החיפוש הניב 1415 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 10:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש
תגובות: 16
צפיות: 1032

Re: איך אומרים היסטוריה בלשון הקודש

יתר פרשת מלכי מדי ופרס וכו' הלא הם כתובים על ספר דברי הימים. כוונתך כנראה על הווארט הידוע של רבי יחזקאל אברמסקי: "ויתר פרשת מלכי מדי ופרס" - מי שרוצה לדעת את ההיסטוריה של המגילה וקורות מלכי מדי ופרס - "הלא הם כתובים על ספר דברי הימים" - יחפש ויפשפש בספרי ההיסטוריה הנכריים שם ימצ...
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 10:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם
תגובות: 14
צפיות: 443

Re: בקשת מקור: התורה כישות עצמאית ויחסיה עם בני אדם

הנפש החיים בשער ד' מביא מהזוה"ק שהתורה מבקשת מהקב"ה לגלות סתרי וסודות התורה לעמלים בה.
בסליחות יש קפיטל תורה הקדושה התחנני בבקשה.
בקינות יש קפיטל תורה תורה חגרי שק וכו', בו מדברים עם התורה כביכול על עוסקיה ולומדיה.
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 9:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר

אולי חבריו כפו עליו [כלומר לשאול לאותו חכם והוא ס"ל ההיפך]
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 19, 2018 9:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד מתלמידי חברון
תגובות: 71
צפיות: 3919

Re: ספר הזיכרון - לזכרו של הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד תלמיד ישיבת חברון

יש רגליים לדבר שאפשר שיש אמת בסיפור ולא כשאר הסיפורים המובאים בעיתונים תמידים כסידרן הואיל ואביו של הכותב למד בועד עם הקדוש יוסף דב ויסמן הי"ד. נראה שהוא היה בנוסף חבר קרוב. בכתבה הנפרדת שהובאה לעיל מעיתון משפחה (ח' באדר), מובא הסיפור מפי הרב יהודה ברייטקופף בעצמו ונאמר שם מפורשות שהבחור הצעיר...
על ידי מאיר סובל
ב' אפריל 16, 2018 11:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 671
צפיות: 67686

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

זה מהגר"א כמובא במעשה רב, ויש הרבה מנהגים כיו"ב בנוסח התפילה שנוהגים כהגר"א, וכנראה גם החזו"א נהג כהגר"א
על ידי מאיר סובל
ב' אפריל 16, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1281

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

בימים אלו מופץ קונטרס על כפייה בגיטין ע״י הרבנות, ודמי המזונות המופרזים שמחייבים את הבעל לשלם, בין אם יש לו בין אם אין לו. מה הצד השני, האם יש איזה הסבר להנהגה המוזרה של הרבנות? ואיך רבנים כמו הרב אלישיב והאב עובדיה והרב וואלדינברג הסכימו לכאלה דברים? מזכיר לי את הספר משפטי ישראל יש איזה שייכות? כנ...
על ידי מאיר סובל
ו' אפריל 13, 2018 1:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: דלת פתוחה בבית האבל
תגובות: 2
צפיות: 145

Re: דלת פתוחה בבית האבל

תמיד חשבתי שזה ענין פרקטי, היות ונכנסים ויוצאים כל הזמן בשביל מה לסגור ולפתוח.

אבל אם יש לזה מקור - יבואר לפי"ז הנוהג להשאיר דלת פתוחה ב"שלום זכר", שגם הוא מובא בספרים בתור נחמת הנשמה מאבילות.
על ידי מאיר סובל
ו' אפריל 13, 2018 1:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 26
צפיות: 498

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

זה מובא בגליון הרעק"ע בשו"ע על הדף בהלכות ברכת המזון בשם [? אין הספר תח"י כעת] ושם כתוב ג"כ להדיא דאין חסרון ברכה לבטלה בהרהור לבטלה.
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 12, 2018 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1281

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

עברתי עתה ברפרוף קל מלמעלה על החוברת הזו, ולכל האורך ישנן הדגשות בקטעים שונים שמשתמע שגם הם מדברים בעיקר על השינוי של השנים האחרונות. ושם בעמוד כ"ד מצוטט מעיתון שביעי בשם הרב הראשי לישראל הנוכחי "דיינים שרוצים להשאר ברבנות ולנהוג לפי קו שיפוטי של אבות בתי הדין הזקנים שנפטרו שלא כופים גיטין...
על ידי מאיר סובל
ה' אפריל 12, 2018 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים
תגובות: 53
צפיות: 1281

Re: כפיית גטין ודמי מזונות מופרזים

עוד לא עברתי על הקונטרס הנ"ל אבל ראיתי מכבר בספרים אחרים בזמננו שטוענים בתוקף או מוכיחים שהשתנה הנוהל והנוהג בבתי הדין בשנים האחרונות בנוגע לכפיה ולדמי מזונות מוגדלים באופו מופרז עד שיגרש, וגם בחישוב מזונות הילדים אחרי הגירושין, ובשני דברים אלו אין נוהגים כפי שהיה בדור ההוא של מרן הגרי"ש ו...
על ידי מאיר סובל
ב' אפריל 09, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרפקות או מקצוענות
תגובות: 27
צפיות: 1948

Re: התרפקות או מקצוענות

יישר כח לה"ר שמשון על העלאת התיאור ושאר דבריו המחזקים
על ידי מאיר סובל
א' אפריל 08, 2018 4:41 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה
תגובות: 533
צפיות: 49869

Re: הגאון ר' יידל קולודצקי זללה"ה

במוסף סיפורי החג של עלון הנוער מרוה לצמא יש סיפור יפה מאוד על ר' יידל מתקופת פרוץ השואה שכתבה נכדה
על ידי מאיר סובל
ש' מרץ 17, 2018 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איסור הליכה לבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה
תגובות: 30
צפיות: 1861

Re: איסור הליכה לבתי הדין הרבניים הפועלים לפי חוקי המדינה

לזכרוני כך כתב "השקדן" חלק א' כציטוט אחד מתלמידי הגרי"ש בשמו של הגרי"ש.
על ידי מאיר סובל
ה' פברואר 22, 2018 8:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6686
צפיות: 528417

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בסט הראשון בטור הימיני תמונה אמצעית, מימין עומד ר' יעקב קורלנדסקי, מנהל ת"ת יבנה כלומר שזה כיתת הגן של יבנה מחופשים לפורים

שם, בטור השמאלי תמונה תחתונה, כשמסתכלים במקור הפרסום בהגדלה רואים שמאחורי הבחורים עומדים כמה מבוגרים, ובעיקר לפחות 2 נשים מבוגרות. כנראה זה תצלום עם נדיבים/ות.
על ידי מאיר סובל
ד' פברואר 21, 2018 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בטבעת.
תגובות: 14
צפיות: 418

Re: קידושין בטבעת.

ערוה"ש שם כותב שזה על פי סוד [לא ציין על זה - נ"ל, כלומר שזה כבר מנו"כ השו"ע]
על ידי מאיר סובל
ב' פברואר 19, 2018 6:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בהעתקת שיר
תגובות: 12
צפיות: 512

Re: גניבה בהעתקת שיר

גנב "צריך" מעשה קנין?? ואם גונב בלי חלות מעשה קנין הוא פטור?
לכאו' קניני גניבה נפ"מ לשער התשלום, ולגבי יאוש וש"ר שעי"ז קונה הלקוח, וכדו' ולא לגבי האיסור.
על ידי מאיר סובל
ה' פברואר 15, 2018 9:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 642

Re: מוסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

הלכותיהן לא יוחלפו. לא הלכות עבדים ולא אחרים, אף שאולי לא יהיה בפועל עבדים. הפרשה של עבדים לא קובע שכך צריך לנהוג. ואם לא יגנבו לעולם שור ושה ויטבחו, וכי זה גריעותא בנצחיות התורה? זו ההלכה לאם כך יהיה, וזו ההלכה אינה מוחלפת. בפרשיות שמלמדות מוסר - כמו בספר בראשית ומעשי אבות, ניתן לומר שזה הכרח לנצח....
על ידי מאיר סובל
ה' פברואר 15, 2018 9:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' יצחק גולדשטיין זצ"ל איננו!
תגובות: 140
צפיות: 23816

Re: הגאון ר' יצחק גולדשטיין זצ"ל איננו!

כאן נכתב סיפור אודותיו [עוד בחייו]:

viewtopic.php?f=19&t=14341#p139479
על ידי מאיר סובל
ה' פברואר 15, 2018 12:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 28
צפיות: 673

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

ליתר דיוק הנידון הוא למה אפשר, ולא האם אפשר. כי בפועל כך נוהגים כל בתי הדין בכל הדורות מאז החלו לדון גם בפשרה על פי מה שפסק השו"ע בסימן י"ב סעיף כ' צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה.
וכבר האריכו בשאלה זו הרבה פוסקים ואיך שלא יהיה הפשט הכי דינא ואין חולק.
על ידי מאיר סובל
ב' פברואר 12, 2018 7:47 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: ספרי מתח
תגובות: 22
צפיות: 1335

Re: ספרי מתח

אני מעתיק ממק"א קטע שלכאו' שייך לכאן: והנה, בתי בת הזקונים (12) מביאה מספריית הכיתה השבוע [וזה רק לדוגמא, כך בנותי האחרות, וכך היא בשבועות אחרים] לא פחות מ"חלון לעולם אחר" של ר' ר', שלש ומגבל לקציצה ספרותית דחוסה אחת גם פגועת שיתוק מוחין על שלל בעיות רגשותיה ורגשות אמה ואחיותיה וגם פג...
על ידי מאיר סובל
א' פברואר 04, 2018 9:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 225
צפיות: 11277

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

הרב תנחום דבורקין הלז היה אדם ידוע?
על ידי מאיר סובל
ג' ינואר 16, 2018 4:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומת נזיקין
תגובות: 9
צפיות: 319

Re: שומת נזיקין

מצאתי עוד עשרות מראי מקומות באחרונים, מצוטטים לפי סדרן להלכה ב"פסקי דין ירושלים" - כרך ו' עמ' קע"ג קע"ד; וכרך י"א עמ' תקי"ב תקי"ג.
זה נמצא באוצר ואם תרצו אוכל להעתיק לכאן.
על ידי מאיר סובל
א' דצמבר 24, 2017 1:27 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 494
צפיות: 40454

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

כמדו' שהרב השמאלי בתמונה בהמבשר הוא הרב דוד רוטברג מייסד הישיבה, ולא כפי שכתבו שזהו המנהל הרב ריין, שהיה לו טביעת פנים מאוד מיוחדת ושונה.
על ידי מאיר סובל
ש' דצמבר 23, 2017 9:37 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אל תמנע טוב מבעליו. עריית בני ברק מחפשת רב שכונה
תגובות: 8
צפיות: 962

Re: אל תמנע טוב מבעליו. עריית בני ברק מחפשת רב שכונה

אשריך הרואה שזכית במצוות אל תמנע טוב מבעליו!

אלולא השתתפת במכרז לא היה יכול הפרוטקציונר המיועד להתקבל לתפקידו...


מסתמא מדובר על מתחם פיג'ו, מול קרית איה"ש.
על ידי מאיר סובל
ש' דצמבר 23, 2017 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבת שקודם התענית
תגובות: 1
צפיות: 162

Re: שבת שקודם התענית

ישר כוחו וחילו לאורייתא.

דבר בעיתו מה טוב.
על ידי מאיר סובל
ו' דצמבר 22, 2017 12:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 671
צפיות: 67686

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זללה''ה

א' אני מצטט מ"בית אמי" (זה ספר מוגה ומדוייק למיטב ידיעתי): את בית הכנסת שיועד למרן החזון איש בנה ר' יחיאל לדרמן... משנפטר החזון איש, עברו כל אלו שהתפללו עם החזון איש בקביעות לבית כנסת זה... ב' אכן הגרח"ג התפלל התפילות בלדרמן שנים רבות, אבל אי"ז סותר שלשמחת תורה אחרי ההקפות בלדרמן...
על ידי מאיר סובל
ד' דצמבר 20, 2017 2:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
תגובות: 494
צפיות: 40454

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

כשם שאין פרצופיהם וגו', לא הבנתי על מה יצא קצפם של הרבנים המגיבים על מה שכתבתי. הסברתי שאלו ש"חשו בואקום שנוצר בבני ברק ונתנו עיניהם בגראי"ל" או הגרח"ש שהתבטא שהיו ממנים את הגראי"ל לממשיך, לא התכוונו על הנהגת הדור, ולא על קבלת התורה מפיו כאילו שהוא מעל כל חכמי הדור. אלא שבהי...
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 19, 2017 9:50 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 3569

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

לא ידעתי על קרליבך ולא על אופיו, ולאור דברי הרבנים לייטנר וחלמיש צור חוזרני בי ממה שכתבתי שמברא ניתן להניח שהוא כתב תיאור ריק מוזמן מראש. לפיכך אין לי סברא בענין, אלא כתבה בעיתון מצד אחד, ועדות מפי אדם שהיה נוכח, ואפילו "בעל מעשה" שם, מצד שני. אני מעדיף להאמין למה ששמעתי מפי עד חי הגר"...
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 19, 2017 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי
תגובות: 76
צפיות: 3298

Re: קידושין בשבת - סיפור אקטואלי

במחילת כבוד התורה ק"ק פעמים: אבל מסברא ואומדנא ניתן לומר כמעט בוודאות של אנן סהדי שבחתונה הזו הקפידו לא לאכול עופות המקובלים, אלא דוקא בראקל או הודו. דוק ותשכח. כך או כך, מסתמא בקרב המדקדקים במצוות מזן הבראקל עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים המוני זוגות שקידשו כפל וארבעה וחמשה מרוב שאלות שיתע...
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 19, 2017 4:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6686
צפיות: 528417

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

בתמונה הראשונה של ביילא, העומד הוא הרב שלמה שטנצל יו"ר ומנהל מפעל המשנה היומית.
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 19, 2017 4:36 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6686
צפיות: 528417

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

גלאגוזים כתב:בתמונה האחרונה נראה משמאל הרב שכנא קולדצקי.
השני מימין הוא ר' שמואל אהרן יודלביץ?

כן. והשלישי לידו הוא כמובן רבי שלמה זלמן.
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 19, 2017 3:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 3569

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

אחד מתלמידי החזון איש, הגאון רבי אברהם הלוי הורביץ זצ"ל בעל ה"דבר הלכה" על הל' יחוד, היה ג"כ בח"ק הצבאית ובקבוצה הזו שהעלו את ארונו של הוזה המדינה. מפיו שמעתי לפני עשרות שנים, פרטים שהם פירכא לכל הסיפור עם תגובת החזו"א הנ"ל. בר מן דין שמסתמא גוייס והיה בפלוגה שהעל...
על ידי מאיר סובל
א' נובמבר 19, 2017 2:59 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 3569

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

הם פתחו וראו שהכל כבר נאכל ונרקב ואין מה לשים בארון החדש. לא היתה ברירה אחרת והם צדו חתולים והמיתו אותם ושמו את נבלותיהם בארון המיועד, כדי שלא יהיה ריק. גם משונה. לאיזה צורך עשו זאת? וכי חששו שמישהו ירגיש שהארון קל מידי? א"כ יכלו לשים אבנים. ואם חששו שמישהו יפתח את הארון בארץ כדי לחזות בזיו פנ...
על ידי מאיר סובל
ש' נובמבר 18, 2017 11:15 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש
תגובות: 40
צפיות: 3569

Re: ''מוציא שם רע'' על רבינו החזון איש

אחד מתלמידי החזון איש, הגאון רבי אברהם הלוי הורביץ זצ"ל בעל ה"דבר הלכה" על הל' יחוד, היה ג"כ בח"ק הצבאית ובקבוצה הזו שהעלו את ארונו של הוזה המדינה. מפיו שמעתי לפני עשרות שנים, פרטים שהם פירכא לכל הסיפור עם תגובת החזו"א הנ"ל. בר מן דין שמסתמא גוייס והיה בפלוגה שהעלת...
על ידי מאיר סובל
ה' נובמבר 16, 2017 11:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה
תגובות: 225
צפיות: 11277

Re: מכתבי רבנים הנמצאים בארכיון המדינה

מדהים ומעורר ענין רב "ונפש הדבוק באהבתם"! והחזו"א לא נחשד על החנופה או הגוזמאות.
על ידי מאיר סובל
ה' נובמבר 16, 2017 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקה ע"י כתיבה
תגובות: 13
צפיות: 949

Re: מחיקה ע"י כתיבה

ולולא ציטוט הגרשז"א איך הבין את הגמ' של כתב ע"ג כתב שנחשב למחיקה?? לכאו' זה פשוט שמחיקה היא כיסוי או כילוי או עקירת הכתב באופן שא"א לקוראו. גם אם שופך דיו / טיפקס על גבי כל המילה או האותיות הוא מוחק. וגם אם השפיכה אינה על הכל בבת אחת אלא מעל הכתב בצורה האות. זו גמרא פשוטה. החידוש של ה...
על ידי מאיר סובל
ו' נובמבר 10, 2017 12:34 am
פורום: אספקלריא
נושא: חידוש סנהדרין - בית דין הגדול בזמן הזה
תגובות: 29
צפיות: 3138

Re: חידוש סנהדרין - בית דין הגדול בזמן הזה

כל עוד סנהדרין אינה במקומה בהר הבית, גם סנהדרין שבמקום אחר אינה דנה נפשות, כנפסק ברמב"ם. לפיכך הקמת סנהדרין של ע"א בזמנינו בלי לכנסם בקביעות בהר הבית היא ברכה לבטלה. מסתבר שהיהודים הלאומיים-משיחיים שדוגלים בהקמת סנהדרין [ואשר בלא"ה מקילים בעליה להר הבית בזה"ז והופכים זאת מאיסור ל...
על ידי מאיר סובל
ש' נובמבר 04, 2017 10:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: החזון איש וב.צ דינור
תגובות: 11
צפיות: 884

Re: החזון איש וב.צ דינור

"הוא נקרא כן על שם חיבורו, הוא אחיו של הרב קרליץ" מסתבר מלשונו שהכוונה לר"מ קרליץ, ובטעות חשב אותו שר שהחזון איש חובר ע"י הגר"מ אחיו של הרב אי"ש. איפכא מסתברא. הגר"מ היה מוכר לאנשי השררה יותר, והחזו"א פחות. ואכן את ביקור האיש המיוחד הוא מתאר בתור אחיו של הרב ...

עבור לחיפוש מתקדם