החיפוש הניב 8303 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 13, 2017 9:12 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 53
צפיות: 3391

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

פרנקל תאומים כתב:מש"כ בעיתון על השיעור שהוא מסר ב"מושב שלבים" זה מן הסתם שם קוד ל'שיעור כללי' שהוא היה מוסר בישיבת ההסדר בקיבוץ שעלבים (הזכירו למעלה)...


יש שני מאמרים קצרים על תקופה זו בחיי הגאון זצ"ל בגליון החדש של המעיין
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 13, 2017 4:29 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3865

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

אני זוכר גם את המנין נץ שהיה מתקיים בכולל חזון איש למעלה. היו שמה את המנין הקבוע שלו, ועוד כמה בחורים שלא ישנו כל הלילה, חלק מהם מתמידים וחלקם עסקנים. (היתה שמה גם בחורה ממושקפת שהיתה מתפללת שמה בקביעות. כל פעם שהיא היתה נכנסת לעזרת נשים, היו כל הבחורים חייבים לצאת.) גם פה הוא בלט בצניעות, בפשטות ו...
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 13, 2017 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם
תגובות: 5
צפיות: 76

Re: מנהג ארץ מצרים במשנת הרמב"ם

יש מאמר ישן על המנהג אצל הרמב"ם (כמדומני שפורסם בכה"ע תלפיות שיצא לאור בניו-יורק) ויש מאמר חדש יותר בקובץ תורה שבעל-פה
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 13, 2017 2:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 196
צפיות: 6712

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שאלה נוספת: מי שמתפלל במנין ובו מתפללים עמידה כמה דקות לפני הנץ החמה - האם עדיף להתחיל עמידה איתם, להתחיל עמידה בנץ שזה מעט אחריהם אך משער שיספיק לקדושה או להתחיל עם הש"ץ שמתחיל חזרה קצת אחרי הנץ ואז יתחיל יחד איתו (ולא באמצע כמו באפשרות האמצעית)? בדידי הוה עובדא הכי תקופה מסויימת, והייתי מתחי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 11:03 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 407
צפיות: 19620

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

וזה יהיה ביום אחד, לדעת כת"ר. בתהליך לא? הגיוני שיהיה בתהליך. אמנם אם כן, אנחנו נצטרך לחכות שיסיים את התהליך ואז נוכל להחליט שזה באמת היה התהליך. (כאמור באשכול אחר, לפי הרמב"ם מחכים שהמשיח יסיים את כל מטלותיו כדי להחליט שהוא משיח, ועד אז הוא סתם כמלכי ישראל הכשרים שמתו, ואם הוא חילוני אז ...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 11:02 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 407
צפיות: 19620

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

מילים מילים. שאלתי שאלה פשוטה, במה היה שבתאי צבי דומה לגאולה. מי נגאל ומהיכן. אל תענה, על סיגופים/ דומה למשיח / הציבור חשב שהוא עתיד לגאול / הציבור האמין בו גם הרבה שנים לאח"ז / ובלה בלה בלה. כל זה ידוע. השאלה מה הקשר בין כל זה ל'גאולה'. [לידיעתך, המובן הפשוט של 'גאולה', זה יציאה מתחת עול הגלו...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 10:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 407
צפיות: 19620

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

עלייתם ארצה של מליוני יהודים, הוא יכול להיות מקסימום "קיבוץ גליות", אבל אין לו קשר לגאולה ע"י משיח וכו'. אולי זה הכנה לגאולה. הלכות מלכים ומלחמות פרק יא א המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות בית דויד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו, כשהי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 10:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 407
צפיות: 19620

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

עלייתם ארצה של מליוני יהודים, הוא יכול להיות מקסימום "קיבוץ גליות", אבל אין לו קשר לגאולה ע"י משיח וכו'. אולי זה הכנה לגאולה. הלכות מלכים ומלחמות פרק יא א המלך המשיח עתיד לעמוד, ולהחזיר מלכות בית דויד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה מקדש, ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו, כשהי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 9:59 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3865

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

הוד_והדר כתב:
בברכה המשולשת כתב:הגרז"ר בענגיס (בדרך עץ החיים, ע' 660)

ר' זעליג ראובן נפטר בז' סיון תשי"ג
ואתה מן הסתם מערבב עם הסיפור של החלום של ר' הערש פסח פראנק


לא עירבבתי. התייחסתי לחלום הנ"ל של מרן הגרצפ"פ (ע"ז מדובר במקור שהזכרתי). ובצוואה של הגראי"ל לא כתוב שכולם נפטרו בתשי"ד
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 9:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3865

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

הגרז"ר בענגיס (בדרך עץ החיים, ע' 660)
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 5:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל
תגובות: 120
צפיות: 3865

Re: חשך אור העולם - מרן הגראי"ל זצוק"ל

פתחי תשובה יורה דעה סימן שמד עבה"ט של הרב מהרי"ט ז"ל שכתב בשם תשו' בית יעקב סי' פ"ג דגדול הדור שמת וצוה שלא להספידו המיקל שלא לשמוע לחכם הלז לא הפסיד ע"ש. ועי' בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קע"ד שהאריך בזה והביא בשם רבי הגאון בעל נודע ביהודה ז"ל שאמר בעת שהס...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 5:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפי החזו"א איך יתכן סייעתא דשמיא בפסק?
תגובות: 27
צפיות: 1391

Re: לפי החזו"א איך יתכן סייעתא דשמיא בפסק?

יש"כ. דבריו אכן קרובים לד' החזו"א, (ואילו בשבה"ל מבו' קצת אחרת, וכנ"ל) . ז"ל: מיהו אין מכאן ראייה כך ולא כך, דאם לעולם אין תקלה באה ע"י צדיקים, א"כ יש להקשות היאך יורו ב"ד לאכול חלב ולעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה ואפילו בהוראת ע"ז וכן כהן גדול וכן ...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 12, 2017 8:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 196
צפיות: 6712

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לפי הנחת היסוד של מר שמנחה טעונה תפלין מצד עצמה ושתפלין דר"ת אינם תפלין אז היה צריך להניח תמיד תפלין דרש"י במנחה. מי שמניח תפלין דר"ת במנחה כנראה סובר אחרת מאחת משתי הנחות היסוד הנ"ל. חוץ מזה חידוש כזה של כת"ר ראוי שיובאו לו מקורות ולא יפטור עצמו ב"הרי יש כו"כ מקו...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 196
צפיות: 6712

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לפי הנחת היסוד של מר שמנחה טעונה תפלין מצד עצמה ושתפלין דר"ת אינם תפלין אז היה צריך להניח תמיד תפלין דרש"י במנחה. מי שמניח תפלין דר"ת במנחה כנראה סובר אחרת מאחת משתי הנחות היסוד הנ"ל. חוץ מזה חידוש כזה של כת"ר ראוי שיובאו לו מקורות ולא יפטור עצמו ב"הרי יש כו"כ מקו...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 6:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 196
צפיות: 6712

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

שאלה נוספת: הנוהג להניח תפלין של ר"תבמנחה ובבוקר לא הרגיש טוב ומשום כך התפלל שחרית בלי תפלין של רש"י ובצהרים הרגיש יותר טוב - מה עדיף להניח תפלין של רש"י במנחה ולאחר מנחה להניח תפלין דר"ת או להניח תפלין דרש"י לפני מנחה ובמנחה להניח תפלין דר"ת? הרי יש כו"כ מקורות ש...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 6:02 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השמטת קטעים בפיטום הקטורת שאחרי מוסף
תגובות: 3
צפיות: 100

Re: השמטת קטעים בפיטום הקטורת שאחרי מוסף

תלוי במקור האמירה, כידוע ונכב"ב
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 6:00 pm
פורום: חנוכה
נושא: המתיוונים היו המיעוט
תגובות: 80
צפיות: 1493

Re: המתיוונים היו המיעוט

ויעויין מג"ת לכ"ב באלול
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 103
צפיות: 3609

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

קו ירוק כתב:אז מי אומר שדעת רשב"ג לא היתה כשלו, אולי גם בזה טעה ... פלגינן דיבורא מהכ"ת. מה גם שהוא כותב במפורש שגילה את אזני אביו על כך.


לע"ד הוא לא נאמן על שום דבר שכתב לטובת עצמו, אך מסתברא שמה שכתב לגנות עצמו כן אמיתי
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 3:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר "שלום לעם" למרן הראי"ה
תגובות: 5
צפיות: 141

Re: מאמר "שלום לעם" למרן הראי"ה

ייש"כ גדול ותודה רבה לרבנים שליט"א
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 1:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מאמר "שלום לעם" למרן הראי"ה
תגובות: 5
צפיות: 141

מאמר "שלום לעם" למרן הראי"ה

סליחה על השאלה הפשוטה:
היכן פורסם מאמר של מרן הראי"ה קוק בשם "שלום לעם"?
(אין לי כרגע גישה לחיפוש באוצר, אבל אם תהיה הפניה יש לי אפשרות לראות. ואם זה לא באוצר גם הפניה כזו תועיל)
תודה רבה
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 103
צפיות: 3609

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

לשם מה הבאת את זה. מדובר פה ללא ספק על מחלוקת תנאים, שאין המקום להביאה בפני הרבים ללא ההקדמות המתאימות, ואולי ואולי! יב"מ היה תנא? הסתפקתי. אבל היה ראוי לכהונה גדולה, אף שהיו אחרים ראויים ממנו, ותקנותיו פשטו בכלל ישראל להלכה. כלומר גזרותיו גזרות! ז"א שכתר"ה התכוון ליב"ג ולא ליב&...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 9:53 am
פורום: דרישת ציון
נושא: ירושלים - הבירה?
תגובות: 65
צפיות: 1233

Re: ירושלים - הבירה?

בני עלייה התכוונתי, אלו שלא סנוור אותם הפעמונים של ההכרזה על המדינה. לאמור - בן עליה הוא מי שמחזיק בדעותי. הדגשתי שאין לי דעה בענין. גם לא נולדתי עם הכרזת המדינה... התכוונתי לאלו הבודדים שהרגשתם היתה כשל גדולי הדור דאז, שראו בהכרזת הקמת המדינה סיבה לצער ולא לשמחה, של החזו"א, של הגרי"ז, של...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 9:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה
תגובות: 32
צפיות: 1407

Re: קהילות ספרדיות באירופה לפני 300 שנה

אני לא יודע על איזה קשקושים אתה מתכוון. אני מדבר על עובדה היסטורית שאחרי כיבוש אלזס על ידי האימפריה הגרמנית, הרבה יהודים עזבו אותה וחלק נכבד מהם עבר לאלג'ריה והתבוללו שם בין הספרדים (וגם עם גויים) לגמרי ואני מכיר אישית כמה מצאצאיהם שחוץ מהשם משפחה האשכנזי נוהגים כמו הספרדים בכל דבר ועניין. הרמטכ&qu...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 9:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 103
צפיות: 3609

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

בסיפורים שהזכרת לכאורה אין גנאי בהתנהגותו של יוסף בן מתתיהו (אין שום סיבה שיתאבד. להפך. וגם אין סיבה שלא יישאר עם טיטוס וישתדל להתקיים שם). וככל שזיכרוני עומד לי, לא זה מה שהביא את בעל דורות הראשונים לגנות אותו, ולהחליט שלא נאמנה את הפרושים רוחו. אכן כן, הגריא"ה הראה בדוה"ר הרבה בעיות אחר...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 11, 2017 9:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 103
צפיות: 3609

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

קו ירוק כתב:לשם מה הבאת את זה. מדובר פה ללא ספק על מחלוקת תנאים, שאין המקום להביאה בפני הרבים ללא ההקדמות המתאימות, ואולי ואולי!


יב"מ היה תנא?
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 7:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 103
צפיות: 3609

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

דל ר' מיכאל בן-ארי מהכא, הרי די לראות מה כתב עליו הגריא"ה בדוה"ר בשביל להכריע בדבר טיבו. די בשביל לשמוע צד נוסף, בגנונתו. אבל אין די 'להכריע', הצדדים שלא להרחיקו כ"כ, אינם מופרכים לגמרי. והאמת - כרגיל בדרך כלל - אי שם באמצע... ממה שראיתי אני הקטן בדוה"ר, סבורני שזה הוא אחד מהמקר...
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 6:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית
תגובות: 103
צפיות: 3609

Re: חדש! ספר 'מקבים א' | מהדורה מחקרית-תורנית

נ.ב. אחרי שקראתי את הקונטרס המגמתי (שמתאר הכל בעיני הקנאים) של בן ארי על המרד הגדול (ששונא את יוספוס בכל נימי נפשו), אני החלטתי (אך עדיין לא בצעתי את ההחלטה) להפסיק לקרוא לו יוספוס, ולהתחיל לקרוא לו יוסף בן מתתיהו. וכמו שכבר ציינו כאן לספרו היפה נגד אפיון. כמה חבל שספרו על מצוות לא שרד או לא הגיע ל...
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 6:10 pm
פורום: חנוכה
נושא: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?
תגובות: 63
צפיות: 4498

Re: הגר"א וייס- למה רוב הראשונים לא הקשו את קושית הבית יוסף?

בערל כתב: ספר האשכול (הל' חנוכה).


איזה?
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 1:53 pm
פורום: חנוכה
נושא: איזה הערות על השיר "קיצור דיני חנוכה" להראי"ה קוק זי"ע
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: איזה הערות על השיר "קיצור דיני חנוכה" להראי"ה קוק זי"ע

ייש"כ גדול לכתר"ה.
יש חוברת שלמה על השיר קיצור דיני חנוכה, עם ביאורים ומקורות (הרב משה עמיאל, מכון שלהבתיה)
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 1:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין ז. - תנא היכא קאי דקתני "פשיטא" (הריגת עובר)
תגובות: 6
צפיות: 120

Re: ערכין ז. - תנא היכא קאי דקתני "פשיטא" (הריגת עובר)

עקביה כתב:
בברכה המשולשת כתב:יעויין במאמרו של הרה"ג רצון הלוי ערוסי בזה (בתחומין א או ב)

ייש"כ! ראיתי באתר של תחומין שבחלק ב ישנו מאמר של הרב ערוסי בשם "דרכים בחקר ההלכה ובבירורה", האם לזה נתכוונת?


כן
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 10:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים
תגובות: 61
צפיות: 3313

Re: כולל? עבודה? חסידים/לא חסידים

אני לא חושב שיש הרבה שיש להם ידיעות מסבם שבליטא וברוסיה, הן מחמת שרובם נשחטו ונטבחו, ודלא כמדינת הונגריה. ומה גם שרוב יוצאי ליטא אינם 'לן בבית הקברות', ואינם מנסים לחיות את העבר, כך שלא ראו בזה ענין לשחזר את העבר ולהעמיד את הסיפורים כחלק מהחינוך לדורות. על כן אין לנו אלא הסיפורים שנכתבו ע"י הכ...
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 10:04 am
פורום: דרישת ציון
נושא: קול התור
תגובות: 141
צפיות: 10326

Re: קול התור

ומתי הופיע לראשונה ההספד הזה? "הדברים נאמרו באזכרה שנערכה לר' יושעה בבית הכנסת מזכרת משה בירושלים, בחודש אלול שנת תרפ"א, במלאת עשרים וחמש שנה לפטירתו... לקט מדברי המספידים פורסם לאחר מכן במהדורה מצומצמת " (ברית אבות בסערת אליהו, מבוא, עמ' 12, הערה 12) תירוץ קלאסי ממשפחת 'תירוצי' חבור...
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 9:56 am
פורום: חנוכה
נושא: שליטת העין בכ' אמה.
תגובות: 2
צפיות: 98

Re: שליטת העין בכ' אמה.

כן דעת מרן הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל (מובאת בספר מקראי קדש חנוכה לרה"ג משה הררי, יש באוצר)
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 9:18 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברוך אתה ה' גאל
תגובות: 5
צפיות: 176

Re: ברוך אתה ה' גאל

בקרו טלה כתב:עי' בפסקי תשובות ח"א


ויש להוסיף על המקורות שהביא שם שגם מרן הגר"ש דבליצקי שליט"א יצא נגד הנהגה זו (יעויין למשל בספרו בינו שנות דור ודור)
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 10, 2017 9:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ערכין ז. - תנא היכא קאי דקתני "פשיטא" (הריגת עובר)
תגובות: 6
צפיות: 120

Re: ערכין ז. - תנא היכא קאי דקתני "פשיטא" (הריגת עובר)

יעויין במאמרו של הרה"ג רצון הלוי ערוסי בזה (בתחומין א או ב)
על ידי בברכה המשולשת
ו' דצמבר 08, 2017 3:34 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם
תגובות: 407
צפיות: 19620

Re: נטורי קרתא קיצוני - דינם והשתמשות בספרים שלהם

משולש כתב: כבודו כהן? אם כן שווה לריב עמו כדי לקבל עוד ברכות.


אכן, כהן.
וח"ו לריב, יש כאן ויכוח גדול, אך לא ריב.
על ידי בברכה המשולשת
ה' דצמבר 07, 2017 9:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת המנחת כהן בבין השמשות
תגובות: 9
צפיות: 212

Re: שיטת המנחת כהן בבין השמשות

יעויין במאמרו של הגאון הצדיק רבי עידוא אלבה בירחון האוצר ט
על ידי בברכה המשולשת
ה' דצמבר 07, 2017 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 278
צפיות: 12684

Re: עזרה בפענוח ר"ת

קאצ'קלה כתב:וק"י - ועד קטן יצ"ו.
ימ"א - יחיאל מנחם אורבינו.

מקור: מן הגנזים, ו, עמ' קנב.


תודה רבה
ייש"כ גדול
על ידי בברכה המשולשת
ה' דצמבר 07, 2017 7:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עזרה בפענוח ר"ת
תגובות: 278
צפיות: 12684

Re: עזרה בפענוח ר"ת

אפשר יהיה בבקשה לעזור בפענוח ראשי התיבות הבאים: ימ"א: כה דברי הצעיר שבצעירים הסופר ימ"א ועוסק במלאכת שמים, שליח צבור בבהכנ"א יע"א ביום הששי, חמשה ועשרים יום לחדש כסלו, יומי חנוכה אנון, שגומרים את ההלל, לו נאה להלל, ולו נאה לברך, שזכני והחייני לגמור המלאכה הזאת, בשנת ס"ה לימי...

עבור לחיפוש מתקדם