החיפוש הניב 288 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יוצא פוניבז'
ו' פברואר 22, 2019 1:17 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 86
צפיות: 6819

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

נא לסלוח על האיחור. לפי זכרוני היו לי מאז כמה מקורות דומות לזה שיש ליזהר בכל פרשה לעצמה לעשותה כראוי. ולענ"ד גם מסברא צ"ל כן, כי כתיבת ספר תורה אינה מסתכמת ביצירת חפצא של ספר תורה כשר, אלא כותב את התורה, וצריך לכתוב הכל כדין עד מקום שידו מגעת. אמנם בברכ"י יו"ד סי' רעה סק"ג ...
על ידי יוצא פוניבז'
ג' פברואר 19, 2019 3:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?
תגובות: 15
צפיות: 214

Re: פרק ל"ז בתהילים נאמר ע"ס אלפ"א בית"א?

פרק ט וי כאחד זה שיטת רש"י במגילה שם.
על ידי יוצא פוניבז'
ג' פברואר 19, 2019 10:52 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה במס' מילים
תגובות: 56
צפיות: 677

Re: עזרה במס' מילים

דוגמא לזהירות בענינים אלו במשנ"ב סי' תרצא סק"ח: גם שיהי' רוחב העמוד ג' למשפחותיכם במשנ"ב המנוקד הוצאת לשם, אחר שניקדו את תיבת למשפחותיכם, הסירו את הוי"ו שאחר החי"ת, וכפי שנכון ע"פ כללי הדקדוק וכפי שהוא בפסוק. אולם לא שמו לב שנתנו בכך הכרעה לדינא... (שלפי זה רוחב העמוד ס...
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 18, 2019 2:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 148
צפיות: 17156

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

שייף נפיק כתב:שמעתי עדות נאמנה (ואולי נדפס גם כן בספר תולדותיו) שהגאון המופלא רבי מרדכי פרגמנסקי שלח ממבחר כתביו להדפסה והביא לרב אחד והלך והדפיסם בשמו, ועד פטירתו לא הצליחו להציל מפיו מי הרב הנ"ל ויאבד בתהום הנשיה!

אא.JPG
אא.JPG (32.23 KiB) נצפה 199 פעמים

מתוך אסופות ו', מובא שלא כתב וצ"ב
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 18, 2019 11:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1733
צפיות: 106593

Re: והוא ששנה על אתר

תוס' רבינו יהודה שם
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 18, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על צורת פרשה סתומה במזוזה ובתפילין של יד
תגובות: 5
צפיות: 460

Re: קושיא על צורת פרשה סתומה במזוזה ובתפילין של יד

אכן אותם ראשונים כתבו כן רק בתפילין של יד. יראים סי' שצט ובתפילין של יד שש שורות, ראשונה והיה מסיים זבת, שנייה מסיים החוקה הזאת, שלישית למועדה - ה' כל, רביעית מסיים ובלכתך בדרך, חמישית ובשכבך מסיים אחרים, ששית והשתחויתם מסיים על הארץ. ראבי"ה סי' אלף קנא ומדת ארכו ורחבו כדי לכתוב שש שורות, סוף ש...
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 17, 2019 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פסוקי דזמרא של שבת
תגובות: 12
צפיות: 214

Re: פסוקי דזמרא של שבת

אגרות משה או"ח ח"ב סי' טז בענין פסד"ז אם צריכים לאומרם דוקא על הסדר ט"ו תמוז תש"כ. מע"כ ידידי הנכבד הר"ר משה שמעון שפירא שליט"א. הנה בדבר אם פסוקי דזמרה צריכים לאומרם דוקא על הסדר הנה לא ראיתי מפורש דבר זה. ולכאורה דבר שלא נאמר שצריך על הסדר דוקא אין לנו מעצמנ...
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 17, 2019 3:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על צורת פרשה סתומה במזוזה ובתפילין של יד
תגובות: 5
צפיות: 460

Re: קושיא על צורת פרשה סתומה במזוזה ובתפילין של יד

יש ראשונים הסוברים לעשות כל פרשיות התפילין בעמודה אחת.
גם במזוזה המהר"ש אבוהב מציע לנהוג כן לצאת ידי כו"ע.
וכנראה שלא רצו לשנות כ"כ בשביל חומרא זו.
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 17, 2019 1:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כתר ארם צובה - ס"ת של הרמ"א
תגובות: 18
צפיות: 2472

Re: כתר ארם צובה - ס"ת של הרמ"א

אגב, אין שום קשר בין הס"ת של הרמ"א לבין כתר ארם צובה. השינויים בס"ת של הרמ"א לא נובעים מהכתר. התיקון שהיה בביהכנ"ס של הרמ"א כלל העתקת הקולופון של הכתר, וכנראה שהוא עצמו הוגה מהכתר וא"כ צ"ל שהעדויות על השינויים מתייחסים רק לס"ת ולא לתיקון (ודלא כמו שכללו ה...
על ידי יוצא פוניבז'
ד' פברואר 13, 2019 12:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'
תגובות: 15
צפיות: 786

Re: פחים מוטמנים - ביטול קללת 'צדו צעדינו מלכת ברחובותינו'

ראה בגליון עומק הפשט שהועלה באשכול סמוך.

(ומעניין שלא הזכיר שם את דעת בעל חכמת הלב (ע"פ הרא"ש), דמקום האשפה אם הוא רשות בפנ"ע חשיב היקף שלא לדירה, ואסור להוציא לשם בשבת גם אם יש עירוב מהודר. ורבים חלקו עליו)
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 11, 2019 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת הרא"ש|היכן נתחבר?
תגובות: 19
צפיות: 348

Re: שו"ת הרא"ש|היכן נתחבר?

האם תשובת הרשב"א המדוברת היא אינה של מהר"ם מרוטבורג?
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 11, 2019 10:51 am
פורום: אספקלריא
נושא: מכון הרי פישל או האר"י פישל?
תגובות: 14
צפיות: 395

Re: מכון הרי פישל או האר"י פישל?

.
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 10, 2019 1:31 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 860
צפיות: 89790

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

כידוע.
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 10, 2019 1:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אז מסיני נצטוו
תגובות: 4
צפיות: 163

Re: אז מסיני נצטוו

דברי הארח"ח לקוחים מספר המחכים
דברי השבה"ל הובאו בב"י סי' רפו
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 10, 2019 12:45 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: זמן מקרא מגילה ביפו
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: זמן מקרא מגילה ביפו

מה שמנה שיטות הראשונים דלענין שילוח מצורע בעינן מוק"ח מימות יב"ן, ומנה בראשם את הר"ש (כלים פ"א מ"ז ), יש להוסיף שכ"ה ג"כ ברש"י מגילה י ע"ב ובשבועות טז ע"א. יש לציין עוד שגם דעת ר"ח במגילה ד ע"א כרש"י, ולומר שהרמב"ם חולק ע"ז ה...
על ידי יוצא פוניבז'
ה' פברואר 07, 2019 2:19 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 86
צפיות: 6819

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

אם בס"ת שאין לנו ידיעה על פרשיות הרא"ש ולכן בלית ברירה אנו נוהגים כרמב"ם, ובדבר שנוגע לקריה"ת דרבנן, מה זה נוגע לענין תפילין דאורייתא שאנו יודעים הפרשיות לפי הרא"ש ולפי הט"ז יש דרך לצאת ידי שניהם. ואגב, בתפילין יש טענה אחרת, שכוונת הרא"ש שפרשה האחרונה סתומה היינו ש...
על ידי יוצא פוניבז'
ה' פברואר 07, 2019 2:01 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 86
צפיות: 6819

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

ידועה הטענה החמורה שהעירו האחרונים ז"ל [מלאכת שמים בשם ר' נתן אדלר] כלפי מה שאנו חוששים בפתוחות וסתומות גם לשיטת הרא"ש [למרות שעיקר ההלכה כהרמב"ם], שהרי מקור רשימת הפו"ס שבידינו הלא היא מדברי הרמב"ם שהעתיקה מבן אשר, וא"כ הלא ברור כשמש שהרמב"ם העתיק את הרשימה לפי כ...
על ידי יוצא פוניבז'
ה' פברואר 07, 2019 1:12 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 132
צפיות: 4631

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח'

מתוך עלון שהוציאה הוועדה
סגרו קו איסוף צדקה.JPG
סגרו קו איסוף צדקה.JPG (4.35 MiB) נצפה 897 פעמים

האמנם הוועדה מודה בעובדה שהיא חסמה קו איסוף צדקה רק בגלל המריבות שלה עם החברה שמפעילה את הקו?
על ידי יוצא פוניבז'
ד' פברואר 06, 2019 2:23 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: פיסוק 'זו לשונו'
תגובות: 16
צפיות: 311

Re: פיסוק 'זו לשונו'

לענ"ד יש לחלק בין לשון הראשונים עצמה, שם עדיף שלא להשתמש בסימנים : "..." ? ! וכדומה, (זה יותר מדי "התערבות" לטעמי במה שהם כתבו, ומתאים רק במהדורות של "ראשונים לעם", מנוקדים ומפוסקים).
אבל בהערות העורך, רצוי מאד להשתמש בנקודותיים לפני ציטוט ובמרכאות לפני ואחרי הציטוט.
על ידי יוצא פוניבז'
ד' פברואר 06, 2019 12:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעשר בבית
תגובות: 10
צפיות: 310

Re: לעשר בבית

יואל שילה כתב:ג- תקלות קורות לא מעט.


אפשר לפרט?
בכמה מקרים מתוך כמה?
ומה קורה בהכשרים המהודרים?
על ידי יוצא פוניבז'
ד' פברואר 06, 2019 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לעשר בבית
תגובות: 10
צפיות: 310

Re: לעשר בבית

לענין כתב:ו בבד,צ העדה החרדית אומרים שיש לירקן רשות להניח דברים לפני החנות, ולכן יש כאן קנין חצר,

בבני ברק חזינן שהעייריה נותנת דו"חות לירקנים שלא הספיקו להכניס את הסחורה לתוך החנות.
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 04, 2019 12:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: כחו של החזון איש ברפואה
תגובות: 25
צפיות: 1478

Re: כחו של החזון איש ברפואה

ישורון יא.JPG
ישורון יא.JPG (44.75 KiB) נצפה 404 פעמים
על ידי יוצא פוניבז'
ב' פברואר 04, 2019 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 401

Re: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

חד ברנש כתב:גם ר' יהודה שירליאון, הצרפתי, נתכנה 'החסיד' והוא באמת היה מבעלי התוספות.


היכן רי"ש נתכנה החסיד?
האם במובאה היחידה הנ"ל (גם בכתובות וגם בב"מ זה אותו נידון) הכוונה לר"י שירליאון?
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 03, 2019 11:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת 'אם כסף תלוה'
תגובות: 2
צפיות: 203

Re: פרשת 'אם כסף תלוה'

ובספר פתחי אברהם להגרא"ד אויערבאך שליט"א מטבריה כתב שמסתבר לומר שבתקופה שהיו מתרגמים היה צריך להאריך ולפרש את כל הכתוב בפרשה, ד' אבות נזיקין, ארבעה שומרים ועוד הרבה דינים אשר רבו מספור, ולא היה שייך לצמצם הכל לשבת אחת, אולם כשבטל התרגום חיברום לפרשה אחת, כי לפני 'אם כסף תלוה' לא מסתיים הפ...
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 03, 2019 11:21 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לכו חזו מפעלות ה' / אלוקים
תגובות: 5
צפיות: 253

Re: לכו חזו מפעלות ה' / אלוקים

לאו דווקא בחב"ד. חיפוש פשוט יביא לך מאות תוצאות מכל קצות הקשת שכך הביאו את הפסוק.

אני מעוניין לדעת עם ההדפסה בתהילים בצורה הזו זה משהו חדש, או שזהו המשך למנהג ישן יותר.
על ידי יוצא פוניבז'
א' פברואר 03, 2019 12:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?
תגובות: 16
צפיות: 401

Re: איך מת יכול לקדש ולהוציא יד"ח?

יש להוסיף שבתוס' שאנץ שם מובא כי ר"י דחה את תירוץ הר"י חסיד.

האם ישנם עוד מקומות שסברותיו הוזכרו בביהמ"ד של ר"י?

לגבי הסיפור עם עזרא, הוא כידוע ללא מקור מוסמך
על ידי יוצא פוניבז'
ש' פברואר 02, 2019 10:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: לכו חזו מפעלות ה' / אלוקים
תגובות: 5
צפיות: 253

לכו חזו מפעלות ה' / אלוקים

ראיתי במהדורה מסויימת של ספר תהילים (הנדפסת כנספח לסידור ספרדי) שהדפיסו בתהלים מו, ט: "לכו חזו מפעלות אלקים" ובסוגריים הוסיפו (נ"א: יקוק). זאת בניגוד לנוסח הנפוץ כהנ"א בפשיטות. (וכ"ה בברויאר ובקורן). הדעה לגרוס "אלקים" הובאה כבר במנח"ש על אתר ע"ש באורך. ה...
על ידי יוצא פוניבז'
ש' פברואר 02, 2019 9:43 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'הרחמן' כתוספת ארוכה ל'הטוב ומטיב' / פיוט 'צור משלו'
תגובות: 6
צפיות: 305

Re: 'הרחמן' כתוספת ארוכה ל'הטוב ומטיב' / פיוט 'צור משלו'

יש להזכיר את דברי היעב"ץ על אביו החכ"צ (כמדו') שהקפיד לאחוז הכוס בהרחמן.
אבל לא הבנתי מנין הקביעה שהברכה מסתיימת דוקא ב"ונאמר אמן".
על ידי יוצא פוניבז'
ב' ינואר 28, 2019 12:19 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "נחתם" - הווה או עבר?
תגובות: 6
צפיות: 213

Re: "נחתם" - הווה או עבר?

גם בבן אשר בקמץ, כעדות אבן ספיר ותנ"ך רש"ש ילין.

ילין.JPG
ילין.JPG (15.5 KiB) נצפה 174 פעמים


ספיר.JPG
ספיר.JPG (9.84 KiB) נצפה 174 פעמים
על ידי יוצא פוניבז'
ד' ינואר 23, 2019 11:47 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: קובץ שיטות קמאי ביצה מהד' תשע"א
תגובות: 4
צפיות: 708

Re: הופיע קובץ שיטות קמאי עמ"ס מנחות

בניגוד לתחזיות הקודרות דלעיל, הופיע בס"ד קובץ שיטות קמאי עמ"ס מנחות, ה"כ.
על ידי יוצא פוניבז'
ד' ינואר 23, 2019 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: באיזו שנה נפטר רבי אהרן הכהן - המחבר של כלבו וארחות חיים?
תגובות: 1
צפיות: 167

Re: באיזו שנה נפטר רבי אהרן הכהן - המחבר של כלבו וארחות חיים?

הציון 'ז"ל' פעמים רבות הוא תיקון מעתיקים. וצריך בירור כאן.
על ידי יוצא פוניבז'
ד' ינואר 23, 2019 2:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 50
צפיות: 2780

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

הבעיה העיקרית במנהג הרווח - לעשות כהט"ז, הוא שיעור האותיות. יש בזה פלוגתא עצומה בין המשנה ברורה לאגרות משה, אם האותיות קטנות או בינוניות, ולפי כל אחד - השני פסול לגמרי! (הרבה נקט בזה כהאגרות משה מכח הרבה ראיות, וכגון הגרמ"ט דינקל). היות וזה ספק דאורייתא פשוט שיש לצאת מכלל ספק ולנהוג כהרמב...
על ידי יוצא פוניבז'
ב' ינואר 21, 2019 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'
תגובות: 127
צפיות: 2998

Re: התביעה הייצוגית מול רשת 'יש'

שאלת תם: אלו ש"מחזירים" את הכסף, למי הם מחזירים, והאם הם מקבלים על כך חשבונית?
על ידי יוצא פוניבז'
א' ינואר 20, 2019 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 50
צפיות: 2780

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

ג' פרשיות ראשונות, הם פתוחות. וניתן לעשות צורת פתוחה בין לרמב"ם בין לרא"ש. אך והיה א"ש היא סתומה. וכאשר עושים כל פרשה בעמוד נפרד, לכאורה לא שייך לצאת גם דעת הרמב"ם וגם דעת הרא"ש בצורת הסתומה. ולכן כותב הב"י לנהוג כרמב"ם שהיא השיטה העיקרית. (ולרמ"א המנהג לעשות ...
על ידי יוצא פוניבז'
א' ינואר 20, 2019 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 50
צפיות: 2780

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

חשוב לציין חומרא חשובה מאד, בענין הפרשיות, שהמנהג הנפוץ לעשות כמו הט"ז (ריוח פחות מכשיעור פרשה הן בסוף שמע והן בתחילת והיה א"ש), שהרבה אחרונים הסכימו לדבריו. כיום נודע כי בריטב"א החדשים לשבת ובקרית ספר למאירי דעתם דלא כהט"ז, ושאין הרווחים מצטרפים לשיעור פרשה. וא"כ התפילין בח...
על ידי יוצא פוניבז'
ו' ינואר 18, 2019 1:22 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מכרז פרוייקט השו"ת
תגובות: 1
צפיות: 299

מכרז פרוייקט השו"ת

פורסם כעת על מכרז לפרוייקט השו"ת, לפיו ניתן להציע הצעות מחיר לקניית התוכנה החל מ-0 ש"ח, כאשר 50 ההצעות הגבוהות יזכו במכרז.
האם יש מי שיודע מה הוא טווח המחיר של ההצעות שזכו בפעמים הקודמות, והאם ניתן להגיע דרך מכרז זה להנחה משמעותית.
על ידי יוצא פוניבז'
ו' ינואר 18, 2019 1:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזמנת תפילין לבר מצווה.
תגובות: 50
צפיות: 2780

Re: הזמנת תפילין לבר מצווה.

שיעור בענינים אלו, במוצ"ש בבני ברק בביהמ"ד דרכי איש בשעה 9. מר' מנחם יהודה גרוס. השבוע על "הידורים ומכשולים בפרשיות" ושבוע הבא על הבתים.

עבור לחיפוש מתקדם