מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1533 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאיר סובל
ג' דצמבר 31, 2019 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שנוהגות פעם ביום
תגובות: 5
צפיות: 185

Re: מצוות שנוהגות פעם ביום

שומע ומשמיע כתב:תלמוד תורה

האומנם לכו"ע עיקר מצוות ת"ת היא אחת ליום ואינה מצוה על כל לימוד ולימוד במשך היום?
על ידי מאיר סובל
ה' נובמבר 21, 2019 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 595

Re: קביעת יהדות של תורמת ביצית

עיינתי ב"פסקי דין ירושלים" הנמצא באוצר,
ושם דברים מפורטים כשמלה בכרך יא מעמ' תקפ"א ואילך.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 775

Re: לשמה לאחר שלושים

ולמה לא נוכיח מגירות של קטן ע"ד בי"ד, שיכול למחות ורק אם לא מחה זה חל - כשיגדיל -
אשר מוכח מזה לכאו' שגם גירות היא מעשה וחלות?
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה גדול מהאבות?
תגובות: 9
צפיות: 551

Re: משה גדול מהאבות?

הכל כמובן במדרגת "נבואה" שלהם.
ועי' גם בחומש שמות בתחילת פרשת וארא.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 775

Re: לשמה לאחר שלושים

אכן בפשטות כנ"ל לא שייך להפריד. אבל אם יתברר שההגדרה בדין היא שצריך שיחול דין לשמה על הכתיבה ע"י מחשבת לשמה, אפשר לחשוב כעת בכתיבה [ולא חסר בעצם הכתיבה לשמה כי חושב זאת ממש בשעת כתיבה] שיחול דין לשמה מאוחר יותר. כמו שבברירה [למ"ד איכא ברירה] אפשר לומר בסוף איגלאי מילתא למפרע, כך בלאחר...
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 775

Re: לשמה לאחר שלושים

אפשר לעכב/לדחות חלויות של מעשה, אי אפשר לעכב את עצם המעשה שנעשה. בפשטות, לשמה בגט ובציצית זה לא ש"חל מחשבת לשמה" בציצית או בכתיבת הגט, אלא פשוט יותר זה חלק מצורת המעשה, אם עשה כך המעשה כתיקנו, ואם לא אז לא. וכנראה שהנחלת אליהו שצוטט לעיל יש לו ראיה שלשמה בגט היינו ש"חל" בגט מחשבת...
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 21, 2019 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור - לאו כולל
תגובות: 4
צפיות: 722

Re: לפני עיוור - לאו כולל

מהריטב"א אין משמעות לדחות שזה מצד לאו שבכללות.

אבל מה להלכה? כרבא או כאביי? כרב יהודה או כרב הונא? כרש"י או כר"ת? לוקין על לאו שבכללות או שלא?
על ידי מאיר סובל
ה' יולי 25, 2019 9:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל בעל "באר המלך"
תגובות: 13
צפיות: 1061

Re: רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל בעל "באר המלך"

ראה בסרטון זה בדקה ה-8 הגרא"ד ראזינטאהל זצ"ל נושא דברים במדרש בני ציון במזרח יושבים מצד אחד הגרצפ"פ והגרב"צ עוזיאל והגרי"מ טוקצינסקי והגר"א ראם. ומצד שני רה"ע שרגאי והרציה"ק. http://www.dirshu.co.il/%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95...
על ידי מאיר סובל
א' יוני 23, 2019 7:39 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זכרונות בני הישיבות
תגובות: 25
צפיות: 2852

Re: זכרונות בני הישיבות

יש את הספר "לבטים" מהרב המחנך והסופר רבי חיים רבינוביץ' בעל דעת סופרים על הנ"ך, שכתבו בהמשכים בעיתון לפני המלחמה בעודו בחור.
על ידי מאיר סובל
א' יוני 23, 2019 7:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילדים ענקיים באים בהכרח מהורים ענקיים?
תגובות: 2
צפיות: 412

Re: ילדים ענקיים באים בהכרח מהורים ענקיים?

לשון הגמרא שציטטת "שמא", כלומר זה סיכוי יותר סביר.
מלשון זה מוכח לכאו' לפשוט שאלתך שלאו בהכרח.
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 20, 2019 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין אונן
תגובות: 19
צפיות: 1131

Re: דין אונן

אם עסקינן בהמצאת טעם והגדרה חדשה לפטור אונן מהמצוות הייתי מנסח כך: זה לא פטור של דחיה או הותרה, או שאינו יכול או מצטער, אלא חל עליו כרגע דין חדש. והוא כמו "עוסק במצווה" של אנינות. זה מה שחל עליו וחייב בו. כמו שיש הלכות אבלות, יש דין להצטער גם אם לא מרגיש ו/או אם מרגיש יותר. אנחנו מפעילים א...
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 8:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2075

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

[ ולא עוד אלא שהסנהדרין נמלכים בקטנים שבהם ובתלמידים, ואם מת אחד מן הסנהדרין מושיבים ביניהם א' מן התלמידים, ולמה ייגרע חלקי שלא אוכל לומר סברתי בדרשה זו כל עוד שאינני חלק מן הסנהדרין? בעז"ה אחכים ואזכה לישב בסנהדרין הגדולה! ואף אם לא אזכה - מגדר תלמיד לא נפקתי. אה!! ב"ה אכשר דרא! איפה היי...
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 8:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2075

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

[ ולא עוד אלא שהסנהדרין נמלכים בקטנים שבהם ובתלמידים, ואם מת אחד מן הסנהדרין מושיבים ביניהם א' מן התלמידים, ולמה ייגרע חלקי שלא אוכל לומר סברתי בדרשה זו כל עוד שאינני חלק מן הסנהדרין? בעז"ה אחכים ואזכה לישב בסנהדרין הגדולה! ואף אם לא אזכה - מגדר תלמיד לא נפקתי. אה!! ב"ה אכשר דרא! איפה היי...
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיום מסכת בחיסר קצת מהמסכת
תגובות: 8
צפיות: 524

Re: סיום מסכת בחיסר קצת מהמסכת

ובכור בער"פ? ובשר ויין בט' הימים? ומי שקיבל ע"ע לסיים מסכת?
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם אכן הגוי מתכוין רק עבור הרוב?
תגובות: 11
צפיות: 754

Re: האם אכן הגוי מתכוין רק עבור הרוב?

הנידון הוא יותר מציאותי האם הגוי התכוון עבור הישראל או עבור הנכרים והרי זה דומה לרובא דאיתי' קמן שהסברא נותנת שהגוי עושה עבור הרוב, ועל כך שאלתי את שאלתי, שאין כאן שום הסתברות שעושה עבור רוב הגויים יותר ממה שעושה עבור רוב מרכיבי המשקפיים לדוג'. למה סבור כ"ב שהנידון הוא למה התכווין הגוי? לכאו' ...
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 8:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה שהיה
תגובות: 11
צפיות: 1108

Re: מעשה שהיה

ודאי שהגבהה קונה לפני הכסף. רק יעכבו אותך מלקחת כדי לא להפסיד כספם.
הרי בסוגיא ובשו"ע מבואר שאפילו נטלו לבודקו קנאו לענין תשלומים אחרי שבירה, ולא מדובר שם ששילם מראש! מספיק שהיה קציצת דמים והמחיר ידוע.
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה
תגובות: 39
צפיות: 2075

Re: חיפוש מקור לטעם פטור האשה מפריה ורביה

לתומי סברתי שפטורה מחמת שהיא קרקע עולם ולא בידה. כמו שברור שפטורה מברית מילה אף אם לא היה זמן גרמה (ובכ"ז צריך ז"ג לפוטרה מלמול בנה, שבאמת גם לאיש זה עיקר מצוות ב"מ כלפי הבן הנולד).
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 8:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם אכן הגוי מתכוין רק עבור הרוב?
תגובות: 11
צפיות: 754

Re: האם אכן הגוי מתכוין רק עבור הרוב?

ברור לכאו' שכוונת הבלן בתשובה "כולם" לא פותר כלום מהבעיה.
אנו מניחים שהוא אכן מחמם לכל ה-100. ואז מה? הרי חלק היתר וחלק איסור?
לכן הולכים אחרי רוב כמו בכל ספיקא באיסור.
ולא בגלל שנכנסים לכוונתו ולנתחה בפסיכולוגיה.
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 19, 2019 8:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: בענין צער בעלי חיים
תגובות: 7
צפיות: 472

Re: בענין צער בעלי חיים

מי מקשר את דין האכלת בהמתו קודם לצעב"ח?
ואדרבה מהא שהסוגיא בבא מציעא לא מביאה את הדין הזה לפשוט דצעב"ח דאורייתא - מוכח לכאו' שאינו מדין צעב"ח אלא דין נוסף ונפרד.
על ידי מאיר סובל
ג' יוני 18, 2019 9:37 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8219
צפיות: 1142820

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

האינו ר"א בריזל?
על ידי מאיר סובל
ב' יוני 17, 2019 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7748

Re: אם כעבדים

שתי ההנהגות גלויות לנו.
יש חולק על זה?

הפילוסופיה מתחילה בהנחה שמתוך כל ההנהגות צריך לבחור משהו עיקרי יותר.
על ידי מאיר סובל
ב' יוני 17, 2019 8:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם כעבדים
תגובות: 96
צפיות: 7748

Re: אם כעבדים

הנקודה שאותה ציינתי הוא שאין באמת יחס בין הבורא לבני האדם. איש ואשתו הם שניהם בני אדם. בעצם היותם כאן יש ביניהם יחסים הם יכולים לבחור מה תהיה מערכת היחסים שלהם. אני ממש מתקשה להבין את התפיסה הפשטנית הזאת ביחס ליחס בין הבורא והאדם. אין יחס אמיתי בין הרבש"ע לעם ישראל?! כלפי הרבש"ע משולל לומ...
על ידי מאיר סובל
א' יוני 16, 2019 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תוקף שטר בדוא"ל
תגובות: 4
צפיות: 356

Re: תוקף שטר בדוא"ל

כתב לי ידי"נ הגאון רבי עובדיה יוסף טולידאנו שליט"א בזה"ל: "מקובלנו בביה"ד,[של הגר"א וייס] כי מאחר והרשויות היום מתייחסות לדוא"ל כדבר מחייב, יש להודאה בדוא"ל כתוקף שטר הודאה לכל דבר. אלא שבודאי שיהיה צורך להוכיח שאכן זה אותנטי, בהיות והיום ניתן לזייף כל דבר וב...
על ידי מאיר סובל
ו' יוני 14, 2019 1:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 15067

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

המעיין כתב:שניכם יצאתם השבת חובת מקווה בשיחת המקווה הזאת.
שבת שלום לכולכם.

חזו מאן מסהיד על טהרת המקווה - המעיין בעצמו. שבת שלום
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 13, 2019 10:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 15067

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

אז מה זה היה לו להרה"ג יחיאל אברהם זילבר זצ"ל שכתב בספרו בירור הלכה (חלק חמישי עמוד רל) לאחר משא ומתן בענין כשרות הקראים וכן הסכים במכתב י' ל' מימון שר הדתות הראשון לאסור אמנם דאג להשמיט לו אפילו את האות ר' כקיצור לתיבת 'רבי' אבל מאידך גיסא השתמש בו כעוד פוסק... כסיוע לדעתו האוסרת אותם לב...
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 13, 2019 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יכול להדיוט יהיה טהור להקדש יהיה טמא.
תגובות: 3
צפיות: 287

Re: יכול להדיוט יהיה טהור להקדש יהיה טמא.

ילמד כ"ת בפסחים הלאה [בסביבות דף לד ואין המסכתא תח"י ברגע זה] וימצא את "מעלה עשו להקדש" ואת "חיבת הקודש", שאכן לא רק בהו"א אלא גם למסקנא קיימא הא, שבחולין יש טהרה גמורה, ואילו קדשים ותרומה מיטמאים או מוכשרים לקבלת טומאה או נשארים בטומאה אחרי טבילה / זריעה.
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 13, 2019 12:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סעודות ו'תיקון' ביאהרצייט
תגובות: 18
צפיות: 1030

Re: סעודות ו'תיקון' ביאהרצייט

כן בלי ספק. היה בה גם מוטיב של התגלות בחלום. ומחמת ההפתעה שהיתה לי במציאה זו עדיין זכרונה אצלי. אבל המקור נשכח.
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 13, 2019 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: סעודות ו'תיקון' ביאהרצייט
תגובות: 18
צפיות: 1030

Re: סעודות ו'תיקון' ביאהרצייט

זכורני מאחד מספרי מנהגים מהראשונים או מתשובות, שיש שם הקפדה על אחד ששכח לעשות סעודה ליא"צ והיה לנשמה הקפדה עליו. אולי מישהו יכול להחזיר לי אבידתי זו.
על ידי מאיר סובל
ג' יוני 11, 2019 7:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול קבצים ופרפראות - ב
תגובות: 103
צפיות: 11011

Re: אשכול קבצים ופרפראות - ב

כמובן שכתוב שם ההיפך מהסיפור במקור, כי שהגרח"ק אמר 614 והמחשב 612, זה איפכא מהמציאות.
על ידי מאיר סובל
ג' יוני 11, 2019 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוי בנים בזמן התלמוד
תגובות: 17
צפיות: 1031

Re: ריבוי בנים בזמן התלמוד

וס' ריבוא עיירות שהיו בטור מלכא ובכל אחת כיוצאי מצרים וכו' וכו', היו למשפחות עם בן יחיד???
על ידי מאיר סובל
ג' יוני 11, 2019 9:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?
תגובות: 10
צפיות: 675

Re: איפה נזכר תאריך יום נישואין במקורות?

אדם וחוה בראש השנה והקב"ה השושבין.
שלמה "באותו יום" נשא את בת פרעה. ותאריך אותו יום של חנוכת המקדש ידוע.
אסתר ובהגיע תור אסתר בת אביחיל וגו'.
על ידי מאיר סובל
ב' יוני 10, 2019 6:11 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 15067

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

כדכד כתב:
מאיר סובל כתב:כל מי שאין אסמכתא להפקיעו מגדר ת"ח גדול, הוא בחזקת ת"ח גדול וא"א להפקיעו מחזקה זו?
כולל אני?

אלא שאם נכתב על מישהו שהוא ת"ח גדול אזי הבא לשלול זאת צריך להביא ראיה לדבריו


תלוי מי הכותב
על ידי מאיר סובל
ב' יוני 10, 2019 6:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הוכחות לתורה מן השמים
תגובות: 228
צפיות: 14043

Re: הוכחות לתורה מן השמים

מדען שרוצה הוכחה חותכת לכך שאש היא חמה ולא קרה או פושרת, זאת אומרת שלא פגש מימיו אש במציאות, והוא ניזון מסיפורי סבתא על מציאות האש. בדרך כלל כשבאים לחילוני להגיד לו אמיתת התורה ומעמד הר סיני הוא אדם שלא טעם טעמה של תורה מימיו ורוצים שיגיע למסקנה שחייב לשמור שבת וכדומה, הוא מבקש ראיה חותכת. מדעית. הפ...
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 06, 2019 7:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 15067

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

כל מי שאין אסמכתא להפקיעו מגדר ת"ח גדול, הוא בחזקת ת"ח גדול וא"א להפקיעו מחזקה זו?
כולל אני?
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 06, 2019 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 206
צפיות: 23771

Re: בקשת עזרה חומר בענין אדם המזיק

חיברו על זה יחסית פחות משאר נזקי ממון, היות וזה הלכתא למשיחא, דאין דנים חבלות אדם באדם בזה"ז.
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 06, 2019 11:02 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8219
צפיות: 1142820

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

אשר תאפו כתב:ובזרועו של מי אוחז הרב אליפנט, בביקור בישיבת איתרי שליד בית צפפה?
כפי שמופיע בצד ימין, התמונה צולמה בשנת 1969 למניינם.

48.jpg

הגרח"ש
על ידי מאיר סובל
ד' יוני 05, 2019 2:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 429
צפיות: 51561

Re: אבלות יום ראשון בתוך שבע ברכות

היום ראשון שלו נמנה רק אחרי השבע ברכות, ואז זה דאוריתא.
פשר הדבר יתכן אם נאמר שאין דין יום ראשון ביום קבורה דוקא, אלא שהחיוב הוא יום אחד והשאר מדרבנן. וממילא ברגיל זה יום ראשון שמיד אחר קבורה, אבל כשנדחית האבילות, החתן בכלל לא אבל, זה לא יום ראשון שלו. וכשיתאבל אז יום אחד הוא מדאורייתא.
על ידי מאיר סובל
ג' יוני 04, 2019 7:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאת שם רע
תגובות: 12
צפיות: 589

Re: הוצאת שם רע

לענ"ד אי אפשר להגדיר זאת כהוצאת שם רע, כי איננו מכוון על מעשה מסויים על אדם מסויים ואפילו לא על מעשה של קהל מסויים. לספר על תכונות של המון אנשים שאין להם מכנה משותף חוץ מבחירתם מקצוע זהה, זה לא לשוה"ר על "קבוצה". (ברור שלא כתב שאף אחד מהרופאים לא רציני ולא בדק לפני שהמליץ, אלא שב...
על ידי מאיר סובל
ג' יוני 04, 2019 7:13 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ידינו לא שפכו את הדם הזה
תגובות: 215
צפיות: 15067

Re: ידינו לא שפכו את הדם הזה

זה נכון מאוד, ומתאים ל"בית המדרש".
אולי יעבירו אותו לשם, אא"כ יתפתח לכיוון של פולמוס חס וחלילה.
ועל השורה תחתונה הייתי מוסיף שזה גם מה שאחז"ל [בשם התנא חוני כמדומני] או חברותא או מיתותא
על ידי מאיר סובל
ב' יוני 03, 2019 6:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בעלי שני שמות
תגובות: 16
צפיות: 801

Re: ספרים בעלי שני שמות ויותר

"רשימות שיעורים" "אהלי ישועה"
ג"כ ספר אחד ושתי שמות

עבור לחיפוש מתקדם