החיפוש הניב 1625 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעט דבש
ו' יולי 21, 2017 2:29 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: במדבר לב, יד. תַּרְבּוּת, אֲנָשִׁים חַטָּאִים. תַּלְמִידֵי, גֻּבְרַיָּא חַיָּבַיָּא.
תגובות: 2
צפיות: 60

Re: במדבר לד, יד. תַּרְבּוּת, אֲנָשִׁים חַטָּאִים, תַּלְמִידֵי, גֻּבְרַיָּא חַיָּבַיָּא.

הפסוק נמצא בפרק לב, ולא בפרק לה.

'תרבות' הוא לשון גידול (כמו 'אשר טיפחתי וריביתי' - איכה ב, כד), עיין אבן עזרא.

ותלמיד הוא גם כן סוג של גידול.
על ידי מעט דבש
ו' יולי 21, 2017 1:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במודה בחיובו לתובעו בערכאות
תגובות: 7
צפיות: 74

Re: במודה בחיובו לתובעו בערכאות

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן רסג ב. ואשר שאל, בענין נדון שכבר נפסק הדין בבי"ד והנדון אינו רוצה לקיים את הפסק אם צריך ג"כ רשות בי"ד לאשר בבית המשפט פסק הבוררות ולהפעיל נגדו את בית המשפט, או אפשר בלי רשות אשור בי"ד, והביא מתומים סי' כ"ו ס"ק ה' כתב מתחלה דרשאי בלא רשות אב...
על ידי מעט דבש
ד' יולי 19, 2017 9:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כלי חינמי ותועלתי להגהה תורנית בוורד - כלי עזר ממעלה ראשונה
תגובות: 36
צפיות: 1122

Re: כלי חינמי ותועלתי להגהה תורנית בוורד - כלי עזר ממעלה ראשונה

תודה לכל הפונים עד כה, באשכול ובפרטי, נוספו כבר אלפי [!] מילים כתוצאה משיתוף פעולה זה, והוסרו כמה שגיאות שהשתרבבו. בשלב הבא חושבני להסיר מילים עבריות שאינן שימושיות כלל בכתיבה התורנית אך דומות למילים תורניות ועלולות "להכשיר" שגיאות. נשמח לכל עצה תועלתית. אי"ה בשבוע הקרוב אעלה קובץ מע...
על ידי מעט דבש
ד' יולי 19, 2017 9:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניגון 'מונח' במגילת איכה
תגובות: 2
צפיות: 338

Re: ניגון 'מונח' במגילת איכה

ב 'תורת הטעמים' (פרק ו' הערה יא - עמוד פא) כתב (ביחס למגילת אסתר, שגם שם בניגון המקובל אין הבדל בין אתנחתא לס"פ): "שמעתי בעל קורא מאותן קהילות שקוראים את שניהם כאתנחתא, שחילק ביניהם חילוק דק, ע"י משיכת ניגון הסו"פ". מצ"ב כל העמוד, באדיבות המחבר שליט"א. תורת הטעמים ...
על ידי מעט דבש
ג' יולי 18, 2017 9:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 199
צפיות: 6053

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

שמואל דוד כתב:טיסה באוירון בתשעה ימים

יש קצת כאן.

ויש גם ב'אליבא דהלכתא' מג, עמ' כב.
על ידי מעט דבש
ג' יולי 18, 2017 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?
תגובות: 45
צפיות: 5371

Re: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?

מה שכן יש לדון, שהרי החברה התחייבה (למשרד התחבורה - שהוא בעצם הממונה מטעם הנוסעים) לספק נסיעות לפי לוח זמנים מסויים. ואולי הרי זה כשוכר את הפועל לדבר האבד, וחזר בו באמצע היום, שהדין הוא ששוכר עליו אחר (במגבלות מסויימות - עיין חו"מ שלג, ו). אמנם כאן, יתכן שכיון שהוא דבר מצוי שהחברה אינה עומדת בה...
על ידי מעט דבש
ג' יולי 18, 2017 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?
תגובות: 45
צפיות: 5371

Re: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?

כהמשך לדברי הרב סילמן: חיפשתי ולא מצאתי הסכם חתום בין משרד התחבורה לאגד, שהם צריכים לפצות נוסעים במקרים מסויימים. יש לכל קו רישיון ממשרד התחבורה - רישיון זה אינו כולל פרט כזה; אפשר לראות באתר משרד התחבורה את חלקי הרישיון (ו באתר זה בהסבר פשוט יותר). יש גם מכרזים שמשרד התחבורה מפרסם מדי פעם, ושם מפור...
על ידי מעט דבש
ג' יולי 18, 2017 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?
תגובות: 45
צפיות: 5371

Re: האם מותר לגנוב מאגד מדין עביד איניש דינא לנפשי?

תלונה על תחבורה ציבורית - הרב סילמן - דרכי חושן חושן משפט עמוד רצז.GIF
תלונה על תחבורה ציבורית - הרב סילמן - דרכי חושן חושן משפט עמוד רצז.GIF (15.16 KiB) נצפה 96 פעמים
על ידי מעט דבש
ב' יולי 17, 2017 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

יישר כח גדול לרב 'אמרתי אחכמה' על עזרתו לכל דורש ומבקש.
על ידי מעט דבש
ב' יולי 17, 2017 12:20 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה
'כצאן יוסף'
עמודים 145-152 (שיעור בענין 'שלוחו של בעל הממון').
על ידי מעט דבש
א' יולי 16, 2017 1:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

ועיין תרומת הדשן סימן רמה:
ונראה קצת דאפילו לפי מה ששמעתי שמוסיפין עוד יום אחד משום חששא דבין השמשות כדפרישית לעיל, בהך חומרא נמי י"ל דאין לחלק בין שמשה ללא שמשה משום דחששא דבין השמשות חששא פשוטה, וחשו בה רבנן טובא בכמה דוכתא במס' נידה.
על ידי מעט דבש
א' יולי 16, 2017 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

שם כתב בתוך דבריו שהוא חשש קטן, ובכל אופן החמירו. ובעיקר נסובים דבריו אודות דברי הרמ"א (יו"ד קצו, יא): ויש נשים שנהגו להחמיר עוד להמתין עד שבעה ימים, ואין טעם בדבר והמחמיר יחמיר והמיקל נשכר להקדים עצמו למצוה." וכתב באג"מ על כך: שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יז אבל כתב ש...
על ידי מעט דבש
ש' יולי 15, 2017 11:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

עיין אג"מ יור"ד ח"ד סימן יז.
על ידי מעט דבש
ו' יולי 14, 2017 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

בכלל יש כו"כ הלכות בהלכות טהרת המשפחה שמחמירים בהן חומרות על חומרות וספיקות על ספיקות, ולא נקטו בהן ספקא דרבנן לקולא ואפילו לא בס"ס וחששא דחששא. ותמיהני איך החמירו כ"כ ולא חששו לביטול פו"ר ושאר קולות שעלולות לצאת מחומרות אלו וכו'. אבל כנראה שרבותינו הראשונים והאחרונים הגדולים מא...
על ידי מעט דבש
ו' יולי 14, 2017 1:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בענין התרגום אונקלוס בפרשת פנחס
תגובות: 1
צפיות: 65

Re: בענין התרגום אונקלוס בפרשת פנחס

זהו מדרשו. אבל לפי פשוטו, הפסוקים באו למנות המשפחות, ומייחסים המשפחות לשם אביהם; משפחת החנוכי - מיוחסת לחנוך, משפחת הפלואי - לפלוא, וכן על זה הדרך. והיו"ד שבאה בסוף המשפחה, נקראת "יו"ד היחס", ובאה לייחס את המשפחה לאביה (חנוך, פלוא וכו'), והיא כמו 'מצרי', 'מואבי' וכדו' (ראה רד&quo...
על ידי מעט דבש
ה' יולי 13, 2017 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה - מכלכל חיים בחסד (קרויס)
תגובות: 4
צפיות: 184

Re: בקשת עזרה - מכלכל חיים בחסד (קרויס)

הוא כתב על כך גם בספר 'טהרת השבת כהלכתה' ח"א עמ' תיח.
על ידי מעט דבש
ה' יולי 13, 2017 8:32 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...
תגובות: 60
צפיות: 1930

Re: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...

ולגבי ההפרדה לא הבנתי, האם יש שרוצים לרמוז שנשים כותבות גם כן כאן? (אף על פי שטכנית ייתכן אבל לא חשבתי כלל על היתכנות המציאות הזו...) https://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=4681 https://forum.otzar.org/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5272 וראה עוד: http://forum.otzar.or...
על ידי מעט דבש
ד' יולי 12, 2017 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 199
צפיות: 6053

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הא לחמא עניא כתב:היכן מופיעים הענינים המורחבים על כל עניני וטעמי ומנהגי שלשת השבועות ותשעה באב???

עמוד ראשי>בית המדרש>מועדים>בין המצרים>תשעה באב וחמשה עשר באב
viewforum.php?f=43
על ידי מעט דבש
ד' יולי 12, 2017 4:24 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: זהירות. המסיונרים מנחלאות כעת גם בבני ברק
תגובות: 40
צפיות: 2475

Re: זהירות. המסיונרים מנחלאות כעת גם בבני ברק

איני אלא כמעתיק דברים ממקום למקום, בלי להתייחס לגופן של דברים:

הבן יקיר לי - חלק א.pdf
(1.05 MiB) הורד 115 פעמים

הבן יקיר לי - חלק ב.pdf
(1.55 MiB) הורד 105 פעמים

הבן יקיר לי - חלק ג.pdf
(1.18 MiB) הורד 110 פעמים
על ידי מעט דבש
ד' יולי 12, 2017 4:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יצחק סטאנוב - מי היה האיש?
תגובות: 19
צפיות: 581

Re: יצחק סטאנוב - מי היה האיש?

קצת (מאד) יש באשכול זה
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=189456#p189456

ויש עליו באריכות בספר הזה:
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?166970
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=75393#p75393
[המאמרים התפרסמו קודם לכן במוסף ש"ק של יתד, אשר נמצא באוצר].
על ידי מעט דבש
ד' יולי 12, 2017 4:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

'שבות יצחק' חלק י"ב (גדרי איסור יצירת זרם),
פרק ו' (עמודים 83-100).
על ידי מעט דבש
ד' יולי 12, 2017 3:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 199
צפיות: 6053

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

אמיר כרמי כתב:האם בקבוקים במיחזורית שייכים לחברת המחזור?

לא מצאתי.

[והנה האשכול שנפתח עתה:
viewtopic.php?f=17&t=34958]
על ידי מעט דבש
ד' יולי 12, 2017 6:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7618
צפיות: 301288

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מעט דבש כתב:'שעורי רבותינו' (טלז), על מסכת נדרים
עמודים 41-73
על ידי מעט דבש
ג' יולי 11, 2017 10:24 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד
תגובות: 546
צפיות: 17023

Re: גליונות קדושת ציון - דעותיו של הרב מאיר כהנא הי"ד

לרב קו ירוק: איני מבעלי 'קדושת ציון', כמו שיכול כל אחד לראות בתגובותיי באשכול זה. ובכל אופן, לגבי נושא הבעלות על הארץ, מה נעשה עם דברי הרמב"ן (בראשית טו, יח): ...ובפעם השלישית באר לו תחומי הארץ, והזכיר לו כל העמים עשרה אומות, והוסיף לכרות לו ברית עליהן שלא יגרום החטא, וכאשר צוהו על המילה אמר לו...
על ידי מעט דבש
ב' יולי 10, 2017 10:02 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שיעורי רבותינו - טלז
תגובות: 1
צפיות: 73

שיעורי רבותינו - טלז

'שיעורי רבותינו' (טלז), על מסכת כתובות,
הוא חלק מסדרה שנמצאת באוצר תחת השם 'שעורי רבותינו' (דהיינו שהמילה 'שעורי' בכתיב חסר).
יש לאחד אותם בכתיב אחד.
על ידי מעט דבש
ב' יולי 10, 2017 9:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מקור ל: הצמדת הרגליים זל"ז בקדיש (כבשמו"ע)
תגובות: 45
צפיות: 1402

Re: מקור ל: הצמדת הרגליים זל"ז בקדיש (כבשמו"ע)

הנה כל דברי המקור חיים (או"ח נה, א):

מקור חיים סימן נה, א.GIF
מקור חיים סימן נה, א.GIF (8.28 KiB) נצפה 31 פעמים
על ידי מעט דבש
ב' יולי 10, 2017 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הגדר של זמן מופלג
תגובות: 3
צפיות: 117

Re: מה הגדר של זמן מופלג

קובץ שהועלה פעם לפורום. ראה שם הערה 49

קונטרס על חודש מרחשון.pdf
(722.76 KiB) הורד 13 פעמים
על ידי מעט דבש
ב' יולי 10, 2017 8:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קונטרס חלוני רקיע בעניין צורת (כדור=?) הארץ
תגובות: 14
צפיות: 707

Re: קונטרס חלוני רקיע בעניין צורת (כדור=?) הארץ

לא מצאתי מקום מתאים יותר...

לא מת.GIF
לא מת.GIF (43.2 KiB) נצפה 349 פעמים
על ידי מעט דבש
א' יולי 09, 2017 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

תודה מאד מאד מעומק הלב אך לצערי לא ראיתי שום התיחסות בדבריו לשאלה שלי ואני מבהיר שוב אני מחזיק במנהגם של ישראל, ואפילו מוכן לשוב בתשובה במקרה שאני עובר ח"ו על מנהג. כל השאלה שלי במקרה של ספק וספק מנהג להקל כן מפורש ביו"ד סי' רי"ד בנושאי כלים וכן כתב אפילו הדברי חיים יו"ד מח. בשב...
על ידי מעט דבש
א' יולי 09, 2017 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות
תגובות: 26
צפיות: 541

Re: למה מחמירים בדם טוהר כמו בשל כריתות

שו"ת שבט הלוי חלק ג סימן קכב טו"ב כסלו תשל"ד לפ"ק. כבוד הה"ג יקר הערך ר' משה שידלוב הי"ו. אחדשה"ט וש"ת בידידות. יקרתו קבלתו ונפשו בשאלתו אודות אשה שטבלה ששה שבועות ללידת נקבה, ושמשה ב' פעמים בליל טבילה, ואחר איזה שעות קנחה בעד ונתנתו תחת הכר, ובבוקר אחר שהאיר ...
על ידי מעט דבש
א' יולי 09, 2017 1:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: למה מתה מרים במדבר?
תגובות: 61
צפיות: 2931

Re: למה מתה מרים במדבר?

.
על ידי מעט דבש
א' יולי 09, 2017 1:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: כוס תנחומים
תגובות: 54
צפיות: 1455

Re: כוס תנחומים

גא"מ למנחמים.
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.
ובירושלים תנוחמו.

עבור לחיפוש מתקדם