מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 1165 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי צביב
ו' אוקטובר 11, 2019 4:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: תיקון גדול - שמחות בית השואבה לנשים
תגובות: 2
צפיות: 192

Re: תיקון גדול - שמחות בית השואבה לנשים

מה מבוקש?
שמחה גדולה, וגם
עזרת נשים וגם
מקום לעמוד וגם
מקום לראות?
וגם מ. לשמוע?
על ידי צביב
ה' אוקטובר 10, 2019 3:37 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: סכך שלנו מיועד לשכיבה או לסיכוך?
תגובות: 26
צפיות: 474

Re: סכך שלנו מיועד לשכיבה או לסיכוך?

שאלת תם ( כד ניים ושכיב)
האם אומרים כאן גוי עביד אדעתיה דנפשיה,
ואם רגיל שמחצלת עשויה לשכיבה, לכך דעתו.
על ידי צביב
ה' אוקטובר 10, 2019 2:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.
תגובות: 20
צפיות: 455

Re: מה עדיף: ה'יראים' או שתיה בסוכה.

רבי שריה דבליצקי כתב שנהג לשתות יין בתוך הסעודה, בשביל היראים.
( בתוך תשובתו על קידושא רבא פעם שניה- לפני אכילת פת )
על ידי צביב
ה' אוקטובר 10, 2019 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: בע"ח שדיבר עם בן אדם?
תגובות: 14
צפיות: 258

Re: בע"ח שדיבר עם בן אדם?

יש אצל בן סירא,
על ידי צביב
ה' אוקטובר 10, 2019 9:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תהלים על קברו של החזו"א לחשוכי בנים
תגובות: 6
צפיות: 237

Re: תהלים על קברו של החזו"א לחשוכי בנים

שמעתי שהמקור הוא מו''ר המשגיח רבי חזקי' מישקובסקי שליט''א
על ידי צביב
ה' אוקטובר 10, 2019 3:27 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות והדרכה בקשירת המינים
תגובות: 9
צפיות: 403

Re: עצות והדרכה בקשירת המינים

שנה אחת לקחתי שני קושיקלך, באחד שלשה הדסים, בשני שתי ערבות, ולולב ביניהם.
והאחיזה יותר נוחה.
אהל צריך לקשור בהידוק היטב.
על ידי צביב
ה' אוקטובר 10, 2019 2:18 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סיפורו של אלול
תגובות: 42
צפיות: 1355

Re: סיפורו של אלול

לי הסבירו שבראש השנה צריך להמליך את ה' ( ועשיתם עולה) פירוש כל אחד מישראל ממליך את הקב''ה, על כל העולם בכל תנועה בימי ראד השנה, ולכן כל מחשבה דיבור ומעשה שאינו בשלימות, הרי זה חסרון בהמלכה, וחיסרון בהמלכה זה מרידה ח''ו, ואומנם זו שמחה שכל תנועה טובה ממליך את ה' , ואומנם יש רחמים על כל חטא, ועל כל יה...
על ידי צביב
א' ספטמבר 01, 2019 1:20 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 234
צפיות: 38218

Re: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

ז. ועוד מאותו מקור. סיפור של מידות, אבל המופת משתרבב לו... בתו שמה לב שהרב צולע קצת. היא שאלה אותו מה קרה, והוא השיב לה שזה עונש מהשמים. כי א' הבנים גזז ציפורניו ובטעות פצע לעצמו את ידו, והוא גער בו, וכנראה לא היה לו לגעור, ולכן כשגזז ציפורני רגליו, גם הוא נפצע ברגל. והמשיך לומר, ומה זו רגל ומה חשי...
על ידי צביב
ש' אוגוסט 31, 2019 10:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדבר אחר המפיל
תגובות: 23
צפיות: 468

Re: לדבר אחר המפיל

אחד הרבנים מירושדלים עיה''ק העיר שלפי הראשונים שברכות שבפרק הרואה אינן בהזכרת שם ומלכות,
ולפי השיטות שאעפ''כ מותר לברך בשם ומלכות בדרך שבח, אבל אם אומר בתורת חיוב הוי ברכה. לבטלה,
כשמברך ברכת המפיל ונזהר שלא להפסיק בדיבור, מורה שמברך בתורת חיוב, ונכנס לשאלה הנ''ל.
על ידי צביב
ש' אוגוסט 31, 2019 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדבר אחר המפיל
תגובות: 23
צפיות: 468

Re: לדבר אחר המפיל

שאל האדמו''ר מקארלין זצוקללה''ה כשאינו יכול לישן עד אימתי מחויב לישכב בלילה אחר חצות, והשיב הרב יעקב נתן ברכת המפיל מברכים על מנהגו של עולם , ושעה קטנה ( לא להפסיק) ב. ברכת המפיל נתקנה על הספק, ג. בעת ברכתו רצונו לישדן, אח''כ נמלך ( פתחי תשובה של''א ס''ק ו) אומנם לעשות רצון צדיק, להוציא מכל חשש ברכה...
על ידי צביב
ו' אוגוסט 30, 2019 2:35 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יחזקאל סרנא זצ"ל וברסלב
תגובות: 14
צפיות: 1908

Re: ר' יחזקאל סרנא זצ"ל וברסלב

כדרך הגר''י סרנא, בתוספת מעט מילים, לביאור הענין.
כמו בתחילת העמוד השני, ( עלים לתרופה כא)
במקום העיקר , העתיק העיקר היסודי.
על ידי צביב
ו' אוגוסט 30, 2019 2:15 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הרב דוד שלוש זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 434

Re: הרב דוד שלוש זצ"ל

עני בן פחמא כתב:באיחור

ייחודיותו בעיקר בשיטת פסיקת ההלכה המשלבת גאונות עם פתיחות לסברות חדשות ודעות חדשות, בספרו חמדה גנוזה המתפרס על ג' חלקים .

נדמה לי שצ''ל י''ג חלקים
על ידי צביב
ו' אוגוסט 30, 2019 3:40 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: קדושי תרפ"ט
תגובות: 50
צפיות: 4575

Re: קדושי תרפ"ט

בספר מישרים מגיד כותב שקדושי חברון נמצאים במעלה גבוהה, תחת כסא הכבוד.
כי גם בין הנהרגים על קידוש השם, יש דרגות.
על ידי צביב
ו' אוגוסט 30, 2019 2:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור
תגובות: 37
צפיות: 871

Re: לימוד תורה בזמן קבלת שבת בציבור

מזמורי קבלת שבת הם מנהג בעלמא, מנא ליה לרב משה סופר להעדיף האי מנהג ממצוות תלמוד תורה שמפורשת היא בקרא? ועוד לקרוא לזה 'זלזול'! אתמהה האם גם במקום סליחות או נתנה תוקף או סדר העבודה כדאי לחטוף דף גמרא? כך סיפר הגר''י אדלשטיין זצ''ל על החזן בישיבת וולוזין, שהיה לומד שבעה דפי גמרא ליום, ובערב יום הכיפ...
על ידי צביב
ו' אוגוסט 30, 2019 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: לדבר אחר המפיל
תגובות: 23
צפיות: 468

Re: לדבר אחר המפיל

מו''ר שאל על מש''כ בספר מחשבות בעצה או''ח סימן ד'
למה ירחץ פניו בבוקר.
על ידי צביב
ו' אוגוסט 30, 2019 1:22 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 234
צפיות: 38218

Re: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

נכנסתי פעם לפני ראש השנה לשיעורו ברחובהחפץ חיים בבני ברק, ושמעתי שאמר שאמרו חז''ל העונה איש''ר בכל כוחו קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה, וכן אמרו על המנבל פיו, והנה שבעים שנה זה חיי האדם בעולם הזה, שמקבל כלים וכוחות כדי להשלים נשמתו לפי דרגתו, והמנבל פיו, קובע ח''ו דרגת נשמתו באופן גרוע יותר, ולכן ל...
על ידי צביב
ה' אוגוסט 29, 2019 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לדבר אחר המפיל
תגובות: 23
צפיות: 468

Re: לדבר אחר המפיל

רבי יעקב עמדין כותב ששיחה זו אינה הפסק
על ידי צביב
ה' אוגוסט 29, 2019 2:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל
תגובות: 234
צפיות: 38218

Re: הגאון הגדול רבי יעקב איידלשטיין זצ''ל

מילתא דבדיחותא

בליל שבת ישבה על שלחנו משפחה שלמחרת עשו קידוש לקריאת השם לבתם,
בתוך הסעודה הודיע הרב לנכדיו שמסתובב כאן עב''ם,
היה מי שלא הבין, והסביר הרב שעב''ם ר''ת עצם בלתי מזוהה
( הרי קריאת השם רק למחרת)

( זכויות שמורות לגליון נר לשלחן שבת)
על ידי צביב
ה' אוגוסט 29, 2019 3:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כמה מסכתות יש בששה סדרי משנה 60 או 63
תגובות: 3
צפיות: 215

Re: כמה מסכתות יש בששה סדרי משנה 60 או 63

הגר''א כתב שיש ששים וחמש מסכתות,
ששים ושלש ועוד שתי מסכתות של כלים ( מחלקים את כלים לשלש בבות)
וששים מסכתות דאוריתא ( כנגד אותיות ני שבשם אד')
ששים המה מלכות

וחמש מסכתות דרבנן דמאי, עירובין, מגילה, עדיות, ידים.
( כנגד אותיות א''ד בשם א''ד).

( נדפס בתחילת משניות עם פירוש מסגרת זהב לבעל תפארת ישראל)
על ידי צביב
ד' אוגוסט 28, 2019 11:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הסנדלר הקדוש
תגובות: 162
צפיות: 27782

Re: הסנדלר הקדוש

שמעתי שהגר''י אדלשטיין זצ''ל ביקר אצל ''הסנדלר'' מאתיים פעמים.
על ידי צביב
ד' אוגוסט 28, 2019 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עבירה מכבה מצוה קושיא מדברי ההתומר דבורה
תגובות: 9
צפיות: 285

Re: עבירה מכבה מצוה קושיא מדברי ההתומר דבורה

שם בסוטה כ:- כא. יש לה זכות היתה תולה לה ( לחיים בעוה''ז) וכו'
זכות דמאי וכו' אלא זכות דמצוה, זכות דמצוה מי מגנא כולי האי והתניא וכו'
ד'א עבירה מכבה מצוה וכו' אמר רב יוסף וכו'

ומשמע שמדובר בסוטה בחיי עולם הזה, בשביל פירות המצוה.
על ידי צביב
ד' אוגוסט 28, 2019 10:51 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו".
תגובות: 39
צפיות: 900

Re: יהיו לו בנים בזקנותו

בעל אחריות כתב:יצחק בן אברהם אבינו

כמדומה שהכוונה לשוח בן אברהם אבינו.
על ידי צביב
ד' אוגוסט 28, 2019 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבירה מכבה מצוה קושיא מדברי ההתומר דבורה
תגובות: 9
צפיות: 285

Re: עבירה מכבה מצוה קושיא מדברי ההתומר דבורה

לכאורה מכבה מצוה מדובר בשכר בעולם הזה,
והתומר דבורה מדבר בשכר עולן הבא.
על ידי צביב
ד' אוגוסט 28, 2019 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרי חקירה
תגובות: 3
צפיות: 348

Re: ספרי חקירה

מה הביאור ב''חוקר בן ימינו''
את מה חוקר, האם את מה שקשה לו, או שרוצה להבין ולעיין במה שחקרו הראשונים?
על ידי צביב
ד' אוגוסט 28, 2019 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למהדורות ה'ירושלמי' המבוארות, ומה שביניהם?
תגובות: 9
צפיות: 625

Re: למהדורות ה'ירושלמי' המבוארות, ומה שביניהם?

ידידי הי''ו נהנה במיוחד מהוצאת עוז והדר, אומנם אין שם אלא פירושי האחרונים.
על ידי צביב
א' אוגוסט 25, 2019 9:33 pm
פורום: עזר אחים
נושא: היכן קונים שופר
תגובות: 9
צפיות: 1300

Re: היכן קונים שופר

ארזי ביתר כתב:דומני, שבמשך שנים רבות התפרסם על מכירה של שופרות מיוחדים בהתאמה אישית, ברחוב בן יעקב. ויבואו היודעים ויעדכנונו.

אולי אפשר לברר במספר הזה
0504111464
על ידי צביב
ו' אוגוסט 23, 2019 4:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות
תגובות: 24
צפיות: 1124

Re: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות

בשבת שעברה, ראיתי בשם הגה''צ רבי שלום מקאמינקא שנזהר שלא להעיר אדם משינה, אפילו לקידוש לבנה וכו'
על ידי צביב
ה' אוגוסט 22, 2019 2:38 pm
פורום: אספקלריא
נושא: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות
תגובות: 24
צפיות: 1124

Re: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות

ברכות נה עמוד ב

כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב

וברש''י ד''ה לאדם ושיכפר לו עצבונו
על ידי צביב
ה' אוגוסט 22, 2019 3:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות
תגובות: 24
צפיות: 1124

Re: האם שינה יש בה משום כפרת עוונות

כתבו בספרי המוסר ( שמיתה המכפרת, היינו עם כל היסורים שיש אחרי הפטירה,

וגם בחלומות מצינו כפרה כמ''ש בברכות נ''ה ע''ב.
על ידי צביב
ד' אוגוסט 21, 2019 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקורות לרומם דמותו של יפתח הגלעדי
תגובות: 10
צפיות: 1463

Re: מקורות לרומם דמותו של יפתח הגלעדי

השנה שמעתי שיפתח נתבע שהקריב שלא כהלכה, ולא נתבע על שמירת נפש,
שמכיון שבטעותו יש כאן נדר, הרי זה קרבן,

וסופו של יתח כידוע ויקבר בערי גלעד, וכתב הרד''ק ( ושם מפורש ברד''ק שנתבע על רציחה)
שהדרש ש שהיה לו שחין כבד ונפלו אבריו וכו',
אבל בתוך מחלתו הלך מעיר לעיר לשפוט את ישראל.
על ידי צביב
ד' יוני 12, 2019 9:43 pm
פורום: עזר אחים
נושא: ש"ס בבלי לנער בר מצוה
תגובות: 15
צפיות: 1004

Re: ש"ס בבלי לנער בר מצוה

יש ש''ס פנינים של עוז והדר, עם הגהות וציונים,
ומעלתו גם בכריכתו החזקה( בכריכה קשה)
על ידי צביב
ג' יוני 04, 2019 2:19 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל
תגובות: 81
צפיות: 15095

Re: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל

שאלה לשנה הבאה, שיחול ליל שבועות בליל שישי, האם בפרשת נשא להוסיף רק ברכת כהנים, או לומר גם כ''ו פסוקים של חוק לישראל בתוך התיקון, ( ( לפי האומרים ביו''ט כ''ו פסוקים הנ''ל, אע''פ שלא אומרים ביום את התיקון). או שלא לערב בין התיקונים. אחרי שכתבתי, הבנתי שאין כאן המקום לשאלה זו, כי אם גם בחוק לישראל לא ...
על ידי צביב
ג' יוני 04, 2019 2:13 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מנהג עדות המזרח וצפו"א בקריאת רות בשבועות
תגובות: 12
צפיות: 1987

Re: מנהג עדות המזרח וצפו"א בקריאת רות בשבועות

מפורש בדברי האריז''ל שהסדר בתנ''ך שכתב, הוא המוכרח,
( ובדרך פשט ( שבסוד) תיקוני המלכות ( והאמונה - גירות) כתובים במגילת רות)

שהיה זמן ששופטים את שופטיהם, ואח''כ רעב, ואח''כ עולים לארץ ישראל,
ויש בועז, וגואל, וכו' עד דוד, ובפירוש הברטנורא ביאר)
על ידי צביב
ג' יוני 04, 2019 12:24 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: לחן זמירות האריז''ל לשבת
תגובות: 2
צפיות: 681

Re: לחן זמירות האריז''ל לשבת

תודה.

הודיעו לי ששמעו שירים אלו בהקפות שניות בח' אהבת שלום בירושלים.
על ידי צביב
ש' יוני 01, 2019 11:46 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: לחן זמירות האריז''ל לשבת
תגובות: 2
צפיות: 681

לחן זמירות האריז''ל לשבת

מה הלחן של זמירות האריז''ל?

בשער הכוונות מבואר שהלחן לזמירות ליל שבת והבוקר
הוא ''מתי יבושר עם''

ולסעודה שלישית
א' עוז תהילתי
רפאני וארפא,

כיצד אפשר לשמוע לחן זה ( או קרוב אליו)?
על ידי צביב
ו' מאי 31, 2019 3:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: הכנה ללימוד יו"ד
תגובות: 3
צפיות: 615

Re: הכנה ללימוד יו"ד

בספר משכיל אל דל - שירי משכיל, כלל ב פרט א- בהגהה ... דוגמא לדבר שלומד מתניתין דירך שנתבשל בה גיד הנשה ( חולין צ''ו ע''ב - צ''ח) שהוא רק גף קטן בתלמוד,- כשמעמיק בו בעיונו רבו ורבו מאד פארותיו, משום שנוגע לשרשו - טעם כעיקר, מין במינו במשהו, אם נאסר יכול לאסור, אם חתיכה נעשית נבילה במקצת החתיכה, ואם מ...
על ידי צביב
ו' מאי 31, 2019 1:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסילת ישרים
תגובות: 3
צפיות: 409

מסילת ישרים

בהקדמת המסילת ישרים כתב שעיקר עבודת ה' כתובה בפסוק' ועתה ישראל מה ה''א שאל מעמך וגו'
שיש שם ארבעה דברים וכו',
ואח''כ מביא את הבריתא של רבי פינחס בן יאיר,
השאלה אם יש בהמשך פרקי המסילת ישרים גם רמז לעבודה בסדרם של חמשת העיקרים הנ''ל .
על ידי צביב
ד' מאי 29, 2019 10:25 pm
פורום: אספקלריא
נושא: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל
תגובות: 45
צפיות: 4524

Re: חיפוש רב בעניני אמונה לאחד שנפל בכפירה ר"ל

נניח משפט "אין אזכור של קיום מצוות בתנ"ך עד זמן..", לא להשיב מה פתאום, ראה אמציה שלא הרג וכו', אלא להקשיב ולומר אכן תפילין לא מוזכר, אך דווקא יש מצוות שמוזכרות, למשל שלא להרוג איש בעוון אביו. וכעין זה. או לומר שהנ''ך לא כותב מצוות, ולא הסטוריה, ואם כן מצוות שמוזכרות הוזכרו לצורך העני...
על ידי צביב
ד' מאי 29, 2019 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 43
צפיות: 4015

Re: לא למסור ליד אשה

השל''ה הק' בשער האותיות - קדושה אוסר מדגינא דגמרא בשבת י''ג שכל הרחקות שייכות באשת איש הרחקות דמיירי השל"ה זה כגון שאסור להביא מאכל, וחמין לרחוץ פניו ידיו ורגליו והצעת המיטה וקלות ראש וכל כיו"ב. העברה מיד ליד וכיו"ב ההוראה היא שאסור באשתו כי לבו גס בה, אבל בא"א לא אסרו, כי אין ל...
על ידי צביב
ד' מאי 29, 2019 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לא למסור ליד אשה
תגובות: 43
צפיות: 4015

Re: לא למסור ליד אשה

השל''ה הק' בשער האותיות - קדושה
אוסר מדגינא דגמרא בשבת י''ג
שכל הרחקות שייכות באשת איש

עבור לחיפוש מתקדם