החיפוש הניב 8231 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 19, 2018 9:15 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב רבי אלימלך בר שאול זצ"ל רבה של רחובות
תגובות: 21
צפיות: 2671

Re: הרב בר שאול זצ"ל

נתבקשתי להוסיף לאשכול לכבוד היארצייט של הגה"צ רבי אלימלך בר שאול זצ"ל: מתוך גליון דובב שפתיים, נדפס בקובץ גליונות סוכות תשע"ט, בתיאור חתונתו של הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל: "כולם באו ושמחו בשמחת ידידם החתן האהוב. לאור מנורות החשמל שסודרו סביב הגג, נישאו דרשות בשבח החתן ובית הכ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 17, 2018 1:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט
תגובות: 44
צפיות: 901

Re: הלכות שנקבעו בגמרא וברמב"ם וכבר לא נוהגים בהם- ליקוט

רבים לא נהגו לשרוף חלה, והחזון איש נראה לי כותב שכיון שיש בזה טירחה, יש לחוש שיתרשל בשריפתן ויבוא להם לידי תקלה בינתיים. לגבי זרוע לחיים וקיבה, אכן לא נותנים. אבל הסיבה לזה בגלל שכהיום כמעט תמיד מדובר בבהמות נכרי, וכיון שהוא לוקח את הטריפות פטורים מזרוע לחיים וקיבה על פי מה שכתב אחד מהראשונים, איני...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 17, 2018 11:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1087
צפיות: 118855

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

טלפון (לא מייל!) של הרב יהודה הרצל הנקין (אביו של הקדוש הרב איתם הי"ד)
עדיף בפרטי

תודה רבה
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 16, 2018 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 51
צפיות: 711

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

כמדומני שיש ספר שלם בכל נושא זה של מעבר לפני המתפלל (אולי שמו- ד' אמות של תפילה)
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 16, 2018 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום בונה
תגובות: 223
צפיות: 16812

Re: מה באמת חשב הגרשז"א על סברת החזו"א- לאסור את החשמל משום

התורה אסרה בשבת מלאכה, ואין שום ספק לכל בר דעת ששימוש בחשמל הוא מלאכה, אתו עושים את כל מלאכת ששת ימי המעשה, והרי כל התעשיה בימינו מופעלת בחשמל, והיא המלאכה עצמה. הלט' מלאכות אינן לט' איסורים, אלא לט' צורות של איסור אחד, ונקבע מנין לט' לפי מה שהיה במשכן, ונפ"מ להתראה ולקרבן, אבל אין איסור "...
על ידי בברכה המשולשת
א' אוקטובר 14, 2018 5:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

אוהב אוצר כתב:אני לא יודע מי זה שמסר את המידע הזה לחולה הזה - אבל המידע ממש לא מדוייק - אדרבא, המכשיר הזה מדוייק יותר ממה שנכתב פה.
עובדה שמכשיר זה אינו מצריך 'כיול' לעומת מכשירים אחרים - שזה אומר שהוא די מאד מדוייק.


אברר בעז"ה
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 12, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

גם לפי החזון איש זה תלוי כיצד המכשיר החשמלי עובד, הרב דרור פיקסלר במאמריו טוען שלא בכל הטכנולוגיות העדכניות יסבור החזו"א שיש בונה. תוכל ללנקק? מאמריו נמצאים כאן: https://faculty.biu.ac.il/~fixeled/arti.htm יש שם הרבה מאמרים על חשמל, וכוונתי בעיקר לזה: 98 66-76.pdf כמדומני שהקדוש הרב איתם הנקין...
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 12, 2018 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

פלגינן כתב:דומני יצא לאחרונה ספר הסוכרת והלכותיה. בוודאי דן שם.


מי המחבר, והיכן ניתן להשיג ו/או לראותו?
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 12, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

עוד שתי נקודות. א. האם ברור שלדעת החזון איש איש איסור דאורייתא בסגירת מעגל בכלי שאינו מחובר לקרקע? הרי אין בונה בכלים. ב. אפשר שהוצאת טיפת דם - הוי פחות משיעור (ולעומת זאת שימוש במכשיר חשמלי - אפשר שזו מלאכה שחייבים עליה חטאת). ויש לעיין בזה הן לשיטת הרמב"ם (בחיוב חובל הוא משום מפרק, ושיעורו ב...
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 12, 2018 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3421
צפיות: 294254

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

בברכה המשולשת כתב:
חד ברנש כתב:והנה האנגלי
סולו134.pdfתודה רבה וייש"כ גדול!


כאשר קראתי את המאמר התברר לי שאני זקוק גם לפרק 9 של הכרך הנ"ל (אליו הוא מפנה). לפי ההפניות של המחבר, פרק זה כולל את עמ' 196 (ומן הסתם הרבה עמודים לפני כן ואחרי כן).

בתודה מראש
וסליחה על ההטרחה.
על ידי בברכה המשולשת
ו' אוקטובר 12, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

גם לפי החזון איש זה תלוי כיצד המכשיר החשמלי עובד, הרב דרור פיקסלר במאמריו טוען שלא בכל הטכנולוגיות העדכניות יסבור החזו"א שיש בונה. תוכל ללנקק? מאמריו נמצאים כאן: https://faculty.biu.ac.il/~fixeled/arti.htm יש שם הרבה מאמרים על חשמל, וכוונתי בעיקר לזה: 98 66-76.pdf כמדומני שהקדוש הרב איתם הנקין...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוקטובר 11, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

אם כך אז אפרט את המונח באפרקסתא דעניא דילי. אם השואל היה ניגש למרון החזון איש הנ"ל היה אומר לו שבכל סריקה הוא עובר על בונה, וכיוון שלפי הצגת השאלה יש סבירות שהוא יצטרך יותר מפעם אחת בכל פעם אז כל פעם תהיה מלאכה ולכן עדיף להמשיך בדקירות. אם השואל היה ניגש למרן הגרשז"א הנ"ל היה אומר שי...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוקטובר 11, 2018 9:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

Re: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

אני חושב שזו שאלה לרופא ולא לרב עד כמה אפשר לסמוך על המכשיר החדש אם אכן אפשר אז ברור ש מבחינה הלכתית זה עדיף אבל אם לא בטוח הרי שזה עדיין פוח נפש לא בטוח שבית מדרשו של מרן החזון איש יסכים לקביעתך על העדיפות ההלכתית מבחינה רפואית אם המכשיר מאושר לשימוש אזי הוא מספיק בטוח לשימוש, ואל"כ לא היה מש...
על ידי בברכה המשולשת
ה' אוקטובר 11, 2018 5:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"
תגובות: 22
צפיות: 780

מכשיר לבדיקת רמת הסוכר בדם - שימוש בו בשבת"

נתבקשתי לשאול (ומכאן ואילך ציטוט מדוייק של השאלה): יש לי סכרת נעורים, וכחלק מהטיפול והביקורת עליי לעשות בדיקת דם קטנה כמה פעמים ביום על מנת לדעת את רמת הסוכר בדם.. וכמובן שמוסכם על כל הרבנים שזה פיקוח נפש שדוחה שבת ולכן אפשר לעשות את הבדיקה בשבת למרות שהיא גובלת בהוצאת דם, והפעלת מכשיר חשמלי.. השאלה...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 10, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3421
צפיות: 294254

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

חד ברנש כתב:והנה האנגלי
סולו134.pdfתודה רבה וייש"כ גדול!
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 10, 2018 7:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3421
צפיות: 294254

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם אפשר יהיה לקבל בבקשה את מאמרו של פרופ' ר' חיים סולובייצ'יק על הקשרים ו(אי-)הזיקה בין יהדות אשכנז לתורת א"י (למיטב ידיעתי זה באנגלית וזה פורסם בקובץ מאמריו) אם תכתוב את שם הכותר האנגלי, ומס' העמודים, אנסה להשיגו. גיליתי שיש גם מאמר בעברית: מאמר בירורים בהלכה של אשכנז הקדומה : (א) אגובארד, מ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 10, 2018 5:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3421
צפיות: 294254

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם אפשר יהיה לקבל בבקשה את מאמרו של פרופ' ר' חיים סולובייצ'יק על הקשרים ו(אי-)הזיקה בין יהדות אשכנז לתורת א"י (למיטב ידיעתי זה באנגלית וזה פורסם בקובץ מאמריו)
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 09, 2018 7:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דימוי ישראל לאמה היוצאת לחירות בסימנים
תגובות: 6
צפיות: 150

Re: דימוי ישראל לאמה היוצאת לחירות בסימנים

חד ברנש כתב:האם יש מדרש או אחד מהראשונים המדמה את ישראל למצרים לאמה עבריה, ש"אם שלש לא יעשה לה", היא יוצאת חינם בהבאת סימנים?
אודה מאוד לכל עזרה בנושא.


זה לא נזכר באחד מפיוטי רבי אמתי ב"ר שפטיה? (אולי בזולת לחתונת אחותו? זכור לי משהו כזה)
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 09, 2018 9:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בברכת כהנים
תגובות: 11
צפיות: 725

Re: טעות בברכת כהנים

כמדומני שיש נדון באחרונים שמהרגע שחז"ל קבעו את קיום מצוות ברכת כהנים בתפילה דווקא, א"א לקיימה שלא בתפילה אם תוכל לפרט. וגם, לפני שתיקנו, מתי בדיוק בירכו הכהנים את העם? והאם עשו זאת גם ביחיד? לגבי השאלה הראשונה- התכוונתי לנדון אם אפשר לקיים מצווה דאורייתא שלא בדרך שחז"ל קבעו לקיים אות...
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוקטובר 08, 2018 3:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג
תגובות: 4
צפיות: 228

Re: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג

לא משמע שהיו גאוני עולם אלא שידעו את המסורה כי שמעו במפורש משמעיה ואבטליון (ולמיטב זכרוני זה מפורש בחז"ל)
על ידי בברכה המשולשת
ב' אוקטובר 08, 2018 11:54 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת כי שם ד' אקרא לפני תפילת שמו"ע
תגובות: 5
צפיות: 277

Re: אמירת כי שם ד' אקרא לפני תפילת שמו"ע

הפסוק 'כי שם ה' אקרא' מצוי בסידורים מתקופת הגניזה, ובנוסח בבל מופיע לעתים אפילו אחרי ה' שפתי תפתח! ראה למשל א' ארליך, 'תפילת שמונה עשרה שלמה על פי מנהג ארץ ישראל', קבץ על יד, סדרה חדשה יח (כח) תשסה, עמ' 9. אכן, כן הוא. ויעויין עוד בהשלמות לסידור אזור אליהו שמנהג זה (לומר כי שם אחרי ה' שפתי בכל התפי...
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 03, 2018 2:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 181

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

חיים סגל כתב:ישר כח.
מצאתי לר' רפאל קנצלבויגן בירחון 'תורה שבעל פה' שמתרגם במדרש זה: 'אדון בית המדרש'.


לכאורה מדוייק יותר לתרגם- ראש בית המדרש (על משקל ראש ישיבה) התרגום של הרה"ג זצ"ל שהבאתם הוא כדוגמת הביטוי באנגלית-schoolmaster
אבל בלשוננו הביטוי "ראש" מתאים יותר מ-"אדון"
על ידי בברכה המשולשת
ד' אוקטובר 03, 2018 11:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?
תגובות: 6
צפיות: 181

Re: מה פירושו של התואר 'אסקולוסטיקא דאורייתא'?

מהיוונית
אסכולה זה בית ספר, כמו עד היום באנגלית- school
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שר של ארץ ישראל
תגובות: 4
צפיות: 127

Re: שר של ארץ ישראל

הרמב"ן הידוע בסו"פ אחרי מות כותב שאין שר למעלה ששולט על ארץ ישראל, אלא בניגוד לכל הארצות, א"י נמצאת תחת שלטון ישר מאתו יתברך שמו. ולשאר הארצות יש שר עליהם למעלה. והם דבריו ידועים וכדאיתא בפדר"א פכ"ד ובת"י עה"פ בהנחל עליון גוים וגו'. האמנם שאלתי לדעת היאך זה עולה ב...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 3:18 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קריאת התורה בשמחת תורה - אין דין ואין דיין?
תגובות: 5
צפיות: 199

Re: קריאת התורה בשמחת תורה - אין דין ואין דיין?

מה שנכון נכון כתב:
בברכה המשולשת כתב:ב. כהן באמצע מחזור- לכאורה הבדל בין העדות.

יעוי' מ"ב קלה, לז.


ייש"כ גדול ותודה רבה לכתר"ה על שהעמיד אותי על טעותי
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 3:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

ואז אמר לי ת"ח חשוב שליט"א שאם פורסים את זה על הסוכה כמה ימים מראש ויש שמש חזקה, אז זה פוטר את הבעיה לסוכות, ואכן כך עשינו וזה באמת עובד (אצלנו) לא הבנתי, השמש הורגת אותם/מבריחה אותם? מבריחה, ואז הם נושרים בסוכה לפני סוכות ועד סוכות כבר אין בעיה כלומר, מצאת נגיעות של כיני ספרים, הנחת את ה...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 3:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קריאת התורה בשמחת תורה - אין דין ואין דיין?
תגובות: 5
צפיות: 199

Re: קריאת התורה בשמחת תורה - אין דין ואין דיין?

בביהכ"נ שהתפללתי בו קראו חמשה קרואים, ואח"כ כהן לתחילת המחזור השני של וזאת הברכה, לאחריו ישראל (לא היה עוד לוי), ולאחריו כהן נוסף. מצד שני הקפידו להפריד בין אחים. האם יש עניין לקרוא בכל תחילת מחזור לכהן? האם במחזור השני אין דין לקרוא ללוי או להעלות כהן פעם שניה במקום לוי? האם יש בעיה לשלב...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 2:59 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

פרנקל תאומים כתב:
בברכה המשולשת כתב:ואז אמר לי ת"ח חשוב שליט"א שאם פורסים את זה על הסוכה כמה ימים מראש ויש שמש חזקה, אז זה פוטר את הבעיה לסוכות, ואכן כך עשינו וזה באמת עובד (אצלנו)

לא הבנתי, השמש הורגת אותם/מבריחה אותם?


מבריחה, ואז הם נושרים בסוכה לפני סוכות ועד סוכות כבר אין בעיה
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 2:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי זה הקק"י?
תגובות: 4
צפיות: 217

Re: מי זה הקק"י?

כמדומני שזה משהו כמו- קהילת קודש ישראלית
והיינו הקהילה (או אולי הזט"ה דהקהילה) במקום פלוני
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 1:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?
תגובות: 91
צפיות: 2505

Re: מהו הסכך המומלץ ביותר מבחינה הלכתית?

לנו יש סכך קיינעס ישן (חלקו יותר בן יותר מ- 15 שנה וחלקו בן 10) ועליו אנחנו פורסים כפות דקל (בעיקר כדי שלא יעוף הסכך- ולצורך זה יש חשיבות גדולה לגזע הענף) אחרי שהתוודענו לבעיית הכינים וכו' ניסינו לאחסן את זה בצורה הרמטית (אנחנו מאחסנים בתוך חלל הגג) ולא הועיל. (אלא כל שנה עשינו את הטיפול שכתב הרב וי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לק לבנות בגיל סמינר מותר או אסור מקורות בבקשה
תגובות: 7
צפיות: 403

Re: לק לבנות בגיל סמינר מותר או אסור מקורות בבקשה

למיטב זכרוני הדל יש ספר באוצר החכמה שעוסק בהרחבה בעניין גדרי איפור, איסורו והיתרו (הוא סובב סביב פרק במה אשה ושמו- אחותי כלה)
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 12:55 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגר"א מוילנא זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 1272

Re: קונטרס נהורא דאליהו - על הגר"א, משיעורי הגרי"ח סופר שליט"א

שובי נפשי כתב:
שמר כתב:לא עלה.

נהורא דאליהו, יד תשרי תשע''ט.pdf


ייש"כ גדול על הקונטרס הקדוש הזה
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 10:26 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור
תגובות: 10
צפיות: 1455

Re: דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור

לא ממש ברור לי מה רוצה שולי רנד בשיר הזה. עכ"פ במקרה יצא לי בחוה"מ לשמוע שיר אחר שלו, מאותו אלבום, בו הוא מתאר את מעשיהם של ארבעה בני נוער חילונים משועממים. איני יודע, אולי כוונתו רצויה, מה שקשה לי לומר על מעשיו. השיר הוא פשוט גועל נפש מרוכז. הפירוש של שולי רנד (פורסם בזמנו ע"י ידידי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' אוקטובר 02, 2018 7:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים
תגובות: 16
צפיות: 522

Re: טעמי ולקחתם לכם ארבעת מינים

זהו פשוטו של מקרא.... המקור הוא כאן: ויקרא כג לט-מ אַ֡ךְ בַּחֲמִשָּׁה֩ עָשָׂ֨ר י֜וֹם לַחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֗י בְּאָסְפְּכֶם֙ אֶת־תְּבוּאַ֣ת הָאָ֔רֶץ תָּחֹ֥גּוּ אֶת־חַג־יְהוָ֖ה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים בַּיּ֤וֹם הָֽרִאשׁוֹן֙ שַׁבָּת֔וֹן וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁמִינִ֖י שַׁבָּתֽוֹן׃ וּלְקַחְתֶּ֨ם לָכֶ֜ם בַּיּ֣וֹם הָ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 27, 2018 9:33 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: שינת עראי בנסיעות

ומה ההסבר? ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל. אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן? לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר כעין תדורו...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 27, 2018 9:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: שינת עראי בנסיעות

ומה ההסבר? ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל. אם פטור הולכי דרכים הוא משום כעין תדורו, מה עניין צורך לכאן? לגופה של שאלה, מישהו סח לי בשם רב אחד לאסור,(הגרשי''ש מהעד''ח) ולגודל התמיהה שאלתי אח"כ כעשר רבנים מפורסמים וכולם הורו להיתר כעין תדורו...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 27, 2018 4:38 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: שינת עראי בנסיעות

מלבב כתב: ומה ההסבר?


ההסבר הוא שהולך דרכים הוא דווקא בצורך פרנסה וכה"ג ולא טיול, שאינו נחשב לצורך כלל.
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 27, 2018 1:05 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: שינת עראי בנסיעות

מלבב כתב:
היא שיחתי כתב:נראה לפשוט דמותר
כדין הולכי דרכים

לא פשוט, לדעת הגר"מ פיינשטיין אין דין הולך דרכים בנוסע לטיול.


וכ"פ הגרע"י והגרשז"א
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 27, 2018 11:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא
תגובות: 4
צפיות: 213

Re: מחלוקת בהלכה למשה מסיני -מעניני דיומא

ידועים דברי הרמב"ם שאין מחלוקת בהלכה למשה מסיני. ויש להקשות שהרי כתב הרמב"ן במלחמות בסוכה(יז. ד"ה וראיתי) שלמ"ד שסכך פסול פוסל בארבע אמות א"צ להגיע לדין של דופן עקומה, וכיון שסתמא דגמרא בכמה מקומות מזכירה דין זה משמע דהלכה לא כך, אלא סכך פסול פוסל בארבעה טפחים. עכ"פ נמ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' ספטמבר 27, 2018 11:03 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינת עראי בנסיעות
תגובות: 29
צפיות: 464

Re: שינת עראי בנסיעות

שאלה שאני מתחבט בה כבר מספר שנים, אני נוהג לישון או להירדם בנסיעות (במהלך השנה) פעמים רבות מפאת העייפות, האם מותר בסוכה לישון בנסיעה? מחד, אסור לישון שנת עראי מחוץ לסוכה. אבל מאידך גיסא, אם הדין של שינה בסוכה נובעת מ"תשבו כעין תדורו" בהגדרה שינה בנסיעה היא גם לא בתוך הבית בכל השנה. מה דעת...

עבור לחיפוש מתקדם