החיפוש הניב 1733 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שבטיישראל
ב' אפריל 16, 2018 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קדיש כפול?? - מי שמע ומי נהג?
תגובות: 15
צפיות: 355

Re: קדיש כפול?? - מי שמע ומי נהג?

לי נראה שזו לא חומרא של האדמור, אלא שהחסידים לא רוצים להפריע לשמיעת הקדיש של רבם. לשם השוואה: בקהילות חבד נהוג שבקדושת כתר שרים "הוא אלוקינו ... להיות לכם לאלוקים", וכאשר החזן שר זאת (אחרי שהקהל כבר שר) - הקהל מצטרף אליו ללא המילים. אבל כשהרבי שר זאת כחזן (בימי היארצייט של הוריו וכדו' כשח...
על ידי שבטיישראל
ב' אפריל 16, 2018 12:34 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?
תגובות: 4
צפיות: 190

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

הפיוט אמר בכל החגים אחר ברכת ההפטרה ולפני אשרי, חוץ מבימים בהם אומרים תפילה אחרת באותו מקום, דהיינו בשבת שאומרים יקום פורקן, ביום שמזכירין נשמות שהוא לעולם ביום בו קורין כל הבכור (אחש"פ, ב' דשבועות, שמע"צ), ובשמח"ת שאומרים הפיוטים שישו ושמחו. בא"י שיש רק יום אחד יו"ט נוצר ה...
על ידי שבטיישראל
א' אפריל 15, 2018 5:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?
תגובות: 4
צפיות: 190

Re: פיוט י-ה א-לי -מה המקורות והטעמים באלו חגים נאמר?

הפיוט אמר בכל החגים אחר ברכת ההפטרה ולפני אשרי, חוץ מבימים בהם אומרים תפילה אחרת באותו מקום, דהיינו בשבת שאומרים יקום פורקן, ביום שמזכירין נשמות שהוא לעולם ביום בו קורין כל הבכור (אחש"פ, ב' דשבועות, שמע"צ), ובשמח"ת שאומרים הפיוטים שישו ושמחו. בא"י שיש רק יום אחד יו"ט נוצר המ...
על ידי שבטיישראל
ו' אפריל 13, 2018 3:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט
תגובות: 15
צפיות: 326

Re: נוסח התפילה בשבת שחל ביו"ט

באור זרוע ג"כ מביא על אחד מהגאונים שסידר תפלת אתה בחרתנו לשבת ויתכן לומר דאתיא כמנהג בני א"י שחותמים בשבת "מקדש ישראל" ולפיכך מתחילין ב"אתה בחרתנו מכל העמים" כדי שיהא פתיחה מעין החתימה משא"כ לדידן (ויתכן שזה טעם המדלגין בקידוש "כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל הע...
על ידי שבטיישראל
ו' אפריל 13, 2018 3:36 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: למה אין קוראים בב' דשבועות פרשת שור או כשב?
תגובות: 10
צפיות: 641

Re: קרה"ת בשמע"צ

אגב. בשמע"צ (בחו"ל) קוראים בפרשת ראה ודווקא שם לא נזכר שמע"צ. עמדו על זה? זה סוגיא במס' מגילה (לא.) ויש שם 2 גירסאות בגמ' האם קורין מ"עשר תעשר" (כדעת רש"י ומנהג צרפת) או כרגיל מ"כל הבכור" (מנהג הסרדים ואשכנז וכ"ה בשו"ע), מנהגנו כהיום (מנהג פולין בעה...
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 11, 2018 7:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 188
צפיות: 5302

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

להיפך, הרי הארי היה נאה דורש שיש יב שערים בשמים והמשנה מנהג אבותיו אין תפילתו עולה למעלה. ואם כן ברור שגם זו הסיבה שלאריז"ל היו מחזורים אשכנזיים שמתוכם התפלל בבית הכנסת האשכנזי בחגים וימים נוראים וכן בעוד הרבה ימים מיוחדים. ואם זה מפורש שהתפלל מתוך מחזור אשכנזי (ורשם בתוכו הערות ע"פ הסוד)...
על ידי שבטיישראל
ד' אפריל 11, 2018 6:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד
תגובות: 188
צפיות: 5302

Re: ספר חדש: שרשי מנהגי אשכנז - הנחת תפילין בחול המועד

להיפך, הרי הארי היה נאה דורש שיש יב שערים בשמים והמשנה מנהג אבותיו אין תפילתו עולה למעלה. ואם כן ברור שגם זו הסיבה שלאריז"ל היו מחזורים אשכנזיים שמתוכם התפלל בבית הכנסת האשכנזי בחגים וימים נוראים וכן בעוד הרבה ימים מיוחדים. ואם זה מפורש שהתפלל מתוך מחזור אשכנזי (ורשם בתוכו הערות ע"פ הסוד)...
על ידי שבטיישראל
א' אפריל 08, 2018 4:53 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה
תגובות: 45
צפיות: 2547

Re: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה

פרי יהושע כתב:זה כנראה בשביל עלינו לשבח, אבל לא ראיתי נוהגים לפני המגילה, אדרבא תן תיעוד!

מה לעשות שלא ראיתי צורך להסריט ...
בדיוק בשנה זו קרה דבר כזה.
על ידי שבטיישראל
א' אפריל 08, 2018 4:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת טל/גשם בקדושתא 'אסירים אשר בכושר' - הדרא קושיית שי"ר?
תגובות: 7
צפיות: 212

Re: הזכרת טל/גשם בקדושתא 'אסירים אשר בכושר' - הדרא קושיית שי"ר?

בדרך אגב יש קושיא שבקדושתא ליו"ט שני של שבועות לר"ש בר יצחק בברכת מחיה יסד: הללויה כי הוא היה ויהיה. בגשם נדבות אותנו יחיה. לפניו יקימנו ונחיה. וצדיק באמונתו יחיה. וקשה שהזכיר גשם בעצרת. והיו שטענו שהגירסא נשתנתה ע"י כת ש"צ שר"י לפי שהאותיות השלישיות של "בגשם נדבות אות...
על ידי שבטיישראל
ה' מרץ 22, 2018 8:48 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שבעתות לפרשיות זכור ופרה
תגובות: 8
צפיות: 623

Re: שבעתות לפרשיות זכור ופרה

שברי לוחות כתב:בקובץ פארות ח"ב עמ' ח כתב שהפיוט למוסף שבת פרה נתחבר על רבי יהודה ב"ר מנחם, האם הוא טעות, או שמא אין זה כוונתו שם

בבקשה תעלה לכאן הקטע המדובר ונראה על מה כוונתו
על ידי שבטיישראל
ה' מרץ 08, 2018 3:56 am
פורום: פסח
נושא: המרור ל'כורך' יהיה שונה מהמרור שאכלו קודם
תגובות: 6
צפיות: 296

Re: המרור ל'כורך' יהיה שונה מהמרור שאכלו קודם

ישראל אליהו כתב:ראה כה"ח תע"ג ס"ק נ"ח בשם האר"י
'וחזרת תניח תחת המרור לעשות בו כורך'
ומשמע שרק הכורך יעשה בחזרת, אך למצות מרור יקח "מרור".

אעיין בפנים מחר בל"נ.
אך מקופיא נראה לי שאתה מבלבל בין סדר הקערה לענין מין המרור עצמה.
על ידי שבטיישראל
ה' מרץ 08, 2018 3:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס
תגובות: 7
צפיות: 268

Re: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס

עזריאל ברגר כתב:טעמו אינני יודע.
אבל יש להעיר ממנהג חב"ד שאומרים זאת [בבית] אחרי הבדלה, אך מדייקים לומר שנים ביחד, בד"כ מתוך סידור אחד.

זה סיפור אחר לגמרי ללא קשר לענין ציבור כי אם לענין הברכה בל' יחיד שהאחד מברך לשני
על ידי שבטיישראל
ה' מרץ 08, 2018 3:50 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה
תגובות: 45
צפיות: 2547

Re: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה

כדכד כתב:נכון שכך כתוב
בפועל לא ראיתי נוהגים כך

בכל ביהמ"ד עם מנין קבוע נוהגים כך.
כנראה שהנך מורגל לתרבות הישראלית של תפילה בשטיבלאך ללא סדר קבוע
על ידי שבטיישראל
ג' מרץ 06, 2018 3:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה
תגובות: 45
צפיות: 2547

Re: אמירת עלינו לשבח באמצע התפילה אחרי ברית מילה

פרי יהושע כתב:
כדכד כתב:האם כאשר מתקיימת ברית מילה בין שחרית למוסף ....

לא ראיתי נוהגים כן כיום מלבד בר"ה ויוה"כ, ומה הטעם לנהוג כך, משום זריזים?


גם בפורים מלין התינוק קודם קריאת המגילה שזה לפני עלינו לשבח.
על ידי שבטיישראל
ה' פברואר 15, 2018 3:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה לתושב חו"ל באיתור ספר
תגובות: 4
צפיות: 281

Re: בקשה לתושב חו"ל

אצלי לא נפתח
על ידי שבטיישראל
ה' פברואר 01, 2018 4:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הברית - ספר אסף שחיבר א"ס
תגובות: 9
צפיות: 358

Re: ספר הברית - ספר אסף שחיבר א"ס

בברכה המשולשת כתב:א"ס מתייחס לי' סטנוב, והכוונה לזיוף המפורסם שלו של מזמורים שחיבר וייחס אותם לאסף המשורר


אני מניח שכוונתך לספרו משלי אסף

תקן אותי אם אני טועה
על ידי שבטיישראל
ד' ינואר 31, 2018 5:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הברית - ספר אסף שחיבר א"ס
תגובות: 9
צפיות: 358

Re: ספר הברית - ספר אסף שחיבר א"ס

ומה שם הספר ?

המדובר בספר הנחשד כמזויף ?
על ידי שבטיישראל
ד' ינואר 31, 2018 5:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הברית - ספר אסף שחיבר א"ס
תגובות: 9
צפיות: 358

ספר הברית - ספר אסף שחיבר א"ס

האם למאן דהו ידוע למי כווונתו של ר' פנחס אליהו הורוויץ בספר הברית (חלק א', מאמר כ' דרך אמונה, פרק כ"ה) בדבריו:
"כספר אסף שחיברו א"ס" ?
על ידי שבטיישראל
ג' ינואר 23, 2018 9:50 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיסוק ברכת המעריב ערבים
תגובות: 7
צפיות: 540

Re: פיסוק ברכת המעריב ערבים

הפשטן כתב:אמנם בשערי תשובה סימן רלו הביא בשם האר"י לברך ברכה זו כנוסח של הספרדים, אלא שלא מצאתי כן בכתבי האר"י.

כבר העיר ע"ז המנח"א בנימוקי אורח חיים (סי' רל"ו) שהשערי תשובה לא היה לו תח"י כתבי האריז"ל המדוייקים ה"ה השמונה שערים ובתוכם שער הכוונות
על ידי שבטיישראל
ג' ינואר 02, 2018 5:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6464
צפיות: 504785

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

פייביש אופטובסקי כתב:הרב לא ידעו כתב: השני בתמונה השניה נראה כמו ר' גד'ל הלפרין מלונדון. מעסקני אגוד"י המובהקים.
לאיזה שני כוונתך? - זה המניח ידו סמוך לאוזנו?


כוונתי לכאורה השני מימין עם העט ביד באמצע כתיבה (רואים את השעון על ידו השניה עליו נשען).
אני רואה את הדמיון אך איני בטוח שזה אכן הוא.

אנסה לברר אצל ילדיו.
על ידי שבטיישראל
ג' ינואר 02, 2018 5:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמת הגרח"ק להוצאה מחודשת של ספר חמדת ימים
תגובות: 119
צפיות: 7712

Re: הסכמת הגרח"ק להוצאה מחודשת של ספר חמדת ימים

דעת הסטייפלער (אביו של שר המסכים) על ספר חמדת ימים 20171230_201407.jpg מתוך הספר ארחות רבינו מהד' תשע"ד ח"א עמ' שלה תמוה מאד, הספר כבוד חכמים מאת ר' מענכין היילפרין בא להגן על ספר חמדת ימים ולא להשיג עליו. אולי יש כאן ט"ס, ובמקום "כבוד חכמים" צ"ל "מאמר משיב מפני ה...
על ידי שבטיישראל
ב' ינואר 01, 2018 3:59 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: פיוטים בלא הבנה חשוב הפסק?
תגובות: 12
צפיות: 652

Re: פיוטים בלא הבנה חשוב הפסק?

שנים הרבה אני מהרהר בכך. בשלמא תפילה שהיא טופס תפילה של חז"ל/ אנשי כנה"ג, אפילו בלא הבנה אינה הפסק, אבל פיוטים כל שאינו מבין לכאורה הוי הפסק. וא"כ איך מצאנו ידינו ורגלינו באמירת הפיוטים, יוצרות, זולתות, קרובות וכו'? מאידך גם התפילות שבידנו, יש בהם נוסחאות שאינם מאנשי כנה"ג כנראה...
על ידי שבטיישראל
א' דצמבר 31, 2017 4:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?
תגובות: 10
צפיות: 450

Re: מנהג שאין אומרים 'עלינו' אחר התפילה - היכן?

בק"ק וורמיישא נהגו להתענות בר"ח סיון עד מנחה בגלל הגזירה שהיה באותו יום (כמ"ש בקינות לת"ב)

ומ\"מ אין מביאים ראי' מעגנון
על ידי שבטיישראל
א' דצמבר 31, 2017 3:41 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפלת עננו לגשמים
תגובות: 20
צפיות: 792

Re: תפלת עננו לגשמים

עובדיה חן כתב:מי תקן מה המקור לתפלה זו.
ד"א הרב מזוז טוען שבנוסח יש טעות כתוב בגשמי ברכה נזכה לחיים,צ"ל בגשמי ברכה נדבה לחיים.

כן, טעות אחת מני אלף בסידור תפלת כל פה
על ידי שבטיישראל
ג' דצמבר 26, 2017 4:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'יום הגשם' = שמיני עצרת
תגובות: 4
צפיות: 229

Re: 'יום הגשם' = שמיני עצרת

באלו מקומות מצאנו בתקופת הראשונים את הכינוי 'יום הגשם' לשמיני עצרת? לעת עתה מצאתי בשו"ת הרשב"א, שהוא מכנה את היום בשם הזה. ולפום ריהטא, נראה שהכינוי הזה מופיע במיוחד בסידורים ומחזורים כמנהג פרובאנס . ואודה לכל מי שיוסיף בנידון. יישר כוח. בספר האשכול ובריצ"ג ובמנהיג הובא בשם רב האי גא...
על ידי שבטיישראל
ג' דצמבר 26, 2017 4:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 931

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

צר לי שהנך רואה בדברי איזהשו "זלזול". כוונתי היה בס"ה להראות לך שבדותא הוא לבנות בנינים שלמים ומגדלים הפורחים באויר על נוסח ויזניצאי. משל למה"ד לההוא שידפיס בסידור סגו"ל תחת כל המקומות שבחסידות מסוימות מבטאים את השו"א כסגו"ל או כציר"י. ומ"מ - אם כבר הזכר...
על ידי שבטיישראל
ב' דצמבר 25, 2017 9:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 931

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

לפי מנהג ויז'ניץ (בנעימת התפילה שקבעו האדמו"רים), שמים פסיק אחרי "ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך". וגם חוזרים פעמיים על תיבת "מהר" בברכת אהבת עולם. ובסידורי ויזניץ אף הדפיסו הנוסח "מהר מהר" ... במקרה זה, זאת אכן שיטה בנוסח התפילה (ע"פ הבנת הצ"צ בדברי מהרח&...
על ידי שבטיישראל
ב' דצמבר 25, 2017 5:16 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הקיטוע הנכון באמת ויציב
תגובות: 20
צפיות: 931

Re: הקיטוע הנכון באמת ויציב

איש גלילי כתב:לפי מנהג ויז'ניץ (בנעימת התפילה שקבעו האדמו"רים), שמים פסיק אחרי "ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך".

וגם חוזרים פעמיים על תיבת "מהר" בברכת אהבת עולם.
ובסידורי ויזניץ אף הדפיסו הנוסח "מהר מהר" ...
על ידי שבטיישראל
ה' דצמבר 14, 2017 6:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6464
צפיות: 504785

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

באשכול זו viewtopic.php?f=19&t=37855 העלה הניק "חזונינישק" תמונה "נדירה" זו מחתונתו של הרב שטיינמן.

האם למישהו ידוע מי הם שאר האנשים בתמונה ?
(ובפרט היושבים משמאלו)
על ידי שבטיישראל
ה' דצמבר 14, 2017 12:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 491
צפיות: 38696

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

חזון-איש'ניק כתב:תמונה נדירה, בשמחת נישואיו.

מי הם היושבים משמאלו ?
על ידי שבטיישראל
ד' דצמבר 06, 2017 5:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 645

Re: בית הקברות בלילה

מנהג האדמור מחבד שהיה מרבה ללכת על ציון חותנו, ללכת תמיד תמיד רק (לאחר שחרית) לפני תפלת מנחה ומעולם לא התפלל מנחה לפני הליכתו גם כשהיה זה מאוחר מאוד והתפלל מנחה לאחר השקיעה רק לאחר שחזר משם. וצ"ע. לאחר "השקיעה" זה היה מקרה שאולי קרה רק בימי הקיץ הארוכים ! ככה היה שוהה שם לתוך הלילה מ...
על ידי שבטיישראל
ד' דצמבר 06, 2017 5:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בית הקברות בלילה
תגובות: 19
צפיות: 645

Re: בית הקברות בלילה

המונקאטשער כותב שאין הולכים בלילה, ולא ידוע מקורו כ"כ. כוונתך למנחת אלעזר או לסביו זצ"ל? היכן נטעי גבריאל אבילות ב עמ' 633 עי' הע' כ לא מיניה ולא מצקתיה ! המנחת אלעזר בנמוקי או"ח סי' רל"ח מיירי מענין איסור אמירת תהילים בלילה לדעת האריז"ל ולא כתב שם שלא ללכת לבית הקברות בליל...
על ידי שבטיישראל
ד' דצמבר 06, 2017 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סגולות למצוא חפץ הנאבד
תגובות: 10
צפיות: 1040

Re: סגולות למצוא חפץ הנאבד

מביט ומבין כתב:שמעתי שהופכים כוס זכוכית, ואח"כ אומרים את המימרא של רבי בנימין
יש לזה מקור?

את המירא של אמר ר' בנימין לא שמעתי
אף משיח זקנות שמעתי על הפיכת כוס ואמירת שם "גדליה"
על ידי שבטיישראל
ג' נובמבר 28, 2017 4:54 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1140

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

כן ראיתי אצל חסידי גור. ביררתי על המנהג בגור. לפי מנהגם האבל (כמובן אם יש אבל רח"ל ואם לא אז הש"ץ) אומר הקדיש וברכו בתרא אחר מזמור לדוד בליל ש"ק, אך המדובר בחצי קדיש ולא בקדיש יתום רגיל (שהוא בעצם קדיש שלם ללא תתקבל), ובאמת כבר נמצא בסידורי האריז"ל שקדיש זו מועיל ביותר לנשמת הנפ...
על ידי שבטיישראל
ב' נובמבר 27, 2017 6:04 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1140

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

איש גלילי כתב:כן ראיתי אצל חסידי גור.


חסידי גור ?

הרי אצלם רשמי כלל אין אומרים שיר למעלות וק"י כל לילה אחר קדיש תתקבל ואפ' בירושלים !
כך שכנראה אין קשר בין הדברים.
על ידי שבטיישראל
ב' נובמבר 27, 2017 4:51 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש
תגובות: 21
צפיות: 1140

Re: ברכו - דווקא בסמיכות לחצי קדיש

אולם מה שיש לברר, מדוע מנהג ארץ ישראל אצל החסידים שאומרים בערבית לפני עלינו שיר למעלות, אומרים אחריו קדיש שלם (קדיש יתום) וברכו, ואילו בשבת אומרים מזמור לדוד, ואחריו חצי קדיש וברכו. והדברים עתיקים. ככל הידוע לי, המנהג בשבת נשאר כמו שנהגו החסידים בחו"ל, שהיו אומרים את המזמור (מזמור לדוד) רק בשב...
על ידי שבטיישראל
ב' נובמבר 27, 2017 4:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסכמת הגרח"ק להוצאה מחודשת של ספר חמדת ימים
תגובות: 119
צפיות: 7712

Re: הסכמת הגרח"ק להוצאה מחודשת של ספר חמדת ימים

ספר שלמי צבור נתחבר לאחר עלייתו לירושלים כנכתב בו בכמה מקומות, וכאן נראה שחזר בו ממה שממה שסבר לפני שנים רבות בצעירותו באזמיר בנוסח חתימת ברכת המינים, ולפי דרכו לייחס זה למחבר קדום כתב גם כאן "ז"ל". . מענין לענין בספר שלמי ציבור כבר מביא ענינים המצויים רק בשער הכוונות ולא בכוונות ישן...
על ידי שבטיישראל
ש' נובמבר 25, 2017 10:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו
תגובות: 8
צפיות: 538

Re: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו

ובדרך אגב, בצפת (ומירון) גם החסידים נוהגים לומר למנצח בנגינות במנחה, ואז יש אותו תופעה של 2 קדישים של היתומים. (הבעיה אצלם בחודשי אלול ותשרי שאז אומרים גם "לדוד ה' אורי" אחר מנחה ושוב אומרים אחריו קדיש שיש בזה משום איסור ריבוי בקדישים). בצפת נוהגים שאומרים "לדוד ה' אורי" לפני קד...
על ידי שבטיישראל
ו' נובמבר 24, 2017 2:05 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו
תגובות: 8
צפיות: 538

Re: חצי קדיש אחרי עלינו - מנהג מרוקו

מנהג הספרדים שאומרים אחרי קדיש תתקבל פרק "למנצח בנגינות" במנחה או פרק "שיר למעלות" בערבית, אחרי זה אומרים קדיש יתום (ו"ברכו" בערבית), ואחרי עלינו אין אומרים שוב קדיש. ואילו האשכנזים נוהגין לומר קדיש אחרי עלינו גם לפי הנוהגים לומר "שיר למעלות" וקדיש בערבית (מנ...

עבור לחיפוש מתקדם