מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 79 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פנחסויפלל
ה' אוגוסט 06, 2020 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים
תגובות: 34
צפיות: 421

Re: תפילה אל המתים ופניה לכוחות טבעיים

מחכ"א בענין זה:
על ידי פנחסויפלל
א' אוגוסט 02, 2020 1:56 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 434
צפיות: 80097

Re: ספרים כפולים

'הליכות מעילה' יש שנים אותו דבר. אחד בעילום שם ואחד ע"ש רקוב, יוסף.
על ידי פנחסויפלל
ה' יולי 23, 2020 10:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 205732

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

ר' אי"ס שליט"א מה היתה דעת הס"ק, בענין י' מנ"א כהשתא שחל בער"ש, מאימתי הותרו כיבוס תספורת ורחיצה, מהלילה או מהיום. וכן האם הותר רק לצורך שבת או שבטל מנהג האיסור לגמרי בשנה זו. וכיון שהמבוכה בספרי הפוסקים בזה רבה, וזה אומר בכה וזה בכה, יש להניח שהוא ז"ל עשה סדר במנהג. [פ...
על ידי פנחסויפלל
ד' יולי 22, 2020 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי הבה"ל ששימוש בכלי גוי הוא דרבנן אף למ"ד שטבילתן דאורייתא
תגובות: 15
צפיות: 354

Re: בדברי הבה"ל ששימוש בכלי גוי הוא דרבנן אף למ"ד שטבילתן דאורייתא

מש"כ מטבילת הנה זה נמצא במנחת שלמה ח"ב סי' ס"ו וצ"ע מש"כ שם כשאינו יכול להטביל אינו מדאורייתא רק דרבנן והרי כשאינו יכול כ' הוא עצמו שגם מדרבנן מותר וישב בזה קושית הב"מ כת"ר לא דק שפיר בדברי הגרשז"א. הרי כבר במג"א מבואר שבציצית גם באופן שהוא אנוס אסור מרד...
על ידי פנחסויפלל
ג' יולי 21, 2020 2:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי הבה"ל ששימוש בכלי גוי הוא דרבנן אף למ"ד שטבילתן דאורייתא
תגובות: 15
צפיות: 354

Re: בדברי הבה"ל ששימוש בכלי גוי הוא דרבנן אף למ"ד שטבילתן דאורייתא

הא למה הדבר דומה לציצית למ"ד חובת מנא, שלכאו' גם אם יש באפשרותו להטיל ואינו מטיל אין איסור דאו' בלבישתה. מ"מ עובר בכל רגע שיש לו אפשרות להטיל, ואינו מטיל, שהרי הוא מבטל עשה. עכ"פ לגוף הענין שבתי ועיינתי בזה, והדברים פשוטים, וגם דברי הגרשז"א לכאורה מוכרחים. ואבאר: דברי המרדכי בשם...
על ידי פנחסויפלל
ב' יולי 20, 2020 9:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי הבה"ל ששימוש בכלי גוי הוא דרבנן אף למ"ד שטבילתן דאורייתא
תגובות: 15
צפיות: 354

Re: בדברי הבה"ל ששימוש בכלי גוי הוא דרבנן אף למ"ד שטבילתן דאורייתא

בספר טבילת כלים להגר"צ כהן זצ"ל (עמ' קב) הביא שאמר לו הגרשז"א זצ"ל שאף אם אמרי' דאיסור השתמשות הוא מדרבנן, כ"ז שאין באפשרותו להטביל. אבל אם יכול להטביל ומשתמש כך, הרי הוא עובר על עשה. דאלת"ה עולה שמה"ת אין שום חובת טבילה, יעו"ש. וא"כ לכאורה י"ל שהדבר...
על ידי פנחסויפלל
ב' יולי 06, 2020 7:33 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8542
צפיות: 1597058

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

רב"ו שליט"א לרפ"ש
על ידי פנחסויפלל
א' יולי 05, 2020 9:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים
תגובות: 70
צפיות: 8136

Re: משנת ארץ ישראל - משנה אחת סילופים ושיבושים רבים

כל הפלפולים על כניסת ישראל לפנים מן המזבח או בצפון המזבח וכו' לצורך שחיטה, הם פלפולי הבל לכל מי שלמד קצת את עניני סוגיא זו. ואין שום שאלה שלצורך מותר להיכנס. ויש רבים מן הראשונים שמתירים אפי' להיכנס לצורך הקפת המזבח בסוכות [אכן יש חולקים בזה]. לגבי המזבח עצמו, זה יתלה בביאור סוגיית 'אין זר קרב אצל מ...
על ידי פנחסויפלל
ב' יוני 29, 2020 12:07 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8542
צפיות: 1597058

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

וכמובן שנראה הגרמ"ש שפירא זצ"ל
על ידי פנחסויפלל
ג' יוני 23, 2020 2:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57517

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

ר"י עדס סיפר זאת פעם בהרחבה באיזה ראיון. היה זה כשראה את רא"י צוקר מחטט ומלקט את שאריות הבחורים אחרי מלוה מלכה. ואז שאלו רי"ע אם הוא גם יכול. ואמר לו רא"י שהוא ביקש רשות [ללקט את השאריות!!] ואינו יודע אם מותר לכל אחד. ואז חזר רי"ע לתלמודו בהיכל הישיבה בלא לאכול. כעבור זמן קצ...
על ידי פנחסויפלל
ב' יוני 22, 2020 1:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: טוסטר של אלקטרו-חנן שאינו טעון טבילה
תגובות: 8
צפיות: 1274

Re: טוסטר של אלקטרו-חנן שאינו טעון טבילה

שומר כתב:מי שרוצה להתחכם כמו שעשו פה שיתכוין לא לזכות בכלי . ואז לא צריך את כל הקומבינה שהוזכרה פה

במ"ב סי' שכג ס"ק לה מבואר שאין לעשות כן.
על ידי פנחסויפלל
א' יוני 21, 2020 11:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57517

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

כידוע היה מתבטל מאד מאד להרב שך. מה שסיפר הרב השוחט בשיח בינו להרב שך, זה מעניין מאד. כי אמר [וכמדו' ששמעתי את זה בעצמי ממנו] שמה שאינו אוכל וצם כל היום וחצי לילה, הוא שאל קודם את הרב שך ואמר לו שפשוט שזה אפשרי ואין בזה שום בעיה.... סיפרו שפעם שמע שאומרים שאפשר לברך על הרב שך ברוך שחלק. אז הלך תקופה...
על ידי פנחסויפלל
א' יוני 21, 2020 9:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57517

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

ההגדרה הכי מדויקת עליו, כמדומני, זה האיש שהכי התאמץ אי פעם, תמיד נתייראתי שמא יקרוס ממאמץ, לאו דווקא פיזי. לא ראיתי אותו אף פעם כמעט נינוח, שלו, שבע. ואז כשהיה יורד בשתים לפנות בוקר לשבור את צומו אצל האחים ה., היו לו כמה דקות, שהיה נינוח ושליו [לא שלא היו רגעים כאלו גם במהלך היום, אבל אז היה זה זמן...
על ידי פנחסויפלל
א' יוני 21, 2020 8:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57517

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

נוטר. דפח"ח.
[רק מה הכוונה 'תפילתו החטופה'? לכשעצמי הגדרתי אז את תפילותיו 'כמונה מעות' בשער הכי גבוה שיכול להיות להם!]
על ידי פנחסויפלל
א' יוני 21, 2020 7:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57517

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב

תקופה מסויימת הייתי שכנו בתפילות, וגם היה בא באמצע הלילה לקומה שלנו בפנימיה לשבור את צומו. ורציתי לכתוב כאן כמה מהנהגותיו וכו'. אבל עקב השטויות [מילה עדינה] שהגיבו כאן כמה מהכותבים שלא הכירוהו [כמאמר הגמ' 'אשר לא ידע את יוסף'], ואנו מחוייבים מן הדין למחות בהם שח"ו לא יהיה 'כל המבזה וכו'' לא אכת...
על ידי פנחסויפלל
א' יוני 21, 2020 2:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א -ח"א וח"ב
תגובות: 332
צפיות: 57517

Re: קו' חכימא דיהודאי, פרט ועוללות הגרא"י צוקר שליט"א

השמועה הנ"ל הסתובבה בזמני בישיבה ולא חושב שמישהו יודע אם היא נכונה.
אבל ניכר שכל המדברים כאן למעלה, לא מכירים את האיש הנזכר, ואילו היו מכירים לא היו מדברים. לא מחמת כבודו. אלא מחמת שאין איש דומה לו ביקום. ורק בוגרי פוניבז' שבינינו יבינו את כוונתי.
על ידי פנחסויפלל
ו' יוני 19, 2020 3:09 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אל הלקח ארון האלקים - מרן רה"י הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל
תגובות: 90
צפיות: 12602

Re: אל הלקח ארון האלקים - מרן רה"י הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל

התפנתי להוסיף כמה נקודות. כמה פעם הלכתי לביתו להתייעץ, גם בהיותי בישיבה וגם בשנים שהייתי בישיבה גדולה. וכל פעם היה לו, את כל הזמן שבעולם לשבת ולייעץ ולרדת לפרטי פרטים. ולעיתים היה פותח בעצמו את הדלת ומקבל בכזה מאור פנים, שעד היום האור הזה עומד מול עיני. אין בזה שום חידוש, ולבטח אלפים חשו את זה, אבל ...
על ידי פנחסויפלל
ו' יוני 19, 2020 10:21 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: אל הלקח ארון האלקים - מרן רה"י הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל
תגובות: 90
צפיות: 12602

Re: אל הלקח ארון האלקים - מרן רה"י הגרמ"י ליפקוביץ זצוק"ל

גם אני אענה את חלקי, בזכות הרב השוחט שממש החזריני לאותם ימים נפלאים שחסינו בצל כנפיו ואהבתו של מו"ר זללה"ה. והגעגועים עולים וצפים. רבינו היה ידיד של סבי ז"ל וגם אבי למד אצלו, וכל פעם שהיה פוגש אותי גם אחרי הרבה שנים מאז עזבי את הישיבה, מיד היה שואל תוך כדי לפיתת היד המפורסמת שלו, מה ש...
על ידי פנחסויפלל
ה' יוני 11, 2020 10:53 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 434
צפיות: 80097

Re: ספרים כפולים

האר עינינו להרב אליהו רוט, כתוב על אחד מהכרכים: כתובות נדרים נזיר, ובאמת צ"ל כתובות נדרים סוטה [כמצויין בשער הספר]. אין שם על נזיר.
על ידי פנחסויפלל
א' מאי 24, 2020 3:31 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 434
צפיות: 80097

Re: ספרים כפולים

מחשבת - אל המקורות, גליון סח סט יש פעמיים
על ידי פנחסויפלל
ה' מאי 14, 2020 11:05 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: נתיבות הקודש מנחות
תגובות: 0
צפיות: 351

נתיבות הקודש מנחות

חסר דפים פה פו [כלומר 4 עמודים]
על ידי פנחסויפלל
ה' מאי 07, 2020 10:58 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 434
צפיות: 80097

Re: ספרים כפולים

קרן אורה - מנחות, יש 'מהדורה מוערת' ויש 'מהדורה חדשה' [עם הערות מהרב מינקובסקי]. ה'מהדורה החדשה' היא ה'מהודרה המוערת' בתוספת קובץ מפרשים בסוף [כמו שיש ב'מהודרה המוערת' של זבחים ומעילה]. ועל כן יש להשמיט את המהודרה המוערת, ולקרוא ל'מהדורה החדשה' 'מהדורה מוערת'. דברי סופרים של הרב יברוב, יש שני הלכות ...
על ידי פנחסויפלל
ב' אפריל 27, 2020 1:26 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8542
צפיות: 1597058

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

הגרמ"ש ברמן זללה"ה. המקום: קרויזר.
על ידי פנחסויפלל
ב' אפריל 06, 2020 12:47 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: הזכרת גשמים במוסף
תגובות: 5
צפיות: 553

Re: מוריד הטל

כיון שהיחיד נגרר אחר הציבור שלו, והיינו למשל בית הכנסת שהוא רגיל בו [ראה אשי ישראל פר' כג הע' קא]. כל זה לא שייך האידנא. ועל כן שמעתי מכמה מורי הוראה חשובים שאין מזכירים מוריד הטל אלא בתפילת המנחה.
היש מי שהורה אחרת?
על ידי פנחסויפלל
ה' אפריל 02, 2020 10:08 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: פתרונות לטבילת כלים כהיום
תגובות: 14
צפיות: 1069

Re: פתרונות לטבילת כלים כהיום

חשבתי, וידונו חו"ר, כלי שאול פתור מטבילה שלושים יום, אולי נשאיל זה לזה עד אחר הפסח? איפה ראית דין כזה? בספר טבילת כלים להגר"צ כהן זצ"ל עמ' פו, מובא להדיא לא כך. לענין מכירה לגוי, שמעתי בשם הגר"ש רוזנברג שליט"א שהם לא ימכרו לגוי במכירה כלים, כדי לפטרם מטבילה. כיון שההיתר הוא...
על ידי פנחסויפלל
ה' מרץ 19, 2020 10:12 am
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: סגירת בתי כנסיות. גלה כבוד מישראל. שבת משוש תשב"ר
תגובות: 664
צפיות: 56967

Re: סגירת בתי כנסיות.

לגבי ברכת מעין שבע בליל שבת, במנינים במבואות ביהכנ"ס וכדו' כיון שהם שייכים למנין הקבוע רק שהתחלקו, א"כ י"ל ברכת מעין שבע ככל מנין קבוע דשייך טעמא דמאחרין, אך במנינים המתארגנים בבתים לא יוכלו לומר. (רק לפי מנהג הספרדים וכדו' ע"פ הקבלה). בלא להתייחס לגוף הנידון של 'מבואות בית הכנס...
על ידי פנחסויפלל
ב' מרץ 09, 2020 12:58 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 967
צפיות: 205732

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם היתה התייחסות מר' שריה זללה"ה לכך שיש באיילון קרוואנים למגורים של פועלי הרכבת, ומחמת כן יתכן שנוצר רצף חדש בין בני ברק ליפו, לענין פורים דמוקפים?
על ידי פנחסויפלל
ב' ינואר 20, 2020 1:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 121
צפיות: 15134

Re: יענקלה הכונס- היה?

לא יאומן כמה טיפשות יש בחוקרים. ממש מזכיר את בראון.
אבל במחשבה שניה, זה פשוט מצויין. הם עושים לנו שירות. שנדע אנחנו וצאצאינו כמה עולם המחקר הוא כסיל.
על ידי פנחסויפלל
א' ינואר 19, 2020 9:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: יענקלה הכונס- היה?
תגובות: 121
צפיות: 15134

Re: יענקלה הכונס- היה?

רק לי חורה שלקחו את השואה שהיתה אירוע שכמעט אין שני לו בחומרתו לחיי האומה כאומה [מבחינה היסטורית\רוחנית\לאומית], והפכו אותה שוב ושוב [במצגת זו ואחרות] למשהו שיש בו לרגש את ההמונים [ולשמחם]?!
על ידי פנחסויפלל
א' ינואר 12, 2020 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש
תגובות: 6
צפיות: 578

Re: צירוף שתיית כמה אנשים מיין של קידוש

היסוד הזה כבר מבואר בגמ' זבחים לא:, שאם חושב להאכיל כזית פיגול לשני בנ"א, מצטרף. אבל צריך שיחשוב שיאכלו שניהם בתוכ"ד אכילת פרס אחד.
ואכן, כבר האריך שם השפ"א בדב"ז, איך שייך כדי אכילת פרס בשני אוכלים, יעו"ש. אבל עכ"פ כך לכאורה עולה מדברי הגמ'.
על ידי פנחסויפלל
ב' ינואר 06, 2020 12:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)
תגובות: 165
צפיות: 25031

Re: להקים שם על נחלתו (זיהוי המחבר האמיתי של ספרי ראשונים)

האם מישהו חקר את 'שני' הרש"י הנדפסים על הדף בחציה השני של מס' מנחות?
[לכאורה שניהם קצרים מן הרגיל].
על ידי פנחסויפלל
א' ינואר 05, 2020 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ירושת האישה ונעמי
תגובות: 5
צפיות: 455

Re: ירושת האישה ונעמי

תיתי ספר ותחזי.
על ידי פנחסויפלל
א' ינואר 05, 2020 11:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ירושת האישה ונעמי
תגובות: 5
צפיות: 455

Re: ירושת האישה ונעמי

כבר דשו בזה רבים.
ואחת מן התשובות המקובלות היא, שהרי מבואר בגמ' (ב"ב צא.) שאלימלך ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי היו אחים. וא"כ כשמתו בעלה ובניה בלא זרע, ירשה היא שליש מן השדה דרך אביה [וצ"ל שלא היו לה אחים]. ועפ"ז גם יתכן לפרש את מה שנאמר 'חלקת השדה וכו''.
על ידי פנחסויפלל
א' דצמבר 08, 2019 2:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: פתיחת אריזות, היש מי שמחלק בין אוכל לשאר דברים?
תגובות: 11
צפיות: 945

Re: פתיחת אריזות, היש מי שמחלק בין אוכל לשאר דברים?

בה"ל סי' שמ' סע' יג ד"ה הנייר
על ידי פנחסויפלל
ב' דצמבר 02, 2019 1:15 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: למי יש סיפור קצר על החזו"א
תגובות: 16
צפיות: 2954

Re: למי יש סיפור קצר על החזו"א

בדומה לסיפור דלעיל. סיפרה לי סבתי, שאחר המלחמה עלו לארץ, והיה להם איזה סכום להשקיע. ושאלו את החזו"א. ואמר שיקנו קרקעות בב"ב. וסיפרה שהיה נראה להם שלא יצא מזה כלום, והלכו וקנו איזה מכונות אריגה. ואחר זמן קצר לא נשאר מזה כלום.
על ידי פנחסויפלל
ג' אוקטובר 22, 2019 11:49 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל
תגובות: 174
צפיות: 23062

Re: מרן רבינו הגר"נ קרליץ זצ"ל

בזכרוני, שכשעבר הרמקול הנ"ל בשנת תשנ"ז, הפסיק הגרמי"ל זללה"ה [שהיה רבו בתפא"צ] באמצע השיעור, ודיבר גדולות מאד מאד בשבחו.
על ידי פנחסויפלל
ו' ספטמבר 13, 2019 1:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביכורים - אחד משישים מהשדה?
תגובות: 6
צפיות: 560

Re: ביכורים - אחד משישים מהשדה?

דרך אמונה.png
דרך אמונה.png (48.44 KiB) נצפה 524 פעמים
על ידי פנחסויפלל
ג' ספטמבר 10, 2019 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 737
צפיות: 106374

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

בדרך כלל זה שייך ליסוד המבואר כאן [אך יש יוצא מן הכלל, למשל אם בפועל החלוקה גורמת לשימוש שונה בין המקומות]: שו"ע יו"ד סי' רפו ס"ו: אַכְסַדְרָה, וְהוּא הַמָּקוֹם שֶׁיֵּשׁ לוֹ ג' כְּתָלִים וְתִקְרָה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי פְּצִימִין בְּרוּחַ רְבִיעִית, פְּטוּרָה, מִפְּנֵי שֶ...
על ידי פנחסויפלל
ג' ספטמבר 10, 2019 12:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: המכניס פירותיו לאוצר חייב במעשרות?
תגובות: 1
צפיות: 252

Re: המכניס פירותיו לאוצר חייב במעשרות?

בפשטות לא. עי' רמב"ם הל' מעשר פ"ד ה"ו. אלא שיש בזה כמה פרטי דינים שאם הוא סמוך לבית דירה יתכן שנטפל אליו, ראה שם ברמב"ם מה"ג ואילך ובדר"א שם.
ועי' בדרך אמונה שם ס"ק כז שהגדיר איזה שימוש צריך שיהיה בבית כדי לקבוע.
על ידי פנחסויפלל
ב' אוגוסט 12, 2019 8:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שפיכת שירי הדם
תגובות: 7
צפיות: 1239

Re: שפיכת שיריים

יש הוכחה ברורה מרש"י שסבר [כתוס', ודלא כראב"ד] שיש דין שפיכת שיריים גם בבכור ומעשר ופסח [ששלשתם בזריקה או בשפיכה אחת]. דהנה פירש רש"י בזבחים (נב. ד"ה מי) את הסוגיא דשם, שאם קרא ד'אל יסוד מזבח העולה' מרבה בכל הקרבנות דין שפיכת שיריים, ניחא מה שנאמר בקרא 'מזבח' שהרי כן הדין בכל הנק...

עבור לחיפוש מתקדם