החיפוש הניב 7984 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 19, 2017 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: כי האב שרש לבנו
תגובות: 2
צפיות: 94

Re: כי האב שרש לבנו

יעויין בדברי הרמב"ן במשפט החרם
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 19, 2017 9:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם, כמו שיש "אסמכתא בעלמא", ככה יש גם "הצד השוה בעלמא"?
תגובות: 14
צפיות: 177

Re: האם, כמו שיש "אסמכתא בעלמא", ככה יש גם "הצד השוה בעלמא"?

הפשטן כתב:
לענין כתב:יש לך את אתר הטאבלט חינם.

מה הקישור לאתר הנ"ל?

http://tablet.otzar.org/
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 19, 2017 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 208

Re: השבת אבידת גוי

לעצם הרעיון שחז"ל לא התכוונו לכל משיב אבידה לגוי (גם כשאין זה מצד קדו"ה), נראה שכך הבין הרמב"ם, שכתב (גזילה ואבידה יא ג): אבידת הגוי מותרת שנאמר (דברים כב ג) 'אבידת אחיך', והמחזירה הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם וכו'. בפשטות אין הכוונה לכל גוי, שכן לא מסתבר שכל הגויי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 19, 2017 9:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 208

Re: השבת אבידת גוי

ואף המאירי (סנהדרין שם) הבין שאין כל הגויים בכלל האיסור להשיב להם אבידה: עובדי האלילים וכיוצא בהם מבעלי האמונות הקדומות אף על פי שהוזהרנו בגזילתם ובגניבתם ובכל מיני רמאות הבאים מצדנו אין אנו מצווים בחזרת אבדתם כלל במקום שאין שם חלול השם וכבר בארנו דבר זה בב"ק. ובב"ק (לז:) כתב: שור של ישרא...
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 19, 2017 9:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה דחופה בחושן משפט
תגובות: 8
צפיות: 149

Re: שאלה דחופה בחושן משפט

קראקובער כתב:ההבדל שפה הלקוח הגיע בגלל המאמץ של השני, ובכלל, כמעט ברור שכל השאלה פה בעצם רק אם יש ענין לפנים משורת הדין.


אכן כן, ולכן בודאי ראוי ליידע.
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 19, 2017 9:21 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 24
צפיות: 1773

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

הערות קצרות בשולי הענין. בשי' רה"ג דמדאו' כל הקולות כשרים, ובשי' הרמב"ם דהוי ספק. א. אם לפי הרמב"ם זה ספק גמור, אז מי מקיים את הענין של 'מאה קולות', אטו זה שייך גם בקולות פסולים לגמרי? ב. לפי רה"ג, למה שיעור התקיעה משתנה בין הסדרות, הרי המאריך בתרועה סתם אינו צריך להאריך בתקיעה ...
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 18, 2017 9:12 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 24
צפיות: 1773

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

הערות קצרות בשולי הענין. בשי' רה"ג דמדאו' כל הקולות כשרים, ובשי' הרמב"ם דהוי ספק. א. אם לפי הרמב"ם זה ספק גמור, אז מי מקיים את הענין של 'מאה קולות', אטו זה שייך גם בקולות פסולים לגמרי? ב. לפי רה"ג, למה שיעור התקיעה משתנה בין הסדרות, הרי המאריך בתרועה סתם אינו צריך להאריך בתקיעה ...
על ידי בברכה המשולשת
ו' ספטמבר 15, 2017 10:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ

קו ירוק כתב:כך גם לגבי מכרות הנחושת של שלמה: בככר הירדן יצקם המלך במעבי האדמה בין סוכות ובין צרתן. שזו נחלת מנשה.


מצ"ב מש"כ בדבר אוצרות טבע בס"ד בספרי
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ

א. בספרי כתבתי בס"ד בסוגיא משיקה: אולם, יעויין בדברי הרה"ג יגאל אריאל, שם: "אך צ"ע אם אוצרות טבע, אפילו גלויים הם מגופה של הקרקע וקנוים לבעלים, או שנחשבים הם לשלל כל ישראל ואין בהם קנין פרטי. בתוספתא (ב"ק ח, ו; וכן בגמ' שם פא, ב) נאמר דתלושים שבהרים הרי הן של כל השבטים 'דהא ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ
תגובות: 3
צפיות: 107

Re: שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ

שלא לשמה? ראיתי עכשיו: לימוד לשמה ושלא לשמה - מהו? הרב שמואל אריאל כ"ג אלול תשע"ז נושא: תורה ולימודה<--שאלות כלליות שאלה: שלום לכבוד הרבנים! מצאתי בספר את האמירה הבאה: "וכמארז"ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות שלא לשמה. ואף כי הלמוד שלא לשמה גם הוא חלי כבד ורע ומר בלמוד שלא לשמה הנה...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 43895

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מכתב בשם חברי בד"ץ העדה החרדית בראשות מרנן בעל המנחת יצחק והרמ"א פריינד זצוק"ל על כשרות עופות הפטם, ז' שבט תשל"ז, לפני יותר מארבעים שנה! מי שיודע פרטים נוספים בענין מוזמן להוסיף. מכתב הבדץ.JPG לכאורה קשור לפולמוס על הזריקות ולא לפולמוס הזה הם מתייחסים בהמשך המכתב לענין הזריקות, ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ
תגובות: 8
צפיות: 125

Re: חלוקת הבתים והנכסים בכניסה לארץ

עושה חדשות כתב:לכאו' מלבד חלוקת הנחלות לשבטים, הרי בכניסתם לארץ זכו בבתים מלאים כל טוב וכו', האם מוזכר כיצד היתה החלוקה של נכסים אלו בין משפחות כל שבט?


הבתים לא נגררים אחר הנחלה?
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:40 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 249

Re: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

כדכד כתב:
בברכה המשולשת כתב:רק הערה קטנה: שובה עלינו

כבר נכב"ב באריכות וזה גם לא קשור למה שכתב פותח האשכול


נכון, אבל לא יכול הייתי להתאפק...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:36 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך
תגובות: 15
צפיות: 249

Re: מלך רחמן, שובה אלינו בהמון רחמיך

רק הערה קטנה: שובה עלינו
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהגי תימן
תגובות: 5
צפיות: 153

Re: מנהגי תימן

והספר החדש של ר' זהר עמר?
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 43895

Re: פולמוס העופות תשע"ז

מחולת המחנים כתב:מכתב בשם חברי בד"ץ העדה החרדית בראשות מרנן בעל המנחת יצחק והרמ"א פריינד זצוק"ל על כשרות עופות הפטם, ז' שבט תשל"ז, לפני יותר מארבעים שנה!

מי שיודע פרטים נוספים בענין מוזמן להוסיף.

מכתב הבדץ.JPGלכאורה קשור לפולמוס על הזריקות ולא לפולמוס הזה
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 4:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימני החג - עצה מעשית
תגובות: 32
צפיות: 513

Re: סימני החג - עצה מעשית

אתה צודק שזה הדבש של הפסוק אבל מקור המנהג לאכול דבש בראש השנה אינו בפסוק ובדברי חז"ל והראשונים כשכתבו דבש סתם דבש הוא דבש דבורים חוץ מזה לאכול תמרים בליל ר"ה הוא כבר מהגמרא וקדם למנהג לאכול תפוח בדבש אכן, כתר"ה צודק לחלוטין, ולכך היתה גם כוונתי, אלא שניסחתי את דברי בצורה קצרה הרבה יו...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:16 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 62
צפיות: 2875

Re: שופר כתפילה

אגב, מה פשר דבריו אח"כ בסי' תמו - ובענין מה שתקע האריז"ל [ואחריו הבעל שם טוב ותלמידיו שהעניקו החמה בקומתם] בלחש. יש לי בזה דבר עמוק. לא ניתן להאמר כי אם מפה לאוזן. אך לא יאות כי אם לגדולי ערך כמותם. ואם לא שאין רצוני לשנות מנהג רבותי. לא הייתי תוקע בלחש האם ידוע למה כוונתו? הוא לא מתכוון ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:06 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימני החג - עצה מעשית
תגובות: 32
צפיות: 513

Re: סימני החג - עצה מעשית

שש ושמח כתב: מה כתוב בהערות ללקט יושר החדש?

הערה 87:... דבש חי יתכן לפרשו בלי תערובות אחרות כעין יין חי שמוזכר בפסחים קח, ב עיי"ש ברשב"ם ובתוס'. ויתכן לפרשו שאינו מבושל.
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 14, 2017 9:03 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימני החג - עצה מעשית
תגובות: 32
צפיות: 513

Re: סימני החג - עצה מעשית

שש ושמח כתב:
בברכה המשולשת כתב:סילאן

זה מתמרים, מה הקשר?


זה הדבש של הפסוק
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 11:05 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימני החג - עצה מעשית
תגובות: 32
צפיות: 513

Re: סימני החג - עצה מעשית

סילאן
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 8:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשט ודרש
תגובות: 5
צפיות: 153

Re: פשט ודרש

יעויין באדרת אליהו (מתורת אדוננו הגר"א) בריש פרשת משפטים
ויעויין בהקדמת הכתב והקבלה
ובהקדמת המלבי"ם

ובנושא משיק בדברי רבותינו הראשונים הרמב"ם והרמב"ן מסביב לשורש השני.

ויש לר"י קופרמן זצ"ל ספר שלם שקשור לעניין זה
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 5:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 86
צפיות: 2085

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

רבים ממתפללי ותיקין רוצים לקרוא ק"ש בעונתה (לפי רובן המכריע של השיטות) ביום הדין ולהתפלל בזמן תפילה לכתחילה לפי כל השיטות (הידועות לי הקטן), וכפי שנאמר לעיל, בעדינות, באשכול. לגבי האריכות בתפילה, הרי שיש מי שמעדיפים להאריך בלחש (כשעה ומחצה) ואינם מחבבים את האריכות בניגוני החזן, שאיננה מחציו לה'...
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 4:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: המייצ'טער והגר"ח
תגובות: 17
צפיות: 1928

Re: המייצ'טער והגר"ח

עכשיו מצאתי את מאמרו של יעקב קלצקין - על המתימתקאי ד"ר יעקב גרונר-רוטנברג, בספר "בריסק - אנציקלופדיה של גלויות" (נמצא באוצר החכמה) - מצ"ב. יעקב גרומר.PDF יעקב גרומר - 2.PDF עכשיו ראיתי את זה: “R. Joseph B. Soloveitchik, abraham’s Journey, pp. 120-121: In Berlin, I spoke with Yaa...
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 2:27 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סליחות-על מה הם באים?
תגובות: 4
צפיות: 110

Re: סליחות-על מה הם באים?

הביאו כבר פעם באשכול אחר את דברי הגר"ש פישר בזה, הלא כן?
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 2:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שני ימים ראש השנה
תגובות: 20
צפיות: 355

Re: שני ימים ראש השנה

באופן כללי, היום הראשון הוא ענין של דינא קשיא, והיום השני דינא רפיא. והדבר מתבטא גם בימי השבוע, שהיום הראשון אינו יכול לחול בימי אד"ו, שהם ימים שלפי הקבלה שייכים לחסד, והיום השני כן יכול לחול בהם, משום שהיום השני יש בו יותר חסד. ומסופר על צדיקים שביום הראשון - ובפרט בלילה הראשון - היו יותר באי...
על ידי בברכה המשולשת
ד' ספטמבר 13, 2017 10:11 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין
תגובות: 21
צפיות: 513

Re: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין

יש לחלק בין בין ישתבח ליוצר לבין בין מזמור למזמור, הלא כן?
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 12, 2017 9:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פיוט לראש השנה - הצעות השלמה/תיקון
תגובות: 15
צפיות: 290

Re: פיוט לראש השנה - הצעות השלמה/תיקון

אולי חרזו ע ו-ח?
(תלוי כמובן מהיכן הפייטן)
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 12, 2017 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 132
צפיות: 4377

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פרי יהושע כתב:מה עדיף בנטילת ידיים של בוקר לא לשהות אותה משום רוח רעה אף שאין גופו נקי, או לחכות עד שיהי גופו נקי ויהיה מלובש כדבעי, ויברך ענט"י עובר לעשיתן, (ולכא' כך נראה שעדיף, אבל העולם אינו נוהג כן).


לפי אדוננו הגר"א בכל מקרה מברכים רק על הנטילה שלפני התפילה ממש
על ידי בברכה המשולשת
ג' ספטמבר 12, 2017 8:41 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין
תגובות: 21
צפיות: 513

Re: פסוקי דזמרה בר"ה במנין כוותיקין

כמדומני שמרן הגר"ש דבליצקי כתב על זה (אולי בספר וזרח השמש??)
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 11, 2017 9:41 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 79
צפיות: 2626

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

שמעתי מאחד ממקורבי הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהמתחרים שלהם מיתד באו שוב ושוב לגרי"ש עם פסולים שמצאו במשפחה והוא אף פעם לא הסכים לחתום נגד משפחה, עד שהביאו לו איזה מוסף מיוחד על המצליחנים החרדיים, ואז חתם שאסור להכניס את העיתון הזה לבית. זו הבעיה בציבור החרדי, שאם מישהו כותב בפרהסיא סיפור ע...
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 11, 2017 9:27 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אשכנזי שרוצה להתחיל לומר סליחות למשך חודש אלול במניין ספרדי
תגובות: 3
צפיות: 124

Re: אשכנזי שרוצה להתחיל לומר סליחות למשך חודש אלול במניין ספרדי

1. האם אשכנזי שרוצה להגיד סליחות במשך כל החודש עם הספרדים יכול? יש בכך שינוי מנהג? 2. האם אשכנזי יכול להגיד סליחות של אשכנזים כל החודש? כנל אין בכך שינוי מנהג? 1. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=9441&hilit=%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA+%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D...
על ידי בברכה המשולשת
ב' ספטמבר 11, 2017 9:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש עדויות מרופאים בזמנינו על הדברים הבאים שמזיקים ?
תגובות: 7
צפיות: 304

Re: האם יש עדויות מרופאים בזמנינו על הדברים הבאים שמזיקים ?

אוהב אוצר כתב:כתוב באחד הספרים [איני זוכר שמו, ראיתי לא מזמן דווקא] שאסור לעשות חשבונות כאלו על מצוות התורה וחז"ל


יש כך כבר אצל חלק מרבותינו הראשונים שהשיגו על טעמים מעין אלו אצל חלק אחר מרבותינו הראשונים
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 10, 2017 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מנהג לומר 'תפלה לדוד' (בשחרית) בלחש דוקא
תגובות: 2
צפיות: 108

Re: מנהג לומר 'תפלה לדוד' (בשחרית) בלחש דוקא

כדכד כתב:מה המקור שתחנון אומרים בלחש?


לדוד אליך הוא בלחש, ע"פ סוד (כך שמעתי אך לא ראיתי כתוב)
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 10, 2017 2:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 1855
צפיות: 43895

Re: פולמוס העופות תשע"ז

אורי אגסי כתב:מהו "המעשה של המגלה עמוקות" שר"מ בראנדסדארפער חוזר עליו כל הזמן?

viewtopic.php?f=7&t=35752&hilit=%D7%9E%D7%92%D7%9C%D7%94+%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA#p393721
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 10, 2017 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - שאלות פשוטות
תגובות: 209
צפיות: 14126

Re: אשכול - שאלות פשוטות

עושה חדשות כתב: המתפלל בקביעות נוסח אשכנז, וכעת הוא בביהכנ"ס של נוסח ספרד, או להיפך. אומר עם הציבור כנוסחתם או כנוסחתו?


יעויין במקראי קדש (לרה"ג משה הררי), הלכות ר"ה (יש באוצר), פרק א שהאריך להביא בזה מדברי הפוסקים שיש 3 שיטות בכל כה"ג
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 10, 2017 2:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב
תגובות: 22
צפיות: 349

Re: למה 'כוונתו להזיק' זאת סיבה לחייב

אולי אין לומר שכוונתו להזיק הוא סיבה לחייב, דהיינו שמשום שכוונתו להזיק מוטלת על הבעלים אחריות גדולה יותר לשומרו וכד' - שהרי א"א לומר כן בבור, שתחילת עשייתו לנזק, ואין בגדר זה שום סיבה לחייב יותר מאשר דבר שאין תחילת עשייתו לנזק. ולכן אולי צריך לומר שגדרי המשנה הם המאפיין המייחד כל אב, ויסוד יחו...
על ידי בברכה המשולשת
א' ספטמבר 10, 2017 1:53 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תורה ופרנסה
תגובות: 42
צפיות: 1143

Re: תורה ופרנסה

לא התכוונתי שהבעלי מלאכה צריכים להיות מכובדים יותר מהאברכים, ואף לא שווים אליהם, אלא התכוונתי שחשמלאי/נגר/מסגר/טבח/ אמור להיות מכובד יותר מפסיכולוג/עו"ד/איש הייטק/יזם וכו', בניגוד למה שהורגלנו לחשוב. אכן במזרח אירופה כך היה, אבל מה עושה את זה ליותר נכון? זה לא עניין של יותר נכון, אלא שכך היה מ...

עבור לחיפוש מתקדם