מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 50 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אברכון
ה' יוני 06, 2019 7:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: על הפרשה - פרשת נשא וחג השבועות
תגובות: 0
צפיות: 173

על הפרשה - פרשת נשא וחג השבועות

אשמח לתגובות והערות
על ידי אברכון
ה' מאי 30, 2019 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: על הפרשה - במדבר - עלון חדש
תגובות: 0
צפיות: 215

על הפרשה - במדבר - עלון חדש

אשמח לתגובות
על ידי אברכון
ה' פברואר 14, 2019 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבלות במשנת בעלי המוסר
תגובות: 14
צפיות: 1310

Re: אבלות במשנת בעלי המוסר

ר' יונתן איבשיץ ביערות דבש יש לו אגרת ארוכה לגיסתו בענין אבילות. יסודות נפלאים
על ידי אברכון
ש' ינואר 12, 2019 10:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה
תגובות: 10
צפיות: 704

Re: נתקשה משה בשיעור ראיית הלבנה

ביוצרות לפרשת החודש גם כתב הפייטן כך: עָבְיוֹ אֵיךְ לְשַׁעֵר
על ידי אברכון
ש' ינואר 05, 2019 8:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרומת כליה
תגובות: 9
צפיות: 761

תרומת כליה

נתעוררתי על ההיתר לתרום כליה מהא דאיתא בברכות ס"א, תנו רבנן: שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה. ומסתברא דטובה לימינו ורעה לשמאלו, דכתיב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.

וברור שגם אדם שתרם את כליתו השמאלית רואים שהוא יכול לחטוא. אולם עדיין זה גמ' מפורשת. וצ"ע.
על ידי אברכון
א' דצמבר 09, 2018 3:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שיש לו ס"ת א' בר"ח שבת חנוכה
תגובות: 15
צפיות: 931

Re: מי שיש לו ס"ת א' בשבת הבעל"ט

סוף סימן תרפד. ראיתי אבל בהערה שם מביאים במשנ''ב מהדורת דרשו מביאים בשם האדר''ת בעובר אורח שדן בשאלה ספציפי זה ודעתו דיקאו של חנוכה תחלה במהדורה החדשה של דרשו מביאים גם את דברי השערי אפרים שאומר להדיא לקרוא בראש חודש קודם ולפי סדר תקנת חז"ל. השבת בבית כנסת באלעד היה להם רק ב' ספרים וקראו בשני ...
על ידי אברכון
ה' יוני 14, 2018 7:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו
תגובות: 7
צפיות: 667

זה קלי ואנוהו במצוות שבין אדם לחבירו

בדעת חכמה ומוסר לר' ירוחם זצ"ל בסוף ח"ג יש מכתב שבו מחדש ר' ירוחם שגם במצוות של בין אדם לחבירו יש בהם הידור דזה קלי ואנוהו ולכן אם כותב מכתב לחבירו צריך לכתבו בהידור על נייר יפה ובכתב נאה. ודבריו צ"ב, דהרי אין המכתב חפצא דמצוה ששייך בהו זה קלי ואנוהו וכמו ס"ת ותפילין אלא רק היכ&q...
על ידי אברכון
ד' מאי 30, 2018 12:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 2489

Re: הפצת סרטון מבייש

לפי דברי הרב אלישיב יש לחלק בין אם שולח את הסרטון עצמו או רק קישור (לינק).
על ידי אברכון
א' מאי 06, 2018 7:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: טלית צמר ללא כשרות
תגובות: 2
צפיות: 298

טלית צמר ללא כשרות

האם צריך לחשוש בטלית צמר ללא כשרות שזה לא 100% צמר ?
על ידי אברכון
ו' מאי 04, 2018 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוטב לקיים שניהם תמורת כל ממונו
תגובות: 1
צפיות: 350

Re: מוטב לקיים שניהם תמורת כל ממונו

בס' משברי ים על עשה דוחה לא תעשה שחיבר הגאון הרב פיש שליט"א בסי' ט' דן בזה בארוכה. והביא שדנו בזה המהרי"ל דיסקין בקו"א אות צ"ט ובקובץ הערות סי' י"ד. ועיי"ש שהאריך בזה. שפתיים ישק.
על ידי אברכון
ו' אפריל 27, 2018 12:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41968

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

האם יש חזקה מדאורייתא לדרבנן, (היינו כשהאיסור דאו' פקע ויש ספק אם נתחדש איסור דרבנן) - שו"מ תליתאה ריג, חזו"א מקוואות י-ד, שער"י ב-יא, זכר יצחק סא. . אני אציין מה שרשום לי בענין זה יש בנידון זה תוספתא בפ"ב דמקואות. והר"ש שם הביאה וביארה דלא מחזיקין מאיסור דאורייתא לדרבנן. ו...
על ידי אברכון
ו' אפריל 27, 2018 12:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 2192

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

ת"ח העיר לי לעיין בשו"ת רע"א סי' ס"ו דדן שם בארוכה על שותפות גוי לגבי מזוזה וציצית ובתו"ד כתב וז"ל: ועדיין יש לדון בנ"ד אם המרתף אין בה דין חלוקה ופעמים זה משמש בכולה ופעמים זה, א"כ בנדון כזה אם הי' באמת של ישראל ונכרי בשותפות הי' מקום לדון דחייב במזוזה, למ&qu...
על ידי אברכון
ה' אפריל 26, 2018 3:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?
תגובות: 22
צפיות: 2192

Re: האם הגומר לשלם את המשכנתא צריך לקבוע מזוזות מחדש?

מזוזה חובת הדר היא. והגע בעצמך: השוכר בית מגוי גמור וקבע בו מזוזות ודר שם כמה שנים ואז חזר וקנהו מבעליו - האם מצאנו למי מהפוסקים שכתב להסיר את המזוזות ולקבוע אותן מחדש?! הנחלת צבי ביו"ד סי' רצ"א כתב דלפי שיטת הרע"א ביצא מביתו לכמה ימים צריך לברך שוב כשחוזר לביתו על המזוזה. א"כ מ...
על ידי אברכון
ב' אפריל 16, 2018 3:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 948
צפיות: 136654

הרב יעקב יהודה ליב קרוך

https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5543

מחפש קצת ביגורפיה עליו. יש לו 15 ספרים בעניני חזקה.
הוא היה בגרמניה בלייפציג.
מה שידוע לי שפרוייקט הולילנד בירושלים קשור לבנו ולנכדו צ'רני. אבל אני מחפש על רבנותו ועל אישיותו פרטים נוספים.

תודה רבה
על ידי אברכון
ה' מרץ 01, 2018 7:02 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: |בקשה| נפק"מ בין תרומת הדשן למנות הלוי בטעם משלוח מנות
תגובות: 17
צפיות: 1613

Re: |בקשה| נפק"מ בין תרומת הדשן למנות הלוי בטעם משלוח מנות

אחד מהת"ח באלעד (נמצא גם כאן) שלחני לעיין בספר עת"ה באתי שכתב והאריך שם בביאור 37 נפק"מ בין הצדדים. יש שם חומר מרתק ומעניין.
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?191132
על ידי אברכון
ד' פברואר 28, 2018 5:38 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: |בקשה| נפק"מ בין תרומת הדשן למנות הלוי בטעם משלוח מנות
תגובות: 17
צפיות: 1613

Re: |בקשה| נפק"מ בין תרומת הדשן למנות הלוי בטעם משלוח מנות

בפורים אשתקד אספתי י"ג נפק"מ בין ב' הטעמים למשלוח מנות. אשמח אם הת"ח דכאן יוסיפו עוד לנידון זה. הנה מצינו ב' טעמים בחיוב וגדר משלוח מנות ביום הפורים. דבתרומת הדשן בסי' קי"א כתב דטעם משלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא, וכדשמע במגילה ז' ע"ב דאביי ורב חנ...
על ידי אברכון
ג' פברואר 27, 2018 9:33 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טבילת כלי של משלוח מנות
תגובות: 10
צפיות: 878

Re: טבילת כלי של משלוח מנות

מצאתי שהרב רובין מהר נוף דן בזה.
על ידי אברכון
ג' פברואר 27, 2018 1:24 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: טבילת כלי של משלוח מנות
תגובות: 10
צפיות: 878

טבילת כלי של משלוח מנות

פורסם היום במכתבים ביתד נאמן מהרב צבי כהן שצריך לטבול את הכלי של המשלוח מנות ולשתות ממנו קודם שנותנו לחבירו.
כשביררתי את הדברים שח לי אברך ת"ח שזה על פי שיטת ר' ניסים קרליץ שליט"א שאסור להשתמש בכלי סעודה אף לשימוש אחר קודם טבילה.

אם מישהו יכול לברר דין זה ולהעלות כאן לצדקה ייחשב לו.
על ידי אברכון
ד' פברואר 21, 2018 10:00 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: נפק"מ בין ב' הטעמים למשלוח מנות
תגובות: 0
צפיות: 410

נפק"מ בין ב' הטעמים למשלוח מנות

בפורים אשתקד אספתי י"ג נפק"מ בין ב' הטעמים למשלוח מנות. אשמח אם הת"ח דכאן יוסיפו עוד לנידון זה. הנה מצינו ב' טעמים בחיוב וגדר משלוח מנות ביום הפורים. דבתרומת הדשן בסי' קי"א כתב דטעם משלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא, וכדשמע במגילה ז' ע"ב דאביי ורב ח...
על ידי אברכון
ה' ינואר 25, 2018 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: עלון לב המועדים - טו בשבט וברכת שהחיינו - להורדה
תגובות: 2
צפיות: 341

Re: עלון לב המועדים - טו בשבט וברכת שהחיינו - להורדה

עלון נפלא ביותר. תודה רבה.
על ידי אברכון
ה' ינואר 11, 2018 12:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?
תגובות: 6
צפיות: 1704

Re: 'ראתה שפחה על הים', האם נשארה 'שפחה'?

רבנו בחיי בפ' חוקת על פס' דשמעו נא המורים כתב בדעת הרמב"ם שהיו ישראל במדרגה של נביאים אף לאחר זמן. וז"ל: ודעת הרמב"ם ז"ל (שמונה פרקים פרק ד) כי החטא למשה במלת "המורים" שכעס עליהם באמרו כן, ומשבא לכלל כעס בא לכלל חטא, והקב"ה דקדק עליו שיהיה אדם גדול כמוהו כועס לפני ...
על ידי אברכון
א' דצמבר 24, 2017 1:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "העובר על דרבנן חייב מיתה" - עושה את הדין לחמור
תגובות: 5
צפיות: 644

Re: "העובר על דרבנן חייב מיתה" - עושה את הדין לחמור

שיטת המנחת חינוך שבכל איסור דרבנן יש עשה ול"ת של לא תסור וא"כ דינו חמור מאיסור דאורייתא גרידא. וכתב נפק"מ להאכיל חולה איסור שצריך להאכיל הקל הקל תחילה. אולם רבו החולקים עליו.
על ידי אברכון
א' יולי 23, 2017 7:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3148
צפיות: 622424

Re: בשורת ספרים חדשים

ספר מילי דרבנן העוסק בדיני דרבנן הנוגעים לדיני דאורייתא
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?605383
על ידי אברכון
ג' מרץ 28, 2017 10:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו
תגובות: 8
צפיות: 985

Re: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו

אני כתבתי על הנידון שמצוה דרבנן מבטלת מצוה דאורייתא. עיין בפנים שהרחבתי את כל הסוגיא. (מתוך ספר מילי דרבנן שיצא לאחרונה) מצוה דרבנן מבטלת מצוה דאורייתא א'. איתא בפסחים קט"ו ע"א, דלא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול, משום דסבירא לן, מצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור דרבנן, ואתי מרור דרבנן...
על ידי אברכון
ב' מרץ 27, 2017 11:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו
תגובות: 8
צפיות: 985

Re: מצוות מבטלות או אינן מבטלות זו את זו

עי"ש בחידושי רבינו דוד שהאריך בזה. ובס' דבר שמואל.
על ידי אברכון
ד' דצמבר 21, 2016 10:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ספק בדין השבת אבידה
תגובות: 6
צפיות: 777

Re: ספק בדין השבת אבידה

אם זכרוני אינו בוגד בי זכורני שהר' צבי שפיץ שליט"א דן בזה בספרו על בבא קמא. ונראה לי שכתב שאם זה עבודתו הקבועה אינו חייב להגיד.
על ידי אברכון
ג' דצמבר 06, 2016 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41968

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

אני עומד להוציא לקראת חנוכה ספר בנושא זה.
צירפתי את תוכן הענינים.
מי שמעוניין בקניית הספר נא לפנות באישי.
כמו כן אשמח מאוד לשמוע תגובות.
על ידי אברכון
ב' אוקטובר 31, 2016 7:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: גאונותו של נער צעיר -הגאון מלובלין ר' אליהו קלצקין
תגובות: 21
צפיות: 3976

Re: גאונותו של נער צעיר -הגאון מלובלין ר' אליהו קלצקין

הקפצה לקראת פרשת נח. ללא ספק וורט גאוני.
על ידי אברכון
א' אוקטובר 09, 2016 7:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דבר למועד מהדורת ביקורת- להורדה
תגובות: 15
צפיות: 1774

Re: ספר דבר למועד מהדורת ביקורת- להורדה

חילך לאורייתא. ספר מעניין מאוד עם נושאים אקטואליים הראויים לעלות על שולחן מלכים.
על ידי אברכון
א' אוקטובר 09, 2016 7:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41968

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

תודה על התשומת לב לספר זכרון אברהם דוד. אני מכיר את התחקיר אבל לא שמתי לב שזה גם על ספר זה. שיניתי כבר אצלי. תודה רבה גדולה.
על ידי אברכון
ד' אוקטובר 05, 2016 10:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא
תגובות: 334
צפיות: 41968

Re: דינים דרבנן משנים את הדין דאורייתא

מאמר שכתבתי בנושא של תשובה. אשמח לביקורת. חיוב תשובה בעבירות דרבנן א'. איתא בכריתות י"ח ע"ב, דיום הכפורים מכפר על שיעור שלם ולא על חצי שיעור. וכבר כתב במשנה למלך בפ"ג מהל' שגגות ה"ט דדין זה הוי פלא בעיניו, דמה טעם יש בזה, דאם יוהכ"פ מכפר על עבירה חמורה ק"ו שמכפר על עביר...
על ידי אברכון
ו' ספטמבר 23, 2016 12:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות תלמוד תורה באופני לימוד שונים
תגובות: 19
צפיות: 1903

Re: מצוות תלמוד תורה באופני לימוד שונים

השבוע מצאתי באשל אברהם (בוטאשאש) בסי' מ"ז שכתב לדון על הנהגות דרבנן בכל מיני ענינים האם מותר ללמדם לפני ברכות התורה.
על ידי אברכון
ו' ספטמבר 23, 2016 12:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משך חכמה מחודש בפרשת כי תבא
תגובות: 3
צפיות: 835

משך חכמה מחודש בפרשת כי תבא

עה"פ תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה וכו' מפרש המשך חכמה את הפסוק שלא כפשוטו אלא אדרבה מחלקו לשניים. וז"ל: מתחת אשר לא עבדת וכו'. והסיבה לזה שלא עבדת, הוא מחמת שהיה לך "שמחה וטוב לב - מרוב כל". "ואל תשמח ישראל אל גיל בעמים" (הושע ט, א) - שמריבוי הטובה שמחים. לא כן נת...
על ידי אברכון
ו' יולי 29, 2016 8:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין איסור חל על איסור, באיסורים דרבנן
תגובות: 12
צפיות: 1072

Re: אין איסור חל על איסור, באיסורים דרבנן

יש שיטות דמה שאין שבועה חלה על איסורים הוא מצד שאין איסור חל על איסור. ושבועה חלה על איסורי דרבנן לפי רוב הראשונים וא"כ יוצא דאיסור חל על איסור דרבנן.
על ידי אברכון
ד' מרץ 09, 2016 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בקשה
תגובות: 0
צפיות: 388

בקשה

אני צריך את הספר ערוך השלחן העתיד על הלכות ממרים. מי שיוכל לשלוח לי אני יודה לו מאוד
על ידי אברכון
א' פברואר 10, 2013 10:05 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פלפולים על המגילה
תגובות: 3
צפיות: 764

Re: פלפולים על המגילה

תודה רבה
על ידי אברכון
ש' פברואר 09, 2013 11:40 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: פלפולים על המגילה
תגובות: 3
צפיות: 764

פלפולים על המגילה

בשו"ת עמודי אור בתשובה האחרונה יש פלפולים יפים על המגילה, יש לי כל שנה גישמאק מחדש לעבור על זה שוב, אם מישהו יוכל להעלות את הספר לצפיה.

שבוע טוב.
על ידי אברכון
ה' ינואר 17, 2013 1:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המכות מעשי נסים או בדרך הטבע
תגובות: 39
צפיות: 4479

Re: המכות מעשי נסים או בדרך הטבע

בתורה תמימה על מכת חושך כתב וז"ל: ב) ומבואר במדרשים שהחושך היה כעובי דינר, וכלל הענין מופלא מאד, דמה שייך להתפיס שיעור ממשות בחושך, וגם צ"ע דלפי פירש"י שהיה כל משך המעל"ע כולו לילה ולא היה יום כלל א"כ נשתנו סדרי בראשית, וזה קשה מאד שהרי הקב"ה הבטיח לנח ולבניו ויום וליל...
על ידי אברכון
ד' ינואר 16, 2013 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המכות מעשי נסים או בדרך הטבע
תגובות: 39
צפיות: 4479

Re: המכות מעשי נסים או בדרך הטבע

בתורה תמימה על מכת חושך כתב וז"ל: ב) ומבואר במדרשים שהחושך היה כעובי דינר, וכלל הענין מופלא מאד, דמה שייך להתפיס שיעור ממשות בחושך, וגם צ"ע דלפי פירש"י שהיה כל משך המעל"ע כולו לילה ולא היה יום כלל א"כ נשתנו סדרי בראשית, וזה קשה מאד שהרי הקב"ה הבטיח לנח ולבניו ויום ולילה...

עבור לחיפוש מתקדם