החיפוש הניב 8276 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ה' דצמבר 13, 2018 7:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש
תגובות: 21
צפיות: 310

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש

א. אם בלראות פני חברו יש גדרי מצווה, אני סמוך ובטוח שבכל יציאה לחו"ל תמצא הרבה גדרי מצווה (וגם חברים שתראה את פניהם...). בנדון דידן, אנשים היוצאים לחו"ל כדי להינפש, בוודאי יש מצווה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ובריאות הגוף תלויה בבריאות הנפש. ב. סיפרו לי היוצאים שהרגישו מנוחת הנפ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 12, 2018 8:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש
תגובות: 21
צפיות: 310

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש

ויעויין עוד במאמרו של הרב מולקנדוב בירחון האוצר גליון י"ח
viewtopic.php?f=7&t=31425&hilit=%D7%99%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F&start=160#p471421
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 12, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש
תגובות: 21
צפיות: 310

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש

א. לראות פני חבירו, הוא רק דוגמא ליציאה לשם צורך כלשהו, וממילא הפלפול "האם שייך בזמננו ראיית פני חבירו" הוא מיותר לגמרי. שהרי בוודאי אם אדם מרגיש צורך נפשי להתאוורר, ואם הוא מרגיש שרק בחו"ל הוא יכול להתאוורר ולהרגיש מנוחה גמורה וניתוק מחיי היומיום (שמעתי מכמה), אז מהיכי תיתי שראיית פ...
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 12, 2018 12:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש
תגובות: 21
צפיות: 310

Re: האם מותר לטוס לטיול בחו''ל? - ויגש

בשאלה זו עמד הגאון הרב שלמה דיכובסקי שליט"א, לשעבר חבר בית הדין הגדול בירושלים, ומסקנתו היא להתיר יציאה לחו"ל לכל צורך שהוא, כולל טיול לצורך בריאות הנפש או ביקור בקברי צדיקים, ונביא להלן את נימוקיו בקצרה. א. יציאה לצורך עסקים או ביקור קרוב משפחה: הרמב"ם (הל' מלכים ה,ט) פסק: "אסו...
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 11, 2018 6:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 247
צפיות: 18605

Re: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

ביחס לכסא רם ונשא, כמדומני שדעת רס"ג וראשונים רבים בעקבותיו היא שאכן הנביא ראה כסא ועליו יושבת דמות, אך לא ח"ו את הקב"ה, והיא היא תורת הכבוד.
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 11, 2018 6:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר
תגובות: 66
צפיות: 1155

Re: דמיון מופלא בין הרמב"ם לזוהר

חפציאלי כתב: כתב הרמב"ם בהלכות דעות פרק ב' הלכה ג'
אמרו חכמים הראשונים כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים


לי מפריע הציטוט על-פי הנוסח של הצנזור
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 10, 2018 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר חילול ה' וקידוש ה'
תגובות: 4
צפיות: 94

Re: גדר חילול ה' וקידוש ה'

יש על זה דיון יפה של הגאון רבי זלמן ברוך מלמד במאמרו בתחומין ז: .... ו. במעשה מצווה אין חלול השם .... הגדר של חלול ד' הוא כאשר אדם עושה מעשה עברה, כלשונו של הרמב"ם בהל' יסודי התורה ה,י: מדבריו משמע שרק דברים שיש בהם עברה, או הנהגה שאינה נכונה לפי גדלו של החכם אע"פ שאין בה עברה יש בהם משום ...
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 09, 2018 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם ההלכתי של צדוקים
תגובות: 8
צפיות: 194

Re: מעמדם ההלכתי של צדוקים

א. צריך לזכור שלא מצאנו צדוקים אחרי החורבן, מלבד אולי שרידי שרידים (ויעויין בזה בהרחבה בדוה"ר).
ב. כמדומני שעל יישום דין כותים על צדוקים יש סיכום בתשובת הצי"א על הקראים (ויעויין עוד במה שהביא בזה הגרכ"פ טכורש במאמרו הארוך על הקראים)
על ידי בברכה המשולשת
א' דצמבר 09, 2018 12:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעמדם ההלכתי של צדוקים
תגובות: 8
צפיות: 194

Re: מעמדם ההלכתי של צדוקים

בש"ס יש הרבה התייחסויות למעמדם של כותים, וכן של עכו"ם לגבי מצוות שונות. אבל מה עם הצדוקים? מה דין יינם, שחיטתם, האם ובמה אפשרות לסמוך עליהם ובמה לא... ועוד. הרי בימי הבית השני זו הייתה כת משמעותית. מדוע הש"ס לא דן בעניין זה לפחות כמו שדנים על כותים? (או שפספסתי משהו?) מי שאינו מודה ב...
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 05, 2018 4:09 pm
פורום: חנוכה
נושא: חשמונאי - מעיל או מלרע ?
תגובות: 5
צפיות: 172

Re: חשמונאי - מעיל או מלרע ?

יעויין באזור אליהו על אתר שקצת נגעו בשאלה דומה
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 05, 2018 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2694
צפיות: 459104

Re: בשורת ספרים חדשים

נתבקשתי ע"י מע"כ ידידי הגה"צ רבי עמיחי ישראל כנרתי שליט"א להעלות לכאן חוברת חדשה שחבר, לקראת ימי החנוכה הקדושים הבעל"ט נתבקשתי לכתוב הודעה זו: בס"ד אחרי כשבועיים של לימוד סוגיות חנוכה בישיבה התווספו להערות הרבה דברים חשובים, וגם תוקנו דברים. בעצת ידידי היקר הרב ברכה מש...
על ידי בברכה המשולשת
ד' דצמבר 05, 2018 9:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איש נבון וחכם - למה?
תגובות: 7
צפיות: 177

Re: איש נבון וחכם - למה?

יעויין בשיחתו של הגרח"י קפלן שליט"א בירחון האוצר הנוכחי
viewtopic.php?f=7&t=31425&p=506053&hilit=%D7%99%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9F#p505951
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 04, 2018 8:58 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?
תגובות: 7
צפיות: 257

Re: הדלת נ"ח בבית הכנסת בפומבי גדול, מנהג ותיקין?

אולי ניתן לדייק זאת מהלשונות שנקטו בהם ראשונים שונים בתיאור המנהג הזה (פרסום ניסא ברבים או לא)
על ידי בברכה המשולשת
ג' דצמבר 04, 2018 4:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לוטו - השקפת גדולי ישראל
תגובות: 26
צפיות: 1677

Re: לוטו - השקפת גדולי ישראל

פורסם היום באתר ישיבה: האם מותר לקבל כסף ממפעל הפיס?נצפה הרב שמואל אריאל כ"ו כסלו תשע"ט נושא: דיני ממונות וצדקה<--משחקים והימורים שאלה: שלום מה הדין לגבי קבלת כספים ממפעל הפיס? כידוע ישנה מחלוקת האם מותר לקנות כרטיס להגרלת פיס או לוטו. האם גם שאלת השימוש בכסף של מפעל הפיס תלויה במחלוקת זו,...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 03, 2018 4:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן
תגובות: 13
צפיות: 361

Re: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן

למען האמת לא בדקתי את העניין. נראה לי משונה שיתחילו פתאום להתענות בי"ג אדר, לאחר שכבר אלף שנים קיים פורים ולא התענו ביום זה. לכן סברתי שהטענה היא שישנה מסורת קדומה על כך שתמיד התענו. אמנם כעת מצאתי לשון זו: הגהות מיימוניות הלכות תעניות פרק א אות ב והנה מנהג כל ישראל להתענות ביום שלפני פורים אמ...
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 03, 2018 10:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 218
צפיות: 74000

Re: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]

נושא ונותן כתב:נתבקשתי לשאול, האם הכתיבה בירחון מיועדת גם לבחורים או רק לאברכים. [ואת"ל אברכים, האם גם בזה יש לחלק, כיוון שביודעי ובמכירי שכותבים בו גם אברכים בשנה ראשונה וכו', או דלמא שכל שראוי שמו להיות נקרא 'הרב' סגי].


היו כבר מאמרים מבחורים
על ידי בברכה המשולשת
ב' דצמבר 03, 2018 10:04 am
פורום: חנוכה
נושא: מלחמות החשמונאים
תגובות: 5
צפיות: 180

Re: מלחמות החשמונאים

רעואל המדייני כתב:היכן ניתן למצוא סקירה בהירה ותמציתית על השתלשלות האירועים עד נס חנוכה ולאחריו?
[כמובן, על פי המקורות ההיסטוריים המוסמכים יותר].


ספר מקבים א'
על ידי בברכה המשולשת
ד' נובמבר 28, 2018 10:09 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?
תגובות: 5
צפיות: 277

Re: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?

אז למה לא לכתוב רק את הציון בכף החיים (אא"כ יש הבדל)
על ידי בברכה המשולשת
ג' נובמבר 27, 2018 7:22 pm
פורום: חנוכה
נושא: דמי חנוכה
תגובות: 10
צפיות: 2078

Re: דמי חנוכה

ואילו אצל אבותי הק' נהגו לתת מתנות במקום המעות, כדי לא להרגיל ילדים בהחזקת כסף מזומן, מה שעלול להביא לבעיות חינוכיות וד"ל ואכמ"ל וכיצד נלמד את הילדים ערך לכסף וחיסכון?? ועוד, בדורנו רוב הילדים מסתובבים עם אי אלו מעות וכיצד ירגיש הבן יקיר שלנו אם נמנע זאת ממנו?! ביום ששי האחרון היה מה שנקר...
על ידי בברכה המשולשת
ב' נובמבר 26, 2018 5:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ על יד- חשיבותם של מעשים שגרתיים
תגובות: 6
צפיות: 325

Re: קובץ על יד- חשיבותם של מעשים שגרתיים

ציטרון כתב:ראה הסברו היפה של הר״ב ז׳ולטי זצ״ל, את הדו-שיח בין ר׳ חנניה בן תרדיון לר׳ יוסי בן קיסמא (ע״ז יח.), בהספידו את הרב בר-שאול זצ״ל (נדפס בתחילת אחד מספרי הרב בר-שאול, אינני זוכר באיזה מהם).


נתבקשתי לציין שזה בהקדמה לספר ריח מים
על ידי בברכה המשולשת
ב' נובמבר 26, 2018 9:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"
תגובות: 29
צפיות: 1013

Re: הורדוס, האם שב בתשובה? תמיהה על עלון "בית נאמן"

זה מה שציינתי. אך תמהתי שהרי כך ספרו חז"ל על ינאי, ותהיתי שמא התבלבל יוספוס במקורות שאסף. מנגד יתכן שגם הורדוס שאב מינאי השראה להתנהגות אכזרית זו, ואכזריותו של הגר האדומי עלתה על של ינאי לאין ערוך. כמדומני שראיתי פעם שזו הייתה התנהגות קיימת אצל היוונים והרומאים, כך ששניהם יכלו לשאוב השראה ישר ...
על ידי בברכה המשולשת
ב' נובמבר 26, 2018 9:15 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?
תגובות: 5
צפיות: 277

Re: איך מציינים מקור בסידור הרש"ש?

למיטב ידיעתי, יש בעולם כו"כ סידורי הרש"ש (דהיינו סידורים של גדולי חכמי המקובלים ע"פ סידור הרש"ש).
באוצר יש חלק מהם, כולל מכת"י.

בשביל לציין מקור זה תלוי מה כתר"ה רוצה לציין ובאיזה מסגרת (דהיינו- האם זה ההדרה של רבי חכם או חידו"ת של כתר"ה עצמו)
על ידי בברכה המשולשת
א' נובמבר 25, 2018 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ על יד- חשיבותם של מעשים שגרתיים
תגובות: 6
צפיות: 325

Re: קובץ על יד- חשיבותם של מעשים שגרתיים

נתבקשתי לציין שיש על זה התייחסות בספר מח ולב על הגרח"ש שמואלביץ זצ"ל, עמ' ג'
על ידי בברכה המשולשת
ו' נובמבר 23, 2018 2:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!
תגובות: 15
צפיות: 578

Re: פענח רזא לפענח רזא שבחידושי מהרש"א!

המהרש"א בנדה מביא בשם הפענח רזא את החידוש המפורסם שדינה היתה במעיה של רחל ויוסף במעיה של לאה ומכח תפילתה של לאה התחלפו העוברים. ומעניין שלא מביא שכך מפורש בתיב"ע להדיא, ופלא שמביא ממנו ולא מדברי התנאים וכי לא היה לו תרגום יונתן בן עוזיאל התרגום לתורה המיוחס לתנא הקדוש יב"ע איננו לו, ...
על ידי בברכה המשולשת
ו' נובמבר 23, 2018 2:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2694
צפיות: 459104

Re: בשורת ספרים חדשים

נתבקשתי ע"י מע"כ ידידי הגה"צ רבי עמיחי ישראל כנרתי שליט"א להעלות לכאן חוברת חדשה שחבר, לקראת ימי החנוכה הקדושים הבעל"ט
על ידי בברכה המשולשת
ו' נובמבר 23, 2018 11:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין מז. - מתי ריש לקיש מכר את עצמו לאוכלי האדם??
תגובות: 1
צפיות: 152

Re: גיטין מז. - ריש לקיש זבין נפשי' ללודאי - בתוס'

היה גברא רבה בצעירותו, נעשה ליסטיס, ואז חזר בתשובה ונעשה לאחד מגדולי רבותינו האמוראים זיע"א
על ידי בברכה המשולשת
ד' נובמבר 21, 2018 10:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7070

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

נמחק עקב תיקון ההודעה מעלי
על ידי בברכה המשולשת
ג' נובמבר 20, 2018 4:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם המקובלים מתפללים?
תגובות: 108
צפיות: 2696

Re: האם המקובלים מתפללים?

2 אנשים אחד פשטן ואחד מקובל שניהם מתחילים להתפלל תפילת שחרית מילה במילה מקרבנות והלאה מעכשיו כל המערכת של העולמות פרצופים ספירות מתחילות לפעול שווה בשווה לשניהם המערכת ממשיכה לפעול בכל העולמות עד סוף התפילה בדיוק אותו דבר לשניהם אז מה ההבדל ביניהם ? יש 2 הבדלים : 1) כל אחד תיקן במקום ממה שנוגע לשור...
על ידי בברכה המשולשת
ג' נובמבר 20, 2018 4:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7070

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מעניין... אגב, הערצת המחבר אל הגר"ע יוסף נולדה באירוע מכונן, בו המדריך (בישיבה התיכונית בה למד) גער בו שאסור לצחצח שיניים בשבת, ובעלבונו הלך וחיפש והגיע לתשובת הגר"ע יוסף ביביע אומר, ונפעם מכוחא דהיתרא שלו... וזה הזכיר לי את מה ששמעתי בעבר, שבמרוקו במחוז מסויים התגוררו שני פוסקי הלכה מפור...
על ידי בברכה המשולשת
ג' נובמבר 20, 2018 1:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7070

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

מעניין... אגב, הערצת המחבר אל הגר"ע יוסף נולדה באירוע מכונן, בו המדריך (בישיבה התיכונית בה למד) גער בו שאסור לצחצח שיניים בשבת, ובעלבונו הלך וחיפש והגיע לתשובת הגר"ע יוסף ביביע אומר, ונפעם מכוחא דהיתרא שלו... וזה הזכיר לי את מה ששמעתי בעבר, שבמרוקו במחוז מסויים התגוררו שני פוסקי הלכה מפור...
על ידי בברכה המשולשת
ג' נובמבר 20, 2018 9:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7070

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

שומר כתב:יש ספר של בני לאו ממרן עד מרן ספר יפה על הגרע יוסף


זה ספר רע מאוד, שאסור להחזיק אותו בבית וק"ו לא בבית מדרש
על ידי בברכה המשולשת
א' נובמבר 18, 2018 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיטת הפסיקה של עדות המזרח
תגובות: 320
צפיות: 7070

Re: שיטת הפסיקה של עדות המזרח

עובר ושב כתב:
נהר שלום כתב:על ספר הנייר כבר השיבו לו שיתכן וזה הוספה מאוחרת על ספר הנייר


זו אינה תשובה, זו דחיה בקש.


דווקא מצאנו כה"ג בספר הנייר, אלא שכמובן צריך בדיקה פרטנית על מקום זה.
על ידי בברכה המשולשת
ה' נובמבר 15, 2018 7:02 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 144
צפיות: 15430

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

מה שנכון נכון כתב:
כדכד כתב:לקחתי את המשפט הזה מדברי הרב אברהם שפירא זצ"ל שראיתי בראיון עמו פעם ואיני זוכר היכן (אולי מישהו מהחברים כאן ימצא את המקור)
קראתי ראיון זה בעבר ושערתי שהוא מקורך. כמדומני שנדפס בס' שבעים שנה לרבנות הראשית.


הדברים צוטטו גם בספר בדרך עץ החיים
על ידי בברכה המשולשת
ד' נובמבר 14, 2018 4:21 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 144
צפיות: 15430

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

פרנקל תאומים כתב: ור' ידעאל? בנו של הגרצ"י?


בנו של הגרצ"י זצ"ל
על ידי בברכה המשולשת
ד' נובמבר 14, 2018 2:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א
תגובות: 45
צפיות: 1440

Re: תנחומים לרב בברכה המשולשת שליט"א

בבוקר קמנו מהשבעה.
תודה רבה לכל הרבנים שליט"א על התנחומים.
וגודר פרצות בישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת.
(וסליחה שאינני מאריך עוד. אני עדיין לא עיכלתי את פטירתו הפתאומית.)
על ידי בברכה המשולשת
ד' נובמבר 07, 2018 7:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 7481
צפיות: 724324

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לייטנר כתב:
לב האבן כתב:
לייטנר כתב:לא.
קיים אודותיו אשכול בפורום.

אולי עוד רמז
ובינתיים


אחד מספריו שכן כבוד לצד המחזור בנרתיק הטלית של אלפים רבים בחו"ל ובארץ

viewtopic.php?f=7&t=590&hilit=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%93%D7%95%D7%93%D7%99#p3649
על ידי בברכה המשולשת
ד' נובמבר 07, 2018 10:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מידי דלא רמיזא באוצר?
תגובות: 950
צפיות: 86026

Re: מידי דלא רמיזא באוצר?

בשו"ע ע"ו ד בהגהת רמ"א, ש"ז דינה כצואה, וחתום עלה מהרי"ל. ובמ"ב שם שכמה אחרונים חולקים. ופלא שלכאו' יש משמעות חזקה לזה ברמב"ם הל' שביתת עשור פ"ג מי שראה קרי בזמן הזה ביום הכפורים, אם לח הוא מקנח במפה ודיו , ואם יבש הוא או שנתלכלך רוחץ מקומות המלוכלכין בלבד ומ...
על ידי בברכה המשולשת
ג' נובמבר 06, 2018 6:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אלון בכות ◆
תגובות: 16
צפיות: 1536

Re: ◆ אלון בכות ◆

האשכול על הרב לוי יצחק הלפרין גם נפתח ומחק שוב ושוב עד שהרב אוצר החכמה הסביר שזה ההסבר שהוא קבל שאין ענין באשכול על עצם הידיעה על הפטירה. לענ"ד גם שם וגם כאן היה ברור שעשוי להצטבר חומר על הנפטר שאין לו כל כך סיכוי להצטבר בלי שיהיה עליו אשכול ולכן אני מציע שיהיה אפשר לפתוח אשכולות רק בידיעה על ...
על ידי בברכה המשולשת
ב' נובמבר 05, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'
תגובות: 10
צפיות: 703

Re: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'

האם הביטוי "פסולה מדרבנן" הוא נכון? יש כתובה שפסולה מדאורייתא? לכאורה לפי שיטת חלק מהראשונים שכתובה דאורייתא שייך בה גם פסול אורייתא. חשבתי שהם סוברים שמאתיים זוז זה דאורייתא, אבל לא שצריכים לכתוב מסמך כתוב על ההתחייבות הזו. ייתכן (אינני זוכר כרגע), אבל נלענ"ד שאם יכתבו מסמך על זה וה...
על ידי בברכה המשולשת
ב' נובמבר 05, 2018 9:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'
תגובות: 10
צפיות: 703

Re: כתובה שהושמטו ממנה התיבות 'איזון ואפרנס'

משולש כתב:האם הביטוי "פסולה מדרבנן" הוא נכון? יש כתובה שפסולה מדאורייתא?


לכאורה לפי שיטת חלק מהראשונים שכתובה דאורייתא שייך בה גם פסול אורייתא.

עבור לחיפוש מתקדם