החיפוש הניב 1175 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אברהם
ו' אפריל 19, 2019 1:31 am
פורום: פסח
נושא: הסיבה באמירת ההגדה
תגובות: 19
צפיות: 1944

Re: הסיבה באמירת ההגדה

ועוד שאלה - אדמוה"ז בשו"ע שלו כתב אף על פי שקריאת ההלל היא מעומד כמו שנתבאר בסי' ת"כ מכל מקום ההלל שבלילה זה קורין אפילו מיושב לפי שכל מעשי לילה זה הוא דרך חירות לפיכך אין מטריחין אותו לעמוד ומכל מקום לא יקרא ההלל וההגדה כשהוא מוטה על צדו אלא ישב באימה וביראה עיין סי' ס"ג: והנה כ...
על ידי אברהם
ה' אפריל 18, 2019 11:49 pm
פורום: פסח
נושא: הסיבה באמירת ההגדה
תגובות: 19
צפיות: 1944

Re: הסיבה באמירת ההגדה

אולי החברים דכאן יעזרוני - המשנ"ב כתב בשם השל"ה שההגדה תהיה באימה ולא בהסיבה ואינני מוצא דברי השל"ה הללו. מה שמצאתי הוא רק לגבי ההלל, שכתב דבעצם היה צריך עמידה ככל הלל, אלא שהלילה הזה בישיבה דרך חירות, אך עכ"פ לא בהסיבה. וכל זה סברא גבי הלל ולא גבי הגדה, שלא שמענו שהיא צריכה עמיד...
על ידי אברהם
ה' אפריל 18, 2019 11:26 am
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1247

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

יש להוסיף לדבריך שהתואר 'מסובין' איננו נופל בלשון יחיד, אין 'מסובה'. [אמנם יש פועל 'מיסב' וברבים 'מיסבין', אבל 'מסובין' אין ביחיד]. כי כל כולה של המצוה היא להיות מסובין יחד, בני ישראל, להיות סביב שולחן אחד ולאכול הפסח.
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 10:36 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 43
צפיות: 75

Re: צורת ההסיבה למעשה

את הקונטרס המקיף אקווה לה' להוציא לקראת פסח תש"פ (לזה התכוונתי "הבעל"ט"... הרגשתי שפסח תשע"ט כבר ממש כאן...) ואני בדו"ד עם רבי יונתן גרשטיין שגם יאייר בעז"ה כל מיני תנוחות-הסיבה שונות ומשונות. לגבי עניין השולחן בצד שמאל, כבר כתבתי על זה קצת בקונטרס ויסב שמואל אות י...
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 5:42 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 43
צפיות: 75

Re: צורת ההסיבה למעשה

אני הקטן באמצע לעשות 'מחקר' כזה
אני עובר על ההגדות העתיקות שבספריה הלאומית, בתכנון להו"ל בעז"ה קונטרס על זה לקראת פסח הבעל"ט בל"נ.
ואכן כדבריך, רוב ההסיבות הינם בהנחת המרפק על השולחן, אלא שצריך להוסיף שגם הם מצודדים לצד שמאל. כלומר, שהשולחן נמצא לצד שמאלם, ולא מול פניהם.
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 8:56 am
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2781

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

יהלום נוסף שנמצא בהגדה זו, הוא הפירוש הנפלא על שיר השירים. ממש שפתיים ישק.

מי כתב אותו?
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 2:14 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 5058

Re: כרפס

מרור לא יכול להיות שורש (ויש שפסלו החריין מטע"ז, ויש שדחקו בגדרי שורש) משנה ברורה סימן תע"ג אבל לא בשורש - פירוש שרשים קטנים המתפצלים לכאו ולכאן בתחתיתו או בצדדיו אבל שורש הגדול שבו עומד הירק הוא הקלח. א"כ תפוח אדמה או גזר וכדומה הם נחשבים כקלח. וכשם שהיו כשרים למרור - אם היו מרים - ...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:50 pm
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1247

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

לכאורה מקורו מדברי הגמרא בפסחים דף קח שההסיבה היא רק ברגע היציאה עצמה, [ולכן י"א שדוקא בב' כוסות ראשונות מיסב כי אז מתחלא לה חירות, וי"א שההתחלה בב' כוסות אחרונות, עיי"ש]. הרי שהמצוה היא להראות כאילו עכשיו ממש יוצא ממצרים. וזהו שממשיך הרמב"ם 'לפיכך וכו' דין הסיבה באכילה ושתיה בלי...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:47 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 5058

Re: כרפס

מאמר מעניין מהגרא"ד אויערבך. (מתוך הגדתו פתחי אברהם) מסקנתו שהאוכלים כרפס בתפו"א לא יוצאים ידי תקנ"ח. (שמעתי מהרה"ג ר"י שוב, שר' עזריאל הרבה בדברים עם חמיו הגריש"א שיבטל ממנהגו לאכול תפו"א (אם כי מטעם אחר) ולא עלתה בידו). כשהצעתי עיקרי דברי הגרא"ד שליט"א...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:41 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2781

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

אני קניתי ביפה-נוף ברחוב מלכי ישראל
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 7:47 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2781

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

נפלא מאד לדעתי כדאי למחבר שליט"א לכתוב פרק נוסף לשנה הבאה, בשם: 'אמש הקרני אבא' כלומר, הרבה מההצלחה של החוויה היא איך מדברים עליה לאחר הסדר, למחרת. וכמו שמצינו שחז"ל הקפידו שיהא טעם המצה בפיו גם לאחר הסדר. הרי בכל סדר - כמו בכל דבר בחיים - יש חלקים שיצאו מוצלחים יותר ויש פחות, והשאלה מה יצ...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:58 am
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2781

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

נכון והשאלה היא למה התכוון הרשב"א 'דברים אלו מזכרונך', המעיין היטב בדבריו יראה שכוונתו 'המצוה לאכול מצה', שלא תשכח לאכול מצה. וכשם שפירש גבי 'למען ינוח' עיי"ש. אך המגיה רצה לדחוק שכוונתו ל'בחפזון יצאת מארץ מצרים'. וזה דוחק מאד, ש'למען' קאי על הטעם ולא על הציווי. וכאשר רואים דברי תלמידו שדי...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 12:08 am
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 248

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

טוב, צריך להמשיך להאריך בזה בבית המדרש.

אך עכ"פ נראה שאין להוציא מדברי השפת אמת יותר מזה. דהיינו שכוונתו שמנעו עצמם במתכוון ממצה ומרור משום עוסק במצוה.
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 12:06 am
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2781

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

האמת שאני הבנתי את דברי הרשב"א כמו שכתבתי, אבל המגיה שם ניסה לדחוק פירוש אחר ברשב"א, אך הסיבה שכתבתי בהחלטיות כפי ההבנה שלי היא משום דברי ר"י ן' שועיב תלמיד הרשב"א שכתב בפירוש כך בשם רבו. אמנם, האמת שר"י ן' שועיב הסביר העניין משום סתרי תורה, שיש באכילת מצה טעמים נשגבים מאד, ...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 10:59 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 248

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

הכוונה כזו:
ההימשכות איננה מעכבת את המצוה אבל היא הידור ומעלה בקיומה, "כל המאריך הרי זה משובח", ולכן אילולי דין עוסק במצוה לא היה ראוי להם לשכוח בשביל זה את שאר החיובים המוטלים עליהם, אבל מאחר ולמדנו שעוסק במצוה פטור מן המצוה אין הם צריכים לדאוג לשאר מצוות בזמן שהם עוסקים במצוה זו כתיקונה.
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 10:51 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 248

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

לא. זהו רק ראיה נוספת. אני מצטט מ'הגדת התרגומים' שזכיתי לכתוב: ד. עוד ראיתי להאלשיך (בראשית כד) שכתב דלשון הגדה לא יצדק רק על דברי ספור נמשך וארוך עד גמר המכוון, וזהו שאמר אליעזר לרבקה הגידי נא לי, כלו' שלא תגיד רק אם יש מקום ללין אלא תמשך מתוך כך לבאר לו כל הדברים, עכ"ד. וכעי"ז כתב בהעמק ...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 10:34 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 248

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

שמעתי פעם לדון במי שקורא ק"ש במתינות ועומד לעבור זמן הנץ, האם יש לדון בזה משום עוסק במצוה או כפי שכתבת שאין כאן ב' מצוות אקראיות שהזדמנו לפונדק אחד אלא צורה קבועה של כמה מצוות רצופות. בכל אופן, בשביל זה כתבתי שכאן כל צורת המצוה היא באופן זה של הימשכות ואריכות בסיפור, ולכן כאן אי אפשר לומר 'מלכת...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 9:40 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 248

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

אולי גם הם נמשכו אחרי הסיפור ושכחו משאר המצוות עד זמן ק"ש?
וי"א שהתלמידים לא היו שם עד הבוקר כי ס"ל כר"א שמשבח את העצלנין שאין יוצאים מבתיהם
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 9:21 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 20
צפיות: 248

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

כמדומה שדברי השפת אמת לא הובנו כאן כראוי אין כוונתו שהם לא אכלו מצה ומרור משום שהיו עוסקים במצוה, אלא משום ששכחו מתוך הסיפור כפי שכתב להדיא, אלא שהוסיף שאין לשאול איך היה מותר להם לשקוע כל כך במצוות סיפור יציאת מצרים ולשכוח שאר המצוות שהיו מחוייבים בהם, ועל זה כתב דהעוסק במצוה פטור מן המצוה, ואי אפש...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 8:42 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 2781

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

גם אני קניתי השנה ומאד מאד נהניתי.

אקווה שיהיה לתועלת בעזה"י.

בתחילת הספר הוא כותב אודות האתגר לא להתרגז מכל מיני תקלות שעלולות לצוץ במהלך הסדר...
ומכיון שזה עתה סיימתי לכתוב על כך מאמר עבור חברי, הנני מצרפו כאן.
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 7:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי נח לוי
תגובות: 25
צפיות: 2874

Re: רבי נח לוי

מעניין מאד!

יישר כוח לייטנר על המציאה המאלפת.

(אם אתה נתקל מדי פעם באיזכורים אודות ר' אריה בעיתוני התקופה, אשמח אם תפנה לשם)
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 7:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

הנה הגליון
על ידי אברהם
א' אפריל 14, 2019 9:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

יישר כוחך, הרב חלמישצור קשריו עם המושב אמציה אכן לא מוכרים דיים, אך נזכרו כבר בגליון 'שמחת שלמה' פרשת שלח.. שם הבאתי את מכתבו של ר' אריה לבנו ובו מתאר את הביקור בחתונה הראשונה בישוב (אם יש לך קשר עמם, והם מעוניינים - אוכל לצלם את המקור ולהביא להם): בשנת תשכ"ד, כאשר חברון היתה עדיין תחת שלטון יר...
על ידי אברהם
א' אפריל 14, 2019 2:22 pm
פורום: פסח
נושא: ◆ מאמרים - חוברות - שיעורים ושיחות | פסח ◆
תגובות: 31
צפיות: 1889

מאמר 'בדמייך חיי' על מילת ישראל ביציאת מצרים

שלום חברים זה עידן נפשי שוקקה נפשי להטעימכם מצוף אמרי אחי הגאון המופלא רבי אלימלך הלוי רוט שליט"א רבי אלימלך הנ"ל הוא גדול בתורה ובצניעות, נחבא אל הכלים, יושב בבית מדרש קטן בשולי אחוזת ברכפלד, וגורס את כל התורה כולה יום ולילה. הוא מגלגל ככדור בבלי וירושלמי, כ"ד ספרים, ספרא ספרי ושאר מ...
על ידי אברהם
א' אפריל 14, 2019 1:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

אה... זה נועד למי ש'ראש הכנסת' בשבילו הוא מושג אחר. מסתמא יש גם כמה כאלו בין הקוראים.
על ידי אברהם
א' אפריל 14, 2019 11:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

כמובן הישראלי, מה זה עלה על דעתך.
על ידי אברהם
א' אפריל 14, 2019 8:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

והנה, מתוך עוד דף שמצאתי (בתוך נאום לקבלת-פנים למר שילנסקי ז"ל לרגל בחירתו ליו"ר הפרלמנט, שנערכה בבית הכנסת 'אחדות ישראל'): ...היו"ר מר שילנסקי בחר דווקא בביהכנ"ס אחדות ישראל לתת שם שבח והודיה לה' יתברך, ובצדק, כי המקום הקדוש הזה מיוחד בכך שחרות על לוח לבו זכר כל הקדושים לוחמי יש...
על ידי אברהם
ו' אפריל 12, 2019 3:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

תוך כדי סידור ערימות ניירותיו של זקני רש"ש לוין זצ"ל לקראת פסח, מצאתי את הדף המצורף בזה, תמלול מה שתכנן לומר [ואולי גם אמר] ב'שירות השידור' על אביו רבי אריה, כמה חודשים לאחר פטירתו. לקראת יום הזכרון החמישים לרבי אריה, אני מעלה את הדף ואת תמלולו. [האם הסיפור פורסם כבר? האם השמות הללו מוכרים...
על ידי אברהם
ב' אפריל 01, 2019 5:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

נפלא מאד

כל דבריך יקרים אחת לאחת.

אגב, הגה"צ רבי זאב היה מיודד עם רבי אריה לוין.
הוא היה השדכן של בנו זקני רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל.
על ידי אברהם
ב' אפריל 01, 2019 12:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

להלן מעשה מעניין ומאלף שסיפר רבי אריה אודות סגולת כבוד או"א להצלחה בלימוד, כפי שקיבלתי בעבר מהמחבר רבי יחיאל שליט"א, ונשמט מאיזה סיבה מהספר. [אולי בספרו הגדול על הגר"ש יובא סיפור זה] ולמען לא יחסר המזג הנני מציב הסיפור באשכול זה לזיכרון. "רבי אריה סיפר להגר"ש אויערבאך זצ&quo...
על ידי אברהם
ד' מרץ 27, 2019 10:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

היום זכיתי לקרוא קטעים רבים מהספר. יצאתי עם טעם ערב במיוחד. דומה שהמחבר שם לו למטרה להראות לקורא ש'רבי אריה' איננו אפיזודה חולפת, איש צדיק שהיה ואיננו, כי אם אביה של שיטה ודרך שהמשיכה והתרחבה ע"י צאצאיו ותלמידיו. סיפורים רבים משולבים בספר על חתניו ובניו הצדיקים, רבים מהם סיפורים המתאימים כל כך ...
על ידי אברהם
א' מרץ 24, 2019 2:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

יישר כוח על דבריך המחממים, רבי פרנקל תאומים. *** הסיפור על 'עינייך יונים' מרגש מאד! זכורני איך סבא רש"ש זצ"ל היה מספר זאת בדמעות התרגשות, כמובן כדרכו ביתר אריכות על כל הפרטים איך אותו קצין הסתיר הברית מילה שהיתה במעמד שלשתן בלבד, וכו', ואיך הזמין הגר"ח את הקצין לביתו, והלה סבור היה שמ...
על ידי אברהם
ג' מרץ 19, 2019 5:51 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ליקוט דברי חכמי ישראל אודות פורים-כיפורים
תגובות: 4
צפיות: 185

Re: ליקוט דברי חכמי ישראל אודות פורים-כיפורים

נוטר הכרמים כתב:יישר כח, נפלא מאוד.

כבר העירו שבד בבד עם ההעמקה בסגולת הימים ושגב הזמן אין לאבד את האופי הפשוט והאמיתי שנתנו לו חז"ל 'יום משתה ושמחה', וכגדרים המופיעים בהלכה שהתירו דברים מסוימים בשביל ריבוי השמחה.


אכן, זוהי הערתו של הגה"צ רבי שריה זצ"ל המופיע בקטע האחרון בליקוט זה...
על ידי אברהם
ב' מרץ 18, 2019 11:27 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: ליקוט דברי חכמי ישראל אודות פורים-כיפורים
תגובות: 4
צפיות: 185

ליקוט דברי חכמי ישראל אודות פורים-כיפורים

לקראת פורים קיבצתי מה שמצאתי באוצר החכמה מחכמי ישראל אודות פורים-כיפורים

אולי יהיה לתועלת למי מהחברים
על ידי אברהם
ב' מרץ 18, 2019 10:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

גם אני התפלאתי על זה. כנראה כוונתו ללשון רבי אריה בצוואתו שהגר"ח התייחס אליו כאב אל בן יחיד.
על ידי אברהם
ב' מרץ 18, 2019 7:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: זה עתה יצא: 'דרך אבות' על הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל

כריכת הספר
כריכה לפרסום-01.jpg
כריכה לפרסום-01.jpg (265.15 KiB) נצפה 1781 פעמים
על ידי אברהם
ב' מרץ 18, 2019 7:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

Re: זה עתה יצא: 'דרך אבות' על הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל

הנה הפתיחה לספר ומכתב רש"ש לוין זצ"ל

בעז"ה בהמשך אעלה טעימה מגוף הספר
על ידי אברהם
ב' מרץ 18, 2019 6:57 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 82
צפיות: 5123

זה עתה יצא: 'דרך אבות' על הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל

זה עתה יצא ממכבש הדפוס, כלול בהדרו, ספר 'דרך אבות', על מורשתו ומשנתו של הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין זצ"ל, לקראת מלאות חמישים שנה לפטירתו. ספריו המפורסמים של ר' שמחה רז, פקיע שמייהו ואין צורך להכביר מילים אודות מעלתם, אך דא עקא שספרים אלו מבטאים בעיקר את דמותו של רבי אריה כפי שהשתקפה בעיני מערי...
על ידי אברהם
א' פברואר 24, 2019 7:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 8504

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

תוכן כתב:איך אמורים לדבר?


אומרים:
לא הבנתי איך החשבון של החזו"א מסתדר עם ידיעתנו בחכמת התשבורת. או: קשה לי טובא, שהרי אם נחשוב כך וכך נמצא ש... וכו'. או לכל היותר: דבריו תמוהים/פלאיים/נפלאים מבינתי וכו'.

ככה מדברים בביהמ"ד, מאז מעמד הר סיני ועד עתה.
על ידי אברהם
ב' פברואר 11, 2019 10:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 206887

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נוטר הכרמים כתב:אפשר להשיגו במקומות נוספים בירושלים ובבני ברק אצל תלמידים. מחירו 60 ש"ח.


אפשר לקבל בבקשה רשימת תפוצה בירושלים?

עבור לחיפוש מתקדם