מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 224 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שטיינער
ד' דצמבר 09, 2020 10:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עושה מעשה עמך
תגובות: 4
צפיות: 255

Re: עושה מעשה עמך

יבנה כתב:https://ethics.tzohar.org.il/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%9A-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%A2%D7%9E%D7%9A/חסום אצלי
על ידי שטיינער
ד' אוקטובר 28, 2020 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: והיך אבא דרדי לבריה
תגובות: 6
צפיות: 393

Re: והיך אבא דרדי לבריה

יבנה כתב:
יוסף חיים אוהב ציון כתב:מציאה מצאתי במשלי עם פירוש רס"ג בתרגום כתוב "כמה ירצא". אודה למי שיעלה הדברים.
וע"ע במשלי עם ביאור כפלים לתושיה (לאנדא) באוצר.אינו מובן, התרגום שבפירוש רס"ג הוא תרגום שרס"ג עצמו תרגם והוא בשפה הערבית, ומה שייך לתרגום משלי של רז"ל?
על ידי שטיינער
ג' אוקטובר 20, 2020 11:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלומד תורה לא לשמה
תגובות: 1
צפיות: 140

הלומד תורה לא לשמה

מבואר בש"ס ובמדרשים ובס' הזה"ק שלימוד תורה מכפר על עוונותיו של האדם ובארוכה בס' נפש החיים (ד לא) ראה שם, האם רק תורה לשמה או גם מי שלומד תורה לא לשמה התורה מכפרת?
על ידי שטיינער
ג' אוקטובר 20, 2020 11:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי מומרים
תגובות: 108
צפיות: 23115

Re: ספרי מומרים

אליהו חיים כתב היום התחלתי בס"ד ללמוד מדרש שוח"ט תהלים מתוך דפוס זכרון אהרן, ובמזמור א' עמוד י' הערה פ"ח משבח שם בובער 'החוקר הגדול מהר"ץ ד"ר גרעטץ', ואני לא רגיל במדרשים שלו אבל כמדומה שראיתי כמה פעמים כיו"ב. ובאשכול כאן מופיע כמה פעמים שלא נמצא דבר פסול בכתביו, האם לש...
על ידי שטיינער
ה' אוגוסט 13, 2020 12:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורה מדויקת לתרגום תהלים
תגובות: 21
צפיות: 2013

תרגום תהלים מדוייק

האם יש תרגום תהלים מדוייק על פי כת"י וכו'?
נחוץ לי מאוד בפרט על הס'' בתהלים ס"ח י"ט עלית למרום שבית שבי וגו' בנדפס יש שם כמה גירסאות
יישר כח מראש
על ידי שטיינער
א' אוגוסט 09, 2020 11:43 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כשאדם לומד חוץ למקומו קובע תלמודו יותר ומצליח!
תגובות: 4
צפיות: 529

Re: כשאדם לומד חוץ למקומו קובע תלמודו יותר ומצליח!

מדרש שיר השירים רבה ח טז ר' יודן בשם ר' בון אמר הלומד תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף ובמקומו נוטל שכר מאתים וממי את למד משבטו של יששכר ומשבטו של נפתלי שבטו של נפתלי על ידי שהיו למדין תורה שלא במקומן נטלו שכר אלף הדא ה"ד ומנפתלי שרים אלף אבל שבטו של יששכר על ידי שהיו למדין תורה במקומן נטלו שכר מאת...
על ידי שטיינער
ב' יולי 20, 2020 12:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתורתו של הרמ"ק
תגובות: 17
צפיות: 1075

Re: מתורתו של הרמ"ק

וזה לשון החפץ חיים בספר שמירת הלשון ח"ב בחתימת הספר פרק א סק"ב מצוי מאד, כשבא לבית המדרש הוא לומד גם כן פרק משניות או דבר הלכה או "עין יעקב" וכדומה, וכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה (ברכות ס"ד ע"ב), היוצא מבית- הכנסת (שבזמנם היו רגילין להתפלל בבית הכנסת והלמוד בבית המדרש) ...
על ידי שטיינער
ה' אוקטובר 24, 2019 4:13 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מהודר נקוב, היתכן?
תגובות: 6
צפיות: 3646

Re: אתרוג מהודר נקוב, היתכן?

מאחר שדבריו על נידון דנן בדיוק הם הנני להביא דבריו
1111.GIF
1111.GIF (33.77 KiB) נצפה 3610 פעמים

האם ידוע על עוד מי שכתב בזה
והאם יש הסבר למה תופעה זו קורת בחלק מהאתרוגים והאם בתימניים דווקא
על ידי שטיינער
ה' אוקטובר 24, 2019 2:10 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מהודר נקוב, היתכן?
תגובות: 6
צפיות: 3646

Re: אתרוג מהודר נקוב, היתכן?

אתרוג תימני נקוב כהאי גוונא?
על ידי שטיינער
ה' אוקטובר 24, 2019 1:56 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אתרוג מהודר נקוב, היתכן?
תגובות: 6
צפיות: 3646

אתרוג מהודר נקוב, היתכן?

אתרוג תימני מזן אליעזר אויערבך ודונט - מכפר מיימון נקנה בלמעלה ממאה שקלים, ומו"צ פסק כעת שהוא פסול לפי דעה אחת בשו"ע (ואמנם המ"ב מיקל בזה בתרמ"ח סקי"ד בדיעבד) מתברר שהוא נקוב נקב מפולש מפיטמתו עד חדרי הזרע מעצם ברייתו והקליפה נמשכת כלפי פנים האתרוג נקנה ללא פיטם שנפל בשלב מו...
על ידי שטיינער
ד' אוגוסט 07, 2019 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת הזרע אמת בענין ברכה שאינה צריכה
תגובות: 2
צפיות: 757

Re: דעת הזרע אמת בענין ברכה שאינה צריכה

דברי בעל עין יצחק תמוהים מאוד, והעלים עין מדברי אביו בשו"ת יביע אומר חלק ח יו"ד סימן לב סק"ג: והן אמת שיש לנו לחוש לדעת הרמב"ם ומרן דס"ל דאיסור ברכה שאינה צריכה הוי מדאורייתא, וכמו שהבינו כן בדעתם אחרונים רבים וכנ"ל, מ"מ כיון שגם זה אינו ברור, שהרי הרב זרע אמת (סי'...
על ידי שטיינער
ד' יולי 31, 2019 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סתירה בילקוט יוסף?
תגובות: 63
צפיות: 9167

Re: סתירה בילקוט יוסף?

מהסתירה בדברי עצמו אין כל כך קושיה כי בשני המקומות לא כתב הכלל שזה תמיד כך או להיפך אלא שפעמים רבות כך ופעמים רבות כך ויש לראות בכל פעם היכן עומדים הדברים. לגבי הברכי יוסף נראה לי שעדיף לבדוק לפני שכותבים שיש סתירה בדבריו אדרבא ילמדנו רבינו מתי פעמים רבות כך ומתי פעמים רבות כך, ומדוע לא נהפך הדברים...
על ידי שטיינער
ו' ינואר 11, 2019 1:27 am
פורום: עזר אחים
נושא: מגיד דבריו ליעקב עה"ת, מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א
תגובות: 132
צפיות: 36076

Re: "מגיד דבריו ליעקב" - עה"ת מתורתו של הגרי"ח סופר שליט"א

תם מה הוא אומר כתב:בחוברת הנ"ל סוף עמוד ט"ו, על הנודניקים שהיעב"ץ קורה להם "מהאנשים הכבדים" לא צויין המקור.


ראה ליעב"ץ במגדל עוז עלית הביקור דף קכד ושם דף קסא דפוס לבוב
על ידי שטיינער
ב' ינואר 07, 2019 4:15 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 547103

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

[quote="דרופתקי דאורייתא"]ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא - שמעתי שיש מבארים הכוונה כלפי האדם, ולא כלפי האוכל (שלא ידעו מה הוא האוכל הזה), אלא שאחרי שאדם אכל ממנו התעלה במדרגתו, כיון שהמן הוא אוכל רוחני, ולא יכלו להכיר את האדם אחרי שאכל, כיון שהשתנה ונעשה רוחני יותר. אולי נכלל ...
על ידי שטיינער
ב' ינואר 07, 2019 4:11 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 547103

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מקור ששעה בגהינום בעוה"ב, הרי היא כשבעים שנה של ייסורי איוב בעוה"ז.

ראה רמב"ן בהקדמה לפירושו לספר איוב ד"ה ודע, ולחפץ חיים במחנה ישראל ח"א פי"ח, ובנדחי ישראל ספכ"ב, ובתפארת אדם ספי"ב
על ידי שטיינער
ו' מרץ 30, 2018 12:56 am
פורום: פסח
נושא: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?
תגובות: 20
צפיות: 2788

Re: יש סיכוי למצוא בבדיקה כזית בלי אבק?

מה העניין של בדיקת חמץ בחורים וסדקים, הרי פחות מכזית שקצת מלוכלך לא צריך לבער, האם יש סיכוי למצוא חתיכת חמץ ישן בחורים וסדקים פחות מכזית בלי קצת אבק על זה? יעי' בחזו"א או"ח קט"ז סקי"ד שנסתפק אי בעינן כזית מחובר לענין בל יראה או דילמא שכל החמץ שיש לו מצטרף, ולפי"ז צריך לבדוק...
על ידי שטיינער
ה' מרץ 29, 2018 3:51 pm
פורום: עזר אחים
נושא: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין
תגובות: 14
צפיות: 3185

Re: משחת שיניים לילדים כשרה לפסח למהדרין

משחת שיניים אינה צריכה כשרות לפסח. היא לא ראויה לאכילת כלב, ולכן גם אם יש בה חמץ מותר להשתמש בה בפסח ללא כשרות כלל. חס ושלום!!!! משחת שיניים ראויה אף למאכל אדם בשופי! חייבת כשרות למהדרין!! פעם ראשונה שאני שומע שיש אנשים שאוכלים דבר שנפסל מאכילת כלב, [אמנם ודאי שאסור לך לאכול את זה בפסח מחמת דין אחש...
על ידי שטיינער
ה' מרץ 29, 2018 3:40 pm
פורום: פסח
נושא: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!
תגובות: 12
צפיות: 3276

Re: גרעינים לבנים אסורים משום קיטניות?!

שנה שעברה בערב חג הפסח התפרסם ברחובות בי ברק, בשם ההשגחה של הרב לנדא, שכל הגרעינים כשרים לפסח ואין בהם חשש קיטניות [ ורק דצריך לקנות כשל"פ]
על ידי שטיינער
ד' מרץ 28, 2018 8:58 pm
פורום: פסח
נושא: עבדים היינו - "מסכנים" היינו?
תגובות: 8
צפיות: 1910

Re: עבדים היינו - "מסכנים" היינו?

בגן שרו איתנו על הגב הכואב, כשגדלנו למדנו על התינוקות הטמונים בלבנים, ועל התינוקות הנשחטים לרחיצתו של פרעה. אכן, מסכנים. איזה נס עשה לנו הקב"ה שהצילנו! הודאה עצומה להשי"ת שפדאנו מבית עבדים, הוציאנו מאפילה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אבל באמת כל הירידה למצרים היה חלק מהתהליך של הכנת עמ"י ל...
על ידי שטיינער
ו' מרץ 23, 2018 12:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים
תגובות: 12
צפיות: 2552

Re: השבת אבידה בקופאיים לא אחראיים- השבת אבידה בעגלות הסופרמרקטים

כעין אותו מקרה נסתפקתי בחניות של פיצוחים שהרבה פעמים המוכר יכול לתת יותר, או שלפעמים מעגל את המחיר לטובת הלוקח, והשאלה שהיות והוא איננו הבעלים אינו זכאי לעשות כן, או שהבעלים הוא אחראי עליו, והלוקח מבחינתו אמור להתעסק על המוכר ותפקיד הבעלים לדאוג על המוכרים שלו, ובעה"ב בזה ששם אותם מוכרים ההפסדי...
על ידי שטיינער
ש' מרץ 17, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 2944

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

הכלל של הש"ך אינו קשור ליאוש שלא מדעת [דהא קיי"ל דלא הוה יאוש], ולשון הש"ך מורה, דכלל גדול יש כאן, והרי לך הכלל: דכל שאינו יודע למי יחזיר יכול לעשות בו מה שירצה, וזהו ממש כדברי החת"ס, [ולפי הבנת הש"ך בשו"ע, אי"ז רק פסק של החת"ס, אלא שו"ע מפורש] אלא דבמקרה...
על ידי שטיינער
ש' מרץ 17, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 2944

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

כתב הש"ך חו"מ סימן רס' ס"ק כו' ואע"ג דה"ל יאוש שלא מדעת מ"מ אין צריך להניחו על שיבוא אליהו,אלא כיון שאינו יודע למי יחזיר יכול לעשות בו מה שירצה, והא דקיי"ל יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש וכדלקמן סימן רס"ג סעיף ב היינו דאם נתברר של מי הוא צריך להחזירו ולא אמרינן דכי...
על ידי שטיינער
ה' מרץ 15, 2018 8:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת אבידה לבעלים בטעות
תגובות: 18
צפיות: 2944

Re: החזרת אבידה לבעלים בטעות

היות והסיבה שאפשר להשתמש אינה משום שאין החפץ של הבעלים, אלא למרות שהוא שלו כיון שא"א למצוא אותו אין לו קפידא שישתמשו ובלבד שיהיו חייבים לו את דמיו שיבא אליהו, וממילא פשוט שאפשר להשתמש כיון שאין לבעלים סיבה לתת רק למי שהגביה ראשון. אמנם זה ברור שאם אחד זכה באבידה אף אחד לא יכול לגנוב את זה ממנו ...
על ידי שטיינער
א' ינואר 14, 2018 11:14 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל
תגובות: 18
צפיות: 4752

Re: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל

האם מישהו יודע אם היה לו קשר לר' משה לייכטר מזענטא?
על ידי שטיינער
ד' דצמבר 21, 2016 1:56 pm
פורום: אוצר החכמה - תמיכה טכנית
נושא: מחיקת היסטוריית חיפושים
תגובות: 3
צפיות: 1650

Re: מחיקת היסטוריית חיפושים

אוצר החכמה כתב:בתפריט תצוגה תבחר הצג טאבים רשימות.
את הטאבים שתראה תוכל למחוק ע"י ה X הקטן בצד.

הנח העכבר על אחד מן הטאבים ובחר "סגור הכל". כך תימחק לך כל ההסטוריה.
על ידי שטיינער
ד' יולי 13, 2016 2:08 am
פורום: פסח
נושא: "שלש מזבחות במקום רואים אותם לחזות"
תגובות: 16
צפיות: 3692

Re: "שלש מזבחות במקום רואים אותם לחזות"

כבר הגרי"ח סופר שליט"א בספר הדר יעקב ח"ו סי' ז [יצא לאור בתשס"ו] קדם וזכה וביאר בטוטו"ד דברי הפייטן ויישב דבריו מתמיהות הרש"ש, ושם חשף שמקור הדברים במדרש בראשית רבה פרשה ל"ט, עיין שם דברי נועם. (ושם כתב שלא מצא מקור דברי רש"י בפרשתן ששבעה מזבחות שבנה בלעם כנגד...
על ידי שטיינער
א' אוקטובר 25, 2015 2:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שעון הרב מטשיבין
תגובות: 36
צפיות: 5032

הרב מטשיבין לא ידע היכן עונדים שעון יד?

כתוב בשו"ת יביע אומר ח"ב (או"ח סימן ב בהשמטות עמוד רפא): הנה זכיתי לבקר את כבוד הגאון מצ'בין שליט"א (מר ניהו מחבר ספר דובב מישרים) ובהשתעשעי עמו בדברי תורה העירותי ממה שכתבתי בפנים בזה, וענה לי כבוד הגאון האדיר שליט"א, כי הוא סבר ששעון היד מקומו לפני שבעת הכריכות שבזרוע, ועל...
על ידי שטיינער
ו' ספטמבר 04, 2015 6:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היום הרת עולם
תגובות: 10
צפיות: 2072

Re: היום הרת עולם

מאת הגרי"ח סופר שליט"א
222222.PNG
222222.PNG (147.54 KiB) נצפה 1923 פעמים
3333.PNG
3333.PNG (145.54 KiB) נצפה 1923 פעמים
44444.PNG
44444.PNG (146.34 KiB) נצפה 1923 פעמים
5555.PNG
5555.PNG (45.82 KiB) נצפה 1923 פעמים
על ידי שטיינער
א' אוגוסט 30, 2015 2:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתיבת כמה שטרי פרוזבול
תגובות: 17
צפיות: 2674

כתיבת כמה שטרי פרוזבול

בימים האחרונים הודפסו כמה נוסחאות של שטר פרוזבול, כגון של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד ועוד, האם יש חסרון וריעותא שיכתוב אדם כמה שטרות פרוזבול זה בנוסח זה, והשני בנוסח אחר.

ואם תמצי לומר דלית לן בה ושפיר דמי, האם יכול לכתוב בשטר אחד בית דין מסויים, ואילו בשטר השני יכתוב בית דין אחר.
על ידי שטיינער
א' אוגוסט 23, 2015 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: נוסחאות ספרד
תגובות: 22
צפיות: 3748

Re: נוסחאות ספרד

כדאי לעיין בספר חמשה מאמרות לאדמו"ר ממונקאטש ז"ל מאמר נוסח התפילה
על ידי שטיינער
ה' אוגוסט 13, 2015 12:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ארץ ישראל ובבל, תפילה ותורה
תגובות: 9
צפיות: 1674

Re: ארץ ישראל ובבל, תפילה ותורה

הגאון יח"ס שליט"א בספריו דיבר בזה, והביא כן מדברי רבי יוסף אנגיל בגליוני הש"ס, ראה בספרו יחי יוסף סימן ב' עמ' פ', ובספרו זכות יצחק ח"א סימן יג עמ' מה
על ידי שטיינער
ג' אוגוסט 11, 2015 10:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי ישעיה באסן ורבי יעקב בשן
תגובות: 2
צפיות: 1314

רבי ישעיה באסן ורבי יעקב בשן

יצא לאור כעת ספר מסילת ישרים עם "פירוש בהיר עומד כנגדו". בהקדמה כותב המהדיר: למותר לציין את קדושתו ומעלתו של הספר, אצל אחינו בני ספרד התקבל הספר באהבה רבה מיד עם צאתו. די לראות את הקדמתו של רבי יעקב בשן [ש' שמאלית] ואת חתימתו של רמח"ל - בכדי להבין את גודל ענוותו של רבנו המחבר מחד, ואת...
על ידי שטיינער
ו' אוגוסט 07, 2015 8:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דיוקים בברכת המזון
תגובות: 1
צפיות: 1001

דיוקים בברכת המזון

בשבת קדש הקרובה פרשת עקב קוריאים בתורה "מצות ברכת המזון", וראיתי לנכון להעלות הערה בענין זה. יישר כח למאירים ולמעירים. ברכת המזון, ברכה שלישית נוסח, אשכנז: רחם נא ה"א על ישראל עמך. ועל ירושלים עירך. ועל ציון משכן כבודך. ועל מלכות בית דוד משיחך. ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו&quo...
על ידי שטיינער
ג' יולי 28, 2015 2:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לאיפה נעלם רבי זכריה בן אבקלוס
תגובות: 69
צפיות: 15776

Re: לאיפה נעלם רבי זכריה בן אבקלוס

דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין ענוותו של רבי זכריה בן אבוקלס, מספר דרופתקי דאורייתא ח"ב (סימן ד אות ד, יצ"ל בשנת תשנב) העוסק בבירור גדרי מצות הענוה. רבינו יוסף אלבו ז"ל בספר העקרים (מאמר ד' פרק כ"ב) עמד לבאר ענין מי מריבה, ומה היה חטאם של משה רבינו ואהרן הכהן ע"ה, ו...
על ידי שטיינער
ה' יולי 23, 2015 2:33 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: ליקוטי ידיעות בעניני תשעה באב
תגובות: 4
צפיות: 4608

ליקוטי ידיעות בעניני תשעה באב

לתועלת הצבור הקדוש ולזכוי הרבים ראינו לפרסם ליקוטי ידיעות בעניני תשעה באב, ויבואו המשתתפים בפורום ויוסיפו, ומיני ומינך יתקלס עילאה ב"ה א. כתב הגאון הקדוש רבינו יוסף חיים זצ"ל בספר בן איש חי הלכות שנה ראשונה (פרשת דברים בדברי אגדה שלפני ההלכות): חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל חדשים...
על ידי שטיינער
ה' יולי 23, 2015 7:09 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התפילה שבשבת חזון צריך ליזהר בה בכונה כי היא מעלה כל התפילות
תגובות: 2
צפיות: 1152

התפילה שבשבת חזון צריך ליזהר בה בכונה כי היא מעלה כל התפילות

יש כאן חיזוק מעניין לשבת חזון כתב הגאון מהרש"ם מברעזן זצ"ל בתכלת מרדכי תהלים (קט"ז א'): שבת חזון, תפילת ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר, מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה, כמו ששמעתי בשם הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שאמר שהתפילה שבשבת חזון צריך ליזהר בה בכונה, כי היא מעלה...
על ידי שטיינער
ד' יולי 22, 2015 3:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: איסור עשיית מלאכה בליל תשעה באב
תגובות: 3
צפיות: 1765

Re: איסור עשיית מלאכה בליל תשעה באב

בעצם מה שכבוד האורח כותב כאן זו השגה חמורה על החזון עובדיה, דמאי חזית לקבל את הכרעת האור זרוע ולא את ספר הבתים ששניהם ראשונים היו, האם אי אפשר לומר שהכלל הוא לפסוק כמו האור זרוע שיותר הגיע לספרי הפסק מאשר ספר הבתים? האם אין עוד ראשונים שמתירים או אוסרים בהדיא מלאכה בליל ט"ב?
על ידי שטיינער
ג' יולי 21, 2015 11:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה קרנים יש לראם?
תגובות: 6
צפיות: 1400

Re: כמה קרנים יש לראם?

ספר השרשים לרד"ק ערך ראם: ראם. וקרני ראם קרניו (דברים לג, יז.), רוצה לומר ראמים כי אין לראם אלא קרן אחת וכו' עיין שם. ובספר הנימוקים לרבי אליהו בחור על ספר השרשים לרד"ק (אות ר' ערך ראם עמ' תתעח): ראם. א"א כתב רבינו סעדיה ז"ל כי הראם היא הנקיבה מן אקו. ויש לתמוה על זה, וכי תעלה על...
על ידי שטיינער
ג' יולי 21, 2015 11:01 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב
תגובות: 7
צפיות: 3375

Re: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב

יפה כתב הרב איש ספר הי"ו, ותודתי הרבה נתונה למעלת הרה"ג חו"ב כל רז לא אניס ליה, המסתתר תחת השם "מה שנכון נכון" שליט"א, יישר כוחו לאורייתא, ועוד יאיר עינינו בחכמתו אמן. הטעם לאיחור ועיכוב דברי כי אני עדיין לומד ענין זה ומבררו - ואי"ה עוד אביא דברים בזה - והנני בבקשת...
על ידי שטיינער
ב' יולי 20, 2015 6:14 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב
תגובות: 7
צפיות: 3375

קדיש קודם ההפטרה בתשעה באב

ראיתי בלוח החשוב עתים לבינה שכתב: קדיש קודם הפטרה בט' באב, מנהג קהילות אשכנז ועדות המזרח לומר חצי הקדיש לפני ברכות ההפטרה בשחרית דט"ב, וכמו שהאריך בזה בספר בירור הלכה תנינא (סימן תקנ"ט) והביא קרוב לארבעים פוסקים ראשונים ואחרונים שכתבו כן עכ"ל. וכן בספר אור לציון ח"ג (פרק כ"ט...

עבור לחיפוש מתקדם