מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1197 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 11:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

אולם, לא הבנתי - ואז מה קורה עם הקישואים- הם מתלקטים או לא? האם בזה המכשף אוחז את העיניים? או שהם נלקטו בלי קשר לכישוף (או אחיזת הענים) או שכלל לא נלקטו ומשום מה הציבור חושב שנלקטו. כך או כך, דברי הרמב"ם (ביד ובמורה) ברורים, אין לכישוף שום תוצאה במציאות. שהכישוף שתשמע הוא מעשׂים שהיו הצאביה וה...
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 11:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

הודעה כפולה. נמחק.
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 10:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

מה זה "כל פרטיה ודקדוקיה"?
הוא זה שקובע את "כל פרטיה ודקדוקיה" של הכישוף שהוא בודה מליבו.

האם כוונתך שיש כללים קבועים לכל המכשפים בעולם וצריכים כולם לקיים את הכללים הללו בשביל להיחשב מכשף?
זה חידוש גדול, שהרמב"ם לא הזכיר אותו כלל.
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 9:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

אולי תמקד אותנו יותר - על מה כוונתך מתוך המאמר הזה?
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 8:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

ברור איפוא שלדעת הרמב"ם יש כוח כזה לפעול על ידי כישופים קריעת ים סוף וכדומה, אלא דכל שיצא מכלל הטיפשים יודע שדבר זה מעיד בבירור על מציאות השי"ת, השגחתו בעולמו, ומלכותו בכל משלה. כי אין שום יכולת וסיבה בכישוף שיפעל מאומה אלא מגזירת המקום. ולכן כאשר רואים ישראל את קריעת ים סוף הם מתמלאים אמו...
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 8:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

כעת אבוא אל הראיה הנוספת בדעת הרמב"ם דהנה כתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה, היה צריך להשקיע את המצריים קרע את הים ו...
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 8:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

אני סברתי בדעת הרמב"ם האוחז את העינים שלוקט - באמת הקשואין נותרו במקומם , העושה מעשה- באמת ליקט את הקשואים, אלא שמציג לאנשים שכוח הלקיטה היה כישוף. גם אני הקטן הבנתי כך, ועד שבא הרה"ג אברהם שליט"א והציע אחרת באשכול זה לא עלה על דעתי שאפשר להבין אחרת ברמב"ם (ואחרי בקשת המחילה, לע...
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

הרב אברהם, כנראה סבור אתה שלדעת הרמב"ם אין בין מכשף שעשה מעשה למכשף שרק אחז את העינים, שכן שניהם עושים אותם פעולות בדיוק שעפ"ד הרמב"ם הם פעולות ריקניות וחסרות שום משמעת, רק שהמכשף שעשה מעשה שהוא בסקילה הוא זה שהקב"ה גזר שפעולותיו תניבו פירות, ואילו המכשף שרק אחז את העינים שדינו ...
על ידי אברהם
ו' מאי 24, 2019 1:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

נו... רבינו מעט דבש - מה באת לומר? פתח פיך ויאירו דבריך העמוקים [האם רצית לומר שמשמע מדברי הרשב"א שהבין שלדברי הרמב"ם התוצאות הפלאיות לא מתרחשות? אם זו כוונתך פרט בבקשה היכן משמע כזאת. הרשב"א רק הביא שלהרמב"ם הפעולות הכישופיות הם הבל הבלים ואינם יכולים לפעול מאומה, ומי שחושב שיש ...
על ידי אברהם
ה' מאי 23, 2019 8:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

עיין היטב בשו"ת הרשב"א א, תיג. את התשובה היסודית הזו למדתי בעיון רב - שמא תפענח לנו את רמזיך? למה כוונת כת"ר? אולי באת לומר דהנה הרשב"א שם הקשה על הרמב"ם מכל המקומות שהשתמשו בש"ס בניחושים ולחשים ודומיהם, ובכל עשרות הקושיות הוא לא מקשה פעם אחת - איך הועילו חכמים בלחשיהם...
על ידי אברהם
ה' מאי 23, 2019 1:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

הרמב"ם כותב שאין הדבר מועיל כלום, כי מכיון שעפ"י דרך הטבע הכל שטויות והבלים ואין להם שום השפעה על התוצאה, הרי אין כאן שום היתר של פקוח נפש אע"פ שלפעמים משמים פועלים את הרפואה של הלחש באופן שמיימי, אין שייך בזה היתר של פיקוח נפש, כי הדבר עצמו לא מועיל כלום. גם הגר"א ידע את ההלכות ...
על ידי אברהם
ג' מאי 21, 2019 6:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

זה מה שאני שואל. אני סבור - ויש לי עוד הוכחות לכך - שדעת הרמב"ם כרבינו חננאל, שהכישופים הבל הבלים אבל הם פועלים ע"י גזירת ה'. בדיוק כמו שכתוב בתורה: כִּי יָקוּם בְּקִרְבְּךָ נָבִיא אוֹ חֹלֵם חֲלוֹם וְנָתַן אֵלֶיךָ אוֹת אוֹ מוֹפֵת: וּבָא הָאוֹת וְהַמּוֹפֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלֶיךָ לֵאמֹר נֵלְ...
על ידי אברהם
ג' מאי 21, 2019 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

Re: הפילוסופיה הטעתו?

אני לא רואה שום קשר בין דברי הרמב"ם לדברי רבנו חננאל. אם יאמר מכשף מילה ויתמלא כל השדה קישואין. הרמב"ם יגיד (בעקבות הפילוסופיה וכמו שיגיד גם המדע המודרני) זה לא קרה באמת ולא היו שם שום קישואים. ומה שראיתם הוא איזה להטוט טבעי של אחיזת עיניים. רבנו חננאל יאמר. באמת התמלא כל השדה קישואים בפו...
על ידי אברהם
ו' מאי 17, 2019 5:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הפילוסופיה הטעתו?
תגובות: 58
צפיות: 2379

הפילוסופיה הטעתו?

ידוע מה שכתב הגר"א יו"ד סי' קעט סקי"ג עמש"כ הרמב"ם שאין שום כוח בכישופים שהפילוסופיה הארורה הטעתו לפרש הגמרא שלא כפשוטה שיש כוח במכשפים. והנה מצאתי ברבינו בחיי שהביא דעת רבינו חננאל שכתב להדיא כדברי הרמב"ם: אכן עיין רבינו בחיי משפטים (שמות כב): "והנה חרטומי מצרים ע...
על ידי אברהם
ב' מאי 13, 2019 10:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 16890

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

הסיפור האחרון - מרטיט במיוחד.

שוכב יהודי זקן ושבור, שלכאורה למד כבר הכל, יש לו דעות מוצקות בכל עניין ונושא, ומתחנן לקבל עוד חמש שנות חיים בשביל ללמוד יותר טוב עם חברותא כלבבו...

כי היא חייך ואורך ימיך. בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך.
על ידי אברהם
ג' מאי 07, 2019 10:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 104
צפיות: 9445

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

רבינו אברהם- יש בידך עוד מכתב בענין זה שבו ר' אריה מתיחס לתנועה הקיבוצית. זכנו נא בו מתוך גליון 'שמחת שלמה' פרשת ראה: יש בנותן טעם להביא כאן ממכתבו המרטיט של עטרת ראשנו רבי אריה זצ"ל, שמתאר איך מצפונו מייסרו בזקנותו למה לא קירב ג"כ את 'השמאליים ביותר' [ר"ל בני הקיבוצים מתנועות השמאל ...
על ידי אברהם
ג' מאי 07, 2019 12:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 5498

Re: אדמו"ר מקאליב זצ"ל

כילד 'תפס' אותי מאד איך כלכל הגרי"ש את צעדיו – מחד גיסא להישאר בשקיעותו בלימוד, ומאידך גיסא 'להתעורר' ברגע המתאים להאיר פניו לידידו ולחזור לתלמודו... ואולי באמת נהנה הרב אלישיב מן המנגינה, וכנודע שהיה לו חוש מוסיקלי עדין. בטוחני שהוא נהנה מן הנעימה שיצאה מפה קדוש. אך למרות זאת הוא נשאר בשקיעות...
על ידי אברהם
א' מאי 05, 2019 10:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אריה לוין זצ"ל
תגובות: 104
צפיות: 9445

Re: רבי אריה לוין זצ"ל

מחר בעז"ה כנס הזיכרון והעיון במורשתו ובדרכו של רבי אריה לוין זצ"ל


לפי רשימת הדוברים נראה כי בעז"ה יהיה זה ערב מאלף ומחכים בעז"ה.


ולוואי שנצא מערב זה טובים יותר במשהו, מאירים יותר ומרוממים יותר.
על ידי אברהם
ו' מאי 03, 2019 1:49 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: אדמו"ר מקאליב זצ"ל
תגובות: 67
צפיות: 5498

Re: אדמו"ר מקאליב זצ"ל

צוואה מרטיטה ומרגשת. כאחד מילדי שכונת רמת אהרן, זכיתי גם אני להסתופף בצל הקודש מפעם לפעם, ודמותו התמימה והטהורה לא תישכח בעז"ה. אאמו"ר שליט"א השתתף פעם אחת במעמד 'שירת הים' שלו, (בשביל איזה אורח צעיר שרצה לשמחו), ו'לקח' משם כמה וכמה ניגונים שנהיו מאז 'ניגוני חובה' בסעודות יו"ט בב...
על ידי אברהם
ה' מאי 02, 2019 10:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שיר השירים - פשט ומליצה
תגובות: 36
צפיות: 2816

Re: שיר השירים - פשט ומליצה

יש לציין למאמרו הנפלא של אברהם קריב 'שובי השולמית' בתוך 'שבעת עמודי התנ"ך'
בו הוא מבסס את דרשת חז"ל בשה"ש דוקא מכוח הסתירות הפנימיות הרבות שבמשל. ולועג כפי שרק הוא יודע ללעוג למבקשי הפשט המתעקשים להתעלם מהנימה האלגורית של שה"ש...

חובה לקרוא...
על ידי אברהם
ב' אפריל 29, 2019 9:41 pm
פורום: מפרשי האוצר
נושא: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!
תגובות: 51
צפיות: 42831

Re: גרסה ראשונית של 'מפרשי האוצר' זמינה באתר!

נפלא מאד מאד!! אתם גומרים לנו את התירוצים ליום הדין, הכל כל כך נוח ונגיש ונעים ומעניין, ממש כל כמה שורות בתוספות פותחים ללומד עולמות של חידושים שנכתבו במשך מאות שנים. [הנה, זה כמה עידנים שפסו להם החיבורים על סדר הגפ"ת, בין האחרונים 'איילת השחר' ו'מנחת יהודה'. אבל לאור כזה מיזם, נראה לי שכדאי לח...
על ידי אברהם
ד' אפריל 24, 2019 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי שלמה שמחה לוין זצ"ל
תגובות: 169
צפיות: 22509

Re: הגאון רבי שלמה שמחה לוין זצ"ל

נכון
על ידי אברהם
ו' אפריל 19, 2019 1:31 am
פורום: פסח
נושא: הסיבה באמירת ההגדה
תגובות: 19
צפיות: 2103

Re: הסיבה באמירת ההגדה

ועוד שאלה - אדמוה"ז בשו"ע שלו כתב אף על פי שקריאת ההלל היא מעומד כמו שנתבאר בסי' ת"כ מכל מקום ההלל שבלילה זה קורין אפילו מיושב לפי שכל מעשי לילה זה הוא דרך חירות לפיכך אין מטריחין אותו לעמוד ומכל מקום לא יקרא ההלל וההגדה כשהוא מוטה על צדו אלא ישב באימה וביראה עיין סי' ס"ג: והנה כ...
על ידי אברהם
ה' אפריל 18, 2019 11:49 pm
פורום: פסח
נושא: הסיבה באמירת ההגדה
תגובות: 19
צפיות: 2103

Re: הסיבה באמירת ההגדה

אולי החברים דכאן יעזרוני - המשנ"ב כתב בשם השל"ה שההגדה תהיה באימה ולא בהסיבה ואינני מוצא דברי השל"ה הללו. מה שמצאתי הוא רק לגבי ההלל, שכתב דבעצם היה צריך עמידה ככל הלל, אלא שהלילה הזה בישיבה דרך חירות, אך עכ"פ לא בהסיבה. וכל זה סברא גבי הלל ולא גבי הגדה, שלא שמענו שהיא צריכה עמיד...
על ידי אברהם
ה' אפריל 18, 2019 11:26 am
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1421

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

יש להוסיף לדבריך שהתואר 'מסובין' איננו נופל בלשון יחיד, אין 'מסובה'. [אמנם יש פועל 'מיסב' וברבים 'מיסבין', אבל 'מסובין' אין ביחיד]. כי כל כולה של המצוה היא להיות מסובין יחד, בני ישראל, להיות סביב שולחן אחד ולאכול הפסח.
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 10:36 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 43
צפיות: 1542

Re: צורת ההסיבה למעשה

את הקונטרס המקיף אקווה לה' להוציא לקראת פסח תש"פ (לזה התכוונתי "הבעל"ט"... הרגשתי שפסח תשע"ט כבר ממש כאן...) ואני בדו"ד עם רבי יונתן גרשטיין שגם יאייר בעז"ה כל מיני תנוחות-הסיבה שונות ומשונות. לגבי עניין השולחן בצד שמאל, כבר כתבתי על זה קצת בקונטרס ויסב שמואל אות י...
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 5:42 pm
פורום: פסח
נושא: צורת ההסיבה למעשה
תגובות: 43
צפיות: 1542

Re: צורת ההסיבה למעשה

אני הקטן באמצע לעשות 'מחקר' כזה
אני עובר על ההגדות העתיקות שבספריה הלאומית, בתכנון להו"ל בעז"ה קונטרס על זה לקראת פסח הבעל"ט בל"נ.
ואכן כדבריך, רוב ההסיבות הינם בהנחת המרפק על השולחן, אלא שצריך להוסיף שגם הם מצודדים לצד שמאל. כלומר, שהשולחן נמצא לצד שמאלם, ולא מול פניהם.
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 8:56 am
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 3143

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

יהלום נוסף שנמצא בהגדה זו, הוא הפירוש הנפלא על שיר השירים. ממש שפתיים ישק.

מי כתב אותו?
על ידי אברהם
ד' אפריל 17, 2019 2:14 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 5455

Re: כרפס

מרור לא יכול להיות שורש (ויש שפסלו החריין מטע"ז, ויש שדחקו בגדרי שורש) משנה ברורה סימן תע"ג אבל לא בשורש - פירוש שרשים קטנים המתפצלים לכאו ולכאן בתחתיתו או בצדדיו אבל שורש הגדול שבו עומד הירק הוא הקלח. א"כ תפוח אדמה או גזר וכדומה הם נחשבים כקלח. וכשם שהיו כשרים למרור - אם היו מרים - ...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:50 pm
פורום: פסח
נושא: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?
תגובות: 12
צפיות: 1421

Re: מה הפירוש: כאילו הוא יצא ממצרים?

לכאורה מקורו מדברי הגמרא בפסחים דף קח שההסיבה היא רק ברגע היציאה עצמה, [ולכן י"א שדוקא בב' כוסות ראשונות מיסב כי אז מתחלא לה חירות, וי"א שההתחלה בב' כוסות אחרונות, עיי"ש]. הרי שהמצוה היא להראות כאילו עכשיו ממש יוצא ממצרים. וזהו שממשיך הרמב"ם 'לפיכך וכו' דין הסיבה באכילה ושתיה בלי...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:47 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 59
צפיות: 5455

Re: כרפס

מאמר מעניין מהגרא"ד אויערבך. (מתוך הגדתו פתחי אברהם) מסקנתו שהאוכלים כרפס בתפו"א לא יוצאים ידי תקנ"ח. (שמעתי מהרה"ג ר"י שוב, שר' עזריאל הרבה בדברים עם חמיו הגריש"א שיבטל ממנהגו לאכול תפו"א (אם כי מטעם אחר) ולא עלתה בידו). כשהצעתי עיקרי דברי הגרא"ד שליט"א...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:41 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 3143

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

אני קניתי ביפה-נוף ברחוב מלכי ישראל
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 7:47 pm
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 3143

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

נפלא מאד לדעתי כדאי למחבר שליט"א לכתוב פרק נוסף לשנה הבאה, בשם: 'אמש הקרני אבא' כלומר, הרבה מההצלחה של החוויה היא איך מדברים עליה לאחר הסדר, למחרת. וכמו שמצינו שחז"ל הקפידו שיהא טעם המצה בפיו גם לאחר הסדר. הרי בכל סדר - כמו בכל דבר בחיים - יש חלקים שיצאו מוצלחים יותר ויש פחות, והשאלה מה יצ...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 9:58 am
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 3143

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

נכון והשאלה היא למה התכוון הרשב"א 'דברים אלו מזכרונך', המעיין היטב בדבריו יראה שכוונתו 'המצוה לאכול מצה', שלא תשכח לאכול מצה. וכשם שפירש גבי 'למען ינוח' עיי"ש. אך המגיה רצה לדחוק שכוונתו ל'בחפזון יצאת מארץ מצרים'. וזה דוחק מאד, ש'למען' קאי על הטעם ולא על הציווי. וכאשר רואים דברי תלמידו שדי...
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 12:08 am
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1393

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

טוב, צריך להמשיך להאריך בזה בבית המדרש.

אך עכ"פ נראה שאין להוציא מדברי השפת אמת יותר מזה. דהיינו שכוונתו שמנעו עצמם במתכוון ממצה ומרור משום עוסק במצוה.
על ידי אברהם
ג' אפריל 16, 2019 12:06 am
פורום: פסח
נושא: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך
תגובות: 37
צפיות: 3143

Re: "באזני בנך" הגדה חדשה לעריכת הסדר וקיום מצוות והגדת לבנך

האמת שאני הבנתי את דברי הרשב"א כמו שכתבתי, אבל המגיה שם ניסה לדחוק פירוש אחר ברשב"א, אך הסיבה שכתבתי בהחלטיות כפי ההבנה שלי היא משום דברי ר"י ן' שועיב תלמיד הרשב"א שכתב בפירוש כך בשם רבו. אמנם, האמת שר"י ן' שועיב הסביר העניין משום סתרי תורה, שיש באכילת מצה טעמים נשגבים מאד, ...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 10:59 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1393

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

הכוונה כזו:
ההימשכות איננה מעכבת את המצוה אבל היא הידור ומעלה בקיומה, "כל המאריך הרי זה משובח", ולכן אילולי דין עוסק במצוה לא היה ראוי להם לשכוח בשביל זה את שאר החיובים המוטלים עליהם, אבל מאחר ולמדנו שעוסק במצוה פטור מן המצוה אין הם צריכים לדאוג לשאר מצוות בזמן שהם עוסקים במצוה זו כתיקונה.
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 10:51 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1393

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

לא. זהו רק ראיה נוספת. אני מצטט מ'הגדת התרגומים' שזכיתי לכתוב: ד. עוד ראיתי להאלשיך (בראשית כד) שכתב דלשון הגדה לא יצדק רק על דברי ספור נמשך וארוך עד גמר המכוון, וזהו שאמר אליעזר לרבקה הגידי נא לי, כלו' שלא תגיד רק אם יש מקום ללין אלא תמשך מתוך כך לבאר לו כל הדברים, עכ"ד. וכעי"ז כתב בהעמק ...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 10:34 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1393

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

שמעתי פעם לדון במי שקורא ק"ש במתינות ועומד לעבור זמן הנץ, האם יש לדון בזה משום עוסק במצוה או כפי שכתבת שאין כאן ב' מצוות אקראיות שהזדמנו לפונדק אחד אלא צורה קבועה של כמה מצוות רצופות. בכל אופן, בשביל זה כתבתי שכאן כל צורת המצוה היא באופן זה של הימשכות ואריכות בסיפור, ולכן כאן אי אפשר לומר 'מלכת...
על ידי אברהם
ב' אפריל 15, 2019 9:40 pm
פורום: פסח
נושא: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים
תגובות: 21
צפיות: 1393

Re: עוסק במצוה בריבוי סיפור יציאת מצרים

אולי גם הם נמשכו אחרי הסיפור ושכחו משאר המצוות עד זמן ק"ש?
וי"א שהתלמידים לא היו שם עד הבוקר כי ס"ל כר"א שמשבח את העצלנין שאין יוצאים מבתיהם

עבור לחיפוש מתקדם