החיפוש הניב 2201 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי גם זו לטובה
ב' אפריל 22, 2019 2:11 am
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 14
צפיות: 676

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

מודים ע"כ שאנו לא "עבדים", ולדבריך צריך להודות על ה"עבדות והיציאה" שלולא זאת היינו סתם עם ככל הגויים.
על ידי גם זו לטובה
א' אפריל 21, 2019 1:07 am
פורום: פסח
נושא: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?
תגובות: 14
צפיות: 676

Re: יצי"מ- מה התשובות הפשוטות לשאלות הפשוטות?

א' למה להודות על היציאה הרי הוא זה ששיעבד אותנו? ב' מעבדות לחירות? הרי עכשיו אנו עבדי השם? ג' לראות עצמו וכו' היינו משועבדים לפרעה וכו' הרי ברור שלא לעולם ועד היינו עבדים למצרים? מה שאני רגיל באר לב"ב הוא כך: א: אנחנו לא מודים (רק) על היציאה ממצרים, אנחנו מודים על הכניסה לגלות מצרים והשעבוד עד...
על ידי גם זו לטובה
ד' אפריל 10, 2019 4:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוקי התורה יש להם הבטה כללית- היכן כתב ע"כ רמ"ש במס' סוטה?
תגובות: 0
צפיות: 62

חוקי התורה יש להם הבטה כללית- היכן כתב ע"כ רמ"ש במס' סוטה?

חידושי רמ"ש ב"ק י
שם תוס' ד"ה שהשור, וי"ל דוהמת יהי' משתעי בשור ולא ממעטינן מיניה אדם. פירוש דסברא לחלק איכא דחוקי התורה יש להם הבטה כללית [עיין חידושי לסוטה בס"ד] וכמעט כל המשפטים של נזיקין יש להם מושג בשכל אנושי עיין ותמצא

היכן כתב ע"כ בסוטה?
על ידי גם זו לטובה
ד' אפריל 10, 2019 4:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 31
צפיות: 2855

Re: רצון התורה בדיני טומאה

ואגב, בחת"ס שם בסוג' כ' עוד - "וידוע שאין דרך להרבות לאוין משום מלקות לחוד אם לא בדברים שלהוטים אחריהם ומכשול רב כגון דם אעפ"י שנפשו של אדם קצה מ"מ היו להוטים אחריו משום אבזרי' דע"ז כמ"ש רמב"ן פרשת אחרי פי"ז פי"א וחייבה תורה סקילה על נערה מאורסה יותר מאש...
על ידי גם זו לטובה
ג' מרץ 19, 2019 1:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחסני מציאות
תגובות: 24
צפיות: 2156

Re: מחסני מציאות

כל שנה לפני פסח אני רואה בתי כנסיות שמוציאים את כל הספרים שנשכחו החוצה, ואחר כך מפקירים או גונזים. ביניהם ספרים יקרים, או מחברות של אברכים, שוודאי חשובים לבעליהם. כמעט על כולם רשום שם, ועל הרבה גם טלפון. להרבה מהרואים מהצד זה אפילו לא מתקשר לסוגיה של השבת אבדה... א' יש כאלו שגם כשידעו את מיקומו של ...
על ידי גם זו לטובה
ג' מרץ 19, 2019 1:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 12
צפיות: 1099

Re: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

מבואר בגמ' דרוב עכו"ם הוי סיבה ליאוש, והדבר צ"ע, דלכ' מספיק שיש סיכוי סביר (אפילו פחות מ49%)
ונראה דאף אם ישראל מוצא ליכא ודאי שיחזיר, ולכן בצירוף רוב הנכרים הוי יאוש.
אלא דלפ"ז היה יכול להיות שסגי בהרבה נכרים ועכ"פ במחצה, דלא תליא בדינא דרוב, וקצת דוחק למימא דאה"נ.
על ידי גם זו לטובה
ג' מרץ 12, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3933

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

כל הנוסח (כמובן כולל המשמעות) "השתדלות"- כמד' חודש ע"י האחרונים. ראוי שתגדיר מה המשמעות שחודשה ע"י האחרונים, דהיינו מה נוסף בדבריהם על דברי החוה"ל שער הביטחון (לדוגמא), או על המשפט המופיע בקדמונים על "החריצות שקר והגזרה אמת". בא נעשה ניסיון, אני מעתיק לך קטע מאחד ...
על ידי גם זו לטובה
ב' מרץ 11, 2019 2:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?
תגובות: 40
צפיות: 917

Re: האוכל גרגירי שומשום שנשארו בתחתית חבילת הבייגלאך מה יברך?

יושב סתר כתב:אגב הדיון, שמעתי הערה יפה - האוכל ביגל'ה אחד נכנס לשאלה של בריה על השומשום...
[בשו"ע נפסק להימנע מאכילת בריה כיוון שמספקא לן אם חייב ברכה אחרונה או לא.]

הערה נכונה, כיון דקיי"ל - היכא שאין בעיקר שיעור ברכה אחרונה, ובטפל יש, צריך לברך ברכת הטפל.
על ידי גם זו לטובה
ב' מרץ 11, 2019 1:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתדלות באופן שאינו ראוי
תגובות: 234
צפיות: 3933

Re: השתדלות באופן שאינו ראוי

כל הנוסח (כמובן כולל המשמעות) "השתדלות"- כמד' חודש ע"י האחרונים.
על ידי גם זו לטובה
ב' מרץ 11, 2019 1:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: אומד לנזיקין
תגובות: 4
צפיות: 159

Re: אומד לנזיקין

האחרונים כת' שזה סברא רק בבור. (בכל מזיק אי"צ שמתחילה יעמוד לכך, שהרי למעשה הזיק, וכל הטעם הוא רק בחבלות ומיתה שזה יותר דיני עונשין שצריך שיהיה כלול בעצם המעשה, ובבור שלא עשה שום מעשה בשעת הנפילה אלא בכרייה בלבד, ולכן צריך שיהיה כלול הנזק במעשה הכרייה). אדם המזיק חייב רק מדין עונשין? אולי זה ק...
על ידי גם זו לטובה
ב' מרץ 11, 2019 1:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל ישראל יש להם חלק לעוה''ב ואלו שאין להם...
תגובות: 3
צפיות: 208

כל ישראל יש להם חלק לעוה''ב ואלו שאין להם...

נתבקשתי לשאול את חכמי האוצר: שאלני בחור: בנדון הידוע, שמחד חז"ל אומרים צפירת הרגעה שכל ישראל יש להם חלק, מאידך כל מיני דברים קטנים בעינינו אומרים חז"ל שאין להם חלק. ונמצא שכבר אי אפשר לדעת כלום. והוא אומר אולי אני הולך ל'שאול' ח"ו. אמרתי לו, שהחזו"א אמר שיש לנו "בוס טוב"...
על ידי גם זו לטובה
ה' פברואר 28, 2019 1:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 8510

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

אני יודע על עוד מקרה שהם התווכחו [בענין חולה שאין בו הכרה אם זה נחשב לייסורים שמכפרים]. והגראי"ל היה מצטט זאת הרבה באומרו פעם חשבתי כך וכך אבל אני מבטל דעתי לדעת ר' חצקל שחושב אחרת

מישהו יכול להרחיב?
על ידי גם זו לטובה
ה' פברואר 28, 2019 1:55 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 94
צפיות: 8510

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל

ג"א מצטרף למברכים. כביר מצא ידו. לגבי הגרא"ז גרוסברד שהוזכר כחכם נסתר שטרם התגלה...: פ"א ביקשתי מהגרד"ל חוו"ד על תשו' של חזו"א בענין מקואות בכת"י, הוא השתמט באמרו שאינו מצוי בפרקטיקה של מקואות, ושאפנה אל החכם הנ"ל. אמרתי כי מעולם לא שמעתי על מדרגתו של האיש (ל...
על ידי גם זו לטובה
ד' פברואר 20, 2019 3:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלב חיטים
תגובות: 2
צפיות: 209

Re: חלב חיטים

תודה, אשמח לקבל לעוד מ"מ.
על ידי גם זו לטובה
ד' פברואר 20, 2019 3:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ היכן אפשר לקנות/לקבל פדפ/לראות ספר ... ◆
תגובות: 512
צפיות: 49427

"דעת תורה" על "אבלות".

לעת עתה לא מצאתי באוה"ח, האם אכן יש דעת תורה על אבלות, ורק בטעות לא הוכנס לאוה"ח?
על ידי גם זו לטובה
ד' פברואר 20, 2019 3:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אודות ספר "מענה לשון" תפילות.
תגובות: 1
צפיות: 182

אודות ספר "מענה לשון" תפילות.

האם ידוע פרטים על מחברו, מה הייחס של חכמי ישראל לספרו וכו'.
על ידי גם זו לטובה
ג' פברואר 19, 2019 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פס"ר בגרמא-מאמרי הרב משה קוטקס-להורדה.
תגובות: 1
צפיות: 189

פס"ר בגרמא-מאמרי הרב משה קוטקס-להורדה.

מצרף בזה ב' מאמרים בשאלות מעשיות רבות בשבת, כשרובם נוגעות למכשירים חשמליים בשבת. במאמר הראשון היסודות מש"ס ופוסקים ומאמר שני במשנת הגרשז"א.
על ידי גם זו לטובה
ב' פברואר 18, 2019 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מותר לאבל לכתוב זכרונות מהנפטר בימי השבעה?
תגובות: 12
צפיות: 429

מותר לאבל לכתוב זכרונות מהנפטר בימי השבעה?

דבר האבד העיקר להלכה שמותר לכתוב מפני דבר האבד, האם חשש שכחת הסיפורים מתיר את כתיבתם? ואולי דבר האבד לעניין אבלות הכוונה רק הפסד ממש ולא סתם שכחת סיפור אלמוני, וצריך לדעת אם גדרי האבד הכא דומים לגדרי דבר האבד בחוה"מ, וכמד שהתם מבואר בחלק מהראשונים שטעם ההיתר משום כדי למנוע את העצב במועד של האב...
על ידי גם זו לטובה
ה' פברואר 14, 2019 12:44 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוסח ניחום אבלים
תגובות: 20
צפיות: 8140

Re: נוסח ניחום אבלים

האם ישנה חובה לומר נוסח כלשהו בניחום אבלים? זה נראה משונה שאדם יושב עם האבל, משוחח ומפטפט שעה ארוכה, ואז, לפני שהוא נפרד לשלום, הוא צריך לומר איזה נוסח רשמי, ורק כך נחשב לו שקיים מצוות ניחום אבלים. אם הוא ניחם את האבל, היה זה ללא ספק כאשר דיבר אתו בצוותא. קורה שאדם בא לניחום אבלים ולא מדבר עם האבל,...
על ידי גם זו לטובה
ה' פברואר 14, 2019 12:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבלות במשנת בעלי המוסר
תגובות: 14
צפיות: 1041

Re: אבלות במשנת בעלי המוסר

בברכה המשולשת כתב:כמדומני שגם דברי הרמב"ם במו"נ נוטים לכיוון זה

אשמח לקבל מ"מ מדוייק.
על ידי גם זו לטובה
ה' פברואר 14, 2019 12:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חלב חיטים
תגובות: 2
צפיות: 209

חלב חיטים

מוזכר בפוסקים בכמה מקומות "חלב חיטים" למה הכוונה?
על ידי גם זו לטובה
ב' פברואר 11, 2019 4:14 am
פורום: עזר אחים
נושא: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי
תגובות: 140
צפיות: 7289

Re: עצומת חברת 'ימות המשיח' שהסתעף לחסימת נטפרי

שלום וברכה לכל החברים הע"י האם אתה לא מבין את ההבדל בין פורום פתוח לפורום סגור? עכ"פ אתה יכול להבין שלדעת הרב הפוסל יש חילוק. אם כבר יש לבדוק האם יש הבדל ביו פורום לתורה לפורום אוה"ח. אכן פורום אוה"ח מוצף בחברים חדשים וישנים והודעות לרוב (יותר מדי) כך שהנזק הוא למשמשים ולא לפורו...
על ידי גם זו לטובה
א' פברואר 10, 2019 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: הישגים או עמל
תגובות: 102
צפיות: 3227

Re: הישגים או עמל

אכן צדק אוהב תוכחה שראשית צריך לדון במהות השכר בכלל, ורק אח"כ לדון בשאלה פרטנית של עמל ותוצאה. כמד' שהגרמ"מ פרבשטין דיבר בחברון ע"כ שבחז"ל מוכח מהרבה מקומות שהבינו ששכר הוא (עכ"פ גם) תגמול חיצוני. יש גם מושג של קיום מצוות לזכות פלוני, ויש לזה מקור בתשובת הרשב"א, וג"...
על ידי גם זו לטובה
ד' פברואר 06, 2019 1:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון
תגובות: 3
צפיות: 226

Re: גיטין לו: תקנות דרבנן בעניני ממון

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר... הקשה לי חכ"א - וכי עד השתא לא שמענו תקנות דרבנן בעניני ממון, על כתובת בנין דיכרין (לדוג') ל"צ להגיע להפקר ב"ד הפקר? וזה גם בקו"ע. אי נימא דהחוב קיים ומ"מ אי...
על ידי גם זו לטובה
ש' פברואר 02, 2019 10:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 207027

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

האם אכן נוהגים תלמידיו להניח תפילין שפרשיותיהם הם כשיטת הרמב"ם, וכפי הכרעתו ז"ל [במאמרו שנדפס בתחילת ספר מנחת צבי] 'קשה להכנס בנדנוד חשש בדיעבד לצאת ידי הרא"ש'? שמעתי- הגרע"א גילה לאחר חתונתו שהתפילין שלו נכתבו כשיטת כרמב"ם, חמיו הגרי"ש הורה לו לקנות תפילין חדשות, ואחי...
על ידי גם זו לטובה
ה' ינואר 31, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 425

Re: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

שוחתתי עם חכ"א שעסק בסוגיא זו על השאלה שהעלו כאן ולא מצא פתח כ"כ אלא רק לסניף את דברי הסמ"ג שאסורה אפי' צורת ראש בלבד. וא"כ אפש"ל אולי שאחרי שהצורה קיימת הרי החזרת היד/רגל אינה עשייה חדשה והדרינן לשאלת קיום צורה שנהגו להקל כחמ"א. (השיחה הייתה חד כרעא אארעא ועם שגיתי בד...
על ידי גם זו לטובה
ב' ינואר 28, 2019 1:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 10181
צפיות: 802866

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

פולמוס החלב
ספר סידור זבח כהלכתו- מחבר הרב חיים רוטר
אני זקוק לעמודים 48-67 (סימן ט עד סימן יג בספר)
https://tablet.otzar.org/he/book/book.p ... l=0&udid=0
תודה רבה
על ידי גם זו לטובה
ב' ינואר 28, 2019 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?
תגובות: 19
צפיות: 425

Re: האם בתיקון בובה שבורה יש איסור עשיית פסל?

כידוע, בענין השהיית צלם אדם, רבים מן היראים סומכים בזה על דברי החכמת אדם(הל' ע"ז) דהאידנא שאין עובדים לדמות אדם אין איסור להשהות אצלו דמות אדם, דכל האיסור הוא משום חשד ובמציאות של היום אין זה שייך, ורבים מן היראים חוששים ופוגמים מעט את בובות ילדיהם ( כפי המוזכר בגמ' וכן בחכמת אדם שם שבזה ודאי ...
על ידי גם זו לטובה
ו' ינואר 25, 2019 1:20 am
פורום: חנוכה
נושא: ברכת סופגניות
תגובות: 8
צפיות: 968

Re: ברכת סופגניות

ראיתי למי שכתב
"כיום שמים רק שמן למטה והסופגניה נאפת מחום השמן שלמטה אך השמן לא נכנס לכל הסופגניה וממילא זה כעין אפייה. ופעם היו ממש מטגנים את כל הסופגניה בשמן, אך כיום זה סוג של אפיה בעזרת השמן שבו מונחת הסופגניה מלמטה"

האם מישהו יודע האם דבריו נכונים?
על ידי גם זו לטובה
ו' ינואר 25, 2019 1:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 207027

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

עוד דבר מעניין בסרט, הגר"ש יודע שמצלמים בשביל להתרים לישיבה, ובעקבות כך מתחילים לשוחח עמו על "עץ חיים היא למחזיקים בה" והגר"ש על המקום מתקן אותם ש'למחזיקים בה' הם לומדי התורה ואלה שתורמים הם רק 'ותומכיה', העומדים שם מנסים לפרש שוב את הפסוק שיתאים למטרה שלשמה התכנסו, והגר"ש ...
על ידי גם זו לטובה
ו' ינואר 25, 2019 12:30 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1589
צפיות: 207027

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

עוד דבר מעניין בסרט, הגר"ש יודע שמצלמים בשביל להתרים לישיבה, ובעקבות כך מתחילים לשוחח עמו על "עץ חיים היא למחזיקים בה" והגר"ש על המקום מתקן אותם ש'למחזיקים בה' הם לומדי התורה ואלה שתורמים הם רק 'ותומכיה', העומדים שם מנסים לפרש שוב את הפסוק שיתאים למטרה שלשמה התכנסו, והגר"ש ...
על ידי גם זו לטובה
ג' ינואר 22, 2019 2:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טורטיות wraps
תגובות: 40
צפיות: 3290

Re: ברכה על טורטיות wraps

האם אכן המציאות כדברי הרב רובין?
שמעתי שהטורטייה משמשמת לקביעות סעודה.

בענין דעת הגריש"א- שמעתי שיש סרטון שמראים לו את הטורטייה והוא עונה על אתר ליכא תוריתא דנהמא, ושמעתי שעל זה סומכים בחו"ל.
על ידי גם זו לטובה
א' ינואר 13, 2019 1:47 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 2983

Re: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל

מפיו שמעתי כי מרן החזו"א היה לו דו"ד על כשרות המקוה עם חמיו, (למקוה היה נקב בתחתיתו להוצאת המים, שהיה סתום עם פקק, והחזו"א חשש שיגרם לזחילה). וחמיו ששימש ברבנות עוד ברוסיה, סרב לבקשת החזו"א. למחרת החתונה השכם בבוקר, שמע דפיקות בדלת ביתו, וכשפתח מצא את מרן החזו"א עומד בפתח, ...
על ידי גם זו לטובה
א' ינואר 13, 2019 1:43 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל
תגובות: 42
צפיות: 2983

Re: הגרי"י יעקובוביץ מהרצליה זצוק"ל

משוש דורים כתב: לדוגמה, הורה לו כשמסדר קידושין בקיבוצים סביבות הרצליה, לפסול את העדים.

האם יש עוד מקורות שכך הייתה דעתו של מרן?
על ידי גם זו לטובה
ו' ינואר 11, 2019 4:38 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש
תגובות: 12
צפיות: 639

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

לענין כתב:אציין -להשלמת הענין- את שי' הרה"ק מקאמארנא שבפת הבאה בכיסנין אם אכל כדי שביעה חייב בברכת המזון מן התורה.

כ"כ האבן העזר בביאור דברי הב"י.
על ידי גם זו לטובה
ו' ינואר 11, 2019 2:36 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש
תגובות: 12
צפיות: 639

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

סוגיא זו נפתחת בדברי ראשונים. סוגיא דעלמא שאין מזכירים ברית ותורה במעין ג', ויש מהראשונים שהביאו מכאן ראיה שאין הזכרתם מד"ת. אכן כמה ראשונים נהגו לאמרה מהם ספר הפרדס מבית מדרשו של רש"י שכך מנהגו של "רבינו הגדול", והוא כנראה רבינו יצחק ב"ר יהודה רביה דרש"י; ראבי"ה,...
על ידי גם זו לטובה
ו' ינואר 11, 2019 2:33 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש
תגובות: 12
צפיות: 639

Re: הזכרת ברית ותורה במעין שלוש

לכאורה לסוברים שפהב"כ שנויה במחלוקת (ודלא כמאמ"ר) הרי שבכל אכילה נכנסים לסד"א של ברהמ"ז ומה מאד היה נכון להזכיר ברית ותורה לצאת במעין שלוש ידי ברהמ"ז. א' המאמ"ר לא ממש סובר בצורה ודאית שאין כאן מחלוקת, ויותר נכון לצין לדעת הדה"ח שס"ל הכי. ב' הרבה מהאחרונים ס&...

עבור לחיפוש מתקדם