מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 515 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ברסלב
ג' ינואר 20, 2015 8:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויקר לשון טומאה הוא
תגובות: 7
צפיות: 1320

Re: ויקר לשון טומאה הוא

...
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 10:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

מ.ל. כתב:אגב, איה מקום דברי החזו"א בעניין הנקב של ההשקה? (מפני איזה טעם עושים אותו גבוה ולא נמוך).

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?re ... &pgnum=412
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 10:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

על מה שכתבתי לומר שלא אסר הגר"א אלא כאשר טובל במקווה כשירה כתב לי חכם אחד.
אבל זה קשה לאסור באחד ולהתיר בשני. כי אז יש היתר גם במקווה כשר משום שנראה כמיקר דהיינו שנראה שטובל לתועלת שמספיק לה שאובים ולא ניכר שרוצה דווקא את התיקון (ואע"פ שאפשר לחלק ממיקר מכל מקום נראה לי שזה טענה טובה)
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 9:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

שוב מצאתי בביאור הגר"א שכתב וז"ל אדם וכו' עיין במ"א והעיקר כמ"ש ב"י בשם כל בו ותה"ד שאוסרים וכ"כ המ"א בסימן קכ"ח ס"ק ע' עי"ש עכ"ל ונ"ל דכונתו הוא למה שכתבנו והוא דחולק על המ"א שכתב דמותר לטבול לקריו וזהו שכתב עיין במ"א ר"...
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 8:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

הרב א"ס – יישר כוחך. הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי למצוא מי שעומד לדון בזה. אבקש להוסיף בזה - והתעוררתי לזה בעקבות מה שהעיר לי הרב אוצה"ח. א. האם הגר"א ז"ל אסר גם תשעה קבין בשבת קודש משום מחזי כמתקן. ב. מה הפשט בדברי הביאור הלכה סימן שכ"ו שכתב שם בזה הלשון. - וקשה דלא דמי ...
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 2:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ספרו הראשון של הגר"ח קנייבסקי?
תגובות: 16
צפיות: 2338

Re: מה ספרו הראשון של הגר"ח קנייבסקי?

אני דיברתי על שיעור שמסר הגר"ח לפני שנתיים ולא כתוב שם בחור אחד וכדו' - וזכור לי שמרן הגר"ח תחילה לא זכר היכן הוא באבי עזרי וכאב לו שאינו זוכר, ובני הבית בדקו בחלקים שונים באבי עזרי ולא מצאו - ולפתע נזכר הגר"ח ואמר היכן הודפס השיעור ושהוא מופיע בחלק פלוני, ובדקו ואכן נמצא שם.
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 1:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

טבילת עזרא בבריכת שחיה.
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 1:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

הבוקר נקלעתי לוויכוח סוער במקווה בעניין הפילטרים כאשר רובם ככולם צעקו מדוע הכניסו לשם פילטר ויש בזה חשש של זוחלין ולדעתם הגריש"א ז"ל אסר לשים פילטר. וכמה שניסתי להסביר להם שהגריש"א ז"ל לא התכוון למקווה של גברים - הם הביטו עלי כקוקוריקו ושאיני יודע מה אני סח. האמנם כולנו עדרים וכי...
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו
תגובות: 7
צפיות: 1335

Re: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו

ואין כאן המקום להאריך בגדרים אלו, אבל זאת אכתוב, מה שנלע״ד, שעצם הגדר של מצוה קיומית הוא צ״ב, שהרי כל שציותה תורה הוא ודאי חובה, ולא יתכן שהוא רשות, ואם לא נכלל הענין בציווי השי״ת, אינו מצוה כלל, ומאי משמע מצוה קיומית?
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=134
על ידי ברסלב
ה' דצמבר 26, 2013 8:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ספרו הראשון של הגר"ח קנייבסקי?
תגובות: 16
צפיות: 2338

Re: מה ספרו הראשון של הגר"ח קנייבסקי?

אם הצלחתי להבין אותך נכון, טרם עיינת בספרו דרך אמונה, ולא בשאר ספריו. אילו לא ראיתי במו עיני לא הייתי מאמין. הגר"ח שליט"א בקי בכל התורה ממש. ולא על דרך הבקיאות כפי שציינת אלא בעומק העיון לא פחות מרבי משה פיינשטיין ז"ל. שריד לדור דעה כמו הרע"א ז"ל ועוד כהנה. - בלתי נתפס מתי ה...
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

Re: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

אנא מכם הבטחתי לסכם את העניין עוד הלילה.
אם יש מי שיוכל לעזור לי אם זה במראה מקומות אם בסברא.
אנא.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו
תגובות: 7
צפיות: 1335

Re: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו

כוונתי להקשות בפשט הגמ' אם מצווה היא מה שייך בזה נא. כאילו שאין כאן חיוב. - וכידוע לא הסכימו עם הגר"א שיש מצווה קיומית. וקצת יש להביא ראיה שאכן לא נצטוו שהרי אמרו במדרש חכם לב יקח מצוות שמשה לקח ארונו של יוסף והם שאלו כלי כסף וכו' ואילו היו מצווים לשאול מאי שנא הם מאי שנא משה. שניהם עסקו במצווה.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למוהר"ר ישבב הסופר להולדת בנו
תגובות: 54
צפיות: 5413

Re: מזל טוב למוהר"ר ישבב הסופר להולדת בנו

זה עתה מסרתי לכל החברים בישיבה בארץ ישראל וברקע קולות וברקים וגם שמפניה.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:30 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין
תגובות: 30
צפיות: 4691

לטבול טבילת עזרא באמבטי במים שאובין

עתה בשובבי"ם יש הרבה שמקפידים על טבילת עזרא ואני מבקש לדעת אם יש עניין בטבילת עזרה שיהיו מי גשמים והאם פוסל בהם זוחלין ועוד כהנה.
החברים שלי בכולל אינם מסכימים עם מה שהוכחתי להם שמותר לכתחילה לטבול לקיריו באמבטי במים שאובין וגם אין בזה פסול זוחלין ועוד כהנה.
הצדק עם מי.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת
תגובות: 9
צפיות: 1351

Re: העושה מעשה עבור אחר, כוונת מי מהם קובעת

לא קראתי בעיון כל הצורך את תוכן האשכול אך אבקש להפנות למה שפסק הרע"א שאם האורח הוריד קדירה מן הכירה אסור לו לבעל הבית להחזירו. למרות שהבעל הבית לא ניחא ליה במה שעשה האורח. וראה במ"ב לגבי קדירה שנפלה מן הכירה אם מותר להחזירה. וכמדומני שמסיק שאסור.
כתבתי מזכרון.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו
תגובות: 7
צפיות: 1335

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו

אין נא אלא לשון בקשה ועיין רש"י – והוא פלאי הייתכן כדבר הזה מצוות עשה שציווה ה' לעשותו ונאמר בלשון "נא" - וממה נפשך, אם היו מצווים לעשותו מה שייך בזה "נא" לשון בקשה. ואפשר שמכאן ראיה למה שכתב הגר"א ז"ל שאכילת מצה בפסח נחשבת למצווה קיומיות. כלומר, אם עשה כן קיים מצו...
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פסיקה על ידי מנין השיטות
תגובות: 38
צפיות: 3960

Re: פסיקה על ידי מנין השיטות

החפץ חיים בקדשים פסק לפי רוב השיטות והתעלם מהרבה כללי הלכה כמו הלכה כאיכא דאמרי ועוד ובזמנו ראיתי שהאריך בזה הגאון רבי יעקב קמינצקי ז"ל וחיפשתיו באוצר ולא מצאתיו.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם השלג הוא מוקצה?
תגובות: 4
צפיות: 827

Re: האם השלג הוא מוקצה?

אם השלג הוא נקי אין בזה כל חשש מוקצה. השאלה היא על שלג מלוכלך שכבר אינו ראוי.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה ספרו הראשון של הגר"ח קנייבסקי?
תגובות: 16
צפיות: 2338

Re: מה ספרו הראשון של הגר"ח קנייבסקי?

שמעתי שבהיותו צעיר לימים כתב חידושים על כל הש"ס ואם אין לי טעות הדגיש ואמר שאלו הם הספרים הראשונים שחיבר. וכולו תקווה להוציאו לאור עולם באחד מן הימים.
על ידי ברסלב
ד' דצמבר 25, 2013 9:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למוהר"ר ישבב הסופר להולדת בנו
תגובות: 54
צפיות: 5413

Re: מזל טוב למוהר"ר ישבב הסופר להולדת בנו

ממש התרגשתי למרות שלא הופתעתי.
אקווה שנתראה ביום מן הימים.
ידידך ואוהבך ברסלב.
--
אגב, אם אין לי טעות מדובר בשנה בדיוק מאז שוחחנו.
על ידי ברסלב
ד' מרץ 13, 2013 7:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 2904

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

מצאתי במחזור ויטרי מסכת-סופרים. בזה"ל: כשם שאני רוקד כנגדה ואיני יכול לנגוע בה. .. מסכת סופרים שבמחזור ויטרי.jpg עוד אבקש לשאול אם מנהגינו כפי דעת הגר"א ז"ל, שכתב שם, (ראה לינק לעיל מזה) שצריך לקפוץ ממש מן הקרקע – כלומר, להתרומם מעל גבי הקרקע שכתב שם בזה"ל: ולהחליט העניין בלי שינ...
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 2904

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

בפשטות זה המשך מחמת שאומרים ברוך יוצרך וכולי בלשון נוכח. והסיבה שזה אומרים בלשון נוכח הוא ע"פ המדרש רבה שהובא בהערות בסידור עבודת ישראל שהקב"ה אומר לעולם יעקב בוראך . ועדיין צ"ע לא מובנים דבריך, הרי כל הנוסח הוא כלפי הירח: "בָּרוּךְ יוֹצְרֵךְ בָּרוּךְ עוֹשֵׂךְ בָּרוּךְ קוֹנֵךְ ב...
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 2904

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

לא מובנים דבריך, הרי כל הנוסח הוא כלפי הירח: "בָּרוּךְ יוֹצְרֵךְ בָּרוּךְ עוֹשֵׂךְ בָּרוּךְ קוֹנֵךְ בָּרוּךְ בּוֹרְאֵךְ כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי רוֹקֵד כְּנֶגְדֵּךְ וְאֵינִי יָכוֹל לִנְגוֹעַ בָּךְ כַּךְ לֹא יוּכְלוּ כָּל אוֹיְבַי לִנְגוֹעַ בִּי לְרָעָה". אך בעצם הוא כולו כלפי הקב"ה, שהוא ברו...
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 8:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 2904

Re: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

דברים נפלאים כתב רבנו הגר"א ז"ל בפירושו למס' סופרים מקרא-סופרים פרק כ' – שזה שאמרו במס' סופרים לרקוד מול הלבנה ולא לנגוע בה, אין זה משום תפלה ובקשה וכדו', וענינו, לקבוע במעשה ובפועל את העניין שלא יוכלו ג' הפגעים לנגוע בנו לרעה. וזה לשונו הק' שם. ורוקד ג' רקידות וכו'. מצינו בנביאים כשרצו לה...
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויקר לשון טומאה הוא
תגובות: 7
צפיות: 1320

Re: ויקר לשון טומאה הוא

אוצר החכמה כתב:הסיבה שזה לשון טומאה הוא הפסוק בדברים כג יא אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ומשם בא לשון חכמים בעל קרי
ואע"פ שהפשט הפשוט הוא שזה ג"כ עניין עראי שנהיה טמא מחמת שקרה לו דבר בלילה כמו ויקר מקרה גבי רות, מ"מ יש כאן קישור לעניין טומאה.


אכן צדקה ממני ולא זכרתי מן הפסוק בדברים.
חן חן.
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 10:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך
תגובות: 21
צפיות: 2904

מה הפשט במה שאומרים - ואיני יכול לנגוע בך

לכאו' היה לנו לומר כשם שאני רוקד כנגדה ואיני יכול לנגוע בה כך כל אובי לא יוכלו וכו'. - הלשון כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בך, משמע חלילה כאילו אנו מבקשים כך מן הלבנה חלילה.
---

אני באמצע עבודה על קידוש לבנה וכל הסייעים יבורכו מפי קל עליון.
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויקר לשון טומאה הוא
תגובות: 7
צפיות: 1320

Re: ויקר לשון טומאה הוא

לא זכיתי להבין, מה הקשר בין המילה ויקר עם יוד חרוקה שמשמעה ושורשה לשון מקרה, למילה יקר עם יוד שוויה שמשמעה ושורשה לשון יוקר? איני יודע מה אתה שח בכל התנ"ך יש רק יקר ולא יוקר. יקר הכוונה כבד, כמו שאמרנו היום בהלל יקר בעיני השם וכו' שקשה לשם להמית את הצדיקים וכן הוא בכל מקום כמו שמחה ששון ויקר ה...
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 9:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויקר לשון טומאה הוא
תגובות: 7
צפיות: 1320

Re: ויקר לשון טומאה הוא

דוק היטב ברש"י דברים ולדעתי יש שם טעות סופר.
אקווה שאני מספיק ברור.
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 8:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויקר לשון טומאה הוא
תגובות: 7
צפיות: 1320

ויקר לשון טומאה הוא

כתב רש"י (ויקרא א,א) אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה אליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר ויקר אלקים אל בלעם: מדוע ויקר לשון טומאה הוא. פעמים שרש"י כתב משום ארעי ומקרה, ופעמים משום לשון יקר, לשון כבד (וכבוד), כמו יקר בעיני השם המוותה לחסידיו. – שמחה ששון ויקר – ולי מה יקרו רעיך. ועיין רש"...
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 8:22 am
פורום: פסח
נושא: אם אם יכולה לפטור עצמה בסיום
תגובות: 1
צפיות: 569

אם אם יכולה לפטור עצמה בסיום

לדעת הרמ"א שהאם מתענה תחת בנה הבכור הקטן האם יכולה לפטור עצמה בסיום כאשר אין עליה מצוות תלמוד תורה.
על ידי ברסלב
ג' מרץ 12, 2013 1:43 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: איפה איש ספר?
תגובות: 40
צפיות: 6919

Re: איפה איש ספר?

גם אני הק' יחלתי לשובו של הרב א"ס שליט"א - מי יתן וימשיך להחכימינו עוד רבות בשנים.
על ידי ברסלב
ה' אוגוסט 02, 2012 2:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הצעה - פורום דף היומי
תגובות: 24
צפיות: 21370

Re: הצעה - פורום דף היומי

משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. בשו"ע סימן רל"ה פסק דאסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן ק"ש של ערבית ואם התחיל מפסיק וקורא ק"ש בצאת הכוכבים. יעו"ש. ומכוח קושיא זו כתב הצל"ח שמותר לכהנים לאכול תרומה גם בהגיע זמן ק"ש כיון דאכילת תרומה הוי מצווה. וכמו שכתב הרמב&qu...
על ידי ברסלב
ה' אוגוסט 02, 2012 1:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הצעה - פורום דף היומי
תגובות: 24
צפיות: 21370

Re: הצעה - פורום דף היומי

דף ב' עמוד ב' מאימתי קורין וכו'. הגר"א ז"ל בשנות אליהו ריש מסכת ברכות דקדק ממה שכתב המשנה מאימתי קורין ולא קורא בלשון יחיד, כדקתני גבי ברכות ק"ש בפ"א מ"ד בשחר מברך בלשון יחיד, שברכות אחד מברך ומוציא את כולן, אבל ק"ש אינו יכול להוציא וצריך לקרות בפני עצמו. ותמוה טובא מאי...
על ידי ברסלב
ד' יולי 25, 2012 11:32 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: השנה איך עושות הנשים הבדלה?
תגובות: 35
צפיות: 5312

Re: השנה איך עושות הנשים הבדלה?

יישר כוחך הרב היא שיחתי. כי בדקתי באוצר ולא מצאתי קובצי מבקשי תורה (רוטר) וראו בקישיורים המצורפים ושם האריך בעניין. http://www.otzar.org/aspcrops/105970_192_17682111082-2572012.asp http://www.otzar.org/aspcrops/105970_193_1566001171-2572012.asp ובסוף עמוד ק"צ - עוד האריך בעניין רבינו הגרח"...
על ידי ברסלב
ד' יולי 25, 2012 11:02 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: השנה איך עושות הנשים הבדלה?
תגובות: 35
צפיות: 5312

Re: השנה איך עושות הנשים הבדלה?

באמת יתכן שלדעת הגרי"ז אשה אינה צריכה להבדיל בתפילה כלל, אמנם ברוך המבדיל תאמר ועכ"פ מספק. (אם כי כל האמרות והפנינים הנאמרים מפי הגרי"ז צריכים דרישה וחקירה מרובה, כי רובם!!! אינם נכונים, ובכלל זה מה שכתבת בשמו שהוא חידוש גדול ותמוה עד למאוד). בסעיף כ"ב ומהאי טעמא נמי נראה פשוט. ...
על ידי ברסלב
ד' יולי 25, 2012 10:38 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: השנה איך עושות הנשים הבדלה?
תגובות: 35
צפיות: 5312

Re: השנה איך עושות הנשים הבדלה?

יישר כוחך הרב היא שיחתי. כי בדקתי באוצר ולא מצאתי קובצי מבקשי תורה (רוטר) וראו בקישיורים המצורפים ושם האריך בעניין. http://www.otzar.org/aspcrops/105970_192_17682111082-2572012.asp http://www.otzar.org/aspcrops/105970_193_1566001171-2572012.asp ובסוף עמוד ק"צ - עוד האריך בעניין רבינו הגרח"...
על ידי ברסלב
ד' יולי 25, 2012 2:36 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: השנה איך עושות הנשים הבדלה?
תגובות: 35
צפיות: 5312

Re: השנה איך עושות הנשים הבדלה?

אכן, כך משמע מדברי המ"ב והמ"א בסימן רצ"א שמותר להן לנשים להבדיל בתפילה, וזה שאמר הג"ה, שאינן מבדילין בתפילה, מפני שכך הוא המציאות שאינן נוהגות להתפלל ערבית במוצש"ק. אך מה שכתב כבודו לתרץ שכך תיקנו את נוסח התפילה במוצאי שבת ולכן גם לדעת הרמ"א אין כאן שינוי מטבע שטבעו חכמ...
על ידי ברסלב
ד' יולי 25, 2012 12:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'סיני עדיף' בעידן המאגרים התורניים
תגובות: 41
צפיות: 4273

Re: 'סיני עדיף' בעידן המאגרים התורניים

לגופו של אשכול בעידן המאגרים מאי עדיף סיני או עוקר הרים דומני שהגאון ר"י הוטנר ז"ל דן בזה כאשר הופיע האינציקלופדיה התלמודית, אאל"ט.
על ידי ברסלב
ד' יולי 25, 2012 12:35 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: השנה איך עושות הנשים הבדלה?
תגובות: 35
צפיות: 5312

Re: השנה איך עושות הנשים הבדלה?

שאלתי בעקבות מה שפסק הגרשז"א ז"ל הליכות שלמה ח"א פי"ד ה"ז דבליל תשעה באב החל במוצאי שבת קודש יש לדון שלכתחילה הנשים יתפללו מעריב, דעיקר תקנת ההבדלה הייתה בתפילה כמבואר בברכות ל"ג עמוד א' ורק אחר כך תיקנו הבדלה על הכוס וכיון דבמוצאי שבת קודש זו אין הבדלה על הכוס ראוי שיב...
על ידי ברסלב
ג' יולי 24, 2012 9:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל המתים עתידים לעמוד מתוך המערה, מדרש? מעשה עם הגרח"ק
תגובות: 34
צפיות: 3708

Re: כל המתים עתידים לעמוד מתוך המערה, מדרש? מעשה עם הגרח"ק

מעניין לעניין, שמתי לב לדבר מעניין עם מרן הגר"ח שליט"א, פעמים הייתי שואל אותו פשט באיזה ואם תאמר שבתוס' ענק, ובסוגיא סבוכה, כאשר הייתי מכין מראש את כל המשא ומתן, שאם נפרש כך בדברי התוס' הרי הם נסתרים מפה ושם, ותמיד הייתי מבקש ממנו להוציא גמ' שיהא מונח לפניו, כי זה היה מעצבן אותי שהוא עונה ...

עבור לחיפוש מתקדם