מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1501 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאיר סובל
ד' ינואר 06, 2021 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו
תגובות: 6
צפיות: 80

Re: כיבוד אב ואם - לא יקראנו בשמו

אתה ואביך חייבים בכוד זקנך, באמירה כלפי יעקב זה לא זילותא ליוסף שמנשה אומר את שמו.
ואת"ל ששלחו לומר להדיא.
על ידי מאיר סובל
ד' ינואר 06, 2021 4:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכירת נכסי הקדש לצורך השבחה
תגובות: 1
צפיות: 57

Re: מכירת נכסי הקדש לצורך השבחה

כן. ופוק חזי מאי עמא דבר. רק שיש לשים לב שהתמנה לזה ולא סתם לנהל או לעמוד לייצג בבימ"ש וכל מיני מינויים מוגבלים. ועליו מוטלת גם החובה לברר שלא הוקדש ע"מ שלא יגאל ולא ימכר. ועוד תנאים כיו"ב. והכל בתנאי שזה הקדש עניים פרטי או ביכ"נ פרטי (כמו קופות וישיבות וכדו' בימינו). כי בי"...
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 29, 2020 1:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 1018
צפיות: 153268

Re: בלק פריידי - לקנות?

זה חג שהמציאו העסקים לכבוד סוף השנה הנוצרית או לקראת תחילת השנה הבאה. התאריך הנוצרי שמתחלף שנה בדיוק לפי החמה ביום זה, הוא יום אידם. ומוזכר בגמ' בעבודה זרה ע"ש העבו"ז קלנדא (האיד הראשון שנזכר במשנה שם, ועי' בגמ' דף ח עמוד א. על שמו נקרא הלוח הנוצרי התאריך הקלנדרי). החג הזה בדו מליבם בשנים ...
על ידי מאיר סובל
ג' נובמבר 17, 2020 6:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 3502

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

מזל טוב
יה"ר שתרבה השמחה ע"י שיגדל בתורה ולחופה ומע"ט.

ובהזדמנות זאת ברכות יש"כ אישיות למנהלנו המסור והנעים על ביהמ"ד הרחב והעין הטובה.
על ידי מאיר סובל
ד' נובמבר 11, 2020 3:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רשות היחיד שאינה ראויה לדירה
תגובות: 8
צפיות: 280

Re: רשות היחיד שאינה ראויה לדירה

לא כי. בסוכה מצאנו שאדם תופס ו' והשולחן הוא הטפח הז'. וכדכתב הרב עו"ח.
על ידי מאיר סובל
ד' נובמבר 11, 2020 2:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רשות היחיד שאינה ראויה לדירה
תגובות: 8
צפיות: 280

Re: רשות היחיד שאינה ראויה לדירה

לא קשיא, הא לגבי דינו מבפנים והוא לגבי דינו מבחוץ.
מעל בימה ברוחב דע"ד אפשר לעשות דברים, ואי"צ לדין מחיצות בשביל זה.
ובחלל שתחת תקרה א"א לעשות ולכן למחיצותיו אין דין מחיצות. וממילא הוי תוכו ככרמלית.
על ידי מאיר סובל
ד' נובמבר 11, 2020 1:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 'בפרהסיא יהרג ואל יעבור' האם העומדים שם צריכים לברוח כדי להצילו?
תגובות: 7
צפיות: 1109

Re: 'בפרהסיא יהרג ואל יעבור' האם העומדים שם צריכים לברוח כדי להצילו?

ויש לחקור אם עמדו שם י' אנשים וכבר בירך הנאנס ברכת המקדש שמו ברבים בשם ומלכות, ולפני שהגוי ימ"ש ערף ראשו רוצה אחד ללכת, אם מותר לו או שמא בזה יגרום ברכה לבטלה?
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 27, 2020 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה
תגובות: 18
צפיות: 948

Re: תשלומין בשוה כסף בזמן הזה

עושה חדשות כתב:
הפנו אתי לעיין בפסקי דין מבי"ד ירושלים כרך יג עמ' סח.נמצא באוצר,
פשוט להם שאכן הדין קיים בימינו, וכך פסקו שם למעשה. הצדדים שם הם איך שמים את הטיטולים והכוסות וכו', האם כמחירם לצרכן או כמכירתם לחנות.
אולי יש עוד נידונים נלווים.
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:55 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8924
צפיות: 1864340

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

השמאלי מזכיר מאוד את רבי משה בלוי, א"כ אולי לחפש זיהוי הימיני מישהו הקשור עמו.
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פוסק שמכריע דין, האם זה מלמד על מנהג מקומו?
תגובות: 1
צפיות: 157

Re: פוסק שמכריע דין, האם זה מלמד על מנהג מקומו?

זו גמ' בפרק מקום שנהגו.
או שמא אתה מחפש מאחרוני הפוסקים דוקא.
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות
תגובות: 383
צפיות: 85285

Re: צנזורה תורנית בספרי קודש - דעות ועובדות

אכן ידע מה הוא כותב במכתב, וודאי לא עלה בדעתו כך לפרסם ולהפיץ את כל מכתביו בספר.
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף האשה מלפני הנישואין
תגובות: 4
צפיות: 266

Re: כסף האשה מלפני הנישואין

כמו כסף של בחור, כך גם כסף של בתולה.
סמוכים על שולחן האב מע"י לאב.
ואינם סמוכים ה"ז לעצמם.
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שהחיינו מחיה המתים ושחלק מחכמתו - עם מסיכה
תגובות: 13
צפיות: 538

Re: ברכות שהחיינו מחיה המתים ושחלק מחכמתו - עם מסיכה

הלוואי שיהיה מקור כתוב, לכאו' מסכות לא מופיע בפוסקים כי בזמנם לא היתה כזו מגיפה.
ואם יש לדמותו ה"ז למי שלא ראה חברו ל' יום, ול"ע נחתך להחבר חוטמו, אשר לעדות עגונה א"א להעיד עליו, אבל הוא חי ומדבר ואי"צ להכרה וזיהוי, האם יעלה על הדעת שלא מברכים על קצוץ חוטם?
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוצאות שבת
תגובות: 9
צפיות: 344

Re: הוצאות שבת

אור עולם כתב:כמדומה שדן בזה באחד מספרי חיים ולדר, ואלי היה זה הרבי מנדל. ואינם תח"י כעת.


יש ע"ז מעשה מהגר"א מן בשם הגרח"ק ולהבחל"ח הגראי"ל, שמסופר נאה דורש באחד מספרי ר' שלמה לוונשטין.
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוכר הזיק לנכס ואח"כ המשכיר מכרו
תגובות: 9
צפיות: 365

Re: השוכר הזיק לנכס ואח"כ המשכיר מכרו

אם יש חיוב תשלום זה לראשון. רק אולי המכירה בלי ירידת מחיר מוכיחה של"ה נזק. הרי מעיקר הדין כל נזק בדירה ראוי לשום אגב כל הדירה אם ירדה בערכה. רק החזו"א חידש שדבר העומד לתיקון נזקו הוא תיקונו. והכא הרי לא תוקן וגם נמכר בלי ירידת ערך, גם לפי החזו"א אין כאן נזק לשלם. וכל זה אם לא רשום בחו...
על ידי מאיר סובל
ג' אוקטובר 20, 2020 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכות שהחיינו מחיה המתים ושחלק מחכמתו - עם מסיכה
תגובות: 13
צפיות: 538

Re: ברכות שהחיינו מחיה המתים ושחלק מחכמתו - עם מסיכה

מה לזה ולעדות? הרי רואה אותו, ומה בכך שהחוטם מכוסה ממנו?
על ידי מאיר סובל
ד' אוקטובר 14, 2020 3:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואת עבודת עריכה - מתכבד בקלון חבירו?
תגובות: 1
צפיות: 174

Re: השוואת עבודת עריכה - מתכבד בקלון חבירו?

להיות יותר טוב אינו קלון למי שפחות טוב.
קלון הוא בושה כפשוטה, חלילה לבייש אחר ועי"ז להרוויח כבוד.
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 19, 2020 10:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יהדות אתיופיה
תגובות: 450
צפיות: 57023

Re: יהדות אתיופיה

הרב תוכן, יש"כ על ההמלצות. לא מובן אם כוונתו בציניות או ברצינות, לדעתי הגאונים הגדולים רש"מ עמר ור"צ בוארון שנוסעים כבר שנים רבות לבדוק את היהודים האבודים ולהכשירם לפני העליה כדי שלא יצטרכו גיור אחרי עלותם ארצה, יסתמכו בבדיקתם הבאה על כבודו הידוע כאחד מהת"ח הגדולים של פו' אוצר הח...
על ידי מאיר סובל
ד' יולי 15, 2020 1:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ונקרב את קרבן ה' למה לא נאסר מדין אתנן
תגובות: 3
צפיות: 271

Re: ונקרב את קרבן ה' למה לא נאסר מדין אתנן

האיסור זה בזכרון גופו.
ובזכרון קל וקצת שלא באותו חפצא, אחרי שבטל ממנו שם הכלי ונעשה לדבר חדש, קצת זכרון יש, אבל לא החפצא של האיסור.
ומה שנאסר זה החפצא. הטעם הוא "טעם המצוה" ולא גדר המצוה.
על ידי מאיר סובל
ד' יולי 15, 2020 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ונקרב את קרבן ה' למה לא נאסר מדין אתנן
תגובות: 3
צפיות: 271

Re: ונקרב את קרבן ה' למה לא נאסר מדין אתנן

מי אמר שצריך להיות "כל כך" זכרון? זה זכרון קצת. מספיק להבנת הפסוק.
כל הי שראה את המזבח מצופה והיה שואל "אתמול הוא לא היה מצופה" או שהיה שואל "מי תרם את הציפוי" כבר ענו לו. זה מספיק.
וגם כלפי שמיא גליא.
זכרון לא חייב להיות בהשארת החפצא האסור כמות שהוא אסור דוקא.
על ידי מאיר סובל
ד' יולי 15, 2020 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בשר בחלב פרווה
תגובות: 38
צפיות: 2275

Re: בשר בחלב פרווה

בהא אי"צ שום היכר לענ"ד לכו"ע, פוק חזי בחנות כמה נקניקיות בשריות נמכרות ביום/בשבוע וכמה נקניקיות פרווה. רובא דרובא הם הפרווה, יש כאלו שלא רק לא טענו נקניקיה בשרית אלא אפילו לא בטוחים בקיומה. לעומת זאת חלב סויה עדיין הוא מיעוטא דמיעוטא ביחס לחלב פרה ועיזים. ואפילו השותים חלב סויה, אם ל...
על ידי מאיר סובל
ד' יולי 15, 2020 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש ענין לשתות מהכוס של קידוש דוקא
תגובות: 5
צפיות: 425

Re: האם יש ענין לשתות מהכוס של קידוש דוקא

איתא בשו''ע סי' רע''א סעי' י''א וז''ל אם אין לו אלא כוס אחד, מקדש בו בלילה ואינו טועם ממנו, שלא יפגימנו, אלא שופך ממנו לכוס אחר וטועם יין של קידוש מהכוס השני, ולמחר מקדש במה שנשאר בכוס ראשון עכ''ל הרי מפורש שא''צ לשתות מהכוס שעשה בה קידוש ומותר לשפוך מהכוס של קידוש לכוס שני ולשתות מהכוס השני ואך הת...
על ידי מאיר סובל
ב' יוני 15, 2020 3:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מדובר על הרפורמים?
תגובות: 225
צפיות: 18120

Re: האם מדובר על הרפורמים?

מאי שנא הרב מלמד עליו נזעקים, ואילו על רב ידוע אחר שקנה את רבנות העיר שלו ע"י מפגש רשמי ומקרב וחביב עם רבאיי ורבה בליל הושענא רבה בסוכה - שותקים?!
על ידי מאיר סובל
ג' מאי 26, 2020 5:03 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1022
צפיות: 223797

Re: ◆ אלון בכות ◆

בב"ב נפטר אתמול הרה"ג החסיד השקדן רבי פנחס קלמן זצ"ל שכנו ומקורבו של מרן הגרח"ק שליט"א כ"כ היה קרוב מאוד להגרח"ג זצ"ל בן שמונים ושש בפטירתו היה לו מבטא אמריקאי, כמדומה שהיה מזקני האברכים בכולל חזון איש, בשנים האחרונות היה כבר כפוף ושברירי. [יש עדיין בכולל יות...
על ידי מאיר סובל
ב' מאי 11, 2020 2:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אַלּוֹן בָּכוּת ◆
תגובות: 1022
צפיות: 223797

Re: ◆ אלון בכות ◆

שבועות ספורים אחרי גיסו
viewtopic.php?f=19&t=42791&p=625037#p618464
על ידי מאיר סובל
ג' אפריל 21, 2020 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 29421

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

נפקא מינה בין אם הרה"ר מצד רשות נפרדת או מצד מפסיק לפאה, מה הדין אם יש מתפלל העומד ברה"ר עצמה אחרי שיעור הפסק לפאה. ועוד עזה"ד. וצ"ע.
על ידי מאיר סובל
א' מרץ 08, 2020 8:10 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זהירות!! --
תגובות: 19
צפיות: 2444

Re: זהירות!! --

רוב העולם לא מדקדקין בעת ששרין ומזמרין הניגון ומרדכי יצא מלפני המלך וגו',
ומחברים מרדכי ליצא, ונשמע ומרדכיצא, וכמו אומר ומרדכה יצא!!

וע"כ צריך ליזהר טובא להדגיש ולהתיז י' דמרדכי, ונכון להפסיק בין היודין.
על ידי מאיר סובל
ה' מרץ 05, 2020 11:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לבעיית צרידות הדם בעופות שתחת השגחה - חוברת להורדה
תגובות: 9
צפיות: 2348

Re: לבעיית צרידות הדם בעופות שתחת השגחה - חוברת להורדה

יש"כ על העלאת דברי הגרא"מ שווארץ, מהיכן זה לקוח? ובהקשר למה שכתבתי לעיל, רוצה אני להוסיף מה שראיתי בהשחיטה הנ"ל אחרי כתיבת הדברים דלעיל, שלא רק לפני ההשריה, אלא גם אחריה, המולחים היר"ש עומדים ומסתכלים בכל עוף לפני מליחתו מכל הכיוונים, וכל "נצרר" מורד ונתלש מגוף העוף, ומ...
על ידי מאיר סובל
ה' ינואר 30, 2020 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שנוהגות פעם ביום
תגובות: 7
צפיות: 1140

Re: מצוות שנוהגות פעם ביום

עזריאל ברגר כתב:
מאיר סובל כתב:
שומע ומשמיע כתב:תלמוד תורה

האומנם לכו"ע עיקר מצוות ת"ת היא אחת ליום ואינה מצוה על כל לימוד ולימוד במשך היום?

יש בזה שני חיובים:
א. ללמוד תורה בכל יום ובכל לילה (אפילו פ"א שחרית ופ"א ערבית).
ב. ללמוד תורה בכל רגע פנוי.
ושניהם נלמדים מ"והגית בו יומם ולילה".

תרתי דסתרי?
על ידי מאיר סובל
ג' דצמבר 31, 2019 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות שנוהגות פעם ביום
תגובות: 7
צפיות: 1140

Re: מצוות שנוהגות פעם ביום

שומע ומשמיע כתב:תלמוד תורה

האומנם לכו"ע עיקר מצוות ת"ת היא אחת ליום ואינה מצוה על כל לימוד ולימוד במשך היום?
על ידי מאיר סובל
ה' נובמבר 21, 2019 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קביעת יהדות של תורמת ביצית
תגובות: 15
צפיות: 1730

Re: קביעת יהדות של תורמת ביצית

עיינתי ב"פסקי דין ירושלים" הנמצא באוצר,
ושם דברים מפורטים כשמלה בכרך יא מעמ' תקפ"א ואילך.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 4:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 2307

Re: לשמה לאחר שלושים

ולמה לא נוכיח מגירות של קטן ע"ד בי"ד, שיכול למחות ורק אם לא מחה זה חל - כשיגדיל -
אשר מוכח מזה לכאו' שגם גירות היא מעשה וחלות?
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 8:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: משה גדול מהאבות?
תגובות: 9
צפיות: 1481

Re: משה גדול מהאבות?

הכל כמובן במדרגת "נבואה" שלהם.
ועי' גם בחומש שמות בתחילת פרשת וארא.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 2307

Re: לשמה לאחר שלושים

אכן בפשטות כנ"ל לא שייך להפריד. אבל אם יתברר שההגדרה בדין היא שצריך שיחול דין לשמה על הכתיבה ע"י מחשבת לשמה, אפשר לחשוב כעת בכתיבה [ולא חסר בעצם הכתיבה לשמה כי חושב זאת ממש בשעת כתיבה] שיחול דין לשמה מאוחר יותר. כמו שבברירה [למ"ד איכא ברירה] אפשר לומר בסוף איגלאי מילתא למפרע, כך בלאחר...
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 22, 2019 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 2307

Re: לשמה לאחר שלושים

אפשר לעכב/לדחות חלויות של מעשה, אי אפשר לעכב את עצם המעשה שנעשה. בפשטות, לשמה בגט ובציצית זה לא ש"חל מחשבת לשמה" בציצית או בכתיבת הגט, אלא פשוט יותר זה חלק מצורת המעשה, אם עשה כך המעשה כתיקנו, ואם לא אז לא. וכנראה שהנחלת אליהו שצוטט לעיל יש לו ראיה שלשמה בגט היינו ש"חל" בגט מחשבת...
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 21, 2019 11:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עיוור - לאו כולל
תגובות: 4
צפיות: 1274

Re: לפני עיוור - לאו כולל

מהריטב"א אין משמעות לדחות שזה מצד לאו שבכללות.

אבל מה להלכה? כרבא או כאביי? כרב יהודה או כרב הונא? כרש"י או כר"ת? לוקין על לאו שבכללות או שלא?
על ידי מאיר סובל
ה' יולי 25, 2019 9:29 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל בעל "באר המלך"
תגובות: 15
צפיות: 2680

Re: רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל בעל "באר המלך"

ראה בסרטון זה בדקה ה-8 הגרא"ד ראזינטאהל זצ"ל נושא דברים במדרש בני ציון במזרח יושבים מצד אחד הגרצפ"פ והגרב"צ עוזיאל והגרי"מ טוקצינסקי והגר"א ראם. ומצד שני רה"ע שרגאי והרציה"ק. http://www.dirshu.co.il/%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95...
על ידי מאיר סובל
א' יוני 23, 2019 7:39 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זכרונות בני הישיבות
תגובות: 25
צפיות: 4877

Re: זכרונות בני הישיבות

יש את הספר "לבטים" מהרב המחנך והסופר רבי חיים רבינוביץ' בעל דעת סופרים על הנ"ך, שכתבו בהמשכים בעיתון לפני המלחמה בעודו בחור.
על ידי מאיר סובל
א' יוני 23, 2019 7:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ילדים ענקיים באים בהכרח מהורים ענקיים?
תגובות: 2
צפיות: 854

Re: ילדים ענקיים באים בהכרח מהורים ענקיים?

לשון הגמרא שציטטת "שמא", כלומר זה סיכוי יותר סביר.
מלשון זה מוכח לכאו' לפשוט שאלתך שלאו בהכרח.
על ידי מאיר סובל
ה' יוני 20, 2019 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: דין אונן
תגובות: 19
צפיות: 2552

Re: דין אונן

אם עסקינן בהמצאת טעם והגדרה חדשה לפטור אונן מהמצוות הייתי מנסח כך: זה לא פטור של דחיה או הותרה, או שאינו יכול או מצטער, אלא חל עליו כרגע דין חדש. והוא כמו "עוסק במצווה" של אנינות. זה מה שחל עליו וחייב בו. כמו שיש הלכות אבלות, יש דין להצטער גם אם לא מרגיש ו/או אם מרגיש יותר. אנחנו מפעילים א...

עבור לחיפוש מתקדם