מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 756 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 24, 2016 11:17 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: "גילויים חדשים" - האם התכלת הוא זיוף?! או אמתי וטהור?!
תגובות: 928
צפיות: 91915

Re: "גילויים חדשים" - האם התכלת הוא זיוף??!! או אמתי וטהור??

אם אינני טועה, ר' מאיר מאזוז לובש תכלת. כך גם ר' זלמן נחמיה גולדברג ור' שריה דבליצקי. אבל יש לי תחושה שבעיניך הם לא נופלים בתוך הגדרים שלך. הרה"ג איש_ספר שליט"א, 1. האם כ"ת יודע אם איזו תכלת הגרש"ד הולך? 2. שמעתי פעם ממישהו מהמתפללים במניין ותיקין בתפארת ציון (ואינני זוכר בדייקנ...
על ידי למאי_נמ?
א' אפריל 24, 2016 10:59 am
פורום: פסח
נושא: פסול כורך בשני כזיתים ?!
תגובות: 28
צפיות: 7487

Re: פסול כורך בשני כזיתים ?!

לגבי ההערה על בליעת שני כזיתים מצה כאחת ב'מוציא מצה', העיר הגרשז"א שטעם רשות מבטל טעם מצוה, ודרבנן מבטל דאו', עי' הליכות שלמה (פסח, פ"ט הערה פה, עמ' רפד-רפו, ושם בהערה ציינו לאלף המגן הנ"ל ולספר ברכת מועדיך סי' כ).
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 09, 2015 4:04 pm
פורום: פסח
נושא: קונטרס בעניין מצות מכונה - מהדורת שבט תשע"ד
תגובות: 16
צפיות: 6275

Re: קונטרס בעניין מצות מכונה - מהדורת שבט תשע"ד

אינני מבין, מדוע מצות מכונה מהודרות (לדעת רבים מחכמי ירושלים עיה"ק תובב"א) ממצות יד, הרי חשש החימוץ בחוסר ניקיון טוב בחורים ובסדקים קיים שם לא פחות (ניקוי המחורר שם מורכב יותר).

מלבד כל זאת, האם אכן בדורות הקודמים לפני המצאת המכונה היה יותר טוב? וכי התורה הביאתנו לידי תקלה חלילה?
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 17, 2014 2:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה היחס הנכון למורשעי פרשת הולילנד?
תגובות: 27
צפיות: 5919

Re: מה היחס הנכון למורשעי פרשת הולילנד?

בעצם עלו כאן שתי שאלות: א) האם איסור שוחד הוא רק על דיינים או גם על ראשי עיריות, פקידים ברשויות ציבוריות וכד'? (אגב, האם כוונת המציין לחת"ס כתובות קה: או חו"מ קס?) יש לדון בשאלה זו הן בגדרי איסור קבלת שוחד והן מצדדים נוספים (הרי הלה מקבל משכורת מן הציבור ע"מ לשרת את הציבור, והלה משתמש...
על ידי למאי_נמ?
ה' אפריל 17, 2014 2:06 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: לשנה הבאה בירושלים "הבנויה"
תגובות: 8
צפיות: 3462

Re: לשנה הבאה בירושלים "הבנויה"

כמדומה שהסתייגות זו מופיע בקצרה ב'הגדה מבית לוי' הנודעת.
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 16, 2014 2:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלכות חג בחג" - מה הכוונה?
תגובות: 6
צפיות: 3239

"הלכות חג בחג" - מה הכוונה?

"משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום: הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג" (מגילה ד. לב. סנהדרין קא. מ"ב סי' תכט סק"א וביאה"ל שם) . ואינני יודע במה מתקיימת חובה זו: א) הלומד בענייני הקורבנות של המועד בזה"ז - יוצא יד"ח? ב) הלומד ב חוה&q...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 16, 2014 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו
תגובות: 42
צפיות: 10496

Re: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו

באמת כבר שנים שאינני מבין מה פירוש של מילה זו (שאותו צריך לכוון), האם אלו שתי משמעויות (1 - הא-ל אותו אנו עובדים ומאמינים בו; 2 - בעל הכוחות), או שמדובר במשמעות אחת: בעל היכולת והכוחות המנהיג את הכל ובפרט אותנו (שישראל יתירים בחיבתם וממילה מושגחים טפי). כלומר, האם במילה "א-להינו" אנו מקבלי...
על ידי למאי_נמ?
ד' אפריל 16, 2014 2:19 am
פורום: פסח
נושא: קונטרס בעניין מצות מכונה - מהדורת שבט תשע"ד
תגובות: 16
צפיות: 6275

Re: קונטרס בעניין מצות מכונה - מהדורת שבט תשע"ד

הפירמה הכשרה לדעתו "מצת חבורה -בית שמש".
על ידי למאי_נמ?
ב' אוגוסט 26, 2013 11:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מפנקסו של בן ישיבה-אין דבר 'פרווה' בעולם
תגובות: 29
צפיות: 6967

Re: מפנקסו של בן ישיבה-אין דבר 'פרווה' בעולם

בירור האמת כתב:זכורני שמרן הראי"ה ציין לדברי הראב"ד בבעלי הנפש, שחולק על חובה"ל, אולם לא פירש הרב שיחתו.

עין אח"ה ברכות א, ד (נגיש ברשת)
על ידי למאי_נמ?
ב' אוגוסט 26, 2013 11:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העיר אילת ארץ ישראל או חו"ל? לא לגבי תרו"מ אלא...
תגובות: 163
צפיות: 36794

Re: העיר אילת ארץ ישראל או חו"ל? לא לגבי תרו"מ אלא...

ההשמטות שנעשו במהדורה תנינא מו ובמקבילתה ח"ב סי' מד שונות זו מזו - בתנינא נשמטו רק כמה מילים (כל מקום שהיה כתוב שלטון ישראל או מלכות ישראל, וכן מקום אחד בו נכתב במקור "ואין לחוש דשמא ישתנה ח"ו המצב ואילת תנותק מא"י (חלילא לך מעשות זאת) ואתי לקלקולי" ובנדפס הושמטו הסוגריים),...
על ידי למאי_נמ?
ב' אוגוסט 26, 2013 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש חובה הילכתית לחסן ילדים נגד פוליו
תגובות: 45
צפיות: 13468

Re: האם יש חובה הילכתית לחסן ילדים נגד פוליו

[על חיסונים כללית - הרב שלמה אבינר] http://www.kipa.co.il/jew/53089.html http://www.shlomo-aviner.co.il/content/%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%99 [על הפוליו] http://shlomo-aviner....
על ידי למאי_נמ?
ב' אוגוסט 26, 2013 10:41 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: כל החכמים המוזכרים בגמרא בכוחם להחיות מתים - מקור
תגובות: 7
צפיות: 3702

Re: מה המקור לכך שכל אמורא ותנא היה יכול להחיות מתים

הרב גוגל שליט"א http://daf-yomi.com/forums/Message.aspx?id=1341 http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=41981&st=&pgnum=184 (שומר אמונים) http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%96%22%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%94...
על ידי למאי_נמ?
ב' אוגוסט 26, 2013 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב
תגובות: 54
צפיות: 16340

Re: המתנה בין בשר לחלב

אולי בהזדמנות זאת יבאר לנו הרב מו"צ מה באמת הפשט ברעיון הזה שא"י אתריה דמרן. (אני מתאר לעצמי שבספרי הגר"ע יוסף יש דיון על העניין אבל אולי תביא לנו כאן תמצית ותשובות) א. מנין לנו שאתריה דר"א הכוונה גם אחרי מותו, דלמא היינו בחייו או אפילו אחרי מותו כל עוד שהמורים שעמדו אחריו היו מ...
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 13, 2013 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אנציקלופדיה הון יוסף
תגובות: 18
צפיות: 4390

Re: אנציקלופדיה הון יוסף

1. ומה דבר העתקה האנציקלופדיה וענייני זכויות יוצרים?
2. האם זה לא אותו רעיון של ויקישיבה? א"כ לשם מה שניים? מה ההבדל?
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 13, 2013 1:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח ברכת מקדש ישראל "והזמנים"
תגובות: 15
צפיות: 5231

Re: נוסח ברכת מקדש ישראל "והזמנים"

אגב, מחלוקת מעניינת בין האב לבנו. מסתבר שאין מקומות רבים בהם חולקים הם. רב_צעיר : "הרב איתם הנקין במאמר " פרקים בתולדות רבי יחיאל מיכל עפשטיין בעל 'ערוך השלחן' – משפחתו וצאצאיו " טוען כי הקשר בין ר' ברוך עפשטיין ה'תורה תמימה' ואביו ה'ערוך השלחן' היה רופף למדי. הוא מוכיח זאת מכך שר' ב...
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 13, 2013 10:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר תולדות אדם לרבי זלמל'ה
תגובות: 58
צפיות: 16253

Re: ספר תולדות אדם - מאור עינים

ואולי בהזדמנות זו יסבירו חכמי הפורום העוסקים במחקר כיצד מגלים שמחבר כלשהו לקח רעיונות מספרים אחרים, ומי אמר שהוא לא כיוון לדברים מדעתו ולא ידע שקדמוהו? דבר זה איתא גם בס' של"ה של"ה -(כללי התלמוד, יג, כלל לשונות סוגיות, סוף אות ג, סעיף ערה): "גודו הוא לשון קרא, 'גדו אילנא' בדניאל (ד, י...
על ידי למאי_נמ?
ב' מאי 13, 2013 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: בר כוכבא צדיק או לא
תגובות: 14
צפיות: 4754

Re: בר כוכבא צדיק או לא

אכן כן, אגרות קודש חלק כז סי' י' ש', עמ' שב. ולכאורה הוא צ"ב!
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בר כוכבא צדיק או לא
תגובות: 14
צפיות: 4754

Re: בר כוכבא צדיק או לא

היכן דברי הרבי?
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 2:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרסום לצדקה
תגובות: 7
צפיות: 3602

Re: פרסום לצדקה

על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 2:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בנושא מדוע משיח בן דוד לא בא
תגובות: 4
צפיות: 2699

Re: ספרים בנושא מדוע משיח בן דוד לא בא

לא הייתה הכוונה שתתקן כאן, אלא מכאן ולהבא. בכ"א, תודה רבה!

viewtopic.php?f=7&t=9259&p=125764#p125764
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 2:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>
תגובות: 293
צפיות: 20605

Re: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>

אם מחפשים חטאים כהסבר לשואה אזי יש להזכיר מה שהובא באשכול אחר, שהחזון איש אמר שהשואה היא בגלל עבירות שבין אדם לחברו (ובספר הנ"ל האריך שחטאים אלו גרועים מחטאי החילוניים ע"ש).
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 2:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים בנושא מדוע משיח בן דוד לא בא
תגובות: 4
צפיות: 2699

Re: ספרים בנושא מדוע משיח בן דוד לא בא

שלח, בבקשה תתן לקבצים שמות בעלי משמעות (דבר שייקל על המוריד אותם למחשבו).
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 2:27 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הקפות לנשים עם ס"ת?
תגובות: 73
צפיות: 13235

Re: הקפות לנשים עם ס"ת?

כמדומה שעוד לא הוזכר באשכול שנשים הלובשות טלית עוברות ב"לא ילבש" (אע"פ שאין איסור לאשה להטיל ציציות בבגד של אשה שיש בו ד' כנפות, מ"מ בזמנינו טלית הוא בגד של גברים) . היתר גמור.pdf דמגוגיה. הרי עיקר העניין הוא המנהג, ולזה הציץ אליעזר מראה שחומרות אלו אינן חד-משמעיות, אבל האם הוא ה...
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 11:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבלת פני יו"ט
תגובות: 9
צפיות: 3401

Re: קבלת פני יו"ט

הרב 'כהן' כתב:ופלא איך לא עמדו ע"ז עוד

viewtopic.php?f=7&t=8235&p=125734#p125734
על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 10:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: חצי שעה בין חלב לבשר
תגובות: 55
צפיות: 10928

Re: חצי שעה בין חלב לבשר

על ידי למאי_נמ?
א' מאי 12, 2013 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מנייני הפקודים עגולים?
תגובות: 19
צפיות: 5800

Re: למה מנייני הפקודים עגולים?

כמדומה שיש בזה אריכות בספר דרך שיחה, ואולי מאן דהו יעלה לכאן.
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 10, 2013 1:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידעתם
תגובות: 7
צפיות: 2979

Re: הידעתם

[צ"ב היתכן שיהיה לתנא אמורא רצונות במאכל זה ולא במאכל זה . אבל יתכן שלפי בריאות גופו הביו שטוב לו עתה מאכל פלוני, יעו' רמב"ם כל מיני כללים בזה מה ראוי ויש זמנים שטוב לגוף קל ויש זמנים שטוב מאכל קשה וכו' ולא שח"ו רצונות ותאוות ליבו דרשו מאכל פלוני וכמו שאומרים שהרופא שטיפל במרן הקה&qu...
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 10, 2013 12:52 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אמירת "עלינו" בסוף התפלה
תגובות: 27
צפיות: 7538

Re: אמירת "עלינו" בסוף התפלה

כ"ה מנהג חסידי ויז'ניץ.
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 10, 2013 12:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: הקפות לנשים עם ס"ת?
תגובות: 73
צפיות: 13235

Re: נשים עשו הקפות ורקדו עם הספרי תורה

תוכן כתב:
שבטיישראל כתב:מעניין, אם כך היה דעתו גם כשהתיר לחלל את השבת באפרת ביום השלג לפני כשנתיים, או שאז מכיון שרבו כבר לא היה בין החיים הותרה הרצועה, ואידך זיל גמור.

מה הייתה הסיבה לחלל שבת מפני השלג?

עפ"י המופיע באינטרנט, היה צורך לפנות את הכבישים כדי לאפשר לרכבי הצלה ובטחון לעבור שם (מהעובדות אינני יודע דבר).
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 10, 2013 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: הסבר מעשי האבות
תגובות: 7
צפיות: 3729

Re: הסבר מעשי האבות

ראיתי ברד"ק (בראשית לה, ב) שמפרש, מעשה ראובן כפשט, ולאחר מכן מביא ומדרשו, מה כוונת הרד"ק? למתעצלים מלהוריד: " פלגש אביו - אשת אביו היתה נקראת פילגש; שראובן חשב כי לא הייתה אסורה עליו לפי שהייתה תחלה שפחה ואחר כן לקחה אביו לפילגש, והכתוב מעיד עליה שהייתה לו לאשה, כמו שאמר ותתן לו בלהה...
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 10, 2013 7:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקחת ריבית מגוי
תגובות: 14
צפיות: 4798

Re: האם מותר לקחת ריבית מגוי

יכולים לכתוב שגבולות ארץ ישראל הוא מה שכתוב בתורה, ורק שגבולות האלו יוחזרו לנו בעת בוא משיחינו במהרה בימינו. זה לא נכון, יש חובה לכבוש את הארץ. הניסוח הנכון הוא שאנו מוותרים על אדמות קדושות אלו, עד שיהיה לנו הכוח לכבוש אותם ללא סכנה, ואז נחזור ונכבוש אותם. בקיצור, זה לא מעשי. (חוץ מזה, הערבים לא יס...
על ידי למאי_נמ?
ו' מאי 10, 2013 7:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: הידעתם
תגובות: 7
צפיות: 2979

Re: הידעתם

תוכן כתב:לפי רוב הראשונים אין איסור לשקר.

החפץ חיים (פתיחה עשה יג ובבאר מים חיים שם) לא סבר כמוך: "והיא מצות עשה גמורה לדעת הסמ"ג עשין קז, ועכ"פ איסורא דאורייתא הוא לכל הדעות".

אינני אומר שאין מי שחולק עליו, אך לומר אמירות כה חד-משמעיות כפי שכבודו עשה, זה נראה לי לא נכון.
על ידי למאי_נמ?
ה' מאי 09, 2013 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לקחת ריבית מגוי
תגובות: 14
צפיות: 4798

Re: האם מותר לקחת ריבית מגוי

איך?

עבור לחיפוש מתקדם