מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 322 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פניני
ב' מרץ 22, 2021 3:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ישורון מחדש את הופעתו - ישורון מב הופיע!
תגובות: 48
צפיות: 8271

Re: ישורון מחדש את הופעתו - ישורון מב הופיע!

פולסברג כתב:יש גליון כמדומני בשם עדת יעקב שיו''ל מידי חודש בערך, מתורתו שיחותיו ותולדותיו. למשל נדפס הערותיו של מחותנו הגרש''ז על ספרו, ובגליון האחרון נדפס תיאור אורך מיומנו של תלמיד אחד, דברים המושכים את הלב.
על ידי פניני
ג' אוגוסט 28, 2018 5:34 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות - בעניני תפילה ופיוט ◆
תגובות: 47
צפיות: 325

סידור ר' עזריאל ובנו ר' אליה

כידוע שסידור זה היה הבסיס לסידורי אשכנז הנפוץ היום. (עם הרבה אח"כ מרז"ה ויי"צ)
במבוא לסידור אזור אליהו כתבו שהנוסח הוא בעיקרו נוסח פולין ומאידך בהקדמת לוח ארש עמ' 56 כתב שהוא נוסח אשכנז הנהוג במערב אירופה
וצ"ע
על ידי פניני
ב' ינואר 29, 2018 4:04 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: טעויות דפוס בספר חידושי רבינו חיים הלוי
תגובות: 9
צפיות: 3381

Re: טעויות דפוס בספר חידושי רבינו חיים הלוי

עושה חדשות כתב:צודק. זה במקו"א.
מטמאי מו"מ פ"ח - וטעמא דת"ק מבואר בשבת דף צ"ב משום דזהו דין דין בכל התורה...

צ"ל שם צ"ג
על ידי פניני
א' ינואר 07, 2018 5:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: שיר המעלות הנה ברכו בערבית מוצ"ש
תגובות: 5
צפיות: 2733

Re: שיר המעלות הנה ברכו בערבית מוצ"ש

וראה אליה רבה (סימן נד סק"ד) על הא דכתב הרמ"א (שם סעי' ד) לעולם אין אומרים קדיש בלא תהלה שלפניו ולכן מתחילין ערבית בלא קדיש: צ"ע למה לא תקנו נמי איזה פסוקים קודם ערבית אפשר לומר משום לערבית רשות ואדוני אבי הרב אמר משום דנוהגין להתפלל מעריב תיכף אחר קדיש דמנחה ואי מתפללין בלילה בזמנו ב...
על ידי פניני
ה' אפריל 06, 2017 5:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6698
צפיות: 1560427

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

י. ברטל,
'עליית ר' אלעזר מאמסטרדם לארץ ישראל בשנת תק"א'
בתוך: מחקרים על יהדות הולנד, ד (ירושלים תשמ"ה), עמ' 7-25
על ידי פניני
ג' פברואר 21, 2017 6:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6698
צפיות: 1560427

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

האם אולי יש למישהו הספר
לקורות היהודים בלובלין (ניסענבוים) מהדורה שניה תר"פ
על ידי פניני
ה' פברואר 16, 2017 11:06 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: פי' רמב"ן על התורה - בית היין
תגובות: 0
צפיות: 1078

פי' רמב"ן על התורה - בית היין

בחלק א' עמוד כב נחתך חלקו מלמטה
על ידי פניני
ו' פברואר 10, 2017 3:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6698
צפיות: 1560427

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

גדליה נגאל 'כתב יד חסידי וכו'
קרית ספר נב (תשל"ז) עמ' 834-842
על ידי פניני
ב' ינואר 30, 2017 7:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא
תגובות: 14
צפיות: 7395

Re: מה הפשט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא

בפשטות דברי האר"י קוב"ה ושכינתיה היא חד, והיחוד הוא י"ה [שהוא דחילו ורחימו] עם ו"ה [שהוא קוב"ה ושכינתיה], וכן מוכח מנוסח הלשם יחוד שהב' של בו"ה מורה על היחוד והו' של ושכינתיה הוא רק עוד דבר ודו"ק. ראה שער רוח הקודש
על ידי פניני
ה' דצמבר 15, 2016 6:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל
תגובות: 82
צפיות: 21886

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

וכן עשה הרב בומבאך התורת הקנאות שי"ל על ידו
על ידי פניני
ה' נובמבר 24, 2016 6:16 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ ר' יוסף ליס זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 5072

Re: הגה"צ ר' יוסף ליס זצ"ל

מתפעל כתב:במה דומה סיפור חייו של ר' יוסף ליס מבני ברק לנשוא האשכול?

שגם הוא למד בישיבת ליטאית באירופה ואח"כ בא לארה"ב ואח"כ עלה לארה"ק
על ידי פניני
ה' נובמבר 24, 2016 2:57 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש! קובץ 'תבונות' - א (ב"כ)
תגובות: 122
צפיות: 37160

Re: חדש! קובץ 'תבונות' - א (ב"כ)

איש_ספר כתב:גם המאמר של הרב בייניש על המשפט העברי, שכפי האמור שם הוא "מתוככי (!) ספרו העומד לראות אור" הספר כבר הופיע לפני כחצי שנה.

האם חוץ מספרו הערכאות בהלכה כבר י"ל ספרו הנ"ל
על ידי פניני
ד' נובמבר 16, 2016 9:36 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: עזרה להבין
תגובות: 0
צפיות: 2599

עזרה להבין

103619
חסר דפים 1-3 הסכמות מר' יוסף דוד ב"ר אברהם יהושע העשיל, ר' מרדכי ספרד, ר' שמעון שלמה ווערטהיים, וראשות הסכמות השאר
על ידי פניני
ד' נובמבר 16, 2016 9:32 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אודות הרה"ק ר' יעקב קאפיל ליפשיץ, בעמ"ח שער ג"ע וסדור 'קול יעקב'
תגובות: 1
צפיות: 1679

Re: אודות הרה"ק ר' יעקב קאפיל ליפשיץ, בעמ"ח שער ג"ע וסדור 'קול יעקב'

ראה הקדמת הסידור שנדפס מחדש לפני שנה בערך ע"י הרה"ג רמ"ח שטיינברג מנ. י.
על ידי פניני
ד' נובמבר 09, 2016 4:03 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר ליקוטי הפרדס
תגובות: 12
צפיות: 4092

Re: ספר ליקוטי הפרדס

חד ברנש כתב:ראו בעבודתו של פינחס רוט, ספר הפרדס: לדרכי היווצרותו של ילקוט הלכתי בימי הביניים, ניו-יורק תשסח

איני זוכר שהוא מדבר על הליקוטי פרדס ואם אני טועה אולי אפשר לכב"ת לציין איפה
תודה למפרע
על ידי פניני
ו' נובמבר 04, 2016 6:30 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הפייטנות - קול גדול ולא יסף
תגובות: 81
צפיות: 21124

Re: הפייטנות - קול גדול ולא יסף

ראה דבריו של רדצ"ה במכתבו לפר' יש"ש הנדפס בישורון חלק כה עמוד תרכ אות יב
אגב במהדורה שניה של הסליחות שם נשמט הערה 15
על ידי פניני
ו' ספטמבר 23, 2016 11:02 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור
תגובות: 281
צפיות: 116071

Re: הרב איתם הנקין הי"ד - תוך כדי דיבור

אולי כבודו יעלה את המאמרו שנזכר שם
על ידי פניני
ב' ספטמבר 19, 2016 4:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אמירת שיר השירים בערב שבת
תגובות: 15
צפיות: 5712

Re: אמירת שיר השירים בערב שבת

מקורו בתיקוני שבת מלכתא (קראקא שע"ג) מיוחס האריז"ל הובא כמה פעמים במג"א: ומי שהוא זריז יותר כי האיר ה' רוחו עליו, יקרא שיר השירים כולה מראשה לסופה, בערב שבת קודם קבלת שבת מלכתא בבגדי שבת, לעורר האהבה בין דודים דלעילא, ואם אין לו פנאי הולך חס ושלום חשכים ואין נוגה לו, על כל פנים יאמר א...
על ידי פניני
ה' ספטמבר 08, 2016 6:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "בלבבי משכן אבנה" מי כתב?
תגובות: 17
צפיות: 13731

Re: "בלבבי משכן אבנה" מי כתב?

בעל פחד יצחק חיבר את המילים (על בסיס קודמיו) עם ניגון משלו עליו ואח"כ חיבר הרב ברזל שירו הידוע על אותן המילים
על ידי פניני
ג' אוגוסט 30, 2016 6:31 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שלמה יוסקוביץ חתן האמרי אמת
תגובות: 30
צפיות: 9622

Re: רבי שלמה יוסקוביץ חתן האמרי אמת

בכלל לא אלא מורשת מבית אבותיו רק כבמובן אצלו הגיע לשיע
על ידי פניני
ב' אוגוסט 29, 2016 9:59 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: כת"י ירושלים <1> נעתק
תגובות: 3
צפיות: 4536

Re: כת"י ירושלים <1>

הרב מו"ה [אברהם] אבא הגאון המקובל האלקי שהיה אבד"ק בכמה קהלות במדינת ליטא ובק"ק נאוואראדאק הנקרא אבא מארי, בן הגאון מו"ה יעקב אבד"ק ווינא וחתנו של הגאון מו"ה איסריל בהגאון המפורסם מו"ה משה אבד"ק לובלין בעל ס' "מהדורא בתרא" חתן של רבינו מהרש"א. ...
על ידי פניני
ב' אוגוסט 29, 2016 9:07 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שלמה יוסקוביץ חתן האמרי אמת
תגובות: 30
צפיות: 9622

Re: רבי שלמה יוסקוביץ חתן האמרי אמת

כן בנו ומ"מ של רבי יוסף מאמשינוב רבי יעקב דוד (השני) היה חתן רבי שלמה
ובעת גמירת השידוך בא רבי יוסף שלא כדרכו בזמן לכבוד המחותן מגור אבל העגלה של האמרי אמת נשבר באמצע הדרך ונתאחר שלא כדרכו וכשהגיע אמר אם רק משדכין עם אמשינוב כבר נתאחרין
על ידי פניני
ב' אוגוסט 29, 2016 8:30 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל
תגובות: 114
צפיות: 38675

Re: צאצאי האדמורי"ם לבית טברסקי בארץ ישראל

בטוח שכן (אבל בלי השם המקורי)
על ידי פניני
ה' יולי 28, 2016 3:50 am
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: עמודים חסרים
תגובות: 10
צפיות: 12115

Re: עמודים חסרים

חסר בין 378-379
על ידי פניני
ה' יולי 28, 2016 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6698
צפיות: 1560427

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

קרית ספר חלק מז (תשל"ב) מאמרו של אברהם רובינשטיין על וילנסקי
תודה למפרע
על ידי פניני
ה' יולי 14, 2016 9:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דברים נחמדים
תגובות: 0
צפיות: 906

דברים נחמדים

מספר 102264
חסר דפים ב ע"ב-ג ע"א
על ידי פניני
ה' יוני 30, 2016 11:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלה אודות הגהות היעב"ץ לתלמוד בבלי
תגובות: 12
צפיות: 3646

Re: שאלה אודות הגהות היעב"ץ לתלמוד בבלי

אינו נראה שאפשר לומר כן על הגהות היעב"ץ שנמצא כבר שנים בספרייה ולא בידים פרטיים
על ידי פניני
ב' יוני 20, 2016 11:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 6698
צפיות: 1560427

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

לתולדות גדולי ישראל, פיבל הירש וועטשטיין, 28.
או מאמרו בהחוקר, ב, תרנ"ד, 68-70
תודע מראש
על ידי פניני
ג' אפריל 05, 2016 5:42 pm
פורום: לתעלומה נקרא אור
נושא: מרדכי <411> נעתק
תגובות: 7
צפיות: 3837

Re: מרדכי <411> נעתק

b הרב מוהר"ר מרדכי אריה הלוי ניסענבוים הגאון המופלא החכם הנפלא אחד מראשי ישיבות בבית אולפנא רבתי "אור תורה" אשר בעיר זוויהעל פלך וואהלין חבר ספר "הגיון לב" על דרושים נחמדים, וספר "מאמר מרדכי" על יו"ד, וספר "מוסדות האמונה" על "מוסדי האמונה"...
על ידי פניני
ד' מרץ 23, 2016 3:38 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: צעדת הרבנים בוושינגטון - עשי"ת תש"ד'
תגובות: 92
צפיות: 34110

Re: צעדת הרבנים בוושינגטון - עשי"ת תש"ד'

משאל של האדמו"ר ממודזיץ הוא אדמו"ר רבי נחום מרדכי מנובומינסק זצ"ל (אביו של אדמו"ר מנוו"מ שליט"א)
על ידי פניני
ו' מרץ 11, 2016 7:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "גנבת המאמרים"
תגובות: 9
צפיות: 2803

Re: "גנבת המאמרים"

תודה הרב חכם באשי על המידע ובכלל לכל עבודתך פה אצלינו בפורום. כה לחי!
על ידי פניני
ו' מרץ 11, 2016 6:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מנחם ציון - חיבור מבית מדרש של הגר"א שהתגלגל לחצרות החסידים
תגובות: 51
צפיות: 6912

Re: מנחם ציון

מעניין משום עד עכשיו היה הראשון שכתב על הטעות הגרי"מ חרל"פ זצ"ל בהערותיו לתולדות חכמי ירושלים לפרומקין
על ידי פניני
ב' ינואר 18, 2016 6:27 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אלמנת אדמו"ר מקוידינוב
תגובות: 5
צפיות: 2312

Re: אלמנת אדמו"ר מקוידינוב

המשמרת שלום לא היה אדמו"ר מקודינוב רק אבד"ק בראהין ובנו היה מ"מ
מסתמא הכונה לאלמנת רבי יוסף מקודינוב מזוו"ש הרבנית חיה שיינדיל שנעק"ה בשנות הזעם
בנה ר' אברהם דוד מרדכי חתן רבי מנחם מנדל זאקס (חתן הח"ח) נפטר בשנת תשמ"א
על ידי פניני
ג' דצמבר 22, 2015 7:04 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9551
צפיות: 2823719

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רבי צבי יהודה אלשוואנג משיקאגא גיסו של רבי שמעון שקאפ
על ידי פניני
ד' אוקטובר 28, 2015 9:11 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי ישראל ליפשיץ (תפארת ישראל)
תגובות: 22
צפיות: 6629

Re: רבי ישראל ליפשיץ (תפארת ישראל)

בישורון לאחרונה ובדעתם להדפיס עוד
על ידי פניני
ד' אוקטובר 28, 2015 9:08 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 9551
צפיות: 2823719

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

מודזיץ
וויזניץ
על ידי פניני
ג' אוקטובר 27, 2015 5:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תגלית מרעישה! שליחת יד בדפוסי הקבלה
תגובות: 13
צפיות: 3615

Re: תגלית מרעישה! שליחת יד בדפוסי הקבלה

שלום רב לכל חברי הפרום! כאשר אמרו לי שהעלו את הקונ' שלי לאתר, למרות שכוונתי הייתה שהדברים לא יפרסמו בכזאת תפוצה, ובנוסף ראיתי את התגובות, רציתי להגיב עליהם כי כנראה הדברים לא הובנו כראוי. ראשית לגבי הטענה שיש ממילא הרבה גי' זה נכון, וכמו שיש גי' בש"ס ובמשניות, אך תארו לעצמכם שיבוא משהו שהוא מד...

עבור לחיפוש מתקדם