מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1280 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צביב
ו' ינואר 10, 2020 2:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות לחידודא [א]
תגובות: 24
צפיות: 3047

Re: שמשון הקדוש

ברמב''ם הלכות ברכות פרק י הלכה יא ( הרואה מחכמי או''ה אומר ןכו' מחכמי ישראל מברך וכו') הרואה מלכי ישראל אומר שנתן מכבודו ומגבורתו ליריאיו, מלכי או''ה מברך שנתן מכבודו לבשר ודם. ומבואר שיש לברך על גבורת מלכי ישראל, ואין שבח בגבורת או''ה ( ואולי משום לא תחנם, ולכאורה כמו שברא בריות וכו') והאריך בזה רב...
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 10:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בית השונמית - ברכות דף י
תגובות: 8
צפיות: 548

Re: בית השונמית - ברכות דף י

משמע בכפתור ופרח בתחילת פרק שביעי שבזמנו היה ניכר מקום עליית אלישע ( נכב''ב)
וז''ל. וראותנו בשונם מקום עליית אלישע ע''ה.


השכבות הרבות בירושלים, אינן מעידות על שכבות בשאר אזורים בארץ,
כי בירושלים היו עשרות דורות ותקופות.
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה חורפית
תגובות: 27
צפיות: 571

Re: שאלה חורפית

יואל שילה כתב:ראיתי מישהו בביהכ"נ עושה 'האפצ'י' ולא הניח את ידו על פיו, ובשל זוית מסויימת של התאורה ראיתי את פיזור ענן הנתזים שעפו מפיו - וזה היה מפחיד באיזו פריסה ואיזו עוצמה עפו הנתזים.

למה אם פגע מכוחו, לא יהי' אדםהמזיק בכיחו וניעו,
ולאחר שנח, בור,
משום היזק שאינו ניכר?
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתים ובידיהם מזלגות!
תגובות: 11
צפיות: 429

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

חבר פורום אוצר החכמה כתב:
צביב כתב:הובא בקיצור שלחן ערוך ( שלא לעשות כך)

נא לפרט יותר

קיצור שלחן ערוך סימן קצז סעיף ה

ומה שבקצת מקומות נוהגין לקמוץ האצבעות יש לבטל מנהג זה,
ומה שקצת אומרים שמרמזים בזה שמות קדושים דבר בדוי הוא.
גם מה שנותנים בידו שרביטין שקורין געפליך מנהג שטות הוא,
ואם רוצים דוקא לתת אותן יניחום אצלו.
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 12:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מתים ובידיהם מזלגות!
תגובות: 11
צפיות: 429

Re: מתים ובידיהם מזלגות!

הובא בקיצור שלחן ערוך ( שלא לעשות כך)
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 7:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8847

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יש את הענין לא לומר אשרי לאחר השקיעה , ( כמדומה תשובת האגרות משה בתחילת השו''ת), בדרך פשט, ( קרוב לדרוש) בבוקר באים לבית הכנסת, אומרים אשרי- האושר שלנו - יושבי ביתך - תהלה לדוד, מסיימים ח''י ברכות, הנה סכינו לאודר לתפילה לפני ה', בצהריים מוצאים הזדמנות להתפלל לה' ( כדרך מנחה) ועוזבים מלאכתנו לומר אש...
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 4:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 206
צפיות: 8847

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

קריאת שמע של ערבית במקום אשרי.

( בדרך דרוש, יש בקריאת שמע רמז לעשרת הדברות, והם שורש כ''ב אותיות, (כי ענין האותיות הוא לשון הקודש,
ושורש לשון הקודש הוא התורה) וכן יש ואספת דגנך וגו' רמז לענין הפרנסה)
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 3:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות דף ז
תגובות: 36
צפיות: 4871

Re: ברכות דף ז

וכשרואים שיש הפרש גדול בין בנה של לאה, לבין עשו, רואים שאין לאה בחלקו של עשו,
והראה זאת ה' כי ראה בעניה של לאה.
על ידי צביב
ה' ינואר 09, 2020 12:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 4702

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

חשבתי שהאיסור להיות ''נושה'' הוא כשמרגיש שצריך לבריות,
ולא בכל הלואה,
( ובזה המצוה שלא יהיה יותר מהלואה, ולא להיות נושה)
ולכן לא הבנתי את הקשר להלואה.
על ידי צביב
ד' ינואר 08, 2020 10:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בית השונמית - ברכות דף י
תגובות: 8
צפיות: 548

Re: בית השונמית - ברכות דף י

לא נראה ששינו הרבה את פני הקרקע,

( כשעמדתי שם הסתדרו לי כל הפסוקים בזה)

וא''כ כל החידוש בזה שחלק מהבית עמד במקום הגבוה יותר.


( אגב, בספרי הנוסעים לארץ ישראל כתוב שהבית עדיין עומד על תילו,
היום רק חצר, והאבן שבנו שם)
על ידי צביב
ד' ינואר 08, 2020 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טלטול בקבוק גז מדמיע
תגובות: 18
צפיות: 549

Re: טלטול בקבוק גז מדמיע

אולי יש לחלק

נשק מסייע כל היום להרתעה, כנגד רוב הסכנות המצויות שם,

גז מדמיע מסייע להרגעת המחזיק בו,
ואם התוקף אינו יודע היכן הגז, ונמצא במרחק ומקום מתאים, מסייע לברוח ממנו.
( ולברוח, פעמים רבות אפשר ללא חילול שבת, וללא גז)
על ידי צביב
ד' ינואר 08, 2020 10:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בית השונמית - ברכות דף י
תגובות: 8
צפיות: 548

בית השונמית - ברכות דף י

בברכות י נעשה נא עלית קיר, רב ושמואל, חד אמר עליה פרועה היתה וקירוה, וחד אמר אכסדרה גגולה היתה וחלקוה לשנים, בקרתי שם והמקום נראה נמוך משפת הרחוב, אחד שם סיפר שהמקום המדויק הוא דוקא על הכביש, אם נכונים דבריו, אפשא לבאר דברי רב ושמואל חלק מבית השונמית היה מתחת לפני הרחוב, ועליו קומה שניה, והיא בנויה ...
על ידי צביב
ד' ינואר 08, 2020 10:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהי הגירסא הנכונה בפע"ח?
תגובות: 5
צפיות: 187

Re: מהי הגירסא הנכונה בפע"ח?

שאלת תם. בפע"ח שער הפורים פ"ו (כרך ב' עמ' תעא טור ב' במהדו' ברנדוויין) איתא (ההדגשות משלי): מהחברים: ברכת המגילה, דע, כי שורש המן היה מן הקליפות, שכנגד ז"א דבריאה. ואות ה' מורה כח ה"ג דמנצפ"ך, ואותיות מ"ן מורה על ב' הראשונים היותר קשות. ולכאו' -- ואולי אין דברים בגו בכ...
על ידי צביב
ד' ינואר 08, 2020 3:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)
תגובות: 10
צפיות: 874

Re: הכירו נא - הלנו הוא או...? (כת"י ס' חמדת ימים, או ספק שבתאי?)

ספר מאורות נתן - מאורי אור ויאיר נתיב
לבאר כינווים ע'פ קבלת האר''י,
האם יש מי שחשש שהמחברים היו מתלמידי השבתאים?
על ידי צביב
ג' ינואר 07, 2020 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האב בגיהנום והבן בגן עדן
תגובות: 7
צפיות: 298

Re: האב בגיהנום והבן בגן עדן

קרח טעה כשראה ששמואל הנביא מצאצאיו,
(ובזכות תפילת חנה יעלה, כשיגיע זמנו לעלות, כמ''ש מוריד שאול ויעל)
על ידי צביב
ב' ינואר 06, 2020 11:26 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?
תגובות: 20
צפיות: 1453

Re: יהי כבוד מחוץ לברוך שאמר?

וכן ח''י שמות ביהי כבוד כנגד י''ח שמות באז ישיר,
על ידי צביב
ב' ינואר 06, 2020 2:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איך נכון לכתוב?
תגובות: 5
צפיות: 308

Re: איך נכון לכתוב?

ארמית
חברייא קדישא

''אידיש''
חברה קדישא

עברית
חברה קדישא
על ידי צביב
א' ינואר 05, 2020 1:02 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יט (מתחדש).
תגובות: 151
צפיות: 8712

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-יג (מתחדש).

לייטנר כתב:
יעקב בורלשטיין כתב:יג כד. וילך וימצאהו אריה בדרך וימיתהו. וכן מצינו במקום אחר שהעובר על דברי נביא נהרג על ידי אריה. (להלן כ לו).


יג כד - צורת המתה לא טבעית/בידי ה' בספר מלכים היא ע"י אריות. ראה גם מלכים ב יז כו.


כתובות דף ל עמוד ב
על ידי צביב
א' ינואר 05, 2020 12:42 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דף ועוד דף (מתעדכן)
תגובות: 72
צפיות: 4702

Re: הצעה למסיימי הש"ס דף היומי

סיפרו שרבי דוד הקשר זצ''ל נמנע כל ימיו מלומר דרכים כלליות בלימוד, כי לכל אחד יש דרך משלו, וצריך הדרכה פרטית בהלכות ת''ת כתב הגר'''ז ( ע''פ סוד) שאין זוכרים כשלומדים ללא הבנה. הנידון אם נחשב לת''ת כשלומד ללא הבנה, אמר מו''ר שזה היה במקומם, שעמי ארצות לא ידעו כלל הבנת לה''ק, רק א''ב וניקוד. אבל יהודי ...
על ידי צביב
א' ינואר 05, 2020 12:17 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוסי עירובין
תגובות: 35
צפיות: 3775

Re: פולמוסי עירובין

הרב זכריה שרעבי האריך בזה בספרו תוכחת מגולה ( ובשאר ספריו) ובהקדמתו בתקוה שתצא הוראה לדרוש בבת כנסבת בענין התשובה והתיקון, אשר הובא באו''ח סוף סימן של''ד ברמ''א, והנה מעשה הקונדסין מלמד אותנו שצדקו חכמי המוסר באמרם מי שאינו לומד אורח חיים אין לו ארחות חיים, בתפילה שיתקיים קרא ונסלח לכל עדת בני ישראל...
על ידי צביב
ו' ינואר 03, 2020 2:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד כמה עניינים באותו יום
תגובות: 1
צפיות: 138

Re: לימוד כמה עניינים באותו יום

לבעל התולדות יעקב יוסף,
היו ח''י שיעורים ביום,
ביניהם ארבעים '( שורות) של''ה
( כתבי סלונים)
על ידי צביב
ו' ינואר 03, 2020 9:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיית האמרי אמת
תגובות: 25
צפיות: 2649

Re: בכל מאודך

כתב הרמב''ם בהלכות ברכות ( פרק י הלכה ב) שנאמר ואהבת את ה''א וכו' ובכל מאודך , ובכלל אהבה היתירה שנצטוינו בה שאפילו וכו' היכן מבואר ציווי על אהבה יתירה? מצות אהבת ה' כמדומה שכתובה ברמב''ם בשלשה מקומות, הלכות יסודי התורה תחילת פרק ב', סוף פרק ד', והלכות תשובה פרק י', ולא ראיתי שם מצות אהבה יתירה, ( א...
על ידי צביב
ו' ינואר 03, 2020 5:18 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 913
צפיות: 162797

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

הגיע לידי ב"ה הספר 'דרך ישרה' והתפעלתי מאוד הן מהתוכן והן מצורת ההגשה. לחביבותא דמילתא יש להעיר שתי הערות, אחת קטנה ואחת גדולה יותר. שנית, בתוך הספר משולבים המון ענינים של דקדוקי נוסח וניקוד וכיוצא בזה, אשר הגה"צ היה מופלא בחכמה זו כידוע וראה בזה ענין חשוב. אמנם לטעמי האישי דברים אלו קובע...
על ידי צביב
ו' ינואר 03, 2020 3:54 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!
תגובות: 33
צפיות: 1958

Re: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!

צביב כתב:איך זוכרים אחרי חודש, היכן הסתיים הדף המיועד ליום זה?


יהודה בן יעקב כתב:http://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=14515


אם זו התשובה למה ששאלתי , תודה,

אבל עדיין לא מובן לי, אם מוכרחים לכתוב כל יום עד היכן למדו,
או שאפשר לראות לפי הענין,

( כנראה מיועד למי שיכול ללמוד כל יום שבע דפים בסוגיות שונות)
על ידי צביב
ו' ינואר 03, 2020 12:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!
תגובות: 33
צפיות: 1958

Re: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!

אשריכם כבוד הרב שליט"א. לפני יותר מעשרים וחמש שנה, כשעוד הייתי בחור בשנות העשרה, היה לי חבר, שהיה מבוגר ממני בשנים ספורות, שהיה לומד מדי יום (מלבד סדרי הישיבה בה למד) כך: הדף היומי, של אותו יום, חזרה על הדף של אתמול, חזרה על הדף שלפני חודש וחזרה על הדף שלפני שנה. אני חושב שעד היום יש אברך כזה ...
על ידי צביב
ה' ינואר 02, 2020 3:09 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פרשנים טובים לתורת כהנים
תגובות: 11
צפיות: 589

Re: פרשנים טובים לתורת כהנים

לי הכי נח ללמוד עם פירוש עשירית האיפה ( הרב מקומרנא זצ''ל)
הוא מבוסס על קרבן אהרן, לפעמים חולק עליו,
( ולפעמים מוסיף נופך כדרכו )
על ידי צביב
ד' ינואר 01, 2020 10:12 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו
תגובות: 23
צפיות: 1100

Re: ספר דברי הימים - התייחסות לשיטת הכתיב בו

ההסבר הפשוט שהמשפחה הקרויה על שם זה שינתה את שמם, ולכן כשהמשפחה נקראת עקן, כך נכתב, ( ובאמת יש סיבה פנימית שהמשפחה נקראת כך, וזה גורם ששם זה מוצא חן בעיניהם, וכשמשנים מעשיהם, משתנה שמם) (וכתבו שיש ח' מלכי אדום בפרשת וישלח, ומחמת סיבה נכתבו עליהם בדברי הימים באופן שמתאים...) נ''ל שהפשט ביןאצל לאצל ד'...
על ידי צביב
ד' דצמבר 18, 2019 1:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??
תגובות: 26
צפיות: 769

Re: היתכן שמותר לצער יהודי כדי להצילו מדין של מעלה??

אספר כאן הבחור נדהם ועזבני. למחרת הוא כתב לי מכתב שלמרות שבתחילה הוא נפגע, אח''כ הבין שאני מבקש את טובתו והוא מבקש להדריכו. אין ספק שהבאתי תועלת. השאלה שלי, האם נהגתי כדין? השאלות כאן היו על דיבורים ברבים. ( ועל עיקר השאלה כאן, כבר רמז עזריאל ברגר שאצל צדיקים ראו ראיה רוחנית בחוש ממש, וזה פשוט שאם ...
על ידי צביב
ד' דצמבר 18, 2019 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת אבות- ריצוי?
תגובות: 9
צפיות: 901

Re: ברכת אבות- ריצוי?

דחוק,
השתחואה תחילה וסוף,
לכן צריך פתיחה וחתימה,
( ואולי ומביא גואל לבני בניהם) נחשב לריצוי.
על ידי צביב
ג' דצמבר 17, 2019 2:27 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע יצחק גילה לעשו כי יעקב גנב לו הברכות?
תגובות: 6
צפיות: 252

Re: מדוע יצחק גילה לעשו כי יעקב גנב לו הברכות?

שמעתי ( אולי דרך צחות)
יצחק אמר הן גביר שמתיו לך,
הרי אין רצונך בדרך התמימות אלא בדרך רמאות,
היום ראיתי שגם את זה צריך אתה ללמוד מיעקב.
על ידי צביב
א' דצמבר 15, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה
תגובות: 16
צפיות: 1469

Re: מה הופך תפילה פרטית לברכה לבטלה

חשבתי שאולי בתקנת מאה ברכות, אין יוצאים אלא בברכות שתיקנום חז"ל, אבל לא בברכות שאדם בודה מליבו (כגון לחוו"ד שהובא לעיל, או בזמן הגאונים ובאר"י שמוכח שלא נזהרו בזה) ואולי זה הטעם שהראשונים, כהרמב"ם פ"ז מתפילה מאריכים למנות את הברכות המגיעות לסך מאה. אטו תנא כרוכלא וכו'? מה ד...
על ידי צביב
ו' דצמבר 13, 2019 12:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אחרון אחרון חביב
תגובות: 11
צפיות: 490

Re: אחרון אחרון חביב

יעקב אבינו ביודעו שעשו בא לקראתו מחלק את משפחתו לקבוצות. בקבוצה הראשונה הוא שם את השפחות וילדיהן, בשנייה את לאה וילדיהן ואילו באחרונה את רחל ויוסף. יעקב עושה זאת מתוך מחשבה כי אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה. כמדומה שני המחנות והחשש הגדול שרק מחנה אחד ישאר לפליטה , היה רק בת...
על ידי צביב
ו' דצמבר 13, 2019 11:03 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: להיכנס דרך פתח אחד ולצאת דרך פתח אחר בביהכ"נ- איתור מקור
תגובות: 22
צפיות: 1634

Re: להיכנס דרך פתח אחד ולצאת דרך פתח אחר בביהכ"נ- איתור מקור

נדמה לי שגם הרב ''השוחט'' סיפר בדבריו על הגר''נ קרליץ זצ''ל, שהקפיד בזה.
על ידי צביב
ו' דצמבר 13, 2019 1:24 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: להיכנס דרך פתח אחד ולצאת דרך פתח אחר בביהכ"נ- איתור מקור
תגובות: 22
צפיות: 1634

Re: לצאת מפתח אחר ולא מהפתח שנכנסו בו

הרב מרדכי גנוט מספר שכששימש את הרב ''מוהרי''ה ''
הבין שחוזר לביתו דרך רחובות אחרים מהדרך שבה בא. ( וכבר נכב''ב)
על ידי צביב
ו' דצמבר 13, 2019 1:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת חיל בליל שבת
תגובות: 16
צפיות: 559

Re: אשת חיל בליל שבת

אבני גזית כתב:ראיתי פעם באחד מספרי המכוונים, לא זכרתי שמו כעת -

עמידה באשת חיל היא רפואה לכאבי ברכיים.


כתוב בראשונים על עמידה בקידוש, ( י''א דוקא בקידוש בבית הכנסת, )
על ידי צביב
ה' דצמבר 12, 2019 9:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה שלבו נמשך - מזלו חזי שזה ענין טוב לפי כח נפשו
תגובות: 9
צפיות: 790

Re: מה שלבו נמשך - מזלו חזי שזה ענין טוב לפי כח נפשו

שאל רבי שמחה ( בן רבי אלחנן ) וסרמן זצ''ל
מדןע צריכים שיחות מוסר, הרי הכל נמצא היום בספרים,
והשיב, כל אחד פותח מה שאינו צריך ללמוד.

( אחרי שכתבתי הבנתי שאינו קשור לכאן,
ומ''מ השארתי,
במוסר צריך ללמוד לתקן או לשנות מידותיו)
על ידי צביב
ה' דצמבר 12, 2019 9:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשת חיל בליל שבת
תגובות: 16
צפיות: 559

Re: אשת חיל בליל שבת

כתב רבי אהרן רוט זצ''ל בספר שלחן הטהור מאמרי שבת קודש דף רמט
וא''כ יאמר אשת חיל...וזה שבח כנגד השכינה ומספר בשבחה... והוא עמוק בסודות
ומי שזוכה ... זוכה להרגיש ... וצריך... וצריך להרהר בתשובה באומרו זה וכו
על ידי צביב
ה' דצמבר 12, 2019 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רעיונות לכבוד סיום הש"ס
תגובות: 25
צפיות: 5793

Re: רעיונות לכבוד סיום הש"ס

גם בתחילת ברכות ( ד:) כתוב ענין בן העוה''ב בזכות ק''ש וכו' ( ונדמה לי שגם עולם הבריאה מכונה כך, בסידור תהילת ה' בק''ש שעל המטה ק''ש ותפילין באות י' ואות ה') המשל שהזכרתי מהחפץ חיים, בספרו לקוטי אמרים פרק ו ( אעתיק בלשונו, בקיצור) עשיר מופלג תשוקתו היה לעשות בית עקד ספרים, ואחד שהיה לו בית עקד ספרים ...
על ידי צביב
ד' דצמבר 11, 2019 3:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע לענין ברכת התורה - ישוב דעתו של המ"ב
תגובות: 11
צפיות: 503

Re: קריאת שמע לענין ברכת התורה - ישוב דעתו של המ"ב

כתב בספר פאר עץ חיים סימן א-ג שברכות קריאת שמע הן ברכות התורה, ויש ללמוד מיד בלימוד החשוב ביותר, והלימוד החשוב ביותר הוא ''גדול הקורא קריאת שמע בעונתה יותר מהעוסק בתורה'' אבל לאחר זמן קריאת שמע, יש לו ללמוד לאחר ברכת אהבה את הלימוד החביב עליו במקום שליבו חפץ, (כתבתי מהזכרון ולא הסתכלתי בפנים ) _____...
על ידי צביב
ג' דצמבר 10, 2019 2:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שהחיינו על אשכולית
תגובות: 5
צפיות: 196

Re: שהחיינו על אשכולית

בדרך השמירה הרגילה של תפוזים, ניכר שהם ישנים,
ובזה מברכים על החדשים.

עבור לחיפוש מתקדם