החיפוש הניב 12 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ש.י.ר.
ב' יולי 16, 2012 12:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מקור המושג "גדול הדור" "נשיא הדור" "אמונת חכמים"
תגובות: 62
צפיות: 6492

Re: מקור המושג "גדול הדור" "נשיא הדור" "אמונת חכמים"

---- אספר רק דבר קטן, שמיד, או קרוב לזה, אחר הוצאת הספר קיבל מרן הגר"ח את האירוע כידוע, והתבטא מרן הרב שטיינמן שליט"א בזה"ל היה אסור לו לפרסם כזה פרק על עצמו, זה קרה לו מעין הרע.... שטותים והבלים, הספר יצא לאור זמן רב לפני האירוע אצל מרן הגר"ח שליט"א. אם מישהו קינא בהגר&quo...
על ידי ש.י.ר.
ב' יולי 16, 2012 12:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיכר נחשב למים או למי פירות
תגובות: 6
צפיות: 747

Re: שיכר נחשב למים או למי פירות

בסי' פ"ט סוף סעיף ד' כ' הרמ"א דאפשר לעשות הדחה במי פירות, ונחלקו הפוסקים אודות הדחה ראשונה לפני מליחה, ואמכ"ל.
הנוגע לעניננו שבפ"ת שם כ' דגם בשכר אין להדיח, משמע קצת שנכנס בגדר מים רגילים, נא תעיינו שם ותשפטו לפי דעתכם הגדולה
על ידי ש.י.ר.
ב' יולי 16, 2012 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!
תגובות: 38
צפיות: 2462

Re: כלי שני שרותח האם דינו ככלי ראשון או נוהגים להקל!

לעיקר הנושא, בשו"ת ויען דוד (להגאון הנורא רבי חיים דוד ווייס שליט"א דיין סאטמר אנטוורפן) ח"ו מביא בשם רבו הגאון הרב פדווא זצ''ל מלונדון, שאין מחמירין בדיעבד בכלי שני.
על ידי ש.י.ר.
ב' יולי 16, 2012 12:04 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבנים שנהגו להתפלל ביחידות
תגובות: 74
צפיות: 7269

Re: רבנים שנהגו להתפלל ביחידות

בשבוע הזו חל יום היארצייט של מרן הגאון הקדוש בעל ישמח משה זצוק"ל (זקינם של אדמור"י סיגוט סאטמאר), הוא הי' מתפלל ביחידות, כמקובל אצל חסידים.

כמו"כ הרבה מן האדמור"ים נהגו כך, כל אדמור"י בית רוזין סקווירא (מתפללים בחדר מיוחד בצד).
כפי הידוע לי אדמור"י גור, חוץ מתפלת מנחה.
על ידי ש.י.ר.
א' יולי 15, 2012 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל
תגובות: 159
צפיות: 27854

Re: אזל גברא דמיסתפינא מיניה - הגאון בעל משמר הלוי זצ"ל

בנוגע לעימוד המיוחד של הקונטרסים שיצאו לאור מדרשותיו. מי שזכה פעם לטעום מנועם צוף אמרותיו היקרים והמסולאים מפז, מבין טוב דרך העימוד מה זה ועל מה זה. זהו נסיון להעביר את הדברים בכתב כעין שנאמרו בעל פה. אוי, מי יתן לנו מהרגעים המתוקים האלו, לשמוע מש"ה מפי הגבורה, באהבה וחמלה, אהבת השי"ת ואהב...
על ידי ש.י.ר.
ו' אפריל 27, 2012 1:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר שטן מלפנינו ומאחרינו • הפשט ?
תגובות: 13
צפיות: 1530

Re: והסר שטן מלפנינו ומאחרינו • הפשט ? ביאור מהרב קאפעלמאן

[b]אציג בפני הקוראים היקרים מה שאמר לי פעם מו"ר הגאון האמיתי מרן ראש ישיבת לוצערן הגרי"ד קאפעלמאן זצוקללה"ה. [/b] בעת שהאדם הוא צעיר אזי חושב בנפשו שעדיין יש לו זמן רב "כל החיים לפניו" ואין לו מה למהר, אח"כ כשמגיע עת זקנותו אומר לו היצר הרי "הכל מאחריך" עכשיו...
על ידי ש.י.ר.
ו' אפריל 27, 2012 12:58 pm
פורום: אספקלריא
נושא: השתתפות בתפילת יום העצמאות
תגובות: 112
צפיות: 9818

Re: השתתפות בתפילת יום העצמאות

כחובב חזנות, רציתי לשאול את התלמידי חכמים היושבים כאן, האם מותר לי להשתתף בתפילות ה"חג", אחרי שכל הפוסקים פסקו שאין לומר הלל ביום זה, וכן אין לעשות מסיבות, וכש"כ שאסור להתגלח ולהסתפר לכבוד יום זה, והשאלה היא, האם בהשתתפותי בתפילה, אע"פ שאינני אומר את ההלל, אלא רק נמצא ונהנה מהחז...
על ידי ש.י.ר.
ה' אפריל 19, 2012 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האם זה החיד"א? תמונה חדשה!
תגובות: 56
צפיות: 7593

Re: האם זה החיד"א? תמונה חדשה!

האם לפנינו תמונה חדשה ובלתי מוכרת של רבינו החיד"א? בספר חומת אנך שיו"ל בנ"י - מהדורה המצויה באוצר - מצאתי את זיו פני החיד"א בתמונה שדומני כי היא שונה מהתמונה המוכרת. כהמשך לבירור המקיף על כאלו שתלו את עצמם באילן גדול כאילו הם נכדי החיד"א - אשאל: הידוע למי מהחו"ר דפה על...
על ידי ש.י.ר.
ג' אפריל 17, 2012 8:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חתימתו של רב
תגובות: 22
צפיות: 2352

Re: חתימתו של רב

שמעתי מגאון אחד בשם כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מפשעוארסק שליט"א מאנטווערפען, שאמר לו שכל המדרשי פליאה (כמובן אותם שלא נמצא ביננו) מקורם מ...בדחנים, ואמר שמצוה לפרסם זאת. אין זה סותר למה שגדולי ישראל העמיסו פנינים ופשטים במדרשים אלו, דלא גרע מכל הסוגיא בשלהי החובל (מס' ב"ק) שדרשו ח...
על ידי ש.י.ר.
ד' אפריל 04, 2012 2:34 pm
פורום: פסח
נושא: העוסק בסיפור יצי"מ פטור מן המצה?
תגובות: 14
צפיות: 1954

Re: העוסק בסיפור יצי"מ פטור מן המצה?

עי' חת"ס שכ' דלכן מאריכין בסיפור יצי"מ בכדי שבאמצע יראו שעוד מעט ולא יישאר זמן לאכילת מצה קודם חצות, ויתחילו למהר, זכר לואכלתם אותו בחפזון
על ידי ש.י.ר.
ג' אפריל 03, 2012 10:02 pm
פורום: פסח
נושא: שהחיינו על אכילת מצה
תגובות: 0
צפיות: 485

שהחיינו על אכילת מצה

למה אין מברכין ברכת שהחיינו על אכילת מצה ומרור וד' כוסות וסיפור יצי"מ. באבודרהם והראשו' יש שני שיטות, א' יוצאים ע"י ברכת שהחיינו של קידוש, ב' יוצאים בברכת אשר גאלנו "והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור". אמת שבכף החיים ובבא"ח ובברכ"י הביאו לכוין בעת אמירת קידוש, אבל במ...
על ידי ש.י.ר.
ב' אפריל 02, 2012 5:13 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ ר' שמעון זעליכובער - נהרי א"ש
תגובות: 82
צפיות: 11421

Re: ר' שימעלה זעליכובער - נהרי א"ש

וכן מן הראוי לציין מה שמובא עוד בספר, שר' שימעלה אמר (או כתב) להרי"י דאמב, שלפי חשבונו, הגאולה תהיה בשנת תש"ח. ראויים הדברים לשומעם ? :roll: שם באחד מן המכתבים כתוב בפירוש שלדעתו יהי' בשנת תח"ש, ומוסיף שמתיירא מאוד מחבלים קשים, כפי שהי' בעוה"ר.\ בדרך אגב ידוע שהה"ק ר' שימעל...

עבור לחיפוש מתקדם