החיפוש הניב 216 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שטיינער
ו' ינואר 11, 2019 1:27 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "מגיד דבריו ליעקב" - עה"ת מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 77
צפיות: 4766

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - עה"ת מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

תם מה הוא אומר כתב:בחוברת הנ"ל סוף עמוד ט"ו, על הנודניקים שהיעב"ץ קורה להם "מהאנשים הכבדים" לא צויין המקור.


ראה ליעב"ץ במגדל עוז עלית הביקור דף קכד ושם דף קסא דפוס לבוב
על ידי שטיינער
ב' ינואר 07, 2019 4:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1665
צפיות: 104827

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

[quote="דרופתקי דאורייתא"]ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא - שמעתי שיש מבארים הכוונה כלפי האדם, ולא כלפי האוכל (שלא ידעו מה הוא האוכל הזה), אלא שאחרי שאדם אכל ממנו התעלה במדרגתו, כיון שהמן הוא אוכל רוחני, ולא יכלו להכיר את האדם אחרי שאכל, כיון שהשתנה ונעשה רוחני יותר. אולי נכלל ...
על ידי שטיינער
ב' ינואר 07, 2019 4:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1665
צפיות: 104827

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מקור ששעה בגהינום בעוה"ב, הרי היא כשבעים שנה של ייסורי איוב בעוה"ז.

ראה רמב"ן בהקדמה לפירושו לספר איוב ד"ה ודע, ולחפץ חיים במחנה ישראל ח"א פי"ח, ובנדחי ישראל ספכ"ב, ובתפארת אדם ספי"ב
על ידי שטיינער
ו' מרץ 30, 2018 12:56 am
פורום: פסח
נושא: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?
תגובות: 20
צפיות: 839

Re: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?

מה העניין של בדיקת חמץ בחורים וסדקים, הרי פחות מכזית שקצת מלוכלך לא צריך לבער, האם יש סיכוי למצוא חתיכת חמץ ישן בחורים וסדקים פחות מכזית בלי קצת אבק על זה? יעי' בחזו"א או"ח קט"ז סקי"ד שנסתפק אי בעינן כזית מחובר לענין בל יראה או דילמא שכל החמץ שיש לו מצטרף, ולפי"ז צריך לבדוק...
על ידי שטיינער
ה' מרץ 29, 2018 3:51 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין
תגובות: 14
צפיות: 1267

Re: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין

משחת שיניים אינה צריכה כשרות לפסח. היא לא ראויה לאכילת כלב, ולכן גם אם יש בה חמץ מותר להשתמש בה בפסח ללא כשרות כלל. חס ושלום!!!! משחת שיניים ראויה אף למאכל אדם בשופי! חייבת כשרות למהדרין!! פעם ראשונה שאני שומע שיש אנשים שאוכלים דבר שנפסל מאכילת כלב, [אמנם ודאי שאסור לך לאכול את זה בפסח מחמת דין אחש...
על ידי שטיינער
ה' מרץ 29, 2018 3:40 pm
פורום: פסח
נושא: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!
תגובות: 12
צפיות: 1489

Re: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!

שנה שעברה בערב חג הפסח התפרסם ברחובות בי ברק, בשם ההשגחה של הרב לנדא, שכל הגרעינים כשרים לפסח ואין בהם חשש קיטניות [ ורק דצריך לקנות כשל"פ]
על ידי שטיינער
ד' מרץ 28, 2018 10:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 26
צפיות: 2282

Re: ערכים טבעיים

א. על סמך מה אתה מניח שזה קשור לנשמה אלוקית? בכל מקרה האלוקים הוא זה שעשה גם את הגויים. כנראה שדי בזה. ב. ודאי שתיתכן התנגשות. השמדת עם למשל (עמלק) מנוגדת לערכים הטבעיים בתכלית (ויש עוד הרבה דוגמאות). עלינו לנהוג כמובן כפי שמצווה אותנו התורה. ודאי שרצח עם הוא דבר מתועב וגם התורה חושבת כך, לעומת זאת...
על ידי שטיינער
ד' מרץ 28, 2018 8:58 pm
פורום: פסח
נושא: עבדים היינו - "מסכנים" היינו?
תגובות: 8
צפיות: 677

Re: עבדים היינו - "מסכנים" היינו?

בגן שרו איתנו על הגב הכואב, כשגדלנו למדנו על התינוקות הטמונים בלבנים, ועל התינוקות הנשחטים לרחיצתו של פרעה. אכן, מסכנים. איזה נס עשה לנו הקב"ה שהצילנו! הודאה עצומה להשי"ת שפדאנו מבית עבדים, הוציאנו מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אבל באמת כל הירידה למצרים היה חלק מהתהליך של הכנת עמ"י ל...
על ידי שטיינער
ד' מרץ 28, 2018 8:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ערכים טבעיים
תגובות: 26
צפיות: 2282

Re: ערכים טבעיים

א. על סמך מה אתה מניח שזה קשור לנשמה אלוקית? בכל מקרה האלוקים הוא זה שעשה גם את הגויים. כנראה שדי בזה. ב. ודאי שתיתכן התנגשות. השמדת עם למשל (עמלק) מנוגדת לערכים הטבעיים בתכלית (ויש עוד הרבה דוגמאות). עלינו לנהוג כמובן כפי שמצווה אותנו התורה. ודאי שרצח עם הוא דבר מתועב וגם התורה חושבת כך, לעומת זאת...
על ידי שטיינער
ו' מרץ 23, 2018 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים
תגובות: 12
צפיות: 943

Re: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים

כעין אותו מקרה נסתפקתי בחניות של פיצוחים שהרבה פעמים המוכר יכול לתת יותר, או שלפעמים מעגל את המחיר לטובת הלוקח, והשאלה שהיות והוא איננו הבעלים אינו זכאי לעשות כן, או שהבעלים הוא אחראי עליו, והלוקח מבחינתו אמור להתעסק על המוכר ותפקיד הבעלים לדאוג על המוכרים שלו, ובעה"ב בזה ששם אותם מוכרים ההפסדי...
על ידי שטיינער
ש' מרץ 17, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 890

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

הכלל של הש"ך אינו קשור ליאוש שלא מדעת [דהא קיי"ל דלא הוה יאוש], ולשון הש"ך מורה, דכלל גדול יש כאן, והרי לך הכלל: דכל שאינו יודע למי יחזיר יכול לעשות בו מה שירצה, וזהו ממש כדברי החת"ס, [ולפי הבנת הש"ך בשו"ע, אי"ז רק פסק של החת"ס, אלא שו"ע מפורש] אלא דבמקרה...
על ידי שטיינער
ש' מרץ 17, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 890

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

כתב הש"ך חו"מ סימן רס' ס"ק כו' ואע"ג דה"ל יאוש שלא מדעת מ"מ אין צריך להניחו על שיבוא אליהו,אלא כיון שאינו יודע למי יחזיר יכול לעשות בו מה שירצה, והא דקיי"ל יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש וכדלקמן סימן רס"ג סעיף ב היינו דאם נתברר של מי הוא צריך להחזירו ולא אמרינן דכי...
על ידי שטיינער
ה' מרץ 15, 2018 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 890

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

היות והסיבה שאפשר להשתמש אינה משום שאין החפץ של הבעלים, אלא למרות שהוא שלו כיון שא"א למצוא אותו אין לו קפידא שישתמשו ובלבד שיהיו חייבים לו את דמיו שיבא אליהו, וממילא פשוט שאפשר להשתמש כיון שאין לבעלים סיבה לתת רק למי שהגביה ראשון. אמנם זה ברור שאם אחד זכה באבידה אף אחד לא יכול לגנוב את זה ממנו ...
על ידי שטיינער
א' ינואר 14, 2018 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל
תגובות: 18
צפיות: 2167

Re: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל

האם מישהו יודע אם היה לו קשר לר' משה לייכטר מזענטא?
על ידי שטיינער
ד' דצמבר 21, 2016 1:56 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: מחיקת היסטוריית חיפושים
תגובות: 3
צפיות: 908

Re: מחיקת היסטוריית חיפושים

אוצר החכמה כתב:בתפריט תצוגה תבחר הצג טאבים רשימות.
את הטאבים שתראה תוכל למחוק ע"י ה X הקטן בצד.

הנח העכבר על אחד מן הטאבים ובחר "סגור הכל". כך תימחק לך כל ההסטוריה.
על ידי שטיינער
ד' יולי 13, 2016 2:08 am
פורום: פסח
נושא: "שלש מזבחות במקום רואים אותם לחזות"
תגובות: 15
צפיות: 1893

Re: "שלש מזבחות במקום רואים אותם לחזות"

כבר הגרי"ח סופר שליט"א בספר הדר יעקב ח"ו סי' ז [יצא לאור בתשס"ו] קדם וזכה וביאר בטוטו"ד דברי הפייטן ויישב דבריו מתמיהות הרש"ש, ושם חשף שמקור הדברים במדרש בראשית רבה פרשה ל"ט, עיין שם דברי נועם. (ושם כתב שלא מצא מקור דברי רש"י בפרשתן ששבעה מזבחות שבנה בלעם כנגד...
על ידי שטיינער
א' אוקטובר 25, 2015 2:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעון הרב מטשיבין
תגובות: 36
צפיות: 2896

הרב מטשיבין לא ידע היכן עונדים שעון יד?

כתוב בשו"ת יביע אומר ח"ב (או"ח סימן ב בהשמטות עמוד רפא): הנה זכיתי לבקר את כבוד הגאון מצ'בין שליט"א (מר ניהו מחבר ספר דובב מישרים) ובהשתעשעי עמו בדברי תורה העירותי ממה שכתבתי בפנים בזה, וענה לי כבוד הגאון האדיר שליט"א, כי הוא סבר ששעון היד מקומו לפני שבעת הכריכות שבזרוע, ועל...
על ידי שטיינער
ו' ספטמבר 04, 2015 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היום הרת עולם
תגובות: 10
צפיות: 1140

Re: היום הרת עולם

מאת הגרי"ח סופר שליט"א
222222.PNG
222222.PNG (147.54 KiB) נצפה 991 פעמים
3333.PNG
3333.PNG (145.54 KiB) נצפה 991 פעמים
44444.PNG
44444.PNG (146.34 KiB) נצפה 991 פעמים
5555.PNG
5555.PNG (45.82 KiB) נצפה 991 פעמים
על ידי שטיינער
א' אוגוסט 30, 2015 2:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת כמה שטרי פרוזבול
תגובות: 17
צפיות: 1307

כתיבת כמה שטרי פרוזבול

בימים האחרונים הודפסו כמה נוסחאות של שטר פרוזבול, כגון של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד ועוד, האם יש חסרון וריעותא שיכתוב אדם כמה שטרות פרוזבול זה בנוסח זה, והשני בנוסח אחר.

ואם תמצי לומר דלית לן בה ושפיר דמי, האם יכול לכתוב בשטר אחד בית דין מסויים, ואילו בשטר השני יכתוב בית דין אחר.
על ידי שטיינער
א' אוגוסט 23, 2015 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: נוסחאות ספרד
תגובות: 22
צפיות: 1847

Re: נוסחאות ספרד

כדאי לעיין בספר חמשה מאמרות לאדמו"ר ממונקאטש ז"ל מאמר נוסח התפילה
על ידי שטיינער
ה' אוגוסט 13, 2015 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארץ ישראל ובבל, תפילה ותורה
תגובות: 9
צפיות: 829

Re: ארץ ישראל ובבל, תפילה ותורה

הגאון יח"ס שליט"א בספריו דיבר בזה, והביא כן מדברי רבי יוסף אנגיל בגליוני הש"ס, ראה בספרו יחי יוסף סימן ב' עמ' פ', ובספרו זכות יצחק ח"א סימן יג עמ' מה
על ידי שטיינער
ג' אוגוסט 11, 2015 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי ישעיה באסן ורבי יעקב בשן
תגובות: 1
צפיות: 531

רבי ישעיה באסן ורבי יעקב בשן

יצא לאור כעת ספר מסילת ישרים עם "פירוש בהיר עומד כנגדו". בהקדמה כותב המהדיר: למותר לציין את קדושתו ומעלתו של הספר, אצל אחינו בני ספרד התקבל הספר באהבה רבה מיד עם צאתו. די לראות את הקדמתו של רבי יעקב בשן [ש' שמאלית] ואת חתימתו של רמח"ל - בכדי להבין את גודל ענוותו של רבנו המחבר מחד, ואת...
על ידי שטיינער
ו' אוגוסט 07, 2015 8:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוקים בברכת המזון
תגובות: 1
צפיות: 541

דיוקים בברכת המזון

בשבת קדש הקרובה פרשת עקב קוריאים בתורה "מצות ברכת המזון", וראיתי לנכון להעלות הערה בענין זה. יישר כח למאירים ולמעירים. ברכת המזון, ברכה שלישית נוסח, אשכנז: רחם נא ה"א על ישראל עמך. ועל ירושלים עירך. ועל ציון משכן כבודך. ועל מלכות בית דוד משיחך. ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו&quo...
על ידי שטיינער
ג' יולי 28, 2015 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאיפה נעלם רבי זכריה בן אבקלוס
תגובות: 67
צפיות: 9099

Re: לאיפה נעלם רבי זכריה בן אבקלוס

דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין ענוותו של רבי זכריה בן אבוקלס, מספר דרופתקי דאורייתא ח"ב (סימן ד אות ד, יצ"ל בשנת תשנב) העוסק בבירור גדרי מצות הענוה. רבינו יוסף אלבו ז"ל בספר העקרים (מאמר ד' פרק כ"ב) עמד לבאר ענין מי מריבה, ומה היה חטאם של משה רבינו ואהרן הכהן ע"ה, ו...
על ידי שטיינער
ה' יולי 23, 2015 2:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ליקוטי ידיעות בעניני תשעה באב
תגובות: 1
צפיות: 625

ליקוטי ידיעות בעניני תשעה באב

לתועלת הצבור הקדוש ולזכוי הרבים ראינו לפרסם ליקוטי ידיעות בעניני תשעה באב, ויבואו המשתתפים בפורום ויוסיפו, ומיני ומינך יתקלס עילאה ב"ה א. כתב הגאון הקדוש רבינו יוסף חיים זצ"ל בספר בן איש חי הלכות שנה ראשונה (פרשת דברים בדברי אגדה שלפני ההלכות): חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל חדשים...
על ידי שטיינער
ה' יולי 23, 2015 7:09 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התפילה שבשבת חזון צריך ליזהר בה בכונה כי היא מעלה כל התפילות
תגובות: 2
צפיות: 605

התפילה שבשבת חזון צריך ליזהר בה בכונה כי היא מעלה כל התפילות

יש כאן חיזוק מעניין לשבת חזון כתב הגאון מהרש"ם מברעזן זצ"ל בתכלת מרדכי תהלים (קט"ז א'): שבת חזון, תפילת ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר, מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה, כמו ששמעתי בשם הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שאמר שהתפילה שבשבת חזון צריך ליזהר בה בכונה, כי היא מעלה...
על ידי שטיינער
ד' יולי 22, 2015 3:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איסור עשיית מלאכה בליל תשעה באב
תגובות: 3
צפיות: 901

Re: איסור עשיית מלאכה בליל תשעה באב

בעצם מה שכבוד האורח כותב כאן זו השגה חמורה על החזון עובדיה, דמאי חזית לקבל את הכרעת האור זרוע ולא את ספר הבתים ששניהם ראשונים היו, האם אי אפשר לומר שהכלל הוא לפסוק כמו האור זרוע שיותר הגיע לספרי הפסק מאשר ספר הבתים? האם אין עוד ראשונים שמתירים או אוסרים בהדיא מלאכה בליל ט"ב?
על ידי שטיינער
ג' יולי 21, 2015 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה קרנים יש לראם?
תגובות: 6
צפיות: 800

Re: כמה קרנים יש לראם?

ספר השרשים לרד"ק ערך ראם: ראם. וקרני ראם קרניו (דברים לג, יז.), רוצה לומר ראמים כי אין לראם אלא קרן אחת וכו' עיין שם. ובספר הנימוקים לרבי אליהו בחור על ספר השרשים לרד"ק (אות ר' ערך ראם עמ' תתעח): ראם. א"א כתב רבינו סעדיה ז"ל כי הראם היא הנקיבה מן אקו. ויש לתמוה על זה, וכי תעלה על...
על ידי שטיינער
ג' יולי 21, 2015 11:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב
תגובות: 6
צפיות: 927

Re: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב

יפה כתב הרב איש ספר הי"ו, ותודתי הרבה נתונה למעלת הרה"ג חו"ב כל רז לא אניס ליה, המסתתר תחת השם "מה שנכון נכון" שליט"א, יישר כוחו לאורייתא, ועוד יאיר עינינו בחכמתו אמן. הטעם לאיחור ועיכוב דברי כי אני עדיין לומד ענין זה ומבררו - ואי"ה עוד אביא דברים בזה - והנני בבקשת...
על ידי שטיינער
ב' יולי 20, 2015 6:14 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב
תגובות: 6
צפיות: 927

קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב

ראיתי בלוח החשוב עתים לבינה שכתב: קדיש קודם הפטרה בט' באב, מנהג קהילות אשכנז ועדות המזרח לומר חצי הקדיש לפני ברכות ההפטרה בשחרית דט"ב, וכמו שהאריך בזה בספר בירור הלכה תנינא (סימן תקנ"ט) והביא קרוב לארבעים פוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו כן עכ"ל. וכן בספר אור לציון ח"ג (פרק כ"ט...
על ידי שטיינער
ה' יולי 16, 2015 12:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתי תוספות מודיעים שחולקים על רש"י ומתי לא מודיעים
תגובות: 1
צפיות: 492

מתי תוספות מודיעים שחולקים על רש"י ומתי לא מודיעים

כל לומד תוספות יודע שהתוספות מביא דברי רש"י (והרבה פעמים כותב כתב הקונטרס) ודן בדבריו מקשה או חולק עליו. ורציתי לדעת אם יש בזה גדר או כלל, כי יש בהרבה מקומות שאין התוספות מזכיר לרש"י, ואף על פי כן חולק או מקשה ודוחה מהלך רש"י. דוגמא יבמות פ. (ד"ה והא) תוספות סובר דרבי אבהו כרבנן,...
על ידי שטיינער
ב' דצמבר 29, 2014 10:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עידכון 13 - רשימת ספרים
תגובות: 37
צפיות: 4673

Re: עידכון 13 - רשימת ספרים

אני לא ראיתי את זה בדף הבית ולא בשום מקום. כמו כן בזמנו כאשר ביקשתי לרכוש דיסק לא הציעו לי כלל לא תשלומים וגם לא קרדיט - ניתן גם לעשות את זה דרך הו"ק בנקאית לאלו אשר לא רוצים לנצל את האשראי שלהם, אך כמובן שצריך לעשות הסדר עם הבנק מראש. אני מכיר כמה וכמה מוסדות שהם עושים כן עם הבנקים וכך שתיהם ...
על ידי שטיינער
א' ספטמבר 21, 2014 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בעילות אחר הבעל
תגובות: 11
צפיות: 1589

Re: רוב בעילות אחר הבעל

שטיינער כתב:
שורש השאלה שזנות מצוי שם ומחליפים נשותיהם רח"ל זה עם זה וחיים כמו בהמות ממש ר"ל בלי שום עול ואין גודר מתאוות לבם,

מאיפה הוא יודע שכך המציאות שם? זה רחוק מלהיות אמת וטעות גמורה היא, שלא לומר סיפורי סבתא.
על ידי שטיינער
א' ספטמבר 21, 2014 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רוב בעילות אחר הבעל
תגובות: 11
צפיות: 1589

Re: רוב בעילות אחר הבעל

שורש השאלה שזנות מצוי שם ומחליפים נשותיהם רח"ל זה עם זה וחיים כמו בהמות ממש ר"ל בלי שום עול ואין גודר מתאוות לבם,

מאיפה הוא יודע שכך המציאות שם? זה רחוק מלהיות אמת וטעות גמורה היא.
על ידי שטיינער
ו' ספטמבר 19, 2014 12:22 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר דת הציונות
תגובות: 19
צפיות: 2723

Re: ספר דת הציונות

כמובן שגם נושא זה בעצמו היה במחלוקת, שיש מרבותינו שראו פסול אישי ברב קוק, לעומת רבים מגדו"י שהחשיבוהו לטועה. וכי הגרי"ש אלישיב לא היה שנוי במחלוקת. וכי האדמו"ר מחב"ד לא היה שנוי במחלוקת. וכי ר' יהונתן אייבשיץ לא היה שנוי במחלוקת. הרבה מחלוקות היו ויהיו בישראל בין גדולי הדורות, ו...
על ידי שטיינער
ה' ספטמבר 18, 2014 7:33 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?
תגובות: 88
צפיות: 9194

Re: האם מותר להשתמש בשיטת 12 הצעדים?

לא אדע על מה יצא הקצף. בקלות אפשר להתאים את השיטה לתורת ישראל. ומכיון ששיטה זו הצילה חייהם של עשרות אלפי אנשים ללא גוזמא כלל, על כן כל מי שאוסר ידו על התחתונה וצריך להביא ראיה לדבריו. לא עשרות אלפי, אלא עשרות מליוני. גם אם אין ראוי לחפש בשדות זרים, מ"מ יש כאן שאלות קשות של פיקוח נפש למי שמכיר....
על ידי שטיינער
ה' ספטמבר 18, 2014 2:54 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר דת הציונות
תגובות: 19
צפיות: 2723

Re: ספר דת הציונות

הוא נכנס לרב אלישיב ושאל אותו מה לעשות בנדון. הרב אלישיב אמר לו לפטר אותו מיד. ומה עשו אח"כ, הכניסו? כי ידוע שלא שמעו למרן זצוק"ל גם בדברים אחרים שהורה בהם מפורשות. בודאי שהכניסו בהרבה מקומות הרבה מספריו. בקשר למה שכתבת "ידוע" למי ידוע? לי זה לא ידוע. למה חייבים לדחוף לשון הרע ב...
על ידי שטיינער
ה' ספטמבר 18, 2014 12:34 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר דת הציונות
תגובות: 19
צפיות: 2723

Re: ספר דת הציונות

שמעתי פעם מר' יוסף בוקסבוים זצ"ל, שהיה עורך אחד באוצר מפרשי התלמוד שסרב להכניס חידושים מהרב קוק זצ"ל. הוא נכנס לרב אלישיב ושאל אותו מה לעשות בנדון. הרב אלישיב אמר לו לפטר אותו מיד. אני לא משתייך לחוג ההוא, אבל לדעתי הספר הנ"ל שמתייחס לרב קוק בביזוי גדול ונורא אינו ראוי לבוא בקהל. אגב ...
על ידי שטיינער
ד' אוגוסט 27, 2014 9:38 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: בחירת ספר מדוייק - מס' כרך
תגובות: 10
צפיות: 1257

Re: בחירת ספר מדוייק - מס' כרך

בשאר ספרים החיפוש מדוייק עובד מצויין. תכתוב למשל שו"ת רשב"א ב
כנראה שבהליכות שדה החיפוש המדוייק לא עובד בגלל המספרים, האוצר כנראה לא בנוי לחיפוש מספרים.

עבור לחיפוש מתקדם