מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 86 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מי נהר
ה' יולי 16, 2015 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אכילת דגים קודם שמדבר
תגובות: 6
צפיות: 1116

אכילת דגים קודם שמדבר

האם יש מקום להא דאמרי אינשי (בעיקר נשי), שאין לתת לילד לאכול דגים קודם שיודע לדבר?
על ידי מי נהר
ד' מאי 27, 2015 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות יהודיים המתמודדים עם טענת שקר של "נס" של המינים ימש"ו
תגובות: 19
צפיות: 2403

Re: מקורות יהודיים המתמודדים עם טענת שקר של "נס" של המינים י

אין שום השוואה בין הזרמים השונים ביהדות ובאיסלם ובין ה'זרמים' השונים ביהדות. האיסלמיים והנוצרים טבחו וטובחים אחד בשני, כל מי שאינו מאמין באותה זרם שאליו הוא משתייך, מה שאין כן להבדיל ביהדות, חסידים ומתנגדים, ספרדים ואשכנזים, קנאים ולאומיים וכו', מתפללים יחד באותם שטיבלאך, וכל המלחמות הם מילוליות בלב...
על ידי מי נהר
א' מאי 10, 2015 10:19 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ר' אריה ליב הורוויץ בן הגרי"ס
תגובות: 9
צפיות: 1361

ר' אריה ליב הורוויץ בן הגרי"ס

אולי זה דבר ידוע, אך לי נתחדש זה עתה, שבנו של רבינו אור ישראל מסלאנט, נקרא בשם 'ר' אריה ליב הורוויץ' בעמח"ס חיי אריה. ומפליא בעיני הדבר, מאחר ששם משפחת אביו היה כידוע 'ליפקין', כיצד זה נתייחס פתאום לאחת המשפחות המיוחסות בישראל משפחת הורוויץ.
על ידי מי נהר
ד' מאי 06, 2015 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר להיות יהודי אמיתי בלי להיות טבעוני
תגובות: 5
צפיות: 924

Re: אי אפשר להיות יהודי אמיתי בלי להיות טבעוני

לא ראוי בפורום מכובד זה להעלות שטויות כאלה
על ידי מי נהר
ד' מאי 06, 2015 12:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ימח שמו וזכרו
תגובות: 15
צפיות: 3068

Re: ימח שמו וזכרו

בזהירות מרובה הייתי אומר, שאולי המעיר 'ימ"ש וכו'' היה סבור שכונת המחבר לתלמידו הגרצ"ה קאלישר בעל מאזנים למשפט ועוד, [נכתב עליו באשכול כאן , אמנם האשכול הזה חסר וכמעט ריק מתוכן ממשי] , וכיון שהיתה התנגדות לדעותיו שפורסמו בשנים מאוחר יותר [פורסם גם מכתב מהר"י מליסא אליו, בו הוא מוחה על ...
על ידי מי נהר
ב' אפריל 27, 2015 7:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ברכת השם או ברכת ה'? - איך נכון יותר
תגובות: 13
צפיות: 1598

Re: ברכת השם או ברכת ה'? - איך נכון יותר

יש קצת ראיה ל'ברכת ה'', מאיוב פ"ב פ"ט 'ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלקים ומת', ולא אמרה לו 'ברך שם אלקים'.
על ידי מי נהר
ד' מרץ 25, 2015 8:12 am
פורום: פסח
נושא: ליל פסח - ליל הסדר
תגובות: 11
צפיות: 2256

Re: ליל פסח - ליל הסדר

אם תתבונן מפי ספרים וסופרים עומק ומשמעות הפנימי של 'ליל הסדר' תפנים שאין מקום לשאלתך 'ממתי'. אני לא שאלתי מה עומק ההבנה בשם 'ליל הסדר', זה נידון אחר, אני שאלתי ממתי בהיסטוריה החלו להשתמש בשם זה, כיון שבתורה במשנה ובגמרא לא נמצא כזה, ואף בראשונים לא מצאתי. לכן שום הסבר עמוק ומתעמק ככל שיהיה לא ייתר ...
על ידי מי נהר
א' מרץ 22, 2015 12:40 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: סרט המתעד את גדולי ישראל באים לכנסה"ג הראשונה בשנת תרפ"ג
תגובות: 430
צפיות: 74869

Re: סרט המתעד את גדולי שראל באים לכנסה"ג הראשונה בשנת תרפ"ג

אפרקסתא דעניא כתב:כמדומני שבחוה"מ הניחו שם תפילין.

וי"ל שמדובר ביו"ט
על ידי מי נהר
ב' פברואר 23, 2015 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 2676

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

אפשר דברי הימים.
הרמב"ם ראה בירידתו למצרים פרק בדברי הימים.
על ידי מי נהר
ה' ינואר 01, 2015 8:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 697
צפיות: 93204

Re: מסורת הגננות

שבע חיות לתיבת נח ולא ארבע עשרה. אי אפשר לכנות דעה זו כטעות הגננות, שכן מפורש בשפתי חכמים (בראשית ז ב) 'דמה שנאמר בקרא ז' ז' היינו ר"ל דבין כולם היו ז', דהיינו ג' זוגות ואחד נשאר בלא זוג, והא דכתיב בקרא ז' ז', לאו למימרא שיהיו ז' זוגות אלא ז' עופות ואותן ז' יהיו איש ואשתו, כמו גבי שנים שנים אי...
על ידי מי נהר
ו' נובמבר 07, 2014 2:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר לגנוב מהמדינה?
תגובות: 151
צפיות: 16902

Re: האם מותר לגנוב מהמדינה?

רבותי, זה אינטרנט פה, וזה חשוף לכך העולם. אם אינכם רוצים לגרום נזקים לציבור התורני, שכל אחד כאן ימחוק את ההודעה שלו, לפני שיראה את זה איזה איניש דלא מעלי, וסופו מי ישורנו.
ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.
על ידי מי נהר
ג' נובמבר 04, 2014 4:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכת שמן ויין- מה עם בדיקה מתולעים?
תגובות: 8
צפיות: 1193

Re: הכת שמן ויין- מה עם בדיקה מתולעים?

אכן מנסיון הענבים עלולים להיות מלאים לא רק בתולעים אלא אף בנמלים זבובונים יתושים וחרקים אחרים, אמנם כל מי שעושה יין בבית יודע, שאם שוטפים את הענבים או את הכלי קודם הכנת היין, היין מחמיץ, כך שאין אפשרות לנקות את הענבים קודם הסחיטה. מה שכן, אחרי שהיין שוקט על שמריו, מסננים אותו דרך מסננת דקה או בד מן ...
על ידי מי נהר
א' אוקטובר 19, 2014 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתר לזירוז לידה
תגובות: 39
צפיות: 5343

Re: מקור לאיסור זירוז לידה

ביקשתי לומר שאין זירוז בהזמנה וכל הדיון כאן הוא למותר וכמו שכתבת לנכון, שהכל תלוי לגופו של עניין, ושום רופא בארץ לא יעשה זירוז בגלל תאריך פלוני ואלמוני, אם הוא אינו מעוניין ללכת לכלא. לומד בישיבה, אתה כבר נשוי ואב לילדים שאתה כותב בצורה כל כך נחרצת? אשה שעברה את התאריך יכולה לבקש מהרופא שיעשה לה סט...
על ידי מי נהר
ג' אוגוסט 12, 2014 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת החמוציות
תגובות: 11
צפיות: 1432

Re: ברכת החמוציות

בספר "וזאת הברכה" (בלוח שבסופו, ערך "חמוציות") כותב שברכתו האדמה. ומביא שם בהערה בשם ספר ותן ברכה ח"ב עמ' 294 שכתב כן בשם הגרשז"א.
על ידי מי נהר
ה' יולי 24, 2014 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להכנס לבית חברו בלא רשות בשעת אזעקה
תגובות: 7
צפיות: 1344

Re: להכנס לבית חברו בלא רשות בשעת אזעקה

בארה"ב אם לא תבקש קודם, לא יהיה לך את הקוד, ולא תוכל להיכנס בכלל.
על ידי מי נהר
ג' יולי 22, 2014 1:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בשם בא"ח, מי זה?
תגובות: 26
צפיות: 3379

ספר בשם בא"ח, מי זה?

הרש"ש בתענית כז. לגבי 'אחד אחוז לאלעזר' כותב: 'ועי' בבא"ח שאמר בזה דבר חכמה'. מי זה בא"ח (או בבא"ח)?
(זה לא בן איש חי...)
תודה
על ידי מי נהר
ו' יולי 18, 2014 1:58 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון אינו זמין
תגובות: 9
צפיות: 2116

Re: האוצר המקוון אינו זמין

אוצר החכמה כתב:אני מבין שמדובר שם על הפורום ולא על האתר.
הכתובת של הפורום אכן השתנתה לשם forum.otzar.org וצריך לפנות לנתיב ולבקש שישנו את החסימה.

כנראה שעדיין לא לכולם נפתרה הבעייה. יש כאן מישהו שממש מתחנן לעזרה.
על ידי מי נהר
ב' יוני 30, 2014 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "פתחא דקרתא" או מסגד נבי עכאשה
תגובות: 54
צפיות: 7928

Re: "פתחא דקרתא" או מסגד נבי עכאשה

אם זכרוני אינו מטעה אותי, כמדומני ששמעתי, שתלמידי ישיבת 'אדרת אליהו' [שאי אפשר להגדירם 'מיסטיקנים' במובן הסטנדרטי של המילה] נוהגים להתפלל במקום, על פי המסורת מהגר"א.
על ידי מי נהר
ה' מרץ 27, 2014 9:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1912

Re: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל

זה נכון שנפטר בכ"ז כסלו תרצ"ג
האם ידוע לך (אפילו מאותו מקור לא מאומת) בן כמה היה בפטירתו?
על ידי מי נהר
ה' מרץ 06, 2014 2:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה דף ל-לא. למה נקרא הדס בשם "הושענא"?
תגובות: 10
צפיות: 2139

Re: סוכה דף ל-לא. למה נקרא הדס בשם "הושענא"?

'הושענות' הוא כינוי לארבעת המינים [וכל אחד לבדו 'הושענא'], משום שמנענעים אותם בשעה שאומרים את תפילת ה'הושענא' בחג הסוכות. מהרי"ל (הלכות לולב א, הו"ד בעטרת זקנים או"ח סי' כא ד"ה אבל).
על ידי מי נהר
ד' מרץ 05, 2014 2:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1912

Re: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל

אין את הספר בגירסת האוצר שלי (גירסה 11).
על ידי מי נהר
ד' מרץ 05, 2014 12:52 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1912

Re: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר

כיון שחשוב לי לדעת בן כמה היה האדמו"ר מלודז' הנ"ל כשנפטר (ידוע לי שנפטר בגיל צעיר והשאיר יתומים קטנים, אך היו אלו יתומים מזיוו"ש כך שאולי לא היה כ"כ צעיר), אבקש שמי שיש לו מידע בנושא, אפי' לא מדוייק אלא בערך, שישתפני בזה, ואודה לו מאד.
על ידי מי נהר
ג' מרץ 04, 2014 1:00 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: למהדרים בעד דלא ידע
תגובות: 1
צפיות: 729

למהדרים בעד דלא ידע

לתועלת חכמי ורבני הפורום, מצורף מאמר הדרכה כיצד להשתכר נכון מבחינה בריאותית, על מנת להגיע לתועלת הנירצה בשתיה זו.
מאתר שטייגן http://www.shtaygen.net/horadot/purim/Drunkenness.pdf
על ידי מי נהר
ב' מרץ 03, 2014 2:17 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1912

Re: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר

יש"כ. האם נכתב עליו באיזה מקום?
וכן האם ידוע מתי נולד/נפטר, והיכן נקבר?
על ידי מי נהר
א' מרץ 02, 2014 2:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 1912

הרב ישעיה חנוך העניך ברבר - האדמו"ר מלאדז' זצ"ל

היה רב בלודז' ואח"כ בירושלים. היה חתן בזוו"ר ראשון של הרבי מגוסטינין. הו"ל את ספרי הרבי ר' יחיאל מאיר מגוסטינין.
אודה אם יוכל משהו להוסיף לי פרטים, בעיקר שנת לידתו ופטירתו, והיכן נקבר.
על ידי מי נהר
ד' ינואר 29, 2014 7:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 14
צפיות: 2561

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

אולי סיפא דויקץ כוונתו לסוף הפסוק המתחיל ב'ווַיִּיקַץ יַעֲקֹב מִשְּׁנָתוֹ וַיֹּאמֶר אָכֵן יֵשׁ ה' בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְאָנֹכִי לֹא יָדָעְתִּי'
על ידי מי נהר
ו' נובמבר 22, 2013 11:01 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד: איך עושים הערות בתוך הערות?
תגובות: 14
צפיות: 2952

Re: עזרה בוורד: איך עושים הערות בתוך הערות?

אולי זה יהיה לך לתועלת.
על ידי מי נהר
ה' אפריל 25, 2013 6:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה
תגובות: 25
צפיות: 2846

Re: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה

איש_ספר כתב:כבר כתבו שהמנהג קיבל את צורתו זו משום דרכי צניעות שלא לברר אצל הכלה אימתי טובלת.

סברא הגיונית לענ"ד. אך אם אכן כבר כתבו כן, האם תוכל לומר מי כתבו כן והיכן.
על ידי מי נהר
ה' אפריל 25, 2013 12:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה
תגובות: 25
צפיות: 2846

Re: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה

שיעור שבוע מובן. אבל ישנם רבים הנוהגים משום מה שבועיים, ועל כך שאלתי.
על ידי מי נהר
ה' אפריל 25, 2013 12:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתן וכלה שבועיים לפני החתונה
תגובות: 25
צפיות: 2846

חתן וכלה שבועיים לפני החתונה

אשמח אם יודע מישהו לומר לי מקור או טעם, למנהגם של אלו הנוהגים שאין החתן והכלה נפגשים משבועיים קודם חתונתם.
על ידי מי נהר
ה' אפריל 04, 2013 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לזיכוי הרבים - הנחיות והדרכות מהרב משה ויא שליט"א
תגובות: 19
צפיות: 2225

Re: לזיכוי הרבים - הנחיות והדרכות מהרב משה ויא שליט"א

P4041128~1.jpg
P4041128~1.jpg (51.82 KiB) נצפה 2098 פעמים
P4041127~1.jpg
P4041127~1.jpg (54.92 KiB) נצפה 2098 פעמים
על ידי מי נהר
ה' אפריל 04, 2013 5:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לזיכוי הרבים - הנחיות והדרכות מהרב משה ויא שליט"א
תגובות: 19
צפיות: 2225

Re: לזיכוי הרבים - הנחיות והדרכות מהרב משה ויא שליט"א

אני ראיתי היום שקדי מרק בהשגחת העדה"ח עם כיתוב 'מיוצר לאחר הפסח תשע"ג' קוד ייצור 3119, שזהו קוד של עוד כמה ימים...
על ידי מי נהר
ד' מרץ 13, 2013 2:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ולרפואה שלמה' בברכת החודש, למה לא אומרים אמן?
תגובות: 13
צפיות: 1835

Re: 'ולרפואה שלמה' בברכת החודש, למה לא אומרים אמן?

יש"כ לכרם וביותר לעשוי לנחת על תשובותיהם המחכימות. אמנם, יש מקום ש"לשמועות טובות" בפ"ע, "ולבשורות טובות" בפ"ע, "ולרפואה שלמה" בפ"ע ולאחר מכן ולגאולה קרובה ונאמר אמן. ובכון דא נאמר: "לייגסט א הנחה און פרעגסט א קשיא (= אתה מניח הנחה ושואל שאלה)&qu...
על ידי מי נהר
א' מרץ 10, 2013 12:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'ולרפואה שלמה' בברכת החודש, למה לא אומרים אמן?
תגובות: 13
צפיות: 1835

'ולרפואה שלמה' בברכת החודש, למה לא אומרים אמן?

בידוע, כאשר שליח הציבור מתפלל עלינו ועל כל בית ישראל בכל מקום שהם, שיהיה החודש הבא עלינו לטובה ולברכה, נוהגים הקהל לענות אמן לאחר כל בקשה, אך כאשר מתפלל שליח הציבור שיתחדש עלינו החודש לרפואה שלימה, ממתינים הציבור שיתפלל אף לגאולה שלימה, ויבקש מהקהל לומר אמן, ואז עונים אמן. ואתמהה, מפני מה גרעה הבקשה...
על ידי מי נהר
ג' פברואר 26, 2013 9:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: דחוף- מה דעת שבט הלוי בענין קריאת המגילה ברמת שלמה ?
תגובות: 4
צפיות: 1118

Re: דחוף- מה דעת שבט הלוי בענין קריאת המגילה ברמת שלמה ?

אם השאלה היא בענין רמת שלמה, למה כל התשובות הם לענין רמות?
ברמת שלמה לא שמענו מי שמברך על המגילה בי"ד, וגם בתשובה המובאת משבט הלוי, אף שממוענת לר"מ דייטש מרמת שלמה, אך היא עוסקת ברמות. כמו כן לפי התאריך רמת שלמה עדיין לא היתה קיימת כלל. ובהקמת רמת שלמה נפתחה כידוע השאלה מחדש, גם לגבי רמות.
על ידי מי נהר
ד' דצמבר 19, 2012 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקורות לפי תקופתם - קובץ מיוחד!
תגובות: 25
צפיות: 3844

Re: מקורות לפי תקופתם - קובץ מיוחד!

פשוט וברור שישנם חיבורים רבים שחסרים, אם יש ברשימה אלף כפי ההשערה הנ"ל הרי שבהשוואה למה שיש באוצר החכמה והיברובוקס זה טיפה מן הים, איני יודע למה חותר המחבר אם להקיף חלק גדול מהספרות היותר שימושית (יחסית) הרי שגם אם נוריד שתי שליש מספרי האוצר עדיין הפער גדול עד מאד, פשוט וברור שהספרות היותר שימ...
על ידי מי נהר
א' ספטמבר 23, 2012 2:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רמזי השנה - תשע"ב
תגובות: 23
צפיות: 3080

Re: רמזי השנה - תשע"ג

'ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו' (ויקרא כה כט).
על ידי מי נהר
ג' אוגוסט 07, 2012 10:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרויקט תורני
תגובות: 36
צפיות: 5068

Re: פרויקט תורני

יוס'ל כתב:
בברכה המשולשת כתב:למה לא לההדיר את רש"י על הש"ס?


כבר ההדירוהו במתיבתא ולובלין

ביאורי רש"י במתיבתא [עכ"פ זה מה שאני יודע] הוא ביאור על רש"י נוסח עוז והדר, ולא יותר מזה.
על ידי מי נהר
ו' יולי 27, 2012 12:01 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ישיבות שנעלמו
תגובות: 182
צפיות: 45305

Re: ישיבות שנעלמו

ישיבת תפארת ישראל בחיפה.
על ידי מי נהר
ה' מאי 31, 2012 2:23 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שני לחם ?
תגובות: 5
צפיות: 1091

Re: שני לחם ?

ברכת המזון ודאי שלא צריך לברך אחר אכילת הלחם החלבי קודם אכילת הלחם הבשרי, כמו שכתב שם המ"ב בס"ק טז. ואם כוונתך שצריך נטילת ידים חדשה בתוך הסעודה בין אכילת החלבי לאכילת הבשרי, אף זה אינו, כמבואר ביו"ד סימן פט סעיף ב, שדי בזה שיעיין ידיו היטב (אם הוא ביום שיכול לעיין יפה) שלא נדבק בהם ד...

עבור לחיפוש מתקדם