החיפוש הניב 545 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברקים רב
ו' נובמבר 09, 2018 2:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשתה ואותיר - דרכי האמורי - ספר הכוונות
תגובות: 18
צפיות: 304

Re: אשתה ואותיר - דרכי האמורי - ספר הכוונות

פרי יהושע כתב:יש לעיין על מה שנוהגים ע"פ ספר הכוונות להשאיר מעט יין בכוס בליל שבת לשבת בבוקר, והלא בגמ' שבת מבואר שהאומר אשתה ואותיר ה"ז מדרכי האמורי.

הבא"ח בבן יהוידע:
על ידי ברקים רב
ה' נובמבר 08, 2018 2:38 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נראָה או נראֶה
תגובות: 11
צפיות: 205

Re: נראָה או נראֶה

מה עם 'ונראה מה יהיו חלומותיו' (פ' וישב)? 'כי היום ה' נראה אליכם' (תחילת פרשת שמיני)? שניהם לכאורה בעתיד, אחד בסגול ואחד בקמץ. בפשטות, אין דבר כזה 'נראה' בעתיד, ואם היה הכוונה לשון עתיד היה נכתב יֵרָאֶה, ולכן מה שכתוב 'כי היום ה' נראה אליכם' הוא עתיד שנתהפך ללשון עבר. ומסתמא כבר ביארו כן המדקדקים. ...
על ידי ברקים רב
ה' נובמבר 08, 2018 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 950
צפיות: 84874

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

איש_ספר כתב:בביאור הגר"א סי' עו מצאתי שכנראה רומז לרמב"ם הל' יוה"כ (דרך ההפניה לשו"ע שהעתיקו). אבל לא מצאתי באוצר שום התייחסות ללשונות הרמב"ם הללו אם כוונתו מן הדין כמהרי"ל או כמש"כ. ופלא.

מרא דשמעתא ר"ס ארלנגר מאריך בזה בספרו
על ידי ברקים רב
ג' נובמבר 06, 2018 1:11 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והשלך טימוי או טימוס?
תגובות: 13
צפיות: 448

Re: והשלך טימוי או טימוס?

מה שנכון נכון כתב:['השלך' הוא מקור. ואם נבוא לפרש שהוא בקשה, וננקד רחוץ הר' בשוא, הוא דיבור חסר: באנו לפניך ולכן תטהר אותנו. כמדומני שאין דוגמא לזה. ומשמעות הקטע מורה שבשתי שורות אלו אנו מתארים את מעשינו, ובשתי השורות שאח"כ מבקשים, ורק אז מזכירים 'חטאינו הצלל'].

צודק, לא התבוננתי די.
על ידי ברקים רב
ג' נובמבר 06, 2018 12:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!
תגובות: 43
צפיות: 4983

Re: תגלית - חיבורו האבוד של רבינו הש"ך!

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:קניתי את הספר, אבל עדיין לא הגיע לידי. אמור להגיע לידי היום בערב. משכנתא היא בסימן קע"ב, כפי מיטב ידיעתי

נמצא בחנויות?
על ידי ברקים רב
ג' נובמבר 06, 2018 12:29 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והשלך טימוי או טימוס?
תגובות: 13
צפיות: 448

Re: והשלך טימוי או טימוס?

לענין כתב:'טומוס' הוא צרור של דפים-שטרות-כתבים, ולכן דחוק מאד לומר שהפייטן מדבר על זה ביחס לסאבים, והרבה יותר נראה שנקט לשון טומאה - שהוא אכן המתאים ל'סאבים'.
ונצא בטהרה.

אדרבה, אם כדבריך, גם כאן הכוונה שישליך רשימת העוונות
על ידי ברקים רב
ג' נובמבר 06, 2018 12:25 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: והשלך טימוי או טימוס?
תגובות: 13
צפיות: 448

Re: והשלך טימוי או טימוס?

והגאון העילוי הגר"ט שולזינגר שליט"א אמר שנראה שכאן יש להעדיף גרסת הדפוסים ופירוש טימוס הרי זה חבילות של סאבים. וכמ"ש בשבת קטו ב: נטל טומוס של ברכות ופירש"י שם: קבוצות קונטרסין, וכ"ה בתוספתא ב"ק פ"ט: בטמוס של שטרות שבידו. כן קבלתי ממנו בזה היום כתשלום שכר פעולתי בה...
על ידי ברקים רב
א' נובמבר 04, 2018 9:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו
תגובות: 43
צפיות: 2327

Re: כוס תנחומים לידידינו 'חד ברנש' על פטירת אביו

השי"ת יעזור שלא תדעו צער, ומכאן ואילך יפיש חייכון ויסגי יומכון.
על ידי ברקים רב
ב' אוקטובר 29, 2018 9:39 pm
פורום: עזר אחים
נושא: הגרמ"מ שפרן - שאלות בין 2ל-3 בצהריים
תגובות: 6
צפיות: 425

Re: הגרמ"מ שפרן - שאלות בין 2ל-3 בצהריים

הרב שפרן עצמו עונה במיילים או מישהו אחר בביתו?
על ידי ברקים רב
א' אוקטובר 28, 2018 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתורה יש שמות של אשה ובתה?
תגובות: 87
צפיות: 6030

Re: האם בתורה יש שמות של אשה ובתה?

דרומי כתב:מאיזה ספר העתקת?

טעם הצבי להרב צבי אברמוביץ ז"ל
על ידי ברקים רב
א' אוקטובר 28, 2018 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתורה יש שמות של אשה ובתה?
תגובות: 87
צפיות: 6030

Re: האם בתורה יש שמות של אשה ובתה?

רשימת בני נחור באה להדגיש משפחה שלמה - 12 ראשי שבטים. לכן גם רשימת הצאצאים מובאת ברצף. (12 ראשי שבטים כמשפחה שלמה מוזכרים גם אצל ישמעאל ויעקב כמובן). מעכה הוא שם אביו של שפטיהו (בדברי הימים א כז טז) מעכה הוא גם שם אביו של חנן (בדברי הימים א יא מג) מצד שני מעכה הוא שמה של פילגשו של כלב (דברי הימים א...
על ידי ברקים רב
ש' אוקטובר 27, 2018 9:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס
תגובות: 44
צפיות: 1349

Re: פרשת וירא - למה אברהם לא לקח לעקידה סוס

דרומי כתב:שאלו את זה על משה רבינו ועל משיח צדקנו.

זה אותו חמור לפי פדר"א
על ידי ברקים רב
ו' אוקטובר 05, 2018 12:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 902
צפיות: 74001

Re: משה רבינו נצטער על זה שבניו לא ירשו מקומו

עינא דשפיר חזי כתב:
ברקים רב כתב:צ"ל כא יד

גם שם לא נמצא.
על ידי ברקים רב
ו' אוקטובר 05, 2018 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בעניין חטא מי מריבה
תגובות: 15
צפיות: 315

Re: תמיהה בעניין חטא מי מריבה

לגבי השאלה השנייה. פירוש מחודש כתב באדרת אליהו, וז"ל: "אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה. במסה שאמרו (שמות יז, ז), היש ה', והם היו שלמים. ובמריבה היו מריבים עם ישראל ועשו עמהם מלחמה, כמו שנאמר (במדבר כ, יג), 'המה מי מריבה אשר רבו' וגו', והיינו עם הלוים עובדי ה', וזהו 'את ה'" . והיינו...
על ידי ברקים רב
ה' אוקטובר 04, 2018 3:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 902
צפיות: 74001

Re: משה רבינו נצטער על זה שבניו לא ירשו מקומו

צ"ל כא יד
על ידי ברקים רב
ה' אוקטובר 04, 2018 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 902
צפיות: 74001

Re: משה רבינו נצטער על זה שבניו לא ירשו מקומו

חיים סגל כתב:ראיתי מצוטט כך בשם מדרש, ולא הצלחתי למצוא, אשמח לעזרה

במדב"ר כז יד
על ידי ברקים רב
ד' ספטמבר 26, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 29
צפיות: 2449

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

לחיים כתב:ולהשלמת הגיחוך, חיפוש קל באוצר החכמה מעלה כי המאמר כולו ממוחזר ולעוס. הוא כבר התפרסם בקובץ ששמו "צדקת אפרים", חלק ח. ואין יודע מה ראו הכותב והמערכת לחזור ולפרסם זאת שוב ושוב.

הכותב מקדים שהמאמר התפרסם בעבר, אך הוא מציין שנוספו לו חלקים רבים עד שפנים חדשות באו לכאן.
על ידי ברקים רב
ג' ספטמבר 25, 2018 9:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 29
צפיות: 2449

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

מגוחך גם לראות מאמר המתפרסם בקובץ חסידי אמריקאי, ובתוך המאמר כאשר מובאת סקירה של דעות הראשונים באיזה נושא, נכתב כך [לא במדוייק]: הרמב"ם (רבי משה בן מיימון, אלכסנדריה-ארץ ישראל, ד'תתצ"ה-ד'תתקס"ה, 1135-1204) כתב כך... ובשלמא הכותב שזה סגנונו, אבל היה מצופה מהעורכים למינימום התערבות. לא...
על ידי ברקים רב
ג' ספטמבר 25, 2018 4:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 29
צפיות: 2449

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

עברתי עליו בע"ה מכריכה לכריכה בא' מבתי המדרשות, אכן מלא ברכת ד', בעיקר החלק ההלכתי. ברצוני לציין במיוחד את מאמרו של ש"ב הגרא"ח שטרנבוך שליט"א על שתיית מים לפני הבדלה בסיום התענית ביוה"כ. תשו"ח. ילכו מחיל אל חיל. ג"א עברתי על כל הקובץ, אם כי על חלקו רק ברפרוף [למעט...
על ידי ברקים רב
א' ספטמבר 16, 2018 11:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 729

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

שפת אמת דברים תרל"ח איתא האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו כו'. הטעם כיון שקלקל ע"י התשובה לכן אין מספיקין בידו. ויש ללמוד מזה ג"כ למי ששב בתשובה על ידי יראת חטא שירא פן יכשילהו היצה"ר שנית. נמצא ע"י החטא שב בתשובה. אין מספיקין בידו לחטוא ומצילין אותו מן החטא כנ"ל: א&qu...
על ידי ברקים רב
ה' ספטמבר 13, 2018 2:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 729

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

בעז"ה כתב הרמב"ם: אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח. כיצד? הרי שבא על אשה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר: &qu...
על ידי ברקים רב
ה' ספטמבר 13, 2018 3:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 153991

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:[ניתן עדיין להשיג בודדים במחיר הישן במוקדים השונים, היכן שנשאר].

איפה?
על ידי ברקים רב
ד' ספטמבר 05, 2018 9:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק ארד ארדינסט - הרבי מיאבלונה
תגובות: 123
צפיות: 20112

Re: ר' יצחק ארד ארדינסט - הרבי מיאבלונה

ביום בהיר אחד, החליט לעלות לראש השנה אל חצר האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור, אך אל האדמו"ר לא נכנס. במוצאי החג, מצא עצמו עם הרוקדים ריקוד חסידי. עוד באותו לילה הודיע לידידו ר' פנייה לווין כי הוא עוזב את הקיבוץ ועובר לירושלים. הוא שב לקיבוץ, ארז את חפציו, עלה לירושלים והיה לספרן הסמינר עד להסת...
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 29, 2018 5:37 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 5940

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

בריושמא כתב:ללמדך כיצד השתמש הגרש"ז זצ"ל בביטויי העברית החדשה.

'ללמדך' מה?
כשהוא אמר 'כתוב' הוא התכוון לספרו של פינס?
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 29, 2018 2:44 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 5940

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

להרב הפצת המעיינות, מנין לך שאני צוחק? אדרבא אני רציני (סליחה על השימוש במלה שחידש בן יהודה) מאוד. אני מבין לגמרי את הרצון להימנע ממלים של העברית החדשה. על כן הכנתי רשימה חלקית בלבד של מלים שראוי להימנע מהן. ויש עוד ועוד, ועל אלה צריך להוסיף עוד כהנה וכהנה. שהרי לא רק בן יהודה חידש מלים בעברית, וכב...
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 29, 2018 2:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 5940

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

מצוין. ונא לצנזר גם מלים אלו: כרובית (עם תולעים או בלעדיהם) מטריה (בשבת או בימי חול) מגבת (בשבת או בימי חול) מסעדה (כשרה או טרפה או כשרה למהדרין) נקניק (כנ"ל) קיצוני (זרם או פלג או מחנה) רצינות (בלימוד תורה, ביראת שמים, במוסר, בחסידות) ברור. בספרות התורנית מלבד זו ההלכתית האקטואלית, אין כמעט צ...
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 29, 2018 12:29 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 5940

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

בריושמא כתב:כלומר, בלי העברית של אליעזר בן יהודה?
הווי אומר: בלי עפרון, בלי רכבת, בלי ריבה, בלי מעטפה, בלי משרד, בלי עיתון?

אתה נדהם? עורכים רבים שאני מכיר [חלקם גם טובים] נמנעים לחלוטין מכל המילים האלו לפי דרישת המו"ל.
כשמתרגלים לכתוב אך ורק בלה"ק זה הופך לטבע שני.
על ידי ברקים רב
ג' אוגוסט 28, 2018 6:13 pm
פורום: הודעות אוצר החכמה
נושא: מודעת דרושים
תגובות: 3
צפיות: 7413

Re: מודעת דרושים

האם אפשר לכתוב גובה שכר? או לפחות בערך?
על ידי ברקים רב
ה' אוגוסט 23, 2018 8:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 6228

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

לעצם העניין השאלה שאלה והתירוץ גם הוא נכון שגם באשה שנייה או בכרם שני או בבית שני יהיה דין התורה. אבל המסקנה שלכן הרמב"ם דיבר דווקא באשה שניה היא תמוהה כמו שכתבו כאן קודם שהלימוד הוא מהסדר שסידרה תורה ולא מזה שכך קרה בעורכי המלחמה דווקא. אבל זו תמיד דרכה של תורה שמישהו שואל שאלה ומוציא מסקנה ו...
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 22, 2018 11:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 6228

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

אראל כתב:בן כ' ולא נשא אשה וכו' בהרהור עבירה, אולי סגי באירוסין בלחוד ואי"צ נישואין? ועד"ז יתישב כמה מן הקושיות כאן

עיקר דברי הויוא"מ הוא על ביטול עשה דפו"ר
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 22, 2018 7:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 6228

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

עקביה כתב:בפשטות הלימוד הוא מעצם זה שהתורה סידרה את זה כך, גם אם בפועל אצל יוצאי הצבא מדובר באשה שניה או חמישית.

נכון, אבל זה עדיין לא מיישב את עצם הקושיא, איך יצאו למלחמה אנשים בני כ' שאינם נשואים.
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 22, 2018 12:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 88
צפיות: 6228

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

אי משום הא י"ל שמי שירא מעבירות שבידו ממילא אינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. לעצם הענין, ביאורו ברמב"ם באמת דחוק. ועכ"פ קושייתו אינה דברים בטלים. אם עבר כ' ולא נשא ביטל עשה, א"כ איך יוצא למלחמה. [ואם עוסק בתורה למה ארש אשה]. ואולי מכאן ראי' שאי"ז ביטול עשה כפש...
על ידי ברקים רב
ב' אוגוסט 20, 2018 12:45 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרבי משומרי אמונים זי"ע
תגובות: 67
צפיות: 6833

Re: הרבי משומרי אמונים זי"ע

תודה על המסמך המעניין. זה נראה יותר כתב בקשה שבסיסו המלצת הסב, וההזמנה להוכחה על המקרה. צודק, אין תאריך ואין מיקום. מה זה שכתוב רעייתו הרבנות? מכורי? זו עגה חסידית? למה העומד מצד הכלה הוא הסבא ר"ש? כשההורים חיים, זה מקובל כשהסבא אדמו"ר? http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=4748#...
על ידי ברקים רב
ו' אוגוסט 17, 2018 2:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב ל"נוטר הכרמים" על הוצאת ספרו
תגובות: 14
צפיות: 1499

Re: מזל טוב ל"נוטר הכרמים" על הוצאת ספרו

שם הספר הוא "בלבת אש"??
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 15, 2018 11:49 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אולי מישהו מבין במתמטיקה?
תגובות: 11
צפיות: 1276

Re: אולי מישהו מבין במתמטיקה?

סליחה שהפרעתי ;ׂ)
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 15, 2018 10:29 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אולי מישהו מבין במתמטיקה?
תגובות: 11
צפיות: 1276

Re: אולי מישהו מבין במתמטיקה?

החושב כתב:
ברקים רב כתב:וגם את של זויות המלבן?

אכן


מוצאים את שיעורי נקודת החיתוך של צלע המלבן עם הישר שעובר בנקודה (על ידי הצבה במשוואה)
[אם יש לך את שיעורי הזויות ושיעורי הנקודה (אפילו חלקם) אז לא בעיה למצוא את משוואת צלעות המלבן, וגם לא את משוואת הישר].
כך זה לפחות ברמה של תיכון...

למה אתה מתכוון 'מלבן מיושר ציר'?
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 15, 2018 10:06 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אולי מישהו מבין במתמטיקה?
תגובות: 11
צפיות: 1276

Re: אולי מישהו מבין במתמטיקה?

החושב כתב:
ברקים רב כתב:ואיזה נתון יש לך לגבי הנקודה?

הקואורדינטות שלה.

וגם את של זויות המלבן?
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 15, 2018 10:01 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אולי מישהו מבין במתמטיקה?
תגובות: 11
צפיות: 1276

Re: אולי מישהו מבין במתמטיקה?

אני מחפש נוסחת חישוב המרחק בין נקודה למלבן. תודה. תעלה את הבעיה חשבתי שכבר העליתי... :) יש ארבע נקודות של מלבן: (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (x4,y4) ויש נקודה עצמה: (x,y) צריך למצוא את המרחק שבין הנקודה למלבן. ברור שאפשר להתחיל לבדוק קודם איפה זה ממוקם והאם המרחק הקצר הוא עד הצלע או עד הזוית. אבל מן ...
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 15, 2018 9:35 pm
פורום: עזר אחים
נושא: אולי מישהו מבין במתמטיקה?
תגובות: 11
צפיות: 1276

Re: אולי מישהו מבין במתמטיקה?

החושב כתב:אני מחפש נוסחת חישוב המרחק בין נקודה למלבן.
תודה.


תעלה את הבעיה
על ידי ברקים רב
ד' אוגוסט 08, 2018 11:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המשקפיים של החזון איש?
תגובות: 56
צפיות: 5773

Re: משפט הספרים - בגלל שהם ה"שטעל" להנהגה?!

אדון יקר, אתה חושש שידונו אותך בבי"ד של מעלה על כל אשכול מהארכיון שמוזכר בו ליובאוויטש ולא הגבת בו?

עבור לחיפוש מתקדם