החיפוש הניב 115 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פייש
א' נובמבר 11, 2018 4:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רבי ואנטונינוס / מאוצרו הגנוז של גאון צנוע
תגובות: 6
צפיות: 275

Re: רבי ואנטונינוס / מאוצרו הגנוז של גאון צנוע

עיינתי בפנים בדפוס הישן והוא כותב שספרו לנו רז"ל. בלי לאמר איה מקום כבודו
אני רואה שבאוצר יש דפוס חדש מספר זכר דוד, אין לי גישה אולי יש שם הגהות על זה?
על ידי פייש
ו' נובמבר 09, 2018 5:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משניות קהתי וגמרא שטיינזלץ
תגובות: 255
צפיות: 5484

Re: משניות קהתי

שמעתי דבר חידוד בשם יהודי פיקח שאמר שאנו חייבים הכרת הטוב לשלשה. 1. לשוטנשטיין 2. לקהתי 3. למתיבתא לשוטנשטיין - לא כמו שהעולם אומר בגלל ההערות וציונים למטה, אלא כי בזכות הציונים למטה אפשר להסתכל למעלה... לקהתי - לא על הפירוש שלו, אלא כי בזכותו יצא לאור משניות סייעתא דשמיא... (מח"ס סייע"ד ...
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 12:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 1098

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

זה מה שאני טוען, שאדם לא יכול להחליט שצריכים לא להתקרב לארבע אמותיו כי 'זה הכבוד שלו'. אם באמת זה מזיק לו אתה צודק (לדוגמא פגיעה בפרטיות, בושה, וכו'), אבל הוא לא יכול להחליט סתם שלא בא לו שיעשו כך או כך, כי לשני מתחשק הפוך, וגם לו יש את הזכויות שלו. יש חילוק בין בקשות מוזרות של אדם ספציפי שאולי אין...
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2820

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

תקנוס את עצמך על כל כעס בסך...
אמור והתחנן לנפשך בשעה שמתעוררת הקצף, אנא ר' פלוני היקר נא אל תכעוס, למה תגרום רעה לנפשך, תהיה רגוע שקט ושאנן ותזכה לכל הטוב. וכעס כיון דבת דינא בטל דינא
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 12:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שהחיינו ביום שני של ראש השנה
תגובות: 12
צפיות: 292

Re: שהחיינו ביום שני של ראש השנה

דרך ישרה כתב:
מלבב כתב:הרי בגמרא יש שני דעות או יומא אריכתא או ספיקא דיומא, היכן כתוב שני קדושות?

מבואר ברש"י בביצה ובעוד מפרשים ד'שני קדושות וקדושה אחת', תלוי ב'יומא אריכתא או ספיקא דיומא'.

זה פירוש המלות
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 1098

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

הנידון אינו בעלות על קול, רק יש לאדם בעלות על כבודו? בודאי שכן. שהתורה נתנתו
והוא יכול למחול או לא למחול. ולפעמים אין כבודו מחול.
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 11:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 1098

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

עזריאל ברגר כתב:
דרומי כתב:איני מבין, וכי ביום חול כן מותר להקליט את החזן ללא ידיעתו?

כן.
מי שמשמיע קולו במקום ציבורי לא יכול לצפות שלא יקליטו אותו

על זה כבר אמר מי שאמר לסטים שכמותך וכו'
אם מצטער הלה על זה איך מותר להונות את חבירו, ומה עם ואהבת לרעך כמוך מה דעלך סני.
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 11:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה
תגובות: 17
צפיות: 479

Re: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה

אבל מכל מקום הרי היא מלה ערבי, במקרא ובמשנה פירושו בכל מקום צניעות, ולמה יכניסו בפיוט
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 11:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה
תגובות: 17
צפיות: 479

Re: שורש צנ"ע מלשון עשייה, התקנה

זה מה שגוגל עונה על השאלה. למי שמבין אנגלית Sanaa is the Swahili word for “art” or more specifically a “work of beauty”. Sana'a is also the capital city of Yemen on the Arabian Peninsula. The ancient city was purportedly founded by Shem, son of Noah and the name is thought to be derived from a South...
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: בירך ולא אמר וציונו
תגובות: 9
צפיות: 358

Re: בירך ולא אמר וציונו

לפלפולא בעלמא.. הרי דעת חלק מהראשונים שנשים אין מברכות על מעשהז"ג כיון דלא מצי אמרי וצונו, ואם אפשר בלי וצונו יאמרו כן, אבל בודאי אינו נכון שאסור לשנות מטבע שטבעו חכמים.
על ידי פייש
ב' ספטמבר 17, 2018 10:39 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב
תגובות: 9
צפיות: 487

Re: האם יש איסור לשה"ר לספר שהתקיעות לא יצאו טוב

בשו"ע הרב לא נחית לכל הני חילוקי, האם נאמר שיש פלוגתא או שהתנאים של החפץ חיים פשוטים הם. מענין לענין, נוכחתי במנין אחד בראש השנה, כשאחד מהמתפללים קצף בקול אחר התפלה מדוע השליח ציבור אמר את הקאפיטל לדוד ה' אורי תיכף אחר שמו"ע, שכן נהגו אצל הש"ץ ואצל רוב המתפללים, ולא אחר עלינו לשבח כנה...
על ידי פייש
ב' יולי 02, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי היה לומד כל הש"ס כולו בחודש אחד
תגובות: 46
צפיות: 4602

Re: מי היה לומד כל הש"ס כולו בחודש אחד

אודות הדיון על בעל אגרות סופרים עיי' בנמוקי או"ח סי' רמג
על ידי פייש
ד' אפריל 25, 2018 7:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 3191

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

הרב 'הא לחמא' למענה על שאלתך להרב הצעיר אי אין בעי על הבירה עיין מש''כ הצעיר כאן יותר משבוע קודם ששמע השיעור שהתרגש ממנו כ''כ כמי שמכיר קצת מה קורא באלו שעושים הבלאגן בהתאחדות הרבנים (לאו דוקא אצל הרבנים אלא אצל העסקנים וגיחזים למיניהם וד"ל), בשנים שעברו שהיה בעיה בדברי חז"ל והפוסקים לא ה...
על ידי פייש
ג' אפריל 24, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח
תגובות: 53
צפיות: 3191

Re: פולמוס השכר (בירה) - ארה"ב תשע"ח

אחר כך דיבר משגיח מטעם התאחה"ר, הרב הארטשטיין שליט"א, ודיבר מאוד יפה ולעניין בכל הסוגיא מכל מקום לא היה מענה פרטי למה שהתרחש כאן, כי הסיפור היו שונה ממה שרבני התאחדות הרבנים שליט"א חשבו, [b]והמשגיח אמר מפורש שהם לא ידעו פררטי האופן של המכירה, ושמכרו את כל החברה ולא רק את החמץ וכו' וכ...
על ידי פייש
ג' פברואר 06, 2018 1:37 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: מנחם <366> נעתק
תגובות: 10
צפיות: 2698

Re: מנחם <366>

הרב מו"ה מנחם מענדיל מרגליות מעיר קעלין במדינת אונגארן הגאון המובהק אבד"ק אטיניא במדינת גאלציען חבר חדושי תורה על ש"ס, ושו"ת, ועל התורה בדרך דרוש ומוסר ה' בכ"י, [הרב הזה מרביץ תורה ברבים עם תלמידים מופלגים] הוא היה תלמיד של הגאונים מו"ה יהודה גרינוואלד אבד"ק סאלמא...
על ידי פייש
א' ינואר 14, 2018 5:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישצפת כתב:
אישצפת כתב:
פייש כתב:בבקשה לשלוח
בקדושתו של אהרן, פרלוב עמ' 354-355

חלק א או ב?.

יישר כח רב
על ידי פייש
ד' ינואר 10, 2018 12:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישצפת כתב:
פייש כתב:בבקשה לשלוח
בקדושתו של אהרן, פרלוב עמ' 354-355

חלק א או ב?.

א'
תודה רבה
על ידי פייש
ג' ינואר 09, 2018 7:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה לשלוח
בקדושתו של אהרן, פרלוב עמ' 354-355
על ידי פייש
ה' דצמבר 14, 2017 2:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
ארץ בנימן.PDF

שתהיה מבורך בכל הברכות
האם זה עמוד 251?
על ידי פייש
ד' דצמבר 13, 2017 11:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נא לשלוח דף אחד
מן ספר 'ארץ בנימין' - סופר, בנימין בן עקיבא שלמה, עמוד 251
בתודה מראש
על ידי פייש
א' נובמבר 12, 2017 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה על העזרה
על ידי פייש
א' נובמבר 12, 2017 8:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 59
צפיות: 4083

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

בפשטות, נחום עם קמ"ץ המורגל אצלנו כי זה הכינוי להשם מנחם, ואין זה השם העצם נחום מהפסוק. אולי אתה צודק בנוגע למי שנקרא בשני השמות 'מנחם נחום', שזה שם וכינוי. אבל מי שנקרא 'נחום' בלבד, למה נחשוב שהוא נקרא על שם מנחם? אני גיליתי פעם למי ששמו 'נחום עזריאל', ששמו האמתי הוא 'נַחום' בנו'ן פתוחה (לא כ...
על ידי פייש
א' נובמבר 12, 2017 8:14 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 59
צפיות: 4083

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

בפשטות, נחום עם קמ"ץ המורגל אצלנו כי זה הכינוי להשם מנחם, ואין זה השם העצם נחום מהפסוק. ולמה כינוי למנחם (שהוא בפת"ח תחת הנו"ן) צריך לבוא בקמ"ץ? (לדעתי חלק מהדברים האלה, הם זכר להגייה האשכנזית הקדומה שלא חילקה בין קמץ לפתח, ולכן קצת קמצים נשארו כפתח, וקצת פתחים התהפכו יחד עם הקמ...
על ידי פייש
א' נובמבר 12, 2017 5:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 59
צפיות: 4083

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

בפשטות, נחום עם קמ"ץ המורגל אצלנו כי זה הכינוי להשם מנחם, ואין זה השם העצם נחום מהפסוק.
על ידי פייש
א' נובמבר 12, 2017 5:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9488
צפיות: 678789

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
ספר 'לאורם של גדולי ישראל וראשי עם' תשמ"ו, עמוד 245
קובץ חידושים והערות - זכרון שלמה, קרלינסקי שלמה תשס"ד, עמוד 77
על ידי פייש
ו' אוקטובר 20, 2017 12:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים עד, ב - חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע
תגובות: 7
צפיות: 948

Re: "חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע"

והרי הבאת ראי' מרש"י נגדך? .
שכן כותב רש"י בכל הש"ס ששימוש ת"ח הוא התלמוד והגמרא.
על ידי פייש
ו' אוקטובר 20, 2017 12:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדרים עד, ב - חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע
תגובות: 7
צפיות: 948

Re: "חבל עליך בן עזאי שלא שימשת את ר"ע"

בבבא בתרא דף קנח: שהי' תלמיד חבר ואולי לזאת כוונתו שיישאר תלמיד
על ידי פייש
ב' אוגוסט 21, 2017 4:56 pm
פורום: ימות עולם
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 32
צפיות: 3404

Re: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

בזכרוני שהעיר המהוללה זאמושטש, מיסודה נתישבה ע"י יהודי ספרד שקיבלו רשיון לדור שם. גם בפרעשבורג היו משפחות ספרדיות שבאו לשם מעת היותה תחת שלטון הסולטאן, וכן בשאר ערי אויבערלאנד, כמו שמתאמרא שהי' שש אחים מיוצאי ספרד שבאו לראשונה לגור בעיר מאטערסדארף, וקראו את עצמם בשם משפחה 'ששה' בהברה ספרדית שמש...
על ידי פייש
ב' אוגוסט 21, 2017 1:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לצלם הליקוי חמה, שיקרה בארה"ב בער"ח אלול הבעל"ט, מותר או אסור?
תגובות: 8
צפיות: 1049

Re: לצלם הליקוי חמה, שיקרה בארה"ב בער"ח אלול הבעל"ט, מותר או אסור?

בתמונות של חוברות המיוחדים לילדים, ראיתי מעולם שעושים לכתחלה תמונת חצי שמש בקצה היריעה, כדי שלא להכשל בהאיסור.
על ידי פייש
ה' יולי 13, 2017 12:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"
תגובות: 37
צפיות: 2495

Re: מעגן את אשתו ע"י שאומר "קדשתי את בתי"

אני זוכר את המעשה הזו לפני עשרים שנה בערך או יותר, כל הקובצים תורניים כתבו בענין עם תשובות רבות מדייני ישראל.
על ידי פייש
ה' יולי 13, 2017 12:12 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות התנאים והאמוראים
תגובות: 37
צפיות: 3468

Re: שמות התנאים והאמוראים

אולי נקראו באמת כן, אבל השמות הנזכרים בגמרא הם כינויים, כמו אביי ורבא רבה ורב רבינא, כולם לא הי' שמותיהם כן. ועוד הרבה
על ידי פייש
א' יוני 18, 2017 8:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: דימוע-מדומע-בדמע-דמעך
תגובות: 9
צפיות: 1225

Re: דימוע-מדומע-בדמע-דמעך

בתיקון ליל שבועות שתח"י ובכ"מ מנוקד ר בשווא ב קמוצה רפויה, ע חרוקה. מעולם לא ראיתי ניקוד אחר, אך שמעתי שמבטאים כאילו העין נחה, וזה מסתמא טעות, כדרכם של רבים מהאשכנזים (בעיקר חסידים) שזלזלו בדקדוק. אצלינו אומרים בלימוד, ר חרוקה ב בשווא נח ע בצירי.. ורציתי לדעת איך אומרים אותו אלו המברכים ב...
על ידי פייש
א' יוני 18, 2017 8:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: להעיר לטועה
תגובות: 51
צפיות: 2699

Re: להעיר לטועה

ומה עם רחמנות על מצות ה'.
גם איני מבין איזה בעל קורא ירצה שלא יתקנו טעותו, אדרבה צריך לשמוח.(אני בעל קורא )
בעצם הנידון שהוא מדרבנן יש שיטת הב"ח שסובר שהוא דאורייתא מדברי התוס', והפמ"ג מביאו.
על ידי פייש
ה' מאי 18, 2017 8:56 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש מתמלל קלטות משפת היידיש ללשון קודש
תגובות: 1
צפיות: 545

Re: מחפש מתמלל קלטות משפת היידיש ללשון קודש

טוב שתפרסם באתר ivelt.com
על ידי פייש
ה' מאי 18, 2017 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'
תגובות: 19
צפיות: 1004

Re: הבאת קרבן או זהירות מ'נותר'

ראיתי בס' מנוחת אשר אות ב' בסוגי' דבטלו ולא בטלו במכות טז. דן בדברי הרמב"ם בלאו דלא תתורו.

נראה מפלפולו דאם מתקן הלאו תוכ"ד ליכא לאו מטעם עשה דוחה לא תעשה לשי' רש"י והוה בעידנא, וע"כ לא הוי מצוה הבאה בעבירה כמו כל עשה דוחה לא תעשה. במבואר בשאגת ארי' ועוד.
על ידי פייש
ג' מאי 09, 2017 2:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!
תגובות: 36
צפיות: 2845

Re: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!!!!

פרשת_דרכים כתב:עי' חיי מוהר"נ ז'

מה השייכות לענינינו?
על ידי פייש
ג' מאי 09, 2017 12:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!
תגובות: 36
צפיות: 2845

Re: הגרף פוטוצקי עשה גילגולי סוכר ?!!!!

בספר 'ממזרח שמש' שיחות המשגיח רבי יחזקאל לעוינשטיין מובא שאמר המשגיח כי סיפרו פעם להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב שהגרף פוטוצקי יש לו כל תענוגות והנאות תבל, וענה: וכי טעם פעם טעם הנאה מהדלקת נר חנוכה?! א. אין הכוונה להגר צדק הידוע! אלא לאיזה גראף בעלמא ונקט פוטוצקי לדוג'. אכן, משפחת פוטוצקי היתה...
על ידי פייש
ד' מאי 03, 2017 7:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ואכלתי חטאת היום - הייטב בעיני ה' " - ביאור חדש בראשונים ולימוד לדידן
תגובות: 3
צפיות: 622

Re: "ואכלתי חטאת היום - הייטב בעיני ה' " - ביאור חדש בראשונים ולימוד לדידן

אולם מצאתי בחזקוני וכן בעוד כמה מבעלי התוספות ביאור אחר בעניין. לפי דבריהם טענת אהרן היא, הן היום מתו שני בני, ועתה לא נשארנו אלא שלושה כהנים, וכבר אכלנו היום חטאת של קדשי שעה, ואם היינו צריכים לאכול עוד חטאת ודאי היתה באה החטאת השניה לידי נותר, וכי דבר זה היה טוב בעיני ה'. ודבריהם צריכים ביאור, של...

עבור לחיפוש מתקדם