמחזורים שיצא לי עד היום להתפלל בהם, בקדושה של ראש השנה ויו"כ אין את " נקדש את שמך בעולם וכו'" , ורק שהקדושה מתחילה "ככתוב על יד וכו'" . (הן במוסף והן בשחרית). מדוע? כי פתיחת הקדושה אינו חלק מהקדושה (רק לפי דעת האריז"ל), וכשאומרים קרובות אז הסוף של פיוט הסילוק...
על ידי שבטיישראל
א' אוגוסט 12, 2018 4:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 1101

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

דרומי כתב:יתכן בפשטות שקיצרו במנחה כדי לשמור כח לנעילה... ויש כעין זה בספרים.

ללא קשר.
גם בשחרית ומוסף הושמטו הסליחות בתקופה מסוימת.
על ידי שבטיישראל
א' אוגוסט 12, 2018 4:37 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 1101

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

עצם השם "יום כיפור קטן" לסדר סליחות זו הנאמר בתפילת מנחה בער"ח נעוץ בזה שמקורן של סליחות אלו הם בתפילת מנחה ביוה"כ. יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא. ביום כיפור קטן אומרים כחמש פעמים ויעבור, ובמנחה של יום כיפור גדול (וכן בשחרית ומוסף) כלום? ראוי לכל הפחות לאלו שמקפידים לומר "יו...
על ידי שבטיישראל
ה' אוגוסט 09, 2018 7:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו
תגובות: 15
צפיות: 2944

Re: ''ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך'' - אתה חוננתנו

לפענ"ד זו טעות שהשתרבבה מסידור ישן, ואכן בסידורים הרגילים כבר נשמט, ורק אצל ה"דייקנים" עדיין נמצא. גם בתפילת ותודיענו, אינו נמצא בנוסח הרמב"ם. ודעתך אכן ענייה ביותר הנוסח "בהם" נמצא בכל סידורי אשכנז הישנים ורז"ה הוא שמחקו ללא סיבה בפי' סידור התפילה להרוקח (ק"...
על ידי שבטיישראל
ה' אוגוסט 09, 2018 6:09 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 1101

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

יפה מאוד! הא מנא לך? והאם גם 'בת עמי לא תחשה' הוא במקורו ליום כפור? אם כן מובן מאוד הזכרת ''כאיש לקח מלא חופניו קטורת סמים דקה'' וגם ''עבודת משרתים באי היכל חדר בחדר'' ולמה נעלמו תפילות אלו מיום כפור? סליחות אלו "נעלמו" יחד עם כל פיוטי הסליחות ליוה"כ ובכללם גם עצם המנהג הקדמון (מימות...
על ידי שבטיישראל
ה' אוגוסט 09, 2018 6:05 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''
תגובות: 12
צפיות: 1101

Re: תפילת יום כפור קטן - ''אשר ערכתי היום - כמה ימים - בנעימים''

מה פשר הגירסא ''כמה ימים'' וכי היו כמה ימי תפילות של ערב ראש חודש? הגירסא המקורית: "עשרת הימים" (זו סליחה למנחה של יום כיפור, באשכנז בוודאי, ומסתמא גם בפולין וליטא והונגריה). כדי לא להיות "דובר שקרים" שינו כמה שינויים לא ראי זה כראי זה. (וכן שינו ב"זכר פר ושעיר פנימי וחיצון...
על ידי שבטיישראל
ב' יולי 30, 2018 8:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע - בעל "נועם אלימלך"
תגובות: 34
צפיות: 3256

Re: הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע - בעל "נועם אלימלך"

מצליח כתב:כל כותבי קורות רבי ר' אלימלך נקטו ששם אמו היתה מירל (מירוש), כעת נדפס בהמבשר תורני שהמשב"ק ממרן מבעלזא זי"ע אומר בשמו ששמה היתה גיטל.


מישהו כנראה התבלבל עם בתו של הרר"א ששמה היה מירל (מיריש) - מנו"כ ברימינוב מאחורי האוהל של הררמ"מ
על ידי שבטיישראל
ג' יולי 24, 2018 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון ביום סעודת היארצייט
תגובות: 12
צפיות: 411

Re: תחנון ביום סעודת היארצייט

צביב כתב:השאלה אם לא אומרים תחנון בגלל ההארה ( הילולא דצדיק),
וזה עד ג' ימים, ותלוי גם בהרגשת ההילולא
או בגלל יום הפטירה - כעין עשרה הרוגי מלכות - שע''י מיתתו יש תיקון כמו תחנון, וזה לכאו' באותו יום.

זה בטח שלא
השאלה הוא על עצם יום היא"צ עצמה
על ידי שבטיישראל
ג' יולי 24, 2018 5:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון ביום סעודת היארצייט
תגובות: 12
צפיות: 411

Re: תחנון ביום סעודת היארצייט

כל המנהג של אי אמירת תחנון ביום יארצייט אינו מוכרע, והרבה חלקו עליו. אבל לעצם הענין, מבואר בספרים שהארת יום היארצייט נמשכת שלושה ימים לאחריו, ואכן היו צדיקים שהלכו להשתטח על ציונו של בעל ההילולא יום או יומיים מאוחר יותר מההילולא עצמה. [המנחת אלעזר ממונקאטש מדבר על כך ואם צריך אוכל למצוא מקורות מדוי...
על ידי שבטיישראל
ג' יולי 24, 2018 5:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון ביום סעודת היארצייט
תגובות: 12
צפיות: 411

Re: תחנון ביום סעודת היארצייט

דרך ישרה כתב:נשאלתי ע"י מאן דהוא, בקהילות שנהגו שלא לומר תחנון ביום היארצייט של רבם, מה המנהג כשחל היארצייט בתשעה באב והם נוהגים לעשות את סעודת היארצייט ביום י"א, האם עשיית הסעודה ביום זה משליך ג"כ שלא לומר תחנון ביום זה, או לא?

במקום שעושים סיום מסכתא יש להקל
על ידי שבטיישראל
ה' יולי 19, 2018 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,
תגובות: 18
צפיות: 813

Re: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,

מזל טוב !
שיזכה עם ב"ב לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת ובריאות הגוה"נ.
על ידי שבטיישראל
ב' יולי 09, 2018 4:29 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 11
צפיות: 1417

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

אין מה לבאר !

אמרת ש"האריז"ל סמך ידו על בידור ספרד ויניציא רפ"ד".
וע"ז הגבתי שזה הבל והבלים ולא היה ולא נברא !

מה לא מובן ?
על ידי שבטיישראל
א' יולי 08, 2018 7:44 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 11
צפיות: 1417

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

שים-שלום כתב:האר"י סמך ידו על סידור ספרד ויניציא רפ"ד.

הבל הבלים

לא היה ולא נברא
על ידי שבטיישראל
ג' יוני 19, 2018 2:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?
תגובות: 6
צפיות: 733

Re: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?

כעת אני רואה שבתולדותיו של הרב צבי הירש בערלין מאת רצ"י מיכלזאהן מפלונסק בסוף ספרו צבי לצדיק כתב פעמיים שר' יעקב משה כיהן כאב"ד ווילהען ואח"כ באמשטרדאם.

האם העיר ווילהען והעיר קליווא הייו הך ?
על ידי שבטיישראל
ג' יוני 19, 2018 12:27 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?
תגובות: 6
צפיות: 733

Re: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?

ציטרון כתב:בתקמ״ח התמנה לרבה של קליווא, ובתקנ״ג באמשטרדם.

ייש"כ

האם ידוע לך התאריך המדויק בו נתקבל לכהן תחת אביו באמשטרדאם ?
על ידי שבטיישראל
ב' יוני 18, 2018 11:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?
תגובות: 6
צפיות: 733

Re: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?

בנו של הבנין אריאל, הרב יעקב משה לוונשטאם, לפני הרבנות באמסטרדם באיזה שנה נתקבל ר' יעקב משה לממלא מקומו של אביו באמשטרדאם ? הבנין אריאל כבר שחל"ח ביום ז' תמוז שנת תק"ן, והמכתב בקונטרס המדובר הוא מיום ז' אייר תקנ"ב ! האם אכן עברה כשנתיים מפטירת הבנין אריאל עד שקיבלו את בנו למלא את מקו...
על ידי שבטיישראל
ב' יוני 18, 2018 10:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?
תגובות: 6
צפיות: 733

מי היה הרב בקליווא בשנת תקנ"ב ?

בקונטרס ערוגת הבושם (דוגמא להספר בשמים ראש) משנת תקנ"ב הזכיר ר' שאול בערלין בנו של הרב צבי הירש בערלין את "גיסי הגאב"ד מקליווא". כפי הנראה המדובר בחתנו של של אביו הרב צבי הירש (שהרי כבר התגרש מזמן מאשתו). האם למאן דהו ידוע במי המדובר ? נ.ב. לא מסתברא מילתא שהמדובר בר' ישראל ליפשי...
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 14, 2018 4:51 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר זכרון אליהו
תגובות: 3
צפיות: 723

Re: ספר זכרון אליהו

איש_ספר כתב:הספר עומד להדפס מחדש ומשום כך אין בדעת המחברים להעלותו לאוצר.


כבר "עומד" 8 שנים !!
תגיש לו כסא .. בטח כואב לו הרגליים !

לעניננו ממש חבל, אין הרבה ספרים בשוק שהמחברים השקיעו בהם כ"כ הרבה כוחות !
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 14, 2018 2:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3421
צפיות: 293702

Re: זכרון אליהו על תפלין

במסתרים כתב:מה נאמר שם כטעם למנהג לחתוך רצועות התפלין באלכסון?

הספר הזה כבר שנים שא"א להשיגו וכמה חבל !!

פלא שעדיין אין את זה באוצר !
על ידי שבטיישראל
ה' יוני 14, 2018 2:35 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס
תגובות: 11
צפיות: 1417

Re: מיפוי נוסחאות תפילה בתקופת הדפוס

נדמה לי שהסידורים החשובים ביותר שנערכו על ידי מגיהים הם: סידור ויעתר יצחק לר' יצחק סטנוב. יצחק סטאנוב - מי היה האיש? זה שהיו מי שהתנגדו לו, לא הופך אותו למופרך מכל וכל. הבן אדם השקיע המון בענייני נוסח התפילה. והמינימום ר' מגיע לו. י האיש צחק סטאנוב שר"י היה זייפן כרוני וחצי מין שהשקיע המון בכד...
על ידי שבטיישראל
ד' יוני 06, 2018 4:47 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו
תגובות: 19
צפיות: 5096

Re: כריעה בברכו משעה שהחזן אומר ברכו

הוגה ומעיין כתב:גם מנהג רוז'ין הוא כך לכרוע מעת שהחזן אומר "ברכו". בעיקר נהגו בו האדמו"רים ואלו מהחסידים האוחזים מנהגיהם.

ברוזין האדמו"רים מתפללים בחדר מיוחד (דאווען שטוב) ולא בתוככי ביהמ"ד
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

דרומי כתב:מקבל את דבריך - כנראה שאתה צודק, אבל מעניין איך זה ככה הלך 'חלק' לוותר על כל הי"ג מדות.

מאן יימר שזה הלך "חלק" ?
הערוה"ש אכן צועק ע"ז !
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

הרב 'שבטיישראל', ייש"כ על כל תגובותיך. ועדיין לא נושעתי... אחזור ואבהיר שאלתי. בכל עשרת ימי תשובה אומרים 'אבינו מלכנו' רק בשחרית ובמנחה לאחר חזרת הש"ץ. דבר זה תואם לדברי מעכ"ת, ש'אבינו מלכנו' נתקן על סדר תפילת העמידה. ביוהכ"פ נשתנה הדין: גם לאחר ערבית - שאין בה חזרת הש"ץ - ...
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

לדעתי כשנחדד את הקושיא נראה שאינה גדולה. הרי שחרית ומנחה הם תמיד זמן מתאים לאמירת 'אבינו מלכנו' (שהרי בכל יום אומרים בהם, ובוודאי בעשי"ת ובר"ה ובת"צ). גם נעילה אפשר להבין שהיא תפלה מיוחדת מאוד שמתאים לומר לאחריה 'אבינו מלכנו' (וביום כפור שחל בשבת אומרים רק בנעילה, כי אם לא עכשיו אימת...
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

עזריאל ברגר כתב:אולי אולי יש קשר בין אבינו מלכנו לבין תפילת שמונה עשרה, או עכ"פ תפילה שהיתה ראויה להתפלל בה שמו"ע.
משא"כ מוסף שמתחילתה אינה ראויה אלא לשבע.
מה דעתכם?

אכן כתבתי סברא כזו
למרות שא"צ לזה מאחר שתפילת מוסף עדיין בגדר תפילת השחר
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 5:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

אין זה מדויק - אין כאלוקינו: סי' תרכב ס"א ובמ"ב ס"ק ה'. שיר של יום: יש אומרים אחרי שחרית. עלינו לשבח: במשנה ברורה סימן קלב ס"ק ז כתב וז"ל: "מ"א כתב בשם האר"י שיאמרוהו אחר כל הג' תפלות וכן נוהגין במדינתנו מלבד בבתי כנסיות גדולות שמתפללין תפלת מעריב סמוך למנחה ...
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 4:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

בסדר רע"ג (יוהכ"פ) ובמט"א (תרכא,יח) כתבו, שאין אומרים 'אבינו מלכנו' לאחר מוסף של יוהכ"פ. מאן דהוא יוכל לבאר לי מדוע? כי שחרית ומוסף נחשבו לעולם לחטיבה אחת שמתפללים אותם יחד כ"תפילת השחר" (וכמו שאומרים שבכל ימות השנה עלינו רק אחר תפילת ומוסף ולא אחר שחרית). ייש"כ. ...
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 3:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

ארזי ביתר כתב:
דרומי כתב:ביוהכ"פ אחרי תפילת מוסף לא אומרים כלום, אפילו לא 'עלינו לשבח' (כך לפי המנהג שאני מכיר)

נכון. למה?


אין כאלקינו מבואר טעמא במהרי"ל
עלינו פשו6ט בגלל שמתפללים ברצף, וכמו מנהג אשכנז כשמתפללים מנחה ומעריב ביחד שא"א עלינו לשבח אחר מנחה (כהיום כמעט ולא נהיגי כן).
על ידי שבטיישראל
ה' מאי 24, 2018 1:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?
תגובות: 29
צפיות: 755

Re: א"א אבינו מלכנו לאחר מוסף יוהכ"פ, מדוע?

בסדר רע"ג (יוהכ"פ) ובמט"א (תרכא,יח) כתבו, שאין אומרים 'אבינו מלכנו' לאחר מוסף של יוהכ"פ. מאן דהוא יוכל לבאר לי מדוע? כי שחרית ומוסף נחשבו לעולם לחטיבה אחת שמתפללים אותם יחד כ"תפילת השחר" (וכמו שאומרים שבכל ימות השנה עלינו רק אחר תפילת ומוסף ולא אחר שחרית). זה שביוה&quo...
על ידי שבטיישראל
ו' מאי 18, 2018 3:03 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש
תגובות: 13
צפיות: 1370

Re: תספורת ליל שישי כשבעות חל במוצ"ש

כמעיין המתגבר כתב:ואם כבר דובר על זה, לדעת האר"י נראה שאין להסתפר בלילה וכמ"ש במועד לכל חי סי' ו' אות ז'

כבר עמדו ע"ז שהמדובר בפירוש מוטעה בשער הכוונות.
ולמעשה אין בעיה להסתפר בלילה לדעת האריז"ל.
על ידי שבטיישראל
ג' מאי 15, 2018 3:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4369

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

המציאות שאין מי שנוהג הכל בכל מכל כמנהג הגר"א ואפ' במנהגים בסיסיים ביותר שבעבר היו נחלת הכלל ומובאים בדברי הפוסקים ובעלי המנהגים. דוגמא בולטת לדבר הוא אמירת הפיוטים בתוך ברכת קר"ש וחזרת הש"ץ ביו"ט שכפי המבואר במעשה רב שפיר נהג הגר"א לאומרם בתוך ברכת קר"ש וחזרת הש"ץ...

עבור לחיפוש מתקדם