החיפוש הניב 1389 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאיר סובל
ה' נובמבר 15, 2018 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דגים טמאים באישור וועדות הכשרות?
תגובות: 15
צפיות: 367

Re: דגים טמאים באישור וועדות הכשרות?

מה הבעיה? למה לעשות עסק מלקנות דגים? או שקונים דגים מוכנים (כגון געפילטע בקופסא או טונה בשימורים) שאז זה באחריות של ההכשר שבודקים דג דג (כמובן אני מדבר על הכשר טוב כמו העדה ושארית. משום מה רוב הדגים הקפואים הם בהכשרים מסויימים ואכמ"ל. ניתן להבין שהתמנון שמצאו בחבילה של דגים קפואים -התמונה שמור...
על ידי מאיר סובל
ה' נובמבר 15, 2018 5:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס
תגובות: 10
צפיות: 224

Re: בדיקות די אן איי לצורך קביעת יחוס

יש נפ"מ ברור בין לקבוע זהות ויחוס ע"י בדיקה, שע"ז ההסתייגויות של הפוסקים כיון שזה רק סיכויים או בנוסח אחר, לבין לשלול זהת ע"י בדיקה, שזה 100% של תוצאה, כי אם אין התאמה בין אדם לאדם ברור שהוא לא יכול להיות אביו / אחיו וכו'. לגבי השאלה שבכותרת צריך להבהיר שיתכנו שתי שאלות בזה ואין ...
על ידי מאיר סובל
ג' נובמבר 13, 2018 9:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6781

Re: משניות קהתי

ר' זאב היקר, אין בביתי גמרא שטיינזלץ משום מהדורה (גם לא שוטנשטיין), אלא בעוונותי רק ש"ס רגיל של עוז והדר. לצערי לא הבנת את כוונתי. הסברתי שהוא לא "שינה" את צורת הדף בגמרא של אף אחד, אלא הדפיס ספר משלו. כמו שמרגלא בפומהון דעמא דבר על מי שיודע לזייף חזק בניגונים, שהוא לא מזייף אלא מלחי...
על ידי מאיר סובל
ג' נובמבר 13, 2018 9:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 279
צפיות: 6781

Re: משניות קהתי

באתר וואלה פורסם לפני 7 שנים הראיון הזה עם רע"ש: הרב שטיינזלץ: הרבנים החרדיים אינם מושלמים רב שיח מארח השבוע את הרב עדין שטיינזלץ, מפרשני התלמוד המובילים בישראל, שמגיב לביקורת ולהחרמת ספריו על ידי רבנים מהזרם הליטאי: "בעולם זה נקרא פוליטיקה, והיא קשורה לפעמים לכל מיני שיקולים זרים" ה...
על ידי מאיר סובל
א' אוקטובר 28, 2018 1:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?
תגובות: 5
צפיות: 298

Re: קנטוניסטים - מדוע לא היה בזה דין ייהרג ואל יעבור?

בנוגע לקנטוניסטים כמדומני שהיתה מיכסה מסויימת, וע"י התאבדות לא היו מונעים את הגזירה כי אז היו נלקחים אחרים לפי המספר. בנודע למה שכתב הח"ח, לא מסתבר שכתב על הקנטוניסטים, כי הגזירה היתה הרבה קודם. אולי כתב לאותם שנחטפו בילדותם, לגבי דיניהם עשרים שנה אח"כ. השמועה בשם הח"ח שהיו צריכי...
על ידי מאיר סובל
א' אוקטובר 28, 2018 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: לוחות הברית - מחוברים?
תגובות: 20
צפיות: 1459

Re: לוחות הברית - מחוברים?

בהנחתן בארון מפורש בגמ' שלא היו נראים כאחד ממש, אבל זכורני מדרש שהיו נראים כאחד.
ומשם למדו שהצורה שהיו לוחות מקושתות למעלן לא יתכן, כי אז בולט שהם שנים ואינם אחד.
על ידי מאיר סובל
א' אוקטובר 28, 2018 1:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: "בית קדש הקדשים" או "בית קדשי הקדשים"?
תגובות: 12
צפיות: 594

Re: "בית קדש הקדשים" או "בית קדשי הקדשים"?

לכאו' קדשי הקדשים הם קרבנות קדשי קדשים, וכי בקה"ק היה מקומם לקרוא לו בית קדשי הקדשים??
ואילו בית קדש הקדשים מובן שקה"ק הולך על הבית עצמו ולא על הקדשים שמכניסים בו.
ויל"ע איך לפרש את הנוסח והגירסא בית קדשי הקדשים.
על ידי מאיר סובל
א' אוקטובר 28, 2018 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב שמירה ללא קבלת שמירה
תגובות: 2
צפיות: 202

Re: חיוב שמירה ללא קבלת שמירה

שומר אבידה - הא לך חיוב שמירה ללא קבלת שמירה.
ואם פרוטה דרב יוסף עושאתו לשומר שכר החייב בגו"א, הא לך שנעשה אפילו ש"ש בלי שקיבל ע"ע להיות ש"ש.
על ידי מאיר סובל
א' אוקטובר 28, 2018 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 22
צפיות: 1108

Re: אשכול - שאלות פשוטות

כשהכוונה לעיכובא, כמו פסוק ראשון של שמע או ברכה ראשונה של שמו"ע, האם צריך לומר את המילה עצמה מתוך הכוונה הנכונה, דהיינו כוונה בשעת האמירה ממש, או שאפשר לומר את המילה בסתם, ואז להתבונן במשמעותה, ואולי אפילו לומר כמה מילים יחד ואז לעצור ולהתבונן במשמעותם. כבר הובא כאן דעת החזו"א מחתנו של הג...
על ידי מאיר סובל
א' אוקטובר 28, 2018 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחסני מציאות
תגובות: 22
צפיות: 1733

Re: מחסני מציאות

אבני גזית כתב:זקן ואינה לפי כבודו

נראה שכתבת זאת על הגרמ"ש, אבל הסיפור היה שהידיד [לא ידוע שהוא זקן] רצה להרים והגרמ"ש הורה לו להמנע מזה כדי לקיים השבת אבידה טפי ע"י אי ההרמה.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 9:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ליפא שכטר זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 1091

רבי ליפא שכטר זצ"ל

האח הצעיר ביותר לבית שכטר. הרביץ תורה שנים רבות מכמה מקומות תורה נודעים. לפני למעלה מ50 שנה כבר היה ר"מ בשיעור א' בישיבת אור ישראל אצל הגר"י ניימן זצ"ל (בנערותו למד שם בעצמו). בכ-25 השנים האחרונות היה מוסר שיעור גדול מדי יום לפנה"צ בביכ"נ דברי שיר לבעלי בתים במתק שפתיים והסב...
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 554

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

לא צריך להגיע לקבלו עלייהו וכו', הרי לא מדובר שהמקבל דרש זאת מהם, הם החליטו לפצותו.
לא עניינו מה סיבתם שהם החליטו על הפיצוי.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 554

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

זו שאלה אחרת.לא מצאתי לזה מקור בשו"ע אלא בט"ז סי' קעו סק"ט, נראה דדומה לחותן שהתחייב בחופה סך פלוני ולא התנה מיד שאם יעכב ישלם יותר, וכשהתעכב רצה להוסיף על זמן העיכוב דאסור. יעוי"ש. וה"נ גניבה שחל חיוב התשלום מיד, אם לא משלם מיד ורוצה להוסיף חייב הית"ע.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 554

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

אין ריבית אלא מה שבא מיד לווה ליד מלוה. הלווית להם פעם משהו? מסתמא לא. זו תביעת נזיקין וכדומה. (שאף תחילת פרעון ואזקפי' במלווה לא היה). ולא על גביה מיותרת, שיכולה להיות כהלוואה, כי אז לא היו עושים "תביעה ייצוגית". זה על איזה שירות שהבטיחו ולא נתנו, או לא עמדו בכללי משרד התקשורת במשהו, וכדו...
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל קורא שטעה בקריאת התורה
תגובות: 9
צפיות: 727

Re: בעל קורא שטעה בקריאת התורה

עיינתי ברבבות אפרים [ישנו באוצר] ושם מדבר על ענין שונה - בעל קורא ששח בין ברכת העולה לקריאתו אי הוי הפסק, ומסיק בשם כמה פוסקים שלא הוי הפסק ואי"צ לברך שוב, כי העיקר הוא העולה ולא הקורא.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7420
צפיות: 710310

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

כנראה לא ע"ש החסידות קרלין אלא ע"ש העיר.
העיר היתה ליטאית.


שוב ראיתי את הודעתו הבאה של הר' מתפעל וכמובן חוזרני בי.
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 08, 2018 1:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7420
צפיות: 710310

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:אולי הרב פרץ אריאל? קצת דומה


אכן יש דמיון קצת בהשקפה ראשונה, אבל ודאי לא הוא.
על ידי מאיר סובל
ג' אוגוסט 07, 2018 4:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7420
צפיות: 710310

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי בצד שמאל של התמונה שהעלה מתפעל, ליד רבי אליעזר יהודה פינקל?
על ידי מאיר סובל
ג' אוגוסט 07, 2018 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתפלל בעשרה ואחד יוצא
תגובות: 1
צפיות: 180

Re: מתפלל בעשרה ואחד יוצא

מסתמא לא דהרי אם התחיל חזרת הש"ץ בי' ויצא אחד, יכול לומר גם קדיש תתקבל שאחרי החזרה בט'. וכן עוד דוגמאות, דהכל הולך אחרי ההתחלה.
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 01, 2018 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל קורא שטעה בקריאת התורה
תגובות: 9
צפיות: 727

Re: בעל קורא שטעה בקריאת התורה

בתשובות רבבות אפרים דן בהנ"ל ואכן מכשיר את הקריאה אם העולה לא טעה
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1377

Re: כסף שנמצא במונית

לא דומה כלל ועיקר לכליו של אדם ברה"ר, שמותר לו להחזיק ביד ולא מיועד להנחה עג"ק. אבל הנסיעה של המכונית היא עג"ק, לכך היא מיועדת ומותר לה שימוש זה, לא מוכרח שיש חסרון בעובדה שזה בתזוזה ואין לו לעצור. למעשה בעת התזוזה זה מונח עג"ק ברשות כולם והסכמתם. למה שלא יקנה ככלי בסימטא שמותר ל...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1377

Re: כסף שנמצא במונית

המציאות היא שלמונית מותר לנסוע על כביש, וזהו יעוד הכביש, לנוע עליו במכוניות. דהיינו מכונית בנסיעה היא רשות פרטית קטנה בתוך רשות הרבים הגדולה במצב שיש לה רשות להיות שם. וא"כ לגבי קנין חצר אין חסרון מצד הרשות החיצונה כי אין כאן רשות המונעת קנין. וכל השאלה היא מצד משתמרת, משתמרת לדעתו, סמוך לה, בת...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1377

Re: כסף שנמצא במונית

הדין האחרון הוא מגמרא או מסברא?
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוטבוס ללא אפשרות תשלום
תגובות: 7
צפיות: 518

Re: אוטבוס ללא אפשרות תשלום

גם אני שמעתי כך כמ"פ מנהגי אוטובוס. לעומתם נהגים אחרים מזהירים "בפעם הבאה תשלם פעמיים".
מעניין ואף חשוב לראות מבפנים את התקנות ככתבן וכלשונן אחת ולתמיד.
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 761

Re: לחם בחתונות

א. אדרבה משם מוכיח המשנ"ב שאירוסין בימינו ["שידוכין"] זה סעודת מצוה.
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1377

Re: כסף שנמצא במונית

ע"פ דיני קנין כלי, שאיננו זהה לקנין חצר כלל. שותא דמר לא ידענא. כליו של אדם קונה לו, אבל שם לא הולכים לפי כללי "חצר המשתמרת" אלא לפי "מקום שיש לו רשות להניחו". ברור שקנין ע"י כלי הוא קנין חצר גמור, רק יש מקומות שהחצר שמתחתיו מבטל לרשות הכלי ולא נחשב לרשות בפנ"ע. א...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום
תגובות: 8
צפיות: 432

Re: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום

א"כ הייתי מנסח החקירה בנוסח אחר: האם איסור צעב"ח הסתיים בפעולה שעשה, והצער הנמשך אח"כ כבר אינו חלק מהדבר המתיחס אליו, כי האיסור הוא על הפעולה. או דנימא שהאיסור נמשך לאורך כל זמן הצער שהוא התחיל. ונפ"מ כנ"ל. אולם, לתקן שלא תסבול בלא"ה חייב. ורחמיו על מעשיו כתיב, ומצוות פ...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום
תגובות: 8
צפיות: 432

Re: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום

בין כך ובין כך - א"א לקרוא לבע"ח "חבירו".

ואגב לגבי מצות פריקה שהיא משום צעב"ח, יש התיחסות בפוסקים להלכה שחייבים גם לפרוק מאדם שרובץ תחת משאו ולא רק מחמור, ומדין צעב"ח דגופו.
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 30, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1377

Re: כסף שנמצא במונית

באיסורא אתי לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה? על מטבע של כסף שאין בו סימן? ואדם עשוי למשמש? האומנם? ועוד, לדבריך, המוצא בחנות מן התיבה ולחוץ במקום שמסתובבים הקונים שאין לתלות שנפל מבעל החנות והרי אלו שלו, שנפסק שאין לבעל החנות קנין חצר בזה. יהיה דין לחלק בין מוצא באמצע או סוף היום, לבין מוצא בתחילת...
על ידי מאיר סובל
א' יולי 29, 2018 2:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 35
צפיות: 2194

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

מלאים בתמורות כצ"ל.
על ידי מאיר סובל
ה' יולי 26, 2018 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 9205

Re: עוד ביטול קידושין

אין צורך. ידוע שהדיינים הרב עמאר והרב בוארון הם השנים שהצטרפו מלכתחילה להיתר זה והם כבר שנים רבות וארוכות המשענת היחידה של ההיתרים מהסוג הזה, כאן בפורום כבר נמצא במקום אחר להורדה קונטרס ארוך נגד ההיתרים הללו. ברור ששניהם יצאו בחרב ובחנית ובכל חריפות הלשון שאפשר נגד המתקיפים את ההיתר. כל מה שמעניין ע...
על ידי מאיר סובל
ה' יולי 26, 2018 10:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7420
צפיות: 710310

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

זה לא אותו ספודיק
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 24, 2018 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 35
צפיות: 2194

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

ומבואר שם שהם פוסלים את העד ע"פ עדות עצמו, לא הסתכלתי, אמנם אם כוונתם ב"עדות עצמו" להודאות שהודה בחקירות המשטרה או בבית משפט, וכפי שאני מבין אחרי ראיית החומרים הנ"ל, אזי אין פה בכלל שאלה של הודאה ולא עדות. כי שם נידונו אודותיו דברים שהם בעיות ע"פ החוק ולא פוסלים לעדות וכמשנ...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 24, 2018 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 35
צפיות: 2194

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

העד ה"פסול" הוא אחד שעבד כמנהל מטבח בישיבה כלשהי בצפון ונאשם ואף נכלא בעקבות תלונות של ילד שהנ"ל נהג במשך שנים לתקוף אותו. פירוט התלונות והעדויות וכל פרוטוקולי המשפט, מעלה בבירור כי מדובר במאשים בודד, גדול שמעיד על מה שהיה בקטנות, נוגע בדבר, שכל המעשים גם אם היו אינם על עריות שבי"...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 24, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1412

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

עוד נזכרתי פרט להוסיף באותו נידון, שכתוב בספרים [כעת לא חיפשתי המקור] על הפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם בערך הזה"ל: אלין רזא דגלגוליא. ויש הסבר בזה שממון יחזור לבעליו או ליורשיהם מהגזלן או מיורשיו, בגזל שלא היה לו עדים, ע"י בי"ד שיטעו בתביעה אחרת. והמסקנא שם היא כי המשפט לאלקים הו...
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 23, 2018 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1412

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

94.5% מהמחוייבים בבית דין בטוחים שהבי"ד טעה וסמך על עדים שקרנים או שהדיינים קבלו שוחד........ [בלי שום קשר, אבל אחוזים דומים מאוד של הלא-נורמלים יודעים בבירור בלי ספק, שכל סובביהם חסרי בינה או חולי נפש, ורק הם הנורמלים הבריאים בנפשם וההגיוניים בכל דבר המכנה המשותף הוא: אין אדם רואה נגעי עצמו] ב...
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 23, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: נעליים בתוך הבית
תגובות: 13
צפיות: 671

Re: נעליים בתוך הבית

מי מאלו שחולץ נעליו עשה זאת מסיבה הלכתית/תורנית?
האם אין זו רק הרגשת נוחיות אישית?
האם כך חינכו אביו? וכך מלמד את בניו אחריו?
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 23, 2018 3:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סנדק - רק המשלם הוצאות הסעודה
תגובות: 5
צפיות: 430

Re: סנדק - רק המשלם הוצאות הסעודה

ממנהג זה שהסנדק משלם כל הוצאות הסעודה שמעתי לפני שנים רבות. ויש לחלק בין סנדק סתם, דהיינו מקרובי המשפחה או ממי שמעוניין להיות סנדק שבעצם עושים להם טובה שנותנים להם להיות סנדק, שיש טעם שישלם ע"ז הנ"ל, לבין סנדק מגדולי הדור שמבקשים מהם טובה , שזה לא מחייב שיתנו הוצאות. אף שלכאו' אי"צ טע...
על ידי מאיר סובל
ו' יוני 01, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם בכתובה - תעודת זהות - הזמנה?
תגובות: 2
צפיות: 222

Re: שם בכתובה - תעודת זהות - הזמנה?

א. אין בעיה כלל. ב. אם זה יהיה שם "שנשתקע", הוא יתבטל ולא יהיו צריכים לכותבו. כנראה שלא רוצים שישתקע ולכן מזכירים אותו בעליה לתורה. ג. יעשו לה זמן אחר להזכירו ולקרוא לה ככה לבל ישתקע שמה. או שישתקע וישכחו ממנו ולא יכתבוהו. ד. אם לא קוראים להם בשם הזה בכלל, לא יעזור הכתיבה בהזמנה. מסתבר יות...

עבור לחיפוש מתקדם