החיפוש הניב 588 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי תולדות
ה' פברואר 08, 2018 6:25 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נתן <541> נעתק
תגובות: 2
צפיות: 77

Re: נתן <541>

השאיר הגאון הנ"ל אחרו בכ"י חדושםי על גפ"ת ושו"ת הרבה והנם תחת יד חתן בתו הרב הגדול החסיד מו"ה יוסף יהודה צקער אבד"ק פשעדבורז וגם הסכים על המקראות גדולות הנדפס בווארשא בשנת תר"ך, ובן הרה"ג החסיד מו"ה דוב בער מעיר סעמיאטיץ בהמנוח הר"ר מו"ה מרדכי ז...
על ידי תולדות
ו' פברואר 02, 2018 9:50 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נתן <539> נעתק
תגובות: 2
צפיות: 107

Re: נתן <539>

דוב בער הוא האדמו"ר האמצעי ז"ל, והגאון מוה"ר נתן הנ"ל היה בן הרב הג' הצדיק מו"ה אריה ליב גור ארי' היה יליד מדינה אחרת שבא לגור במדינתינו אשר היה נין ונכד הארי' דבי עילאי רבינו יהודא ליווא האב"ד ור"מ דק"ק פראג בעל ספר "גור אריה" וספר "גבורת ה'&qu...
על ידי תולדות
ב' ינואר 29, 2018 10:09 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שלמה פרידמן זצ"ל מפ"ת
תגובות: 9
צפיות: 335

Re: רבי יעקב שלמה פרידמן זצ"ל מפ"ת

איני יודע לעזור לשאלותיך, אבל אציין למה שכתב אודותיו רבי יצחק זילברשטיין בספרו ברכי נפשי, פרשת במדבר: הזדמן לאוזניי סיפור מופלא שיש בו קורטוב מאותה 'מרגלית' של אברהם אבינו. בתום שיעור שמסרנו פעם במקום מסוים, הסיעני אחד משומעי השיעור לביתי, ובדרך הוא פונה אליי ומספר שלפני למעלה מ-30 שנה היה במצב בריא...
על ידי תולדות
ב' ינואר 29, 2018 8:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה הגאון רבי עמנואל קוסובסקי זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 783

Re: בד"ה הגאון רבי עמנואל קוסובסקי זצ"ל

סבתו של המנוח, היתה אחות הגרח"ע.
על ידי תולדות
ה' ינואר 25, 2018 5:15 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נתן <537> נעתק
תגובות: 2
צפיות: 108

Re: נתן <537>

רי"ז) הרב מו"ה נח נתן נטע ראבינאוויץ הגאון המופלא אבד"ק ראססיין פלך קאוונא נפטר בשנת תקס"ה י"ז מנחם אב בן הגאון מו"ה משה מרדכי אבד"ק ראססיין בהגאון מו"ה זאב וואלף אבד"ק ראססיין בן הגאון הגדול החסיד המפורסם מוה"ר אברהם אבד"ק ראססיין בעל מחבר ספר ...
על ידי תולדות
ג' ינואר 23, 2018 9:29 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נתן <535> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 159

Re: נתן <535> נעתק

.
על ידי תולדות
ב' ינואר 15, 2018 9:57 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נפתלי <529> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 184

Re: נפתלי <529>

ישר כח.
צדקת בסימן השאלה שלך על סימן קע, כי הנזכרים בסימן קסט, המה בניו של ר' יהודה לאשברון, והוא עצמו אין מקומו כאן כלל.
על ידי תולדות
ו' ינואר 12, 2018 12:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל
תגובות: 18
צפיות: 1146

Re: הרב יעקב יצחק לויכטר ז"ל

משפחת לויכטר / לייכטר מוצאה בפראג,
ומשם לרחבי הממלכה ההונגרית,
משפחתו של רבי יצחק יעקב, הגיעה מנובי-זאמקי / נייהייזעל.
על ידי תולדות
ג' ינואר 09, 2018 11:08 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: העונג יו"ט ושרשיו
תגובות: 44
צפיות: 4471

Re: העונג יו"ט ושרשיו

אגב דאגב, שמעתי, שר' ברוך מרדכי אזרחי סיפר לאחרונה, כי בהיותו נער צעיר, היה אצל הרב מבריסק, והעיר אז הרב, כי העולם רגיל ללהשתמש במושג 'עונג יום טוב', בעוד שלפועל לא מצינו ענין לעונג ביום טוב, רק בשבת, וחיפש מקור לזה בתורה. קפץ ר' ברוך מרדכי ואמר, הנה יש ספר, 'עונג יו"ט', ואם כן, ודאי שיש לזה מ...
על ידי תולדות
ג' ינואר 09, 2018 5:06 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: ניסן <527> נעתק
תגובות: 5
צפיות: 215

Re: ניסן <527>

העתקתי צד שמאל בעז"ה. תלמיד של הגאון הגדול המפורסם מו"ה משה מינץ אבד"ק אובן ישן בעל "שו"ת מהר"ם מינץ" וספר "שערי בית אסורים" על הרמב"ם ז"ל ועוד ספרים, והגאון מו"ה ניסן הנ"ל היה אבי של הרב הגדול המובהק מו"ה משה מנחם מענדיל מחכמי עי...
על ידי תולדות
ב' ינואר 01, 2018 4:51 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: ניסן <526> נעתק
תגובות: 11
צפיות: 248

Re: ניסן <526>

נשלם בעז"ה.
על ידי תולדות
ב' ינואר 01, 2018 4:51 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: ניסן <526> נעתק
תגובות: 11
צפיות: 248

Re: ניסן <526>

הרב מוה"ר ניסן ב"ר יהודה ליב עסקין הגאון שהיה אבד"ק היינע וכעת אבד"ק האראדאק פלך מינסק חתן של הגאון החו"ב בנגלה ובנסתר מוהר"ר עקיבא הכהן שהיה אבד"ק היינע מחוז באריססאוו פלך מינסק. הרב מוהר"ר ניסן זיסקינד ב"ר יעקב מרכל מעיר גראיעווא הגאון המובהק אבד"...
על ידי תולדות
ב' ינואר 01, 2018 4:40 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: ניסן <526> נעתק
תגובות: 11
צפיות: 248

Re: ניסן <526>

אתחיל להעתיק בל"נ.
על ידי תולדות
ב' ינואר 01, 2018 1:52 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עמודים חסרים
תגובות: 8
צפיות: 1524

Re: עמודים חסרים

חסרים
עמ' 467
עמ' 468
על ידי תולדות
ו' דצמבר 22, 2017 9:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי לייב ברוידא ז"ל
תגובות: 11
צפיות: 472

Re: רבי לייב ברוידא ז"ל

השם של חותנו היה, אברהם גולדברג.
על ידי תולדות
ה' דצמבר 21, 2017 4:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' פתחיה אב"ד וורמייזא - "הסכמה" על ספר אדרת אליהו (לואנץ)
תגובות: 2
צפיות: 169

Re: ר' פתחיה אב"ד וורמייזא - "הסכמה" על ספר אדרת אליהו (לואנץ)

כה כתב בנימין ריבלין: שמו מופיע בהסכמה שבה כתוב "הגאון ר' פתחיה בן החבר ר' יוסף אב"ד דק"ק ורימייזא הסכים בשנת שפ"ו, יחד עם הגאונים רבי שמעון וולף אופנהיים ורבי שמעון מערכי, על ספר מכלול יופי – על מגילת קוהלת על דרך הקבלה – מאת הגאון מו"ה אליהו אשכנזי, במו"ה משה לואנ&quo...
על ידי תולדות
ה' דצמבר 21, 2017 4:41 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נחמן <521> נעתק
תגובות: 5
צפיות: 251

Re: נחמן <521>

אבן זועקת כתב:
תולדות כתב:פאפאסט[?]
צ"ל פאהאסט

תוקן.
על ידי תולדות
ד' דצמבר 20, 2017 8:04 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: נחמן <521> נעתק
תגובות: 5
צפיות: 251

Re: נחמן <521>

אבד"ק באר פלך פאדאל בהגאון הגדול המפורסם בדורו מו"ה אברהם הלוי עפשטיין אבד"ק ראוונא[?] ובק"ק רעכניץ בעל ספר "ברכת אברהם" על שו"ת בהג"מ מאיר הלוי עפשטיין בן הגאון הגדול בדורו מאוה"ג שר התורה מו"ה אברהם הלוי עפשטיין אבד"ק הוראדנא ובק"ק בריסק ...
על ידי תולדות
ד' דצמבר 13, 2017 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 32660

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

האם ידוע דעתו על ענין ההשתמשות במחשבים לצוריך ת"ת הנפוץ כהיום בין לומדי התורה ואברכי הכוללים? אני שמעתי מתלמיד חכם אחד ששאל אותו על העמדת מחשב עם תוכנת אוצר החכמה בכולל אברכים [לפני כשש שנים]. והנידון היה, האם השימוש באוצר החכמה, מוריד בעמל התורה. ואמר הרב שטיינמן, שחיפוש בספרים, אינו חלק מעמל...
על ידי תולדות
ג' דצמבר 12, 2017 10:54 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 484
צפיות: 32660

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

(בתקוה שזה האשכול המתאים) בצוואתו (סע' יג) ציוה שלא ילוהו בניו. אמנם הם הגיעו לפחות עד אחרי הטהרה, ואמרו קדיש אחרי סתימת הגולל. בבורותי לא אדע, האם (א) נתקיימה הצוואה, והיינו שלויה מתחילה רק אחרי הטהרה, ואחרי סתימת הגולל היא כבר נגמרה, וא"כ אף אחד מחוץ לביה"ק לא זכה ללותו, או (ב) לא נתקיי...
על ידי תולדות
ג' נובמבר 07, 2017 10:15 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 195
צפיות: 29658

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

כאשר אני מחפש מילה בתוך ספר, ולאחר מכן מבצע שוב חיפוש של מילה אחרת באותו ספר, אני מקבל תוצאות גם של המילה הנוכחית, וגם של המילה הקודמת.
על ידי תולדות
ו' נובמבר 03, 2017 9:22 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: כ"י ירושלים 5
תגובות: 4
צפיות: 614

Re: כ"י ירושלים 5

הרב מו"ה [אברהם] אבלי רוזן במו"ה גרשון מעיר מאקאווי הסמוכה לעיר ווארשא, הגאון החסיד הצדיק יסוד עולם, מופת הדור נפטר בשנת תק"פ חבר ס' ברכת אברהם [עיין בח"ב] שהיה תלמיד ותיק של הגאון איש אלקי מו"ה חיים חייקא מעיר אמדור זצ"ל.
על ידי תולדות
א' אוקטובר 29, 2017 2:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: משפחת מרגליות פערל (פרל) פיענוח כתב יחוס משפחתם
תגובות: 10
צפיות: 653

Re: משפחת מרגליות פערל (פרל) פיענוח כתב יחוס משפחתם

מעניין שאצל חמשת האחים לבית לעווי, וצאצאיהם, היו כמה מגילות יוחסין, אחת מהן הזכרתי בעבר בבלוג.
יתכן, שלפני עלייתם לארץ ישראל, העתיקו כמה וכמה מגילות מקרובי משפחתם.
על ידי תולדות
ג' אוקטובר 24, 2017 10:19 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6173
צפיות: 467040

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ר' אברהם אלשטיין [או עלינשטיין כפי ההגייה הקרלינית], לא חיבר את הניגון, אלא היה מבקש מבעלי המנגנים במירון לנגן עבורו את הניגון הזה, כמבואר יפה בספרו של יוסף הגלילי. מצורף הניגון עם המילים, מתוך דיסק של תולדות אברהם יצחק ללג בעומר. https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=62496A5351503079693948...
על ידי תולדות
ג' אוקטובר 24, 2017 11:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6173
צפיות: 467040

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מי הוא הדרשן ומהו הניגון? ספר והשמיע לנו...! ניגון רבי מאיר אומר: https://www.youtube.com/watch?v=QEifc6uP3Cw הניגון מותאם למילים מתוך המשנה באבות, רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום משמ...
על ידי תולדות
א' ספטמבר 24, 2017 1:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8482
צפיות: 452365

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אני זקוק למאמרו של אלעזר הורוביץ,
הנושא אשת אחי אמו, חרם ומחלוקת בין חכמי אשכנז ופולין,
נתפרסם בתוך ספר הזכרון לרבי משה סוויפט, בהוצאת מכון ירושלים.

בתודה מראש.
על ידי תולדות
א' ספטמבר 24, 2017 12:39 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: אוצר מקוון לחברי הפורום
תגובות: 195
צפיות: 29658

Re: אוצר מקוון לחברי הפורום

ספר יד דוד - על התורה, לרבי דוד אופנהיים,
באתר הטאבלט משום מה, הוא משוייך לר' יוסף דוד זינצהיים.
על ידי תולדות
ש' ספטמבר 09, 2017 9:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הבחור ר' שלמה קרלינסקי ז"ל (האדם בעולמו)
תגובות: 9
צפיות: 1017

Re: הבחור ר' שלמה קורלנסקי ז"ל 0האדם בעולמו)

נהרג בתאונת דרכים כאשר הלך רגלית בכביש העוקף את שכונת בית הכרם.
על ידי תולדות
ג' אוגוסט 29, 2017 4:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי אהרן סידערסקי זצ"ל חתנו של רבי ישראל מסאלאנט זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 637

Re: רבי אהרן סידערסקי זצ"ל חתנו של רבי ישראל מסאלאנט זצ"ל

משוש דורים כתב:זהו דבר מעניין שבעל מוסר ליטאי נקבר באהל של אדמו"ר חסידי.

בזיווגו השלישי, היה ר' אהרן סידרסקי חתנו של רבי משה חר"ל מקיוב, ואכן בזקנותו, השתייך לעדת החסידים.
על ידי תולדות
ד' אוגוסט 16, 2017 8:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' שמואל דוד ב"ר צבי גולדברג ממינסק
תגובות: 37
צפיות: 1600

Re: ר' שמואל דוד ב"ר צבי גולדברג ממינסק

בעניין בית הקברות במינסק שמעתי מאבי ששמע מאביו יליד מינסק שהקומוניסטים ביקשו להכחיד זכר יהודי חרשו את בית הקברות היהודי במינסק בתואנה של הקמת פארק ציבורי וכשהגיע הטרקטור לקבר של הגדול ממינסק התהפך הטרקטור והוא ראה את המציבה שנשארה במקומה מכל בית הקברות. בחיפוש מהיר נכנסתי לתוצאה הראשונה ואכן כתוב ש...
על ידי תולדות
ג' אוגוסט 15, 2017 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חתימות ראשי הישוב הישן תר"ח-תרל"ו על פנקסי שדרים לאמריקא
תגובות: 3
צפיות: 386

Re: חתימות ראשי הישוב הישן תר"ח-תרל"ו על פנקסי שדרים לאמריקא

בפנקס הראשון שורה 5, החותם הוא ר' אריה ב"ר ירחמיאל נאמן.

בפנקס השני, מעל ר' משה אליעזר דן רלבג, חתום ר' אברהם אייזנשטיין, ומתחת ר' משה אליעזר דן, חתום יצחק צבי...
על ידי תולדות
ג' אוגוסט 08, 2017 9:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן רה"י הגאון האמיתי רבי אברהם יעקב זלזניק זצוק"ל
תגובות: 34
צפיות: 3004

Re: מרן רה"י הגאון האמיתי רבי אברהם יעקב זלזניק זצוק"ל

חתנו, ר' יוסף קפלן, ראש כולל בית אשר, נפטר יג תשרי תשעה.
חתן נוסף, הוא ר' ישעיה קרביץ.
על ידי תולדות
א' יולי 30, 2017 12:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק שמחה הורביץ מרבני ארה"ב מח"ס יד הלוי על סהמ"צ
תגובות: 17
צפיות: 1693

Re: מי היה ר' יצחק שמחה הורביץ מרבני ארה"ב מח"ס יד הלוי על ס

פרטים נוספים שקבלתי על ר' שמעון דוב הרוויץ מפ"ת: ר' שמעון שוחט הנזכר, היה ראש השוחטים בפ"ת ומייסד כולל תורת א"י [יחד עם ר' יצחק קאץ] (לא ישיבת תורת אר"י כמ"ש מקודם) , חתנו היה ר' צבי פוחוביץ היה ראש השוחטים אחריו, וחתנו של ר' צבי פוחוביץ הנזכר הוא ר' זאב וולוול וילנסקי [אחי...
על ידי תולדות
ב' יולי 10, 2017 4:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2882
צפיות: 196576

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:
תולדות כתב:זקוק אני למאמרו של אברהם יהושע העשל,
ר' נחמן מקוסוב חברו של הבעש"ט,
מתוך ספר היובל לכבוד צבי וולפסון, תשכה
עמ' קיג-קמא.
בתודה מראש,

מצורף
השל אי, ר' נחמן מקוסוב; חבירו של הבעש''ט.pdf


ישר כח גדול.
על ידי תולדות
א' יולי 09, 2017 12:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2882
צפיות: 196576

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

זקוק אני למאמרו של אברהם יהושע העשל,
ר' נחמן מקוסוב חברו של הבעש"ט,
מתוך ספר היובל לכבוד צבי וולפסון, תשכה
עמ' קיג-קמא.

בתודה מראש,
על ידי תולדות
ד' יוני 28, 2017 9:27 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6173
צפיות: 467040

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

איני יודע אם בשנת תשכ"ז היה זקנו לבן כולו.
על ידי תולדות
א' יוני 25, 2017 11:33 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי משה קליערס זצ"ל אב"ד עיה"ק טבריה תובב"א
תגובות: 30
צפיות: 2105

Re: רבי משה קליערס זצ"ל אב"ד עיה"ק טבריה תובב"א

עוד מעט יגידו שגם בבני ברק לא למדו בקיץ לפני עידן המזגנים, תנסה לשבת היום בבימ"ד בלי מזגן, תברח תוך דקות ספורות. שמעתי פעם, שמרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א התנגד במשך שנים שיתקינו לו מזגן. לאחר שנים, כאשר התקינו מזגן, אמר שעתיד ליתן את הדין על התנגדותו, משום שהמזגן מסייע לו בלימו...
על ידי תולדות
א' יוני 25, 2017 10:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 6173
צפיות: 467040

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה זו צולמה בכותל, לפני כחמישים שנה בשנה הראשונה לאחר שחרורו. בחול המועד סוכות [חלק מן המתפללים מחזיקים ארבע מינים].
לפי ההמולה מסביב, נראה כי ההולך במרכז הינו אדמור. מיהו? האם זה האדמור בעל האמרי חיים מויזניץ?
תמונת אדמור בכותל תשכח.jpg
תמונת אדמור בכותל תשכח.jpg (157.07 KiB) נצפה 1391 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם