החיפוש הניב 2041 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 23, 2017 12:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 959

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

כבר כתבו לעיל שהמעשה שהובא כאן בשם הגרשז"א אינו מדוייק, שכן לא מדובר בהפטרת 'ויקהל פקודי', אלא בהפטרת 'פקודי', שהנער הכין את 'ותשלם', ולא ידע שנוהגים להוסיף גם את הפטרת ויקהל 'ויעש חירם', ולקרוא את שתי ההפטרות. ושם המנהג אינו מוחלט, ובלוח א"י כתב שיש בתי מדרשות שנוהגים להפטיר רק 'ותשלם' (ו...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 23, 2017 12:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 959

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

דרומי כתב:אגב, יש להעיר לדברי הגר"מ שגם בפורים דמוקפין שחל בשבת קוראים אותה הפטרה בב' שבתות רצופות (למיטב זכרוני)

כך מבואר במשנה ברורה תרפח, טז, וכן נוהגים.
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 23, 2017 12:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 959

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

הא לחמא עניא כתב:אמת שזהו הפטורה די נדירה, כי בפעם האחרונה שקרינו הפטורת מחר חודש היה לפני כשנה וחצי.

הפטרת 'מחר חודש' אינה נדירה, והיא בדיוק כרוב ההפטרות, שמפטירים אותם רק פעם אחת בשנה.

כמעט בכל הקביעויות יש הפטרת 'מחר חודש' לפחות פעם אחת בשנה (למעט קביעות 'בחג', שאין בה הפטרה זו).
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 23, 2017 9:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 959

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

והשלישי מכריע ביניהם לאמור: יקרא הילד את אשר הכין, ואיש אחר המזומן לכך יקרא את ההפטרה השנית, יברך הנער קודם הפטרה ראשונה, ולאחריה של הפטרה שניה, ויבוא הכל על מקומו בשלום. בשו"ע (קמד, א) מבואר, שאין מניעה בעצם לקרוא שתי הפטרות, אחת מענין הפרשה, ואחת לכבוד החתן ('שוש אשיש'). והבעיה היא רק מצד שא...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 23, 2017 7:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?
תגובות: 9
צפיות: 302

Re: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?

מה הקשר בין הפטרת שמחת תורה לפרשת בראשית? ההפטרה הוא מעין קריאת וזאת הברכה וכבר עמד בזה בתוס' במגילה לא. למה אין אין מפטירין ויעמוד שלמה כמ"ש בגמ'. אכן (וראה עוד כאן, וכאן ). וזה בקשר להפטרה שמפטירין ביום שמחת תורה. אבל שאלתי היתה על הסיפור שהובא בראש האשכול שמעתי מקרה שקרה לפני כמה עשרות שנים...
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 22, 2017 11:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?
תגובות: 9
צפיות: 302

Re: האם מותר לקרוא הפטרה אחרת במקרה שאין ברירה?

מה הקשר בין הפטרת שמחת תורה לפרשת בראשית?
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 22, 2017 10:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה
תגובות: 30
צפיות: 959

Re: הפטרת מחר חודש - והנער לא ידע מאומה

דיברתי עם נער הבר מצווה ועוד, והנער הכין הפטרת פקודי, אולם המנהג לקרוא גם הפטרת ויקהל, והגרש"ז אמר שאין לפגוע בילד ודי בקריאת פקודי. הנה אריכות בענין הפטרת פקודי: הפטרת פקודי (בנפרד) - בפרשת שקלים (קביעות הש"ג, הח"א): 'בן שבע שנים'; בפרשת החודש (קביעות הש"א - וזו השנה הפשוטה היח...
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 22, 2017 9:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 263
צפיות: 15005

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הא לחמא עניא כתב:לרגל יומא דהילולא רבה של אדוננו המהרש"א זיע"א, החל ביום ה' בכסלו, ברצוני לדעת האם כבר נכתב על סיפור תולדות חייו.

viewtopic.php?p=63416&sid=5d41253f84a6afe4be09bd3f6882c927#p63416
viewtopic.php?p=161530#p161530
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 22, 2017 5:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת
תגובות: 63
צפיות: 2694

Re: ראשונים במעלה - רשימה מתפתחת

גם צפנת פענח של הרוגוטשובער נמצא בסוף הרשימה.
[באתר הטאבלט מסודר - זהו הספר שהאתר מציע ראשונה].
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 22, 2017 12:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יעקב נתן לעשו גם מלח?
תגובות: 36
צפיות: 2108

Re: יעקב נתן לעשו גם מלח?

ביאור לשון 'מצה' ו'פטירא' על דרך הדרש, מהגרי"ח זוננפלד:

פטירא - הגרי''ח זוננפלד - ובני ציון יגילו במלכם ח''ב עמ' 29.GIF
פטירא - הגרי''ח זוננפלד - ובני ציון יגילו במלכם ח''ב עמ' 29.GIF (21.36 KiB) נצפה 75 פעמים
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 21, 2017 6:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו
תגובות: 37
צפיות: 2261

Re: וקרוב לומר כי מי שמפרש כך לא יצא יד"ח "שמע" מימיו

משך חכמה שמות פרק לב אבל באמת כל התבל מושגחת כולה בהשגחה פרטית מעתיק יומין, הבורא יתעלה בעצמו. ולו אין חילוק בין תולעת קטן שבים לכל הנבראים ואישים העליונים, מט"ט שר הפנים ומיכאל לבוש הבדים, כי רחוקים המה מאתו בתכלית ההשואה. ומי שיכול להשיג מציאות הבורא יתברך מושגח מאתו שוה עם מט"ט שר הפנים...
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 20, 2017 5:07 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: א סוכ'לה א קליינע
תגובות: 37
צפיות: 3932

Re: א סוכ'לה א קליינע

אַ סוכּה אַ קלײנע, פֿון ברעטלעך געמײנע, האָב איך קױם מיט צרות געמאַכט; געדעקט דעם דאַך מיט אַ ביסעלע סכך, און כ'זיץ אין איר סוכּות בײַ נאַכט. ----- מיט פֿאַרזאָרגטן געזיכט דאָס ערשטע געריכט עס טראָגט מיר מײַן װײַב באַלד אַרײַן; זי שטעלט זיך אַװעק און זאָגט מיט שרעק: דער װינט װאַרפֿט די סוכּה באַלד א...
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 20, 2017 11:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי שזכה רק לבנות-'ערירי'?!
תגובות: 35
צפיות: 2733

Re: מי שזכה רק לבנות-'ערירי'?!

תוספות מסכת בבא בתרא דף קמא עמוד א
בת היה לו ובכל שמה - וא"ת ולמה לא השיאה ליצחק למ"ד בפרק ארבע מיתות (סנהדרין דף נח:) דבן נח מותר באחותו וי"ל דשמא קטנה היתה ולא רצה עדיין להשיאה ליצחק אי נמי מהגר היתה לו ולא משרה ולכך לא רצה להשיאה ליצחק.
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 20, 2017 6:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 263
צפיות: 15005

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

כרמי שלי כתב:האם קיים בפורום אשכול הערכת ספרים עתיקים, כת"י וכדומה.

לא מצאתי.
וראה כאן:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=413221#p413221
על ידי מעט דבש
ש' נובמבר 18, 2017 11:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסורת הגננות
תגובות: 542
צפיות: 33570

Re: מסורת הגננות

מכאן: פגשתי בידידי שהוא מלמד תשב"ר ותיק ומוכשר מאד בציור, ובידו תכריך ציוריו על פרשות השבוע, בעלעולי כה וכה ראיתי בפרשת תולדות והנה מי שאמור להיות יעקב אבינו מאכיל את עשו מנזיד העדשים... בכף... מיד נזעקתי: הרי עשו אמר "הלעיטני נא", ובכל ציורי הגן רואים את יעקב מלעיט את עשו ישירות מהס...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 16, 2017 10:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 263
צפיות: 15005

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

הא לחמא עניא כתב:האם כבר נזכר או נכתב כאן בפורום המשובח על ענין עריכת "חומש סעודה" לילדים המגיעים לגיל חמש שעליהם תנינן: בן חמש למקרא???
מה המקור לעריכת המעמד הזה??? ועוד ענינים הקשורים לזה.
יתברכו משמים כל המסייעים.

יש קצת בקובץ המצורף כאן:
viewtopic.php?p=366864#p366864
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 15, 2017 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'
תגובות: 52
צפיות: 1451

Re: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'

פעלעד כתב:חוץ מזה יש חששות של כבוש בקרח יחד עם דגים טמאים באחסנה בספינה ועוד בעיות כדו' לזה.

על זה בדיוק המאמר שצירפתי לעיל.
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 15, 2017 2:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'
תגובות: 52
צפיות: 1451

Re: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'

ולענין בדיקת קשקשים בדגים, ראה באשכול זה:
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=302908#p302908
על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 15, 2017 2:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'
תגובות: 52
צפיות: 1451

Re: כשרות טונה מחברת 'סטרקיסט'

ברמן כתב:בדגי טונה יש טהורים ויש טמאים.

מתוך המאמר המצורף (שהכנתו לקחה שנתיים, בלי לדלג על שום מקור מידע - ראה בסוף המאמר):

טונה - אור ישראל.GIF
טונה - אור ישראל.GIF (12.56 KiB) נצפה 248 פעמים


טונה - קובץ אור ישראל לג.pdf
(958.86 KiB) הורד 28 פעמים
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 14, 2017 4:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'דיני נדה' לבעל חמדת שלמה (שהועתקו בספרי החפץ חיים)
תגובות: 1
צפיות: 173

'דיני נדה' לבעל חמדת שלמה (שהועתקו בספרי החפץ חיים)

החפץ חיים הדפיס בכמה מקומות בספריו (סוף ספר גדר עולם; טהרת ישראל פרק יג; נדחי ישראל פרק מא) דיני נדה בקיצור. ואולם, כפי המבואר בהקדמת המתרגם של 'גדר עולם' (רבי יצחק ב"ר יוסף זונדל גרודזנסקי), הלכות אלו נערכו לראשונה על ידי בעל 'חמדת שלמה' (רבי שלמה זלמן ליפשיץ מוורשא), והוא העתיקם ממנו. גדר עול...
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 13, 2017 10:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח
תגובות: 47
צפיות: 852

Re: קריאת שם הנביא: מלאכי - האות א' בקמץ או בפתח

איש גלילי כתב:וכן ירמיהו בשוא תחת המ"ם (אע"פ שיש דעה ששוא כגון זה נהגה כחיריק, אבל דעת רוב הראשונים לא כן, וכן המנהג).

ראה:
viewtopic.php?p=320115#p320115
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=322987#p322987 [בסוף ההודעה].

ומי הם 'רוב הראשונים' שאין דעתם כן?
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 13, 2017 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דין נגיעה בפנוי' טהורה
תגובות: 126
צפיות: 5850

Re: דין נגיעה בפנוי' טהורה

עוד לנושא האשכול:

גדר עולם - לא תקרבו בפנויה נידה.PNG
גדר עולם - לא תקרבו בפנויה נידה.PNG (61.35 KiB) נצפה 87 פעמים
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 13, 2017 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 263
צפיות: 15005

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

האם יש אשכול על טעויות בספרים שקרו בגלל שהעתיקו ממהדורות אחרים בצורה לא נכונה (כעין האשכול על פענוח ר"ת לא נכונים והאשכול על מכון זכרון אהרן) מתאים לאשכול זה: http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=216346#p216346 [בירורים במלאכת ההגהה וההדרה] ודוגמאות ספציפיות: https://forum.otzar.org/viewtopi...
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 13, 2017 4:32 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שני חיי שרה - טעות בשווא
תגובות: 9
צפיות: 388

Re: שני חיי שרה - טעות בשווא

מאחר שבני עדות אשכנז (וכן במבטא הרגיל בימינו בא"י, שהושפע בענין זה ממבטא בני עדות אשכנז) אינם מתקשים לבטא שבא נח בראש תיבה (בחלק מהעיצורים, והעיצור ש' ביניהם), יש מקום לומר שקריאתם מתאימה לדעה השניה גם ללא הוספת א'. אי אפשר לנו להמציא דברים מדעתנו, בדברים שתלויים במסורת. אלו שסוברים שצריך להוס...
על ידי מעט דבש
ב' נובמבר 13, 2017 1:23 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שני חיי שרה - טעות בשווא
תגובות: 9
צפיות: 388

Re: שני חיי שרה - טעות בשווא

במלה "שתי" לשון מנין יש דעה שהשוא נח על אף שהוא בראש מלה. לא ידוע על דעה כזו. יש דעה, שהובאה בראשונים (כגון במכלול קמ. וראה מנחת שי בראשית ד, יט) שמוסיפים אות א' לפני המילה, וקוראים 'אשתי', 'אשתים'. אבל לא שקוראים את האות ש' בשוא נח. וראה עוד בקובץ המצורף. תורת הקורא מאמר תיבת שתים.pdf
על ידי מעט דבש
א' נובמבר 12, 2017 11:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ישוע שר הפנים ?
תגובות: 18
צפיות: 780

Re: ישוע שר הפנים ?

על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 09, 2017 9:35 am
פורום: אספקלריא
נושא: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!
תגובות: 53
צפיות: 3286

Re: תלמיד טועה שכתב ספר שלם של פוסק ידוע?!

התשובה לכל זה היא פשוטה ביותר: עדי הכתובה, שאינם חייבים להיות עדי הקידושין, שומעים זמן לפני החופה בשעת ה"ווארט" והתנאים, שהחתן והכלה הסכימו להינשא בשעטו"מ בעתיד על פי ההתחייבויות ההדדיות המחייבים על פי ההלכה, ועל כך מעידים העדים! שו"ת מנחת שלמה תנינא (ב - ג) סימן קכח חתימת הכתוב...
על ידי מעט דבש
ה' נובמבר 09, 2017 9:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: על התקן שבת למקררים
תגובות: 72
צפיות: 3697

Re: על התקן שבת למקררים

על ידי מעט דבש
ד' נובמבר 08, 2017 9:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: ניקוד בוורד
תגובות: 31
צפיות: 824

Re: ניקוד בוורד

מה עם זה? (סרגל ניקוד שמופיע בתור תפריט נוסף בוורד למעלה) ציינתי כבר אליו, ולא ראיתי תגובות:
viewtopic.php?p=12703#p12703
ומקור הסרגל מכאן:
http://www.snopi.com/ptp/ptp_manual.asp

וראה עוד סרגל כאן:
https://sites.google.com/site/wordaccessories/
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 07, 2017 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נשיאת כפים\ דוכנ'ן דברים שוליים שבמצוה. למה לא ברכת כהנים !? העיקר שבמצוה.
תגובות: 15
צפיות: 847

Re: נשיאת כפים\ דוכנ'ן. למה לא ברכת כהנים !? כלישנא דקרא.

רשב"א ח"א סי' קנז - ומה ששאלת מפני מה אנו אומרין על נטילת לולב ואין אנו אומרין על לקיחת לולב כלשון הכתוב ולקחתם לכם? זו אינה שאלה שאין מקפידין בלשון כל שאנו שומרין הענין. שאם כן שאל למה אנו אומרין על נטילת לולב ואין אנו אומרין על נטילת כפות תמרים כלשון הכתוב? וכן בתפילין ובתקיעת שופר ובכל...
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 07, 2017 9:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 263
צפיות: 15005

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מחולת המחנים כתב:האם נכתב כאן מדוע לא שלח אברהם את יצחק לחפש את זיווגו והוזקק לשלוח את אליעזר, הלא יצחק שלח את יעקב?

לא מצאתי.

[והנה האשכול שנפתח עתה:
viewtopic.php?p=414078#p414078]
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 07, 2017 9:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אליעזר הלך לסדום כדי להציל את לוט?
תגובות: 4
צפיות: 366

Re: אליעזר הלך לסדום כדי להציל את לוט?

יאיר כתב:בדקתי שוב וראיתי שכתוב באחד הספרים שאברהם שלח את אליעזר לבדוק מה שלום לוט אך גם לזה לא נמצא מקור.

כן כתב בספר הישר (אך כתב ששרה שלחה אותו).

ספר הישר - שרה שלחה את אליעזר.PNG
ספר הישר - שרה שלחה את אליעזר.PNG (92.91 KiB) נצפה 71 פעמים
על ידי מעט דבש
ג' נובמבר 07, 2017 11:18 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)
תגובות: 204
צפיות: 17006

Re: 2 שאלות חשובות (בעניינים רגישים)

איזה מנהג מוזר הוא לדבר ולשוחח במקוואות ... בפרט שהדבר אכן נוגד לכאורה את ההלכה. עבודה זרה דף מד עמוד ב שאל פרוקלוס בן פלוספוס את ר"ג בעכו שהיה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר ליה כתוב בתורתכם לא ידבק בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו אין משיבין במרחץ. רש"י: אין משיב...

עבור לחיפוש מתקדם