החיפוש הניב 8523 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 21, 2018 9:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 207

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

שייף נפיק כתב:ראה הודעתי למעלה


ייש"כ. קודם לא שמתי לב, ואבקש סליחה על שהטרחתי את כתר"ה
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 21, 2018 9:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 207

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

שייף נפיק כתב: אי משום הא לא אריא, שזה ג"כ צרכי הכלל, לבקש שכולם יהיה להם נחת מילדיהם.


אז זה אכן כבר כלול בברכות הדעת, התשובה וכו'
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 21, 2018 8:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 19
צפיות: 207

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

יהודי אחד, פנה לשכנו המתמיד והמלומד, בשאלה פשוטה: בתפלת שמונה עשרה אנו מתפללים על תחיית המתים, בנין ירושלים, רפואה וברכת השנים וכו', אולם אני פחות מתחבר לבקשות הללו, ומתפלא אני למה לבקשות שבאמת אני מרגיש חסרון בהם אין מקום בתפלת שמונה עשרה. מה שחסר לי הוא נחת מהילדים, שיצליחו בשידוכים , שלא יעשו לי...
על ידי בברכה המשולשת
ג' פברואר 20, 2018 8:26 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: להקדים זכירה לעשיה
תגובות: 12
צפיות: 130

Re: להקדים זכירה לעשיה

ארזי ביתר כתב:כתב במשנה ברורה (תרפה, א): פרשת זכור לזכור מעשה עמלק, וקורין אותה בשבת שלפני פורים לסמכה למעשה שהיה מזרע עמלק וכדי להקדים זכירת מחיית עמלק לעשייתה וכדכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים.

מאן דהוא מוכן לתרגם לי לעברית את המשפט המודגש?

מאי עשיית מחיית עמלק איכא בפורים?


היתה אז בשושן
על ידי בברכה המשולשת
ג' פברואר 20, 2018 8:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 293
צפיות: 4153

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

שמואל דוד כתב:לד:
למאי ניחוש כו'

קשה לי מדוע אין לחשוש שעירבו היין במורייס כשהיו על הספינה קודם שבאו ליבשה וצ"ע


כי לא היה להם שם יין.
על ידי בברכה המשולשת
ב' פברואר 19, 2018 9:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'
תגובות: 13
צפיות: 223

Re: תפילה שאחר פיוט 'אזמר בשבחין'

דרומי כתב:יש גם את ה'יהי רצון' שאומרים לפני ברכת החודש - 'תפלת רב' - שפלא שנתקן לאומרו דוקא בשבת. וכמדומני שהערוך השולחן מקשה כן. ועל החתם סופר מסופר שלא אמרו


כידוע שזה נוסח מחודש לאומרו, ויעויין באזור אליהו
על ידי בברכה המשולשת
ב' פברואר 19, 2018 9:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין
תגובות: 15
צפיות: 193

Re: ייחוס הקינה 'ציון אריוך' לר' ישראל זוסלין

אולי כדאי לשאול את פרופ' ר' שמחה עמנואל, הבקיא בכל חכמי אשכנז הראשונים (ובעוד הרבה דברים)
על ידי בברכה המשולשת
ב' פברואר 19, 2018 3:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: 2 מתנות בשטר אחד?
תגובות: 7
צפיות: 115

Re: 2 מתנות בשטר אחד?

כדכד כתב:נתבקשתי להעלות
האם אפשר לתת מתנות לאביונים ע"י שטר אחד לגובים ולסמוך על כך שיתחלקו לשתים או שראוי להדר ולתת שני שטרות שונים (ואולי גם לשני גובים שונים)?


פוק חזי מאי עמא דבר שנוהגים לתת שטר אחד ואומרים לגבאי איך לחלקו
על ידי בברכה המשולשת
ב' פברואר 19, 2018 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 556

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה) כעת מצאתי עוד מר"מ (ממאמר שאיני מסכים עמו כלל, ולכן אינני מצטטו): שבות יעקב ...
על ידי בברכה המשולשת
ב' פברואר 19, 2018 5:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 254
צפיות: 11121

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

פרי יהושע כתב:
בברכה המשולשת כתב:הגרא"ן מתפלל בהנץ המישורי???

כנראה כן! (אולי טיפה מאחרים) כך היה נהוג בירושלים מקדמת דנא.


כמדומני שרן הגר"ש דבליצקי כתב בספרו על הנץ הנראה, שבירושלים התפללו בהנץ הנראה לפי הר הזיתים.
על ידי בברכה המשולשת
ב' פברואר 19, 2018 5:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירושי רש"י ותוס' עמ"ס נזיר - מי חיברם?
תגובות: 4
צפיות: 447

Re: פירושי רש"י ותוס' עמ"ס נזיר - מי חיברם?

ודאי שכבר התאריך לחלוטין לא.
אבל זה ככה"נ דברי הסופר
על ידי בברכה המשולשת
א' פברואר 18, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: רוב הלומדים מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן
תגובות: 2
צפיות: 255

Re: רוב הלומדים מודים בעצמם שאין לומדים כהוגן

ועוד בדור הזה נשתכחה התורה, מחמת כי הלומדים הללו סבורים לעשות כמו הראשונים להחזיק בפלפולים, אך אינם דומים לחכמי צרפת כלל וכלל! הלא לבם היה פתוח כאולם ותורתם היתה אומנתם, והיו ממיתים עצמם עליה יומם ולילה, לכן השיגו וידעו בפלפולם. אבל עכשיו אינם יודעים כן, אלא מבלבלים זה את זה ומבטלים רוב היום, ועוסק...
על ידי בברכה המשולשת
א' פברואר 18, 2018 10:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 254
צפיות: 11121

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

לא רציתי לכתוב שמות אבל דווקא אחד מגדולי התורה שהתכוונתי אליו היה בדיוק הרב נבנצל שהתפלל בכותל בצידוד ולא כמו כולם ואולי זכרוני הטעני התפללתי עימו הרבה פעמים שם במנין נץ ולא צידד שמאלה כדרך הרבה צעירים, ולא הזדמן לי לשאול טעמו על כך. אגב לא מתפלל שם נץ נראה אבל העדפתי בכל זאת את המניין שלו, מה אתם ...
על ידי בברכה המשולשת
א' פברואר 18, 2018 10:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?
תגובות: 73
צפיות: 556

Re: האם מחוייב לעבור על ג' עבירות כדי להציל חברו?

שאלת הרה"ג פרי יהושע שליט"א נדונה באחרונים מסביב לשאלת גילוי עריות כדי להציל (זכור לי שיש מהרי"ק ונוב"י ויעויין בדברי מרן הרב זצ"ל במשפט כהן סי' קמב-קמד, לעניין החילוק בין רבים לבין ציבור בזה)
על ידי בברכה המשולשת
ו' פברואר 16, 2018 9:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בקבלה בשם גנזי חיים
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: ספר בקבלה בשם גנזי חיים

ייש"כ גדול לרבנים שליט"א.
אעדכן את השואל הי"ו
על ידי בברכה המשולשת
ו' פברואר 16, 2018 8:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2900
צפיות: 197939

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

איש בער כתב:'עד דלא ידע': השכרות בפורים - מקורות, פרשנות ונוהגים, בתוך: נתיבי מאיר, מאיר רפלד, תשע"ג.


כמדומני שזה פורסם תחילה בסדרת מנהגי ישראל של שפרבר, המצויה באוצר
על ידי בברכה המשולשת
ו' פברואר 16, 2018 8:45 am
פורום: אספקלריא
נושא: סמכות רבנים מקומיים
תגובות: 17
צפיות: 572

Re: סמכות רבנים מקומיים

כך התנהלו תמיד לפני השואה, וגם לאחריה. אני לא הסטוריון אבל נדמה לי שהתחושה מהסיפורים בספרי השו"ת איננה כזו. לעניין פסיקות הלכתיות או גדירת פרצות הדת הסמכות הייתה אצל המרא דאתרא אבל תקנות כלליות נתקנו על ידי בי"ד וטובי הקהל וכדומה. אמנם ידוע שבימינו כל דבר שאין לו עיקר מן התורה נכלל בגדירת...
על ידי בברכה המשולשת
ה' פברואר 15, 2018 9:19 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ישתבח ויתפאר שמו של ממ"ה הקב"ה וכו' / בקביעת נוסח סידור שים שלום מהדורה ב
תגובות: 3
צפיות: 92

Re: ישתבח ויתפאר שמו של ממ"ה הקב"ה וכו' / בקביעת נוסח סידור שים שלום מהדורה ב

שים-שלום כתב:ייש"כ!
זה לא מוכרח בגר"א על השו"ע שם
ובסידור לא ציין מקורו. ידוע לכת"ר?


לא ידוע לי, אבל כך אכן המנהג
על ידי בברכה המשולשת
ה' פברואר 15, 2018 6:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בקבלה בשם גנזי חיים
תגובות: 5
צפיות: 170

Re: ספר בקבלה בשם גנזי חיים

מה שנכון נכון כתב:אולי של הרב משה ארמוני? (כמדומני שאינו החוברת הנ"ל, אך גם הוא על כוונות וכדו').


ייש"כ. איך אפשר לראות?
על ידי בברכה המשולשת
ה' פברואר 15, 2018 3:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר בקבלה בשם גנזי חיים
תגובות: 5
צפיות: 170

ספר בקבלה בשם גנזי חיים

שאול נשאלתי: יש ספר בקבלה הנקרא גנזי חיים (אליו הופנה השואל שליט"א ע"י מקובל חשוב שליט"א). חיפוש באוצר לא העלה ספר מתאים לתיאור זה (יש חוברת בשם זה, של תלמידי המקובל רבי מרדכי עטייה, על כוונות הרש"ש אבל זה כנראה לא זה) אם יש מי שיודע דבר אשמח מאוד (וסליחה על בורותי המטריחה את חו&...
על ידי בברכה המשולשת
ה' פברואר 15, 2018 3:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הכנסת מלח לכלי שיוחזר על-גבי האש
תגובות: 0
צפיות: 47

הכנסת מלח לכלי שיוחזר על-גבי האש

שאול נשאלתי- האם מותר להכניס מלח (מבושל) לתוך מרק רותח כלי שני ולחזור ולשפכו לכלי ראשון שע"ג האש? וכן האם מותר יהיה להכניס מלח (מבושל) לתוך מרק רותח בכלי ראשון שהורד (ע"פ תנאי החזרה) מהאש, ואז להחזירו ע"ג האש? על הראשונה השבתי שלענ"ד- לפי הב"י ברגע שהועבר לכלי שני אסור יהיה ...
על ידי בברכה המשולשת
ה' פברואר 15, 2018 1:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נהגת מונית
תגובות: 19
צפיות: 481

Re: נהגת מונית

קראקובער כתב: ידוע הסיפור עם הבית הלוי שבעל עגלה שאל אותו אם מותר לו לקחת גרושה...ש"מ אין בעיה שגבר יקח אשה דבמלאכתו טריד.


האחיעזר (כך אני שמעתי)
על ידי בברכה המשולשת
ה' פברואר 15, 2018 1:49 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 23
צפיות: 451

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

אמליץ לכל מג"ש שלא יחליט אם להעיר באמצע שיעור, לפני שיתנסה בזה. בפועל ממש. גם מטעם עד שתגיע למקומו, ובדרך כלל גם מטעם קשוט עצמך. מכיוון שברוך ה' אני מלמד במסגרת שלומדים בה (גם) רמי"ם, הריני להעיר שכמעט כל אדם נרדם בשיעור. אולם, יש הבדל בשאלה מה מזג האוויר, מה השעה (שיעור בשעות 1-2 אחה&quo...
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 10:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 516

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

בהערה, אני מבין, הוא מנסה להסביר שהמקום המתאים ל'עלינו' אכן היה אמור להיות בפסוקי דזמרה, ולפי זה "היה יכול" להיות מתאים מה שכתבו שיש לאומרו בעמידה כי___ - לא ממש הבנתי כוונתו, אבל זו נשמעת תאוריה שהתרחקה מנקודת המוצא. תתקן אותי אם אני טועה. הוא כותב שלא צריך לומר שאת תפילת העמידה בר"...
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 7:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים
תגובות: 33
צפיות: 516

Re: אמירת 'עלינו לשבח' בתפילות ובטקסים שונים

אמירת 'עלינו לשבח' נוהגת לא רק בסיומי התפילות, כי אם גם בסיומי טקסים שונים, כגון ברית מילה, קידוש לבנה, ונזכרה אף אמירתה עם הגוסס קודם מותו. אשמח לדעת על תפילות וטקסים נוספים בהם נהגה אמירת 'עלינו לשבח' [כמובן מלבד המקור הראשוני במז"ש בר"ה]. יעויין גם אצל וידר במאמרו בעטיה של גימטריה, עמ'...
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 7:10 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: להעיר תלמידים באמצע שיעור
תגובות: 23
צפיות: 451

Re: להעיר תלמידים באמצע שיעור

מה ידידות כתב:לדרומי - השאלה היא עקרונית, על תלמיד שמרבה להירדם ללא סיבה מוגדרת.


אולי הוא זקוק לאבחון קשב (זה תסמין של הפרעת קשב, הגוררת הפרעה בשעון הביולוגי).
כמו כן, צריך לבדוק אם אין לו גישה לכל מיני אפשרויות של צפיה...
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם
תגובות: 19
צפיות: 413

Re: נסע באוטובוס ונודע לו שאינו צריך לסוע וירד תיכף אם צריך לשלם

שמשון כתב:לי קרה כמקרה זה, וברגע שהחלטתי לרדת, ביקש ממני איזה בחור שאשלם עבורו, מחוסר כסף, העברתי את הקבלה אליו וירדתי. האם נהגתי כהוגן? או שמא מחמת שבכל זאת נסענו כתה תחנות יחדיו צריך להוסיף?


כל אחד היה צריך לשלם כרגיל
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 2:01 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?
תגובות: 34
צפיות: 1134

Re: מישהוא יכול להסביר מה הרב ענבל רוצה?

הואיל וכבר נכנסו לגוף טענות הר"י ענבל, הרי שהנה קישור למאמר התגובה שלי (העוסק בעיקרו ברובד העקרוני, ולא בזיהוי התכלת):

viewtopic.php?f=52&t=37872&start=80#p430882
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 1:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת סנהדרין - הערות בגמרא ורש"י
תגובות: 92
צפיות: 6263

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

שמואל דוד כתב:סנהדרין קט.

יתמא בר ארמלתא
לכאורה כפל לשון הוא וצע"ק


לחזק עניין העוולה
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 1:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 293
צפיות: 4153

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:כח:
רש"י ד"ה גובתא דקניא - הרי מאה שנה.
לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ הרי.


הרי= זה כבר
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 1:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 293
צפיות: 4153

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:כט.
רש"י ד"ה אפר מקלה
יש לעיין מדוע רק כאן האריך רש"י לבאר מה זה אפר מקלה וצ"ע


והיכן עוד היה לו להאריך?
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 9:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 28
צפיות: 492

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

יש תשובת הציץ אליעזר (שאיני זוכר מקומה) שבה מביא מהשו"ת של בעל לבושי שרד, שא"א לכוף על פשרה. ובדידי עובדא שעזרתי ליהודי נתבע בבי"ד החשוב של בני ברק, והלה טען שאינו מוכן לחתום על פשרה (ובפרט שאאל"ט הנוסח שם הוא גם הסכמה לטעות) ושלחתי עבורו את הדברים האלו, ולא קיבל הלה תגובה על כך...
על ידי בברכה המשולשת
ד' פברואר 14, 2018 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?
תגובות: 28
צפיות: 492

Re: האם בי"ד יכול לכוף לפשרה?

מבורך כתב:אשמח אם מישהו יעשה לי סדר
מתי צריך להגיע לפשרה?
האם במקרה שיש לי שט"ח שפלוני חייב לי גם צריך?
וא"כ מה אמורים לעשות אם אינו מוכן וכנ"ל


יעויין בהרחבה במאמר שצירפתי לעיל
על ידי בברכה המשולשת
ג' פברואר 13, 2018 8:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2317
צפיות: 334149

Re: בשורת ספרים חדשים

ראיתי אתמול שיצא כרך א' של אגרות הראי"ה ד (מכיל פי שלוש אגרות מהמהדורה הקודמת!)
מכון הרצי"ה
בעריכת הרב זאב נוימן
על ידי בברכה המשולשת
ג' פברואר 13, 2018 1:49 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טלפון בזמן המגילה!?
תגובות: 13
צפיות: 366

Re: טלפון בזמן המגילה!?

כמדומני שכבר הביאו באשכול אחר את דברי ג"ע הבא"ח שלשלמה המלך היתה רכבת. ובדומה לכך, כתב הגאון רבי מנשה קליין שאם היינו אמורים לבדוק ס"ת בהגהת מחשב היו חז"ל אומרים לנו זאת, וא"ת שלא היהכ אז מחשב, היו חז"ל ממציאים את המחשב לשם כך אם כך היה הדין. אולם, כמדומני שדעת רוה"...
על ידי בברכה המשולשת
ג' פברואר 13, 2018 8:27 am
פורום: וַיַּעְפִּלוּ לַעֲלוֹת אֶל רֹאשׁ הָהָר
נושא: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי
תגובות: 46
צפיות: 3603

Re: "עוד חתיכת כרת" - מאמרו של הרב אב"י סילבצקי

בברכה המשולשת כתב:תגובת הגאון הצדיק רבי עידוא אלבה להערות הרב אבי קלמןכעת צירפתי גירסא מתוקנת לתגובה

עבור לחיפוש מתקדם