החיפוש הניב 1378 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 9:05 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ליפא שכטר זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 1015

רבי ליפא שכטר זצ"ל

האח הצעיר ביותר לבית שכטר. הרביץ תורה שנים רבות מכמה מקומות תורה נודעים. לפני למעלה מ50 שנה כבר היה ר"מ בשיעור א' בישיבת אור ישראל אצל הגר"י ניימן זצ"ל (בנערותו למד שם בעצמו). בכ-25 השנים האחרונות היה מוסר שיעור גדול מדי יום לפנה"צ בביכ"נ דברי שיר לבעלי בתים במתק שפתיים והסב...
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 460

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

לא צריך להגיע לקבלו עלייהו וכו', הרי לא מדובר שהמקבל דרש זאת מהם, הם החליטו לפצותו.
לא עניינו מה סיבתם שהם החליטו על הפיצוי.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 460

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

זו שאלה אחרת.לא מצאתי לזה מקור בשו"ע אלא בט"ז סי' קעו סק"ט, נראה דדומה לחותן שהתחייב בחופה סך פלוני ולא התנה מיד שאם יעכב ישלם יותר, וכשהתעכב רצה להוסיף על זמן העיכוב דאסור. יעוי"ש. וה"נ גניבה שחל חיוב התשלום מיד, אם לא משלם מיד ורוצה להוסיף חייב הית"ע.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?
תגובות: 17
צפיות: 460

Re: המחאה מחברת אורנג' - חשש ריבית?

אין ריבית אלא מה שבא מיד לווה ליד מלוה. הלווית להם פעם משהו? מסתמא לא. זו תביעת נזיקין וכדומה. (שאף תחילת פרעון ואזקפי' במלווה לא היה). ולא על גביה מיותרת, שיכולה להיות כהלוואה, כי אז לא היו עושים "תביעה ייצוגית". זה על איזה שירות שהבטיחו ולא נתנו, או לא עמדו בכללי משרד התקשורת במשהו, וכדו...
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל קורא שטעה בקריאת התורה
תגובות: 9
צפיות: 671

Re: בעל קורא שטעה בקריאת התורה

עיינתי ברבבות אפרים [ישנו באוצר] ושם מדבר על ענין שונה - בעל קורא ששח בין ברכת העולה לקריאתו אי הוי הפסק, ומסיק בשם כמה פוסקים שלא הוי הפסק ואי"צ לברך שוב, כי העיקר הוא העולה ולא הקורא.
על ידי מאיר סובל
ה' אוגוסט 09, 2018 12:25 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7350
צפיות: 682100

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

כנראה לא ע"ש החסידות קרלין אלא ע"ש העיר.
העיר היתה ליטאית.


שוב ראיתי את הודעתו הבאה של הר' מתפעל וכמובן חוזרני בי.
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 08, 2018 1:26 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7350
צפיות: 682100

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מתפעל כתב:אולי הרב פרץ אריאל? קצת דומה


אכן יש דמיון קצת בהשקפה ראשונה, אבל ודאי לא הוא.
על ידי מאיר סובל
ג' אוגוסט 07, 2018 4:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7350
צפיות: 682100

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי בצד שמאל של התמונה שהעלה מתפעל, ליד רבי אליעזר יהודה פינקל?
על ידי מאיר סובל
ג' אוגוסט 07, 2018 11:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתפלל בעשרה ואחד יוצא
תגובות: 1
צפיות: 158

Re: מתפלל בעשרה ואחד יוצא

מסתמא לא דהרי אם התחיל חזרת הש"ץ בי' ויצא אחד, יכול לומר גם קדיש תתקבל שאחרי החזרה בט'. וכן עוד דוגמאות, דהכל הולך אחרי ההתחלה.
על ידי מאיר סובל
ד' אוגוסט 01, 2018 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעל קורא שטעה בקריאת התורה
תגובות: 9
צפיות: 671

Re: בעל קורא שטעה בקריאת התורה

בתשובות רבבות אפרים דן בהנ"ל ואכן מכשיר את הקריאה אם העולה לא טעה
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1228

Re: כסף שנמצא במונית

לא דומה כלל ועיקר לכליו של אדם ברה"ר, שמותר לו להחזיק ביד ולא מיועד להנחה עג"ק. אבל הנסיעה של המכונית היא עג"ק, לכך היא מיועדת ומותר לה שימוש זה, לא מוכרח שיש חסרון בעובדה שזה בתזוזה ואין לו לעצור. למעשה בעת התזוזה זה מונח עג"ק ברשות כולם והסכמתם. למה שלא יקנה ככלי בסימטא שמותר ל...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1228

Re: כסף שנמצא במונית

המציאות היא שלמונית מותר לנסוע על כביש, וזהו יעוד הכביש, לנוע עליו במכוניות. דהיינו מכונית בנסיעה היא רשות פרטית קטנה בתוך רשות הרבים הגדולה במצב שיש לה רשות להיות שם. וא"כ לגבי קנין חצר אין חסרון מצד הרשות החיצונה כי אין כאן רשות המונעת קנין. וכל השאלה היא מצד משתמרת, משתמרת לדעתו, סמוך לה, בת...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 7:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1228

Re: כסף שנמצא במונית

הדין האחרון הוא מגמרא או מסברא?
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אוטבוס ללא אפשרות תשלום
תגובות: 7
צפיות: 457

Re: אוטבוס ללא אפשרות תשלום

גם אני שמעתי כך כמ"פ מנהגי אוטובוס. לעומתם נהגים אחרים מזהירים "בפעם הבאה תשלם פעמיים".
מעניין ואף חשוב לראות מבפנים את התקנות ככתבן וכלשונן אחת ולתמיד.
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 6:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לחם בחתונות
תגובות: 16
צפיות: 664

Re: לחם בחתונות

א. אדרבה משם מוכיח המשנ"ב שאירוסין בימינו ["שידוכין"] זה סעודת מצוה.
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 6:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1228

Re: כסף שנמצא במונית

ע"פ דיני קנין כלי, שאיננו זהה לקנין חצר כלל. שותא דמר לא ידענא. כליו של אדם קונה לו, אבל שם לא הולכים לפי כללי "חצר המשתמרת" אלא לפי "מקום שיש לו רשות להניחו". ברור שקנין ע"י כלי הוא קנין חצר גמור, רק יש מקומות שהחצר שמתחתיו מבטל לרשות הכלי ולא נחשב לרשות בפנ"ע. א...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום
תגובות: 8
צפיות: 389

Re: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום

א"כ הייתי מנסח החקירה בנוסח אחר: האם איסור צעב"ח הסתיים בפעולה שעשה, והצער הנמשך אח"כ כבר אינו חלק מהדבר המתיחס אליו, כי האיסור הוא על הפעולה. או דנימא שהאיסור נמשך לאורך כל זמן הצער שהוא התחיל. ונפ"מ כנ"ל. אולם, לתקן שלא תסבול בלא"ה חייב. ורחמיו על מעשיו כתיב, ומצוות פ...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 31, 2018 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום
תגובות: 8
צפיות: 389

Re: צער בעלי חיים, עבירה שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום

בין כך ובין כך - א"א לקרוא לבע"ח "חבירו".

ואגב לגבי מצות פריקה שהיא משום צעב"ח, יש התיחסות בפוסקים להלכה שחייבים גם לפרוק מאדם שרובץ תחת משאו ולא רק מחמור, ומדין צעב"ח דגופו.
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 30, 2018 3:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסף שנמצא במונית
תגובות: 26
צפיות: 1228

Re: כסף שנמצא במונית

באיסורא אתי לידיה של בעל המונית ונתחייב בהשבה? על מטבע של כסף שאין בו סימן? ואדם עשוי למשמש? האומנם? ועוד, לדבריך, המוצא בחנות מן התיבה ולחוץ במקום שמסתובבים הקונים שאין לתלות שנפל מבעל החנות והרי אלו שלו, שנפסק שאין לבעל החנות קנין חצר בזה. יהיה דין לחלק בין מוצא באמצע או סוף היום, לבין מוצא בתחילת...
על ידי מאיר סובל
א' יולי 29, 2018 2:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 32
צפיות: 1780

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

מלאים בתמורות כצ"ל.
על ידי מאיר סובל
ה' יולי 26, 2018 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין
תגובות: 152
צפיות: 8611

Re: עוד ביטול קידושין

אין צורך. ידוע שהדיינים הרב עמאר והרב בוארון הם השנים שהצטרפו מלכתחילה להיתר זה והם כבר שנים רבות וארוכות המשענת היחידה של ההיתרים מהסוג הזה, כאן בפורום כבר נמצא במקום אחר להורדה קונטרס ארוך נגד ההיתרים הללו. ברור ששניהם יצאו בחרב ובחנית ובכל חריפות הלשון שאפשר נגד המתקיפים את ההיתר. כל מה שמעניין ע...
על ידי מאיר סובל
ה' יולי 26, 2018 10:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7350
צפיות: 682100

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

זה לא אותו ספודיק
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 24, 2018 8:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 32
צפיות: 1780

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

ומבואר שם שהם פוסלים את העד ע"פ עדות עצמו, לא הסתכלתי, אמנם אם כוונתם ב"עדות עצמו" להודאות שהודה בחקירות המשטרה או בבית משפט, וכפי שאני מבין אחרי ראיית החומרים הנ"ל, אזי אין פה בכלל שאלה של הודאה ולא עדות. כי שם נידונו אודותיו דברים שהם בעיות ע"פ החוק ולא פוסלים לעדות וכמשנ...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 24, 2018 1:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם
תגובות: 32
צפיות: 1780

Re: עוד ביטול קידושין - שפרבר ואברהם

העד ה"פסול" הוא אחד שעבד כמנהל מטבח בישיבה כלשהי בצפון ונאשם ואף נכלא בעקבות תלונות של ילד שהנ"ל נהג במשך שנים לתקוף אותו. פירוט התלונות והעדויות וכל פרוטוקולי המשפט, מעלה בבירור כי מדובר במאשים בודד, גדול שמעיד על מה שהיה בקטנות, נוגע בדבר, שכל המעשים גם אם היו אינם על עריות שבי"...
על ידי מאיר סובל
ג' יולי 24, 2018 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1320

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

עוד נזכרתי פרט להוסיף באותו נידון, שכתוב בספרים [כעת לא חיפשתי המקור] על הפסוק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם בערך הזה"ל: אלין רזא דגלגוליא. ויש הסבר בזה שממון יחזור לבעליו או ליורשיהם מהגזלן או מיורשיו, בגזל שלא היה לו עדים, ע"י בי"ד שיטעו בתביעה אחרת. והמסקנא שם היא כי המשפט לאלקים הו...
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 23, 2018 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בית דין בדיני ממונות
תגובות: 20
צפיות: 1320

Re: חיוב בית דין בדיני ממונות

94.5% מהמחוייבים בבית דין בטוחים שהבי"ד טעה וסמך על עדים שקרנים או שהדיינים קבלו שוחד........ [בלי שום קשר, אבל אחוזים דומים מאוד של הלא-נורמלים יודעים בבירור בלי ספק, שכל סובביהם חסרי בינה או חולי נפש, ורק הם הנורמלים הבריאים בנפשם וההגיוניים בכל דבר המכנה המשותף הוא: אין אדם רואה נגעי עצמו] ב...
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 23, 2018 10:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: נעליים בתוך הבית
תגובות: 13
צפיות: 609

Re: נעליים בתוך הבית

מי מאלו שחולץ נעליו עשה זאת מסיבה הלכתית/תורנית?
האם אין זו רק הרגשת נוחיות אישית?
האם כך חינכו אביו? וכך מלמד את בניו אחריו?
על ידי מאיר סובל
ב' יולי 23, 2018 3:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סנדק - רק המשלם הוצאות הסעודה
תגובות: 5
צפיות: 384

Re: סנדק - רק המשלם הוצאות הסעודה

ממנהג זה שהסנדק משלם כל הוצאות הסעודה שמעתי לפני שנים רבות. ויש לחלק בין סנדק סתם, דהיינו מקרובי המשפחה או ממי שמעוניין להיות סנדק שבעצם עושים להם טובה שנותנים להם להיות סנדק, שיש טעם שישלם ע"ז הנ"ל, לבין סנדק מגדולי הדור שמבקשים מהם טובה , שזה לא מחייב שיתנו הוצאות. אף שלכאו' אי"צ טע...
על ידי מאיר סובל
ו' יוני 01, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם בכתובה - תעודת זהות - הזמנה?
תגובות: 2
צפיות: 202

Re: שם בכתובה - תעודת זהות - הזמנה?

א. אין בעיה כלל. ב. אם זה יהיה שם "שנשתקע", הוא יתבטל ולא יהיו צריכים לכותבו. כנראה שלא רוצים שישתקע ולכן מזכירים אותו בעליה לתורה. ג. יעשו לה זמן אחר להזכירו ולקרוא לה ככה לבל ישתקע שמה. או שישתקע וישכחו ממנו ולא יכתבוהו. ד. אם לא קוראים להם בשם הזה בכלל, לא יעזור הכתיבה בהזמנה. מסתבר יות...
על ידי מאיר סובל
ג' מאי 29, 2018 10:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלק זה חייב בטבילה?
תגובות: 9
צפיות: 641

Re: חלק זה חייב בטבילה?

הוא "כלי"? או רק חלק מכלי?
כלי חייב, חלק מכלי לא התחייב.

הנתון שזה נוגע באוכל לא משנה.
על ידי מאיר סובל
ג' מאי 29, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 43
צפיות: 1887

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

ב. המשמר הלוי כתב להגריש"א ופרסם מכתבו ומכתב התשובה שקיבל מבן הגריש"א יבלח"ט רבי בנימין [אאל"ט] על הענין של רוב עם בפדיון פטר חמור. אולם הספר והמנהג של הגר"י הלל שהזכרתי הם על נושא אשכול זה - שנהג לקחת את השה מהכהן בדמים כדי לקיים בו הרבה מצוות נוספות, ומפרטן אחת לאחת עם אופ...
על ידי מאיר סובל
ב' מאי 28, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 43
צפיות: 1887

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

כמדומה לי שיש נוהגים לחזור ולקנות מעם הכהן את השה של פדיון פטר חמור, כדי לעשות בו מצוות אחרות: שחיטה כדין, חלוקת בשרו לעניים, צמרו לציצית, גידיו ועורו לסת"ם וכיו"ב. אלא שאינני יודע מקור. זכורני שיש ספר שכתב הגר"י הלל ר"י אהב"ש אודות סדר פדיון פטר חמור שנהג למעשה ומו"מ ...
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 1343

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

יתר פרשת מלכי מדי ופרס וכו' הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. כוונתך כנראה על הווארט הידוע של רבי יחזקאל אברמסקי: "ויתר פרשת מלכי מדי ופרס" - מי שרוצה לדעת את ההיסטוריה של המגילה וקורות מלכי מדי ופרס - "הלא הם כתובים על ספר דברי הימים" - יחפש ויפשפש בספרי ההיסטוריה הנכריים שם ימצ...
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 10:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם
תגובות: 14
צפיות: 774

Re: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם

הנפש החיים בשער ד' מביא מהזוה"ק שהתורה מבקשת מהקב"ה לגלות סתרי וסודות התורה לעמלים בה.
בסליחות יש קפיטל תורה הקדושה התחנני בבקשה.
בקינות יש קפיטל תורה תורה חגרי שק וכו', בו מדברים עם התורה כביכול על עוסקיה ולומדיה.
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר
תגובות: 2
צפיות: 179

Re: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר

אולי חבריו כפו עליו [כלומר לשאול לאותו חכם והוא ס"ל ההיפך]
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד
תגובות: 113
צפיות: 12237

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד תלמיד ישיבת חברון

יש רגליים לדבר שאפשר שיש אמת בסיפור ולא כשאר הסיפורים המובאים בעיתונים תמידים כסידרן הואיל ואביו של הכותב למד בועד עם הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד. נראה שהוא היה בנוסף חבר קרוב. בכתבה הנפרדת שהובאה לעיל מעיתון משפחה (ח' באדר), מובא הסיפור מפי הרב יהודה ברייטקופף בעצמו ונאמר שם מפורשות שהבחור הצעיר...
על ידי מאיר סובל
ב' אפריל 16, 2018 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 684
צפיות: 83177

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

זה מהגר"א כמובא במעשה רב, ויש הרבה מנהגים כיו"ב בנוסח התפילה שנוהגים כהגר"א, וכנראה גם החזו"א נהג כהגר"א
על ידי מאיר סובל
ב' אפריל 16, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 2123

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

בימים אלו מופץ קונטרס על כפייה בגיטין ע״י הרבנות, ודמי המזונות המופרזים שמחייבים את הבעל לשלם, בין אם יש לו בין אם אין לו. מה הצד השני, האם יש איזה הסבר להנהגה המוזרה של הרבנות? ואיך רבנים כמו הרב אלישיב והאב עובדיה והרב וואלדינברג הסכימו לכאלה דברים? מזכיר לי את הספר משפטי ישראל יש איזה שייכות? כנ...
על ידי מאיר סובל
ו' אפריל 13, 2018 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דלת פתוחה בבית האבל
תגובות: 2
צפיות: 233

Re: דלת פתוחה בבית האבל

תמיד חשבתי שזה ענין פרקטי, היות ונכנסים ויוצאים כל הזמן בשביל מה לסגור ולפתוח.

אבל אם יש לזה מקור - יבואר לפי"ז הנוהג להשאיר דלת פתוחה ב"שלום זכר", שגם הוא מובא בספרים בתור נחמת הנשמה מאבילות.

עבור לחיפוש מתקדם