מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 191 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ס''ק
ב' מאי 27, 2013 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בדברי הנפש החיים שאם רגע אחד יהיה העולם בלא תורה
תגובות: 8
צפיות: 1826

Re: חקירה בדברי הנפש החיים שאם רגע אחד יהיה העולם בלא תורה

ד' רבי שלמה פישר שאותם הכ''ו דורות כוללים עד הכניסה לארץ, שהרי בהודו כוללים גם את נצחון עוג וסיחון.
על ידי ס''ק
ב' מאי 27, 2013 11:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבה מאור ישראל - הגרי"ש אלישיב זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 15578

Re: כבה מאור ישראל - הגרי"ש אלישיב זצ"ל

הסיפור מובא אצל הרב פינקוס בימים נוראים עמ' כח. ובספר תפארת ציון שבאוצר http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?2 ... 5272159671
ויעוי' הסכמתו הנפלאה של הגרי''ש לספר בדור תהפוכות.

ביחסים שבין הגריח''ז והראי''ה יש סיפור מענין שמקובל אצל משפחת קניג נכדי רבי גדלי'.
על ידי ס''ק
ב' מרץ 04, 2013 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יציאת נשמה
תגובות: 1
צפיות: 1061

Re: יציאת נשמה

"ויחי עוד לנצח לא יראה השחת כי יראה חכמים ימותו" ודרשו מזה [אינני זוכר היכן, ניתן לבדוק בטוש''ע] על הנמצא בשעת יציאת נשמה.
על ידי ס''ק
ב' מרץ 04, 2013 2:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בעלי קריאה: ונקדַש או ונקדָש?
תגובות: 13
צפיות: 2587

Re: בעלי קריאה: ונקדַש או ונקדָש?

אם היה זה בהפסק, [דהיינו באתנח או סו''פ], הי' קמוץ, ועכשיו נקמץ אפי' שהוא רק טפחא, וכמו שנמסר ע''ז: "לית קמץ", וכנר' שיש כאן איזה ענין בזה שיהי' כהפסק גמור.
על ידי ס''ק
ב' פברואר 18, 2013 1:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ר' משה מרדכי" - פרקי חיים [א] - קובץ תוכן להורדה
תגובות: 48
צפיות: 9975

Re: ר' משה מרדכי" - פרקי חיים [א] - קובץ תוכן להורדה

לא ארצה יותר מלהוסיף ידיעה קטנה בלתי ידועה, כי הרה''ר שילמה שכירות להנהלת המזרחי על השימוש בחלק מהבנין של היכל שלמה לצורך הבי''ד. הובא גם בהרב מבריסק ח''ד.
על ידי ס''ק
ב' פברואר 18, 2013 1:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אין דבר כזה צאת הכוכבים דרבנו תם"
תגובות: 109
צפיות: 18033

Re: "אין דבר כזה צאת הכוכבים דרבנו תם"

ראשית, דברי רבי חיים נ''ר מובאים ממקור ראשון באוצר הזמנים של הרב בריסק [כמדומני, ואינו ת''י כעת]. גם מש''כ שאין הכרע בדבר אם מעלות או שוות, הרי המנהג יוכיח, שמעולם לא שמענו שלא הי' ליל שבועת נוהג בצרפת ואשכנז [לפחות בשנה מעוברת], וע''כ בא' משני דרכים, או שהלכו לפי ג' כוכבים נראין, או שהלכו לפי שוות....
על ידי ס''ק
ו' נובמבר 23, 2012 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קשר תפילין מרובע או דלי"ת? - בקשה לשמות ספרים בענין
תגובות: 59
צפיות: 9820

Re: קשר תפילין מרובע או דלי"ת? - בקשה לשמות ספרים בענין

ספר תפארת חיים להגרש"פ פראנק דומ''צ בירושת"ו [רב ימין משה, ודיין בבי"ד של דודו הגרצ''פ פראנק, תולדותיו ודרכיו ההלכתיות המעניינות זקוקות לדיון בפנ"ע] http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?25501& ובסוף הספר [עמ' 115] נד' הקו''ק הנ''ל אשתקד י''ל "קשר של תפילין" מאת הרב...
על ידי ס''ק
ו' נובמבר 23, 2012 9:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תרגום חדש לחומש רש"ר הירש?
תגובות: 25
צפיות: 3902

Re: תרגום חדש לחומש רש''ר הירש?

לשונם בהקדמה "עברית אקדמית"..
על ידי ס''ק
ד' אוקטובר 10, 2012 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מוריה' - מבוקש: תוכן ענינים
תגובות: 4
צפיות: 1137

Re: 'מוריה' - מבוקש: תוכן ענינים - על מחלוקת חוטי התכלת

מאמר חדש דן בבעיה למוצאי התכלת: שהיות ונחלקו הראשונים במנין החוטים, הרי אם נהג כהראב''ד לא יצא ידי ציצית להתוס' כלל, דתכלת בעי ד' חוטין, ואף יד''ח לבן [בפנ''ע] לא יצא, דאין לו אלא ו' לבן ובעי ח' מדין ''גדילים''. ובחוטי תכלת ל''א לא יהא אלא לבן, כמו שהוכיח במישור. וע''ש בכל דבריו. [זה חוץ מהשאלה של ב...
על ידי ס''ק
א' ספטמבר 09, 2012 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיעור תוספת שבת בראשונים
תגובות: 19
צפיות: 2953

Re: שיעור תוספת שבת בראשונים

ראשית, הר"ח או"ז כ' דהשיעור הוא ב' שעות [שהוא א' מי"ב ביום, וכתוספת שביעית], והובא בד"מ על אתר. וודאי דאין כוונתו דכבר צריך לפרוש אז ממלאכה, דזה נסתר ממשנה מפורשת דב"ה מתירין בכולן עם השמש. רק דאפשר לקבל מאז. ומפורש בגמ' דאחר פלג המנחה אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש. ולא נחל...
על ידי ס''ק
ד' אוגוסט 15, 2012 8:51 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: שמו ושם אביו של רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל
תגובות: 29
צפיות: 4489

Re: שמו ושם אביו של רבי שמשון רפאל הירש זצ"ל

כמדומני שאף רבי יעקב משה הלל קרוי ע"ש אביו [ב"ר משה] וכן הי' מנהג בבל, כידוע משמו של רבי עובדיה יוסף, יעוי' בספר תולדותיו החדש שי"ל כעת ע"י נכדו. ואף אבי הרש"ר הירש הי' נקרא ר' רפאל מנדל הירש אף הוא ע"ש אביו ר' מנדל. הלשם הי' קשור לבא"ח, ואף אמר שאין לו ממי לבקש הס...
על ידי ס''ק
ד' אוגוסט 15, 2012 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבה מאור ישראל - הגרי"ש אלישיב זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 15578

Re: כבה מאור ישראל - הגרי"ש אלישיב זצ"ל

אין לשכוח שלמרות יחסי הכבוד והידידות הנפלאים ששררו ממשפחת הס"ק הלשם והראי"ה, ואף אביו של הגרי"ש נסמך מהרב קוק בעודו בליטא, הן פע"א באו אצל הלשם זיע"א שני תלמידים מישיבת חברון, ורצו לומר לו מד"ת שאמר הראי"ה בסעודה שלישית, ולא אבה שמוע, באמרו: "עוד לא נברא הסבון...
על ידי ס''ק
ה' אוגוסט 02, 2012 11:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כבה מאור ישראל - הגרי"ש אלישיב זצ"ל
תגובות: 51
צפיות: 15578

Re: כבה מאור ישראל - הגרי"ש אלישיב זצ"ל

ללא קשר לאיזה השקפה, רק לדרכי הלימוד, רביה"ק הגרי"ש זיע"א לשואלים אותו על דרך הלימוד, הי' נוהג פעמים רבות [ומפורסם בתפארת בחורים] להראות מכתב של א' מגדולי הדורות האחרונים, שמחזרה של שלש פעמים אינו שווה כלום, וכדי להמשיך ללמוד לפרק הבא צריך לחזור לכה"פ עשר פעמים מיד. ואף הוא זצ&qu...
על ידי ס''ק
ה' אוגוסט 02, 2012 10:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 18543

Re: ברכות דף ב'

אעתיק הנה ממה שכתבתי באשכול הכללי (לבקשת מי שביקש זאת): ברכות ב: תוס' ד"ה דילמא. לפי פי' התוס' נמצא, כי ביאת השמש היינו בסוף השקיעה, אחר ג' מיל ורביע משעה שהתכסתה השמש מן העיניים, ואילו ביאת אורו היינו בתחילת השקיעה כשהשמש מתכסה מהעין ונכנסת בעובי הרקיע. לכאו' מצד הלשון, איפכא הוא. כי כשהשמש נ...
על ידי ס''ק
ג' יולי 17, 2012 10:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובוץ או מלאפום
תגובות: 20
צפיות: 3998

Re: קובוץ או מלאפום

החולם ה"ייקי" מכונה בראשונים מלאפום שכן פיו מלא ממנה כפשוטו, והיות ובמשך הדורות נשתנה מנהג אוסטרייך ופוילין בזה ובמקום הצירוף של קמץ-שורק עברו לצירוף של קמץ-חירק, ואז אין הפה מלא כלל, לכך העבירו את הכינוי הזה לת"ג של השורק, שעד אז לא היה לו כלל שני שמות במנהגם. ואז גם נשתנתה קריאת הבר...
על ידי ס''ק
ד' יולי 04, 2012 6:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת בלק | מתי זה היה
תגובות: 61
צפיות: 9718

Re: פרשת בלק | מתי זה היה

תולדות אדם כתב:כלומר שמלחמת סיחון ועוג היו אחר מלחמת מדין שבא בעקבות מעשה בנות מדין שהיה לאחר הסיפור של בלק ובלעם. ומכאן גם אל שאלה נוספת בפרשת השבוע <פנחס> מתי היתה מלחמת מדין?

זה דבר גלוי לכל בר בירב כי מעשה בלעם הי' בעקבות המלחמות עם האמורי, כדבר משה בפסוק הראשון שלפרשת בלק.
על ידי ס''ק
ד' יולי 04, 2012 6:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירושלים
תגובות: 16
צפיות: 2249

Re: ירושלים

אמנם למעשה הניקוד אינו שָלֵם אלא שָלִַם ובקרי "ירושלים" ומה מקומה של י' זו?
על ידי ס''ק
ד' יוני 27, 2012 10:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה בענין זמן עלות השחר
תגובות: 75
צפיות: 10665

Re: תמיהה בענין זמן עלות השחר

גם בתו' הרשב"א לפסחים צ"ד נת' שיש ביה"ש גם בבוקר
על ידי ס''ק
ד' יוני 20, 2012 11:14 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הראי"ה קוק ומכינת 'תורת ירושלים'
תגובות: 16
צפיות: 3567

Re: הראי"ה קוק ומכינת 'תורת ירושלים'

{עוד יבואו הקנאים לעשות "תורת ירשלים- תורת ירושלים לגז"ש...}
על ידי ס''ק
ד' יוני 20, 2012 11:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי מכון המאור - ש"ס לובלין - מהדורה מדעית של הרי"ף
תגובות: 11
צפיות: 2747

Re: תלמוד בבלי מכון המאור - ש"ס לובלין

אגב: עכשיו ראיתי מד"ר עזרא שוואט , מספריה הלאומית, שעומדים מכון המאור להוציא ש"ס, ובתוכה גם מהדורה מדעית של הרי"ף.ושנכתב על זה כבר ב'ישורון' 18. קרא: שבט . הוא כותב שמו באנגלית ככה: Chwat, אז חשבתי שבעברית זה ב'ואו'. לא טעית, באמת גם בעברית זה עם "ואו", רק שהחסידים אינם מדקד...
על ידי ס''ק
א' יוני 10, 2012 3:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי הוא מו"ר הכה"ג מאחיו שליט"א?
תגובות: 15
צפיות: 2988

Re: מי הוא מו"ר הכה"ג מאחיו שליט"א?

כפה"נ הגרז"ק היינו רבי זונדל קרויזר שליט"א בהערותיו ע"ס המ"ב [ראיתי בבהכ"נ שיש מזה מהדורה חדשה של שני כרכים].
על ידי ס''ק
ד' יוני 06, 2012 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על מנהג הדרשות בברית מילה‎
תגובות: 76
צפיות: 10082

Re: אבי הבן נושא דברים בשעת הברית - מקור

יעוי' מה שהעיר הרב בעל "לוח בני יעקב" בשו"ת "שער מציון" על ענין זה. וככלל, הדבר תלוי בציבור השומעין, ועוד יותר, בהכנת הרב הדורש עצמו, והתלמדותו לדבר לציבור ולתפוס את כח מחשבתם. [וכבר שמעתי פעם שני דרשנים, שאמרו את אותם הדברים כמעט באותו לשון, אבל אצל אחד כ. כולם נרדמו, ואצל ...
על ידי ס''ק
א' יוני 03, 2012 4:05 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: בית המדרש ד'חניכי ישיבת חברון' 'בית אברהם' בבני ברק
תגובות: 12
צפיות: 4282

Re: בית המדרש ד'חניכי ישיבת חברון' 'בית אברהם' בבני ברק

חתנו של רבי הרש קרויזר מירושלים. גיסיו: הג' ר' בערל קרוזר [דבר המלך], הג' ר' זונדל [אור החמה], גם הגה"ח רבי שמעון יעקובוביץ משפיע דחסידי חב"ד בירושלים הוא חתן שם.
על ידי ס''ק
א' יוני 03, 2012 10:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר
תגובות: 37
צפיות: 6916

Re: לחלוקת פרשיות נשא ובמדבר

יש להוסיף, עוד פלא וראיה גדולה, שהרי הסדר הוא כך. קודם על תפקידם של בני קהת פרשה נפרדת בסדר במדבר, פרשת תפקידם של בני גרשון, ועוד פרשה לבני מררי. ואח"כ הולך המנין עצמו, של קהת, ופרשה חדשה לגרשון, ולמררי. והנה, לכאורה היה מתאים, שיהיה הפסק פרשה בין הציווי למנין בני מררי למנינם של בני קהת! [ויפקד...
על ידי ס''ק
ה' מאי 31, 2012 3:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8642
צפיות: 1740156

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מכיוון שאף אחד לא זיהה את הדמות הצועד אל עבר הכותב המערבי בשנת תש"ה - תש"ו, אעלה לכאן לינק לסרטון הקצר של הקהל בדרכו לכותל המערבי, והקהל המתפלל שם. ווידאו בהיר במיוחד. http://www.criticalpast.com/video/65675038998_Pilgrims_Pilgrims-walk-toward-the-Wall-of-Lamentation-or-Wailing-Wall_Mosqu...
על ידי ס''ק
ד' מאי 30, 2012 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סידור עם מקורות מדוייקים
תגובות: 18
צפיות: 2938

Re: סידור עם מקורות מדוייקים

ישנה גם את חתימת "אדון השלום".
על ידי ס''ק
ד' מאי 30, 2012 2:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין ויאמר לאמת ואמונה לא יפסיק
תגובות: 2
צפיות: 970

Re: בין ויאמר לאמת ואמונה לא יפסיק

יעוי' סוגית הש"ס ברכות יד,ב, שמתבאר משם שאין חילוק בדבר. אלא שיש שם שיטה שאי"צ כלל לומר פ' ציצית, אבל אם אומר- חייב לסמוך.
על ידי ס''ק
ד' מאי 30, 2012 2:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 179
צפיות: 34775

Re: הברה אשכנזית

1. לפני דבריך, ליהודי שרעב שיבוש אחד. ולמעשה ישנו שיבוש אחד נוסף של יהודי תימן והוא הגיית סגול כפתח שנותר שרידמהניקוד הבבלי שיהודי תימן הלכו לפיו בעבר. 2. בכל מקרה, גם אצל הספרדים ישנם טעויות בהגייה: גם הגיית קמץ כפתח היא שיבוש גדול לא פחות מהגיית ג' דגושה כג'י. השאלה אם הספרדים הוגים ד' ות' לא רפו...
על ידי ס''ק
ג' מאי 29, 2012 5:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש היתר לאכול כמה כביצים ולברך מזונות ועל המחיה?
תגובות: 10
צפיות: 1993

Re: האם יש היתר לאכול כמה כביצים ולברך מזונות ועל המחיה?

עשוי לנחת כתב:
כרם כתב:ושמעתי פעם שזה המקור ל"קוגל" בקידושים, שאין דינו כפת הבאה בכיסנין אלא כמעשה קדירה סתם, וכמה שיאכל ממנו לעולם ברכתו מזונות ועל המחיה.
מתקנות הגרי"ח זוננפלד לנהוג כך בקידושים.

סליחה על השאלה, מנא לך הא? ואולי זה תקנה של הגרמ"א בלויא?
על ידי ס''ק
ג' מאי 29, 2012 4:57 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: עצרת חג הביכורים.
תגובות: 3
צפיות: 1385

Re: עצרת חג הביכורים.

"והחליל מכה לפניו"
וכי זה דוחה יו"ט?
ויעוי' עוד לענין הקרבן הבא עמו במנ"ח מצוה צ"א [בדפוסי הישנים דף ק"א ע"ד] ובס' המפתח לר"מ פרנקל פ"ב מבכורים ה"ו.
על ידי ס''ק
ג' מאי 29, 2012 4:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 179
צפיות: 34775

Re: הברה אשכנזית

היא ההברה הנכונה במסורת האשכנזית, אך ההברה הנכונה בכלל, כלומר ההגייה הקרובה ביותר להגייה של בני ישראל, היא ההגייה התימנית. בהגייה האשנזית אין הבדל בין גימ"ל ודל"ת דגושות לרפויות, בין טי"ת לתּ, בין כּ לקו"ף, בין כ לחי"ת, ובהגייה התימנית וכן בעדות אחרות מהספרדים ועדות המזרח י...
על ידי ס''ק
ג' מאי 29, 2012 4:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הסידור החדש של מכון מורשת אשכנז
תגובות: 14
צפיות: 3175

Re: הסידור החדש של מכון מורשת אשכנז

הסידור נמצא בבתי הכנסת של יוצאי אשכנז. [בי-ם ברמות שלא עושים קידוש בליל שבת ע"פ הוראת הגרי"ש אלישיב, מפני ש"נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם", והוי ברכה לבטלה. ולשיטתו בהמתנה שבין בשר לחלב]. יצא לאור ע"י הרב שלמה הופמייסטר, אב"ד קע"י בוינה, כך שאין לו כלל מחויבות לס...
על ידי ס''ק
ג' מאי 29, 2012 4:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בנ"י קיבלו את התורה ב...אפריקה!
תגובות: 50
צפיות: 7904

Re: בנ"י קיבלו את התורה ב...אפריקה!

בזכרוני שראיתי את ספרו של שרון מקופיא [רק חלק ממנו], ויש בדבריו הרבה טענות די-צודקות, ועד"מ, שהרי על גבל מוסא נמצאו שרידי עבו"ז מהתקופות העתיקות, ואילו אנחנו יודעים מן המסורת התלמודית שהאלקים בחר את הר סיני מפני שהוא לא נעבדה עליו ע"ז. וא"ת מה לחוקר ולמסורת? י"ל, שכל ענין גב...
על ידי ס''ק
ה' מאי 24, 2012 3:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשות מחוברות
תגובות: 12
צפיות: 2647

Re: פרשות מחוברות

יש גם מנהג [אולי בתוניס] בשנה העברה, שחילקו משפטים לשנים והשני נקרא אם כסף תלוה, כדי שיצא במדבר קודם שבועות.
על ידי ס''ק
ה' מאי 24, 2012 11:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הברה אשכנזית
תגובות: 179
צפיות: 34775

Re: הברה אשכנזית

כידוע, אחת הטענות המרכזיות נגד המבטא האשכנזי הוא, מה שרוב ככל הפייטנים הראשונים בני אשכנז חורזים יחד קמץ ופתח, צירי וסגול. אבל אני רציתי לומר, שאין זו טענה, שאף שאינם דומים, כיון שהם מתחלפים בהפסק חרזו בהם. ובער"ח האחרון נוכחתי כדברי, שכן מצאתי שתי התחלפויות של- חולם עם שורק ! בסליחה לראב"...
על ידי ס''ק
ד' מאי 23, 2012 5:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסחים צ"ד.
תגובות: 23
צפיות: 3865

Re: פסחים צ"ד.

גם זה הבל כתב:צד. ולא צ"ד: למרות שגם בע"ב יש דברים מוקשים. כגון עוביו של רקיע וכו' שבגמ' נראה שהוא דבר אמיתי ולא רוחני. [דמשו"ה הוי תיובתא לרבא].

את ענין הרקיע ביאר יפה ר"י ביר מבני-ברק. נד' בבית אהרן וישראל. ומדומה אני שאחריו ג"כ הרי"ג וויס מבית וגן בקובצי "אור ישראל".
על ידי ס''ק
ד' מאי 23, 2012 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פרשת ציצית עם תפילין דרבינו תם
תגובות: 5
צפיות: 1570

Re: אמירת פרשת ציצית עם תפילין דרבינו תם

שמעתי מבאי ביהכ"נ של הגריש"א שליט"א לרפו"ש, כי מנהגו לומר בתפילין דר"ת גם פ' ציצית. וצ"ע.
על ידי ס''ק
ד' מאי 23, 2012 4:01 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: פרקי אבות בשנה שיש ז' שבתות
תגובות: 12
צפיות: 2191

Re: פרקי אבות בשנה שיש ז' שבתות

כמדומני שהביאו כאן את דברי הרמ"ע מפאנו שבשמיני של פסח בא"י קוראין פ' כל ישראל. ועכשיו לא מצאתיו.
על ידי ס''ק
ה' מאי 17, 2012 4:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 55
צפיות: 8119

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

ואני שמעתי מכלי ראשון [תלמיד מובהק להגריש"א], שהתיר רק בתוך השעה הששית עצמה, ורק אחר שינת הלילה דווקא.
על ידי ס''ק
ד' מאי 16, 2012 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב
תגובות: 48
צפיות: 9952

Re: המתנה בין בשר לחלב

לי קצת צ"ע, שהרי בכל השנים היו אשכנזים בא"י -וגם בירושלים עד המעשה עם ריה"ח [שאז הי' הפסקה של כמאה שנה]. וכידוע האר"י בימים נוראים היה מתפלל אצל האשכנזים כדי לומר את פיוטי הקליר. ואולי האשכנזים באו קודם לא"י?

עבור לחיפוש מתקדם